image

Senaat gewaarschuwd voor privacygevolgen nieuwe EPD-wet

maandag 26 september 2016, 10:48 door Redactie, 12 reacties

De Eerste Kamer is gewaarschuwd voor een nieuw wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om medische dossiers met een eenmalige toestemming met duizenden zorgverleners te delen. Critici stellen dat deze nieuwe EPD-wet de patiënt en zijn privacy vogelvrij verklaart.

Ook biedt de wet derde partijen de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de arts medische dossiers op te eisen bij patiënten. "De nieuwe EPD-wet die de Senaat dinsdag behandelt dreigt onder het mom van "meer zeggenschap" de patiëntprivacy uit te hollen en het medisch beroepsgeheim buitenspel te plaatsen", zegt de campagne Specifieke Toestemming die tegen het wetsvoorstel is. De campagne bestaat uit een groot aantal maatschappelijke organisaties en burgerrechtenbewegingen, waaronder Stichting Privacy First, Amnesty International Nederland Bits of Freedom, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.

Specifieke Toestemming verzoekt de Eerste Kamer in een brief dan ook om het wetsvoorstel morgen niet aan te nemen. De wet wordt door de minister Schippers voorgesteld alsof deze patiënten meer zeggenschap zou bieden, maar in de praktijk maakt de wet de patiënt alleen maar kwetsbaarder, zo stelt de campagne. Door de patiënt zelf verantwoordelijk te maken voor de afscherming van zijn medisch dossier, verliest deze de wettelijke bescherming die het beroepsgeheim van de zorgverlener biedt.

In plaats van veilig achter slot en grendel bij de zorgverlener en alleen uitgewisseld voor een specifieke behandeling, kunnen dossiers straks met één toestemming worden opengezet voor duizenden zorgverleners, of direct worden overgezet naar de cloud, waar de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet langer geldt. Volgens de campagne kan patiënten om toestemming worden gevraagd waarvan ze de gevolgen voor hun privacy niet kunnen overzien.

"Het medisch beroepsgeheim stelt op deze wijze niets meer voor, omdat ook artsen, nadat toestemming is gegeven, geen controle hebben over wie de door hen beschikbaar gestelde gegevens raadplegen. Mogelijkheden om gerichter toestemming te geven belooft de minister pas over enkele jaren. Dat moet de patiënt dan bovendien zelf regelen in een online portaal", zo waarschuwt Specifieke Toestemming.

Backdoor

De campagne waarschuwt verder voor het zogeheten digitale afschriftrecht. Patiënten zouden volgens Schippers altijd zelf hun dossier online in moeten kunnen inzien. Dit is volgens Specifieke Toestemming wederom een schijnzeggenschap die de patiëntenprivacy juist verzwakt. Het kunnen opvragen van een medisch dossier zonder tussenkomst van de dossierhoudend arts is volgens de campagne op zich een prima idee, maar het biedt derde partijen een achteringang tot het medisch dossier die de patiënt zeer kwetsbaar maakt voor verzoeken van bijvoorbeeld gemeenten, arbodiensten of verzekeraars.

Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging bleek deze maand nog dat dit opvragen veelvuldig gebeurt. Specifiek Toestemming stelt dat door het wetsvoorstel de dossierhoudend arts daar straks geen enkele controle meer over heeft. "Het door de minister voorgestelde digitale inzagerecht heeft een volkomen gebrek aan privacywaarborgen; de nieuwe wet regelt niet hoe patiënten tegen oneigenlijke verzoeken moeten worden beschermd." Specifieke Toestemming roept burgers dan ook op om aan leden van de Eerste Kamer een e-mail te sturen.

Reacties (12)
26-09-2016, 12:02 door Anoniem
Ik krijg hierbij wel een gemengd gevoel bij. Aan de ene kant zou ik graag zelf mijn medisch dossier willen beheren maar aan de andere kant wie beschermd mij dan nog tegen de grootgraaiers, die met steun van de overheid, vervolgens van mij het dossier gaan eisen tijdens een aanvraag van een lening, hypotheek, verzekering o.i.d.. Nu is het zo goed als uitgesloten dat artsen deze gegevens leveren zonder mijn toestemming maar hoe zit dat als de arts niet meer in beeld is in het beheer van mijn dossier?
Ik ben een absoluut voorstander van het zelfbeschikkingsrecht maar dat moet dan wel beschermt worden om te voorkomen dat misbruik ervan mogelijk is. Bescherming van burgerrechten is een taak van de overheid maar aangezien deze tegenwoordig op de schoot zit van verzekeraars en de medische industrie lijkt te zitten vrees ik dat we het van het medisch beroepsgeheim moeten hebben.
26-09-2016, 12:19 door Anoniem
Hoewel mijn partij al privacy-minded is, toch maar een email gestuurd. Beetje steunbetuigen kan geen kwaad.
26-09-2016, 13:26 door Anoniem
Voor wie wil weten hoe zijn/haar eigen partij heeft gestemd in de 2e Kamer, zie onderaan dit document: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33509/h-tk-20132014-100-11?resultIndex=27&sorttype=1&sortorder=4
26-09-2016, 13:39 door Anoniem
Door Anoniem: Hoewel mijn partij al privacy-minded is, toch maar een email gestuurd. Beetje steunbetuigen kan geen kwaad.
En jouw partij is?
26-09-2016, 13:43 door [Account Verwijderd]
Na aanname van deze wet blijft als enige beschermingsoptie nog over om je volledige medische dossier te laten vernietigen. De politiek links/rechts is totaal niet meer te vertrouwen.
26-09-2016, 14:16 door Anoniem
Door Anoniem: Voor wie wil weten hoe zijn/haar eigen partij heeft gestemd in de 2e Kamer, zie onderaan dit document: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33509/h-tk-20132014-100-11?resultIndex=27&sorttype=1&sortorder=4

geen duidelijke link dit gaat over een amendement
welke partijen waren voor de nieuwe wet?
26-09-2016, 15:59 door Anoniem
Mocht dit doorgaan, dan krijg je in de praktijk, dat verzekeraars/banken eisen dat je even een kopietje van je EPD moet opsturen, anders geen verzekering/lening. Men gaat een mooie toekomst tegemoet, maar niet heus.

Allemaal dankzij minister Schippers, de meest gevaarlijke vrouw van dit moment, die veel te veel naar de verzekeraars luistert en het liefst misbruik maakt van het verzorgingssysteem, gezien de praktijken van haar man.
26-09-2016, 16:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voor wie wil weten hoe zijn/haar eigen partij heeft gestemd in de 2e Kamer, zie onderaan dit document: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33509/h-tk-20132014-100-11?resultIndex=27&sorttype=1&sortorder=4

geen duidelijke link dit gaat over een amendement
welke partijen waren voor de nieuwe wet?

Eerst wordt er over amendementen gestemd, dan over het wetsvoorstel zelf (inclusief de aanpassingen a.g.v. amendementen).
Dit lijkt mij duidelijk genoeg te volgen uit de een na laatste alinea.
Vervolgens volgt in de laatste alinea de stemming over "dit wetsvoorstel", vandaar ook mijn opmerking "zie onderaan document".
26-09-2016, 16:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Hoewel mijn partij al privacy-minded is, toch maar een email gestuurd. Beetje steunbetuigen kan geen kwaad.
En jouw partij is?

Dat is één van deze privacy-minded partijen: GL, SP, PvdD.
Heb je interesse, check maar ff hun standpunten (staan op de websites).
Geen van deze partijen heeft voor dit wetsvoorstel gestemd.
26-09-2016, 20:09 door Anoniem
Het is wel duidelijk wiens (commerciele) belangen deze minister werkelijk dient.
En, nog veel schrikwekkender, geen enkele politieke partij zal in de toekomst ook maar iets doen om eventuele negatieve gevolgen daarvan ook maar enigszins realistisch terug te draaien.
Hetgeen aantoont dat zowel de minister als die politieke partijen slechts uitvoerende zijn in een belangenspel dat zich ver buiten het bereik van stemgerechtigden plaats vindt.

Wat weer als oorzaak heeft dat geen enkele politicus werkelijk tot volledige persoonlijke verantwoording wordt geroepen. Met echt verregaande persoonlijke gevolgen indien zo'n politicus te ver gaat.

Dus men doet maar, want men komt er toch wel mee weg. Echt schade aan het persoonlijk belang van de betrokken uitvoerende is er niet. Men landt veilig in de baantjescarrousel, hooguit wat tonnetjes per jaar minder, en de villawijk blijft nog steeds binnen bereik.

Hoe anders is het voor hen die zich niet in die positie bevinden, Datgene waar mogelijk wel tientallen jaren voor is gespaard en gezwoegd in enkele jaren leeggeroofd door gemeentelijk beleid (uitkeringstrekkers zullen tot op het bot leeggezogen worden; tenzij het politici of migranten zijn). Want ja, iemand die tientallen jaren keihard heeft gewerkt om zijn/haar gezin te voorzien van een natje en een droogje, een goede opleiding, een pensioen, en zo meer, is natuurlijk een smerige werkschuwe steuntrekker, een werkweigeraar, en als die berooid in de goot eindigt (samen met het gezin) na een leven lang belastingen afdragen, ook al is hij/zij door anderen als boventallig in de goot geschopt, dan is dat natuurlijk zijn/haar eigen keuze. Want onderbetaald werkloos zijn is om een of andere reden een eigen keuze???

Een politicus riskeert natuurlijk zo veel meer. Na een warm bad in de partij naar voren geschoven worden als een overbetaalde uitkeringstrekker (want dat zijn politici) en mocht dat slecht uitpakken dan snel in de overbetaalde baantjescarrousel eindigen van diezelfde partijpolitiek eindigen. Al of niet met belachelijk riante wachtgeldregelingen, want oh, wat is het moeilijk en riskant in die baantjescarrousel.

De geschiedenis leert, helaas, alweer, exact hoe dat gaat eindigen. De uitvoerenden van dit beleid, inclusief hun gezinnen, gaan de prijs betalen over x jaar. Alsmede hen, en hun gezinnen, die er het slachtoffer van zijn geworden.

Mist u een bepaalde groep in hen die de gevolgen bespaard gaan blijven? Ja?
Zo ja, dan weet u mogelijk nu waarom de geschiedenis der mensheid zich blijft herhalen.

De werkelijke veroorzakers blijven altijd buiten schot. Omdat mensen te dom zijn om te weten wie verdeel en heers echt speelt. En met overweldigend en doorslaand succes.

Terwijl het zo simpel is. Follow the money. Wie worden er beter van? Wie blijfven er beter van worden ondanks wat er ook gebeurd? Wie worden nooit genoemd maar hebben wel heel veel macht? Wie zie je niet maar zijn er wel?
27-09-2016, 08:59 door Anoniem
Gek genoeg zijn het altijd een groep rijken die zich druk maken om de te zorgen dat armen het beter krijgen. Dit geldt ook op privacy gebied. Het zijn mensen die zelf weinig te duchten hebben, die zich druk maken om de belangen te verdedigen van mensen die het niks kan schelen wat er met hun gegevens gebeurt, omdat ze het toch niet kunnen overzien en al generaties gewend zijn dat ze toch geen rechten hebben en trouwens ook niet weten wat ze er mee moeten.

In dat opzicht verandert er in de geschiedenis inderdaad maar weinig.

De ene club elite heeft het idee dat het voor iedereen beter is als zij gewoon de baas zijn, de andere club elite denkt dat het beter is als iedereen eigen baas is, en de grote groep daaronder wil gewoon rust aan zijn kop en dat morgenochtend fatsoenlijk het vuilnis wordt opgehaald.
04-10-2016, 20:52 door Anoniem
Kan iemand mij meer helderheid hierover geven? Ik snap niet zo goed waar het over gaat. Is dit een uitbreiding van het LSP waar je via vzvz kan aangeven dat je geen toestemming geeft, of is dit wat anders?

Waar kan je verwachten dat de toestemming wordt gevraagd?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.