image

De verkiezingsprogramma's doorgelicht: Deel 1 cybersecurity

maandag 25 januari 2021, 15:35 door Redactie, 29 reacties
Laatst bijgewerkt: 14-02-2021, 12:07

Op woensdag 17 maart mogen alle Nederlanders van achttien jaar en ouder weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen hebben politieke partijen hun verkiezingsprogramma's gepubliceerd waarin ze hun plannen voor Nederland in de periode van 2021 - 2025 kenbaar maken.

Security.NL heeft de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in de Tweede Kamer doorgelicht en geeft in een reeks van vier achtergrondartikelen een overzicht van de onderwerpen: cybersecurity, privacy, Big Tech en digitalisering. Onderwerpen die al dagelijks op deze website worden besproken. Zo kunnen lezers in één oogopslag zien wat de partijen voor plannen op deze gebieden hebben en wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Vandaag het eerste deel in deze reeks van vier artikelen waarin is gekeken naar het onderwerp cybersecurity in de verkiezingsprogramma's. Het gaat dan om zaken als de bescherming van data en systemen en de aanpak van cybercrime, maar ook de rol die de partijen voor de inlichtingendiensten zien weggelegd.

De onderstaande punten komen direct uit de partijprogramma's. In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten.

50Plus (programma)

 • Meer geld en middelen voor internetpolitie die fraude en oplichting opspoort.
 • Strengere straffen voor internetmisdaden.
 • Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen aan ouderen en kwetsbare mensen geven.

Christen-Democratisch Appèl (CDA) (programma)

 • Nederland moet zich beter voorbereiden en oefenen op een massieve verstoring van het digitale domein door een technische storing of cyberaanval.
 • Meerjarig cybersecurityprogramma onder leiding van een aparte Nationale Cybersecurity Coördinator.
 • Versterken van inlichtingen en veiligheidsdiensten om Nederland tegen de groeiende digitale dreiging te beschermen
 • Creëren van Cyberhub waar het Defensie Cyber commando en het Nationale Cybersecurity Centrum deel van uit maken.
 • Waar nodig wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangepast om de effectiviteit van de diensten te vergroten.
 • Bij Defensie kennis over alle vormen van digitale oorlogsvoering versterken.

ChristenUnie (programma)

 • Bestrijding van kinderporno door specialistische teams van cyberrechercheurs.
 • Stimuleren van start-ups op het gebied van cybersecurity.
 • Start-ups en scale-ups krijgen rol in adviseren van overheden op het gebied van cybersecurity.
 • Investeren in cyberkennis en -middelen van Defensie.
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders.
 • Steun van diplomatieke route om tot internationale normen voor het cyberdomein te komen.
 • Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.

Democraten 66 (D66) (programma)

 • Fors meer investeringen in onderzoek op het gebied van cybersecurity.
 • Versterken van vaardigheden en slagkracht van toezichthouders op het gebied van cybersecurity.
 • Extra geld voor politie en het OM voor aanpak cybercriminaliteit.
 • Jaarlijks cyberafhankelijkheidsbeeld dat laat zien van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is.
 • NCSC mag beveiligingsinformatie van niet-vitale sectoren ook delen met Computer Emergency Response Teams.
 • Procedure voor supersnelrecht om online content zo snel mogelijk - eventueel tijdelijk - van het internet te verwijderen.
 • Investeren in cybercapaciteiten van Defensie. Kennis hierover bij de Nederlandse krijgsmacht kan zowel in EU- als NAVO-verband worden ingezet.
 • Beschermen van vrije toegang tot informatie op Internet. Niet toestaan dat andere landen in de fundamenten van het internet ingrijpen.

Forum voor Democratie (FvD) (programma)

 • Overheid mag geen gebruikmaken van Huawei en andere riskante Chinese apparatuur.
 • Intrekken van de Sleepwet.
 • Verplichting tot privacy en security by design.

GroenLinks (programma)

 • Politie krijgt meer capaciteit en kennis om cybercrime en zaken als oplichting en kinderporno via internet op te sporen.
 • Nederland zet zich in op het het tegengaan van cyberwar.
 • Nederland streeft naar strikte internationale afspraken over inzet van cyberaanvallen.
 • Technologie en apparatuur voor cybersurveillance gaan onder het wapenexportbeleid vallen.
 • Bij terreurbestrijding ligt de nadruk op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance.
 • De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zetten hun bevoegdheden gericht in en publiceren jaarlijks het aantal geplaatste taps.
 • De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) krijgt de mogelijkheid om samen te werken met andere toezichthouders in betrouwbare Europese landen.

Partij van de Arbeid (PvdA) (programma)

 • Meer capaciteit voor bestrijding cybercrime.
 • Meer en betere rechercheurs die cybercrime aanpakken.
 • Beschermen tegen cyberaanvallen en industriële spionage.

Partij voor de Dieren (PvdD) (programma)

 • Overheid zet zich in voor het realiseren van cybereisen aan Internet of Things-apparaten.
 • Zorgen voor een robuuste taskforce die spionage opspoort en tegengaat.
 • De AIVD is zeer terughoudend met het delen van gegevens van burgers met buitenlandse veiligheidsdiensten.
 • De Sleepwet wordt ingetrokken en er komt een nieuwe privacy-vriendelijke Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
 • Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons. Het communicatiegeheim wordt beschermd en gerespecteerd.
 • Overheid gaat structureel investeren in softwareprojecten om de digitale infrastructuur beter te beveiligen.

Partij voor de Vrijheid (PVV) (programma)

 • Extra geld voor bestrijding geavanceerde cybercrime en digitale dreiging buitenlandse mogendheden.
 • Een "Cybercrime-offensief".
 • Politie moet digitale vormen van criminaliteit serieuzer gaan aanpakken en de daders moeten voor de rechter komen.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (programma)

 • Ondernemers ondersteunen bij het werken aan meer cyberveiligheid.
 • Versterken van inzet en capaciteit van het Digital Trust Centre.
 • Overheid en bedrijfsleven maken afspraken over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur.
 • Hogere veiligheidsstandaarden voor de kritieke delen van de digitale processen.
 • Frequent en grootschalig testen van de beveiliging van de kritieke infrastructuur.
 • Onderzoek naar digitale kwetsbaarheid van bevoorrading van supermarkten.
 • Uitbreiden van aantal cyberreservisten bij Defensie.
 • Meer budget voor het Defensie Cybercommando en de MIVD.
 • Nationaal rapporteur voor internetcriminaliteit.
 • Laagdrempelige voorzieningen voor burgers om internetcriminaliteit en internetpesten te beëindigen.
 • Netneutraliteit mag internetfiltering niet onmogelijk maken.
 • Overheid maakt afspraken met bedrijfsleven om kwetsbare groepen te beschermen tegen cybercrime.
 • Meer politie- en recherchecapaciteit voor digitale vormen van fraude.
 • Een bevel tot verwijderen van content of decryptie moet mogelijk worden.
 • Investeringen in goede beveiliging en betere ict-systemen bruggen, sluizen en spoorwissels.

Socialistische Partij (SP) (programma)

 • Meer mensen en middelen voor de aanpak van digitale criminaliteit.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) (programma)

 • Investeringen in het Defensie Cybercommando en de inlichtingendiensten.
 • Versterken van de Nationale Politie met extra cyberexperts.
 • Meer vrijwilligers met cyberexpertise bij de Nationale Politie, Justitie, Defensie en de veiligheidsdiensten.
 • Betere arbeidsvoorwaarden voor cyberexperts om bij Nationale Politie, Justitie, Defensie en de veiligheidsdiensten te werken.
 • Versterking van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.
 • Overheid moet samen met de beheerders van de vitale infrastructuur de minimale beveiligingsstandaarden verhogen.
 • Diensten zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, het Defensie Cyber Security Centrum en de inlichtingendiensten versterken om de digitale slagkracht en weerbaarheid te vergroten.
 • De overheid versterkt het toezicht op de digitale veiligheid van vitale bedrijven.
 • Samen met NAVO-bondgenoten in het geval van cyberaanvallen "terughacken".

DENK (programma)

 • In het verkiezingsprogramma van DENK wordt er niet over cybersecurity gesproken.

Conclusie

Nagenoeg alle partijen die in hun programma iets zeggen over cybersecurity willen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de bestrijding van cybercrime. Ook pleiten meerdere partijen voor het investeren in kennis over cybersecurity, zowel bij overheid als burgers. Een ander terugkerend punt is de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van cybersecurity.

Het investeren in de inlichtingendiensten is ook in meerdere programma's terug te vinden. Toch zijn er ook verschillen als het om de diensten gaat. Zo wil het CDA de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanpassen om de effectiviteit van de diensten te vergroten, terwijl het FvD de wet juist wil intrekken. Opvallende punten in de programma's zijn het decryptiebevel van de SGP en het 'samen terughacken' zoals de VVD voorstelt.

Het tweede deel in deze reeks van achtergrondartikelen waarin wordt in gegaan op het onderwerp privacy in de verkiezingsprogramma's, en het derde deel over Big Tech, staan inmiddels online.

Reacties (29)
25-01-2021, 16:48 door walmare
Dat er meer geld bij moet snap ik wel maar gaan we het ook nog bij de bron aanpakken ipv (malware) symptoonbestrijding?
Er valt heel veel te bezuinigen op gebruik van gesloten software. Vooral als je hoort dat zo'n omgeving (HOF Twente) opnieuw opbouwen 2 jaar kost! Daar lees ik de partijen (behalve 1) ook niet over.
25-01-2021, 17:32 door Anoniem
Allemaal mooie doelen, maar wat heeft het voor zin als ze bijv. bij Defensie een 5-VWO schoolverlater al bombarderen tot ICT-Officier?

De lat van expertise moet flink omhoog, want IMHO is het niveau bedroevend laag door de bestuurlijke spelletjes die worden gespeeld van het elkaar beledigen en dwarsliggen.

Het probleem zit 'm niet in de politieke ambitie, maar in de verwrongen cultuur achter de schermen. Het is één stap naar voren, twee achteruit.

Je moet eens gaan rondkijken in die omgeving, je krijgt de domste dingen te horen en te zien!

Althans, dat is mijn beperkte ervaring.
25-01-2021, 19:41 door Erik van Straten
Dank aan de redactie voor dit overzicht!

Waar ik benieuwd naar ben (ik heb nog geen enkel verkiezingsprogramma gelezen) is in welke programma's staat dat, als men vindt dat er ergens "iets bij" moet, ten koste van "wat" dat dan gaat. Alleen maar "meer" vind ik ongeloofwaardig. Weet iemand welke partijen hier eerlijk over zijn, of is dit voor alle partijen te veel gevraagd?
25-01-2021, 23:01 door MathFox
Door Erik van Straten: Waar ik benieuwd naar ben (ik heb nog geen enkel verkiezingsprogramma gelezen) is in welke programma's staat dat, als men vindt dat er ergens "iets bij" moet, ten koste van "wat" dat dan gaat. Alleen maar "meer" vind ik ongeloofwaardig. Weet iemand welke partijen hier eerlijk over zijn, of is dit voor alle partijen te veel gevraagd?
Belastingverhoging is ook een mogelijkheid om de extra uitgaven te financieren. Maar de meeste programma's zullen bij de uitgavenverhoging ook "lastenverlichtingen" beloven...
25-01-2021, 23:28 door Anoniem
Door Erik van Straten: Dank aan de redactie voor dit overzicht!

Waar ik benieuwd naar ben (ik heb nog geen enkel verkiezingsprogramma gelezen) is in welke programma's staat dat, als men vindt dat er ergens "iets bij" moet, ten koste van "wat" dat dan gaat. Alleen maar "meer" vind ik ongeloofwaardig. Weet iemand welke partijen hier eerlijk over zijn, of is dit voor alle partijen te veel gevraagd?

Een oplossing is incompetentie eruit, expertise erin!

Dat betekent clowns eruit, hardcore erin!
26-01-2021, 09:49 door Anoniem
Ik mis in het overzicht de Piratenpartij, van origine een IT minded partij...
26-01-2021, 09:58 door Anoniem
leuk dat onderzoek, je moet na de coalitievorming nog eens een onderzoek doen, om te kijken wat er dan overeind is gebleven. the proof of the pudding is in the eating....
26-01-2021, 10:45 door Anoniem
Door walmare: Dat er meer geld bij moet snap ik wel maar gaan we het ook nog bij de bron aanpakken ipv (malware) symptoonbestrijding?
Symptoombestrijding? Wat bedoel je? Malware illegaal maken? Uhu, dat schiet op. Sterker nog, dat is al het geval. "Computervredebreuk" is al een ding.


Er valt heel veel te bezuinigen op gebruik van gesloten software. Vooral als je hoort dat zo'n omgeving (HOF Twente) opnieuw opbouwen 2 jaar kost! Daar lees ik de partijen (behalve 1) ook niet over.
Ik snap niet hoe je de casus HvT aan closed source software kan knopen. Wat ik er van weet is er namelijk totaal niet bekend wat voor infra ze neer willen zetten. Verder is het bezuinigen door gebruik te maken van OSS al jaren en jaren ontkrachtigd. Vergeet niet dat je TCO een stuk meer omvat dan alleen licentiekosten. Uiteraard biedt het gebruik van open standaarden voordelen (voorkomen van vendor lockin et cetera), maar de ondersteuning van dat soort standaarden kan je tegenwoordig overal vinden.
26-01-2021, 10:52 door Anoniem
Door Anoniem: Ik mis in het overzicht de Piratenpartij, van origine een IT minded partij...

"Security.NL heeft de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in de Tweede Kamer doorgelicht"

"Record aantal (89) partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021"

https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2020/12/30/89-partijnamen-geregistreerd-voor-tweede-kamerverkiezing-2021

A. Als je de ene partij doet moet je ze alle 89 doen.
B. Grootste deel van die 89 partijen, waaronder de PP, komt niet in de Tweede Kamer. Waarom zou je dan die programma's doorspitten?
26-01-2021, 11:03 door Anoniem
Verkiezingsprogramma's zijn een soort reclamefolder voor de partij. Ze worden opgesteld om kiezers naar de partij te trekken, maar zijn geen verplichting voor de houding van de partij in de daarop volgende regeringsperiode. En al helemaal niet als die partij in de regering terecht komt, dan gaan ineens heel andere belangen tellen.
26-01-2021, 11:15 door Anoniem
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vragen oud-militairen en 'bezorgde burgers' in een manifest aandacht voor de "dramatische staat van defensie". Door middel van een petitie willen de initiatiefnemers politici oproepen om de strijdkrachten meer prioriteit te geven.

"In de verkiezingsprogramma's is relatief weinig aandacht voor defensie, en maar weinig partijen willen er 2 procent van het bbp aan uitgeven. Terwijl dat toch echt de afspraak is met de NAVO", zegt Jan Kropf, voorzitter van de Bond van Defensiepersoneel ACOM in Trouw.

https://nos.nl/artikel/2366034-petitie-begonnen-om-aandacht-te-vragen-voor-dramatische-staat-defensie.html

Psst...

Geef ons munitie,
teken de petitie.


(Als je veiligheid je lief is)

https://psst.nl/#manifest
26-01-2021, 11:36 door Anoniem
Door Anoniem: leuk dat onderzoek, je moet na de coalitievorming nog eens een onderzoek doen, om te kijken wat er dan overeind is gebleven. the proof of the pudding is in the eating....

Als iets geen kernpunt is van een partij, is het gewoon heel klein wisselgeld bij de onderhandeling .

Daarom snap ik ook niet waarom mensen zo geloven in die stemwijzers - die doen alsof elk punt uit een programma voor een partij even zwaar weegt.
26-01-2021, 11:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: leuk dat onderzoek, je moet na de coalitievorming nog eens een onderzoek doen, om te kijken wat er dan overeind is gebleven. the proof of the pudding is in the eating....

Als iets geen kernpunt is van een partij, is het gewoon heel klein wisselgeld bij de onderhandeling .

Daarom snap ik ook niet waarom mensen zo geloven in die stemwijzers - die doen alsof elk punt uit een programma voor een partij even zwaar weegt.
Ik ben lid van een politieke partij en heb de vorige keer meegewerkt met de inzending voor de stemwijzer. Ook de politieke partijen wordt gevraagd wat de belangrijkst punten zijn. Ik neem aan dat ze dit met een reden doen en het dus in het algoritme van de stemwijzer meegewogen wordt.


Wat bedoelt het CDA met massief? Het komt niet bepaald voor in een context waarin iets hol kan zijn.
Ze zijn toch niet zo achterlijk dat ze massief gebruiken als groot hoop ik, zoals in het Engelse 'massive'? Daar lijkt het helaas namelijk wel op...
26-01-2021, 13:02 door Anoniem
Door Anoniem: "Record aantal (89) partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021"

Door de versplintering van het politieke landschap dreigt Nederland op den duur onbestuurbaar te geraken. Hoe gevaarlijk dat is, zul je zien bij natuurrampen en in tijden van crisis. Vandaar het nut van het instellen van een kiesdrempel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiesdrempel
26-01-2021, 14:21 door walmare
Door Anoniem:
Door walmare: Dat er meer geld bij moet snap ik wel maar gaan we het ook nog bij de bron aanpakken ipv (malware) symptoonbestrijding?
Symptoombestrijding? Wat bedoel je? Malware illegaal maken? Uhu, dat schiet op. Sterker nog, dat is al het geval. "Computervredebreuk" is al een ding.


Er valt heel veel te bezuinigen op gebruik van gesloten software. Vooral als je hoort dat zo'n omgeving (HOF Twente) opnieuw opbouwen 2 jaar kost! Daar lees ik de partijen (behalve 1) ook niet over.
Ik snap niet hoe je de casus HvT aan closed source software kan knopen. Wat ik er van weet is er namelijk totaal niet bekend wat voor infra ze neer willen zetten. Verder is het bezuinigen door gebruik te maken van OSS al jaren en jaren ontkrachtigd. Vergeet niet dat je TCO een stuk meer omvat dan alleen licentiekosten. Uiteraard biedt het gebruik van open standaarden voordelen (voorkomen van vendor lockin et cetera), maar de ondersteuning van dat soort standaarden kan je tegenwoordig overal vinden.
Zoek eens op wat herbouwen betekent! en kom eens met een link waaruit blijkt dat bezuinigen door gebruik te maken van OSS al jaren en jaren wordt ontkrachtigd. Er zijn al miljarden aan licenties betaald. Juist de TCO pakt negatief uit voor de win. Dan hoef je alleen maar aan malware en mislukte patches te denken. Het herbouwen van HOF Twente duurt 2 jaar!
Waar jij je brood mee verdient is wel duidelijk.
26-01-2021, 14:44 door Anoniem
Zelf ga ik niet stemmen.

Reden:

Ik ben nog steeds niet ingeënt, ben risicopatiënt en wil absoluut geen Corona oplopen bij een dergelijk bedompt stembureautje bij mij in de buurt waar ik naar toe moet.
26-01-2021, 15:21 door Anoniem
Door Anoniem: Zelf ga ik niet stemmen.

Ik ga wel stemmen.

Ik ben nog steeds niet ingeënt, ben risicopatiënt en wil absoluut geen Corona oplopen bij een dergelijk bedompt stembureautje bij mij in de buurt waar ik naar toe moet.

Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk het overzicht van de maatregelen:

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/corona-maatregelen-tweede-kamerverkiezing-2021

Kiezers die 70 jaar op ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Dit is thans nog onder voorbehoud. Raadpleeg de bovenstaande pagina tijdig opnieuw.

U kunt voordien altijd overwegen om een andere kiesgerechtigde bij volmacht uw stem rechtens uit te laten brengen:

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/stemmen/volmacht
26-01-2021, 15:21 door Anoniem
Laat de overheid nu eerst eens goed voor zichzelf zorgen, zodat wat er nu gebeurd is niet meer kan gebeuren!

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-database-coronit-hpzone
26-01-2021, 15:37 door Anoniem
Door Anoniem: Verkiezingsprogramma's zijn een soort reclamefolder voor de partij. Ze worden opgesteld om kiezers naar de partij te trekken, maar zijn geen verplichting voor de houding van de partij in de daarop volgende regeringsperiode. En al helemaal niet als die partij in de regering terecht komt, dan gaan ineens heel andere belangen tellen.
En hier geef je tevens aan hoe onzinnig die stemwijzers site zijn, ze zeggen dit en doen dat. Mij lijkt het
dat je beter debatten kun volgen en zo een oordeel over een partij kunt krijgen.
26-01-2021, 16:16 door _R0N_
Partijen die praten over "cyber" kun je niet echt serieus nemen, die hebben het op de agenda staan omdat ze denken dat het moet, de typische clubs waar Rian van Rijbroek ingehuurd wordt als expert.
26-01-2021, 20:07 door Anoniem
Ooooh, dus zo gaat het fout in de politiek.

Gewoon "meer geld voor x" en "meer hypercyber voor x" roepen maar geen concrete plannen en data schetsen. Ik ben blij dat ik niet stem, scheelt weer een dagje naar buiten.

Heeft iemand nog een mooi opensource idee ipv "voor en tegen, links of rechts". Ik zou graag het "zieltjes winnen" component ook uit de politiek willen halen, nu is het namelijk echter "massa regeerd".
27-01-2021, 08:03 door Anoniem
Zodra Cyber-expertise binnen de politie serieus betaald wordt,
en men niet uitgaat van een roeping-en-dus-voor-een-fooi, zal ik weer eens gaan solliciteren.
Ik ben geen geldwolf, maar het gat tussen dat ik nu vanaf mijn luie zolder doe, en wat ik daar moet doen mag ik opvullen met nachtwerk, en gevaren geld.

"Papa, wat is gevarengeld?"

Als ze nu eens de echte IT pro's koppelen aan echte misdaadbestrijders, Piet doet het politie-gedeelte, Karim doet de ICT, en samen zorgen ze ervoor dat ze binnen de wet blijven, maar er wel uithalen wat er in zit.
Nee, eerst maar eens 2 jaar weggooien om tot straat-agent opgeleid te worden, en daarna met je bleke IT-gezichtje in de frontlinie, met gevarengeld.

Laat mij maar lekker Security Officer zijn zonder dat dat op mijn Linked-In staat. Lekker werken zonder bij elk remmend busje in de buurt rechtop te schieten.
27-01-2021, 12:03 door -Peter-
Forum voor Democratie (FvD) (programma)
Overheid mag geen gebruikmaken van Huawei en andere riskante Chinese apparatuur.

Er zijn volgens mij geen (grote) Europese leveranciers van dergelijke apparatuur.
Ja, je kunt natuurlijk naar Cisco gaan. Anders dan bij Huawei is daarvan al aangetoond dat zij meewerken aan spionage door hun overheid.

Vraag: "Hoe kunnen we controleren dat jullie apparatuur niet spioneert?"
Huawei: Uitgebreide uitleg over controlemiddelen om vreemd en verdacht verkeer te detecteren.
Cisco: "Wij zijn Amerikaans en dus te vertrouwen."

Bovenstaande vraag is echt gesteld aan vertegenwoordigers en technici van die partijen.
Waarom denk je dat steeds meer organisaties van Cisco afstappen?

Peter
27-01-2021, 12:14 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: leuk dat onderzoek, je moet na de coalitievorming nog eens een onderzoek doen, om te kijken wat er dan overeind is gebleven. the proof of the pudding is in the eating....

Als iets geen kernpunt is van een partij, is het gewoon heel klein wisselgeld bij de onderhandeling .

Daarom snap ik ook niet waarom mensen zo geloven in die stemwijzers - die doen alsof elk punt uit een programma voor een partij even zwaar weegt.
Ik ben lid van een politieke partij en heb de vorige keer meegewerkt met de inzending voor de stemwijzer. Ook de politieke partijen wordt gevraagd wat de belangrijkst punten zijn. Ik neem aan dat ze dit met een reden doen en het dus in het algoritme van de stemwijzer meegewogen wordt.

Ik zet daar twee vraagtekens bij - zowel bij wat de stemwijzers doen, als bij de mate van eerlijkheid van de partijen.
Zeggen ze werkelijk dat het specialisme dat bij fractielid 24 ligt ze geen reet kan schelen ?
"Iedereen is heel erg belangrijk voor ons, en we waarderen de inzet van al onze fractieleden enorm" .
Sure - .

Het is geen leuke boodschap voor fractielid 24 van de lijst - en ook niet voor de sectie kiezers die toevallig wel wat heeft met dat onderwerp - maar je hoeft niet lang naar politiek te kijken om te zien dat onderwerpen die niet bij de zware 3/4/5 van een fractie liggen al heel snel marginaal zijn voor een partij.
Jammer voor ons ITers, maar als je kijkt welke fractieleden de portefeuille 'cybersecurity' (of 'privacy') krijgen zie je wel dat het de restkruimels zijn.
27-01-2021, 13:03 door Anoniem
@Redactie:
Vooral interessant is nu natuurlijk om eerst eens te vergelijken wat de partijen in 2017 beloofd hebben (op de vier genoemde punten) met wat ze elk daadwerkelijk hebben gerealiseerd.
Dan wordt echt duidelijk of die nieuwe programma's lucht zijn of niet, toch?
27-01-2021, 14:12 door Anoniem

Bovenstaande vraag is echt gesteld aan vertegenwoordigers en technici van die partijen.
Waarom denk je dat steeds meer organisaties van Cisco afstappen?

Peter

Nou, omdat het jarenlang veel te duur was, veel te traag, zoveel stroom eet dat je een woonwijk kunt draaien op een klein datacenter van cisco apparatuur, garantie erg mager is, support op software erg schaars aan het worden is, de levensduur van producten die een lange tijd nodig hebben (zoals bijv firewalls) extra kort is, zeker met de ASA series, deze bomvol hardware fouten zat die niet gefixed worden, bomvol software bugs zit die niet gefixed worden, de Nexus series switches dezelfde bugs bevatten als de catalyst serie ervoor, er veel beloofd wordt dat er gaat werken maar dat uiteindelijk niet werkt, zoals bijv MPLS op nexus 9k series, vervolgens nieuwe blades nodig heeft, en dan nog niet werkt, en dan geheugen uitbreiding nodig heeft en dan pas na 3 jaar eindelijk MPLS ondersteunt, het verzinnen van oplossingen voor zelfverzonnen of zelf veroorzaakte problemen die niet compatible zijn met andere vendors...het uitbrengen van datacenter en core switches die niet eens genoeg backplane capaciteit hebben om 50% gevuld met blades alle poorten te voorzien van lijn-snelheid of die door keuzes van de backplane de helft van de poorten van een blade uitschakelt omdat ie al weet dat ie het niet gaat trekken.

Terwijl je bij HP onderhand levenslange garantie krijgt, bij Brocade een backplane die ook alle poorten op maximale snelheid ondersteund, bij extreme networks, juniper en fortinet je slimme netwerken krijgt voor een fractie van de prijs en slimmere software voor beheer en vaak ook niet vast zit aan maandelijkse abbo's.

Ik vrees dat het gedeelte dat over gaat vanwege security en banden met de NSA erg klein is...
27-01-2021, 16:34 door Anoniem
Door _R0N_: Partijen die praten over "cyber" kun je niet echt serieus nemen, die hebben het op de agenda staan omdat ze denken dat het moet, de typische clubs waar Rian van Rijbroek ingehuurd wordt als expert.
Die clubs denken dat je malware met andere malware kunt bestrijden.
Er is een lachende derde, die achteraf de centjes aan het tellen is :).
02-02-2021, 14:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik mis in het overzicht de Piratenpartij, van origine een IT minded partij...

"Security.NL heeft de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in de Tweede Kamer doorgelicht"

"Record aantal (89) partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021"

https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2020/12/30/89-partijnamen-geregistreerd-voor-tweede-kamerverkiezing-2021

A. Als je de ene partij doet moet je ze alle 89 doen.
B. Grootste deel van die 89 partijen, waaronder de PP, komt niet in de Tweede Kamer. Waarom zou je dan die programma's doorspitten?

Om echt subjectief te zijn en iedereen een goed waarde oordeel te kunnen laten maken voor zijn/haar keuze
02-03-2021, 21:31 door Anoniem
Dit is mijn mening en dat mag:

Die hele democratie van ons is een mooi kado papiertje en strikje om een soort verdekte dictatuur.

Stel dat je op PVV zou stemmen dan kan er besloten worden dat er niet geregeerd gaat worden met de PVV.

Hierbij sluit je direct een behoorlijke groep kiezers uit.

Dus dan stem je bv op PVV (ik zeg niet dat ik dat doe) en wham op het eind buitengesloten. Met als gevolg dat ze handig af zijn van al die kiezers die iets anders willen.

Heb je een hele trias politica opzet met allerlei constructies en dan is het einde afhankelijk v.d. wil van een (paar) partij(en) die wel of niet met elkaar wil regeren.

Terwijl Trias Politica ONDER ANDERE JUIST bedoeld was om allerlei vreemde dictator neigingen uit te bannen.

Anderzijds word je dan indirect gedwongen om op een partij te kiezen waarmee wel geregeerd wil worden.

Ik vind dit maar heel vreemd en niet van deze tijd.

En als die oppositie partij eigenlijk alleen maar kritiek wil geven en niet regeren...wat voor zin heeft het dan allemaal.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.