image

Banken zullen gegevens oplichters niet delen met slachtoffers

maandag 18 november 2019, 12:13 door Redactie, 16 reacties

Banken zullen naam en adresgegevens van vermeende internetoplichters niet met hun slachtoffers delen, tenzij dit door een civiele rechter wordt opgedragen. Dat meldt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van internetoplichting.

Vorig jaar vond er een Algemeen Overleg plaats over financieel-economische criminaliteit. Tijdens het debat vroeg CDA-Kamerlid Van Dam of de minister met banken wilde overleggen of burgers veel eerder civiel in de gelegenheid kunnen worden gesteld om hun schade te verhalen. De banken lieten Grapperhaus weten dat ze vanwege de privacywetgeving de NAW-gegevens van (vermeende) internetoplichters niet mogen delen. Dat maakte de minister in een brief op 5 april aan de Tweede Kamer bekend.

Tijdens een overleg met de Tweede Kamer op 17 april vertelde de minister dat hij nog steeds gesprekken voerde met de banken over het delen van gegevens. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens over naam, adres en woonplaats van een (vermeende) fraudeur door banken aan een slachtoffer zodat het slachtoffer civielrechtelijke actie in geval van (vermeende) fraude kan nemen.

"Ik heb ook bij die gesprekken aangegeven dat ik van banken verwacht dat ze zich verantwoordelijk tonen voor het voorkomen van fraude en dat ze zich inspannen voor slachtoffers hiervan", zo stelt de minister nu. De banken lieten de bewindsman opnieuw weten dat ze vanwege de privacywetgeving de gegevens niet mogen verstrekken. Daarnaast kan een tegenrekening ook van een katvanger zijn en bestaat het risico op eigenrichting als slachtoffers de gegevens van de mogelijke dader ontvangen.

Slachtoffers die willen dat de bank de gegevens van de vermeende dader toch verstrekt kunnen hiervoor naar een civiele rechter. "Ik begrijp de positie van banken als het gaat om het verstrekken van NAW-gegevens van (vermeende) fraudeurs aan (vermeende) slachtoffers. Van banken kan niet verwacht worden dat zij gegevens van betrokkenen delen met (vermeende) slachtoffers, wanneer dit strijdig is met de geldende privacywetgeving", schrijft de minister.

Grapperhaus zegt ook de andere risico's te begrijpen die zich bij het delen van de gegevens kunnen voordoen en wijst daarbij naar de opvatting van de politie. "Al eerder heb ik uw Kamer bericht dat ook de politie heeft aangegeven dat het verstrekken van NAW-gegevens van vermeende fraudeurs onaanvaardbare risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen met zich mee kan brengen."

Toch nemen deze bezwaren volgens de minister niet weg dat alle mogelijkheden ingezet moeten worden om internetoplichting te voorkomen en, als het zich toch heeft voorgedaan, slachtoffers te ondersteunen, ook als het gaat om gegevensverstrekking aan slachtoffers.

Reacties (16)
18-11-2019, 13:13 door Anoniem
Heel goed dat ze deze gegevens weigeren te delen. Het kan gebeuren dat een crimineel een bankrekening opent op naam van een ander, die mogelijk van niks weet. Heb je ineens een hele bende schreeuwers voor je deur staan, daar los je niks mee op. Er moet enerzijds een mogelijkheid komen waarbij slachtoffers sneller geholpen kunnen worden én men moet eens goed gaan kijken naar de procedures waarmee de identificatie wordt vastgesteld bij het openen van rekeningen. Daar voorkom je de katvanger niet mee, maar daar heb je er geen oneindig aantal van. De onschuldige slachtoffers van ID-fraude houd je er wel mee uit de wind.
18-11-2019, 13:23 door Anoniem
Met een oplossingspercentage voor "cyber", waaronder dus 'web-bankieren en "app"-bankieren vallen, van minder dan een procent is het slecht te verkopen dat de overheid blijft staan op dat allemaal zelf willen doen, en dus zowel de burger niet bij te willen staan als de burger niet te willen toestaan zelf civielrechtelijk verhaal te gaan halen.

Een van de twee moet beter. Kies zelf maar welke, gabberhausse.
18-11-2019, 13:58 door Anoniem
Door Anoniem: Er moet enerzijds een mogelijkheid komen waarbij slachtoffers sneller geholpen kunnen worden én men moet eens goed gaan kijken naar de procedures waarmee de identificatie wordt vastgesteld bij het openen van rekeningen. Daar voorkom je de katvanger niet mee, maar daar heb je er geen oneindig aantal van. De onschuldige slachtoffers van ID-fraude houd je er wel mee uit de wind.
Dat laatste kennelijk toch niet zo erg. Het grote probleem met ID-fraude is de eindeloze onzekerheid, je weet nooit of het nu echt afgelopen is of toch weer niet. Zelfs als de directe schade vergoed wordt is er altijd meer indirecte schade en ook dus die onzekerheid.

Door heel hard op "identificatie" te gaan staan (en dus voor zichzelf een schijnzekerheid te willen) heeft de overheid de katvanger in de hand gewerkt. Dan heb ik persoonlijk liever dat de anonieme rekening weer terugkomt en dat er een slagvaardige politie komt die indien nodig snel de wel beschikbare transactiegegevens kan inzien (dus transacties van en naar, evt. geldautomaatbeelden) dan wat we nu hebben, namelijk eindeloze verplichtingen voor de rekeninghouder, een bloeiende markt voor al dan niet vrijwillige katvangers, en een politie waar je niets aan hebt.

En ook nog een privelegertje van 5000+ FTE "fraudebestrijders" bij de banken waar je als burger nog minder aan hebt, want je hoeft maar even van fraude beticht te worden en je bent jaren en jaren verder voordat het weer een beetje recht komt. Wat dus voor de burger de onzekerheid nog verder vergroot.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/18/op-de-zwarte-lijst-van-banken-in-de-financiele-gevangenis-a3977315

Je kan zeggen "het is maar een promille van de totale bevolking in dit land", maar dat zijn dus mensen die door een conglomeraat van privebedrijven van de "witte" economie zijn uitgesloten, aangezien je daar zonder bankrekening niets kan en mag. Hoezo geven wij banken zoveel macht? Waarom zij wel en waarom mag de burger niet voor zichzelf opkomen?
18-11-2019, 14:14 door Anoniem
Dat laatste kennelijk toch niet zo erg. Het grote probleem met ID-fraude is de eindeloze onzekerheid, je weet nooit of het nu echt afgelopen is of toch weer niet. Zelfs als de directe schade vergoed wordt is er altijd meer indirecte schade en ook dus die onzekerheid.
Ik doelde met mijn opmerking op het *voorkomen* van ID-fraude. Als je eenmaal slachtoffer bent kun je beter een andere naam en een nieuw BSN-nummer aanvragen vrees ik.
18-11-2019, 15:21 door Anoniem
Terugtredende overheid alom en de overheid aan de leiband van de grootcommercie.
Het begon destijds met de IJzeren Dame en de daaropvolgende privatiseringsgolf.

Nog meer macht aan de banksters & Google Data 'waterhandel'aars.
Ruim baan voor het Globale Grootgraai Circus.

Grootgraai Surveillance Graaikapitalisme in optima forma.
Zie hier waar het allemaal toe leidt en al heeft geleid.

Bent u er echt blij mee? En linkse en rechtse politiek profiteren ervan en lopen aan de leiband.

Iedereen offert voortdurend aan deze Moloch.
En je hoeft er niet voor naar het dal van Hinnom, niet verder dan naar je systeem-bank. ;-)

Jodocus Oyevaer
18-11-2019, 15:22 door Anoniem
Door Anoniem: Ik doelde met mijn opmerking op het *voorkomen* van ID-fraude.
"Beter controleren" is van het type "virusscannertje erop"; dat werkt maar zeer beperkt, zeker gezien het werk dat het kost. De beste manier is voor legitieme gebruikers om geen "ID" nodig te hebben; dat kost ook meestal het minste werk.

Als je eenmaal slachtoffer bent kun je beter een andere naam en een nieuw BSN-nummer aanvragen vrees ik.
En dat kan en mag van onze starre ambtenarij helemaal niet. Kunnen ze niet aan. (BurgerServiceNummer-nummer?)

Ter vergelijking, je naam veranderen in het VK kan per "deed poll"; je schrijft op dat je een andere naam aanneemt en laat een paar vrienden als getuigen ondertekenen. Vervolgens gebruik je die naam ook echt en dat laat je dan aan de overheid zien, en die past zich dan aan. Hier? Het kost jaaaren, mag maar een keer, is duur, en ingewikkeld. Terwijl dat dus helemaal nergens voor nodig is, buiten dan wat het ambtelijke tussen de oren zit.

Sterker nog, zoals "het systeem" opgezet is, is het steeds harder nodig dat "ID" veranderbaar is en tegelijk wordt er toch nog steeds weer ingezet op diezelfde "ID" nog onveranderbaarder te maken. Oftewel, "het systeem" vernaggelt ons. Waarbij "het systeem" staat voor het geheel van ambtenarij en andere infrastructuur die afhankelijk is danwel gemaakt wordt van "identiteit".
18-11-2019, 16:37 door Anoniem
Laten de Banken maar eerst eens de gegevens van slachtoffers niet delen met de oplichters
18-11-2019, 17:36 door Anoniem
Dit artikel suggereeert dat banken nooit zelf de kluit belazeren. En de minister lijkt dat nog te bevestigen ook.
18-11-2019, 19:22 door Anoniem
Door Anoniem: Laten de Banken maar eerst eens de gegevens van slachtoffers niet delen met de oplichters
Goed punt, dat banken braaf meedoen aan PSD2 is absurd.
18-11-2019, 22:47 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Laten de Banken maar eerst eens de gegevens van slachtoffers niet delen met de oplichters
Goed punt, dat banken braaf meedoen aan PSD2 is absurd.

Misschien moeten banken nog een stapje verder of anders gaan dan al/dan niet de gegevens van slachtoffers delen met de oplichters?

Waar denk ik dan aan?
1) dat banken de zaken zo regelen dat ze de uitgebreid recidiverende oplichters zelf kennen en herkennen.
Dit bijvoorbeeld op basis van door TV programma makers ontmaskerde seriële oplichters.
Dit na behoorlijke research en dossiervorming.
En dan bedoel ik dus niet dat de inbreng van een John vd Heuvel die in een uitzending komt vertellen hoe erg iets allemaal is voldoende hoeft te zijn.
Wel bedoel ik dat banken naast de menselijke kant zichzelf op de hoogte houden van wat er via publieke media uitgebreid aan zeer feitelijke details van die oplichters openbaren.
Dan weten de oplichters dat ze ook actief in de kijker van banken.
Dat zou menig oplichter kunnen dwingen eerder van dat pad af te stappen.

Ook zou ik verwachten dat banken via transacties die ze verwerken geen aaneenreiging van slachtoffers oplevert.
En wel dat banken dan zelf iets van een verplichting voelen dat het handelen van zo'n oplichter, of een kompaan in 1 of ander bv-tje of stichting, in ieder geval eerder in omvang in te perken dan dat ze nu kennelijk doen.
Dat die oplichters dus niet ongestoord geld kunnen ontvangen.
Dat ze ook geen cash ontvangen (afpers)-geld op eigen rekeningen kunnen storten.
Zoiets heeft feitelijk toch het karakter van wegsluizen van crimineel gewonnen geld.
Ook niet als dat geld niet afkomstig is van doorsnee instanties zou bij die oplichters dat goed in beeld moeten zijn.
Dat die recidivisten ondertussen een aaneenreigng van nieuwe slachtoffers maken, al dan niet gedwongen afkoop/geld-transacties van slachtoffers, boeit banken kennelijk niet of nauwelijks.
Voor een beetje echt professioneel opererende bank-afdeling risico beheer moet dat toch een vrij primaire taak zijn.
Idem voor de controleurs die nazien op het conform een oorbaar (bank)bedrijf runnen van hun eigen bank.
En bedoel ik niet dat ze dan personeel als afgerichte protocol slaven erop zetten, maar mensen met gevoel, lerend vermogen en niet-autoritaire verificatie en validatie specialisten.
Zodat die op daaropvolgende transacties in kunnen breken voordat dat opnieuw het zoveelste slachtoffer in rij van dezelfde dader(s) maakt.
Met wat ik van weet bank processen, de omvang van andere hogere prioriteiten en rangschikking van de interne prioriteiten bij een willekeurige top5 bank in NL dan maakt zo'n bank denk ik al een hele slag.
Dit beseffende dat die top5 banken in NL dagelijks heel veel transacties facilliteeert.
En dus in principe juist ook een grote bijdrage kan leveren in het maatschappelijke effect bij terugdringen van in ieder geval financiële oplichting.
Mogelijk ligt het voor banken bij herhaalde niet-financiëel gerelateerde oplichting lastiger.
Maar daar weten meelezers wellicht meer over te melden.

Het lijkt me dat dit allemaal zonder oprekken of aanvulling binnen de huidige privacy wetgeving past en uitvoerbaar is.
19-11-2019, 06:56 door karma4
Door Anoniem: Heel goed dat ze deze gegevens weigeren te delen. Het kan gebeuren dat een crimineel een bankrekening opent op naam van een ander, die mogelijk van niks weet. Heb je ineens een hele bende schreeuwers voor je deur staan, daar los je niks mee op. Er moet enerzijds een mogelijkheid komen waarbij slachtoffers sneller geholpen kunnen worden én men moet eens goed gaan kijken naar de procedures waarmee de identificatie wordt vastgesteld bij het openen van rekeningen. Daar voorkom je de katvanger niet mee, maar daar heb je er geen oneindig aantal van. De onschuldige slachtoffers van ID-fraude houd je er wel mee uit de wind.
En hoe is het mogelijk dat een bank een rekening op verkeerde naam opent? Verzaken van een wettelijke verplichting op een gedegen controle en vervolgens hulp aan oplichting.
Banken hebben een slechte naam gekregen door die praktijken. Je bevestigd enkel de achterliggende reden.
19-11-2019, 06:58 door karma4
Door Anoniem:
Door Anoniem: Laten de Banken maar eerst eens de gegevens van slachtoffers niet delen met de oplichters
Goed punt, dat banken braaf meedoen aan PSD2 is absurd.
Ze komen zelf met Apple pay terwijl al het lobbyist tegen psd2 de argumentatie was om ze buiten de machtspositie te houden.
19-11-2019, 07:03 door karma4
Door Anoniem: ...
Sterker nog, zoals "het systeem" opgezet is, is het steeds harder nodig dat "ID" veranderbaar is en tegelijk wordt er toch nog steeds weer ingezet op diezelfde "ID" nog onveranderbaarder te maken. Oftewel, "het systeem" vernaggelt ons. Waarbij "het systeem" staat voor het geheel van ambtenarij en andere infrastructuur die afhankelijk is danwel gemaakt wordt van "identiteit".
Kletskoek je veranderd niet wat persoon betreft met andere naam of nummertje. Zouden criminelen heel graag wille.

Een goede controle op de juiste persoon is niet ingevuld wettelijk wel verplicht. Je moet bij bzk rvig Klage.

Whitelisten (juiste persoon) is heel wat anders dan dat virisscannertje blacklisted van je. Dat virisscannertje komt neer op de aanpak als de interne administratie maar klopt.
De klant kan voor de schade opdraaien als het niet klopt.
19-11-2019, 08:35 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: ...
Sterker nog, zoals "het systeem" opgezet is, is het steeds harder nodig dat "ID" veranderbaar is en tegelijk wordt er toch nog steeds weer ingezet op diezelfde "ID" nog onveranderbaarder te maken. Oftewel, "het systeem" vernaggelt ons. Waarbij "het systeem" staat voor het geheel van ambtenarij en andere infrastructuur die afhankelijk is danwel gemaakt wordt van "identiteit".
Kletskoek je veranderd niet wat persoon betreft met andere naam of nummertje. Zouden criminelen heel graag wille.

Een goede controle op de juiste persoon is niet ingevuld wettelijk wel verplicht. Je moet bij bzk rvig Klage.
Ik ga niet eens meer op je vooringenomen kletskoek reageren. Ik begrijp dat je graag je stokpaardje berijdt maar je hebt wel compleet het punt gemist.
22-11-2019, 12:02 door Anoniem
Dit is dus promoten van hey kijk we verraden je niet, kun je het de volgende keer weer doen.
Waarom niet gewoon net als een VOG dat kan verjaren en dat iedereen het weet, je hebt tenslotte hoop ik een hekel aan dit soort schoorum dat andermans spullen jat waar jij hard voor hebt gewerkt.. Dit is weer criminaliteit goedkeuren dus, niets privacy dit dat zus zo. Dat privacy verhaaltje gaan we ooit nog kapot aan, de de juiste persoon ergens naar binnen loopt met een pistool want ow sorry we mochten volgens de privacy regels niet zeggen dat deze meneer een moord heeft gepleegd. Bam kogel door je kop, nu is het te laat, wat heb je dan aan deze privacy regels.. Niets
22-11-2019, 16:37 door karma4
Door Anoniem: Ik ga niet eens meer op je vooringenomen kletskoek reageren. Ik begrijp dat je graag je stokpaardje berijdt maar je hebt wel compleet het punt gemist.
Ik heb het punt niet gemist, daarvoor moet je bij de zogenaamde privacy voorvechters zijn.
Bescherming van misdadigers, het onmogelijk maken van schade verhaal, Dat zijn de echte privacy inbreuken.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.