image

VVD wil onderzoek naar verruiming dna-opslag

woensdag 12 september 2018, 12:35 door Redactie, 18 reacties

De VVD wil dat er een onderzoek plaatsvindt naar de verruiming van dna-opslag zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onlangs voorstelde. Het NFI pleit ervoor om standaard meer dna-materiaal van verdachten en veroordeelden in de huidige dna-database op te slaan.

Het gaat dan om specifiek mannelijk dna-materiaal, het zogeheten Y-profiel. Deze informatie zou de resultaten van een verwantschapsonderzoek kunnen verbeteren. Het Y-profiel is namelijk hetzelfde bij alle mannen in een hele familielijn. Volgens VVD-Kamerlid Van Oosten kan via het Y-profiel verwantschap worden aangetoond tussen het spoor dat wordt aangetroffen op het plaats delict en de informatie die is opgenomen in de dna-database. Van Oosten wil dan ook weten of staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid bereid is deze verruiming te onderzoeken.

"Om te beginnen: de techniek kan nu al. Indien nodig kan een officier van justitie nu al, in het kader van een concreet DNA-verwantschapsonderzoek, bepalen dat een Y-chromosomaal profiel wordt opgesteld van alle verdachten en veroordeelden waarvan het celmateriaal bij het NFI wordt bewaard. Het kan niet bij klassiek DNA-onderzoek. Daar zien we geen juridische mogelijkheden voor", zo laat Harbers weten. De staatssecretaris voegt toe dat, gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, er geen noodzaak is om bij een klassiek dna-onderzoek van alle verdachten en veroordeelden een Y-profiel op te stellen.

Harbers merkt op dat er nog geen plannen zijn om het Y-profiel standaard te bepalen. "Daarvoor moeten bijvoorbeeld ook eerst de kosten en dergelijke in kaart worden gebracht, want dat zou ook weer een extra handeling zijn." Wel is het de bedoeling dat Y-profielen die in het kader van dna-verwantschapsonderzoek al zijn bepaald, worden toegevoegd aan de dna-database. De vereiste wettelijke grondslag om dit mogelijk te maken ontbreekt op dit moment nog.

Later dit jaar zal het kabinet de Wet DNA-onderzoek aan de Tweede Kamer aanbieden. Wanneer het voorstel van het NFI niet in deze wet is meegenomen wil Van Oosten weten of Harbers bereid is dit onderdeel te onderzoeken. "Vanzelfsprekend zal de minister er in overleg met de ketenpartners, het OM en het NFI alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit goed wordt uitgezocht. Voor wat betreft datgene wat mogelijk is, zal er ook afgewogen worden of iets in de wet moet of niet", antwoordt de staatssecretaris.

Reacties (18)
12-09-2018, 12:48 door Anoniem
Heel eerlijk weer dit, o ja het is politiek, dan is alles geoorloofd.
Net als de dividend belasting is ook dit nergens terug te vinden in de verkiezingsprogramma's.
Vandaar ook dat de hardwerkenden kunnen fluiten naar de beloofde euro's door lange neus Rutte en Pechtholt.
12-09-2018, 12:51 door Anoniem
Oh, subtiel weer. Niet alleen veroordeelden en verdachten maar ook extraspecifiek precies die informatie die je nodig hebt om anderen die niet in de database zitten ook bij je onderzoekjes te kunnen betrekken.

Zo zaag je natuurlijk vrij handig alle limiteringen en beperkingen aan zo'n database even handig weg. Handig!

Maar wel het definitieve einde van DNA-privacy. Je hoeft er niet in te staan, je wordt toch wel gematcht.
12-09-2018, 13:47 door Anoniem
Criminele VVD'ers vind je normaal gesproken in financiele instellingen of bedrijven waar het om echt geld gaat, die duwen hun DNA alleen in de secretaresse of andere ondergeschikten.
12-09-2018, 13:54 door Anoniem
Wat betreft DNA heb je dus als onschuldige burger privacy, tenzij je toevallig familie blijkt te zijn van iemand die veroordeeld is wegens een misdrijf. Dat is een aardig merkwaardige situatie m.b.t. rechtsongelijkheid.

Verwantschapsonderzoeken moeten gewoon op vrijwillige basis (of je zou een nationale database op moeten zetten met profielen van iedereen, in het kader van juridische gelijkheid - ben ik overigens geen voorstander van) en moeten los staan van profielen welke worden gevorderd van verdachten/veroordeelden.
12-09-2018, 14:05 door Anoniem
Hoe zouden de VVD-boefjes er tegenover staan als DNA ook gebruikt kon worden voor witwassen en overige witteboorden criminaliteit?
12-09-2018, 14:16 door Anoniem
Volgens mij is DNA modificeren niet zo vreselijk moeilijk meer, zowel in staaltjes, als ook in vivo (met een virusje of zo). Er lijkt mij een enorme handel te zitten, binnenkort, om deze dienst aan zware criminelen en andere politici aan te bieden. Opdat verdere activiteiten in alle rust en anonimiteit voortgezet kunnen worden. Want dan is er geen match met die mooie DNA database, en dat is ontlastend bewijs waar menig advocaat van (mee-)smult! Keihard bewijs van kijk maar, ik was het in elk geval zeker niet.

Volgens mij is daar binnenkort mega veel poen mee te verdienen. En als je het goed aanpakt, vooralsnog niet eens verboden.
12-09-2018, 14:26 door Anoniem
De nadruk in de politiek en media om voornamelijk de mannelijke erfelijke lijn aan de hand van het Y-chromosoom in kaart te willen brengen, is een sterk staaltje van seksediscriminatie. Er zijn immers ook vrouwelijke criminelen die zich voortplanten en daarmee nieuwe potentiele crimineeltjes (m/v/x) op de wereld zetten.

Het is wel begrijpelijk dan men voornamelijk mannen in de forensische DNA database heeft staan, omdat dat geslacht nu eenmaal historisch gezien is oververtegenwoordigd in de criminaliteit statistieken. Mannen laten zich helaas makkelijk door vrouwen manipuleren om het vuile werk te doen. Maar wie zet al die foute mannen eigenlijk op de wereld?

Om alle schijn van seksediscriminatie tegen te gaan, zou men naast het Y-chromosoom van veroordeelde mannen dan ook het mitochondriaal DNA (mtDNA) profiel van veroordeelde vrouwelijke criminelen in kaart moeten gaan brengen. Dat zou wel eens aan het licht kunnen brengen dat foute vrouwen neigen met foute mannen te paren en foute kinderen voort te brengen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriaal_DNA
12-09-2018, 14:33 door Anoniem
LOL.. laat de VVD eerst maar eens hun hele fractie aan een onderzoek blootstellen
12-09-2018, 14:42 door Anoniem
Laten eerst alle politici hun DNA afgeven.
Daarna praten we wel verder.
12-09-2018, 14:51 door Anoniem
In het kader van discriminatie wel heel laakbaar. Een Y-chromosomaal profiel kan alleen van mannen worden opgesteld. Vrouwen hebben alleen het X-chromosoom. Dus dit soort onderzoek zal nooit een vrouwelijke dader boven tafel halen.
12-09-2018, 15:23 door Anoniem
Door Anoniem: In het kader van discriminatie wel heel laakbaar. Een Y-chromosomaal profiel kan alleen van mannen worden opgesteld. Vrouwen hebben alleen het X-chromosoom. Dus dit soort onderzoek zal nooit een vrouwelijke dader boven tafel halen.

En dus een vorm van discriminatie?
Wat volgens andere wetgeving weer niet mag. :-)


Maar laten we beginnen om alle VVD-partij leden maar op te nemen in deze databank.
Als je kijkt naar het aantal in opspraak gekomen VVD-ers, dan zijn zij de eerste verdachten die in aanmerking komen bij onderzoek. Al was het maar om hun een geheugensteuntje te geven als ze weer eens roepen: "ik kan me er n iets van herinneren".
12-09-2018, 15:36 door Anoniem
De VVD wil dat er een onderzoek plaatsvindt naar de verruiming van dna-opslag zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onlangs voorstelde. Het NFI pleit ervoor om standaard meer dna-materiaal van verdachten en veroordeelden in de huidige dna-database op te slaan.
Het gaat dan om specifiek mannelijk dna-materiaal, het zogeheten Y-profiel.
[...]
Het Y-profiel is namelijk hetzelfde bij alle mannen in een hele familielijn.

Dit is een vorm van discriminatie. Dit materiaal kan alleen van mannen afgenomen worden.
Vrouwen ontspringen hierbij de dans.

Daar gaat je gelijkheidsbeginsel.
En dat noemt zich dan de VVD. Tja.

Bedankt VVD en NFI. Waarom niet data ontnemen aan het X-chromosoon. Dat zou voldoende moeten zijn om een persoon te identificeren ipv een hele boom/stam (de mannelijke lijn).
12-09-2018, 17:24 door Anoniem
Ik denk dat de VVD de laatste tijd een chromosoom mist.
12-09-2018, 19:21 door Anoniem
Begin maar bij mark de huigelaar en de rest van zijn banditen
12-09-2018, 22:14 door Anoniem
En hier heb je dan dat hellende vlak waar zo makkelijk de ogen voor dicht gedaan worden.

Eerst komt er een database met DNA kenmerken van veroordeelde (zware) misdadigers.
Dan wordt die uitgebreid naar alle veroordeelden.
Dan worden de kenmerken die opgeslagen worden uitgebreid, zodat de hele mannelijke lijn opgeslagen is.
Dan komt er een database waarin de dna-kenmerken van alle inwoners vastgelegd wordt. (permanent)

En dan is het nog maar een kleine stap om het gehele dna vast te leggen.
Technisch geen probleem. Dus een politieke beslissing.

En politici zijn snel bang. Spelen op zeker. Dus liever alles vastleggen, dan dat er een ramp of misdaad gepleegd wordt waarbij deze dna-data de oplossing hadden kunnen zijn.

En vooral geen historisch perspectief (willen) hebben.

(Ja daar komt ie weer)

In WOII werd 75% van de Joden in Nederland vermoord door de bezetter. (107.000 van de 140.000)

Het Joodse slachtofferpercentage in Nederland is hoog in vergelijking met andere landen waar de Joden werden vervolgd. In België werden circa 40% van de geregistreerde Joden het slachtoffer, terwijl dit percentage in Frankrijk om en nabij de 25% lag. In Luxemburg lag het percentage nog lager, namelijk op ongeveer 20%.

Een van de belangrijke oorzaken: De efficiëntie en de traditioneel hoge graad van organisatie en bevolkingsregistratie van de Nederlandse overheden, die bijvoorbeeld van allen die zichzelf als Jood beschouwden de religie had geregistreerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust_in_Nederland#Slachtofferpercentage_in_vergelijking_met_andere_landen
[ en laten we ook deze niet vergeten: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust ]


Wie niet van het verleden wil leren, is gedoemd haar te herhalen.
12-09-2018, 22:24 door Anoniem
Dat wilden ze toch al langer. Was heer Jos Brech (of B. , naam van de VERDACHTE is toch al bekend ) het precedent?

Meer goed nieuws: Artikel 13 EU is er door!
12-09-2018, 22:25 door Anoniem
Door Anoniem: LOL.. laat de VVD eerst maar eens hun hele fractie aan een onderzoek blootstellen

Gewoon even solliciteren als (bier en wijn) glasenwasser bij de cateraar.
13-09-2018, 10:24 door Anoniem
Gezien de geilheid van de overheid naar DNA materiaal doet mijn wantrouwen stijgen naar het afstaan van lichaam materiaal.

Mag binnenkort meedoen aan een bevolkingsonderzoek maar ik heb mijn twijfels om daar aan mee te doen. Op de site van hun staat niets over het gebruik van mijn DNA materiaal door derden of wat het door mij afgestaan materiaal gebeurt.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.