image

Opstelten en de Belastingdienst weer genomineerd voor Big Brother Award

woensdag 3 december 2014, 09:50 door Redactie, 14 reacties

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Belastingdienst zijn weer voor een Big Brother Award genomineerd, net als vorig jaar. Daarnaast maakt dit jaar ook Lodewijk Asscher, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kans op een award. De Big Brother Awards worden elk jaar aan de grootste privacyschenders van Nederland uitgereikt. Naast de publieksprijs is er ook een expertprijs.

Opstelten, Asscher en de Belastingdienst zijn door het publiek genomineerd. Wie er voor de expertprijs in aanmerking komt wordt volgende week bekendgemaakt. Asscher, zelf ooit jurylid van de Big Brother Awards, heeft zijn nominatie te danken aan het invoeren van SyRI: het systeem dat een enorme hoeveelheid gegevens van burgers aan elkaar knoopt en analyseert, op zoek naar mogelijke fraudeurs. De Belastingdienst mocht vorig jaar al een expertprijs mee naar huis nemen en is nu genomineerd wegens het op grote schaal verzamelen van gegevens over Nederlandse burgers.

Minister Opstelten stevent tot slot af op een record: na winst in 2011 en 2013 maakt hij voor de derde keer kans op een Big Brother Award. De minister is genomineerd wegens het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het massaal willen opslaan van kenteken- en locatiegegevens, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders.

De Nederlandse overheid is dit jaar opvallend goed vertegenwoordigd onder de genomineerden. Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom, ziet een rode draad: "De genomineerden hebben allemaal een sterk wantrouwen in de burger. Het motto lijkt: alles verzamelen en iedereen doorlichten." De uitreiking van de awards vindt op 16 december plaats in Amsterdam.

Reacties (14)
03-12-2014, 11:10 door Anoniem
Ik begin met steeds meer af te vragen of dergelijke clubs en personen niet aangeklaagd kunnen worden wegens smaad o.i.d. Ze beschuldigen de Nederlandse burger structureel van misdrijven en misdaden.

Aardige vraag voor Arnoud?

Peter
03-12-2014, 11:29 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 03-12-2014, 12:14
Uit "TK Reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie" (lp-v-j-0000006909.pdf, die je kunt downloaden vanuit http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/19/tk-reactie-van-het-kabinet-naar-aanleiding-van-de-ongeldigverklaring-van-de-richtlijn-dataretentie.html):
Het Hof van Justitie legt daarbij uitdrukkelijk een verband met het doel daarvan: het verzekeren dat de gegevens voldoende beveiligd en beschermd zijn. In reactie hierop is de regering voornemens de regeling in de Telecommunicatiewet aan te passen, zodat de aanbieders worden verplicht de te bewaren gegevens binnen de Europese Unie op te slaan en te verwerken. Het toezicht op de naleving van de normen op het gebied van de bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens, die voor een belangrijk deel voortvloeien uit Europese regels, kan daarmee worden verbeterd.
Ik leid hier gemakshalve uit af dat de bescherming van eerder door de overheid ingezamelde gegevens van ons, ook op dit moment, tekort schiet.

Ik vermoed dat een WOB-verzoek naar informatie over beveiligingsincidenten die reeds hebben plaatsgevonden zal stranden in "dergelijke informatie wordt, in verband met de staatsveiligheid, niet vrijgegeven".

Nb. het gaat hier niet alleen om privacygevoelige informatie, maar ook om metagegevens van uitgewisselde zakelijke communicatie. Dergelijke gegevens hebben ook waarde voor industriële spionnen, cybercriminelen en vreemde mogendheden.

Need I say more. Aanvulling 2014-12-03 12:14: Yes.

De overheid wil, naast metadata, ook de inhoud gaan opslaan (zie https://www.security.nl/posting/409425/Kabinet+wil+inlichtingendiensten+ongericht+laten+aftappen).

Even los van wat ik er persoonlijk van vind: beroepsmatig vind ik dit ook uiterst zorgelijk. Ik beperk me tot het zakelijke aspect, maar schrijf dit geheel op persoonlijke titel.

Zakelijke, met name concurrentiegevoelige, informatie is geld waard. Als je data gaat verzamelen zit daar ook zakelijke informatie bij. Bij opslag en verwerking zijn mensen betrokken. De meeste zijn mensen betrouwbaar, maar er zijn uitzonderingen. Altijd.

Van het percentage onbetrouwbare mensen belazert een zeer klein deel, zoals Snowden, de boel uit ethische motieven (wat je daar ook van moge vinden). Het grootste deel van de "onbetrouwbaren" zal andere motieven hebben; de kercentrale in Doel kon ook gesaboteerd worden. Met de bankencrisis (die nog niet voorbij is) hebben we gezien hoe hebzuch mensen in monsters kan veranderen. Om het nog maar niet over cybercriminelen te hebben, ook zij kunnen infiltreren. En ze lijken steeds jonger te worden (https://www.security.nl/posting/409322/Europol+arresteert+tieners+wegens+gebruik+van+malware); voordat je die lui voor de eerste keer betrapt hebt, gaat screening je niet redden.

Daarnaast zal de opgeslagen infromatie ook "externe" cybercriminelen aantrekken. 100% beveiliging bestaat niet (elke dag wordt er wel weer een grote database gestolen). Vroeger of later krijgen ook cybercriminelen dit soort gegevens in handen. Of onze staatsvijanden (huidige en/of toekomstige).

Minister Plasterk zei in het nieuws dat dit afluisteren op beperkte schaal gaat plaatsvinden, met als voorbeeld de communicatie tussen Nederland en Sirië. Het kan zijn dat dit zo blijft, het kan ook zo zijn dat dit bedoeld is om de opinie van het publiek en volksvertegenwoordigers te kneden en ze over de streep te trekken. De praktijk bij dit soort maatregelen is dat na invoering, als de apparatuur er eenmaal staat, de bevoegdheden zelden worden beperkt. Integendeel, reken er maar op dat ze steeds verder zullen worden uitgebreid.

Ik heb me verbaasd over de hierboven door mij aangehaalde brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Om daar wat verder op in te zoomen: kennelijk zijn er op dit moment geen beperkingen v.w.b. het land waar providers de verplicht ingezamelde metadata mogen opslaan. Ik leidt hieruit af dat dit nu ook gewoon in de VS mag, ergens in de cloud. Dropbox of zo. In de brief staat dat dit moet worden beperkt tot systemen in de Europese unie. Ik ben geen jurist, maar wat ik ervan weet is dat de Patriot Act geldt voor elk bedrijf met een vestiging in de USA. Waar een inzageverzoek door de FBI voor emails opgeslagen op een Microsoft server in Dublin nog door een rechter moet worden beoordeeld, geldt dat niet voor inzageverzoeken van de Amerikaanse geheime diensten zoals de NSA. Een bedrijf in Nederlandse handen kan morgen deels in Amerikaans handen komen. Lees hier http://www.dni.gov/files/documents/1118/19%20June%202008%20FISCR%20PAA%20Hearing%20Transcript%20-%20Declassified%20FINAL.pdf hoe een Amerikaanse rechter alles wat krom is, recht praat.

Vroeger of later zal dit afluisteren leiden tot lekken van informatie naar andere partijen dan waar deze informatie voor verzameld wordt. Als dergelijke incidenten al publiek bekend worden, zal dat het tipje van de ijsberg zijn.

De enige manier waarop burgers, bedrijven maar ook pedo's, terroristen en cybercriminelen, zich hier tegen kunnen verweren, is encryptie. En dat gaat massaal gebeuren. Met als gevolg dat geluiden om diverse soorten encryptie te verbieden, steeds luider worden. Aangezien de mensen die dat soort geluiden afgeven, gezichtsverlies zelden tot een acceptabele oplossing rekenen, kan dit niet goed aflopen.

De nu voorgestelde maatregelen zijn disproportioneel, gaan niet werken (door vaker ingezette encryptie) en zullen uiteindelijk alleen maar tot onvrede en gevoelens van onderdrukking leiden. Dat op zich kan tot dusdanige onrust in Nederland leiden dat extremisten het heft in eigen hand gaan nemen. Je pakt hier domweg grondrechten af waarover het Europese gerechtshof zich recentelijk redelijk duidelijk heeft uitgesproken.

Ik hoop dat onze volksvertegenwoordigers eerder dan later zullen inzien dat dit middel veel erger zal uitpakken dan de kwaal.
03-12-2014, 12:01 door mcb
Door Anoniem 11:10:
Ik begin met steeds meer af te vragen of dergelijke clubs en personen niet aangeklaagd kunnen worden wegens smaad o.i.d. Ze beschuldigen de Nederlandse burger structureel van misdrijven en misdaden.

Aardige vraag voor Arnoud?

Peter
Ik denk dat dat wel mee valt.
Het zijn publieke personen die worden beoordeeld op publieke uitspraken.

Als ze nou hadden gezegd dat bijv. Opstelten zich in laat met KP, fraudeert, zijn vrouw mishandeld (dit alles zonder iets van bewijs te leveren), een grote ***** is en alleen maar bezig is zijn eigen zakken te vullen ten koste van anderen, ja dan is dat smaad.
03-12-2014, 12:13 door Ignitem
03-12-2014, 13:46 door Ramon.C
Leuk en aardig, wanneer worden deze mensen bestraft, ontheven, ontslagen en afgezet?
03-12-2014, 14:03 door Anoniem
Door Ramon.C: Leuk en aardig, wanneer worden deze mensen bestraft, ontheven, ontslagen en afgezet?
... wanneer 'wij' met hooivorken richting Den Haag gaan wandelen. ;)
03-12-2014, 15:01 door Anoniem
Als je de onthullingen van Snowden schaart onder 'de boel belazeren', dan snap je de ernst van de onthullingen niet helemaal.
03-12-2014, 15:28 door Anoniem
Dit jaar hadden minister plasterk van binnenlandse zaken en burgemeester van aartsen van denhaag moeten opstappen,
Maar zoals al bekend lacht en dendert dit kabinet maar verder,intussen zijn bijna alle wetten ondertekend die het de burger alleen maar zuurder maken,en ook privacy schending is daar een goed voorbeeld van,alles onder het mom van terreur,millieu,criminaliteit,werkgelegenheid,maar de vrijheden van iedereen in dit land word aan banden gelegt.
03-12-2014, 16:10 door Erik van Straten
03-12-2014, 15:01 door Anoniem:
(Anoniem refereerde hier niet direct naar; om e.e.a. duidelijk te maken voor andere lezers, voeg ik mijn tekst tussen) 3-12-2014, 11:29 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 03-12-2014, 12:14:
Van het percentage onbetrouwbare mensen belazert een zeer klein deel, zoals Snowden, de boel uit ethische motieven (wat je daar ook van moge vinden). Het grootste deel van de "onbetrouwbaren" zal andere motieven hebben [...]
Als je de onthullingen van Snowden schaart onder 'de boel belazeren', dan snap je de ernst van de onthullingen niet helemaal.
Ik bedoel dat Snowden de geheimhoudingsverklaring van zijn werkgever, die hij ongetwijfeld heeft ondertekend, heeft geschonden. Lees wat meer van mijn bijdragen (te beginnen met degene waar je kennelijk aan refereert), dan wordt, wat ik wel of niet begrijp, wel wat duidelijker lijkt me...
03-12-2014, 16:47 door Anoniem
Gelukkig kunnen wij de overheid vertrouwen en vertrouwd zij ons...
03-12-2014, 17:08 door Anoniem
Door Ramon.C: Leuk en aardig, wanneer worden deze mensen bestraft, ontheven, ontslagen en afgezet?

Niet, want iedereen heeft leukere dingen te doen.

De smillere onze ons weten wel hoe ze diverse zaakjes kunnen omzeilen, de dommerik gaat met de rest mee.
Maar misschien dat jij eens de kar wil trekken.

Maar ook dat zal wel niet.
03-12-2014, 17:18 door Anoniem
Dacht je echt dat zij zich er wat van aantrokken. Vooral die dinosaurus digibeet Opstelten heeft poep aan alles. Dat manneke gaat gewoon zijn eigen gang en treed alle europese regels met voeten. Het is gewoon een klein smurf dictatortje. Het valt mij trouwens op dat veel van mijn commentaren niet geplaatst worden. Ik dacht toch echt dat we in een democratie leven, en dat we het recht hebben onse ongenoegen te ventileren. Of gaat Security.nl nu ook al cencureren??
04-12-2014, 06:30 door Anoniem
De overheid ziet de burger niet als verdachte... ze zien burgers als criminelen, het moet alleen nog maar "bewezen" worden.
05-12-2014, 14:43 door Ramon.C
Door Anoniem:
Door Ramon.C: Leuk en aardig, wanneer worden deze mensen bestraft, ontheven, ontslagen en afgezet?

Niet, want iedereen heeft leukere dingen te doen.

De smillere onze ons weten wel hoe ze diverse zaakjes kunnen omzeilen, de dommerik gaat met de rest mee.
Maar misschien dat jij eens de kar wil trekken.

Maar ook dat zal wel niet.

Geloof me, ik ben aanwezig geweest bij héél wat protesten. Het heeft allemaal geen zin. Niet zolang de gemeenschap niet op één lijn zit, men houdt zich bezig met onbelangrijke zaken. Heb ook geen zin meer nachten door te brengen op het politie bureau. Met z'n allen de hooi vorken pakken en marcheren, is een begin.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.