image

Kiesraad: optelsoftware functioneerde goed bij verkiezingen

vrijdag 20 november 2020, 14:44 door Redactie, 4 reacties

De Kiesraad heeft tijdens de eerder aangekondigde extra controles van de stemresultaten bij de herindelingsverkiezingen geen problemen met optelsoftware OSV aangetroffen. De software heeft goed gefunctioneerd, aldus de conclusie van de Kiesraad.

Er werd niet door de Kiesraad getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de software. De kans dat een grote fout in de optelsoftware niet wordt gedetecteerd is volgens de raad zeer klein. De Kiesraad vindt naar eigen zeggen belangrijk om de procedure voor de vaststelling van de uitslag waar mogelijk nog te versterken. Daarom werd besloten om extra controles uit te voeren om vast te kunnen stellen dat de software correct heeft opgeteld.

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt al ruim tien jaar gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland. OSV2020 is de technisch vernieuwde versie van de optelsoftware. Bij de verkiezingen wordt door middel van pen en papier gestemd. Vervolgens worden de uitgebrachte stemmen per stembureau opgeteld en de totalen opgeschreven in een proces-verbaal.

De processen-verbaal van alle stembureaus worden dan naar het stadhuis gebracht. Daar worden de uitslagen van de processen-verbaal in de OSV2020 ingevoerd. Het programma print vervolgens de uitslag die door de burgemeester wordt ondertekend en zo definitief is.

Afgelopen woensdag vonden in verschillende gemeenten herindelingsverkiezingen plaats waarbij de OSV2020 werd ingezet. De resultaten van de software zijn door de Kiesraad gecontroleerd. Zo werd gekeken of de stemaantallen op lijstniveau die in de stembureaus met de hand zijn vastgesteld overeenkomen met de aantallen in de ondersteunende software OSV2020.

Tevens werd gecontroleerd of de optellingen op lijstniveau bij elkaar opgeteld overeenkwamen met de totaaltelling van de gemeenten, en keek de Kiesraad of de zetelverdeling goed door de programmatuur is berekend. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Volgens de Kiesraad heeft de software dan ook goed gefunctioneerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet gisteren weten dat ze ook bij de Tweede Kamerverkiezing volgend jaar maart handmatige controles wil.

Reacties (4)
20-11-2020, 18:31 door Anoniem
Woensdagavond constateerden stembureauleden een opschrijffout in de voorlopige uitslag van een van de stembureaus in Haaren. De fout bleek helaas niet gecorrigeerd vóórdat tijdens de live uitzending een voorlopige uitslag op partijniveau werd gepresenteerd
Bron: https://oisterwijk.nl/nieuws/actueel/artikel/centraal-stembureau-besluit-tot-volledige-hertelling-379.html

Al calls doen voooooordat alles goed en wel is gecontroleerd.

Dezelfde feiten kunnen luiden tot een gezamenlijk bericht namens de voorzitter van het stembureau / gemeente die tegelijk minder nadruk legt op - kijk we hebben 1 fout gecorrigeerd - zou zijn:
Er was besloten om een voortijdige live uitzending te houden over de stand van zaken rondom de verkiezingen. De vergadering heeft besloten die door te laten gaan. Dit terwijl nog niet alle controles waren afgerond. Dat bleek een fout. Bij een van de controles op de uitslag, optellingen en juistheid van toegewezen en ongeldige stemmen bleek ondertussen dat er iets verkeerd was opgeschreven. Met de voorzitter van het stembureau zal nog worden vergaderd over hoe deze tweede kennelijke fout precies is geconstateerd en zal worden afgehandeld. De live uitzending kon op voorhand ook slechts algemeen van aard zijn. Geen voorlopige uitslag op partijniveau, wel kon er een tussenstand van het tellen worden medegedeeld. Die krijgt naar verwachting een correctie. Tot zover kende het stem- en verkiezingsuitslag proces zelf een gangbaar verloop en kan de controles verder doorgang vinden.

In kader daarvan is besloten tot hertelling van ruim 11.000 stemmen. Dat gebeurt op zaterdag 21 november. Dan wordt om 10.30u de zitting van het centraal stembureau heropend in het Tiliander. Op dat moment start ook de hertelling. Een (her)telling is openbaar. In verband met corona geldt een maximaal aantal personen per ruimte. Stembureau leden zullen hierop toezien. Het totaal aantal mensen dat in persoon het tellen kunnen aanschouwen is ..... personen. Daarna is de bedoeling dat de definitieve uitslag kan worden vastgesteld. Deze zal later nog na mogelijke vervolg-procedures bij officiële rapportage naar verwachting kunnen worden bekrachtigd.

Behoudens dat controle op totalen door de de software een ruggesteun bleek te zijn, zijn geen andere checks gedaan. De software was niet gericht op controle op geldigheid van de uitgebrachte stem. Die doen leden van het stembureau en dat wordt achteraf gecontroleerd door mensen van de Kiesraad. Er zijn verdere bevindingen gemeld.
21-11-2020, 12:40 door Anoniem
Tevens werd gecontroleerd of de optellingen op lijstniveau bij elkaar opgeteld overeenkwamen met de totaaltelling van de gemeenten, en keek de Kiesraad of de zetelverdeling goed door de programmatuur is berekend

Ik ben benieuwd hoe:
- de software een blanco stem telt.
- eventuele lijstverbindingen waren "voorgeprogrammeerd"
omdat dat rekenkundig verdeelsleutels andere verhoudingen voor stemuitslagen en restzetels kan opleveren.
- of een fout die erin zat voordat het tussentijds optellen begon er dankzij inzet van de software ertoe leidt dat de optel-som berekening maar 2 opties heeft in plaats van 3, namelijk de optelling stilleggen en helemaal overnieuw doen danwel de hele telling van de biljetten zelf helemaal overnieuw moet.

Met andere woorden wat moet aan controles & correcties doorvoeren in de processen 1)vaststellen aantallen uitgebrachte stemmen en vaststellen 2)kies-uitslag eventueel anders doordat nu software naast het eigenlijk tellen wordt geplaatst?

Of was de software een veredelde maar starre rekenmachine, zoals een excel formulier ook een ruggesteun kan zijn, met veel pr poe-ha erom heen? Wellicht om daarna stilletjes een uitgebreidere variant van de huidige software met meer of andere functies bij de landelijke 2e kamer verkiezingen in Maart 2021 in te zetten?
21-11-2020, 12:56 door Anoniem
Dit is toch standaard... de media willen zo snel mogelijk een uitslag, maar de echte uitslag wordt pas gepresenteerd als
de kiesraad alles geteld en gecontroleerd heeft.

In de USA is het niet anders. Iedereen roept dat ie gewonnen heeft en er wordt vanalles geteld en herteld, maar de echte
uitslag is pas op 6 januari (als ik me niet vergis) dus alles wat daarvoor zit is alleen gebrul door de media.
21-11-2020, 14:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Woensdagavond constateerden stembureauleden een opschrijffout in de voorlopige uitslag van een van de stembureaus in Haaren. De fout bleek helaas niet gecorrigeerd vóórdat tijdens de live uitzending een voorlopige uitslag op partijniveau werd gepresenteerd
Bron: https://oisterwijk.nl/nieuws/actueel/artikel/centraal-stembureau-besluit-tot-volledige-hertelling-379.html

Al calls doen voooooordat alles goed en wel is gecontroleerd.
Het heet niet voor niets een voorlopige uitslag. Dat betekent dat je hem nog niet als definitief moet beschouwen.

Het is in mijn ogen trouwens niet zuiver om het Amerikaanse woord "call" hiervoor te gebruiken. Dat woord wordt gebruikt in een wezenlijk ander kiessysteem dan het onze, en slaat op dat nieuwsmedia bekend maken dat in hun ogen de uitslag als definitief kan worden beschouwd. Hier zijn het stembureau's zelf die sneltellingen publiceren en in een later stadium met een definitieve uitslag komen. We hebben onze eigen systeem en onze eigen terminologie.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.