image

Autoriteit Persoonsgegevens deelde geen boetes uit in 2017

dinsdag 24 april 2018, 17:21 door Redactie, 10 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar geen boetes uitgedeeld voor het overtreden van de privacywetgeving, zo laat de toezichthouder in het vandaag verschenen Jaarverslag 2017 weten (pdf). De AP kan organisaties die de privacywet overtreden een boete opleggen van maximaal 820.000 euro.

Wanneer het gaat om opzettelijke overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens of dat er sprake is van ernstig verwijtbare nalatigheid, kan de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete opleggen. In andere gevallen gaat hier een bindende aanwijzing aan vooraf. De toezichthouder heeft in 2017 geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om direct een boete op te leggen.

Wanneer organisaties de privacywetgeving overtreden kan de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen. Dit is een zogenaamde herstelsanctie om ervoor te zorgen dat de overtreding ophoudt. Vorig jaar is 20 keer een procedure gestart om een last onder dwangsom op te leggen.

Veelal nemen de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt. De toezichthouder heeft bij één partij een totaalbedrag aan dwangsommen ingevorderd van 48.000 euro. Tegen dit invorderingsbesluit is bezwaar gemaakt.

Vragen en tips

Vorig jaar ontving de toezichthouder meer vragen en tips over de privacywetgeving en misstanden dan het jaar daarvoor. In 2017 kwamen er 9500 tips en vragen binnen, een stijging van bijna 8 procent ten opzichte van 2016. De meest voorkomende onderwerpen waren identificatie en/of de registratie van het burgerservicenummer (14,7 procent), het verstrekken van persoonsgegevens door een organisatie aan derden (12,5 procent), datalekken (10,4 procent), beveiliging (7,9 procent) en internet (5 procent).

Volgens AP-voorzitter is er nu veel meer aandacht in de samenleving voor het onderwerp privacy. "Mensen raken er steeds meer van doordrongen dat bijna alles wat we doen zijn weerslag heeft in persoonsgegevens. Wij zijn onze persoonsgegevens. Bescherming van die gegevens is geen luxe, maar noodzaak."

Reacties (10)
24-04-2018, 19:07 door Anoniem
Kan iemand hun vertellen waar ze hun gebit hebben laten liggen.
24-04-2018, 23:41 door Anoniem
Facebook had toch wel de grootste boete mogen ontvangen..
24-04-2018, 23:52 door FSF-Moses
Blijkbaar toch een papieren tijger van natte kranten?
25-04-2018, 09:33 door Anoniem
Toch jammer, is de Wbp aangepast met de Wet meldplicht datalekken en er is niet een keer gehandhaafd terwijl er toch lekken genoeg waren. één boete had een extra schwung gegeven aan de voorbereiding voor de AVG, dat is echt een gemiste kans.
25-04-2018, 13:06 door Anoniem
Door Anoniem: Toch jammer, is de Wbp aangepast met de Wet meldplicht datalekken en er is niet een keer gehandhaafd terwijl er toch lekken genoeg waren. één boete had een extra schwung gegeven aan de voorbereiding voor de AVG, dat is echt een gemiste kans.
Laat deze zin eens doordringen:
Veelal nemen de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt.
Met andere woorden, het vooruitzicht dat het geld gaat kosten als ze hun gedrag niet bijstellen is voldoende om de meeste organisaties in het gareel te krijgen. Welk doel dient een boete of dwangsom precies als het zonder boete of dwangsom ook al lukt?
25-04-2018, 16:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Toch jammer, is de Wbp aangepast met de Wet meldplicht datalekken en er is niet een keer gehandhaafd terwijl er toch lekken genoeg waren. één boete had een extra schwung gegeven aan de voorbereiding voor de AVG, dat is echt een gemiste kans.
Laat deze zin eens doordringen:
Veelal nemen de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt.
Met andere woorden, het vooruitzicht dat het geld gaat kosten als ze hun gedrag niet bijstellen is voldoende om de meeste organisaties in het gareel te krijgen. Welk doel dient een boete of dwangsom precies als het zonder boete of dwangsom ook al lukt?
Je bereikt dat organisaties proactief te werk gaan en de put niet pas dempen als het kalf verdronken is. Als je weet dat je wegkomt met een correctie van je gedrag als je betrapt wordt, waarom zou je dan bij voorbaat als maatregelen nemen? Dat is onnodig werk en wellicht kan je met je overtreding een concurrentievoordeel meepakken.

Volgens jouw redenatie kunnen we misdadigers die beloven het niet meer te doen ook zonder straf naar huis sturen. Het doel van het voorkomen van meer misdaad is immers bereikt.
25-04-2018, 16:28 door PJW9779
Als men de AP-website leest - https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-presenteert-jaarverslag-2017-meer-aandacht-voor-privacy - dan besteedt de AP nog steeds veel aandacht aan voorlichting en komt men nog steeds teveel mensen tekort om effectief toezicht te kunnen houden. Voor een effectief toezicht moet de AP minimaal 2,5 keer groter worden.

Kortom : weinig nieuws en weinig verbetering, en nog 4 weken te gaan.
Niets wat we 2 jaar geleden al niet voorspelden, een papieren tijger met een klapperend kunstgebit.
Ik ga jaarverslag + bijlagen nog even lezen, maar eigenlijk zonde van mijn tijd.
25-04-2018, 18:07 door Anoniem
Ik ben op zich niet ontevreden over het volgende:

Veelal nemen de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt.

Een stok achter de deur werkt ideaal als men de luxe kan hebben deze fijn achter de deur te laten omdat het besef van het bezit al genoeg is om het gewenste gedrag te bereiken. Wat nog wel inderdaad speelt is dat de AP nog moet groeien om effectief toezicht te houden op deze belangrijke factor. Bovendien kan het zijn dat bepaald gedrag zo roekeloos is met persoonsgegevens (bijvoorbeeld bijna een uitnodiging tot identiteitsfraude) dat alleen een boete nog recht kan doen aan de overtreding.
26-04-2018, 12:38 door Anoniem
Door Anoniem: Je bereikt dat organisaties proactief te werk gaan en de put niet pas dempen als het kalf verdronken is. Als je weet dat je wegkomt met een correctie van je gedrag als je betrapt wordt, waarom zou je dan bij voorbaat als maatregelen nemen? Dat is onnodig werk en wellicht kan je met je overtreding een concurrentievoordeel meepakken.
Er zullen er zeker tussen zitten die zo te werk gaan, maar weet je wat? Er zijn ook een hoop bedrijven die redelijk netjes zijn en die inderdaad alleen maar een duwtje in de goede richting nodig hebben. Wat afschrikken betreft, onderschat niet wat AP aan naming and shaming doet. Als ze wat bij een bedrijf vinden en die brengt zijn zaken niet op orde dan komen ze met naam en toenaam in de publiciteit. Dat vinden bedrijven helemaal niet leuk.

Volgens jouw redenatie kunnen we misdadigers die beloven het niet meer te doen ook zonder straf naar huis sturen. Het doel van het voorkomen van meer misdaad is immers bereikt.
Je negeert het niet onbelangrijke detail dat AP wel boetes of dwangsommen inzet als bedrijven niet op een waarschuwing reageren. Ik ben er ook bij wangedrag door mensen in veel gevallen helemaal niet tegen als iemand de eerste keer een waarschuwing of relatief lichte straf krijgt en bij herhaling een stuk harder wordt aangepakt.

En heb geen overdreven vertrouwen in de afschrikwekkende werking van straffen. Mensen kunnen ongelofelijk goed hun kop in het zand steken, menigeen gelooft niet dat iets slechts hem kan overkomen tot het opeens gebeurt. Mensen houden er ondanks waarschuwingen ongezonde levenswijzen op na, blijven ondanks waarschuwingen met hun smartphone spelen in de auto, voorbeelden te over. Waarom zouden zware straffen die ene uitzondering zijn waar mensen wel op letten?
29-04-2018, 23:27 door Anoniem
Inderdaad een punt: publiek kopstuk van de AP verschijnt op het NOS journaal met de mededeling dat men niet bang hoeft te zijn voor boetes als organisaties niet aan de AVG voldoen en dat alleen een optie zal zijn als bedrijven alle waarschuwingen naast zich neer blijven leggen.

Wat een waardeloos signaal van zwakte. Men had eigenlijk 2 jaar geleden de zaken al op orde moeten hebben en bedrijven die het nu nog steeds niet voor elkaar hebben moeten gewoon een boete krijgen. Als de wet voorschrijft dat alle voertuigen APK gekeurd moeten zijn en je bent te laat krijg je ook gewoon een boete, dat weet je dus zorg je dat je de zaken op orde hebt. Dit soort vaag gedoogbeleid maakt het alleen maar onduidelijker.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.