image

AP wil verwerking meetgegevens uit slimme meters goedkeuren

zondag 17 juli 2016, 10:21 door Redactie, 23 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens is van plan om de gedragscode voor het verwerken van persoonlijke meetgegevens afkomstig uit slimme meters geldig te verklaren, zo heeft de privacytoezichthouder aangekondigd. De gedragscode is door de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) opgesteld.

De gedragscode is bedoeld voor Overige Diensten Aanbieders (ODA's) en stelt regels voor het verwerken van meetgegevens die als persoonsgegevens zijn aan te merken en zijn verkregen door middel van het op afstand uitlezen van een slimme meter. De gedragscode is beperkt tot de P4-poort van de slimme meter, aangezien de toegangsverlening tot de meetgegevens via de netbeheerders loopt, die de meters op afstand uitlezen.

Een slimme meter beschikt ook over een P1-poort, wat een lokale pulspoort is. Particulieren moeten in dit geval zelf hardware (laten) installeren om de gegevens uit te lezen, wat bijvoorbeeld via de wifi-verbinding van de gebruiker kan. Aangezien deze methode geen betrekking heeft op de systemen van de marktpartijen of van de ODA’s, valt de P1-poort niet onder gedragscode.

Doel

De persoonlijke meetgegevens die de ODA's willen verzamelen geven inzicht in het elektriciteits- en gasverbruik van particulieren. De aanbieders willen de gegevens gebruiken voor dienstverlening, marketingdoeleinden en interne beheersdoeleinden. Voordat ze dit mogen doen moet de Autoriteit Persoonsgegevens verklaren dat de gedragscode aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet Dit houdt in dat de ODA's ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen moeten hebben voordat hun gegevens voor marketing gerelateerde doeleinden mogen worden verwerkt.

Ook moeten particulieren de mogelijkheid hebben om hun toestemming weer in te trekken. Verder mogen de persoonsgegevens alleen door medewerkers van de ODA's worden verwerkt die gezien hun taak daartoe toegang dienen te krijgen. Het ontwerpbesluit van de gedragscode (pdf) is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd (pdf), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het die wil goedkeuren. Belanghebbenden kunnen echter nog drie weken op het ontwerpbesluit van de gedragscode bij de toezichthouder reageren.

Reacties (23)
17-07-2016, 10:53 door Anoniem
En daarom GEEN slimme meter in mijn huis. Ik heb heb hem geweigerd, en zoals ik het nu lees, ben ik daar zeer blij mee. Je kunt wel aangeven dat je niet wilt dat ze je standen uitlezen, maar zodra er een RF module op je meter zit, kunnen ze ALTIJD die meter uitlezen. Want het 'uit zetten' gebeurt niet op je meter zelf, maar centraal, in een database. Echter, ze kunnen dan nog ten alle tijde je standen uitlezen. Ook kunnen ze het met weer remote aanzetten. En als dat kan, dan is er dus altijd een verbinding met je meter. Zeker omdat er niemand langs hoeft te komen bij je thuis

Function creep eerste klas.

TheYOSH
17-07-2016, 11:08 door Anoniem
Leuk, zo'n gedragdscode. Alles om vertrouwen in die spionage meters te krijgen.

Meer dan een tijdbom die tussen nu en 10 jaar gewoon een keer ploft, is het niet - de boel ligt een keer op straat, al dan niet tesamen met de keys om de meter remote 'uit' te kunnen zetten. Kwestie van tijd.
17-07-2016, 14:17 door Anoniem
Met zoveel deftige woorden moet het helemaal goed gaan komen!
17-07-2016, 14:35 door Anoniem
De AP wil met goedkeuring van dit convenant de wet bescherming persoonsgegevens naast zicht neerleggen en de VMNED en VEDEK de toestemming geven dat ze geen enkele verantwoordelijkheid hebben om te controleren of ze wel toestemming hebben om de gegevens met een ODA te delen. De verantwoordelijkheid om als ODA gegevens tot zich te nemen lag al bij de ODA, net zoals ieder bedrijf dat daar vooraf toestemming voor met hebben.

De gedragscode lijkt een poging om tegen zo laag mogelijke kosten juridisch verantwoordelijkheid af te schuiven naar de ODA's. De meetbedrijven hebben een platform ontwikkeld waarbij ze geen enkele rekening met privacy hebben gehouden. Dat werd pijnlijk duidelijk toen maanden geleden in het nieuws kwam dat je via een ODA meetgegevens van anderen kon opvragen. In plaats van het platform aan te passen en verantwoordelijkheid te nemen alleen met de juiste toestemming de gegevens met een ODA te delen willen de VMNED en VEDEK van iedere verantwoordelijkheid weg blijven.

Als straks (weer) blijkt dat er via een ODA een datalek bij de VMNED en VEDEK kon plaatsvinden trekken de AP, VMNED en VEDEK hun handjes er vanaf. Er is dan immers een conventant waaruit blijkt dat de VMNED en VEDEK juridisch geen enkele blaam treft dat ze bewust vooraf geen controle uitvoerden op het terecht op uitlezen van persoonsgegevens uit hun database. Prettig voor de VMNED, VEDEK en AP want die hebben dan heel wat minder kosten, maar geheel niet in het belang van de personen waarvan de VMNED en VEDEK dan de gegevens in blind vertrouwen hebben weggegeven. De gegevens zijn dan al weg terwijl de VMNED en VEDEK deze had kunnen beschermen en onder de WBP ook had moeten beschermen. Er valt in de praktijk een laag aan bescherming weg waar iedereen in Nederland nu nog recht op heeft.

Het is naar mijn mening een schoffering jaren strijden voor recht op privacywetgeving dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich in laat met het bewust goedkeuren van situaties die de plichten rond privacybescherming verzwakken en de rechten van alle betrokken personen van wie de persoonsgegevens zijn sterk doet afnemen. De AP stelt zich hier in dienst van partijen die geen enkele baat hebben bij bescherming van persoonsgegevens en daar geen verantwoordelijkheid voor wensen te dragen. De AP bestaat om de privacybelangen te behartigen en op naleving toe te zien, niet om financiele belangen van selectieve partijen te beschermen ten kosten van de privacybelangen van de eigenaren van de persoonsgegevens!

Door te kiezen voor de (economische) belangen boven privacybelangen schept de AP ook precedent voor uitzonderingen. De AP hoort hier niet aan mee te werken en heeft ook niet de taak daaraan mee te werken.

Er is maar een mogelijke uitkomst die recht doet aan de WBP: de VMNED en VEDEK zijn bij wet verantwoordelijk om de meetgegevens die zij hebben verkregen afdoende te beschermen en moeten zelf vooraf toestemming van de eigenaar hebben voordat ze die gegevens met een andere partij gaan delen. Dat is de wet, dat is het recht waar de eigenaren van de gegevens op hebben en daar zullen ze zich aan moeten houden.
17-07-2016, 15:59 door karma4
Door Anoniem: En daarom GEEN slimme meter in mijn huis. Ik heb heb hem geweigerd, en zoals ik het nu lees, ben ik daar zeer blij mee. ... TheYOSH
Jammer voor je met uitstel verkrijg je geen afstel. De slimme meter is al verplicht gesteld voor nieuwbouw en verbouwingen. Zodra je huis gesloopt wordt dan wel in de renovatie gaat is er geen keus.
Alsof je een T-ford of vw-kever wilt gaan gebruiken in woon-werk verkeer, want die zijn niet uitgerust met chips.

Dit is het andere uiterste http://www.volkskrant.nl/economie/stroomnet-kan-zonnepanelen-hausse-in-groningen-niet-aan~a4340786/ Met decentrale opwekking zou een decentrale opslag beter zijn, daarnaast het kunnen inschakelen dan wel uitzetten van gebruikers (wasautomaten).

Overigens het zou wel veilig opgelost moeten voor de dataprivacy, veelal is dat met kwaliteit wat gepland staat voor later.
17-07-2016, 16:23 door Anoniem
Om die reden heb ik dus geen "slimme" meter, en ook de mogelijkheid om 'm slim te laten zijn zit er niet op/in. Want wat kan gaat uiteindelijk ook gebruikt worden. Questie van tijd.
17-07-2016, 17:23 door Anoniem
Jammer voor je met uitstel verkrijg je geen afstel. De slimme meter is al verplicht gesteld voor nieuwbouw en verbouwingen. Zodra je huis gesloopt wordt dan wel in de renovatie gaat is er geen keus.

Als je te maken krijgt met een slimme meter wegens bijv. verhuizen, kun je er voor kiezen deze door een #domme meter te laten vervangen. Andersom kan ook. Dit moet je dan vermoedelijk wel allemaal (meter + installeren) zelf betalen!

Alleen in geval van het éénmalige aanbod om meters in het kader van het doel om heel Nederland (zoveel mogelijk) van slimme meters te gaan voorzien, is het altijd gratis. Je mag het aanbod van een gratis slimme meter dan best weigeren
en krijgt als men dat nodig vindt gratis een nieuwe "domme" meter i.p.v. een slimme meter.
17-07-2016, 17:34 door Dick99999 - Bijgewerkt: 17-07-2016, 17:37
Kan de AP iets goedkeuren? Of keuren ze het (zwijgend) niet af? Ik wist niet dat de AP ook een keurende instantie is.Komt dicht bij een slager die zijn eigen vlees keurt. Heeft iemand meer informatie over die taak?
17-07-2016, 18:51 door karma4
Dick9999 klopt het is een heel rare situatie met het AP.
Ze zijn aangewezen als de controlerende instantie in het kader van de WBP. Behalve controlerend hebben ze ook wetgevend gekregen omdat ze mogen zeggen welke techniek met strategy voldoet en welke niet. Als handhavend hebben ze het ook want een een ieder is verplicht de activiteiten persoonsgegevens bij ze te melden. Dan kom je convenanten tegen waarbij gemeentes aan zelfregulering mogen doen ofwel van controles uitgezonderd worden.

Met de melding wat je van plan bent te doen is het hun taak dat te beoordelen. In het genoemde artikel en pdf is er niet iets raars te zien wat ergens mee strijdig zou zijn. Er moeten vele duizenden van dat soort aanmeldingen zijn. Deze komt meer onder de aandacht hij raakt velen.
17-07-2016, 19:35 door Anoniem
Kan de AP iets goedkeuren?
"Goedkeuren" is mischien niet het allerbest gekozen woord, maar simpel gezegd zou je het zo kunnen noemen.
Wat AP doet, is verklaren of plannen rechtmatig zijn of niet.

Heb je de kans op inspraak en bezwaarmaken met je zienswijze laten schieten? (wettelijk 6 weken)
Dan worden de plannen zoals voorgesteld na die 6 weken definitief.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ontwerpbesluit-gedragscode-slimme-meters-overige-dienstenaanbieders

Niets meer aan te doen dus. Alle partijen (waaronder burgers) hebben hun kans gehad.
Wie nu nog er achter komen dat men anders had gewild, kan denk ik alleen maar zichzelf de schuld geven helaas.

Goeroehoedjes
17-07-2016, 19:54 door Anoniem
Een slimme meter weigeren in verband met privacy heeft weinig nut. Zo'n 2-3 van de mensen weigert de slimme meter, da's minder dan 1 huis per straat. De beheerder weet hoe veel energie er geleverd is aan een groep huizen en hij weet wat de mensen met een slimme meter verbruiken. Vervolgens is het een simpele berekening om ook aan de gegevens van de domme meter te komen.
17-07-2016, 21:37 door Anoniem
Niets meer aan te doen dus. Alle partijen (waaronder burgers) hebben hun kans gehad.
Wie nu nog er achter komen dat men anders had gewild, kan denk ik alleen maar zichzelf de schuld geven helaas.
Ach suffie, wat ik daar nu weer gezegd.
De zes weken zijn immers nog niet om, en dat vertelt het bericht zelfs ook.
Ben je het dus met dat ontwerpbesluit niet eens, dan kan je nog reageren door bij AP je zienswijze te geven!

Goeroehoedjes
17-07-2016, 21:49 door Anoniem
Door Anoniem: Een slimme meter weigeren in verband met privacy heeft weinig nut. Zo'n 2-3 van de mensen weigert de slimme meter, da's minder dan 1 huis per straat. De beheerder weet hoe veel energie er geleverd is aan een groep huizen en hij weet wat de mensen met een slimme meter verbruiken. Vervolgens is het een simpele berekening om ook aan de gegevens van de domme meter te komen.

Dat lijkt me erg lastig want je hebt altijd te maken met verlies.
Vanaf het verdeelpunt naar de slimme meter kunnen ze zien hoeveel verlies ze hebben maar met de oude domme meter is en blijft het natte vingerwerk, je weet wel, niets aannemen maar meten is weten en als je geen slimme meter hebt blijft het giswerk wat niet betrouwbaar is.
17-07-2016, 22:32 door karma4
Hoeveel verlies denk jij dat er in transport zit... Dat is namelijk vrij weinig. Een kabel en bekabeling reageert po romantische op hf signalering. Het is een oude truc om breuken te vinden. In de moderne ADSL modems de reden van hogere snelheden. Kwestie van tijd dat meetapparatuur zo geavanceerd wordt dat apparaten herkenbaar worden.
18-07-2016, 08:39 door Anoniem
Door Anoniem: Een slimme meter weigeren in verband met privacy heeft weinig nut. Zo'n 2-3 van de mensen weigert de slimme meter, da's minder dan 1 huis per straat. De beheerder weet hoe veel energie er geleverd is aan een groep huizen en hij weet wat de mensen met een slimme meter verbruiken. Vervolgens is het een simpele berekening om ook aan de gegevens van de domme meter te komen.
Maar het is dus wel weer een extra drempel, want er moet aanvullend rekenwerk worden uitgevoerd. Vooral handig als de beheerder bepaalde overheidsinstellingen toegang geeft tot gegevens.
18-07-2016, 09:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Kan de AP iets goedkeuren?

Heb je de kans op inspraak en bezwaarmaken met je zienswijze laten schieten? (wettelijk 6 weken)
Dan worden de plannen zoals voorgesteld na die 6 weken definitief.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ontwerpbesluit-gedragscode-slimme-meters-overige-dienstenaanbieders

Goeroehoedjes

Dank voor de link naar de kennisgeving!

Gelukkig heb ik de slimme meter geweigerd en is er een "domme" digitale geplaatst.
"Helaas" ben ik dan waarschijnlijk geen belanghebbende (meer) en heeft het indienen van een zienswijze tegen dit besluit weinig nut (wordt niet in behandeling genomen).

Off-topic: Opvallend dat dit besluit vlak voor de zomervakantie bekend wordt en de termijn afloopt in de vakantieperiode.....
18-07-2016, 10:28 door Anoniem
"De aanbieders willen de gegevens gebruiken voor dienstverlening, marketingdoeleinden en interne beheersdoeleinden."
Lang verhaal kort, dit heeft niets met het beschermen van de consument te maken. De AP zou zich moeten schamen.
18-07-2016, 11:54 door Anoniem
Als particulieren dat willen moeten ze die functie aan kunnen zetten, dit is weer de omgekeerde wereld.
18-07-2016, 12:16 door SecOff - Bijgewerkt: 18-07-2016, 12:16
Door Anoniem: "De aanbieders willen de gegevens gebruiken voor dienstverlening, marketingdoeleinden en interne beheersdoeleinden.".... De AP zou zich moeten schamen.
Als je iets verder leest zie je dat in de gedragscode staat dat de aanbieders de gegevens alleen voor marketingdoeleinden mogen gebruiken na uitdrukkelijke toestemming van de klant. Waarom zou de AP zich moeten schamen voor het correct interpreteren van de wetgeving ?
18-07-2016, 12:31 door Anoniem
Deze gedragscode die de AP voornemens is goed te keuren is onvolledig. Het mist de eisen ten aanzien van het daadwerkelijk beschermen van de persoonsgegevens door de aangesloten partijen, inclusief het aantoonbaar maken van die genomen beschermingsmaatregelen. De AP zou deze gedragscode alleen goed moegen keuren als die beveiligingseisen en aantoonbaarheid zijn meegenomen in de gedragscode.
18-07-2016, 13:17 door Anoniem
"...na uitdrukkelijke toestemming van de klant."

En daar ligt dan een probleem aangezien de meeste klanten simpelweg niet weten wat het is en doet. Hier op deze site zijn er mensen die dat wel weten, maar hun grootouders/ buren (voorbeeld) zeer waarschijnlijk niet.

"Oh, is dat beter? Doe het dan maar" - dat niveau.
19-07-2016, 03:18 door Anoniem
Door karma4:Jammer voor je met uitstel verkrijg je geen afstel. De slimme meter is al verplicht gesteld voor nieuwbouw en verbouwingen. Zodra je huis gesloopt wordt dan wel in de renovatie gaat is er geen keus.
Als het nou échte slimme meters waren, die konden communiceren met het smart-grid, dan zou er een hoop minder weerstand tegen die "slimme" meter van nu zijn. Dat ding is namelijk helemaal niet slim. En met zonnepanelen op je dak zelfs oliedom.
Een met internet verbonden webcam voor je ouderwetse draai-meter (ferarris) hangen, maakt hem nog steeds niet slimmer, want dát is de feitelijke "slimme" aan de meter. (+ wat meet trucjes die alleen voordelig zijn voor de stroomboer)
19-07-2016, 15:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Het is naar mijn mening een schoffering jaren strijden voor recht op privacywetgeving dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich in laat met het bewust goedkeuren van situaties die de plichten rond privacybescherming verzwakken en de rechten van alle betrokken personen van wie de persoonsgegevens zijn sterk doet afnemen. De AP stelt zich hier in dienst van partijen die geen enkele baat hebben bij bescherming van persoonsgegevens en daar geen verantwoordelijkheid voor wensen te dragen. De AP bestaat om de privacybelangen te behartigen en op naleving toe te zien, niet om financiele belangen van selectieve partijen te beschermen ten kosten van de privacybelangen van de eigenaren van de persoonsgegevens!

Door te kiezen voor de (economische) belangen boven privacybelangen schept de AP ook precedent voor uitzonderingen. De AP hoort hier niet aan mee te werken en heeft ook niet de taak daaraan mee te werken.
Bedankt voor je helder betoog.

Ik denk wel dat je een denkfout maakt, betreffende de (doublespeak) AP.
Het gaat volgens plan...
Ze noemen het 'privacybescherming', maar het is natuurlijk het juridisch afschermen van verantwoordelijkheden voor diegene die de privacy van gebruikers te gelde willen maken.
Nothing to see here.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.