image

AIVD en MIVD schieten tekort bij toetsing internationale samenwerking

donderdag 7 februari 2019, 10:29 door Redactie, 6 reacties

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) schieten tekort bij het toetsen van de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten, zo stelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een toezichtsrapport (pdf).

Voordat er met een buitenlandse inlichtingendienst kan worden samengewerkt moet er eerst een wegingsnotitie worden gemaakt. In een wegingsnotitie wordt per buitenlandse dienst beoordeeld of er risico’s in de samenwerking zijn te verwachten en hoe die kunnen worden ingeperkt. Deze risico's worden aan de hand van vijf samenwerkingscriteria in kaart gebracht.

De door de CTIVD onderzochte wegingsnotities van de AIVD en MIVD vertonen gebreken en vormen daardoor nog geen gedegen juridisch fundament voor de samenwerking, aldus de toezichthouder. Zo schieten beide diensten tekort bij het beoordelen van het niveau van gegevensbescherming bij hun partnerdiensten. Ook de beoordeling van de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de buitenlandse dienst laat bij een deel van de wegingsnotities te wensen over.

"Deze gebreken maken de wegingsnotities in dat opzicht onrechtmatig. Alle beoordeelde wegingsnotities behoeven bovendien verbetering om goed inzicht te geven in de risico's van de samenwerking met de desbetreffende buitenlandse dienst", zo laat de CTIVD verder weten. De toezichthouder merkt op dat de wegingsnotities van de MIVD in het algemeen beter aan de wettelijke vereisten voldoen dan die van de AIVD.

De ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie hebben aangegeven dat de wegingsnotities inmiddels zijn aangepast of binnenkort worden herzien, conform de aanbevelingen van de CTIVD. De toezichthouder zal hier nader onderzoek naar doen.

Reacties (6)
07-02-2019, 14:36 door Anoniem
Verrassing??
07-02-2019, 15:49 door Anoniem
Klinkt als het slechtere CTRL-C en CTRL-V werk...
Gelukkig waken zij over ons en verkopen ze ons niet aan de VS en hoe gaat dat straks met de Brexit? Geen pillen voor doodzieke mensen uit de UK om de UK te treiteren over de rug van zieke Nederlanders, maar wel 'zomaar' taps en staatsgeheimen uitwisselen?
Ziek land dit Nederland.
07-02-2019, 19:21 door karma4 - Bijgewerkt: 07-02-2019, 19:31
Je moet bij de We moeten zijn bij Artikel 62.1d en artikel 88 van de WIV 2017 zijn.
Het CTIVD heeft geen bestaansrecht als ze geen kritiek zouden geven. Voor een gedegen antwoord wat er aan de hand is moet je er verder in duiden. Netjes redactie-artikel met andere ingangen.

Het bestond eerder niet. Toch wel goed die wiv2017, maar dan heb je wel een start probleem.
"de toezegging dat deze wegingsnotities gereed zouden zijn bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wiv 2017"

nu wordt hijj leuk
"Het gaat hier om de partners in CTG-verband en de partners binnen samenwerkingsverbanden op het gebied van sigint"
Er staat dat de AIVD van Nederland de interne EU lidstaten DE FR BE IT CH AU etc. van een oordeel moet voorzien op
"De criteria die op grond van de Wiv 2017 in ieder geval bij de weging moeten worden betrokken zijn
de volgende:
a) De democratische inbedding van de dienst in het desbetreffende land;
b) De eerbiediging van de mensenrechten door het desbetreffende land;
c) De professionaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende dienst;
d) De wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de dienst in het desbetreffende land;
e) Het door de desbetreffende dienst geboden niveau van gegevensbescherming.democratie en betrouwbaarheid."


van de CITVD zelf: (totstandkoming wegingsnotities in onder naar 2)
"Er is bewust voor gekozen geen leidraad op te stellen voor de beoordeling van de samenwerkingscriteria"
Dat lijkt op uitlokking om niet aan criteria te kunnen voldoen.
Hongarije en Polen zjin probleemgevallen dat geef ik toe. Maar hier loopt iets niet goed.
Welke staten onderling in de EU makkelijk mogen samenwerken zou via de EU en regeringen moeten lopen, niet via de uitvoerende diensten zelf.

Nog een: Ben je tegen of was je tegen de Wiv2017 dan heb je geen recht van spreken. Nogal ziek om het eerst af te doen als alles verkeerd en als er nu startproblemen zijn, dat het toch allemaal fout is. Het is wat nieuws met de nieuwe wet wiv2017. Wel typisch dat de CITVD er eigen regels aan gaat geven. Mogen ze maar daarmee is niet vanzelf onwettelijk wat er gedaan is.
07-02-2019, 22:31 door Anoniem
Zoals ik het lees waren deze samenwerkingen er al en ook goedgekeurd door de ministers, maar dezelfde toezichthouder die dit werk al 10+ jaar doet, vind het nu met de nieuwe wet plots niet meer ok, want er moet eerst een afgedicht juridisch document aan ten grondslag liggen.

Lekker een laag bureaucratie toegevoegd. Dat geeft me echt een warm en veilig gevoel nu ik weet dat de mensen die het land veilig moeten houden nu documentjes aan het typen zijn ipv doen waar ze voor aangenomen zijn.
08-02-2019, 00:21 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Verrassing??

Nope. Zelfs een mongool zag dat van 10 kilometer afstand aankomen.
15-02-2019, 18:05 door Anoniem
Wat is dat, gegevensbescherming? In elk geval geen levensbescherming ook al rijmt dat zo leuk. Maar als ik het mis heb hoor ik het graag! Het zelf autonoom links/rechts vergaren van info is anders een optie die geen voorkeur heeft. Uiteindelijk maakt het niet uit wie antwoorden op vragen geeft.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.