image

'Aantal telefoontaps in Nederland zorgelijk'

dinsdag 9 juli 2013, 16:49 door Redactie, 6 reacties

Er moet een onderzoek naar de redenen voor het grote aantal tapverzoeken in Nederland komen, zo stelt College voor de Rechten van de Mens. Dat presenteerde gisteren het rapport Mensenrechten in Nederland 2012 met een apart hoofdstuk over 'Privacy en persoonsgegevens'. Volgens het College is het zorgelijk dat er in Nederland zoveel telefoontaps zijn.

"Deze zijn immers een ernstige inbreuk op het privéleven. Die inbreuk kan niet alleen een verdachte van een misdrijf treffen, maar ook andere betrokken, zoals vrienden en familie. Ook van hen kunnen namelijk telefoongesprekken worden afgeluisterd in het kader van de opsporing."

Omdat er in andere landen veel minder telefoontaps zijn dan in Nederland, zet het College vraagtekens bij de proportionaliteit en noodzakelijkheid van dit middel. "In Nederland lijken opsporingsdiensten welhaast automatisch te kiezen voor de telefoontap als opsporingsmethode."

Proportioneel
Het is dan ook de vraag volgens het College of opsporingsdiensten voldoende onderzoeken of de inzet van dit middel proportioneel is en of er andere middelen voorhanden zijn die een minder grote inbreuk op het privéleven van de betrokkene maken. "De grootschalige toepassing van telefoontaps kan daarnaast vragen doen rijzen over de indringendheid van de toetsing door de rechter-commissaris bij het verlenen van een machtiging."

Vanwege de centrale plaats die deze rechterlijke toestemming inneemt in het Nederlandse systeem van bescherming van het telefoongeheim, is een goed inzicht in de manier waarop in de praktijk de afweging door de rechter plaatsvindt van groot belang.

"Een onderzoek daarnaar acht het College op zijn plaats, vooral omdat de schijn van een mogelijk niet-indringende toetsing door de rechter moet worden vermeden."

Reacties (6)
09-07-2013, 18:12 door Anoniem
Mensenrechten voor haar burgers? Dar heeft deze regering,eigenlijk moet ik zeggen deze zgn. rechtstaat nog nooit van gehoord.Alleen van mensenrechten voor de arme zwarte medemensen in Afrika.Die zijn voor de regering zo belangrijk,maar onze mensenrechten worden teniet gedaan: afbraak sociale voorzieningen,gezondheidszorg,onderwijs,sociale huisvesting en woningbouw,en dan wordt je nog door vadertje staat en diens "vrinden" (de VS voorop!) bespioneerd via je telefoon,pc,tablet,i-pad,i-pod,e-reader,mobieltje en smartphone.Grote schande! En we zouden in opstand moeten komen.Mischien een ideee om met zn allen gezamelijk bijv.via security.nl antibug-devices te kopen.Als je met een grote groep mensen inkoopt dan kun je toch korting bedingen?
09-07-2013, 20:42 door Anoniem
Die inbreuk kan niet alleen een verdachte van een misdrijf treffen, maar ook andere betrokken,

Ze vergeten: onschuldige derden die misschien ooit in de buurt van het misdrijf (ruim gemeten) aanwezig zijn geweest en misschien wel getuige zijn geweest.
"Als ze dan misschien een keer een opmerking plaatsen over wat ze gezien hebben, kunnen we ze oppakken en dwingen te getuigen."

Peter
10-07-2013, 08:41 door Anoniem
Dat is alleen maar om ons te beschermen tegen terroristen en pedofielen! En ben je dan toch tegen al die taps, dan ben je dus een van hen.
10-07-2013, 14:38 door leenvr
Aftappen is terecht, er wonen tenslotte 17 000 000 criminelen in Nederland :(
13-07-2013, 11:13 door Anoniem
Door Anoniem: Dat is alleen maar om ons te beschermen tegen terroristen en pedofielen! En ben je dan toch tegen al die taps, dan ben je dus een van hen.

Ik neem aan dat de vele mensen die andere, volstrekt legitieme redenen hebben er bepaald niet gecharmeerd van zijn om steeds voor ... uitgemaakt te worden, nog afgezien van wat eventuele uitsluiting en andere reacties bij voorbaar aan iemands leven kunnen aandoen. Ik zou het ook niet onterecht vinden als een of meerderen aangifte zou doen van (groeps)belediging, haatzaaien en aanzetten tot discriminatie.

In ieder geval wil ik met klem op een van die redenen wijzen. Deze redenering hoor en zie je ook veel bij de genoemde organisaties. Recent was er een artikel over de politie Amsterdam, die 'vrijwillig' informatie vraagt, maar geen antwoord geven wordt wel als verdacht gezien. Bij de Schiphol bodyscan zei de perswoordvoerder dat weigeren op zichzelf al verdacht is. En Buro Jansen en Janssen haalde uit een stapel onder WOB opgestuurde documenten dat de politie twee categorieen WOB verzoekers erkent: verkeersovertreders en extremisten. En een paar jaar geleden zei een prominent CDA politicus bijna in dezelfde woorden hetzelfde over DNA onderzoek.

Ik heb bepaalde kwaliteitseisen aan het delen van mijn gevoelige gegevens, onder anderen dat ik iedere persoon als een vertrouwenspersoon kan beschouwen. Respect van het hoogste niveau is daarbij een must have. Dit soort verbaal geweld betekent per definitie al een zware onvoldoende en de reden om tegen te zijn die dan ook boven aan mijn lijst prijkt is dat de diverse organisaties en hun personeel zichzelf gediskwalificeerd hebben...

Ik ben, in reactie op Anoniem 9-7 18:12, niet letterlijk voor een opstand. Zonder voldoende volume om er een fluwelen revolutie van te maken kan dat alleen maar tot een bloedige nederlaag of het vervangen van de ene tyrannie door de andere leiden. Nee dank je. Maar ik vind wel dat we wat assertiever op mogen treden en wat meer macht en invloed ten toon mogen spreiden, te meer daar de ervaring leert dat dit vaak de enige effectieve middelen zijn om gehoor te krijgen.

Wat dat betreft een tip die sommigen misschien zal investeren. Als je goed kijkt naar hoe belastingaftrek voor goede doelen werkt, kan je interessante dingen vingen om een niet mis te verstane onvoldoende aan de overheid af te geven. Het betekent wel dat je zo'n 10% zelf moet ophoesten en de rest voorschieten, maar dan kan je ook zo rond een kwart van de totale inkomstenbelasting die je betaalt op een beter spoor zetten...
16-07-2013, 09:36 door [Account Verwijderd]
NL is al jaren kampioen afluisteren en tappen.
Het is vrij zinloos je daartegen te verweren zolang de meerderheid van de burgers reageert met 'ik heb toch niets te verbergen'.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.