image

Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend

vrijdag 28 oktober 2016, 14:37 door Redactie, 13 reacties
Laatst bijgewerkt: 28-10-2016, 14:47

Het kabinet heeft vandaag bij de Tweede Kamer het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend. De Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken.

Volgens de overheid is het noodzakelijk dat de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten en bijbehorende waarborgen meegaan met de tijd. "Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen via de kabel. Terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van, bijvoorbeeld voor rekrutering en commandovoering", aldus de aankondiging van de overheid.

Voordat de nieuwe bevoegdheden worden ingezet is toestemming van de minister en een onafhankelijke commissie met rechterlijke en technische achtergrond nodig, de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De onafhankelijke toetsing vooraf gaat niet alleen gelden voor de kabelinterceptie, maar ook voor de inzet van bestaande bijzondere bevoegdheden zoals het tappen van telefoongesprekken en het maken van inbreuken op computers.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat daarnaast fungeren als zelfstandige klachtinstantie die bindende uitspraken kan doen over klachten van burgers. De tijdelijke regeling die in het leven was geroepen voor de inzet van bevoegdheden jegens advocaten en journalisten wordt in de wet verankerd, met de voorwaarde dat voor deze inzet voortaan toestemming van de rechtbank noodzakelijk is.

Delen

Verder zijn er in de nieuwe wet regels voor samenwerking van de AIVD en MIVD met diensten van andere landen vastgelegd. "Er moet recht kunnen worden gedaan aan de 'need to share' om terroristische aanslagen te voorkomen en in militaire operaties effectief met bondgenoten te kunnen samenwerken. Tegelijkertijd moet bij de samenwerking en uitwisseling van gegevens vanzelfsprekend rekening worden gehouden met factoren als fundamentele rechten en democratische inbedding", zo laat de aankondiging weten.

Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State stelt dat het stelsel van toezicht in het voorstel tekortschiet, zo staat in het advies over het wetsvoorstel dat vandaag openbaar is geworden. De Raad van State heeft ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van dat stelsel. "Deze effectiviteit van het toezicht is van wezenlijk belang voor de werking van de voorgestelde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten", zo laat de instantie weten. De Raad van State heeft daarom bezwaar tegen de inhoud en opzet van het voorgestelde stelsel van toezicht. Zij adviseert het wetsvoorstel op dit punt niet in zijn huidige vorm bij de Tweede Kamer in te dienen.

De Afdeling advisering concludeert overigens dat het wetsvoorstel ook een aanzienlijk aantal belangrijke waarborgen bevat waarmee voldaan wordt aan enkele essentiële vereisten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Wel is de Afdeling advisering kritisch over de proportionaliteit van met name de grootschalige gegevensverzameling (Big Data).

Wat betreft de bewaartermijn van drie jaar voor gegevens die via de voorgestelde brede interceptiebevoegdheid worden verkregen, is de Raad van State er niet van overtuigd dat het wetsvoorstel en de memorie van toelichting op alle punten daadwerkelijk voldoen aan de EVRM-vereisten.

Reacties (13)
28-10-2016, 14:44 door Anoniem
Verder zijn er in de nieuwe wet regels voor samenwerking van de AIVD en MIVD met diensten van andere landen vastgelegd. "Er moet recht kunnen worden gedaan aan de 'need to share' om terroristische aanslagen te voorkomen en in militaire operaties effectief met bondgenoten te kunnen samenwerken. Tegelijkertijd moet bij de samenwerking en uitwisseling van gegevens vanzelfsprekend rekening worden gehouden met factoren als fundamentele rechten en democratische inbedding", zo laat de aankondiging weten.
Ik betwijfel of dat wel waar is wat hier gesteld wordt. Bij de consultatie van deze wet werd niets daarover meegedeeld. Zelfs het woord terrorisme ontbrak. En nu komt Den Haag met terrorisme, aanslagen, militaire operaties en bondgenoten?? Wie gelooft dit nu? Waarom is dan in de consultatie met geen woord gerept waarom deze wet überhaupt nodig was?
28-10-2016, 17:07 door devias
Binnenkort is dus ergens in NL het gouden ei te vinden... Maar daar zal vast nooit en te nimmer misbruik van gemaakt worden. Dat heeft politie en justitie (et al) heel goed onder controle.

Echt... not.
28-10-2016, 18:24 door Anoniem
Het grote afglijden is begonnen

Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State stelt dat het stelsel van toezicht in het voorstel tekortschiet, zo staat in het advies over het wetsvoorstel dat vandaag openbaar is geworden.
De Raad van State heeft ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van dat stelsel.
"Deze effectiviteit van het toezicht is van wezenlijk belang voor de werking van de voorgestelde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten", zo laat de instantie weten.

De Raad van State heeft daarom bezwaar tegen de inhoud en opzet van het voorgestelde stelsel van toezicht.
Zij adviseert het wetsvoorstel op dit punt niet in zijn huidige vorm bij de Tweede Kamer in te dienen
.
En dus wordt het voorstel keihard ingediend!

Deze arrogante politieke elite trekt zich echt helemaal nergens meer wat van aan.
Het besluit was immers intern jaren geleden al genomen met de aankoop van de benodigde aftapsoftware a raison de 20 miljoen.

Het is niet te hopen voor de politicus in kwestie, maar als er onverhoopt dan toch weer 1 met zijn tanden voorgoed tegen de klinkers gaat op een parkeerterrein naar beschikbaarheid, dan is dat ergens niet geheel onbegrijpelijk meer.
Tranen en empathie niet meer beschikbaar, niet in dit land.

Mijn geloof in de politiek is hiermee dus trefzeker vrijwel op nul beland.
Op langere termijn zal blijken dat de staat een grotere vijand zal zijn voor verreweg de meeste nederlanders boven welke Syrië terugkeerder dan ook.
Bij goedkeuring van deze wet vertrek ik dan ook voorgoed naar het buitenland als definitief antwoord op een langdurige vraag in het achterhoofd; wanneer is de grens van het moreel acceptabele definitief bereikt?

Een vraag die velen zich in de periode '33/'39 ook hebben gesteld, degenen die weggingen hadden het bij het juiste eind, vele blijvers vergisten zich definitief.
De tijd zal het leren.
De vraag is wat je nog gelooft, en of je nog gaat wachten op het telkenmale verder schenden en verder afbreken van rechten en beloften, de vraag is of het reëel is daarop nog te wachten.
Kies voor lijf en behoud van werkelijk recht !
28-10-2016, 19:04 door Anoniem
Wat niet wordt gezegd in het artikel, is dat in dit wetsvoorstel de mogelijkheid geboden wordt om groepen te tappen ipv individuele verbindingen/personen; het spreekwoordelijke sleepnet.
28-10-2016, 22:20 door Anoniem
Doet de PiratenPartij mee aan de komende TK-verkiezingen? Dan zal ik op hen gaan stemmen,ik wil GEEN politie/BigBrother-staat.
28-10-2016, 22:55 door Anoniem
Hoog tijd dat de afdeling bestuursrechtspraak inhaakt... te zot voor woorden dit
28-10-2016, 23:08 door Anoniem
Goed overal zelf je vpn versterken,dat zal wel nodig zijn om je tegen pottenkijkers te bewapenen.
Alle wetten worden straks nog veel te extreem van de gegeime diensten om data te minen.
De roverheid is watching you,we blijven straks geen democratisch land meer,maar een land zoals de DDR met hun stasi,alleen met meer reisvreiheid,en meer vreiheid van meningsuiting.
29-10-2016, 09:07 door Anoniem
Jammer dit... Ik heb vanaf mijn 18e altijd gebruik gemaakt van mijn democratische recht om te stemmen. Ik zal dat blijven doen maar maak het stembiljet voortaan ongeldig. Een proteststem is meer dan genoeg voor dit gajes! Artikel 10 van onze Grondwet kan vanaf de invoering van deze wet bij het vuilnis.
29-10-2016, 10:42 door Anoniem
Welkom in de DDR, waar ook een file over iedere burger was.
Nu ook bij u in de buurt!
30-10-2016, 01:40 door Anoniem
Beter om dan op de piratenpartij te stemmen, dan dat je ongeldig stemt. Dan hebben ze meer kans op een zetel.
30-10-2016, 15:42 door Anoniem
Inderdaad beter om op de piratenpartij te stemmen. Zij zijn tegen zulke bevoegdheden: https://programma.piratenpartij.nl/kernpunten#gebruik_vertrouwelijke_gegevens
Ook is het beter dan een proteststem omdat ze voor een constitutioneel hof zijn: https://programma.piratenpartij.nl/kernpunten#constitutioneel_hof
Met een constitutioneel hof zal de grondwet weer betekenis krijgen.
30-10-2016, 18:40 door Anoniem


Wat is de overeenkomst tussen Plassterk en de Piratenpartij?
zepropagerenbeidehetstelenvandigitaaleigendomvananderen
31-10-2016, 22:59 door Anoniem
Ach, volgens de rechten van de mens is dwangarbeid verboden maar ook dat wordt al op steeds grotere schaal, met toenemende wettelijke bevoegdheden, afgedwongen. Als je dwangarbeid tegenprestatie noemt schijnt het opeens geen dwangarbeid meer te zijn of zo. Ook al betreft het nog steeds het onder dwang te werk stellen zonder extra compensaties, maar wel met dreiging van sancties, boetes, maatregelen en zo meer. En ook verdringt het eerder wel beter betaalde banen (sterker nog, het komt zelfs voor dat ontslagen medewerkers als tegenprestatie exact hetzelfde werk moeten doen, maar dan om recht op uitkering te behouden), maar dat boeit steeds minder mensen. Blind en doof als zij zijn, vol met slecht onderbouwde argumenten, totdat zij zelf aan de beurt zijn. Dan pas vragen zij zich af: maar dat is toch onrechtvaardig! Joh! Heus? Waarom trek je nu pas je mond open? Eerder interesseerde je het niet of zo? Of was het simpelweg: jij had er geen last van? Dus daarom was het jouw aandacht niet waard? Mij overkomt dat niet en meer van dat soort hoogdravendheid?

Het volk zei: die bewust zelfgekozen onrendabele, die bewust frauderende steuntrekkers, die zwart bijverdienende misbruikers, die moeten keihard aangepakt worden. Want het kost ons goud geld. Het gevolg? Verregaande bevoegdheden voor allerlei instanties, en talloze braaf bedoelende burgers die daar slachtoffer van zijn geworden zijn nu de dupe. Inclusief hun kinderen, hun geliefden en zo meer, De personen waar het allemaal om ging? Die frauderen nog net zo hard, en komen er nog steeds mee weg. Een heel enkele uitzondering daar gelaten. Tel uit je winst. Je hebt het alleen maar erger gemaakt. En je bent er nog trots op ook. Want je denkt dat je goed bezig bent.

Massaal frauderende Bulgaren? Een miljoenenfraude? Ach, kan gebeuren. Weet je wie we pakken? Die zwaar mishandelde bijstandsmoeder met vier kinderen die een tientje verkeerd had doorgegeven. Die wij als zorgplichtige Overheid fijn aan hun lot overgelaten hebben. Totdat zij het lef hadden ons te wijzen op onze wettelijke zorgplicht. Wat! Een tientje verkeerd opgegeven in onze opgedrongen, in ambtelijke bewoordingen omschreven formulieren die wij zelf niet eens begrijpen, verplicht door je strot geduwd en al, formulieren, richtlijnen en protocollen. Driehonderd euro boete! Smerige fraudeur! Vuile belastinggeldmisbruikster! Zie maar hoe je je kinderen te vreten geeft! Dat zal je leren! Nou. Poeh. Helden! Zucht. Ondertussen verdwijnen er miljoenen in PGB fraude gespecialiseerde organisaties, om maar een voorbeeld te noemen (bouwfraude iemand? kost maar miljarden), maar he, dat ene tientje, ja, dat ene tientje, dat maakt HET verschil! Bloed! Wraak! Kaput machen muste! Vijf, tien, nee, twintig ambtenaren daarop om dat gedrocht in het gareel te knuppelen!!!

Bekijk het toch met je zogenaamde superieure moraliteit. Als je het alleen maar toe past op mensen die zwakker staan dan jouw. Op mensen die je wel met gemak in de hoek kunt trappen. Tot zwijgen kunt dwingen. Om dan jezelf op de borst te kloppen op jezelf ingebeelde "harde doch rechtvaardige" beslissingen om tot een rechtvaardige maatschappij te komen. Wat je werkelijk bent is een lafaard die hard naar beneden trapt, naar boven likt, en ver weg blijft van alles dat een vuist in je gezicht plant zodra je ook maar verkeerd kijkt. Een held op sokken dus.

Wat er gebeurt voor de burger is het volgende. Je geeft macht weg, je geeft vertrouwen weg, en onmiddellijk wordt het anders ingezet dan je werkelijk bedoeld had. Als je wist wat er werkelijk aan de hand is, maar ook dat wordt je niet verteld. Maar je hebt je macht dan ook weggegeven aan iemand die net zo'n held op sokken is als jij. Alleen die ander bekt wat beter dan jouw. Zit in een andere positie dan jouw. Maar die zich verschuilt achter ambtelijke onschendbaarheid en integriteit. Een soort vrijbrief om ambtelijke macht te misbruiken op de zwakkeren, maar gelijk bang is te slikken zodra iemand laat blijken liever het ambtelijk gezicht in elkaar te beuken als die ambtenaar het in zijn/haar kop haalt die ambtelijke macht in te zetten op iemand die liever met vuisten praat dan met woorden. Zo zwak en buigzaam is de werkelijke ambtelijke macht. Onbeduidend derhalve, want het is slechts een kwestie van tijd voordat iedereen dat spelletje leert.
De enkele reden dat het nog bestaat is simpelweg omdat er nog steeds zoveel mensen zijn die om de een of andere reden liever praten dan meppen.

Dus dit zal wel niet anders gaan. De roep om veiligheid. Bescherm ons! Men roept ach en wee, herdefinieert hier en daar een definitie, een interpretatie, en voila, opeens kan veel meer dan oorspronkelijk ooit de bedoeling was. Maar ondertussen komt men er wel mee weg, spint men er garen van, vaart men er wel bij, verstevigt men de eigen positie en winstvergaring (ten koste van anderen), en is de uiteindelijke conclusie: wie doet mij wat?

Niemand, zo blijkt, slechts een handvol toetsenbordhelden die de rest van de maatschappij negeert of bagatelliseert. Op naar de volgende succesvolle ondermijning van eerder zwaar bevochten rechten (Die met recht zwaar bevochten zijn, want het liep steeds meer de spuigaten uit. Rupsjenooitgenoeg wilde steeds meer immers.).
Want de zwaar financieel gesponseerde lobbyisten zullen altijd meer invloed hebben en houden bij de thans gevestigde macht dan welke zwaar bejubelde toetsenbord held dan ook. Hoe populair ook.

Wat de burger nog steeds niet begrijpt: wat een ander wordt aangedaan met uw goedkeuring, is waaraan u en uw geliefden ook onderworpen gaan worden. Het doel is echt niet die paar extremen. Daar is geen winst te behalen immers. Het doel is de roep om vergelding, om de daarmee verkregen machten te gebruiken om het gehele volk mee te knechten. Want daar zit veel meer winst in.
Zoals de geschiedenis leert. Het bewust toestaan van negatieve uitwassen en nood, zodat het volk meer en meer gaat roepen om "de harde hand". Om vervolgens die "gevraagde" "harde hand" te misbruiken om het eigen volk onder de knoet te houden. Waarbij ook vaak huurlingen uit ver verwijderde oorden werden ingezet. Want die hadden geen enkele (familie)band met hen die zij bevochten. Zijn er nog mensen die een "Europees leger" een goed idee lijkt?

Sterker nog, hoe dom zijn extremen? Keer op keer willekeurige onmachtigen het leven zuur maken is hoe je een land radicaal tot jouw zienswijze dwingt? Alsof de ware macht ook maar een sikkepit geeft om het lot van een handvol makkelijk vervangbare. Een echte extremist, die niet onder controle staat, valt het hart van de zetel van de macht aan (voro zover die extremist überhaupt begrijpt waar de ware macht werkelijk zit; dus eerder zal een dergelijk extremist de verkeerde groep aanvallen). Ieder ander doet wat hem vertelt wordt.

Kortom, oud Hollandse waarheid: wat u geschiedt ter uwer wil, doe dat ook een ander niet.

Met andere woorden: iedere wet en regel die u een ander toe wenst, zou u net zo lief ook exact zo op uw eigen kinderen toegepast willen zien worden. Desnoods met harde hand en verregaande bevoegdheden.

Dus.... veel succes met stemmen. U kunt stemmen op bestaande macht. Dat zal geen verschil maken. U kunt stemmen op opkomende macht. Die zullen snel onderdeel gemaakt worden van de bestaande macht. Of worden afgeknald. Figuurlijk bij voorkeur. Letterlijk desnoods.

Het simpele feit is dit: als stemmen werkelijk verschil zou maken, dan zou het niet toegestaan worden.
Bestaande macht consolideert. Verstevigt zichzelf. Heeft geen enkele baat bij het weggeven van die macht, maar heeft wel alle middelen, en motivatie, om iets te doen tegen het verminderen van die macht. Dus wat zal die bestaande macht gaan doen? Achterover leunen? Ach? Het zal vast wel goed komen gezien de goedheid der mensheid? Dat soort zalige gedachten? Of toch iets meer dierlijks? Meer menselijk?

Dan zie je constructies ontstaan als: iedereen is gelijk voor de wet, behalve.... Iedereen staat op een wachtlijst voor orgaantransplantatie behalve.... Iedereen betaalt belasting zonder compensatie behalve.... Iedereen kan de Bijstand ingetrapt worden behalve.... Iedereen is onderworpen aan democratie behalve.... Iedereen ontvangt netto minder dan bruto betaald behalve.... Enzovoorts.

De geschiedenis der mensheid leert slechts een ding: als je bestaande dingen wilt wijzigen, dan zal je iets buiten de gegeven kaders moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

En de geschiedenis der mensheid leert die les keer op keer op keer. En steeds blijft men in herhaling vallen.
Binnen het systeem blijven zal nooit het systeem wijzigen. Punt.

Het simpele feit is dit: zolang een maatschappij niet in staat is de roofdieren onder haar populatie in het gareel te houden zullen het altijd de roofdieren zijn, de veelvraten, de Rupsjenooitgenoeg, de iedereen-is-mijn-middel-tot-mijn-betere-bestaan, de regelrechte psychopaten, die de dienst uit zullen maken.

De filosofen zullen zeggen: omdat de lammeren nog niet verenigd genoeg zijn om daadwerkelijk een krachtdadig verweer te maken. Ooit was die daadkracht er wel. In de tijd dat burgers gezamenlijk schouder aan schouder stonden voor betere rechten voor het plebs, voor de knechten, vlak na de oorlog. Toen zovele hun leven hadden gegeven voor.... ja, voor wat eigenlijk?

Voor dat wat ooit zo belangrijk was dat velen hun leven er voor gegeven hebben? Er velen, zelfs na de oorlog, er voor gestreden hebben? Rechten hebben verworven? En nu dat allemaal verkwanseld zien worden door hun oververwende kinderen die niet eens meer beseffen waar hun voorvaderen zo hard voor gevochten hebben, massaal voor gesneuveld zijn, voor geen andere reden dan hun kroost een betere toekomst te bieden dan zijzelf hadden, en dat nu allemaal alsof het "whatever (sigh)" (hoofd naar opzij gooiend, hand waaiend in de lucht, lichte zucht slakend; alsof: wat doe je moeilijk, man) zo vanzelfsprekend is. Nee, dat is het verre van. Anders had het geen duizenden jaren geduurd om de zwaar bevochten rechten die werkenden, ondergeschikten, lijfeigenen, in die duizenden jaren verplicht ondergaan zijn, eindelijk te verkrijgen. Die rechten met gemakzucht opzij gooien omdat zij vanzelfsprekend lijken is het ontkennen van duizenden jaren aan menselijke waarheid. Hoe het al die tijd daarvoor ging.

Niet dat dergelijke wijsheden en historische waarheden als een koe de huidige machthebbende zullen weerhouden om toch weer terug te willen keren naar de tijden van lijfeigenen en de kasteelheer die iedere boerenmeid binnen zijn landerijen naar eigen belief mocht verkrachten (conform wettelijk recht).

Het is derhalve te hopen dat mocht de derde wereldoorlog beginnen deze begint met het standrechtelijk executeren van iedere Top 5% familie, van jong tot oud, door dezelfde burgers die onderdeel zullen worden van die derde wereldoorlog.
Niet omdat het zo nobel klinkt, maar wel, in zekere zin, dat die families die verschil hadden kunnen maken om die derde wereldoorlog te voorkomen, als eerste, en totaal en compleet, als slachtoffers ten offer zullen vallen van dat drama.

Hopelijk zal dat op termijn een vierde wereldoorlog voorkomen?

Want dat is het andere wat de geschiedenis der mensheid leert. Het helpt enorm als je hen die denken buiten schot te vallen, maar wel alles bepalend zijn in de opmaat van oorlog, waaraan enorm velen ten slachtoffer zullen vallen, als eerste, en compleet, verantwoordelijk maakt voor zo een daad.

Zoiets schijnt behoorlijk impact te hebben in hoeverre dergelijke families, met zo een macht, plotseling wel rekening houden met de impact die hun acties zouden kunnen hebben op "het volk", "het plebs", "het gepeupel", "de lijfeigenen" en zo meer.

Op de een of andere manier schijnen dergelijke families hun eigen hachie, tientallen, honderdmalen, duizendmalen, miljoenmalen, zo niet miljardmalen, belangrijker te vinden dan de levens van de rest van het gepeupel (in hun ogen).

Hoe eerder dergelijk denkende families, met zoveel macht op zoveel anderen, beseffen dat hun persoonlijk belang in de ogen van vele grotere aantallen belanghebbenden als totaal ondergeschikt worden gezien als zijnde van belang voor het geheel, hoe eerder dergelijke families, met zoveel macht, eindelijk weer eens terugkeren naar een inzicht dat zij ook maar een onderdeel zijn van het geheel. Niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat der geschiedenis der mensheid.

Hoe onwaarschijnlijk uitzonderlijk vreemd moet je zijn om zo hard je stempel op de geschiedenis der mensheid te willen drukken dat je, desnoods, bereid bent daar miljoenen, miljarden, mensen voor op te offeren? Welke idioot wil het lot van zijn/haar kinderen van zo'n gekke fantast af laten hangen?

Beter schiet je zo een familie compleet af, maak het onderdeel van het Darwanisme. Maar goed, dat is genetica.
Weer iets anders om over na te denken. De noodzaak tot diversiteit, hoe ogenschijnlijk ongewenst ook in het moment van nu, om de overleving van de soort, als geheel, in de toekomst te garanderen.

Anders gezegd, misschien heeft deze soort wel psychopathische massamoordenaars nodig om als soort, als geheel, te kunnen overleven.

Wat dat zegt over het soort als geheel is dan weer een andere discussie.

Jammer, heel erg jammer, maar zo werkt het wel.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.