Poll
image

Inzet drones voor politiewerk:

maandag 11 januari 2016, 11:22 door Redactie, 9 reacties
Goed idee
58.03%
Slecht idee
30.44%
Geen mening
11.53%
Reacties (9)
11-01-2016, 11:54 door Anoniem
Pak mijn jachtvergunning en verscheur mijn jachtgeweer, ik ga op jacht!
11-01-2016, 15:26 door Anoniem
Inzet drones voor politiewerk: SLECHT IDEE
(longread)

Gefopt
Zolang er daarbij geen keiharde wettelijke garanties voor de privacy bij worden geleverd.
De belofte dat men rekening met de privacy wil houden door minder gedetailleerde camera's te gebruiken is van een kinderlijk naïeve soort.
Trap jij erin? Slik je het?

Ja waarschijnlijk wel.
Weet je waarom het buiten het financiële excuus het niet geloofwaardig is?
Ik zal je helpen.

Context?
De belofte staat in zeer schril contrast met de context die we misschien alweer vergeten en aan het vergeten zijn.

* Opstelten die ooit het gebruik van gezichtsherkenning in drones al wel zag zitten maar het wat anders verwoordde : "Opstelten: gezichtsherkenning drones rechtmatig"
https://www.security.nl/posting/392791/Opstelten%3A+gezichtsherkenning+drones+rechtmatig
Opstelten is wel weg maar vergeet niet dat dezelfde ambtenaren braaf en enthousiast allerlei voorstellen van eenzelfde aard rustig verder uitontwikkelen.
Poppetje weg, publiek onrust weg, beleid gecontinueerd en wel geaccepteerd?

* Een politie die staat te trappelen bij de extra mogelijkheden rondom de wet die ter goedkeuring aan de kamer sis voorgelegd : Wetsvoorstel Computercriminaliteit III

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/documenten/kamerstukken/2015/12/23/wetsvoorstel-computercriminaliteit-iii

Een wet met voorstellen die weinig op hebben met privacy.

* Wellicht heb jij nog wel wat voorbeelden van gedrag, ideeën en politiewensen die niet erg privacy vriendelijk zijn.

Een search op alleen al security.nl helpt je vast al op weg voor het inzicht, veel leesplezier.
https://www.security.nl/search?continue=1&keywords=politie&sort=yoda&order=desc&limit=35&c[]=1&c[]=2&c[]=3&sort=date&order=desc

Techniek downgraden?
Het gebruik van onscherpe camera's en de belofte te streven naar privacy voor burgers is niet geloofwaardig omdat :

A) Het niet van deze tijd is omdat camera's nou eenmaal in goede kwaliteit verkrijgbaar zijn.

B) De wens altijd de mogelijkheid volgt van wat er technisch mogelijk is en nooit een degradatie van gebruik van techniek inhoudt.
De politie gaat echt niet in een DAF rondrijden als ze ook kan beschikken over een Volvo (voorbeelddingetje van lang geleden).

C) De politie (en het om) steeds weer en nog steeds niet het goede voorbeeld weten te geven in hoe om te gaan met privacy.
Zaken die geseponeerd worden omdat data niet worden vernietigd, mensen die onterecht worden afgeluisterd (advocaten), het overtreden van de eigen Wet politiegegevens (Wpg) op het punt van naleven van privacy rechten van burgers.
""Uit de privacy-audit naar de naleving van de Wpg blijkt dat de politie op essentiële punten nog onvoldoende aan de wet voldoet..."

https://www.security.nl/posting/453629/Politie+in+de+fout+met+persoonsgegevens+burgers

D) De algehele inzet van het politieapparaat wordt gekenmerkt door het geloof van het hebben van meer data en meer technische mogelijkheden het uitzicht biedt op een hoger oplossingspercentage.
Sterker nog, men draait het inmiddels om, zonder die extra middelen kan men haar werk niet meer doen.

O.a. deze waarin men doet alsof een wet waarover nog niet gestemd is er eigenlijk al is.
https://www.security.nl/posting/456247/Politie%3A+ict-bezuinigingen+belemmeren+online+opsporing
Het getuigt van een zelfverzekerdheid dat je je als burger afvraagt of jij iets niet weet en hebt gemist, het besluit dat de wet er sowieso doorkomt?

Om het even af te zetten met een inmiddels gouwe ouwe over hoe het ook anders kan, namelijk met kwalitatief speurwerk je percentage verhogen in plaats van te rommelen met statistieken en altijd maar weer in de publiciteit de schuld te zoeken bij het gebrek aan technische middelen wat men zou hebben.
https://decorrespondent.nl/2038/Opheldering-verzocht-acht-op-de-tien-misdrijven-in-Nederland-wordt-nooit-opgelost/82984060478-bc39d7c2

E) Het 'encryptieprobleem'.
Ook afkomstig immer weer uit de hoek van de politiekant.
De techniek die privacy van burgers beschermt vormt een probleem voor de opsporing.
In de v.s. en over het kanaal lopen ze wat voor, wij komen er later achteraan soms met tussenkomst eerst nog van een politieorganisatie.

"Europol wil omvang 'encryptieprobleem' in kaart brengen"

Oplossing : "Verplicht afstaan encryptiesleutels"
https://www.security.nl/posting/445303/Europol+wil+omvang+%27encryptieprobleem%27+in+kaart+brengen

F) .. .. ?

Boterzachte beloftes
Deze ontwikkelingen, ja deze ontwikkelingen maken boterzachte beloften ongeloofwaardig.
We zijn eerder wederom van het fenomeen function creep.
Een fenomeen dat al jaren, decennia perfect werkt in Nederland.

Meestal is de route een paar keer een luchtballonnetje, met wat tussenpozen om het bij de derde keer in gang te zetten, al dan niet nog eerst vergezeld van een positief onderzoeksrapport, een positieve pilot om het vervolgens in te voeren.

De heilige graal : eerst technisch invoeren, later de regels veranderen!

Wat betekent dat in dit geval?
We gaan werken met drones maar beloven niet scherp te stellen )want lage resolutiecamera's worden niet meer gemaakt).
Over een tijdje, als iedereen gewend is aan die dingen bij elke gelegenheid waar meer mensen samenkomen, reken maar dat dat hard zal gaan in elke gemeente, gaan we stapje voor stapje scherper stellen.
Steeds wat meer en langer beelden bewaren.
Om uiteindelijk danwel offline of online realtime te gaan werken met gezichtsherkenning.

Geen juridische belemmeringen
Want Opstelten had het al gezegd, er is geen juridische belemmering voor.
Dus gaat men het doen, werken langs de mazen, pardon grenzen, van de wet.

Als we daar eenmaal aan gewend zijn, omdat we het toch niet echt merken, staan we met onze koppies in vele overheidsdatabases en is er bekend op welke manifestaties en of protestbijeenkomsten jij bent geweest.

Een heleboel gevoelige data die secure beheerd moeten worden.
Zal dat goed gaan?
Een heleboel data die gedeeld kunnen worden.
Gaat dat echt niet gebeuren?
Hoe meer je deelt hoe groter de kans op security breaches.

Vrijheid? Werkelijke vrijheid?
Een heel interessante hoop gegevens waar je ook politiek wel wat mee kan?
Hoe vrij ben je nog om je mening te uiten als alles wat je doen wordt herleidbaar naar jouw persoon wordt geregistreerd?
Dan heb je de vrijheid om te zeggen wat je vindt totdat men vindt dat jouw mening hen niet uitkomt, op dat moment of met terugwerkende kracht.
Niets aan de hand zolang je er niet van merkt...

Dat is géén vrijheid, dat is leven in een onzichtbare stiekeme politiestaat

"Dat nooit meer" papagaait men officieel op beleefde toon na minuutjes stilte elk jaar weer,
maar ondertussen doen we er alles aan om het opnieuw te laten gebeuren.
Te beginnen met het aanleggen van de infrastructuur.

Een infrastructuur die ook kan en ongetwijfeld verkeerd en ongewenst gebruikt gaat worden.
Dat is namelijk de essentie van function creep.

Wat mij betreft hebben we inmiddels met een veel grotere dreiging te maken dan de dreiging die ons met code oranje wordt ingepeperd.
De grootste dreiging is de staat, en die vorm je uiteindelijk zelf met van alles maar te accepteren en dat rode potlood (voorzolang dat er nog is).

Criminelen- en terroristenplezier
Ondertussen lachen degenen die als excuus voor al deze anti-rechtsstatelijke maatregelen worden misbruikt zich een breuk, het zal hen om het even zijn, het doel is namelijk de maatschappij ontwrichten door mensen tegen elkaar op te zetten.

In dit geval zal dat wel eens het effect kunnen sorteren dat niet zij maar wijzelf het op legitieme of niet legitieme wijze gaan corrigeren.
Die laatste optie zal gezien de volksaard niet zo groot zijn, laten we niet meer van ach en wee gaan lopen roepen als er wel weer iemand tragisch en weinig mediageniek vroegtijdig crasht op klinkers die eigenlijk voor andere parkeerdoeleinden waren bedacht.
Als je zaken op de spits drijft en beleid tegen burgers ontwikkelt kan je er, zal je er rekening mee moeten houden dat het ook mis kan gaan. Dan is er in ieder geval een dringende , zij het perverse, reden nog meer surveillance maatregelen te eisen.
Tenzij je op het punt belandt dat je echt alles onder controle hebt en niets meer ongezien en ongewild kan gebeuren.
Dat is natuurlijk een nogal ..

Onrealistische naargeestige droomvlucht vooruit
Een volkomen idiote onrealistische droom waar de maatschappij bovenop moet zitten om die niet ongezien via achterom uitgevoerd te laten worden omdat ambtenaren die de wet horen uit te voeren en niet te maken het halen van cijfertjes en targets nou eenmaal belangrijker vinden dan moraal.

Ambtenaren en moraliteit
Moraliteit, het bepalen daarvan, kan en mag men nimmer in dergelijk belangrijke mate overlaten aan ambtenaren. Ambtenaren zijn uitvoerders en hebben hele andere belangen.
Als het weer omslaat voert dezelfde ambtenaar immers hele andere opdrachten uit die wellicht goed zijn voor het openbreken van een vastzittende huizenmarkt maar niet voor de samenleving als geheel.

Let wel, voor de samenleving als geheel, niet een deel ervan.

Vooraf terugkijken
Hierboven heb ik vooraf teruggekeken op basis van beschikbare feiten.
Over een glazen bol beschik ik niet, wee het zeker met me beargumenteerd oneens, ik hoop echter (op zijn minst) dat je op zijn minst zelf nog actiever beleid blijft koppelen aan recente historie opdat je nieuwe maatregelen en allerlei beloften in het kader van de nieuwe verkiezingen op hun realiteitswaarde gaat beoordelen.

Overheid & ICT
Politie & ICT
Politie & Privacy
Politie & ...

Over een jaar of twee drie terugkijken?
Als we het toch hebben laten gebeuren zijn we weer eens voorgoed te laat.
De uitslag nu gaat er alle reden toe geven

Inzet drones voor politiewerk :

maandag 11 januari 2016, 11:22 door Redactie, 1 reacties

* Goed idee : 61.19%

* Slecht idee : 27.36%

* Geen mening : 11.44%

Geen mening?
oei..

Succes ermee

en nooit meer klagen natuurlijk als het toch verkeerd ging
je het immers best kunnen zien aankomen.
Andere context gevende peilingen nog gepeild?
12-01-2016, 09:53 door Anoniem
Ja, wel het gebruik van drones bij brand en hulpverlening
Ja, wel het gebruik van drones bij het volgen van criminelen
Nee, geen massasurveillance met drones
Nee, geen drones boven mensenmassa's. Een drone die uit de lucht komt vallen is levensgevaarlijk
14-01-2016, 16:54 door Anoniem
Het bevordert gemakzucht bij de opsporing.
14-01-2016, 18:08 door Anoniem
Als je ziet hoeveel domme fouten er gemaakt worden vraag je je af of het wel veilig is bij evenementen waar elk moment een politiedrone in zijn crashvlucht de slagader van je geliefde kan doorboren...
15-01-2016, 14:29 door Anoniem
Als je niets te verbergen hebt zal het je geen moer uitmaken waar, wanneer, met wie en hoe je gezien wordt! Je maakt zelf de keuze of je " braaf" bent of " slecht"! En als je je gedraagt dan heb je niets te vrezen!
15-01-2016, 19:11 door Anoniem
Door Anoniem: Als je niets te verbergen hebt zal het je geen moer uitmaken waar, wanneer, met wie en hoe je gezien wordt! Je maakt zelf de keuze of je " braaf" bent of " slecht"! En als je je gedraagt dan heb je niets te vrezen!

Dag Anoniem,

https://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters#t-16976

https://www.ted.com/talks/mikko_hypponen_how_the_nsa_betrayed_the_world_s_trust_time_to_act

Hier een paar interessante links waarom privacy er JUIST toe doet.
16-01-2016, 19:17 door darkstar
Heel leuk bedacht maar je haalt zo'n ding gewoon uit de lucht door kamikaze te plegen met je eigen model vliegtuig/quadcopter
18-01-2016, 03:21 door ICT-SEO-Webmaster
Inzet drones voor Politie Werk...???
Dit is wel heel Vreemd wat verteld wordt door De Politie,Waarom ik kan u uit ervaring vertellen in het Politie Korps wordt er gedaan wat Nood-Zakelijk is hun Werk uit te voeren dit Zeker maar NU andere Zéér Belangrijke Verhaal Volgens de Regels Denken doen elk mens maar volgens De Officiële Regels Werken doe GÉÉN Enkele Politie Ambtenaar erger nog het wat Beroepshalve NIET mag voor komen dat het wat er in de Praktijk wel Gebeurd zal NOOIT naar Buiten komen dit kan ik uit Betrouwbare Bron mededelen Stel dat dit wel uitlekt dan krijg je net zo´n Drama als alle Ministers die weten wat ze doen maar dit wordt Bewust tegen gehouden door De Dienst doende Baas vd Politie het is heel erg gesteld binnen dit Bedrijf want wat niet mag volgens officiële regels wordt toch gedaan alleen dan Zijn zei Héél érg Allert dat Zeker NIET naar Buiten ga komen hier bedoel ik mee in Openbaarheid gebracht dus dit is maar wat je zelf denkt wat volgens de regels wel en niet mag maar De Praktijk is vaak een heel ander verhaal das voor 100 % zeker als u dit maar in uw gedachten blijft houden mensen s.v.p
Drones of Camera´s zelfde verhaal Privé is Geen Prive das een menselijke Denk Fout geworden.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.