image

Autoriteit Persoonsgegevens keurt gedragscode NLdigital goed

donderdag 27 augustus 2020, 12:55 door Redactie, 1 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gedragscode van branchevereniging NLdigital goedgekeurd. Deze gedragscode is bedoeld om ict-bedrijven te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Het gaat dan specifiek om verwerkers (data processors), bedrijven die in opdracht van een ander data verwerken.

De Data Pro Code van NLdigital geeft concrete gedragsregels voor deze verwerkers. Het gaat om een nadere uitwerking van de verplichtingen voor verwerkers op grond van artikel 28 van de AVG, waar een aantal eisen in staan beschreven waaraan een verwerker moet voldoen, en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. Om aan de informatieplichten te voldoen vraagt de Data Pro Code om het invullen van een Data Pro Statement. Daarin informeren verwerkers op welke wijze zij concreet invulling hebben gegeven aan de AVG.

Het Data Pro Statement vormt samen met de standaardclausules voor verwerkingen een verwerkersovereenkomst. Verwerkers die aan de eisen van de Data Pro Code voldoen worden opgenomen in het Data Pro register. Geregistreerde verwerkers komen onder extern toezicht te staan. Wanneer bedrijven niet meer aan de eisen van de Code voldoen worden ze uit het register verwijderd. Binnenkort wordt het toezichthoudend orgaan opgericht dat toezicht op de Data Pro Code gaat houden.

"Mensen vertrouwen hun persoonsgegevens toe aan organisaties. En die organisaties vertrouwen die gegevens vaak weer toe aan de producten en diensten van bedrijven uit de digitale sector. Dat maakt dat heel veel mensen uiteindelijk van deze code zullen profiteren", zegt Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens NLdigital bleek al gauw na de introductie van de AVG in 2018 dat het nodig was om de privacywetgeving te verduidelijken en bedrijven concrete handvatten te geven. "Zodoende ontstond deze Data Pro Code. Inmiddels houden honderden bedrijven in de digitale sector zich aan de gedragscode", laat Lotte de Bruijn weten, directeur NLdigital.

De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de AVG die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft goedgekeurd. Een branche of sector die een gedragscode heeft opgesteld, kan aan de toezichthouder vragen om deze goed te keuren. Het is daarbij vooral belangrijk dat de code een concrete uitwerking van de AVG biedt.

Reacties (1)
27-08-2020, 16:10 door Anoniem
Nou, deedragscode komt duidelijk uit een club van goed gezelschap.
Een Senior Vice President, CGI Nederland -> bedrijf bekend als de "controleurs" van de cda verkiezing app.

Een Country Managing Director, Accenture -> bekend van de soepele account verklaringen en veel gedragscodes

Algemeen Directeur, Microsoft Nederland -> bekend van Bill Gates die z'n geld uiteindelijk graag in de who stak.

Directeur zakelijke markt, KPN -> bedrijf bekend van cda-er Jan Kees de Jager.

General Manager, IBM Benelux -> een ICT bedrijf dat al z'n ICT producten de deur uit duwde.

Directeur, Oracle Nederland -> bekend van qua security en foutloze software het o zo doortimmerde Java
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.