image

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt privacy in 'smart cities'

maandag 7 oktober 2019, 15:36 door Redactie, 7 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens is een verkennend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van 'smart cities' en hoe gemeenten hierbij met de privacy van bewoners en bezoekers omgaan. Binnen smart cities worden op allerlei manieren gegevens verzameld en gecombineerd en datagedreven oplossingen ingezet.

De privacytoezichthouder zegt innovatief gebruik van data, die voor een meerwaarde in de openbare ruimte kan zorgen, toe te juichen. Voorwaarde is wel dat de privacy van burgers is gewaarborgd. "De smart city-toepassingen moeten namelijk voldoen aan de eisen van de AVG", aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP.

Zo moeten gemeenten in kaart brengen welke privacyrisico's de ontwikkeling van smart city-toepassingen met zich meebrengen. Voordat er met de verwerking van persoonsgegevens wordt begonnen moeten deze risico's beheersbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan met een 'data protection impact assessment' (DPIA). "Als de gemeente geen maatregelen kan treffen om de privacyrisico's af te dekken en er hoge restrisico’s blijven bestaan, moet zij de verwerking in een zogeheten voorafgaande raadpleging aan de AP voorleggen", aldus de toezichthouder.

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt nu van een specifieke groep gemeenten de DPIA’s op. Later zal aan meer gemeenten die zich met smart city-oplossingen bezighouden informatie worden gevraagd. Met het verkennend onderzoek wil de privacytoezichthouder inzicht krijgen op wat voor manieren er binnen smart cities persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Reacties (7)
07-10-2019, 16:37 door Anoniem
The truth about smart cities: ‘In the end, they will destroy democracy'
by Steven Poole
https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/17/truth-smart-city-destroy-democracy-urban-thinkers-buzzphrase

Men zou verwachten dat het met name in de Randstad zou zijn, maar in Nederland zijn het de steden Eindhoven en Assen die als een kraamkamer voor camera en sensor toepassingen in "slimme steden" de kroon spannen:

'Living laboratories': the Dutch cities amassing data on oblivious residents
by Saskia Naafs
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/01/smart-cities-data-privacy-eindhoven-utrecht

In geval van de TU/e ligt Eindhoven voor de hand. Assen is een ander verhaal.

Vanuit de Hanze Hogeschool in Groningen is een dependance op het industrie terrein in Assen opgezet, het geheten Hanze Institute of Technology (HIT), dat o.m. uitgebreid onderzoek doet naar de toepassing van sensoren in steden:

Meer kritische artikelen van The Guardian over het onderwerp "smart cities":

https://www.theguardian.com/cities/smart-cities
07-10-2019, 18:55 door karma4
Het Ap zal zich wel weer eens druk gaan maken dat de overheid iets over een burger registreert.
Ik had liever gezien dat ze zich druk zouden maken dat de registraties over de juiste persoon gaan. Geen persoonsverwisselingen of vasthouden aan foute ketenregistraties omdat de administratie anders zo lastig is.
08-10-2019, 01:00 door Anoniem
Door karma4: Het Ap zal zich wel weer eens druk gaan maken dat de overheid iets over een burger registreert.
Ik had liever gezien dat ze zich druk zouden maken dat de registraties over de juiste persoon gaan. Geen persoonsverwisselingen of vasthouden aan foute ketenregistraties omdat de administratie anders zo lastig is.

False positives en andere fouten zijn ook van die typische fenomenen die gepaard gaan met geautomatiseerde identificaties.
Wat dat betreft zal die kwesties die jij noemt met de "data protection impact assessment" aan bod moeten komen.
Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat het rapport een doorwuif werking zal hebben, ook als ze die dingen die jij aankaart niet oplossen.
Maar daar zal Kees Verhoeven vast wel voor "waken".

Daarnaast zijn smart city's an zich nauwelijks meer dan een fancy marketing wolk van bestaande beschikbare technieken.
Iets waar politici, staf-ambtenaren en eind-beslissers van ICT bedrijven achter de schermen al jaren nodeloos de kop gek mee wordt gemaakt.
Alsof het de gouden bergen in zich heeft.
Enorm leesvoer en vooral subsidie-leer traject volgens meerdere mensen uit Spanje en Italië die bij gebrek aan economisch perspectief bij hun bedrijf in Brussel gestald werden.
Al zeker vanaf 2007 wordt daar het nodige voor opgetuigd.
Met dit even als willekeurig voorbeeld: https://www.researchgate.net/publication/230730371_Living_labs_An_open_innovation_concept_fostering_rural_development


Dit terwijl de werking van die slim ingezette middelen in de jaren 80 (toen ook wel aangeduid als de kunstmatige intelligentie hausse), anno 2019 en aankomende jaren feitelijk op weinig meer berust dan eindeloos herhalende c.q. variërende extrapolaties van iets dat men verwacht.
Met Smart Cities als component dat het iets, voorgeprogrammeerde / voorgesorteerde kwesties zullen zijn die de mens zal doen. Met wat sensoren als aangevers en triggers voor de activering daarvan.
Het gaat vooral meer opduiken als de mens zich eenmaal lekker in dat net even te onmenselijke machinale keurslijf heeft laten persen.
Hetgeen dan weinig meer weg met Slimme steden van doen zal hebben.
Eerder met dumming down the people en zo mogelijk ook het ontleren van fysieke vaardigheden omdat die automatisering-hulpmiddelen zo handig zouden zijn.
Het kan een nog verdergaande impact op handelings-vrijheid hebben.
De introductie van de Smart City hype in de openbare ruimte kan namelijk gepaard gaan met het inlevren van eigen data-vrijheid als het opstapje, met in ruil als het excuses voor een zogenaamd kleinere en efficiëntere overheid die zogenaamd niet alle taken meer aan zou kunnen.
Zoals de zogenaamde robocop ook geen echt AVG vriendelijke optie is, maar de wijk-agent als mens dat wel kan zijn.
Die wijk-agent kan namelijk als een normaal aanspreekbaar punt zijn en z'n pappenheimers in de openbare ruimte zelf leren kennen.
Wijkagenten hebben sowieso een veelzijdigere en ook grotere meerwaarde voor de openbare ruimte en de buurten dan zo'n (drone of) robocop.
Die laatste kunnen immers nog niet direct mensen opvangen als dat nodig is bij een calamiteit of als er assistentie bij aanhoudingen verricht moet worden.
08-10-2019, 01:15 door Anoniem
Dit artikel stelt aan de orde dat inwoners van Toronto het project argwanend volgen en zich ernstig afvragen waar Google met hun data heen gaat? Krijgen zij de winst terug of exploiteert Google dat bijvoorbeeld uit richting andere steden en bedrijven?
Verder kan je je nog afvragen wat er gebeurt met de data als het bedrijf dat die data verzamelde failliet wordt verklaard?
En blijft de waarde van die privé data hetzelfde naarmate er massa's meer van komt, al dan niet in andere buurten en steden?
En alle andere mensen met Android telefoons die daar toevallig eenmalig / met regelmaat komen maar niet in het project meedoen, die zullen bij een succesvol sidewalk project met veel deelnemers toch wel erg eruit springen als digitaal half-vreemde eend in de bijt.
GOOGLE’S SIDEWALK LABS PLANS TO PACKAGE AND SELL LOCATION DATA ON MILLIONS OF CELLPHONES
https://theintercept.com/2019/01/28/google-alphabet-sidewalk-labs-replica-cellphone-data/


Dit betreft de weerstand tegen een Google experiment / Stads-project dat in een strook grofweg tussen Lake Ontario en de CN Tower / Toronto Skydome ligt:
GOOGLE’S “SMART CITY OF SURVEILLANCE” FACES NEW RESISTANCE IN TORONTO
https://theintercept.com/2018/11/13/google-quayside-toronto-smart-city/
08-10-2019, 08:19 door Anoniem
Wat doen we aan de groepsdruk of is dit juist de bedoeling?
Laat ?e stage lopen in Singapore. We willen transparente plannen. Mag alles dat kan?
J.O.
08-10-2019, 21:27 door karma4 - Bijgewerkt: 08-10-2019, 21:29
Door Anoniem:
False positives en andere fouten zijn ook van die typische fenomenen die gepaard gaan met geautomatiseerde identificaties.
Wat dat betreft zal die kwesties die jij noemt met de "data protection impact assessment" aan bod moeten komen.
Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat het rapport een doorwuif werking zal hebben, ook als ze die dingen die jij aankaart niet oplossen.
Maar daar zal Kees Verhoeven vast wel voor "waken".
..
Ja ik geloof dat je het meest waarschijnlijke scenario met Kees Verhoeven geschetst hebt.
De smart cities ken ik als een hype van de jaren 90. Het idee dat met internet de wereld ging veranderen. Er kwam niets uit.
We zijn intussen met poging 3 of 4 in de herhaling voor een hype.

False positives is een kant wat er mis kan gaan je hebt ook de false negatives.
Vertaal dat even met de toeslagen affaire dat mensen mensen onterecht geen toeslag gekregen hebben (false postive) met alle aandacht over de false negatives ofwel de gevallen dat er onterecht gedacht werd dat er fraude zou zijn.
Als je denkt vanuit toeslag verlening is dat de matrix.

Als je denkt dat iedereen aan het frauderen is dan heb je jouw aanduiding. Het is maar welk uitgangspunt de mens als manager dan wel degene die het beleid doet inneemt.


Dat is waar ook het AP mee bezig is. Uitdragen dat iedereen van alles moet zien te verbergen omdat zoiets privacy zou betekenen. De gebruikelijke definitie is echter dat je wel wat over iemand zou mogen weten maar dat je hem daar niet op aanpreekt of mee lastig valt of over roddelt als hij dat niet wenst.
26-11-2019, 18:00 door Anoniem
The “smart city” is not an actually
existing entity. It’s a misleading
euphemism for a corporately
controlled urban future.


The Captured City: The “smart city” makes infrastructure and surveillance indistinguishable
by Jathan Sadowski November 12, 2019

https://reallifemag.com/the-captured-city/
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.