image

TIB: toestemming voor inzet sleepwet aantal keren onrechtmatig

vrijdag 2 november 2018, 10:21 door Redactie, 9 reacties

De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben verschillende keren ten onrechte toestemming gegeven voor de inzet van speciale bevoegdheden door de AIVD en MIVD, zo concludeert de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017), ook bekend als de sleepwet, geeft de inlichtingendiensten speciale bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn. Als de diensten deze bevoegdheden willen inzetten moeten ze een verzoek bij de minister indienen. Wanneer de minister het verzoek goedkeurt, toetst de TIB of de toestemming door de minister rechtmatig is verleend.

De Toetsingscommissie is nu zes maanden actief en vond het gezien de discussie rond de invoering van de sleepwet van belang om nu al verslag uit te brengen over haar bevindingen en werkzaamheden. In de voortgangsbrief wilde de TIB het absolute aantal getoetste verzoeken vermelden, maar volgens de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie gaat het hier om staatsgeheime informatie die niet publiek mag worden. Daardoor worden er nu alleen percentages genoemd.

Van 1 mei tot 1 oktober dit jaar heeft de Toetsingscommissie 5,5 procent van de verzoeken van de AIVD en 4,1 procent van de verzoeken van de MIVD als onrechtmatig beoordeeld. Verzoeken worden als onrechtmatig beoordeeld als ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit of gerichtheid. Ook het ontbreken van wettelijk verplichte informatie kan een reden zijn. Zo ontbrak in ongeveer 10 procent van de verzoeken van de AIVD relevante informatie waardoor de TIB niet kon overgaan tot het beoordelen van de verzoeken.

In de conclusie stelt de Toetsingscommissie dat ze het grootste deel van de verzoeken als rechtmatig heeft beoordeeld. "Tegelijk constateert de TIB dat in een aantal gevallen de door de minister verleende toestemming als onrechtmatig is beoordeeld. Dit heeft aanleiding gegeven tot overleg om tot verbeteringen te komen." Verschillende verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Daarnaast zegt de TIB dat het nog een aantal aandachtspunten houdt, die ook de komende periode onderwerp van overleg en toetsing blijven. Verder is de Toetsingscommissie van plan om haar inhoudelijke kennis verder uit te breiden.

Reacties (9)
02-11-2018, 10:52 door jennifer
De ministers nemen een besluit op basis van inlichtingen die ze krijgen. Waarom apperaten van derden wordt gehacked zal bijvoorbeeld kunnen omdat als iemand door heeft dat hij of zij gehacked is opnieuw de computer zal installeren en via je vriend of vriendin bijvoorbeeld kunnen ze zo jou opnieuw hacken.
02-11-2018, 11:10 door Anoniem
Als we al in tienden van procenten kunnen rekenen voor wat betreft rechtmatigheid, zijn er dus in ieder geval al zo'n 1000[*] verzoeken ingediend door de MIVD en 200 door de AIVD. En dat in een half jaar.

[*] 4.1 kan nog afgerond zijn van 4.05 - 4.14 natuurlijk wat het minmum aantal nog wat beinvloed
02-11-2018, 12:37 door Anoniem
"Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn".

Hier zeg ik dus NEE dankjewel tegen. Andere mogen het niet maar hun zelf wel en dan maar met de vinger wijzen als hackers hun proberen te grazen te nemen.

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten!

De nieuwe oorlog, elkaar lekker zitten te hacken. Met of zonder toestemming en financiele schaden aanbrengen. Er hoeft niet eens een bom gegeooid te worden, want alles is digitaal tegenwoordig!
02-11-2018, 13:58 door Anoniem
Door Anoniem: "Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn".

Eerste probleem dat ik daar in zie is dat een gehackte computer aanmerkelijk verzwakt is qua beveiliging tegen cybercriminelen en ander gespuis. Met andere woorden, de derde is wel degelijk gedupeerd.

Tweede probleem is dat de derde (proxy in vaktermen) degene is die zichtbaar is als de vermeende aanvaller en dus de klappen krijgt. Ook dan is de derde gedupeerd.

Dit is voor mij vanaf het begin een van de kritiekpunten geweest. Ik wil verhaal kunnen halen als ik tegen mijn zin in een ruzie tussen twee andere partijen word betrokken, ook als een van die partijen de overheid is.
02-11-2018, 14:18 door Anoniem
Wat een shock!
02-11-2018, 20:22 door karma4
Door Anoniem: "Daarnaast staat de wet de diensten toe om de apparaten van derden te hacken die zelf geen doelwit van de diensten zijn".

Hier zeg ik dus NEE dankjewel tegen. Andere mogen het niet maar hun zelf wel en dan maar met de vinger wijzen als hackers hun proberen te grazen te nemen.

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten!

De nieuwe oorlog, elkaar lekker zitten te hacken. Met of zonder toestemming en financiele schaden aanbrengen. Er hoeft niet eens een bom gegeooid te worden, want alles is digitaal tegenwoordig!
In een democratie heb je wetgeving rechtspraak en .... handhavers.. Als hè tegen handhavers bent ben je ook tegen een democratisch stelsel. Verklaar u nader.
03-11-2018, 08:23 door Anoniem
@karma4: In een dictatuur als Syrië hebben ze ook handhavers.
Bent u daar ook voor?
Verklaar u nader.
03-11-2018, 13:30 door karma4 - Bijgewerkt: 03-11-2018, 13:31
Door Anoniem: @karma4: In een dictatuur als Syrië hebben ze ook handhavers.
Bent u daar ook voor?
Verklaar u nader.
Dat met een dictatuur met handhavers is wat je bereikt als je de handhaving en rechterlijk macht als gescheiden machten (trias politica) afbreekt. Ik zeg niet met een democratie als perfect gaat maar wel dat je een stuk beter af bent dan in een dictatuur.

Waarom wil jij zo graag NL naar de situatie van Syrië dan wel N.Korea brengen? Dit Als toelichting op de eerdere vraag.
Nee ik geloof niet in anarchisme met de huidige bevolkingsomvang. Dat kan alleen als de dmz zeer ruim is.
03-11-2018, 19:05 door Anoniem
@karma4: Ik bedoel dat ik tegen u redenatie ben, dat als je 'tegen handhavers' bent, dat je ook 'tegen democratie' bent.
Misschien is dit wel zo, maar dit volgt niet uit dat 'een democratie handhavers heeft'. Een dictatuur heeft immers ook handhavers (die bovendien zeer serieus dienen te worden genomen worden door de bevolking op straffe van lichamelijk ongemak).

Je kunt niet zeggen: 'Uit A volgt B' dus 'Uit niet B volgt niet A'.
Je kunt dus niet zeggen: Als het regent word ik nat. Dus als ik niet nat word dan regent het niet.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.