image

Autoriteit Persoonsgegevens heeft 3000 privacyklachten op de plank

maandag 23 maart 2020, 11:23 door Redactie, 10 reacties

Drieduizend privacyklachten die vorig jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden ingediend moeten nog worden behandeld. Het is echter te vroeg om te stellen dat de privacytoezichthouder meer geld moet krijgen, zo heeft minister Dekker voor rechtsbescherming laten weten.

De minister reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Verhoeven en SP-Kamerlid Van Nispen over de drukte bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan iedereen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een privacyklacht indienen. Het gaat dan om klachten over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. In 2018 kwamen er 10.000 klachten bij de toezichthouder binnen. Vorig jaar waren dat er bijna 28.000.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft maatregelen getroffen om de wachttijden voor burgers die een klacht indienen terug te dringen. "Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden", liet AP-voorzitter Aleid Wolfsen weten. "Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen."

Volgens Dekker is een algemene wachttijd van minimaal zes maanden voor het in behandeling nemen van klachten "lang" te noemen. Wel is enige nuancering gepast, aldus de minister. Een derde van de bijna 28.000 klachten die de AP vorig jaar ontving betreffen klachten op grond van artikel 77 van de AVG, die de AP op grond van de AVG moet onderzoeken 'in de mate waarin dat gepast is'.

Bij het afdoen van deze klachten hanteert de AP een prioriteringsbeleid op grond waarvan urgente en schrijnende klachten en klachten die betrekking hebben op een kwetsbare doelgroep of die grote groepen raken als eerste worden opgepakt. "De huidige werkvoorraad van dergelijke klachten die nog in behandeling genomen moet worden, bedraagt volgens de AP circa 3000 privacy-klachten; dat is substantieel", merkt Dekker op. Voor de overige circa 19.000 door de AP ontvangen klachten, zoals signalen, tips en algemene meldingen, geldt een dergelijke onderzoeksverplichting niet. Wel wordt er gekeken hoe de instroom zich ontwikkelt.

Verhoeven en Van Nispen hadden Dekker gevraagd of hij bereid is het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens op korte termijn te verruimen. Extra geld wil de minister nog niet toezeggen. Er loopt namelijk een extern onderzoek dat in kaart moet brengen of en hoeveel geld de toezichthouder nodig heeft. Dekker wil eerst dit onderzoek afwachten, waarvan de resultaten voor de zomer worden verwacht.

Reacties (10)
23-03-2020, 11:35 door Anoniem
ik durf te wedden dat Dekker wel makkelijker de discussie gestart was over de budgetten als de AP niets op de plank had liggen.
23-03-2020, 12:57 door karma4
Door Anoniem: ik durf te wedden dat Dekker wel makkelijker de discussie gestart was over de budgetten als de AP niets op de plank had liggen.
Ik durf te wedden dat het AP er op uit is om een Big Brother instituut te worden. Ze groot mogelijk groeien met het negeren van de burger belangen en hun vrijheden met privacy.
23-03-2020, 14:08 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: ik durf te wedden dat Dekker wel makkelijker de discussie gestart was over de budgetten als de AP niets op de plank had liggen.
Ik durf te wedden dat het AP er op uit is om een Big Brother instituut te worden. Ze groot mogelijk groeien met het negeren van de burger belangen en hun vrijheden met privacy.

vooralsnog doen ze meer aan het privacy belangen behartigen van de burger dan welk bedrijf dan ook.
23-03-2020, 15:12 door karma4
Door Anoniem: vooralsnog doen ze meer aan het privacy belangen behartigen van de burger dan welk bedrijf dan ook.
Welke doelgroep? Als ze de privacy schendende figuren beschermen, wat tot nu toe helaas de boventoon heeft dan hebben ze niets aan belangen van de echte burger gedaan.
23-03-2020, 15:18 door Anoniem
Blijft frustrerend dat je voor een klacht onnodig en overbodige persoonsgegevens moet opgeven. Zou sieren wanneer de AP zelf ook de AVG-richtlijnen zou volgen.
Voor je het weet heeft het bedrijf waarover je een klacht indient meer persoonsgegevens van je dan dat ze al hadden. Helaas is de site van de AP hier niet duidelijk over wat ze exact delen.
23-03-2020, 16:10 door Anoniem
Bij de AP zou niets op de plank moeten liggen.
Zouden ze tijd hebben om pro-actief te werk te gaan!
23-03-2020, 17:13 door Anoniem
Door Anoniem: Bij de AP zou niets op de plank moeten liggen.
Zouden ze tijd hebben om pro-actief te werk te gaan!

Mee eens voor zover ze dan tenminste geen hysterische projecten starten.
23-03-2020, 17:55 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: vooralsnog doen ze meer aan het privacy belangen behartigen van de burger dan welk bedrijf dan ook.
Welke doelgroep? Als ze de privacy schendende figuren beschermen, wat tot nu toe helaas de boventoon heeft dan hebben ze niets aan belangen van de echte burger gedaan.

welke bedrijven dan die wel de privacy van de burgers beschermen?

vooralsnog zie ik voornamelijk het bedrijfsleven (al dan niet voor geld gewin) het niet zo nauw nemen met de privacy van burgers. dat is ook de reden waarom er een GDRP / AVG is gekomen en waar een AP een voorvloeisel van is.
23-03-2020, 21:09 door Anoniem
vooralsnog zie ik voornamelijk het bedrijfsleven (al dan niet voor geld gewin) het niet zo nauw nemen met de privacy van burgers. dat is ook de reden waarom er een GDRP / AVG is gekomen en waar een AP een voorvloeisel van is.
Nou... vlak de overheid met z'n organisaties niet uit.
Voor het BTW nummer van zelfstandigen is EINDELIJK een oplossing, maar de schade (je persoonsnummer op straat) wordt niet opgelost. Kadaster is nog steeds het grootste datalek van Nederland. De overheid probeert met alle geweld een EPD, LSP of hoe het deze week mag heten door te drammen. Daar zit toch nog steeds de grootste bedreiging - bij die van bedrijven, daar ben je doorgaans zelf bij.
24-03-2020, 09:02 door Anoniem
Door Anoniem:
vooralsnog zie ik voornamelijk het bedrijfsleven (al dan niet voor geld gewin) het niet zo nauw nemen met de privacy van burgers. dat is ook de reden waarom er een GDRP / AVG is gekomen en waar een AP een voorvloeisel van is.
Nou... vlak de overheid met z'n organisaties niet uit.
Voor het BTW nummer van zelfstandigen is EINDELIJK een oplossing, maar de schade (je persoonsnummer op straat) wordt niet opgelost. Kadaster is nog steeds het grootste datalek van Nederland. De overheid probeert met alle geweld een EPD, LSP of hoe het deze week mag heten door te drammen. Daar zit toch nog steeds de grootste bedreiging - bij die van bedrijven, daar ben je doorgaans zelf bij.

sure, mara die zelfde overheid heeft toch echt een AP met een AVG opgezet. dat doet het bedrijfsleven niet. elke illusie van zelfregulatie hebben we denk ik wel gehad op dat vlak. zie fakeboek.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.