image

Politie in de fout met persoonsgegevens burgers

dinsdag 8 december 2015, 10:39 door Redactie, 20 reacties

De politie gaat niet goed om met de persoonsgegevens van burgers en overtreedt daarbij de Wet politiegegevens (Wpg), zo blijkt uit een privacy-audit waar minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over heeft geïnformeerd. De audit werd door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd.

De Wpg stelt hoe de politie persoonsgegevens moet verwerken en is sinds 1 januari 2008 van kracht. Bij het uitvoeren van de audit stond de vraag centraal in welke mate de politie in de periode 2011 tot en met 2014 heeft voldaan aan de bepalingen uit de Wpg. In samenspraak met het CBP richtte de audit zich op vijf hoofdthema’s waarvan bekend was dat deze onvoldoende waren geïmplementeerd en waarvan het onvoldoende naleven de grootste impact heeft op de persoonlijke levenssfeer van burgers.

"Uit de privacy-audit naar de naleving van de Wpg blijkt dat de politie op essentiële punten nog onvoldoende aan de wet voldoet. Ook met betrekking tot het N.SIS-II en het EUVIS tonen de onderzoeken tekortkomingen in de naleving door de politie. Het beeld dat uit deze rapportages naar voren komt, baart mij vanzelfsprekend zorgen", aldus de minister. Uit de audit blijkt dat de politie op vijf essentiële thema’s - autoriseren, verstrekken, protocolleren, bewaartermijnen en rechten van betrokkene - nog onvoldoende aan de wet voldoet.

Zo worden er geen gestructureerde controles uitgevoerd op verleende autorisaties, wordt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan burgemeesters en BOA's onvoldoende invulling gegeven aan de noodzakelijkheidstoets, zijn protocollen die intern en extern toezicht mogelijk moeten maken nog niet bij alle eenheden geïmplementeerd, worden gegevens te lang bewaard en worden de rechten van betrokkenen nog niet overal nageleefd. Het gaat dan om processtappen als kennisneming en verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming.

Maatregelen

Om de problemen aan te pakken is al een aantal maatregelen in gang gezet. Aanvullende maatregelen zullen daarnaast door de korpschef worden uitgewerkt in een wettelijk voorgeschreven verbeterplan, dat uiterlijk 1 maart 2016 gereed moet zijn. Binnen een jaar na oplevering van het verbeterplan zal de korpschef een hercontrole laten uitvoeren om te beoordelen of de korte-termijn-verbetermaatregelen effect hebben en op welke punten bijsturing noodzakelijk is.

Van der Steur verwacht echter niet dat de problemen zomaar zullen zijn opgelost. "Gezien de omvang en de complexiteit van de noodzakelijke aanpassingen heb ik niet de verwachting dat de hercontrole en de toekomstige audits op korte termijn een geheel ander beeld zullen laten zien. De structurele problemen zullen moeten worden opgelost door aanpassingen van de wet, de bijbehorende implementatie en fundamentele wijzigingen in de ICT-structuren. Mede gelet op het herijkte realisatieplan zal dit de nodige tijd vergen", aldus de minister.

Reacties (20)
08-12-2015, 11:34 door [Account Verwijderd]
Redactioneel artikel:10:39
...Om de problemen aan te pakken is al een aantal maatregelen in gang gezet. Aanvullende maatregelen zullen daarnaast door de korpschef worden uitgewerkt in een wettelijk voorgeschreven verbeterplan, dat uiterlijk 1 maart 2016 gereed moet zijn...

Tjonge ga er maar aan staan dat wordt een haastklus en de politiekorpsen hebben het al veel te druk met alles rond administratie/netwerk. Tijd voor het populair verwoorde 'boeven vangen' zit er al bijna niet in want de straatdienst zit met een navelstreng vast aan keyboard en muis. Geldkraan voor forse personeelsuitbreiding bij de korpsen weet ook geen enkel kabinetslid te vinden want de grote loodgieter Rutte moet zijn partij-politieke waarden in ere houden.
Natuurlijk komen ook weer de rechten van 'betrokkenen' – verdacht of niet – ter sprake.
Helemaal oké! zeker sinds scheidend hoofd-officier van justitie Bac een voorstander is van 'betrokkenen' inzage geven in de agendering van de diverse kanton-gerechten om verdachten van een klein vergrijp 'zelluf' een datum te laten prikken waarop zij, indien het hen niet mishaagt, acte de presence te komen geven om hun middelvinger op te komen steken.

Zo, nu is mij gal op en ga ik een verlaat kopje koffie drinken.
08-12-2015, 12:52 door Anoniem
Houd. Je. Data. Voor. Jezelf. Zoveel als enigszins mogelijk is. Het internet is een zeef. En je hebt meer te verbergen dan je denkt.
08-12-2015, 13:56 door SecOff
De structurele problemen zullen moeten worden opgelost door aanpassingen van de wet
Dat is waarschijnlijk wel de snelste, gemakkelijkste en goedkoopste oplossing. Waarom schaffen we ook de snelheidslimieten niet af ? Dan zijn er ook geen snelheidsovertredingen meer, het moet nu toch onderhand duidelijk zijn dat iedereen zich aan die limieten laten houden niet haalbaar is.
08-12-2015, 14:36 door Anoniem
Door SecOff:
De structurele problemen zullen moeten worden opgelost door aanpassingen van de wet
Dat is waarschijnlijk wel de snelste, gemakkelijkste en goedkoopste oplossing. Waarom schaffen we ook de snelheidslimieten niet af ? Dan zijn er ook geen snelheidsovertredingen meer, het moet nu toch onderhand duidelijk zijn dat iedereen zich aan die limieten laten houden niet haalbaar is.
Daar zijn die snelheidslimieten ook helemaal niet voor. Die zijn er om de staatskas te spekken...
08-12-2015, 14:50 door PietdeVries
Leuk!!! Weer Overheid bashen op security.nl!!! Want het bedrijfsleven heeft het allemaal zo goed voor elkaar en reageert wel altijd netjes en accuraat op het moment dat er problemen gevonden worden...

Of toch niet?
https://www.security.nl/posting/453637/Gegevens+Nederlandse+telecomklanten+slecht+beveiligd
08-12-2015, 14:58 door rsterenb
Van der Steur verwacht echter niet dat de problemen zomaar zullen zijn opgelost. "Gezien de omvang en de complexiteit van de noodzakelijke aanpassingen heb ik niet de verwachting dat de hercontrole en de toekomstige audits op korte termijn een geheel ander beeld zullen laten zien. De structurele problemen zullen moeten worden opgelost door aanpassingen van de wet, de bijbehorende implementatie en fundamentele wijzigingen in de ICT-structuren. Mede gelet op het herijkte realisatieplan zal dit de nodige tijd vergen", aldus de minister.

Ach.. De betreffende wet is pas sinds 1 januari 2008 van kracht lees ik. Op 1 januari 2016 zijn we dus 8 jaar verder. Een jaartje meer of minder maakt dan toch ook niet meer uit?? Misschien moeten wij ook eens meer dan 8 jaar wachten om ons aan nieuwe wetten te houden als ons dat zo uit komt.
Ben er alleen bang voor dat het zo niet werkt.. :-/
08-12-2015, 15:21 door Profeet
En deze mensen willen meer databases met privacy gevoelige info van ons! Gek he dat steeds meer mensen dat niet willen.....
08-12-2015, 15:32 door Overcome
Door PietdeVries: Leuk!!! Weer Overheid bashen op security.nl!!! Want het bedrijfsleven heeft het allemaal zo goed voor elkaar en reageert wel altijd netjes en accuraat op het moment dat er problemen gevonden worden...

Of toch niet?
https://www.security.nl/posting/453637/Gegevens+Nederlandse+telecomklanten+slecht+beveiligd

Two wrongs don't make a right. Dat het bedrijfsleven er een puinhoop van maakt wil niet zeggen dat de overheid dat "recht" ook heeft. De overheid heeft wat dat betreft een grotere verantwoordelijkheid. Bij bedrijven kan ik weggaan, bij een overheid heb ik die mogelijkheid niet. Daarnaast heeft de overheid vaak veel meer gegevens in bezit dan een willekeurig bedrijf dat van mij heeft, waardoor de zorgplicht vanuit de overheid nog veel groter dient te zijn en de schade door onzorgvuldig gebruik vele malen groter is.

De informatiehonger van de overheid brengt met zich mee dat de gegevens zorgvuldig en integer bewaard moeten worden. Processen, techniek, architectuur, beleid, wetgeving, awareness... alles dient op elkaar afgestemd te worden. Keer op keer zien we echter dat dit matig tot slecht wordt geregeld. Ondertussen zorgt de overheid er wel voor dat allerlei informatie steeds meer benaderd, gekoppeld, gedeeld en verzameld mag worden. Dat vind ik een kwalijke combinatie.

Aan de andere kant is het een goede zaak dat de audit üerhaupt is uitgevoerd. Ik vrees echter dat structurele wijzigingen uitblijven. We lossen de zaken nu op en over niet al te lange tijd zie je de rommel weer terugkeren, doordat informatiebeveiliging niet de juiste prioriteit heeft. Wat dat betreft staat de driehoek "kennnis, houding, gedrag" niet permanent hoog op het lijstje en dat is bij informatiebeveiliging wel nodig.
08-12-2015, 15:46 door PietdeVries
Door Overcome:
Two wrongs don't make a right. Dat het bedrijfsleven er een puinhoop van maakt wil niet zeggen dat de overheid dat "recht" ook heeft. De overheid heeft wat dat betreft een grotere verantwoordelijkheid. Bij bedrijven kan ik weggaan, bij een overheid heb ik die mogelijkheid niet. Daarnaast heeft de overheid vaak veel meer gegevens in bezit dan een willekeurig bedrijf dat van mij heeft, waardoor de zorgplicht vanuit de overheid nog veel groter dient te zijn en de schade door onzorgvuldig gebruik vele malen groter is.

Helemaal waar - het feit dat ook het bedrijfsleven grove fouten maakt geeft aan dat het menselijk is, en dat we 'dus' niet als een stier op een rode lap moeten reageren zodra 'de politie' of 'de belastingdienst' eens iets fout doet. Het blijft mensenwerk, en dus gaat er iets mis.

Overigens ben ik het met je eens dat je niet weg kan bij de overheid. Maar, het verhaal van The Phone House / Mediamarkt (zie linkje in oorspr bericht) laat zien dat waar jij ook je mobiele abonnement had, TPH bij jouw gegevens kon. Wegrennen kan niet! Daarbij zijn commerciële partijen op zoek naar winst - en als ze die kunnen maken door jouw gegevens te verkopen aan joost-mag-weten wie, dan zullen ze dat zeker niet nalaten.

Ik heb ruim 15 jaar geleden een abonnement gehad op de Computable. Daarvoor was registratie met een e-mail nodig. Dat blad is al bijna 10 jaar ter ziele, maar toch ontvang ik nog steeds mail op het adres dat ik toen bij Computable (en alleen daar!) heb opgegeven.

Dus ja - de overheid heeft de plicht goed met de haar toevertrouwde gegevens om te gaan, maar de commerciële partijen zijn door de aard van hun bestaan nog minder te vertrouwen.

Maar het blind fulmineren omdat er ergens bij de overheid fouten zijn gevonden - dat klinkt me als een pot die de ketel verwijt dat ze zwart ziet..
08-12-2015, 16:14 door Overcome
Ik ben het met je eens. Trappen tegen een toko is altijd makkelijk, of dat nou een bedrijf is of de overheid. Het is overal even treurig gesteld, juist doordat mensen vorm geven aan informatiebeveiliging en de mensen die werken voor een (semi-)overheid m.i. niet wezenlijk anders zijn dan de mensen die wekzaam zijn in het bedrijfsleven. Dezelfde politieke spelletjes, dezelfde (on)kunde, dezelfde prioriteiten die gesteld moeten worden, dezelfde veldslagen voor budgetten. Bij de overheid vindt het debat echter publiekelijker plaats, waardoor fouten ook zichtbaarder zijn, zoals nu. Geef me echter een willekeurig bedrijf en laat me een audit uitvoeren en de resultaten zijn identiek, ook bij bedrijven die hun zaken volgens het publiek goed op orde hebben zoals banken.

Waar ik me hoogstens aan irriteer is dat bij dit soort audits duidelijk blijkt dat zaken niet goed geregeld zijn, maar dat politici zoals Plasterk met droge ogen verkondigen dat zaken wél goed zijn geregeld, dat waarborgen wél aanwezig zijn en dat daarom b.v. meer toegang tot privé- en telecomgegevens helemaal geen kwaad kan. Dan denk ik bij mezelf: je kletst uit je nek. De waarborgen functioneren juist niet en je dramt het beleid er toch doorheen, waardoor informatiebeveiligingsproblemen niet uit kunnen blijven. Wat dat betreft verschilt de politiek ook niet van het bedrijfsleven: de hogere managementlagen zijn door hun gedrag en besluiten vaak debet aan de problemen die op de werkvloer tot uiting komen. De resultaten van deze audit zullen daar denk ik ook een voorbeeld van zijn. Root cause analyses hoe het zover heeft kunnen komen zijn dan nuttige tools om inzicht te krijgen in noodzakelijke en structurele veranderingen, maar veelal blijft het bij (deels) poetsen en doorgaan. Met dezelfde ellende over 2 jaar.
08-12-2015, 17:09 door Anoniem
Tja,ze zullen nu rond de kerst als iedereen zijn kerstbonus geincasseerd heeft,denk ik openstaande boetes innen,in plaats van zich met dit probleem als boven beschreven bezig te houden.Maar ja een korpschef kan gewoon toch het korps instructies geven,aan de agenten anders met persoonsgegevens om te gaan zoals wel is toegestaan,en dat ze niet weer de fout in gaan?.
Dan is gelijk het probleem opgelost.
08-12-2015, 18:26 door Anoniem
Wat is 'audit' ? Praat gewoon Nederlands!
08-12-2015, 19:57 door Overcome
Door Anoniem: Wat is 'audit' ? Praat gewoon Nederlands!

Het is gewoon Nederlands: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=audit&lang=nn.
08-12-2015, 21:54 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Wat is 'audit' ? Praat gewoon Nederlands!
"Neerlands hoop in bange dagen"...
08-12-2015, 21:58 door Anoniem
Het halen van een audit betekent nog steeds niet dat de betreffende organisatie alles op orde heeft. Wel dat de auditor/controleur niets heeft kunnen vinden. Een organisatie kan zijn procesbeschrijvingen op orde hebben, en vervolgens een goed verhaal afsteken, en de juiste papiertjes overleggen. En hiermee de audit halen.
Dat het halen van een audit niet altijd iets zegt heeft het Diginotar-debacle wel bewezen. Daar hadden ze ook al hun audit-papiertjes gehaald.

Dat gezegd hebbende:
De politie heeft haar privacy-audit niet gehaald, en volgens de minister zal dat de komende jaren ook nog niet het geval zijn. Misschien moet zelfs de wetgeving aangepast worden om de regels met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen.

Dit laatste betekent dat of de politiek en hun beleidsmakers de materie niet beheersen en een ondeugdelijke wet hebben opgesteld, of dat er geen wetswijziging nodig is maar de politie gewoon moet voldoen aan de wet. Het is het een of het ander. Of de politiek heeft gefaald (wat betekent dat de minister als eindverantwoordelijke zijn biezen wel mag gaan pakken) of de politie heeft gefaald in het handhaven van de wet (iets wat haar taak is).

Dat ook de komende jaren de audit niet gehaald zal worden, zegt vervolgens heel veel over de puinhoop die het nu bij de politie moet zijn.
Als de politie meerdere jaren niet aan de wet kan voldoen, moet haar de toegang tot die gegevens ontzegd worden, totdat zij wel in staat is om aan de wet te voldoen.
Dat is de stok om resultaten te krijgen. Al was het maar omdat dan de politiek in hun nek hijgt om de zaken op orde te brengen.

Nu is het alleen maar de faal-melding van de minister dat het niet op orde is, en dat het voorlopig niet op orde zal komen.
Gaat u maar rustig slapen, de overheid waakt over uw privacy (NOT).
09-12-2015, 00:40 door [Account Verwijderd]
Door Overcome: Wat dat betreft verschilt de politiek ook niet van het bedrijfsleven: de hogere managementlagen zijn door hun gedrag en besluiten vaak debet aan de problemen die op de werkvloer tot uiting komen. De resultaten van deze audit zullen daar denk ik ook een voorbeeld van zijn. Root cause analyses hoe het zover heeft kunnen komen zijn dan nuttige tools om inzicht te krijgen in noodzakelijke en structurele veranderingen, maar veelal blijft het bij (deels) poetsen en doorgaan. Met dezelfde ellende over 2 jaar.

En een andere wijze werkt niet. Dat is nu eenmaal dankzij (neen dat is geen sarcasme!) het systeem van zorgvuldigheid – hoe moeilijk dat ook te accepteren valt als je geen inzicht hebt in hoe deze lijnen functioneren. Gelukkig zit onze beleidsstructuur (regering/parlement) zo in elkaar Je kunt de lat wel lager willen leggen en zelfs dàn nog mag je blij zijn, zowel als beleidsmaker èn criticus dat de recordsprong er centimeters onder blijft en dan maar hopen dat diè politici die er de oorzaak van zijn dat overheid 'roverheid' etc. wordt genoemd niet meer macht krijgen
Probleem is veelal dat het kort door de bocht haatdragend gekanker toenemende onverdraagzaamheid jegens de mens die alle (semi)overheidsbeleid uitvoert griezelige fysieke vormen aanneemt, over security gesproken ;-)
Daarop terugkomende want het wordt anders off-topic: Feitelijk waait bij mij dat immense geneuzel over privacy wel zo'n beetje krachteloos over. Beetje minder privacy is gewoon de keerzijde van de medaille van een open systeem zoals wij in Nederland kennen èn onderdeel van het streven dat te behouden. Hele volksstammen voelen zich bedreigd en laten zich de kop doldraaien door dit aangejaagde Hollandse hete hangijzer. Ga eens een langdurig kijkje nemen, dus niet als toerist, in landen waar het uiten van het woord privacy alleen misschien al leidt tot executie in het openbaar. Dan piep je sindsdien anders.
09-12-2015, 08:02 door Anoniem
De politie lijkt structureel te denken dat (privacy) regels genegeerd kunnen worden. Hoe je al wetshandhaver zelf de wet aan je laars denkt te kunnen lappen ontgaat mij. Maar misschien heeft dat wat te maken aan de voorbeelden die ze krijgen van hun politieke bazen.

Kijkt bijvoorbeeld naar ex-minister Opstelten. Terwijl je integriteit als minister van justitie heel hoog in het vaandel zou moeten hebben, vinden dergelijke politici het kennelijk normaal om integer te handelen, informatie achter te houden, en de kamer onjuist te informeren.

Regels ? Die zijn er voor burgers, niet voor politiek & ambtenarij, volgens velen die aan de macht zijn in ons land.
09-12-2015, 13:18 door exegese
[Verwijderd]
09-12-2015, 13:25 door Anoniem
Misschien moet zelfs de wetgeving aangepast worden om de regels met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen.

Dit is al meerdere malen (in negatieve zin) gebeurd. Zoek even uit wat er is gebeurd met de te lang bewaarde gegevens die verzameld zijn via camera's langs de weg.
Ook daar voldeed de politie niet aan de wet. Vervolgens is de wet aangepast en is er een langere periode vastgesteld.
Daarna heeft men een convenant gesloten met de Belastingdienst, die de gegevens wel langer mag bewaren. Resultaat, die gegevens zijn tot in het oneindige beschikbaar voor de politie.

De overheid, en de politie in het bijzonder, zouden zich aan de wet moeten houden. En oneervol ontslag op staande voet voor de (politie)ambtenaar die zich er niet aan houdt!
09-12-2015, 13:31 door exegese
Maar het blind fulmineren omdat er ergens bij de overheid fouten zijn gevonden - dat klinkt me als een pot die de ketel verwijt dat ze zwart ziet.

Omdat er ergens bij de overheid fouten zijn gevonden ???
Noem mij iets.... ook maar één enkel item waar de overheid niet grievend en onnodig de fout in is gegaan, altijd en eeuwig ten koste van onze privacy en/of gigantische bergen aan zuur verdiend belastinggeld. En nooit maar dan ook nooit is er iemand die verantwoording af hoeft te leggen. Als er al een schuldig aangewezen wordt neemt hij of zij gewoon ontslag om op een andere plek een nog beter betaalde baan te krijgen zodat het falen en graaien ongehinderd verder kan gaan. We blijven hoe dan ook altijd afhankelijk van een stelletje falende beroepsleugenaars die ons uiteindelijk uit zullen kleden tot op het bot.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.