image

Is er sprake van stalking wanneer iemand stiekem wordt gefilmd?

woensdag 25 november 2020, 15:08 door Arnoud Engelfriet, 10 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik hoorde van een collega over een man die twee jaar lang stiekem de buurvrouw filmde. Zij had aangifte gedaan van stalking, maar werd weggestuurd omdat stiekem iemand filmen daar niet onder valt. Daarvoor moet je iemand hinderlijk volgen, lastigvallen of iets dergelijks. Klopt dat?

Antwoord: Het klopt dat in artikel 285b Strafrecht staat dat het pas stalking is wanneer je iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden. Jezelf opdringen dus. Als je slachtoffer totaal geen idee hebt dat jij haar filmt of volgt, kun je dan wel spreken van dwang? Hoe wordt ik gedwongen als ik niet eens dóór heb dat iemand er is?

Toch is dit wél stalking. Dat bepaalde recent de Hoge Raad, in een zaak van een man die twee jaar lang zijn overbuurvrouw filmde. Het Gerechtshof had de man vrijgesproken van het strafbare feit belaging, zoals stalking officieel heet:

Het hof is van oordeel dat het oogmerk van verdachte om aangeefster te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, niet uitsluitend kan worden afgeleid uit heimelijke handelingen waarvan het slachtoffer zich pas geheel achteraf bewust is geworden.

In gewone taal: als iemand pas helemaal na afloop ontdekt dat jij haar stiekem filmde, dan kun je niet zeggen dat je haar gedwongen hebt gefilmd. Die persoon deed waar ze zin in had, jij filmde dat, daar zit geen centje dwang aan toch? Er zijn vast andere misdrijven, maar specifiek stalking dat zien wij niet.

Nou, niet helemaal. Het is al langer vaste jurisprudentie dat je iemands privacy kunt schenden door een handeling die pas later uitkomt:

[Het Hof zei dat een] gedraging uitsluitend dan als inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer van een ander kan worden aangemerkt indien die ander ten tijde van die gedraging met die gedraging bekend was en dus niet indien deze nadien op de hoogte is gekomen van die gedraging. Die opvatting vindt evenwel geen steun in het recht en in het bijzonder niet in art. 285 Sr.

Maar waar zit dan de dwang? Die zit hem in het stiekeme karakter. Als jij je niet laat betrappen, kan ik geen bezwaar maken, je niet wegsturen of ingrijpen.

Het kan immers zijn dat de verdachte, door bewust en gedurende langere tijd heimelijk en onopgemerkt te filmen, heeft willen bewerkstelligen dat die ander zich niet kon verzetten tegen het gefilmd worden en aldus werd gedwongen dat filmen te dulden.

Door dus niet te onthullen dat je filmt, dwing je iemand het filmen te ondergaan. Je dwingt iemands autonomie opzij, als het ware. Ik zie daar wel wat in, privacy is in de kern het recht met rust gelaten te worden. Wie in dat recht binnendringt zonder zelfs maar zichzelf kenbaar te maken, dwingt zich op een plek waar hij niet mag zijn.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (10)
25-11-2020, 17:25 door MathFox
Interessant is dat de Hoge Raad hiermee tegen twee lagere rechters én het advies van de Procureur Generaal ingaat... (Eens dat het advies van de PG niet inging op het "dulden" aspect van aanklacht en wet.)
Een internet-gerelateerde vraag: betekent dit nu ook dat onze commerciële Internetvolgers, je weet wel wie, strafrechtelijk aangepakt kunnen worden voor het stalken van de miljoenen Nederlandse Webgebruikers?
25-11-2020, 23:13 door [Account Verwijderd]
Door MathFox: Een internet-gerelateerde vraag: betekent dit nu ook dat onze commerciële Internetvolgers, je weet wel wie, strafrechtelijk aangepakt kunnen worden voor het stalken van de miljoenen Nederlandse Webgebruikers?

Die gaan ongetwijfeld zeggen dat ze jou niet stalken maar een token waarvan ze niet weten dat jij het bent.
26-11-2020, 05:51 door Anoniem
Door MathFox: Een internet-gerelateerde vraag: betekent dit nu ook dat onze commerciële Internetvolgers, je weet wel wie, strafrechtelijk aangepakt kunnen worden voor het stalken van de miljoenen Nederlandse Webgebruikers?
Dat is ook waar ik meteen aan dacht, en wat ik me al jaren afvraag: hoe kan het dat grootschalig, geautomatiseerd volgen en beïnvloeden van een groot deel van de wereldbevolking niet als stalken wordt gezien?
26-11-2020, 10:19 door spatieman
kort gezegd.
Het is geen stalking.
Maar het is wel inbreuk op de privacy van iemands persoon.
26-11-2020, 12:32 door MathFox - Bijgewerkt: 26-11-2020, 12:32
Door spatieman: kort gezegd.
Het is geen stalking.
Maar het is wel inbreuk op de privacy van iemands persoon.
Ik geef jou een vergelijkbare opdracht als die de HR aan het gerechtshof geeft: Waarom is het dulden deel van
artikel 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
niet van toepassing op onze Internetvolgers?
26-11-2020, 14:49 door Anoniem
Door MathFox:
Door spatieman: kort gezegd.
Het is geen stalking.
Maar het is wel inbreuk op de privacy van iemands persoon.
Ik geef jou een vergelijkbare opdracht als die de HR aan het gerechtshof geeft: Waarom is het dulden deel van
artikel 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
niet van toepassing op onze Internetvolgers?

Nee, onze Volgers genieten flinke mate onschendbaarheid. U weet dat zel boven ons verheven zijn. Ivm veiligheid, weet u. Wát voel ik me veilig! En (op)geborgen...
26-11-2020, 17:20 door Anoniem
Door spatieman: kort gezegd.
Het is geen stalking.
Maar het is wel inbreuk op de privacy van iemands persoon.
Kort gezegd, het is wel stalking EN het is geen stalking.
Wie daar nog uitkomt, krijgt vast een Leerstoel Recht toegewezen...
26-11-2020, 22:35 door Anoniem
Kort gezegd, het is wel stalking EN het is geen stalking. Wie daar nog uitkomt, krijgt vast een Leerstoel Recht toegewezen...

De meeste inbreuken op de privacy vallen niet onder stalking. Basiskennis recht is genoeg, om dat te snappen.
27-11-2020, 16:12 door Anoniem
Door Anoniem:
Kort gezegd, het is wel stalking EN het is geen stalking. Wie daar nog uitkomt, krijgt vast een Leerstoel Recht toegewezen...

De meeste inbreuken op de privacy vallen niet onder stalking. Basiskennis recht is genoeg, om dat te snappen.

Over wat wel en niet onder (inbreuk op de) privacy vallen zijn zelfs sommige vaste leden hier in hevige verwarring, wat vervolgens weer tot overbodige discussies en evident foutieve standpunten leidt.
29-11-2020, 21:43 door Anoniem
Wel grappig dat de security.nl community advies vraagt aan een "rechtsgeleerde" en dan vervolgens er tegen in gaat door het blijkbaar beter te weten.

Minder praten meer luisteren.

- RAMLETHAL
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.