image

Juristen en datahandelaren: AP te streng met uitleg privacywet

dinsdag 24 december 2019, 08:38 door Redactie, 14 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens is te streng met de uitleg van de privacywetgeving AVG, zo vinden juristen en datahandelaren in het FD. Aanleiding is een vorige maand gepubliceerde uitleg waarin de toezichthouder stelt dat ‘zuiver commerciële belangen’ en 'winstmaximalisatie' geen reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Verschillende juristen zijn het daarmee niet eens.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het verwerken van persoonsgegevens altijd een inmenging is op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. "Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig", aldus de toezichthouder. Er zijn echter zes grondslagen die de verwerking van persoonsgegevens toch mogelijk maken. Het gaat onder andere om een gerechtvaardigd belang. Om duidelijk te maken wat dit precies inhoudt kwam de toezichthouder vorige maand met een nadere uitleg van deze grondslag.

"Het enkel dienen van zuiver commerciële belangen, winstmaximalisatie, het zonder gerechtvaardigd belang volgen van het gedrag van werknemers of het (koop)gedrag van (potentiële) klanten, etc", is geen gerechtvaardigd belang, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens in de Normuitleg grondslag 'gerechtvaardigd belang' (pdf).

"Wat de AP zegt is te zwart-wit", zegt Axel Arnbak, advocaat bij De Brauw, tegenover het FD. Rob van Eijk en Gerrit-Jan Zwenne, werkzaam bij eLaw aan de Universiteit Leiden, stellen in de krant dat de normuitleg van de AP tegen uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie ingaat. Het Hof besliste eerder dat commerciële belangen wel een gerechtvaardigd belang zijn. Andere Europese Privacytoezichthouders hebben deze beslissing wel gevolgd. Verder vinden Van Eijk en Zwenne dat de AP met de normuitleg afstand neemt van marktwerking. Iets waar de toezichthouder zich volgens de juristen niet mee zou moeten bemoeien.

Naast de juristen heeft ook de DDMA, de brancheorganisatie voor marketingbedrijven, kritiek op de normuitleg. Die zou de ontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid van producten en diensten remmen. De uitleg zou er ook voor gaan zorgen dat bedrijven en organisaties gebruikers vaker om toestemming moeten vragen, wat voor 'toestemmingsvermoeidheid' kan zorgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens herkent zich niet in de kritiek. Bij een gerechtvaardigd belang gelden strengere criteria. Daarnaast vindt de toezichthouder dat de normuitleg niet ingaat tegen de uitspraken van het Europees Hof.

Reacties (14)
24-12-2019, 08:46 door Open source gebruiker
Nu maar hopen dat de AP voet bij stuk houd, wat denken die die advocaten en marketingbedrijven wel, dat computer gebruikers hun eigendom zijn?

Ik ben het gevolgd worden tijdens het bezoeken van websites, surfen in het algemeen, door mobiele telefoon, je banktransacties ed meer dan beu.
24-12-2019, 08:55 door Anoniem
In mijn optiek is AP nog veel en veel te relaxed en zijn de boetes nog zeker een factor 10 te laag.
Maar ja, ik heb ook een ander belang dan die handelaar. Het is nl. MIJN data waar hij meent geld aan te moeten verdienen.
24-12-2019, 09:45 door Anoniem
Wat mij betreft scoort de AP echt heel veel punten door met dit standpunt naar buiten te komen, zeker omdat de GDPR de Marketing lobby veels te vrij laat gaan.
24-12-2019, 09:46 door Anoniem
Die juristen en datahandelaren vinden dus dat jouw gegevens niet van jou zijn, maar van het bedrijf wat ze verzamelt. Je bent een nummertje, of je je daar even naar wil gedragen. Bedrijven die jouw gegevens verzamelen en verwerken, zijn dus de eigenaar van jouw naam, jouw zoekgeschiedenis, jouw afbeelding, jouw profiel, jouw personage, en niet slechts een gastheer.

Ik hoop dat het AP voet bij stuk houdt. Hier hebben ze groot gelijk. En als we er een beetje in zouden duiken, denk ik dat we er snel genoeg achter komen dat die juristen betaald worden door die datahandelaren.
24-12-2019, 10:47 door Anoniem
Ik zie het anders. Ik begrijp dat het belang dat men heeft deze groepen beweegt tot het standpunt. Echter, het kan ze ook uit de wind houden.

Er bestaat zoiets als het recht van bezwaar op directe marketing. Dat is inclusief de profilering op directe marketing. En dat bezwaar is absoluut:

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Dan kan je wel een gerechtvaardigd belang hebben, maar als je met een dergelijk bezwaar (lees: sommatie om er onmiddellijk mee op te houden) om de oren wordt gemept, ben je verder van huis, zeker als er nog meer partijen bij betrokken zijn die je ook nog mee moet zien te krijgen. En we weten nog niet in hoeverre emotionele schade eventueel gehonoreerd gaat worden, maar we weten wel dat indien dat het geval is, de betrokkene er een van de verwerkingsverantwoordelijken voor op kan laten draaien en die moet maar zien hoe dat op de andere verwerkingsverantwoordelijken te verhalen. Beter om meteen maar de betrokkenen te vriend te houden.

En de echte gevechten gaan nog komen. En die gaan niet zozeer over het al of niet gebruiken van de gegevens, maar over de gevolgschade. Transparantie, doelbinding, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid, verantwoordingsplicht. Enkele van de principes waar de hardste gevechten nog over gaan komen, en waarbij het hebben van allerlei weinig noodzakelijke gegevens tot een molensteen om de hals van de organisatie kan verworden. En er is geen rechtsgrond die de verwerkingsverantwoordelijke(n) ontslaat van de andere verplichtingen.
24-12-2019, 11:05 door Anoniem
Ze zijn geen eigenaar van je naam etc, ze zijn eigenaar van jouw account en alles wat je daar mee wenst te doen.
Je bent dus een nummer net zoals je voor de kerk een ziel bent/was en niet de entiteit, die je bent.
Ze kunnen slechts plaatsvervangend heersen, want je moet ze de macht over je eerst geven.

Het wordt juist zo extreem omdat men nu echt alles aan elkaar gekoppeld heeft.
Koop je nu iets online, weet de Belastingdienst dat een tel na de transactie voltooid is.
Anderen krijgen namelijk deze gegevens ook op de marketing desk. En zo verder en zo voort.

Het kwalijkst is dat Big Brother een vooral zakelijke mee-gluurder is,
en met een heel leger juristen toezicht en overheid (die vaak zich ook zo gedraagt) wil ringeloren.
Alles is Big Business van overheid tot supra-nationale diensten. Babylon the Great.

Met hele nare trekjes zoals de firsdrank industrie die niet meer reclame maakt voor een gezellig eindejaarsfeest,
maar de migranten-agenda ondersteunt. Santa als propaganda-figuur.

Betutteling, geen e-sigaret meer, geen wijntje meer, een vleesloze dag meer.
Niets meer te genieten zonder aangepraat schuldgevoel. U moet afgeschaft, u bent het probleem.
U moet bang voor ons worden burger, bang - wij meer, u minder, minder.
Want u bent met velen en wij zijn maar met te weinigen, maar we willen houden wat we hebben
en vooral niet delen met u, wat echter veel verstandiger zou zijn.

Zie het zo het is,

J.O.
24-12-2019, 11:34 door Anoniem
De AP zou er nog eens aan toe kunnen voegen dat een Europees van Justitie sowieso NIET gaat over de Nederlandse grondwet of uitvoering daarvan! Het Hof van Justitie uitspraken doen over inconsistenties, sowieso niet over de scheiding principes commerciële activiteiten, het privaat domein en bijvoorbeeld strafrecht. Dat is voor haast wel alle gevallen een ofwel een nationale veiligheid aangelegenheid, het principe dat geen enkele handeling overtreding van wet en regelgeving in Nederland opeens legaliseert en nog tal van andere principes die dat bij voorbaat onmogelijk maken. Dat dat zo is is trouwens ook al talloze malen door het hof in haar uitspraken verwerkt.

Van een fd mag je toch ook een completer overzicht van het EU-EEA recht verwachten.
Zeker als ze trots ‘European newspaper of the year’ op hun krant zetten.
Ook als een krant dagelijks de slogan hanteert ‘Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft’- sinds 1796, mogen wij er zeker van uit gaan dat ze de Nederlandse wet en de werking ervan ook tot in hun duimpjes kennen.

Is het AP nou streng of zijn die klagers nou bang dat ze hun verslaving niet meer kunnen onderhouden?
Ik gun iedereen hun vrijwillige verslaving als ze daar zelf blij van worden, maar niet ten koste van de Nederlandse wet en/of recht op een ongestoord leven. Dat vele bedrijven dachten dat ze met al hun verzamel verslavingen een echt effectief bedrijfsmodel konden overeind houden dat aantoonbaar werkt dan waren ze met hun onderneming toch echt bovenop een hype gedoken. Waarmee zij ook binnen de wet EN de regelgeving moeten blijven.
24-12-2019, 11:53 door Anoniem
Artikel 6, lid f van de AVG, dat hierover gaat, luidt als volgt:
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is
Daar wordt het woord noodzakelijk gebruikt. Een middel om een doel te bereiken is pas noodzakelijk als het doel redelijkerwijs niet op een andere, minder in de privacy van mensen ingrijpende manier te realiseren is. Als je het hebt over zuiver commerciële belangen en winstmaximalisatie dan is het evident dat er nog andere manieren bestaan dan persoonsgegevens verwerken om die dingen te bereiken. Kijk maar naar alle bedrijven die winst maken met iets anders dan persoonsgegevens.

En let op, AP heeft het erover dat enkel deze belangen niet voldoen. Daarmee zegt AP dat er meer nodig is om een gerechtvaardigd belang te onderbouwen, niet dat commerciële belangen en winstmaximalisatie geen deel uit kunnen maken van de onderbouwing.

Alleen al op grond daarvan kan ik AP alleen maar gelijk geven: als "ik wil winst maken dus mag ik persoonsgegevens verwerken" een geldig argument is hadden al die voorwaarden die de AVG eraan stelt net zo goed niet opgenomen kunnen worden, en dan is de hele AVG voor het grootste deel een nutteloze wet. Het zal duidelijk zijn dat de AVG niet is opgetuigd om overbodig te zijn. Dan is er dus meer nodig dan enkel het feit dat een onderneming winst wil maken om verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen.
24-12-2019, 13:20 door karma4 - Bijgewerkt: 24-12-2019, 13:24
Door Anoniem: ….
Alleen al op grond daarvan kan ik AP alleen maar gelijk geven: als "ik wil winst maken dus mag ik persoonsgegevens verwerken" een geldig argument is hadden al die voorwaarden die de AVG eraan stelt net zo goed niet opgenomen kunnen worden, en dan is de hele AVG voor het grootste deel een nutteloze wet. Het zal duidelijk zijn dat de AVG niet is opgetuigd om overbodig te zijn. Dan is er dus meer nodig dan enkel het feit dat een onderneming winst wil maken om verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen.

Het AP heeft gewoon ongelijk omdat ze disproportionele eisen gaan stellen onder het mom van privacy. Daar is de GDPR niet voor bedoeld. De EDP van de EU is waar de verwijzing naar gemaakt wordt. Een lokale autoriteit die afwijkt is zeer ongewenst.

Toestemming moeten verlenen voor het uitvoeren van een betalingsverplichting dan wel het genoemde een pizza bezorgen" is gewoon doorgeschoten regelwoede. Ik begrijp niet dat men zo gek op is doorgeslagen binaire regelwoede (toeslagen).
24-12-2019, 17:08 door Anoniem
Door karma4: Het AP heeft gewoon ongelijk omdat ze disproportionele eisen gaan stellen onder het mom van privacy.
AP verwijst juist naar proportionaliteit. Wat ze over zuiver commerciële belangen en winstmaximalisatie zeggen is dat enkel dat geen gerechtvaardigd belang oplevert (let op het woord enkel, dat gebruikt AP echt niet voor niets). Als je het daar niet mee eens bent, en je wel vindt dat enkel het argument "hier valt geld mee te verdienen" genoeg is om persoonsgegevens te mogen verwerken, kan je dan uitleggen wat voor situaties er overblijven waarin een commerciëel bedrijf om toestemming van de betrokkene moet vragen?

Vind jij bijvoorbeeld dat Facebook onbeperkt persoonsgegevens mag verzamelen, analyseren en wat ze er allemaal mee doen omdat dat nou eenmaal hun verdienmodel is? Want Facebook hoeft enkel zijn zuiver commerciële belang bij die verwerkingen aan te voeren om alles op dat vlak te mogen als enkel een zuiver commerciëel belang daar al voldoende voor is.

Volgens mij is de AVG er mede gekomen omdat partijen als Google en Facebook met de oude privacywetgeving niet aan te pakken waren. Wil men dergelijke bedrijven wel aan kunnen pakken dan kan de interpretatie van gerechtvaardigd belang onmogelijk zijn dat enkel een zuiver commerciëel belang of de wens om winst te maximaliseren volstaat, dan moet de drempel voor een gerechtvaardigd belang hoger liggen dan dat enkele argument.

Daar is de GDPR niet voor bedoeld. De EDP van de EU is waar de verwijzing naar gemaakt wordt. Een lokale autoriteit die afwijkt is zeer ongewenst.
Ik heb geen account bij FD en heb niet gelezen wat daar precies gesteld wordt. Ik zie in het artikel hierboven staan dat een aantal partijen vindt dat AP tegen uitspraken van het Hof van Justitie ingaat en dat AP zelf vindt van niet. Als die uitspraken stellen dat enkel een commerciëel belang al alle sluizen voor het verwerken van persoonsgegevens open zet dan heeft de bevolking van de EU een groot probleem. Als het echter om uitspraken gaat waarin commerciële belangen zijn meegewogen maar het niet enkel om zuiver commerciële belangen ging dan is zijn ze al niet meer in tegenspraak met het standpunt van AP.

Toestemming moeten verlenen voor het uitvoeren van een betalingsverplichting dan wel het genoemde een pizza bezorgen" is gewoon doorgeschoten regelwoede.
Persoonsgegevens mogen verwerkt worden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat wordt apart genoemd als verwerkingsgrond in de AVG en dat is een andere verwerkingsgrond dan gerechtvaardigd belang. Dit is helemaal niet waar AP het over heeft.
Ik begrijp niet dat men zo gek op is doorgeslagen binaire regelwoede (toeslagen).
Wat hier binair is is jouw interpretatie van wat je leest. Als er staat dat enkel een zuiver commerciëel belang onvoldoende is dan staat er nog lang niet dat een commerciëel bedrijf nooit een gerechtvaardigd belang kan hebben. Er staat alleen dat "hier valt geld aan te verdienen" als enige argument niet volstaat om verwerken van persoonsgegevens te rechtvaardigen.
24-12-2019, 22:58 door Anoniem
Het voorkomen van 'toestemmingvermoeidheid' lijkt mij het slechtste argument om maar helemaal geen toestemming meer te vragen!
25-12-2019, 11:56 door Anoniem
>Datahandelaar <

Gatverdegatver, als ik eraan denk dat dat een officieel beroep is.
Nog net geen heler, voor het doorverkopen van gestolen waar (data).
Fcking parasieten die de samenleving (aan individuen) leegzuigt en daarmee advertentiebureau's voorzien van analytische info om psychologisch afgestemde reclame aan het slachtoffer te tonen. En zo wordt je dus 2 genaaid door deze zo genaamde datahandelaren.

Hoe kan je daar -als mens- aan meewerken? Oh ja, geld ..., natuurlijk
Dat is waar het in deze maatschappij om draait, als je daar genoeg van hebt, dan kan je je veilige plekje op deze aardkloot veilig stellen en behouden.
De economische bubbel moet blijven groeien om te overleven, net als een kwaadaardige tumor.
Meer kopen,kopen,kopen om die mallemolen maar te laten blijven draaien, dus meer reclame; en als dat niet meer werkt, meer afgestemde reclame; en als dat niet meer genoeg oplevert, meer psychologische algoritmes loslaten op de opgebouwde profielen om het onbewuste van de mens aan te spreken in die kutreclames.
Laat AP deze bedrijven die zich daarmee bezighouden preventief doorlichten of ze zich wel 110% aan de avg regels houden.
En zich daarbij niet kunnen verschuilen dat de informatie is geanonimiseerd of gepseudonimiseerd ; Nee, ze moeten kunnen aantonen dat ze expliciete toestemming hebben gehad van elk individu waar ze data van hebben geparasiteert. Vuile walgelijke proletariëre bloedzuigende Parasieten.
26-12-2019, 12:08 door karma4
Door Anoniem:
AP verwijst juist naar proportionaliteit. Wat ze over zuiver commerciële belangen en winstmaximalisatie zeggen is dat enkel dat geen gerechtvaardigd belang oplevert (let op het woord enkel, dat gebruikt AP echt niet voor niets).
Volg het verhaal nu eerst eens. Je kunt het bij de uni leiden vinden. De andere schrijver van de FD -artikelen heeft bij het ap gewerkt. Het probleem is en blijft dat het AP tegen eerdere jurisprudentie van het EDP in gaat en geen afstemming met andere nationale privacy autoriteiten.

Vind jij bijvoorbeeld dat Facebook onbeperkt persoonsgegevens mag verzamelen, analyseren en wat ze er allemaal mee doen omdat dat nou eenmaal hun verdienmodel is?
De GDPR is er gekomen om wat aan het misbruikt van de data en gegevens van big tech te doen. Dat wordt niet ter discussie gesteld. Het overdreven mag niet tenzij van het ap en het geen erkenning geven aan andere regels in de gdpr met het gerechtvaardigd belang, dat naast het niet volgen van wat al uitgesproken is, dat is het probleem.


Volgens mij is de AVG er mede gekomen omdat partijen als Google en Facebook met de oude privacywetgeving niet aan te pakken waren.
Met de genoemde voorganger kon men dat wel degelijk, er is echt niet zoveel veranderd. Je kunt dat zonder kosten te maken nakijken. Het is allemaal openbaar. Het enige nieuwe is dat met de boetebedragen.

Ik heb geen account bij FD en heb niet gelezen wat daar precies gesteld wordt.
Lees het nu eerst eens... Het is vrij eenvoudig. Het AP stelt dat als er andere mogelijkheden zijn dat dan nieuwe technieken niet mogen dat ongeacht de kosten van de opties. Het commentaar richt bij dat punt dat zoiets in de vrije EU markt waar de GDPR voor bedoeld is niet kan. In Nederland zou het door het AP verboden zijn en net over de grens een wel toegestaan iets. Dan verstoord dat en de vrije marktwerking en hetgeen waarvoor de GDPR bedoeld is.


Persoonsgegevens mogen verwerkt worden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat wordt apart genoemd als verwerkingsgrond in de AVG en dat is een andere verwerkingsgrond dan gerechtvaardigd belang. Dit is helemaal niet waar AP het over heeft.
Het is een voorbeeld uit een van de artikelen. De pizzakoerier mag jouw misschien éénmalig iets bezorgen na het tekenen en vastleggen van een toestemmingen. Althans volgens het AP. Reclame maken een folder besluiten een verhuizing het zou wel eens een privacy item kunnen zijn volgens het AP. Zo wordt het hier ook beleefd. Een klassenfoto of verslag van een evenement is als groot privacy probleem gebracht.

De BN-ers die ongewild besproken worden in de achterklap roddelpagina's of op tv ziet het AP niet als privacy probleem.
Dat is een volkomen ongelijke insteek. Daar moet echt nog het nodige gebeuren om privacy rechten goed te krijgen.
26-12-2019, 12:09 door karma4
Door Anoniem: >Datahandelaar <
Gatverdegatver, als ik eraan denk dat dat een officieel beroep is.
Nog net geen heler, voor het doorverkopen van gestolen waar (data)....
Er zijn bedrijven die grof verdienen aan het verkrijgen en behandelen van openbare data. Buitenradar is maar een voorbeeld.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.