image

MIVD in de fout bij samenwerking buitenlandse diensten

maandag 27 juli 2015, 15:03 door Redactie, 9 reacties
Laatst bijgewerkt: 28-07-2015, 15:32

De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) heeft zich tijdens de samenwerking met buitenlandse geheime diensten niet altijd aan de wet gehouden, zo stelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De CTIVD onderzocht de internationale samenwerking en keek of die binnen wettelijke kaders plaatsvond. De toezichthouder stelde verschillende "onrechtmatigheden" vast, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport.

De MIVD wisselt met een groot aantal buitenlandse inlichtingendiensten gegevens over allerlei onderwerpen uit. Het kan dan gaan om algemene rapportages, maar ook om concrete informatie over personen of organisaties. Volgens de CTIVD gaat het beleid dat de MIVD hanteert voor het verstrekken van persoonsgegevens uit van een te beperkte definitie van persoonsgegevens. Zo wordt er alleen over persoonsgegevens gesproken als iemand onderwerp van een MIVD-onderzoek is (geweest).

Criteria

Ook maakt de MIVD in zijn beleid op papier geen onderscheid tussen de verstrekking van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten die voldoen aan de samenwerkingscriteria en diensten waarvan dit kan worden betwijfeld. Volgens de CTIVD worden in de praktijk "vooral” gegevens verstrekt aan diensten waar niet aan wordt getwijfeld. In één geval bleek de MIVD de wet te overtreden door informatie aan een buitenlandse inlichtingendienst te verstrekken terwijl dat wettelijk niet was toegestaan. Om welke dienst het gaat is niet bekendgemaakt.

Verder stelt de wet dat bij de verstrekking van gegevens de voorwaarde wordt opgenomen dat de gegevens niet zonder toestemming van de minister aan andere partijen mogen worden verstrekt. De zogenaamde derde-partijregel. De MIVD blijkt echter de derde-landregel toe te passen, waarmee het de wet overtreedt en onrechtmatig handelt, aldus de CTIVD. Verder vindt de toezichthouder dat er beleid moet komen voor het opvragen van gegevens door de MIVD bij buitenlandse diensten, aangezien dat nu ontbreekt.

Ondersteuning

Bij het verlenen van ondersteuning aan buitenlandse diensten ging de MIVD ook in de fout. De inlichtingendienst kan met buitenlandse diensten een gezamenlijke operatie uitvoeren. Hiervoor is geen toestemming van de minister vereist. In het geval van ondersteuning is dat wel nodig. De MIVD blijkt de afgelopen jaren verschillende keren ondersteuning te hebben verleend zonder dat dit aan de minister was gevraagd, omdat er volgens de CTIVD van een gezamenlijke operatie werd uitgegaan. Ook bij de gezamenlijke operaties stelde de CTIVD verschillende onrechtmatigheden en onzorgvuldigheden vast. Zo heeft de MIVD tijdens een gezamenlijke operatie in strijd gehandeld met de wettelijke plicht tot bronbescherming.

De CTIVD stelt dat de MIVD op een aantal punten verbeteringen moet doorvoeren. Defensieminister Hennis-Plasschaert schrijft in een reactie op het rapport dat de MIVD het samenwerken met buitenlandse partners "expliciet" aan hem voorlegt. Wat betreft het standpunt van de CTIVD dat ook voor andere vormen van samenwerking zijn toestemming is vereist laat ze weten dat ze dit niet ziet zitten. De toestemming die de minister moet verlenen, zoals vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zou namelijk alleen voor operationele ondersteuning gelden.

Reacties (9)
27-07-2015, 15:07 door Anoniem
Als de wetgever zich niet aan de wet houdt kun je de rechtstaat wel opheffen. Wie controleert de controleur?
27-07-2015, 15:18 door Mysterio
Foei boefjes! Nu weer vlot aan het werk en we hebben het nergens meer over.
27-07-2015, 15:34 door Anoniem
Die "onafhankelijke" gluurders-begluurders beginnen door te krijgen dat ze ondermaats presteren en al te overduidelijk de gluurders de hand boven het hoofd houden, dus verzinnen ze wat klein grut om over te tut-tutten. Wordt je snel weer geloofwaardig van, denken ze kennelijk zelf.
27-07-2015, 16:27 door Anoniem
Ik roep al langer dat de NL overheid (waaronder AIVD en MIVD) een veel groter gevaar voor je zijn dan de vermeende 'terrorist'
27-07-2015, 17:01 door Anoniem
De eufemismen zijn weer glimlach waard: de samenvatting van het rapport noemt deze wetsovertreding slechts een "onrechtmatigheid" waarvoor de wet "geen ruimte" biedt. Gelukkig ben ik niet paranoide, anders zou ik me af kunnen gaan vragen of de CITVD wel onafhankelijk en geloofwaardig is.
27-07-2015, 20:05 door Anoniem
Wat betreft het standpunt van de CTIVD dat ook voor andere vormen van samenwerking zijn toestemming is vereist laat hij weten dat hij dit niet ziet zitten.

Ik zie het niet zitten om mijn verantwoordelijkheid te nemen omdat anders zou blijken dat ik er uiteindelijk helemaal niks over te vertellen heb.
28-07-2015, 11:15 door Anoniem
Wat betreft het standpunt van de CTIVD dat ook voor andere vormen van samenwerking zijn toestemming is vereist laat hij weten dat hij dit niet ziet zitten.

Ik lees hier niet dat hij het niet eens is met het rapport van de CTIVD. Hij heeft alleen geen zin in het vele werk dat op hem afkomt. Hij onderschrijft dus dat hij toestemming moet geven, maar heeft er gewoon geen zin in.

Peter
28-07-2015, 13:11 door Anoniem
al die Binnen gehaalden in dit Land moeten wel gecontroleerd worden . Die naieve Haagse Hippies hoef je niet op te rekenen als je wat hebt . Die ontkennen alles en kijken de andere kant op . De ellende en rotzooi is voor Jou .Of denk je dat Terroristen werken volgens de Geneefse Conventies , stupiditeit is hier gemeengoed geworden .
28-07-2015, 13:31 door Anoniem
Plasterk schrijft in een reactie op het rapport dat de MIVD het samenwerken met buitenlandse partners "expliciet" aan hem voorlegt.

Geachte redactie security punt nl.
Sinds wanneer zou de minister van Binnenlandse zaken, Plasterk, een reactie schrijven op een rapport over de MIVD, een dienst die onder de verantwoordelijkheid van Hennis, de minister van Defensie, valt?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.