image

AP: alcoholtest op werkvloer alleen met wettelijke regeling

vrijdag 15 maart 2019, 11:19 door Redactie, 11 reacties

Werkgevers die hun personeel op alcohol, drugs of medicijnen willen testen mogen dit alleen doen als daar specifieke wetgeving voor bestaat. Wanneer dergelijke tests zonder wettelijke regeling worden uitgevoerd overtreden werkgevers de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dat laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Voor bepaalde sectoren is er wetgeving die werkgevers toestaat om het personeel onaangekondigd door bevoegde ambtenaren te laten controleren op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Vanwege de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer zijn er duidelijke voorwaarden en waarborgen opgenomen in de wet over de manier waarop deze controles moeten worden uitgevoerd en hoe de uitkomsten worden bewaard en gedeeld.

Gegevens over de gezondheid zijn "bijzondere persoonsgegevens". Het verwerken van deze gegevens is door de AVG niet toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering mag in heel specifieke gevallen hiervan worden afgeweken. "En dan alleen onder strikte voorwaarden, omdat juist bij de verwerking van deze gegevens grondrechten van burgers in het geding kunnen komen", stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de toezichthouder, merkt op dat het inperken van de privacy van een werknemer bij uitzondering noodzakelijk kan zijn voor de veiligheid binnen een onderneming. "Voor risicovolle beroepen waarvoor nog geen specifieke wetgeving is, moet de wetgever de afweging maken of die alsnog moet worden gemaakt. Dan kan de samenleving als geheel zich uitspreken over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van deze inperking van de privacy van werknemers. En dan alleen onder duidelijke voorwaarden en met goede waarborgen", aldus Wolfsen.

Reacties (11)
15-03-2019, 11:39 door Anoniem
Gegevens over gezondheid zijn inderdaad bijzondere persoonsgegevens en die vallen ook onder speciale bescherming. Alcoholgebruik is niet perse gezondheid gerelateerd, tenzij er sprake is van een verslaving.
Je mag natuurlijk nooit zo maar dit soort tests doen, het moet altijd voldoen aan proportionaliteit (impact moet in relatie staan tot het belang) en subsidiariteit (er mogen geen middelen zijn met mindere impact die hetzelfde doel kunnen bereiken). Maar ik kan mij wel situaties voorstellen waar het belang toch groot genoeg is om dit soort tests toe te staan (piloten, chirurgen, ..).
15-03-2019, 12:31 door Anoniem
Lastig. Wat doe je b.v. met een heftruckchauffeur in een magazijn waarvan je vermoedens hebt dat hij teveel gedronken heeft ?
15-03-2019, 13:07 door Anoniem
Door Anoniem: Lastig. Wat doe je b.v. met een heftruckchauffeur in een magazijn waarvan je vermoedens hebt dat hij teveel gedronken heeft ?
Theoretisch zou je zijn/haar reactievermogen kunnen testen, dat moet je wel netjes afdekken in je beleid, afstemmen met OR, enz. Maar dan test je de effecten van alcohol/drugsgebruik ipv. het gebruik zelf ;)
15-03-2019, 13:18 door karma4
Door Anoniem: Lastig. Wat doe je b.v. met een heftruckchauffeur in een magazijn waarvan je vermoedens hebt dat hij teveel gedronken heeft ?
Interessante vraag. Vroeger was dat soort werk verbonden aan lokaal spoorwerkzaamheden, vorkheftrucks bestonden niet.
Als het AP gaat beweren dat omdat het niet expliciet verboden is het toegestaan moet worden om gevaarlijke levensbedreigende situatie te laten ontstaan dan zijn ze gewoon fout bezig.
15-03-2019, 15:24 door Anoniem
Het is natuurlijk wel een leuke (om ff bij die heftrucchauffeur te blijven). Iedereen snapt dat het niet handig is als hij dronken rond scheurt. Maar is er een wet om dat aan op te hangen? Openbare weg is het in elk geval (doorgaans) niet, dus dat is snel klaar.
15-03-2019, 15:43 door Briolet
Door Anoniem: Lastig. Wat doe je b.v. met een heftruckchauffeur in een magazijn waarvan je vermoedens hebt dat hij teveel gedronken heeft ?

In feite wil je niet eens weten of iemand alcohol genuttigd heeft of niet. De alcoholtest is gewoon een objectieve meetmethode om te zien of iemand nog wel goed kan functioneren.

In mijn optiek kun je beter rechtstreeks het functioneren meten want dat is wat je feitelijk wilt weten. b.v. via een reactiesnelheids test en/of het strak lopen over een getrokken lijn. Dan pak je direct ook alle andere oorzaken van slecht functioneren door drugs, medicijnen of andere fysieke gesteldheid aan.

Het zou gek zijn dat je dit niet zou mogen bepalen. Straks mag je van het AP ook niet meer controleren of vleesverwerkers hun handen wel gewassen hebben na een WC gang.
15-03-2019, 18:55 door Anoniem
Door Briolet:
Door Anoniem: Lastig. Wat doe je b.v. met een heftruckchauffeur in een magazijn waarvan je vermoedens hebt dat hij teveel gedronken heeft ?

In feite wil je niet eens weten of iemand alcohol genuttigd heeft of niet. De alcoholtest is gewoon een objectieve meetmethode om te zien of iemand nog wel goed kan functioneren.

In mijn optiek kun je beter rechtstreeks het functioneren meten want dat is wat je feitelijk wilt weten. b.v. via een reactiesnelheids test en/of het strak lopen over een getrokken lijn. Dan pak je direct ook alle andere oorzaken van slecht functioneren door drugs, medicijnen of andere fysieke gesteldheid aan.

Het zou gek zijn dat je dit niet zou mogen bepalen. Straks mag je van het AP ook niet meer controleren of vleesverwerkers hun handen wel gewassen hebben na een WC gang.


Daar zijn andere toezichthouders voor.
16-03-2019, 01:42 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 16-03-2019, 02:08
De AP die de AVG handhaaft begint een luis in de pels van algemene veiligheid te worden doordat er disproportioneel de nadruk wordt gelegd op Privacy. Wat te denken van burgerluchtvaartpiloten? De cockpit is werkvloer...

In plaats van direct een juridisch vangnet introduceren gelijktijdig met initialisatie van de AVG die bij signaleren van risicoverhogende factoren door personeel op de werkvloer de privacy van de verdachte werknemers ondergeschikt maakt aan veiligheid en continuïteit op die werkvloer, wordt eerst die AVG juridisch geratificeerd en nu het wachten is op ongelukken bedenkt de AP: "ja er hapert iets door hiaten in- en aan de tenuitvoerlegging van de AVG." Dit is ernstiger dan mosterd na de maaltijd. Ik denk dan meer aan de spreekwoordelijke 'kalveren en putten'.

Briolet haalt om 15:43 uur hierboven nog een voorbeeld aan waar de AVG conflictueus kan zijn met algemeen welzijn:

Straks mag je van het AP ook niet meer controleren of vleesverwerkers hun handen wel gewassen hebben na een WC gang.

Daar dieper op ingegaan eerst dit:

autoriteit persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-de-werkplek:
...Een camera in bijvoorbeeld een toilet of kleedhokje gaat te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen...

De ruimteafbakening van een toilet is aan varabelen onderheving. Er zijn legio toiletgelegenheden waar de wastafels zich in dezelfde ruimte bevinden als de urinoirs. Hoe stelt de AP zich cameratoezicht voor in die situaties? Mag dat dan daar ook niet?
En dan is Briolet's voorbeeld niet imaginair zoals hij stelt, maar reëel.

Nog zo'n 'glitch' in de AVG bestaat m.b.t. continueren/monitoren van locale verboden zoals ontzegging van toetreding tot bijvoorbeeld een horecagelegenheid door wangedrag. Vóór de AVG kon je als uitbater een foto van het gezicht van de betreffende persoon voor wie dat locaal verbod geldt, achter de bar plakken ter herkenning voor het personeel. Nu moet je zo'n foto na max. 4 weken vernietigen. Daar ga je - te wijten aan de AVG - met je effectieve handhaving van het betreffende locale verbod dat je had opgelegd.
16-03-2019, 14:06 door Anoniem
Door Anoniem: Het is natuurlijk wel een leuke (om ff bij die heftrucchauffeur te blijven). Iedereen snapt dat het niet handig is als hij dronken rond scheurt. Maar is er een wet om dat aan op te hangen? Openbare weg is het in elk geval (doorgaans) niet, dus dat is snel klaar.

Zolang het ongeluk nog niet gebeurd is, zal er denk ik geen sprake zijn van een strafrechtelijk probleem.
Maar een arbeidscontract heeft als plicht voor de werknemer om naar behoren in staat te zijn z'n werk te doen, en mensen die dronken (of anderszins onder invloed) komen 'werken' buiten de openbare weg kijken dus naar arbeidsrechtelijk probleem.

Wel zuur voor de werkgever dat die in heel hoge mate aansprakelijk is voor arbeidsongevallen maar heel beperkt in controlemogelijkheden. (Bedenk dat de dronken heftrucker heel makkelijk z'n collega's kan verwonden. [youtube filmpjes van omvallende opslaghstellingen van 15 meter hoog die als mega-domino's omvallen zijn eigenlijk erg eng ]
16-03-2019, 19:52 door henkw
Wat hier gebeurt is dat er Europese wetgeving van kracht wordt, maar dat de lokale wetgeving daar niet op aangepast wordt. Vervolgens krijgt de AVG en de AP daar de schuld van.
Volgens mij is dit een uitnodiging van de AP aan de Wetgever om nu wetgeving te gaan aanmaken of te gaan aanpassen. Bijvoorbeeld een wet maken waarin de werkgever een heftrucchauffeur kan (laten) controleren op alcohol, incl randvoorwaarden zoals een (bedrijfs- of onafhankelijke) arts, verwerking van de verkregen bijzondere persoonsgegevens, etc etc.
16-03-2019, 22:12 door karma4
Door henkw: Wat hier gebeurt is dat er Europese wetgeving van kracht wordt, maar dat de lokale wetgeving daar niet op aangepast wordt. Vervolgens krijgt de AVG en de AP daar de schuld van. ..... etc.
Gezien de houding van het AP dat de privacy boven andere wetten gezet wordt is het AP schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Hierboven is het arbeidsecht genoemd, die heeft het AP genegeerd en als een soort rechter terzijde geschoven.
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/aansprakelijkheid .. https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/brochure/2006/01/31/factsheet-alcohol-en-werk/Alcoholmisbruik-werk.pdf Gezien het gemis van het AP van de alcoholproblematiek zou je haast denken dat er drank in het spel is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.