image

Volgend jaar inloggen bij DigiD met rijbewijs en id-kaart

vrijdag 23 juni 2017, 12:04 door Redactie, 36 reacties

Vanaf volgend jaar kunnen mensen ook met een chip op het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart bij DigiD inloggen, zo heeft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment werkt de overheid samen met het bedrijfsleven onder het programma eID aan verschillende nieuwe manieren om bij overheidsdiensten in te loggen.

Het eID-programma moet het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot de overheid verhogen en de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie waarborgen. Volgens Plasterk is er een breed draagvlak voor de doelstelling van het eID-programma en gaat de komende periode de ontwikkeling van publieke eID-middelen onder de naam DigiD op hogere betrouwbaarheidsniveaus daarom in volle gang door.

Eerder werd al de DigiD-app op niveau "midden" gelanceerd bij gebruikers van onder andere DUO, Belastingdienst Toeslagen en Studielink. De bedoeling is om DigiD op het niveau "substantieel" vanaf september onbeperkt uit te rollen bij onder andere diverse zorgpartijen. Gebruikers kunnen dan het betrouwbaarheidsniveau van de DigiD-app 'ophogen' naar het niveau "substantieel" door het eenmalig uitlezen van een identiteitsdocument.

Volgend jaar zal DigiD op een hoog betrouwbaarheidsniveau beschikbaar komen. Dat betekent dat mensen kunnen inloggen met een chip op het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart. De uitrol onder het brede publiek zal via de "natuurlijke" vervanging van de rijbewijzen en identiteitskaarten plaatsvinden. Om een eID-middel op het niveau "hoog" voor alle burgers beschikbaar te maken wordt in de aanloop naar de introductie op het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart een onderzoek uitgevoerd naar een alternatief voor burgers die geen Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart kunnen aanvragen. Op basis van dit onderzoek zal er een beslissing worden genomen over een aanvullende oplossing voor deze groep.

Nieuwe inlogmiddelen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet ook een onderzoek naar het eID uitvoeren. Deelnemers aan het onderzoek bleken niet te begrijpen waarom er nieuwe inlogmiddelen bij komen en waarom er meerdere middelen naast elkaar bestaan. "Door het onbegrip voor deze zogenaamde multimiddelenaanpak heeft een deel van de deelnemers aan dit onderzoek een sceptische en afwachtende houding", schrijft Plasterk (docx).

"Gevoel speelt bij eID een belangrijke rol; DigiD is vertrouwd, er is scepsis jegens het onbekende. Dit lijkt overeen te komen met het uitgevoerde representatieve onderzoek uit 2014 waaruit blijkt dat burgers vertrouwen hebben in de overheid voor de uitgifte van een eID", voegt de minister toe. Plasterk stelt dat de sceptische en afwachtende houding over de nieuwe inlogmiddelen kan afnemen bij gebruikers zodra zij er vaker en via verschillende wegen mee worden geconfronteerd. "Positieve ervaringen van andere gebruikers spelen een belangrijke rol; men laat zich hierdoor beïnvloeden in houding en gedrag." Zoals vorig jaar al aangekondigd zal het inloggen via wachtwoord worden uitgefaseerd.

Reacties (36)
23-06-2017, 12:23 door karma4
Een chip op een kaart waarmee de bewijsvoering gedaan kan worden. Lijkt op het Belgische systeem.
Sluit aan op het niet panisch geheim moeten houden van een bsn wat niet kan en het laten vervallen van het bsn als bijzonder persoonsgegeven wat het niet echt is.
Doe goede betrouwbare registratie is niet bijzonder en kan niet van geheimhouding van een nummer afhangen. Zoiets zal identiteitsfraude terugdringen.
23-06-2017, 12:30 door Anoniem
Over het uitrollen van DigiD "substantieel" staat er "vanaf september onbeperkt uit te rollen". Daar zou "beperkt" moeten zijn.
23-06-2017, 12:32 door Anoniem
Of je kan een officiele mededeling naar buiten brengen via gevestigde media. Maar ja, de overheid will kennelijk helemaal geen moeite doen om iedereen te informeren.
Waarschijnlijk wordt nu iedereen geacht in zijn mail ox bij de overheid te kijken naar mededelingen etc,

Steed minder moeite vanuit de overheid, ik vraag me af of we nu ook belasting verlaging krijgen, aangezien we steeds meer zelf moeten doen om geinformeerd te zijn
23-06-2017, 13:16 door Killjoy
Ik heb letterlijk nog geen maand mijn nieuwe ID kaart, die is 10 jaar geldig, hoe lossen ze dat op?
Wil ook wel geen belastingaangifte e.d. doen.
23-06-2017, 13:22 door Anoniem
Vraag me af of ze met hun kaartlezer dan ook rekening gaan houden met niet windows gebruikers (Linux dus)
23-06-2017, 13:41 door Anoniem
Door Killjoy: Ik heb letterlijk nog geen maand mijn nieuwe ID kaart.
Dat geld ook voor mij, mischien zit hier die chip al in.
23-06-2017, 13:51 door Anoniem
Door Anoniem: Vraag me af of ze met hun kaartlezer dan ook rekening gaan houden met niet windows gebruikers (Linux dus)

Een kaartlezer op de manier van de bank, dus pasje erin, pincode invoeren en een aanmeldcode wordt gegenereerd, werkt bij iedereen. Als ze zo slim zijn, kan je zelfs via je mobiel de DigiD acties afhandelen.
23-06-2017, 13:55 door Briolet
Door Anoniem: Of je kan een officiele mededeling naar buiten brengen via gevestigde media. Maar ja, de overheid will kennelijk helemaal geen moeite doen om iedereen te informeren.

En waarom moet iedereen geïnformeerd zijn? Dit gaat over iets wat op zijn vroegst volgend jaar gelanceerd wordt. De meeste mensen willen dat nu echt nog niet weten.
23-06-2017, 14:00 door Anoniem
Deelnemers aan het onderzoek bleken niet te begrijpen waarom er nieuwe inlogmiddelen bij komen en waarom er meerdere middelen naast elkaar bestaan. "Door het onbegrip voor deze zogenaamde multimiddelenaanpak heeft een deel van de deelnemers aan dit onderzoek een sceptische en afwachtende houding", schrijft Plasterk (docx).

Het antwoord is anders dan men verkoopt, namelijk :

- Meer digitalisering / koppeling t.b.v. van uitbreiding surveillance mogelijkheden

- Verplichte koppeling met meewerkend bedrijfsleven dat op termijn extra input aan data kan leveren t.b.v. surveillance.

De overheid gaat vol op Big Data en heeft dus veel data nodig.
In stapjes zal op termijn alles wat je doet met dit systeem opvraagbaar zijn voor de overheid.

Dus ook alles wat je afrekent bij de bioscoop (welke films kijk je), bij de bibliotheek (welke boeken lees je), bij de boekhandel (welke boeken koop je), online stores (waar shop je zoal), bij de slager (welke of juist niet, halal is verdacht en reden vliegtickets nog eens extra te bestuderen), enz.,enz.,enz.

2fa wordt verplicht, niet omdat het onveilig is maar omdat elke nederlander verplicht wordt een telefoonnummer op te geven.
Niet om bereikbaar te zijn maar om je real time te kunnen tracken als straks de tapsterkwet erdoor is.
Daarom maakt men zich niet heel druk om de anonieme pre-paid, iedereen wordt verplicht om een telefoon te hebben! En straks verplicht om bij zich te hebben.

De diverse plannen van plassterk en opstelten/teeven/steur/blok hebben 1 groot globaal maatschappelijk doel: DE BURGER VOLLEDIG TOTAAL DIGITAAL KLEM ZETTEN = SURVEILLEREN.

Plassterk en opstelten/teeven/steur/blok zijn de slechtse gevaarlijkste politici die nederland de laatste 72 jaar heeft gekend.
Omdat de rechsstaat definitief op de helling gaat met een pakket wetten die bijelkaar massasurveillance tot doel hebben.
23-06-2017, 14:36 door Anoniem
Volgens Plasterk is er een breed draagvlak voor de doelstelling van het eID-programma en gaat de komende periode de ontwikkeling van publieke eID-middelen onder de naam DigiD op hogere betrouwbaarheidsniveaus daarom in volle gang door.

Nee, dat draagvlak is er helemaal niet !
https://tweakers.net/nieuws/124835/90-procent-van-digid-gebruikers-gebruikt-dienst-zonder-sms-authenticatie.html
Dat draagvlak is er alleen bij de overheid en bij de bedrijven die eraan meedoen omdat ze daar belang bij hebben.
90% van de inloggers maakt geen gebruik van 2fa en de kranten staan allerminst vol van fraude met digid.
Er is geen probleem, het probleem is gecreerd omdat men zelf iets anders wil, namelijk dat eid.

Dit project is dus wederom een stuitend voorbeeld van wensleugens.
Iets dat men zelf wil, en niet de burger, verkopen met praatjes die gewoon niet waar zijn.
Keer op keer wordt er iets doorgedrukt volgens de vaste procedure en stramien en zonder dat het wordt tegengehouden omdat het keer op keer een zelfbenoemd succesverhaal is en het koste wat het kost moet worden ingevoerd.
Er was geen draagvlak voor eid en desondanks drukte plassterk het erdoor, dat is nog wel ergens in een nieuwsbericht op deze site te vinden.n.
23-06-2017, 14:43 door Anoniem
Uit het stuk van Plasterk:

"Uitgangspunt is dat de kosten van aanschaf van het middel door de burger worden gedragen door middel van doorbelasting via leges of een concrete prijs voor het product, en dat de dienstaanbieders op basis van gebruik voor de kosten van dat gebruik worden doorbelast. Dit is conform het doorbelastingsbesluit van de ministerraad van 24 februari jl. De stelselkosten, die zijn geraamd op € 16 mln. per jaar, worden daarnaast overeenkomstig het ministerraadbesluit ter zake gezamenlijk naar rato door de departementen gedragen."

Dus de overheid verplicht de burger om van het eID gebruik te maken, en wil vervolgens dat die burger daar zelf voor betaald als zij zich (verplicht) moet authenticeren bij de overheid. Iets wat bij DigiD niet het geval was. (In ieder geval niet rechtstreeks).

Door meerdere eIDs toe te laten in het systeem, worden de kosten verder verhoogd doordat meerdere koppelvlakken i stand gehouden moeten worden.

Dat roept terecht twijfel op bij de burgers.
23-06-2017, 15:02 door Anoniem
Door Anoniem: Vraag me af of ze met hun kaartlezer dan ook rekening gaan houden met niet windows gebruikers (Linux dus)

En krijgt iedereen bij aanschaf van een rijbewijs of id-kaart dan gratis een kaartlezer meegeleverd ?
23-06-2017, 15:10 door Anoniem
Dus, iedereen moet een NFC / kaarlezer aan gaan schaffen?
Want die zit niet standaard in mijn laptop / desktop / mobiel hoor... hoe willen ze dat op gaan lossen?
23-06-2017, 15:56 door abj61
"Dus de overheid verplicht de burger om van het eID gebruik te maken, en wil vervolgens dat die burger daar zelf voor betaald als zij zich (verplicht) moet authenticeren bij de overheid. Iets wat bij DigiD niet het geval was. (In ieder geval niet rechtstreeks)."
Precies hetzelfde met je verplichte id kaart, de burger mag ook hier voor de kosten opdraaien
23-06-2017, 16:11 door Anoniem
Door abj61: "Dus de overheid verplicht de burger om van het eID gebruik te maken, en wil vervolgens dat die burger daar zelf voor betaald als zij zich (verplicht) moet authenticeren bij de overheid. Iets wat bij DigiD niet het geval was. (In ieder geval niet rechtstreeks)."
Precies hetzelfde met je verplichte id kaart, de burger mag ook hier voor de kosten opdraaien
Daar mag je toenmalig minister nu doorgeschoven naar onderkoning piet-hein donner voor bedanken, die een uitspraak van de rechter naast zich neerlegde. Toch leuk voor de overheid als de regels alleen voor burgers en niet voor de overheid zelf gelden.

En dat ze zich dan daar onder de ivoren kaasstolp vertwijfeld afvragen waarom de kiezer zo smaalt als er weer eens een voorliegfeestje wordt gegeven^W^W^W^Wverkiezingscampagne wordt gevoerd.
23-06-2017, 16:15 door Anoniem
Zou de minister een Font kunnen gebruiken die andere systemen ook kunnen lezen?
Pak voor mijn part Times New Roman in het vervolg of zo.
23-06-2017, 16:44 door Anoniem
Digi d blijft toch gewoon bestaan, wel met sms ? staat op tweakers.
23-06-2017, 16:54 door Anoniem
2fa wordt verplicht, niet omdat het onveilig is maar omdat elke nederlander verplicht wordt een telefoonnummer op te geven. Niet om bereikbaar te zijn maar om je real time te kunnen tracken als straks de tapsterkwet erdoor is.
Een niet dure telefoon aanschaffen met prepay en gewoon niet aanzetten.
23-06-2017, 17:06 door Anoniem
Ik wil dit niet en ga het ook niet gebruiken.
wordt een beetje moe van dat data gegraai.
23-06-2017, 18:14 door Anoniem
Afz FB

Goed initiatief.
Het is alleen minimaal 5 jaar te laat.
Het 2e initiatief (het eerste was al geklapt) is 7 jaar geleden begonnen.
Het wordt tijd. Inloggen met wachtwoord of DigiD is inmiddels niet meer veilig genoeg.
Dus 2-factor authenticatie met een overheidsmiddel is een goede zaak.

Op de chip horen ook een encryptiecertificaat en een wettelijk elektronische handtekening te zitten. Ik verwacht dat dit ook zal zijn. Daarnaast vind ik het verstandig als er ook ruimte op de chip is om Bart Jacobs IRMA erop te zetten. Daarmee kan je met volledig (en wetenschappelijk bewezen) anonimiteit kenmerken van mensen op de kaart zetten. Bijv: 'deze persoon is ouder dan 18 jaar'. Dan kan die persoon drank kopen, gokken, etc als de leverancier wettelijk verifiëren dat die persoon de betreffende leeftijd heeft bereikt. Het zou ook beroepskenmerken kunnen zijn (arts, advocaat, etc). De kenmerken kunnen worden geplaatst door bevoegde personen die het betreffende kenmerk ondertekenen. Die staan dus in voor de waarheid van dat persoonskenmerk.

Over kosten.
Volgens mij moeten er op alle door de overheid op naam verstrekte kaarten zo'n chip worden geplaatst (als het ene kwijt gaat, dan heb je de andere nog, volgens wetgeving heeft iedereen 1 of meerdere kaarten, dit model vereenvoudigd de managementkosten enorm). Denk aan rijbewijs, ID-kaart, verblijfsvergunning, kentekenbewijs, etc.
Een chip op een ID kaart kost (schatting) 1 euro (bij grote aantallen). Misschien 20 cent meer als er ook softwarelicenties betaald moeten worden.
De machinerie voor die certificaten schat ik in op eenmalig 1 Miljoen Euro.
Het onderhoud ervan schat ik in op 1 Miljoen Euro per jaar.
De processen kosten niets extra. Voor alle op naam verstrekte kaarten is al een formele en goedgekeurd verstrekkingsproces.
Alleen het vullen van de persoonskenmerken moet nog worden ingeregeld.

Waarom is eea in het verleden fout gegaan?
Dat komt vooral doordat het bedrijfsleven is gevraagd kennis en kunde in te brengen. Dat werd niet gedaan door de bedrijven waar de opbrengsten vallen. Dat waren wel de bedrijven die een verdienmodel hebben met de uitgifte van inlog credentials. En die zagen dollars in elkaars ogen. Dat leidde onvermijdelijk tot verdienmodellen, strijd en kift. Dat leidde onvermijdelijk tot lobbie (de vermeende winnaars), obstructie (de vermeende verliezers) en dus vertraging en rechtzaken. Nmm hebben vele van die bedrijven zich in de voet geschoten. Omdat de burger geen gratis middel kon krijgen (daar wilden zij oneigenlijk aan mee-eten), zijn de organisaties waar de verdiensten vallen ook in de vertraging geschoten. dat betekende dat die organisaties voor hun personeel ook geen (zakelijke) inlog credentials ging kopen (hihi net goed).

Dan ingaan op de veelal negatieve kritiek.
Ik begrijp echt wel waar die vandaan komt. En de oorzaken van de negatieve gevoelens, daar ben ik het soms mee eens.
Maar toch
- verplichting tot gebruik: Dat lijkt mij een slechte zaak. Mensen die geen computer hebben worden dan uit de maatschappij gestoten. dat kan geen enkele overheid zich veroorloven. Dat geldt ook voor persistente DigiD gebruikers.
- ondersteuning van andere platforms: De mainstream platformen moeten vanuit de overheid worden ondersteund (windows, Apple, Linux, android, etc). In de landen om ons heen gebeurt dat bijna altijd. Daarnaast zijn er altijd slimme leveranciers die aanvullende accesoires leveren (denk bij Iphone, Android aan hoesjes, lenzen, bluetooth oortjes, etc etc). Als er markt voor is (er is veel behoefte waarvoor veel mensen willen betalen), dan komt er gegarandeerd een product. Overheid kan niet alle denkbare platforms ondersteunen. Het is niet anders.
- kosten kaartlezer. Een kaartlezer kost bijna niets (enkele euro's). Zeker niet als er grote aantallen worden verkocht. Maar goed, je kan natuurlijk een heel luxe willen hebben. Met de pincode entry, bluetooth, etc. Dan kost tie bij 1 stuks en weinig landelijke vraag maar liefst 50Euro (Vasco).
- dan de paranoia. Ja, ik denk dat het klopt dat de overheid op veel plekken mee kijkt. Dat doet ze nu al. Daar veranderd een 2FA helemaal niets aan. Het Bart Jacobs IRMA helpt hier wel. Daarom is die ook zo belangrijk. Maar los daarvan. Terrorisme bestrijding is natuurlijk wezenlijk. Daarvoor moet je geen vrijheid aan willen opofferen. Dus de veiligheid moet in stand blijven. Die moet zelfs versterkt worden. En toch meen ik dat de inlichtingendiensten moeten kunnen meekijken. Ik heb eerder een probleem dat ik niet weet hoe lang gegevens bewaard blijven. Ik heb ook eerder een probleem met het doorgeven van gegevens aan andere x-letter afkorting organisaties. Dat heeft te maken met veranderende normen. Bijv dat een donorkind nu blijkbaar het recht heeft een donorouder te leren kennen (ondanks de eerder gemaakte harde afspraken). Dat kan ook gebeuren met de grenzen van strafrechtovertredingen die nu gelden bij opsporing van misdrijven. Straks ook als ik te hard heb gereden? Punt dat ik hier willen maken. Inlichtendiensten hebben om democratisch gekozen redenen nu al meekijkplicht.
23-06-2017, 18:15 door Anoniem
Als ze inloggen zonder SMS gaan afschaffen (binnen drie jaar), dan moet er wel een alternatief zijn om DigiD te kunnen blijven gebruiken. Niet iedereen heeft een rijbewijs of een SIM kaart. Wel heeft iedereen een bankpas van zijn bank, dus misschien is iDIN een goede tijdelijke oplossing?

Ik neem aan dat de overheid wil dat ik belastingaangifte doe tot eID er is voor je identiteitskaart? En ik wil best voortijdig een nieuwe identiteitskaart aanschaffen als ik daarmee voorkom dat ik aan de mobiel of aan de smartphone moet. Dat vind ik namelijk rotdingen. Bovendien is SMS onveilig volgens NIST. Dus de ene onveilige inlogmethode wordt vervangen door de andere onveilige methode.
23-06-2017, 19:06 door abj61
" Door het onbegrip voor deze zogenaamde multimiddelenaanpak heeft een deel van de deelnemers aan dit onderzoek een sceptische en afwachtende houding", schrijft Plasterk (docx)."
Eh, .docx?? Mag helemaal niet gebruikt worden voor communicatie met de burger (sinds 2008) .....

Laat overigens weer eens zien dat dit soort zakkenvullers volledig incompetent is en volledig schijt heeft aan de burger en de wet.
23-06-2017, 19:12 door Ron625 - Bijgewerkt: 23-06-2017, 19:37
Ach, deze brief van onbenul Plasterk is niet eens geldig, het is neergezet in een voor overheden verboden formaat.
Dit geeft maar weer aan, dat ze niet eens hun eigen regels kennen..............

@abj61: Je was me voor :-)
23-06-2017, 21:25 door Anoniem
Ik heb niet eens digi-diarree want ik probeer zover als mogelijk uit de buurt van de digi-drift van onze incompetente overheden te blijven.
24-06-2017, 09:28 door Anoniem
Het wordt tijd dat de overheid snapt dat als zij alleen nog electronsich wil communiceren met de burger (Ik heb ze zelf van mij uit maar 1x in de 10 jaar nodig voor een paspoort) dat diezelfde oevrheid dan ook voor de kosten opdraait van haar tunnelkvisie.
Dus gratis beveiligd computer-achtig communicatie-apparaat met kaartlezer voor eID, onderhoiuden door diezelfde overheid, met encryptie vwb opslag en dataverkeer, en niet voor iets anders te gebruiken.

En anders gaat ze permanent ook maar niet-electronische alternative communicatie mogelijkheden bieden.
Nu zijn die er nog (soms echter met moeite te vinden), maar het streven/uitgangspunt van de overheid is om alleen nog electrronisch te communcieren.

Bij dit uitgangspunt worden niet de wensen/behoefte van de burgers als uitgangspunt genomen (zelf spreek ik bv graag met een persoon in een 1-op-1 gesprek, zoveel contacten met de overheid heb ik toch niet), maar de ideeen van een stel politici (bv minder bomen voor papier nodig), lobbisten (verdien-modellen) en ambtenaren met hun eigen stokpaardjes.

Dat er electronisch gecommuniceerd kan worden is niet erg, maar wel dat het allemaal in datzelfde minimalistische keurslijf geduwd wordt door de overheid.
24-06-2017, 11:09 door karma4
Door Ron625: Ach, deze brief van onbenul Plasterk is niet eens geldig, het is neergezet in een voor overheden verboden formaat.
Dit geeft maar weer aan, dat ze niet eens hun eigen regels kennen..............

@abj61: Je was me voor :-)
Wetgever rechter en beul tegelijkertijd in het oordeel.
De kamers hebben een eigen (kleine) ict afdeling met beperkte middelen. Als wetgevende macht missen ze wat ict vaardigden daarmee blijft het nog wel degelijk geldig wat ze doen.
24-06-2017, 12:15 door Anoniem
Door karma4:Wetgever rechter en beul tegelijkertijd in het oordeel.
De kamers hebben een eigen (kleine) ict afdeling met beperkte middelen. Als wetgevende macht missen ze wat ict vaardigden daarmee blijft het nog wel degelijk geldig wat ze doen.

Onzin.
De ICT afdeling plaats geen documenten. Dat doen administratief medewerkers (van de griffie).
De ITers zijn alleen maar verantwoordelijke voor de werking van de apparatuur en programmatuur. Niet voor de inhoud.
En anders zit er echt iets fout bij het parlement.

Maar ja, zoals je zelf al zegt: "rechter en beul tegelijkertijd in het oordeel"
24-06-2017, 18:39 door Ron625
Door karma4: Als wetgevende macht missen ze wat ict vaardigden daarmee blijft het nog wel degelijk geldig wat ze doen.
Dan moet het wel ergens in een voorgeschreven formaat staan, voordat het een regel kan worden.
De webmaster van de tweedekamer is hier al meerdere malen door mij, door Logius en door het bureau van de digicommissaris op gewezen, zonder resultaat.
In januari beloofden ze, dat de hele website na het 1e kwartaal van 2017 vervangen zou zijn en dat alles dan zou kloppen.
maar ja, 2035 is ook na het 1e kwartaal van 2017 ..........

Voor zover ik weet, is het de enige website van een Rijksoverheid, die zich consequent niet aan de regels houdt.
24-06-2017, 18:58 door Anoniem
"Gevoel speelt bij eID een belangrijke rol; DigiD is vertrouwd, er is scepsis jegens het onbekende," schrijft demissionair minister Ronald Plasterk. Hij verwacht dan ook dat we er wel aan gaan wennen zodra het nieuwe systeem op grote schaal wordt uitgerold."

Gewoon even doordrukken dus. En dan toch een chip, nu alleen nog even inbrengen!
#Opb.13
25-06-2017, 08:57 door Anoniem
Door Killjoy: Ik heb letterlijk nog geen maand mijn nieuwe ID kaart, die is 10 jaar geldig, hoe lossen ze dat op?
Wil ook wel geen belastingaangifte e.d. doen.
"Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de Nederlandse reisdocumenten voorzien van een RFID-chip waarop paspoortgegevens en pasfoto digitaal zijn opgenomen."
https://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteitskaart#Europees_Nederland
25-06-2017, 09:08 door Anoniem
Door Anoniem: Ik wil dit niet en ga het ook niet gebruiken.
wordt een beetje moe van dat data gegraai.
Welke data wordt er gegraaid die niet sowieso al gegraaid wordt? Je maakt als je DigID in de huidige vorm gebruikt al bekend wie je bent, dat is het hele punt ervan, en de nieuwe manier kan hooguit data leveren die al op het kaartje staat en die is allang bekend bij de overheid. Ik zie niet in hoe de nieuwe techniek tot extra datagraaien leidt.
25-06-2017, 17:04 door Mariandel 2017
Het is allemaal doorgestoken kaart. Dit hele digitale (incl. betaal- )systeem valt straks als een kaartenhuis in elkaar. Inderdaad Openbaring 13 (als je goed in de context leest) is straks een feit. De enige oplossing die ik kan bedenken is stoppen met het hele digitale systeem ofwel met het Internet. Zo slecht was het vroeger nou ook weer niet. Alleen moet men de wet wel beter handhaven en daar schort het al jaren aan.

Een groot aantal mensen in de U.S.A. schijnen al een RFID-chip ingeplant in hun hand of in hun voorhoofd te hebben, ook in Nederland zijn er al mensen die dat hebben gedaan.. Ik vind het een heel raar gedoe en nog gekker vind ik het dat mensen daar in mee kunnen gaan. Je bent toch dan je vrijheid kwijt, vind ik. Gewone mensen van goede wil bedenken niet zo'n idioot systeem. Overigens zijn er filmpjes op You Tube die laten zien hoe mensen zo'n RFID-chip in hun hand krijgen.

Komt uit de koker (volgens deze filmpjes erover) van de Vrijmetselarij en de Illuminatie. Gekkenwerk dus.
26-06-2017, 17:47 door karma4
Door Ron625:
Dan moet het wel ergens in een voorgeschreven formaat staan, voordat het een regel kan worden.
.....
Voor zover ik weet, is het de enige website van een Rijksoverheid, die zich consequent niet aan de regels houdt.
Wat ik bedoel is dat het formaat van publicatie nergens in de grondwet staat. Een wet gaat door de tweede en eerste kamer en wordt met publicatie in de staatscourant geldig. Meer is er niet. De staatscourant was ooit een papieren versie nu digitaal en het maakt wettelijk nadat verschil.
27-06-2017, 08:46 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
27-06-2017, 08:55 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 27-06-2017, 08:56
[Verwijderd]
27-06-2017, 10:19 door Ron625
Door karma4: Wat ik bedoel is dat het formaat van publicatie nergens in de grondwet staat.
Het format staat inderdaad niet in de grondwet, maar:
De overheid schrijft zelf op https://www.forumstandaardisatie.nl:
Open standaarden hebben als doel de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties te ondersteunen.
Indien uw organisatie een ICT systeem of dienst aanbesteedt, evalueer dan zorgvuldig of dit gegevensuitwisseling over de organisatiegrens met zich mee brengt.
<...>
Als u denkt dat een standaard ten onrechte verplicht is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek indienen om de standaard van de pas-toe-of-leg-uit lijst te verwijderen.
Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het verwijderen van een standaard van de lijst.
De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het voorstel tot verwijdering kunnen uitspreken.
<...>
Als u denkt dat het toepassingsgebied van een standaard niet juist gedocumenteerd is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek tot wijziging indienen.
Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het wijzigen van het toepassingsgebied van een standaard.
De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het wijzigingsvoorstel kunnen uitspreken.
Een overheid die zich niet aan de eigen voorschriften kan of wil houden, kan dit dan ook niet van de burgers verwachten.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.