image

Grapperhaus wil overheid makkelijker gegevens laten delen in aanpak criminaliteit

woensdag 29 april 2020, 10:21 door Redactie, 19 reacties

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het makkelijker voor overheid en bedrijven maken om bij het aanpakken van criminaliteit gegevens met elkaar te delen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Een eerste voorstel werd nog door de Afdeling advisering van de Raad van State bekritiseerd omdat het niet aan de Grondwet voldeed.

Volgens de minister kan criminaliteit effectiever worden aangepakt als overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen. Het gaat dan om het uitwisselen van gegevens tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, maar ook met bedrijven zoals banken kan er data worden uitgewisseld.

Op dit moment ontbreekt er een specifieke wettelijke grondslag voor onderlinge gegevensverwerking. Overheidsinstanties kunnen daardoor niet zomaar gegevens met elkaar delen en analyseren. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk door een juridisch kader voor gezamenlijke gegevensverwerking te introduceren. Volgens het ministerie is het wetsvoorstel onder andere bedoeld voor de aanpak van fraude, witwassen en drugshandel.

Het voorstel voor de "Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden" zorgt ervoor dat niet alleen de informatieverstrekking aan, maar ook de verwerking van gegevens binnen samenwerkingsverbanden makkelijker wordt. Ook moet het voor samenwerkingsverbanden eenvoudiger worden om gegevens met deelnemers of derden te delen.

Grondwet

De Afdeling advisering Raad van State boog zich over een eerste versie van het wetsvoorstel en was zeer kritisch. Zo hadden de voorgestelde regels een te ruime reikwijdte en waren te weinig specifiek. Daarnaast nam het voorstel de juridische onzekerheid over de toelaatbaarheid van de gegevensuitwisseling door samenwerkingsverbanden op de voorgestelde wijze niet weg.

"Omdat het voorstel vergaande beperkingen van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijk wil maken en tegelijkertijd niet de wezenlijke elementen en begrenzingen bevat, voldoet het in deze vorm niet aan de eisen van artikel 10 Grondwet. Dat artikel beschermt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer", aldus de Afdeling, die de minister adviseerde om het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen tenzij het werd aangepast (pdf).

Daarop zijn de meeste kritiekpunten van de Afdeling in het wetsvoorstel aangepast (pdf). Zo zijn de samenwerkingsverbanden genoemd waarvoor het delen van gegevens geldt en zijn er verschillende waarborgen opgenomen. De Afdeling had ook gesteld dat kandidaat-deelnemers alleen na hun eigen instemming kunnen worden aangewezen, maar daar gaat de minister niet in mee.

Hoewel er nu vier samenwerkingsverbanden worden genoemd die gegevens kunnen delen, is in het wetsvoorstel wel de mogelijkheid opgenomen om nieuwe samenwerkingsverbanden makkelijker gegevens te laten uitwisselen. Dergelijke samenwerkingsverbanden worden bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aangewezen. Daarin staat het doel van de samenwerking en welke regels er gelden. Ook wordt het parlement vooraf betrokken. Wanneer de Tweede Kamer over het voorstel stemt is nog onbekend.

Reacties (19)
29-04-2020, 10:29 door Bitje-scheef
De Afdeling advisering Raad van State boog zich over een eerste versie van het wetsvoorstel en was zeer kritisch. Zo hadden de voorgestelde regels een te ruime reikwijdte en waren te weinig specifiek. Daarnaast nam het voorstel de juridische onzekerheid over de toelaatbaarheid van de gegevensuitwisseling door samenwerkingsverbanden op de voorgestelde wijze niet weg.

Schieten met hagel en hopen dat er meer blijft hangen, dan werkelijk beoogd.
29-04-2020, 10:34 door Anoniem
Naar mijn idee zijn die regels al duidelijk weergegeven in de AVG.
29-04-2020, 10:44 door Anoniem
Gaat er dan ooit 1 crimineel meer mee worden opgepakt.
Nee, want de criminelen zijn of werkzaam in de politiek of zijn bankier.
Waar is het dan wel voor. Laat me raden, de hardwerkende mensen nog meer uitbuiten d.m.v. torenhoge belastingen.
Maar oke, daarvoor in de plaats krijgen we wel mondkapjes van de roverheid.
29-04-2020, 11:40 door Anoniem
De echte criminelen blijven grotendeels buitenschot, zij zorgen er wel voor dat hun gegevens niet bij die overheidsdiensten en banken terecht komen. Met name de mensen met een uitkering zullen hierdoor flink door de mangel gehaald worden.
Voorstanders van bigdate verzamelen kunnen hun vingers aflikken.
29-04-2020, 11:40 door karma4
Door Anoniem: Naar mijn idee zijn die regels al duidelijk weergegeven in de AVG.
De AVG liever het AP wil alles beschreven hebben als een big brother welke acties zouden mogen.
Elke registratie moet van te voren door het AP beoordeeld worden. Dat is problematisch want wetsovertreders houden zijn niet aan voorgeschreven regeltjes wat mag. Die houden zich niet eens aan wat beschreven is wat niet mag.
Je kunt de AVG ook lezen dat alles wat niet expliciet verboden is, toegestaan is. Die insteek is meer volgens de grondwet.
29-04-2020, 12:10 door Anoniem
Nee nooit niet aan derden zonder toestemming,dit is weer een eng wetsvoorstel wat weer een schepje bovenop de sleepwet doet. Bah ik wordt er dood moe van dat alles maar gedeeld moet worden aan gegevens. Het is maar goed dat ik zoveel mogelijk VPN gebruik. Het liefste altijd,met een hoogste encryptie level.
29-04-2020, 12:56 door MathFox
Ik wil de motivatie achter die "verbeterde gegevensuitwisseling" wel zien. Politie, justitie en belastingdienst hebben al aanzienlijke bevoegdheden om gegevens in het kader van een onderzoek te vorderen.
29-04-2020, 13:19 door Anoniem
In de ogen van Grapperhaus is iedereen een crimineel.
Dus wat hij feitelijk wil is gewoon ongestoord 'alles' van 'iedereen' binnen de gehele overheid kunnen rondstrooien. Alleen probeert hij het in te kleden.
29-04-2020, 14:11 door karma4
Door Anoniem: In de ogen van Grapperhaus is iedereen een crimineel. Dus wat hij feitelijk wil is gewoon ongestoord 'alles' van 'iedereen' binnen de gehele overheid kunnen rondstrooien. Alleen probeert hij het in te kleden.
We hebben nu de situatie dat een TB-er een verbod kan uitspreken op het delen van zijn gegevens wegens de AVG omdat er wettelijk niet geregeld is dat die uitwisseling mag.

Er is al kwalijk persoonlijk leed daardoor ontstaan waarbij privacy voorvechters heel subliem wegkijken.
29-04-2020, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem: In de ogen van Grapperhaus is iedereen een crimineel.
Dat is de wel de essentie van zijn oogkleppengedrag. Kijkt alleen naar "criminaliteit bestrijden" en niet naar wat dat nog voor verdere gevolgen kan (en zal) hebben. Dat hadden zijn voorgangers precies zo, dus de top van v&j&v&j&v&j&v zit zich precies zo dood te staren. En dat betekent dat zelfs als deze houwdegen ophoepelt de volgende hetzelfde plannetje lekker doorzet, ongeacht partij.
29-04-2020, 14:26 door MathFox
Door karma4:
We hebben nu de situatie dat een TB-er een verbod kan uitspreken op het delen van zijn gegevens wegens de AVG omdat er wettelijk niet geregeld is dat die uitwisseling mag.
Er is al kwalijk persoonlijk leed daardoor ontstaan waarbij privacy voorvechters heel subliem wegkijken.
Gaan we hier weer karma4-stokpaardje off-topic?

Als blijkt dat in specifieke gevallen gegevensuitwisseling wenselijk is, dan is het niet zo moeilijk om dat wettelijk te regelen.
Een regeling dat de overheid alle verzamelde data met alle andere overheidsdiensten mag delen is onwenselijk. Er moet een balans zijn tussen gerechtvaardigde privacy en het algemeen belang (waaronder misdaadbestrijding).
29-04-2020, 16:23 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: In de ogen van Grapperhaus is iedereen een crimineel. Dus wat hij feitelijk wil is gewoon ongestoord 'alles' van 'iedereen' binnen de gehele overheid kunnen rondstrooien. Alleen probeert hij het in te kleden.
We hebben nu de situatie dat een TB-er een verbod kan uitspreken op het delen van zijn gegevens wegens de AVG omdat er wettelijk niet geregeld is dat die uitwisseling mag.

Er is al kwalijk persoonlijk leed daardoor ontstaan waarbij privacy voorvechters heel subliem wegkijken.

Democratie is niet voor bange mensen, en het helpt niet je te gedragen als een nuttige idioot om griezels een verdere surveilance staat op te laten tuigen
29-04-2020, 17:53 door spatieman
ah ,kijk, ok, alu hoed mode tijd.
Covid is dus een hoax, een in de wereld gezet virus voor totale controle ,en ja, we ruimen meteen wat oudjes op
en met de so called covid app, kunnen we iedereen monitoren.
en ja, meteen data delen.
29-04-2020, 17:59 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: In de ogen van Grapperhaus is iedereen een crimineel. Dus wat hij feitelijk wil is gewoon ongestoord 'alles' van 'iedereen' binnen de gehele overheid kunnen rondstrooien. Alleen probeert hij het in te kleden.
We hebben nu de situatie dat een TB-er een verbod kan uitspreken op het delen van zijn gegevens wegens de AVG omdat er wettelijk niet geregeld is dat die uitwisseling mag.

Er is al kwalijk persoonlijk leed daardoor ontstaan waarbij privacy voorvechters heel subliem wegkijken.

Dus waarom dan van iedereen de data overal voor kunnen delen? En waarom specifiek, de voorvallen kunnen zoals jij stelt precies beschreven worden. En daar kun je dan de minimale hoeveelheid data kunnen afnemen voor een specifiek resultaat.
En dat is moeilijk ja, maar en zijn zat mensen die dat kunnen. Die zitten alleen niet in de kamer.
29-04-2020, 22:21 door Anoniem
SyRI 2.0 (SyRI 1.0, diverse LPD varianten, en dergelijke, zijn al meerdere malen afgeschoten, maar toch gaat men maar door; het is daarom kennelijk zeer belangrijk voor machtige sommigen om het toch maar door te blijven drukken), ondertussen gebeurt er van alles achter de schermen waar het gepeupel totaal geen weet van heeft, zeer waarschijnlijk onwettig is onder de huidige regelgeving, maar toch gebeurt.

We zien wel wat later (deels) aan de oppervlakte komt drijven, dan gaan we daar weer een hoop woorden aan besteden, en ondertussen wijzigt er weinig, want wij gaan ondertussen door met wat wij al van plan waren. Wie doet ons wat?

Stem op wij! Zodat u nog meer kan verwachten van wat wij werkelijk doen, maar altijd omheen zullen draaien. U wordt niet volledig, en onafhankelijk, geinformeerd. Dus u weet niet beter, of dacht u nu echt dat wij u werkelijk gaan informeren hoe het zit? Dat u een afgewogen overweging kan maken op basis van wat wij bepalen dat u middels MSM mag vernemen? Werkelijk onafhankelijke pers? Dat wat u stemt werkelijk verschil maakt?

Begrijpt u niet dat de werkelijke macht nooit zal toestaan dat wat het ook is dat het volk zou kunnen doen (stemmen, bijvoorbeeld), ook maar wat voor blijvende impact zou kunnen uitoefenen op de werkelijke macht?

If voting really can make a difference, they wouldn't allow us to use it.

Want de geschiedenis der mensheid leert is dat zolang je speelt volgens opgelegde regels, je nooit zal winnen.
Historisch feit. Alles is er op gericht om niet aan de huidige touwtjes der macht te komen. Al het andere is spel, misleiding, drogredenen, afleiding, noem maar op.

U heeft enkel uw diepgewortelde principes om op terug te vallen, datgene wat u altijd en overal toepast, ongeacht wie of wat. Al het andere zijn slechts schijnprincipes, sociale constructen, geleid door uw sociale omgeving, wat zij wensen en denken, niet waar u in de kern werkelijk voor staat.
Gij zult niet moorden, is een bekende daarin, maar niet als uw geliefden op het punt staan vermoord te worden door een onbekende gek, om niets. U heeft het recht om uzelf, en uw geliefden, met vele mogelijkheden te beschermen tegen onredelijke kwaadaardigheid van buitenaf.

Zoek uw naasten, ter linker-, rechter-, onafhankelijke en centrumzijde, waar het uw diepgewortelde principes betreft, om gezamenlijk datgene te bestrijden wat het ook is dat uw allen bedreigt.
Of sta toe dat verdeel en heers uw allen nog verder tegen elkaar opzet. U bent dan zelf niet in staat om voorbij hetgeen te zien waarvoor u misbruikt wordt.

Alles wat voorbij diepgewortelde principes gaat is wat uw sterkt in discussies, meningsverschillen, verschil in inzicht, wederzijdse begripsvorming, elkander begrijpen en versterken, en nog zoveel meer, maar niet waar het in de kern werkelijk om gaat, waar staan voor- en tegenstanders, in de kern, gezamenlijk voor?

Dat laatste is waar u gezamenlijk schouder aan schouder staat, en u bent tegen elkaar uit te spelen als u toestaat dat verschillen in inzicht op minder belangrijke niveaus, dan de gezamenlijke kernwaarden, u tegenstanders maakt.

Zelfs zover dat hetgeen u tegenstanders maakt dat u het prima vindt dat anderen overkomt wat u uzelf, en uw geliefden, niet toewenst, als uw vermeende tegenstander u, of uw geliefden, zou aandoen. In welk geval uw waarlijke principes eigenlijk kul zijn, want dan zou u wensen op uw tegenstanders, datgene wat u uzelf en uw geliefden niet toewenst. Hypocriet derhalve.

Dat is het terrein waarop politici, lobyisten, psychopaten, spelen, de een tegen de ander uitspelen. U trapt daarin.

Niemand wenst dat zijn/haar kind niet veilig op straat kan wezen, op welk tijdstip, in welke uiterlijke vertoning, met welk gedrag dan ook (zolang niet levensbedreigend richting anderen), om welke reden dan ook, vermoord mag worden, mismaakt mag worden, levenslang gehandicapt mag worden, verkracht mag worden, aangevallen mag worden, uitgesloten mag worden, en zo meer.

Niemand wenst dat zijn/haar geliefden door anderen gehaat worden, kapot gemaakt worden (broodwinningsroof, sociaal kapot maken, anderen opzetten tegen die persoon), om iets simpel als andere gedachten.

Immers, wat je een ander toewenst, om wat voor motivatie dan ook, is in feite een uitnodiging om jouw, en jouw geliefden, op exact dezelfde wijze te behandelen.

Oh? Jij denkt anders dan mij? Jij volgt niet tot de letter wat ik jou opleg om te denken en te voelen? Dan mag ik jouw hele leven kapotmaken op iedere manier die ik kan verzinnen, hoe vuil en verraderlijk en verachtelijk ook. En die van jouw onschuldige geliefden ook. Op de een of andere manier heb ik het recht verkregen om zelfs de onschuldigen die aan jouw verbonden zijn een beduidend minder leven te geven, en ik zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Kijk mij deugen! Ik maak onschuldigen het leven nog moeilijker, omdat ik iemand gevonden heb die niet doet wat ik denk en wil, dus dan is alles toegestaan! Niemand is onschuldig in de buurt van iemand die IK schuldig vindt!

Als dat is hoe je denkt, dan: boontje komt om zijn loontje. Wat je geeft, ga je terugkrijgen.

Is dat wat we willen met z'n allen? Dat we tegen elkaar uitgespeeld worden om dingen die helemaal niets met onze gezamenlijke kernwaarden te maken hebben? Al onze kinderen een mooie toekomst? Leven en laten leven? Je politieke keuze is meer waard dan al dat? Wat je mening is op een of ander onderwerp is veel meer waard dan gezamenlijke kernwaarden? Dan mag jij, en al de onschuldigen die onderdeel zijn van jouw, compleet en totaal kapot gemaakt worden, door wie of wat dan ook, zelfs compleet van de pot gerukte totaalidioten met een nietsontziend haatmasker op? Want jij hebt een of ander iets misschien/mogelijk een andere mening? Dan is al die ellende die je die tegenstander, en zijn/haar onschuldigen, op een of andere manier opeens gerechtvaardigd? Dat praat het op een of andere manier goed of zo?

Dus omdat iemand voor X, Y of Z stemt is het opeens "goed" om die persoon, en zijn/haar hele gezin helemaal kapot te maken en aan de bedelstaf te brengen?
Omdat iemand vindt dat iedereen en alles gebruik mag maken van alles wat Nederland te bieden heeft zodra dei de grens passeert is die persoon een "landverrader"?

Waar zijn onze gezamenlijke kernwaarden? Wat vinden de meeste van ons de meest belangrijke kernwaarden? Waar zijn de meesten van ons het, in de kern, gezamenlijk over eens?

Wat bindt ons? Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Waar komen wij vandaan? Wat zijn onze culturele en sociale kernwaarden? Wat nemen wij als gegeven aan? En kunnen wij dat borgen?

Wie zijn zij dat zij het recht menen te hebben om ons te verdelen waar wij allen, in de kern, werkelijk voor staan?

Kijk eerst waar je gezamenlijk staat, en kijk pas daarna naar de eventuele verschillen.
Want de kans is groot dat je allebei hetzelfde wil, maar er slechts een andere uitleg aan geeft.

Dat op zich is niet genoeg om elkaars leven kapot te willen maken. Zelfs meewerken aan elkaars leven kapot willen maken. Om niets anders dan een andere mening over iets minder belangrijker, terwijl onze kernwaarden niet verschillen van elkander.

Goh, jij stemt links, jij stemt rechts, jij gelooft de MSN, de ander niet, zoveel verschillen, maar denken we echt zoveel anders waar het werkelijk om draait? Waar het ons allen echt in ons diepste raakt? Wat we allen echt allemaal willen?

Een toekomst vol hoop, veiligheid, kansen, opleiding, eigen woning mogelijkheden, een eigen bestaan kunnen opbouwen binnen gegeven financiele mogelijkheden, gelijkheid, gelijke kansen, gelijke rechtspraak en gelijkwaardigheid, voor al onze kinderen?

Of liever achter de van overheidswege opgelegde "werkelijkheid" van "wie het hardst schreeuwt en afdwingt", of wie "de beste connecties heeft", heeft meer gelijk dan een ander, krijgt meer kansen, komt met meer weg en dat noemen we democratie in een moderne rechtsstaat.
29-04-2020, 23:41 door Anoniem
Oh, he verneukt alleen maar de grondwet.Niets aan de hand, mensen. Ga verder, ga verder, niet opletten over wat er werkelijk aan de hand is. Volgend jaar weer stemmen op ons he :). Oh ja, graag nog even bukken daar verderop, wij willen graag een een vuurhete gloeiende staaf in uw achterste douwen. Daar is u niet bekend mee? Niet bekend hoe Europa (niet de EU) bevrijd is geweest? Wat daar voor nodig was? Nou, zeker niet mensen die bereid zijn een vuurhete gloeiende staaf in hun achterste geduwd te krijgen, maar u denkt het beter te weten? Ja? Zeker weten? U weet het echt beter?
Ok, succes met Europe (u bedoelt EU) verder, wij zijn weg van hier, succes verder, doei! dag! opzouten! Wie, in godsnaam, stemt op deze totaal idioten?

Oh wacht, Europeanen hebben geen totaal geen ervaring, historisch gezien, wanneer te vluchten voor een totalitair regiem zoals de EU. Sorry! Good luck, lads! Hope you come out of this joy ride alright!
30-04-2020, 08:47 door karma4
Door Anoniem: Dus waarom dan van iedereen de data overal voor kunnen delen? En waarom specifiek, de voorvallen kunnen zoals jij stelt precies beschreven worden. En daar kun je dan de minimale hoeveelheid data kunnen afnemen voor een specifiek resultaat.
En dat is moeilijk ja, maar en zijn zat mensen die dat kunnen. Die zitten alleen niet in de kamer.
Misschien ben jet het verhaal Anne Faber vergeten. Wegens privacy mochten de gegevens over gevaren niet gedeeld worden.
Veel van dat soort voorvallen en procedures kun je achteraf aardig beschrijven. Het probleem is dat jet het allemaal vooraf moet bedenken met de wetgeving. Als de technologie dan ook nog eens veranderd kun je al die details echt niet meer voorzien. Daarom is vermoedelijk alles wat ooit normaal geacht werd nooit in detail beschreven.

Probeer eens exact alle voetstap met elke beweging elke spier te beschrijven. Dan zul je merken dat zoiets een onmogelijke iets is. Dan is een opdracht om je te verplaatsen veel eenvoudiger.
Beschrijf eens alle overheidsinstanties en verlengstukken met overheidstaken en welke gegeven daarbij gebruikt zouden moeten worden.. Het uitspreken dat in een risicovol geval iets gedeeld mag worden is veel eenvoudiger.
30-04-2020, 09:48 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Dus waarom dan van iedereen de data overal voor kunnen delen? En waarom specifiek, de voorvallen kunnen zoals jij stelt precies beschreven worden. En daar kun je dan de minimale hoeveelheid data kunnen afnemen voor een specifiek resultaat.
En dat is moeilijk ja, maar en zijn zat mensen die dat kunnen. Die zitten alleen niet in de kamer.
Misschien ben jet het verhaal Anne Faber vergeten. Wegens privacy mochten de gegevens over gevaren niet gedeeld worden.
Veel van dat soort voorvallen en procedures kun je achteraf aardig beschrijven. Het probleem is dat jet het allemaal vooraf moet bedenken met de wetgeving. Als de technologie dan ook nog eens veranderd kun je al die details echt niet meer voorzien. Daarom is vermoedelijk alles wat ooit normaal geacht werd nooit in detail beschreven.

Probeer eens exact alle voetstap met elke beweging elke spier te beschrijven. Dan zul je merken dat zoiets een onmogelijke iets is. Dan is een opdracht om je te verplaatsen veel eenvoudiger.
Beschrijf eens alle overheidsinstanties en verlengstukken met overheidstaken en welke gegeven daarbij gebruikt zouden moeten worden.. Het uitspreken dat in een risicovol geval iets gedeeld mag worden is veel eenvoudiger.

Het probleem is dat onze overheden keer op keer op keer de geest van een regeling negeren en deze oprekken zover als de letter ervan strekt - en er vaak iets voorbij. Daarmee is een generieke opdracht of bevoegdheid geen optie meer. Niet omdat onze overheden bij voorbaat niet te vertrouwen zijn, maar omdat ze dat vertrouwen grondig verspeeld hebben. Het zal eerst een behoorlijke tijd goed moeten gaan voordat dat vertrouwen hersteld kan worden. Tot die tijd zullen we uitermate terughoudend met regelingen zijn en ze als het echt niet anders kan heel nauwkeurig beschrijven, en uitrusten met de nodige waarborgen en noodremmen.
30-04-2020, 21:26 door karma4
Door Anoniem: ...Het probleem is dat onze overheden keer op keer op keer de geest van een regeling negeren en deze oprekken zover als de letter ervan strekt - en er vaak iets voorbij. Daarmee is een generieke opdracht of bevoegdheid geen optie meer. Niet omdat onze overheden bij voorbaat niet te vertrouwen zijn, maar omdat ze dat vertrouwen grondig verspeeld hebben. Het zal eerst een behoorlijke tijd goed moeten gaan voordat dat vertrouwen hersteld kan worden. Tot die tijd zullen we uitermate terughoudend met regelingen zijn en ze als het echt niet anders kan heel nauwkeurig beschrijven, en uitrusten met de nodige waarborgen en noodremmen.

Ik kan best een eind met je meegaan.
Het AP is overheid en ik vindt dat ze het eerdere vertrouwen behoorlijk beschaamd hebben. Niets van de ooit zo fraaie doelen van de gdpr.
Dan hebben we nog de universiteiten waar in bepaalde hoeken het woord privacy en gebezigd wordt maar er zo te zien een ministerie van waarheid aan het ontstaan is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.