image

Juridische vraag: mag ik een geluidsopname maken van een VVE-vergadering zonder dit te melden?

woensdag 25 mei 2016, 16:04 door Arnoud Engelfriet, 5 reacties

ICT-jurist Arnoud Engelfriet geeft elke week antwoord op een interessante vraag over beveiliging, recht en privacy. Heb jij een vraag? Stuur hem naar juridischevraag@security.nl.

Vraag: mag ik een geluidsopname maken van een VVE-vergadering zonder dit te melden? Kan ik die geluidsopname ook als bewijs gebruiken indien er opzettelijk met de notulen wordt geknoeid?

Antwoord:Wie deelnemer is aan een gesprek, is niet strafbaar als hij dat gesprek opneemt. Ook niet als hij dat niet meldt en geen toestemming heeft. Dit is dus gewoon een recht van de deelnemer.

(De Wbp is van toepassing als een gesprek of vergadering wordt opgenomen voor meer dan privédoeleinden. Dat is hier niet aan de orde omdat het een deelnemer is in plaats van de VVE zelf.)

Een opname van een gesprek is bruikbaar als bewijs van wat er is gezegd. Natuurlijk kunnen mensen een punt maken van de betrouwbaarheid, maar dat is geen juridisch bezwaar tegen het gebruiken van het bewijs. De weging van het bewijs moet immers altijd gebeuren.

Er is dus geen juridisch bezwaar tegen deze manier van handelen. Echter, praktisch zie ik wel wat redenen om dit af te raden: veel mensen vinden het buitengewoon onfatsoenlijk om stiekem een gesprek op te nemen, ook al is het een vergadering. De kans is dan groot dat men alleen al daarom niet wil luisteren naar de argumenten van de vraagsteller.

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (5)
25-05-2016, 22:33 door Anoniem
Die notulen komen op mail of wat dan ook, in ieder geval elke deelnemer ontvangt op welke manier dan ook de notulen...

Dus, maak je bezwaar dat het niet klopt en zou je vanzelf bijval moeten krijgen.
Zoniet... Breng het punt notulen kloppen niet in, afhankelijk van eis je eventueel te willen notuleren.
Als dat allemaal niet werkt.... Dan zou je kunnen opnemen maar altijd in overleg, zeker de eerste keer, das wel zo netjes.
Als ze het dan echt niet snappen, okay. Dan kan het wellicht stiekem... Maar wat dan, alsof je VVE dan opeens anders zou doen :p
26-05-2016, 09:23 door superglitched - Bijgewerkt: 26-05-2016, 09:24
De motivatie van stiekem opnemen is onzuiver. Dan lijkt het niet meer om de probleemsituatie echt aan te pakken, maar meer persoonlijk om een persoon aan te pakken zonder dat diegene het weet of ooit een waarschuwing heeft gehad. Niet iedereen is zich namelijk altijd bewust van wat ze fout doen.

Als het echt een preventieve maatregel is, volstaat het ook te zeggen ik wil deze vergadering graag opnemen voor mezelf om die en die reden. Mensen die dan willen knoeien met notulen voelen zich dan ook niet meer geneigd om dat te doen. Probleem opgelost. In feite is het opnemen van vergaderingen niet veel anders dan notuleren, dus het lijkt me sterk dat ze daar een bezwaar tegen uitoefenen.
27-05-2016, 15:43 door cjkos - Bijgewerkt: 27-05-2016, 15:45
Volgens mij is een deelnemer als eigenaar automatisch LID van een VVE, het is immers een vereniging van eigenaren, waarbij iedereen hoofdelijk aansprakelijk is, en die door de wet verplicht is gesteld..

Deze zin
(De Wbp is van toepassing als een gesprek of vergadering wordt opgenomen voor meer dan privédoeleinden. Dat is hier niet aan de orde omdat het een deelnemer is in plaats van de VVE zelf.)

klopt dus niet.

Een algemene ledenvergadering is een besloten aangelegenheid van bedrijfspand-, huis- of appartementseigenaren. Aangezien dit in veel gevallen door de wet verplicht is gesteld, is er standaard geen sprake van een priveaangelegenheid.

Wat ik niet snap is dat er opzettelijk met de notulen geknoeid kan worden, uit de algemene VVE vergadering wordt een kas commisie aangewezen, en worden de notulen goed-, dan wel afgekeurd. En een keer in de zoveel jaar wordt een nieuw bestuur gekozen, hetzij uit de Eigen leden, of expertise extern.

Ik denk dat er in dit voorbeeld meer speelt. Persoonlijke vendetta, fraude?
28-05-2016, 01:43 door Anoniem
Er wordt niet "geknoeid met notulen".
Er is of sprake van:
1. een onjuiste woordelijke verslaglegging - secretaris interpreteert en vat samen, daarbij kunnen verschillen in de perceptie van het gezegde optreden; te corrigeren in vaststelling notulen agendapunt.
Om dit te voorkomen wordt aanbevolen om de notulen binnen 1/6 van de periode van de vergaderingen uit te sturen. Als VVE secretaris heb ik het verslag dezelfde avond/nacht uitgeschreven en door medebestuursleden in 1-2 dagen laten corrigeren/aanvullen. Binnen één week uitsturen: al jaren nooit discussie over de notulen.
Wat je daarmee voorkomt is verschil tussen beide partijen door "externe ontwikkelingen". Is een verslag laat, dan heeft iedereen er op zijn/haar manier over nagedacht en probeert nieuwe informatie eerder in de historie mee te nemen ipv als nieuw feit.
2. samenvatten wat u gezegd heeft, maar uzelf denkt onvoldoende gehoord te zijn. Vraag op discrete wijze aan een ander lid of wat u gezegd heeft correct in het verslag is terechtgekomen. (vaak redeneert u dat u uw positie of zelfs breekpunt duidelijk gesteld heeft, daar waar dat bij de andere kant (bestuur) slechts als een marginaal aandachtspunt is aangekomen. Logisch is uw gedachte daarna over bewuste manipulatie.
3. Opzettelijk negeren van uw terechte zorgen. Jammer als u niet een meerderheid in de stemming krijgt. U kunt een behoorlijke (wil niet zeggen woordelijke) verslaglegging eisen. Tapen kan helpen. Beter is het om tijdig een formele brief aan de secretaris te sturen met uitgeschreven een nieuwe tekst die volgens u uw inbreng recht doet. Mocht manipulatie blijken uit het niet (juist) verwerken van uw schriftelijk bezwaar, dan is wellicht een juridische gang waarbij u wettelijk vertegenwoordigd wordt (bijv. vereniging van Eigen Huis) een te overwegen optie.
01-06-2016, 10:14 door Anoniem
Ikzelf doe doe dit bij gemeente overleg, waarbij andere bewoners (die doorgaans over-aanwezig op social media hun meningen spuien) ineens privacy wensen.
Belangrijker: je kunt wethouders op hun leugens wijzen - meer relevant dan irrationele gevoelens van medebewoners.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.