image

OM: nieuw formulier bevordert privacy slachtoffers

maandag 4 januari 2016, 15:28 door Redactie, 3 reacties

Voor slachtoffers van een misdrijf is er een nieuw formulier verschenen, wat de privacy van slachtoffers beter beschermt, aldus het Openbaar Ministerie. Het nieuwe schadeopgaveformulier vervangt het huidige 'Schadeopgaveformulier' en 'Voegingsformulier' voor slachtoffers.

Het formulier moet ervoor zorgen dat privacygevoelige gegevens van het slachtoffer, zoals telefoonnummer, e-mailadres en banknummer, niet meer voor de verdachte beschikbaar zijn. Deze gegevens werden voorheen in het strafdossier opgenomen, dat ook toegankelijk was voor de verdachte en zijn advocaat. Het nieuwe schadeformulier bevat volgens het OM alleen de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens van het slachtoffer, namelijk naam, woonplaats en geboortedatum. De privacygevoelige gegevens worden ingevuld op een apart document dat geen onderdeel uitmaakt van het strafdossier.

Reacties (3)
04-01-2016, 21:59 door Anoniem
Kijk eens, mooie hè ons nieuwe formuliertje?

[X] Ondertussen luisterde men lustig verder af :

x->> advocaten
x->> rechters
x->> journalisten
x->> medici
x->> politici
x->> burgers

[X] Ondertussen was men in volle blijde verwachting van meer bevoegdheden om :

x->> de hele maatschappij structureel via de kabel dus alle communicatievormen te af te luisteren
x->> burgers en ook verdachten te hacken en hun digitale huishouden volledig en stiekem te doorzoeken, lezen, te wissen

[X] Ondertussen was men zeer blij met een minister die niets van de geschiedenis had geleerd en er eigenhandig voor zorgde dat :

x->> elke mogelijke drempel tot datakoppeling van overheid en semi overheids instanties leidde tot algehele datakoppeling waardoor de geschiedenis zich krachtiger zou kunnen herhalen dan ooit

[X] Ondertussen stond men in stilte te juichen bij de voortvarendheid van weer een andere minister die het mogelijk maakte dat :

x->> burgers digitaal geprofileerd, geïndexeerd en tot verdachten worden bestempeld op basis van computermodellen

[X] Ondertussen was het helemaal fantastisch dat dat cpb op alle mogelijke manieren het werken onmogelijk werd gemaakt achter de mooie voorgevel van meer juridische armslag

[X] Ondertussen werd de burger verplicht opgezadeld met het gebruik van digid als voorbode op het verplichte gebruik van de opvolger idensys waar zonder aan privacy waarborgen te werken alvast aan de pilot wordt begonnen om het op basis van het succes nog net binnen de regeringsperiode verplicht te kunnen stellen en in de toekomst privacy wandje voor privacy wandje daarbinnen af te breken.

Wat de wereld gezondheidsorganisatie ook zegt, 'beter' is het varkensvlees te eten als je nog zorgeloos door het leven wil en af en toe gebruik wil maken van het vliegtuig of niet bij voorbaat verdacht wil zijn.

[X] Ondertussen wordt er op zo ongehoord veel beleidsmatige vlakken vergelijkbaar anti privacy beleid ontwikkeld door stugge ambtenaren dat er eigenlijk geen beginnen meer aan is om je te verzetten tegen volledige uitkleding van de persoonlijke integriteit in de vorm van recht op privé ruimte, voorkeuren en mening.

Welkom op ons feestkransje

Het is binnen deze context dat je dit misleidende vreugdedansje van het OM moet zien.
Dat dansje wordt gevoerd op basis van een ander toekomstmuziekje.
Een muziekje dat je niet kunt horen, hooguit vermoeden.
Wanneer je het te horen krijgt is het rijkelijk te laat en leven we in een maatschappij waar het niet meer uitmaakt wat je invult omdat het de uitkomst niet zal bepalen.

Die is namelijk allang bepaald op basis van jouw profiel dat bepaald niet met behulp van respect voor privacy tot stand is gekomen.

Privacy?
Voor Hank en Ina?
Giller, lachen was dat,.
Bruine schoenen die passen binnen onze maat zijn voor jullie goed genoeg.
05-01-2016, 09:07 door Anoniem
Fijn. Want zo hoort het!
05-01-2016, 13:05 door Anoniem
Door Anoniem: Fijn. Want zo hoort het!

Want naam, geboortdedatum en woonplaats geven maar heel weinig informatie over het slachtoffer?
Krijgt het slachtoffer deze informatie trouwens ook over de verdachte, want dat lijkt me dan wel zo redelijk. Bovendien is het volgens het OM niet erg als deze gegevens verstrekt worden.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.