image

Dekker: AVG geen belemmering voor communicatie over coronadoden

woensdag 17 juni 2020, 17:55 door Redactie, 5 reacties

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt geen belemmering voor de GGD om te communiceren over personen die aan het coronavirus zijn overleden. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten op Kamervragen van 50Plus.

Aanleiding voor de vragen van 50Plus-Kamerlid Van Otterloo was een interview met burgemeester Van de Weerd van Nunspeet en burgemeester Bilder van Zwartewaterland in het Reformatorisch Dagblad. In het interview stelt Van de Weerd dat "de doorgeslagen privacywet extra doden heeft gekost". Zo liet de GGD de burgemeester weten hem niet te zullen informeren als er mensen in Nunspeet waren besmet of overleden, omdat deze informatie naar personen te herleiden zou zijn.

50Plus-Kamerlid Van Otterloo vroeg Dekker of de stelling van de burgemeester klopt dat de privacywetgeving ervoor heeft gezorgd dat er in Nederland onnodig mensen zijn overleden aan het coronavirus. De minister laat weten dat de AVG alleen van toepassing is op persoonsgegevens van levende personen. "Het melden van sterfgevallen valt dan ook buiten de reikwijdte van de AVG. Bij het melden van besmettingen speelt de AVG wel een rol", merkt Dekker op.

De Wet publieke gezondheid bepaalt dat artsen die een infectie met het coronavirus vaststellen dit direct aan de GGD moeten melden. Ook in verpleeghuizen zal bij een besmetting dit aan de GGD moeten worden gemeld. Het gaat dan om de naam, het adres, de geboortedatum, het burgerservicenummer en de verblijfplaats van de betrokken persoon, alsmede gegevens over de infectieziekte.

Vervolgens moet de GGD aan het RIVM, de voorzitter van de veiligheidsregio en aan de burgemeester van de gemeente waar de besmette persoon woont laten weten dat ze een melding hebben ontvangen. Aan de voorzitter van de veiligheidsregio en aan de burgemeester mag van de eerder genoemde gegevens alleen de informatie worden verstrekt die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke bevoegdheden onder de Wet publieke gezondheid.

In het geval van burgemeesters ontvangen die alleen informatie in de vorm van geaggregeerde aantallen, net als het RIVM. "Voor zijn rol als burgervader is het vooral van belang dat hij op de hoogte is van het feit dat er besmettingen zijn. Dat is in de onderhavige situatie ook gebeurd", aldus Dekker. De minister stelt dan ook dat de privacywetgeving geen belemmering vormde voor het communiceren van de nodige informatie over deze besmettingen en sterfgevallen.

Reacties (5)
17-06-2020, 20:41 door karma4
ho ho, omdat het doden gaat zou de AVG niet meer gelden?
Doden hebben nabestaanden, een voormalige woonlocatie, De verpleeghuizen met de verzorgers. Je stigmatiseert een flinke groep levende personen als mogelijk besmet en wie een superverspreider zou kunnen zijn.
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-01-15_guidance_paper_arts_en_1.pdf

De verpleegtehuizen zaten met een probleem waarbij ze niet gehoord worden.
De burgermeester heeft informatie gebruikt om paden te openen waarbij geen expliciete toestemming was.
18-06-2020, 08:16 door DDK
De AVG/GDPR is van toepassing op gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

M.a.w. de AVG is idd niet van toepassing op personen die overleden zijn. Echter; als er gegevens van overledenen worden gepubliceerd die direct of indirect herleidbaar zijn tot bijv. nabestaanden die nog wel in leven zijn dan is de AVG wel van toepassing. (even los van andere wetgeving)

Deze burgervader maakte blijkbaar ook geen verschil in gegevens die hij nodig had voor zijn werkzaamheden en gegevens die hij graag zou willen (need to know / nice to have). Minister Dekker geeft helder aan dat de burgemeester toegang heeft gekregen tot gegevens die noodzakelijk waren voor de taak die hij moest vervullen.

Dit is weer typisch een geval klok-klepel en gehoorapparaat ...

DDK
18-06-2020, 09:32 door karma4
[ur]https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/gezondheid[/url] Als de burgermeester het recht heeft mensen (naam en toenaam) in quarantaine te plaatsen dan zal hij toch namen moeten krijgen. Hij is verantwoordelijk voor het gericht ingrijpen bij infecties en bedreigingen. Er zal geen dataverwerking voor beschreven zijn aangezien het onverwachte gebeurtenissen zijn.
De wet publieke gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-03-19 noemt enkel taken en verwachtingen.

Gezien de huidige situatie met corona ziet de coordinatie bij de minister niet meer bij de burgermeester.
Wordt duidelijker met: GGD staat voor gemeentelijke gezondheidsdienst, deze zijn verantwoordlelijk voor het bron contact onderzoek De GGD's zijn in regio's opgezet voor meerdere gemeentes. https://www.ggd.nl/ Er is geen directe aansturing van een enkele burgermeester.
18-06-2020, 09:58 door Anoniem
Door karma4: [ur]https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/gezondheid[/url] Als de burgermeester het recht heeft mensen (naam en toenaam) in quarantaine te plaatsen dan zal hij toch namen moeten krijgen. Hij is verantwoordelijk voor het gericht ingrijpen bij infecties en bedreigingen. Er zal geen dataverwerking voor beschreven zijn aangezien het onverwachte gebeurtenissen zijn.
De wet publieke gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-03-19 noemt enkel taken en verwachtingen.

Gezien de huidige situatie met corona ziet de coordinatie bij de minister niet meer bij de burgermeester.
Wordt duidelijker met: GGD staat voor gemeentelijke gezondheidsdienst, deze zijn verantwoordlelijk voor het bron contact onderzoek De GGD's zijn in regio's opgezet voor meerdere gemeentes. https://www.ggd.nl/ Er is geen directe aansturing van een enkele burgermeester.
In de AVG staan ook zaken die aangeven dat in zo'n situatie de uitwisseling wel mogelijk is. Toestemming is niet nodig, maar er moet een noodzaak zijn. Wil een burgemeester iemand in quarantaine plaatsen en heeft hij hier beleid voor opgesteld, dan zal die noodzaak wel aan te tonen zijn en kan de GGD dit ook correct doen. Maar zonder beleid is die noodzaak er niet en kan de GGD dus weigeren.
18-06-2020, 11:45 door karma4
Door Anoniem: In de AVG staan ook zaken die aangeven dat in zo'n situatie de uitwisseling wel mogelijk is. Toestemming is niet nodig, maar er moet een noodzaak zijn. ..... Maar zonder beleid is die noodzaak er niet en kan de GGD dus weigeren.

Hier gaat het wringen je gaat er vanuit dat je alles kan voorzien en van te voren in protocollen en beleid kan vastleggen.
Zo staat het ook in die wet publieke gezondheidszorg. Nog een vreemd iets:
- De taak ligt wettelijk bij de burgermeester, de uitvoering zit bij de GGD. Hoe denk je daar over?
Dat het als probleem in de praktijk opspeelde heeft zo te zien een specifieke oorzaak.
Met de AVG is het beeld uitgedragen dat alles perfect tot in details opgenomen moet zijn in een verwerkingsregister.
De wettelijke noodzaak en regelingen zijn er (zie de verwijzingen) echter de prioriteitsstelling lijkt ineens anders geworden te zijn door de eis van die perfecte aanwezige vastlegging..

Je ziet het aan het antwoord. Het zou enkel over de doden met hun namen gaan, het is beantwoord door de minister van rechtszekerheid, het is niet beantwoord door de minister van gezondheidszorg.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.