image

OM moet DNA-materiaal van 'hackende' leerling vernietigen

dinsdag 20 oktober 2015, 11:41 door Redactie, 18 reacties

Het Openbaar Ministerie moet het DNA-materiaal van een leerling vernietigen die in 2013 werd veroordeeld wegens computervredebreuk, zo heeft de Rechtbank Noord-Holland bepaald. De leerling plaatste een programma op een laptop van een lerares en kreeg zo toegang tot toetsen met antwoorden.

Hoewel de leerling twee jaar geleden werd veroordeeld besloot het OM in juli van dit jaar om DNA-materiaal van de jongen af te nemen, wat uiteindelijk in september gebeurde. De jongen ging vervolgens tegen het nader bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel in beroep. Volgens de leerling schiet de afname, bepaling en opname van het profiel volledig het doel voorbij. Bij computervredebreuk wordt immers geen enkel DNA-spoor achtergelaten.

Ook was de jongen ten tijde van het plegen van het delict zeer jeugdig en is hij sindsdien niet meer met justitie in aanraking geweest. De rechtbank stelt dat in dit concrete geval DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn voor het ophelderen van dergelijke strafbare feiten. Het bezwaar werd daarop gegrond verklaard en het OM moet nu "terstond" het celmateriaal van de leerling vernietigen.

Reacties (18)
20-10-2015, 12:03 door Anoniem
Ik begrijp het ook niet. Waarom moest er precies DNA worden afgenomen? Intimidatie van de politie?
20-10-2015, 12:12 door Briolet
Bij computervredebreuk wordt immers geen enkel DNA-spoor achtergelaten.

Toen hij een programma op de laptop van de leraar geplaatst heeft, heef hij die laptop in handen gehad en kan dus DNA sporen achtergelaten hebben. Dus bij computervredebreuk, zoals hij die pleegt, kun je wel degelijk DNA achterlaten.

Ik snap de redenering van de rechter dan ook niet dat: "DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn"
20-10-2015, 12:18 door Anoniem
Door Briolet:
Bij computervredebreuk wordt immers geen enkel DNA-spoor achtergelaten.

Toen hij een programma op de laptop van de leraar geplaatst heeft, heef hij die laptop in handen gehad en kan dus DNA sporen achtergelaten hebben. Dus bij computervredebreuk, zoals hij die pleegt, kun je wel degelijk DNA achterlaten.

Ik snap de redenering van de rechter dan ook niet dat: "DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn"

Social enginering? Mallware? Dat gaat allemaal remote, dus je raakt de laptop niet aan! Dus ja, DNA is in dit geval zinloos.

TheYOSH
20-10-2015, 12:23 door Anoniem
Door Briolet:
Bij computervredebreuk wordt immers geen enkel DNA-spoor achtergelaten.

Toen hij een programma op de laptop van de leraar geplaatst heeft, heef hij die laptop in handen gehad en kan dus DNA sporen achtergelaten hebben. Dus bij computervredebreuk, zoals hij die pleegt, kun je wel degelijk DNA achterlaten.

Ik snap de redenering van de rechter dan ook niet dat: "DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn"

Van welke planeet kom jij, je hoeft helemaal die laptop niet aan te raken om er een programma op te zetten, en dat staat er ook niet. Laat me raden, jij beveiligd je computer goed, fysiek, er is dus ook niet op ingebroken, dus er kan ook geen malware op staan?
20-10-2015, 12:39 door Anoniem
"Hoewel de leerling twee jaar geleden werd veroordeeld besloot het OM in juli van dit jaar om DNA-materiaal van de jongen af te nemen, wat uiteindelijk in september gebeurde."

Je kunt toch maar 1x ergens voor gestraft worden, is hij dan nog ergens anders van verdacht?

"en is hij sindsdien niet meer met justitie in aanraking geweest."

Ik snap niet echt wat het OM daar mee wou bereiken.
20-10-2015, 12:42 door Overcome
Social enginering? Mallware? Dat gaat allemaal remote, dus je raakt de laptop niet aan! Dus ja, DNA is in dit geval zinloos.

TheYOSH

Precies. De rechtbank geeft drie punten aan die m.i. vrij duidelijk aangeven waarom DNA-afname in dit geval een zinloze actie was. Uit het vonnis:

(1) De rechtbank is van oordeel dat in dit concrete geval DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn voor de opheldering van dergelijke strafbare feiten.
(2) De rechtbank dient zich vervolgens nog af te vragen of bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd aanleiding geven te vrezen dat bezwaarde in de toekomst feiten zal plegen, waarbij het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de veroordeelde van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing en berechting van strafbare feiten van veroordeelde. Daarvan is de rechtbank niet gebleken.
(3) Kennelijk heeft het openbaar ministerie het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van veroordeelde ook niet van groot belang geacht, nu zij pas op 21 juli 2015, bijna twee jaar na de veroordeling, heeft bevolen tot afname van DNA-materiaal van veroordeelde.


Het lijkt er dus op dat afname van DNA material meer is gebeurd onder de noemer "dan hebben we in ieder geval de wet gevolgd." Twee jaar na dato, maar toch. Fijn dat de rechtbank wel nadenkt in plaats van strikt regels opvolgt.
20-10-2015, 12:42 door Anoniem
"...en het OM moet nu "terstond" het celmateriaal van de leerling vernietigen."

Ik mis een paar woordjes eromheen want nu is het net alsof er in NL een doodstraf is uitgesproken,
Juist in de juristerij is het van belang om correct te formuleren ;-)
20-10-2015, 14:02 door Anoniem
Door Briolet:
Bij computervredebreuk wordt immers geen enkel DNA-spoor achtergelaten.

Toen hij een programma op de laptop van de leraar geplaatst heeft, heef hij die laptop in handen gehad en kan dus DNA sporen achtergelaten hebben. Dus bij computervredebreuk, zoals hij die pleegt, kun je wel degelijk DNA achterlaten.

Ik snap de redenering van de rechter dan ook niet dat: "DNA-onderzoek redelijkerwijs niet van betekenis zal kunnen zijn"

[sarcasme]Ja want laptops zijn zo schoon dat ze wel zijn DNA er nog af kunnen halen[/sarcasme]

zoals anderen aangeven waarschijnlijk nooit dat ding aangeraakt.
20-10-2015, 15:02 door Ron625
"...en het OM moet nu "terstond" het celmateriaal van de leerling vernietigen."

Maar het is al digitaal opgeslagen, dus is het vernietigen van het celmateriaal nutteloos geworden ..........
20-10-2015, 18:35 door Anoniem
Door Anoniem: Ik begrijp het ook niet. Waarom moest er precies DNA worden afgenomen? Intimidatie van de politie?

In het algemeen lijkt de drang naar DNA materiaal (hoe meer hoe beter, denkt men) gebaseerd te zijn op het hebben van een wondermiddel dat met enkele minuten werk alles kan oplossen. Hetzelfde zie je ook met camerabeelden, waarbij me recent bij een uitzending van Opsporing Verzocht het nieuwe beleid opviel om nu ook beelden van gezochte getuigen (!) te tonen. Maar dat terzijde.

Probleem is: DNA kan nuttig zijn, maar is dat wondermiddel niet. Gezien het bewijs dat iets toch ingewikkelder ligt altijd enige tijd achter de roep om massaal gebruik aankomt, begint dit nu langzamerhand uit de kringen van deskundigen bij het publiek door te dringen:
http://www.wbur.org/npr/447202433/-great-pause-among-forensic-scientists-as-dna-proves-fallible
http://www.wired.com/2015/10/familial-dna-evidence-turns-innocent-people-into-crime-suspects/
https://www.newscientist.com/article/mg20727733.500-fallible-dna-evidence-can-mean-prison-or-freedom/
http://stories.frontline.org/dna
http://www.scienceandjusticejournal.com/article/S1355-0306%2811%2900096-7/abstract
http://www.post-gazette.com/local/city/2015/10/10/Court-to-decide-defense-request-for-secret-DNA-computer-source-code/stories/201510100063

En in Nederland hebben we deze zaak gehad: https://www.om.nl/actueel/archief/@87112/gevolgen-dna/. De buisjes waren bij TNO verwisseld, en de man werd keer op keer op keer gearresteerd en veroordeeld tegen onweerlegbaar ontlastend bewijs in. Wat dit artikel niet vertelt is dat hij uiteindelijk maar naar België is verhuisd, daar kon hij tenminste nog aan werk komen...
20-10-2015, 20:13 door Anoniem
Door Anoniem: "...en het OM moet nu "terstond" het celmateriaal van de leerling vernietigen."

Ik mis een paar woordjes eromheen want nu is het net alsof er in NL een doodstraf is uitgesproken,
Juist in de juristerij is het van belang om correct te formuleren ;-)

Ja, precies. LOL
21-10-2015, 07:58 door Anoniem
Na de veroordeling verplicht afstaan van DNA, dat is 't.
21-10-2015, 08:14 door Anoniem
Voor iedereen die zich afvraagt waarom DNA wordt afgenomen en of dit een tweede straf is… Er is gewoon wetgeving op grond waarvan de verplichting bestaat om in geval van een veroordeling voor een grote categorie misdrijven na die veroordeling DNA van de veroordeelde af te nemen. Er is slechts één reden waarom die DNA-afname achterwege mag blijven of achteraf ongedaan moet worden gemaakt (lees: het DNA-profiel moet verwijderd uit de databank van het Nederlands Forensisch Instituut) en dat is - even simpel gezegd - als DNA-afname redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de opsporing indien veroordeelde in de toekomst dit delict opnieuw zou plegen.

En zo raar is - lijkt mij - dan ook niet dat DNA werd afgenomen o.g.v. de Wet DNA-afname bij veroordeelden. Het mag immers zo zijn dat software ook op afstand geïnstalleerd kan worden (en ja, dat zal denk ik in vrijwel alle gevallen aan de orde zijn), maar daarmee is niet gezegd dat dit nooit het geval zal zijn en dus ook niet dat DNA-afname niet kan bijdragen in de opsporing in toekomstige gevallen. Kortom: ik denk dat voor beide standpunten iets te zeggen is (waarmee ik niet gezegd heb dat in dit geval dus DNA afgenomen moest worden). Maar met dubbele bestraffing of intimidatie heeft dit niets te maken… het is gewoon geldende wetgeving van een parlement waar de meerderheid van ons voor gekozen heeft.
21-10-2015, 09:05 door Anoniem
Door Ron625: "...en het OM moet nu "terstond" het celmateriaal van de leerling vernietigen."

Maar het is al digitaal opgeslagen, dus is het vernietigen van het celmateriaal nutteloos geworden ..........

waarbij me recent bij een uitzending van Opsporing Verzocht het nieuwe beleid opviel om nu ook beelden van gezochte getuigen (!) te tonen. Maar dat terzijde.

Die twee noem ik graag na elkaar...
Beide voorbeelden waarbij niet nagedacht wordt over de mogelijke privacyproblemen bij het uitlekken (wat in tweede voorbeeld zelfs moedwillig gebeurt) van dit soort informatie.
In het eerste geval heb je biometrische gegevens verzameld waar je vooraf van had kunnen weten dat het in deze zaak geen functie biedt, en nog veel belangrijker, onnodig de integriteit (vertrouwelijkheidsniveau) van zijn biometrische gegevens tart. Dit geldt eerder voor handafdrukken en irisscans, maar net-zogoed voor DNA.

Het tweede voorbeeld is nog verwerpelijker, daar wij het over een getuige van een misdaad is waar blijkbaar al actief genoeg gezocht wordt dat het in een tv-uitzending getoond wordt, had ik toch graag gehoopt dat de mensen achter het programma hadden gerealiseerd dat zij diezelfde getuige in indirect gevaar brengen! Iets wat compléét ongewenst is...

En weet je, hier mogen eindelijk koppen gaan rollen. Onderzoeksinstanties en houders/uitvoerders van de tv programma's mogen voor dit soort ondoordachte acties ook eindelijk flink beboet worden, eerder motiveer je ze niet tot preventief te denken... Voorkomen is beter dan genezen, iemand die met misdaad te maken heeft (of het nou een slachtoffer of een andere rol betreft) zou dat wel mogen weten...
21-10-2015, 14:37 door Anoniem
Van welke planeet kom jij, je hoeft helemaal die laptop niet aan te raken om er een programma op te zetten, en dat staat er ook niet

Dat het niet hoeft, wil niet zeggen dat het niet kan. En welke sporen iemand bij een eventueel toekomstig delict achterlaat, dat is al helemaal niet te zeggen. Of DNA mag worden afgenomen hangt met name af van de (maximale) strafmaat van een gepleegd delict. Ongeacht of in dat delict sprake was van DNA sporen.

Uitgaande van de reacties van sommigen hier zou je van een overvaller bijvoorbeeld geen DNA materiaal afnemen, indien hij bij een gepleegde overval goed gezorgd heeft dat hij geen sporen achterliet. Onder het mom dat hij dat dan bij een eventueel toekomstig delict dan naar alle waarschijnlijkheid weer niet zou doen.

Moet de politie stoppen met het nemen van vingerafdrukken van inbrekers, die handschoenen dragen tijdens een inbraak ?
21-10-2015, 14:40 door Anoniem
Je kunt toch maar 1x ergens voor gestraft worden, is hij dan nog ergens anders van verdacht?

Je kunt ook maar 1x een misdrijf plegen in je leven ?

Ik snap niet echt wat het OM daar mee wou bereiken.

Misschien willen ze bij toekomstige misdrijven kijken of er sporen te vinden zijn, welke zijn achtergelaten door reeds veroordeelde criminelen ? De doelstelling lijkt mij vrij helder.
21-10-2015, 14:43 door Anoniem
Social enginering? Mallware? Dat gaat allemaal remote, dus je raakt de laptop niet aan! Dus ja, DNA is in dit geval zinloos.

Het is een illusie om te denken dat er bij cybercrime per definitie enkel digitale sporen te vinden zijn. Dat verschilt nogal van zaak tot zaak. Ook speelt lang niet iedere zaak zich puur af in het digitale domein. Verder is het niet zo dat iemand die is aangehouden voor cybercrime, in de toekomst zich enkel schuldig kan maken aan soortgelijke delicten.
22-10-2015, 14:08 door Anoniem
Door Anoniem:
Je kunt toch maar 1x ergens voor gestraft worden, is hij dan nog ergens anders van verdacht?

Je kunt ook maar 1x een misdrijf plegen in je leven ?

Hoe bedoel je? Nooit gehoord van Ne bis in idem?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.