image

De Jonge wil wetgeving voor CoronaMelder-app verlengen

dinsdag 1 december 2020, 17:16 door Redactie, 11 reacties

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil de wet die het gebruik van de CoronaMelder-app mogelijk maakt met drie maanden verlengen. Oorspronkelijk zou de wet op 10 januari volgend jaar komen te vervallen, wat zou inhouden dat het gebruik van CoronaMelder op die datum moet worden gestopt.

"Op dit moment is het aantal besmettingen echter nog steeds hoog waardoor de inzet van CoronaMelder nog nodig is. CoronaMelder kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het sneller doorbreken van ketens van besmettingen en daarmee het beperken van verdere verspreiding van het virus", aldus de minister in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Hij wil daarom de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, waarin de wettelijke grondslag staat voor het gebruik van CoronaMelder, verlengen. Dit kan steeds met periodes van maximaal drie maanden worden gedaan. De Jonge heeft daarom een ontwerpbesluit ingediend om de wetgeving met drie maanden te verlengen tot 21 april 2021.

CoronaMelder is inmiddels meer dan 4,1 miljoen keer geïnstalleerd. Op 16 november hadden 36.500 gebruikers via de app aangegeven dat ze met corona besmet waren. Verder hadden tot deze datum ruim 21.000 mensen naar aanleiding van een melding uit CoronaMelder zich gemeld voor een test. Vanaf vandaag is het voor iedereen die via de corona-app een melding krijgt dat hij in contact is geweest met een besmet persoon mogelijk om zich te laten testen, ook zonder klachten.

Europese server

Gisteren werd CoronaMelder aangesloten op de Europese federated gateway-server, zodat de app met andere Europese corona-apps kan samenwerken. Gebruikers van CoronaMelder kunnen zo ook worden gewaarschuwd wanneer ze in het buitenland met een besmet persoon contact hebben gehad en deze persoon het via zijn corona-app meldt. CoronaMelder werkt nu met de corona-apps van Duitsland, Italië, Ierland, Spanje, Letland, Kroatië en Denemarken.

"De gegevens die verstuurd worden naar de gemeenschappelijke server worden, net als bij CoronaMelder, maximaal 14 dagen bewaard. Er worden geen andere gegevens dan de codes uit de apps verstuurd naar of opgeslagen op de server", zo laten de ontwikkelaars van CoronaMelder weten.

Reacties (11)
01-12-2020, 17:39 door spatieman
Gisteren werd CoronaMelder aangesloten op de Europese federated gateway-server, zodat de app met andere Europese corona-apps kan samenwerken.
permanent dus, en een mooie armband met ,egh, laat maar.
01-12-2020, 18:47 door Anoniem
Er is niks zo permanent als tijdelijk.
01-12-2020, 19:26 door Erik van Straten
Verder hadden tot deze datum ruim 21.000 mensen naar aanleiding van een melding uit CoronaMelder zich gemeld voor een test.
En wat zegt dat? Waarom mogen we niet weten hoeveel van hen een positief testresultaat hadden?

Ook in https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/resultaten-praktijktest-en-uitvoeringstoets-coronamelder kan ik niets vinden dat erop zou kunnen wijzen dat deze app zelfs maar een klein beetje "fantastisch" werkt.
01-12-2020, 20:13 door MrMerlin
Door Erik van Straten:
Verder hadden tot deze datum ruim 21.000 mensen naar aanleiding van een melding uit CoronaMelder zich gemeld voor een test.
En wat zegt dat? Waarom mogen we niet weten hoeveel van hen een positief testresultaat hadden?

Ook in https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/resultaten-praktijktest-en-uitvoeringstoets-coronamelder kan ik niets vinden dat erop zou kunnen wijzen dat deze app zelfs maar een klein beetje "fantastisch" werkt.

Ik ben tevreden over de het proces waarmee de App ontwikkeld is, transparant en veel betrokkenheid. Ik heb nog wel vragen over het handelingsperspecief (wordt nu beter) en de "veiligheid en transparantie" van het GAEN platform.

Ik deel de meningen van Erik over de effectiviteit van de App. Hij werkt, maar of het nu "fantastisch" is, weet ik ook nog niet.
01-12-2020, 20:29 door Anoniem
Ook kon er mei t/m juli dit jaar stelling genomen kunnen worden door Hugo de Jonge dat een app iets zou helpen, de praktijk wijst dus geheel anders uit.
Apps helpen dus niet aantoonbaar.
Daar bovenop geldt het algehele principe dat je geen lappendeken van regels en besluiten moet creëren als minister.
Dan zou je in theorie een opbos wet kunnen lanceren, maar daar moet je bijkomend wel het extra huiswerk als minister voor doen.
Daarbij stuit je op het verbod van willekeur.
Je mag dus als minister niet even een nieuwe term of situatie / kans erbij invoeren.
Dat is geen valide criterium dat een app ergens nog houvast voor zou kunnen gaan bieden, als je die niet al expliciet hanteerde als het criterium of de context van waarbinnen inzet van het instrument zou werken maar dat bijvoorbeeld vergat te vermelden. Om later bij voortschrijdend inzicht vervolgens creatief een nieuwe samenhang van kansen te introduceren.
Je mag bestuurlijk - staatsrechtelijk dus niet gaandeweg de verdeling van het bord veranderen om de schaakstukken die je erop wilt plaatsen / erop wilt houden er gunstig te laten uitspringen.
Zo'n rommelige werkwijze past ook helemaal niet bij het idee van een crisis of keiharde noodzaak.
Dat zou een veel gestructureerdere en veel gerichtere aanpak vanaf het begin vereisen.

Dat maakt bijvoorbeeld de suggestie van het willen of moeten ontsluiten van de app gegevens in EU, Schengen of Europees verband voor Nederland in elk geval een juridische bestuurlijke no-go.
Net zoals dat in elk geval ook Duitsland ook zou gelden.
Ook al zou Hugo de Jonge dit wel willen of politiek nastreven, staatsrechtelijk is dat dan zuiver kenmerk van lappendeken, willekeur toepassen / jezelf erdoor proberen te rommelen.
Toenmalig bewindvoerder Zijlstra en ook eerder Klaas Dijkhof moesten al erkennen dat bij hun onderhavige pogingen om daar mee weg proberen te komen in hun termijn als stand-in lid van kabinetten Rutte daadwerkelijk een dikke vette no-go zijn.
Ook Stef Blok heeft harde dobbers gehad aan zo'n onbetamelijke en schurend creatieve route om je zin door te proberen te duwen.
Zoiets regel en rommel je niet even in 6-9 maanden bij elkaar.
Vooral niet als het zo veelomvattend aan diverse aspecten raakt.
Dan wordt het een administratief rommeltje.
Zoiets alles behalve een kenmerk van behoorlijk bestuur.
Toch een van de primaire kenmerken waar sprake van moet zijn wil je je als kabinet lid kunnen beroepen op redelijkheid van een bepaalde regeling.
02-12-2020, 01:12 door Anoniem
Door MrMerlin:
Door Erik van Straten:
Verder hadden tot deze datum ruim 21.000 mensen naar aanleiding van een melding uit CoronaMelder zich gemeld voor een test.
En wat zegt dat? Waarom mogen we niet weten hoeveel van hen een positief testresultaat hadden?

Ook in https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/resultaten-praktijktest-en-uitvoeringstoets-coronamelder kan ik niets vinden dat erop zou kunnen wijzen dat deze app zelfs maar een klein beetje "fantastisch" werkt.

Ik ben tevreden over de het proces waarmee de App ontwikkeld is, transparant en veel betrokkenheid. Ik heb nog wel vragen over het handelingsperspecief (wordt nu beter) en de "veiligheid en transparantie" van het GAEN platform.

Ik deel de meningen van Erik over de effectiviteit van de App. Hij werkt, maar of het nu "fantastisch" is, weet ik ook nog niet.

"Veel betrokkenheid" is natuurlijk een heel relatief en vooral een kwantitatief criterium.
Wat zegt dat dus, veel betrokkenheid.

Vind je het daadwerkelijk transparant waar het App proces onderdeel van is?
Alfred Nobel had zeg wroeging van het fenomeen buskruit dat mede aan zijn ontwikkel werk wordt toegeschreven, al bleek z'n ontwikkel proces ook wel vrij transparant.
Ik zou transparant daarvoor toch even naar het gehele verloop willen kijken.
De hackaton app weekend was dus alles behalve transparant bevonden.
Aldus ook erkend door Hugo de Jonge.

Transparant zijn zou betekenen dat je ergens in laat blijken dat je de output niet tussentijds opeens buiten/breder dan de afgesproken opslag (Nederlandse servers dus) gaat ontsluiten.
En al helemaal geen verschuiving van doel-palen tijdens het proces.
Terwijl Hugo de Jonge na lancering van App poging 3 wel daadwerkelijk de data via/met allerlei data op andere servers in Europese landen wil samenklitten.
Dat is toch een scope wijziging van het App project waar het ontwikkel proces onderdeel van is.
Voldoe of leg uit is wel vrij magertjes om het proces voor zo'n belangwekkend en beoogd impact-vol traject in het geheel als "transparant" te kwalificeren.

Het uitbreiden van data opslag naar allerlei andere server in Europese landen is bijkomend trouwens toch ook aantonen dat de App ontwikkeling, door de verweving met andere servers, primair een heilloos proces was.
Een duidelijk behaald effect
Hugo de Jonge meldde in persco's en 2e kamer optredens wel dat de App zou moeten "bijdragen aan het indammen van het virus", maar dat is dan toch eerder een hoofdzakelijk politiek geformuleerde gedachte.
Dat is dan politieke praat.
Die App moest volgens Hugo de Jonge ook gewoon worden ontwikkeld als achteraf zou blijken dat het geen zin had gehad.
Best wel vreemd om dat op voorhand als motivering te hanteren.
Je gaat niet als leider van een proces energie verspillen in dingen die op voorhand geen effect kunnen hebben.
Dus waarom is het op voorhand nog transparant als kan blijken dat je geen goede reden kon delen/deelde dat de App met 50% of grotere kans bij überhaupt het ontwikkelproces niet overeind zou blijven?
Dat zou dan puur je bestuurlijk je ergens in-rommelen betekenen.
Iets dat Hugo de Jonge vreemd genoeg kennelijk volstrekt te billijken vond en/of om toen niet aan publiek verstrekte redenen
koet ke koet wilde doorzetten.

Wil je het effect van de App daadwerkelijk transparant kunnen noemen dan moet dat toch al aan het begin van het ontwikkel proces volstrekt transparant zijn vastgelegd.
Vind ik ergens terug hoe dat effect was gedefinieerd?

Maar voor de goede orde, de politiek geformuleerde bijdrage die de App moest krijgen is al helemaal niet zoiets als een klinisch geformuleerde definitie met daarin een te onderscheiden aandeel van een App in het totaal terugdringen van virus verspreidingen.
Dat kan vrees ik trouwens ook niet eens.
Omdat de andere krachten en effecten die invloed hebben op het verloop van veel en veel grotere orde zijn.
Dat is ook weer niet vreemd gezien een standaard veranderlijk en veelomvattend verloop van virus verspreidingen.
Daarbij blijven eventuele effecten van een maatregel/oplossing van nog eens extra lastig overeind / vindbaar in die dynamiek waneer het effect van de App - op basis van analyses van diverse bijdragers en meelezers dus op minder dan 2% uitkomt.
Dan gaat het niet bepaald over een substantieel effect.
Voor het idee, misschien helpt de App wel "iets", moet je bij de mammoet operatie belangen als bij deze covid-19, natuurlijk vermijden dat je per ongeluk met de App iets uithaalt.

Je moet dus vooraf een beoogd effect met ruime marge van onzekerheid en onnauwkeurigheid stellen als project opgaaf.
Dat vergt toch minimaal een beoogd effect ver boven de 5%-7,5%. Eerder een effect meer richting de 25%.
Waarbij 1,5m houden en andere maatregelen dan ook de kans beïnvloeden op het "eronder krijgen van het virus".
Die zouden de aantoonbaar de overige bijdrage moeten zijn in het behalen van de opgaaf.
En dat moeten we in Nederland dus NU zelf bepalen.
De regering moet zelf het huiswerk al gedaan hebben.
Of Klaus Schwab of een andere Europese instantie nou afgelopen week daadwerkelijk zei dat iedereen nog moet wachten of niet, da's geen volwassen insteek.
Op basis van de huidige analyses kunnen we ermee rekenen dat het effect van de App bij lange na niet boven de minimale drempel percentages uitkomt.

Daardoor zie ik vooralsnog nergens iets echt kwantitatief herleidbaars in het veld dat in voldoende mate onderscheidend kan zijn om in het grotere geheel van welk enig bijgedragen effect dan ook van de App te kunnen spreken.
Dit terwijl het geheel toch nog altijd ongoing is.
Is dat dus transparant?

Verder werpt de vraag of het nu "fantastisch" is op of het misschien wel wordt benaderd vanuit een balans die in gedachten 1 kant op zijn gefixeerd. Waarbij de balans vooral aan 1 zijde van de schaal moet worden gehouden.
Alsof de balans in gedachten kennelijk vooral niet mag kiepen naar de vraag of de app "überhaupt wel iets hielp?"
02-12-2020, 08:58 door Anoniem
Tja, wat is het nu? Volgens het RIVM zelf mag je een positieve PCR niet uitleggen als een besmetting maar ondertussen is daar wel wetgeving, smoelkap plicht, lockdown en alle andere ongrondwettelijke maatregelen op gericht. Van deze wet zag iedereen, met slechts 2 werkende hersencellen, al aankomen dat de termijn zou worden verlengd. Volgens het NRC hebben de farmaceuten al bepaald dat volgend jaar juli de pandemie over is https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/11/farmaceuten-kunnen-flink-gaan-verdienen-aan-een-werkend-coronavaccin-a4019747/appview?app=63d4a38e-0b55-406e-bc77-ec7ad97c316c
Dat zou betekenen dat de Corona wet, oftewel hoe ontneem ik het volk zijn grondrechten, dus tot minimaal tot ergens augustus 2021 zal worden verlengd. Dat zal ook vast voor de muilmaskerplicht gaan gelden. Ongeacht of er gevaccineerd wordt of niet. Terug naar normaal staat niet voor niets niet op de routekaart, dus vergeet dat we ooit terug gaan naar een pre Corona tijd.
Ondertussen lopen Corona afdelingen en IC's leeg en lopen de opnames in vrijwel alle ziekenhuizen ook fors terug. Maar andere, niet Corona patiënten, mogen gerust doodgaan want Corona gaat voor en er is geen capaciteit voor andere zorg. Maakt wel dat het kabinet kan blijven schermen met hoge overlijdenscijfers want momenteel wordt iedereen die doodgaat als Corona dode opgegeven. Zelfs mensen die van ouderdom zijn overleden krijgen een overlijdensakte waarin de familie leest dat hun moeder is overleden aan Corona, terwijl dat gewoon niet zo is.
Kortom, we worden als volk in het pak genaaid door de Jonge en zijn Corona wetje. Helaas lopen er miljoenen schapen in dit land die dat gewoon niet willen zien of horen. Maar wel iedereen een wappie noemen die alleen de cijfers en uitspraken van het RIVM herhaald, dat kunnen de schapen dan weer wel.
Het wordt tijd dat mensen wakker worden en gaan zien dat, ofschoon het Covid-19 virus een hele nare is voor een kleine groep mensen, het niet kan zijn dat iedereen daar tegen gevaccineerd moet worden en ondertussen hun grondrechten aan de lopende band worden geschonden. Hebben onze grootouders dan voor niets het leven gelaten toen ze vochten voor onze vrijheid? Geven we dat dan zomaar makkelijk op als een of andere dwaas met peppie schoen met een wetje zwaait?
Het leven kent nu eenmaal een aantal risico's en doodgaan is daar een zekere van. Maar in angst leven, zoals nu veel mensen doen, is geen leven. Van leven ga je niet dood, van angst wel.
02-12-2020, 10:58 door Anoniem
#StemZeWeg
02-12-2020, 17:51 door spatieman
Verlengen naar...
PERMANENT...
03-12-2020, 23:09 door Anoniem
Juridisch-technisch gezien is "Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19" een tijdelijke wet die tot stand kwam via een verkorte procedure.
Het is daarmee geen volwaardige volledige wet als in de zin wat het wetgeving proces voorschrijft.
Het wetgeving proces schrijft namelijk voor dat pas na een tweevoudige gang en twee maal "aangenomen" en publicatie in de staatscourant de wet van kracht wordt.
Nu is Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 meer een AmvB die omwille argumenten van de minister in een nieuwe constructie tijdelijk moet gelden maar wel een bredere werkingskracht zou moeten hebben.
Iets in titel een wet noemen terwijl het geen volwaardige wet is - wel onderdeel van wet- en regelgeving - kan je natuurlijk niet keer op keer handhaven.
Je kan zoiets dus ook niet keer op keer verlengen.
Bovendien is meer dan 1x verlengen tevens essentieel verlagen van een wetgeving proces.
Dat snijdt staatsrechtelijk geen houdt.
03-12-2020, 23:18 door Anoniem
De werking, het gebruik en de effectiviteit van CoronaMelder wordt doorlopend geëvalueerd. De evaluatie beslaat de volgende vijf onderzoeksgebieden: adoptie, gebruik, direct beoogde effecten, indirect beoogde effecten en niet-beoogde effecten
Waarom niet evalueren op gemiste effecten???
Zo heeft het meer weg van wc-eendjes en daarnaast andere beschouwingen die worden verkregen via oppervlakkige in plaats van grondige bestuurlijke-overview en reflectie.
En wat was de opzet van onderhavige gate-review momenten eigenlijk?
Of hadden ze die niet eens en was er alleen doorlopend algemeen gemonitord op statistieken van processen, hier en daar wat gebruikers interviews afnemen, maar geen diepere reviews doen op basis van gevonden vastgestelde tastbare resultaten?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.