image

Rechter zet streep door geautomatiseerd boetesysteem Amsterdam

maandag 22 maart 2021, 15:59 door Redactie, 11 reacties

De bestuursrechter heeft een streep gezet door een geautomatiseerd systeem van de gemeente Amsterdam om gemeentelijke boetes op te leggen. Een Amsterdammer kreeg in 2018 van de gemeente een boete omdat hij geen adreswijziging had doorgegeven voor de Basisregistratie Personen.

Een half jaar later ontving de man een incassobrief en besloot bezwaar te maken tegen de boete. De gemeente nam toen een tweede besluit en oordeelde dat het bezwaar te laat was ingediend en daarom niet inhoudelijk kon worden behandeld. Tijdens het beroep bij de rechtbank werd duidelijk dat de gemeente in dit soort zaken een systeem gebruikt waarin alles behalve het eerste boetebesluit wordt opgeslagen. Daardoor is de inhoud van het eerste boetebesluit, zoals het boetebedrag, onzeker.

De bestuursrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde dat dit vanwege rechtsbescherming onacceptabel is en het uit oogpunt van de rechtsbescherming juridisch geen besluit is. Pas het tweede besluit van de gemeente, dat wel werd opgeslagen, is voor iedereen inhoudelijk verifieerbaar - en daarmee toetsbaar - als boetebesluit. De rechtbank stelt dat het belangrijk is dat bestuursorganen altijd zelf voldoende inzicht moeten kunnen verschaffen in hun besluitvorming.

"Zonder de besluitvorming inzichtelijk te hebben kunnen noch beroepsinstanties noch bestuursorganen zelf hun rechtsbeschermende taak vervullen. Dit klemt te meer waar het gaat om een bestuurlijke boete zoals hier, wat een zogeheten ‘criminal charge’ is in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden", aldus de rechter in het vonnis.

Omdat het eerste boetebesluit niet vaststaat kon de rechter het beroep niet inhoudelijk behandelen en heeft het beroepschrift naar de gemeente doorgestuurd als bezwaarschrift tegen het boetebesluit.

Reacties (11)
22-03-2021, 17:14 door Anoniem
Altijd blij met rechters met ruggegraat.

Nou, dan zal er over een uur of 4 wel een hoger beroep zijn.
22-03-2021, 21:01 door Anoniem
Door Anoniem: Altijd blij met rechters met ruggegraat.

Nou, dan zal er over een uur of 4 wel een hoger beroep zijn.

Yup. En morgen is er een nieuwe wet aangenomen die met terugwerkende kracht ingaat.
23-03-2021, 08:14 door Anoniem
Aangezien de gemeente hem een boete stuurt, weten ze dus wel waar zijn nieuwe adres is. Het artikel geeft niet voldoende details, maar waarom sturen ze hem eerst geen herinnering?
23-03-2021, 09:53 door Anoniem
Wat een land... iemand doet iets fout, krijgt een boete, doet niks, na een half jaar krijgt ie een incasso en DAN gaat ie zich ineens bedenken dat ie bezwaar wil maken en dan wordt het uiteindelijk terug gedraaid vanwege papiergeneuzel.

Waarom begint die man niet met door te geven als ie verhuist, en waarom gaat ie niet meteen er achteraan als ie die 1e boete brief krijgt en wellicht dan pas denkt "ojee dat had ik door moeten geven, maar eens even bellen met de gemeente"??
Waar is dit soort redelijk gedrag gebleven en waarom moet alles lopen via incasso en rechtbank?
Het is toch 100% duidelijk dat die man fout zat? Waarom gaat ie dan proberen de fout bij iemand anders te leggen?
23-03-2021, 10:29 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een land... iemand doet iets fout, krijgt een boete, doet niks, na een half jaar krijgt ie een incasso en DAN gaat ie zich ineens bedenken dat ie bezwaar wil maken en dan wordt het uiteindelijk terug gedraaid vanwege papiergeneuzel.

Waarom begint die man niet met door te geven als ie verhuist, en waarom gaat ie niet meteen er achteraan als ie die 1e boete brief krijgt en wellicht dan pas denkt "ojee dat had ik door moeten geven, maar eens even bellen met de gemeente"??
Waar is dit soort redelijk gedrag gebleven en waarom moet alles lopen via incasso en rechtbank?
Het is toch 100% duidelijk dat die man fout zat? Waarom gaat ie dan proberen de fout bij iemand anders te leggen?

De kans is reëel dat hij berichten niet heeft ontvangen omdat hij verhuisd is. Dat overheden mogen aannemen dat je berichten hebt ontvangen betekent niet dat je dat ook daadwerkelijk hebt.
23-03-2021, 11:14 door Anoniem
Is dat de gemeente Amsterdam welke WOB verzoeken standaard veel te laat, of zelfs helemaal niet oplevert als ze worden ingediend? Tja.
23-03-2021, 12:05 door Anoniem
Ben ik verplicht om informatie te geven?Uitgeklapt
Ja, dat is verplicht. U moet ingeschreven staan op het adres waar u echt woont en u bent verplicht om de gemeente daarover informatie te geven. Ook bij een tijdelijk verblijf (4 maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij mantelzorg, ziekte, werk of gevangenisstraf.

Informatie geven tijdens onderzoek
De gemeente kan u vragen om mondeling of schriftelijk informatie te geven over uw (nieuwe) woonadres. De gemeente kan u ook vragen om langs te komen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Als u niet reageert wijzigt de gemeente uw inschrijving
Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken'.

Boete
Geeft u tijdens het onderzoek onjuiste of onvolledige informatie, dan kunt u een boete krijgen. De boete kan oplopen tot € 325,-. Als u tijdens het onderzoek de juiste informatie aanlevert of alsnog uw verhuizing doorgeeft, krijgt u geen boete.

Andere mogelijke gevolgen als u als 'vertrokken' bent geregistreerd:
U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
U hebt geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.

Wel heftig als je zelfs ineens niet meer verzekerd bent..
Zeker ook omdat de gemeente waar je naartoe verhuist de instantie is die de wijziging doorgeeft aan de oude gemeente.
Als die dan net zeg een ransomware aanval heeft...
23-03-2021, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem: Aangezien de gemeente hem een boete stuurt, weten ze dus wel waar zijn nieuwe adres is. Het artikel geeft niet voldoende details, maar waarom sturen ze hem eerst geen herinnering?
Lees het vonnis waar het artikel naar linkt. De man was met onbekende bestemming vertrokken (de woning is ontruimd), en is uitgeschreven op zijn oude adres omdat de nieuwe huurders daar werk van maakten. Het boetebesluit is naar zijn laatst bekende adres verzonden, maar daar was hij niet meer bereikbaar.

Maanden later schreef hij zich op een ander adres in, en weer maanden later kreeg hij een betaalverzoek op het nieuwe adres. Voor hem was dat het eerste wat hij van de boete hoorde, in de ogen van de gemeente was de bezwaartermijn allang verstreken.

De gemeente heeft de rechter gevraagd om van dat oorspronkelijke besluit uit te gaan, maar hun systeem blijkt zo in elkaar te zitten dat het niet mogelijk is het opnieuw af te drukken, kennelijk is het eerste boetebesluit niet als zodanig opgeslagen en kan niet gegarandeerd worden dat inmiddels sjablonen niet zijn aangepast. De rechter constateert dat dan ook niet meer vastgesteld kan worden wat erin stond en dat het voor beroepsinstanties en het bestuursorgaan zelf zo niet mogelijk is om hun rechtsbeschermende taak te vervullen. Daarom geldt nu de brief aan het nieuwe adres als het primaire besluit en is beroep wel mogelijk.
23-03-2021, 13:14 door Anoniem
Door Anoniem: Aangezien de gemeente hem een boete stuurt, weten ze dus wel waar zijn nieuwe adres is. Het artikel geeft niet voldoende details, maar waarom sturen ze hem eerst geen herinnering?

Dat weet je toch? Twee sets regels.

Voor degenen zonder macht of netwerk: Hard, harder, hardst (en onzorgvuldig, waar gehakt wordt, vallen links en rechts spaanders)!!

Voor degenen met macht en/of netwerk: De menselijke maat voorop.
23-03-2021, 17:16 door Anoniem
Door Anoniem:
De gemeente heeft de rechter gevraagd om van dat oorspronkelijke besluit uit te gaan, maar hun systeem blijkt zo in elkaar te zitten dat het niet mogelijk is het opnieuw af te drukken, kennelijk is het eerste boetebesluit niet als zodanig opgeslagen en kan niet gegarandeerd worden dat inmiddels sjablonen niet zijn aangepast.
Dat is een probleem wat in heel veel applicaties zit, ook bijvoorbeeld rond facturering.
Kennelijk zijn er heel veel onkundige software ontwikkelaars die werkelijk denken dat je voor het opslaan van documenten kunt volstaan met het opslaan van de in dat document gebruikte gegevens plus de stamgegevens en als er een copie gemaakt moet worden produceer je het gewoon opnieuw.
Echter, dat deugt niet. Er zouden wettelijke eisen moeten zijn waardoor software die zo werkt verboden kan worden.
Als je bijvoorbeeld facturen op die manier opslaat, en later komt er iemand op terug en moet er een copie factuur geproduceerd worden voor de belastingdienst of ander onderzoek, dan ga je totaal nat als je copiefactuur inmiddels aangepaste adresgegevens, artikelnamen, voetteksten e.d. laat zien!
Dit soort documenten moet in gelayoute vorm worden opgeslagen, bijvoorbeeld als PDF.
24-03-2021, 10:33 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Aangezien de gemeente hem een boete stuurt, weten ze dus wel waar zijn nieuwe adres is. Het artikel geeft niet voldoende details, maar waarom sturen ze hem eerst geen herinnering?
Lees het vonnis waar het artikel naar linkt. De man was met onbekende bestemming vertrokken (de woning is ontruimd), en is uitgeschreven op zijn oude adres omdat de nieuwe huurders daar werk van maakten. Het boetebesluit is naar zijn laatst bekende adres verzonden, maar daar was hij niet meer bereikbaar.

Maanden later schreef hij zich op een ander adres in, en weer maanden later kreeg hij een betaalverzoek op het nieuwe adres. Voor hem was dat het eerste wat hij van de boete hoorde, in de ogen van de gemeente was de bezwaartermijn allang verstreken.

De gemeente heeft de rechter gevraagd om van dat oorspronkelijke besluit uit te gaan, maar hun systeem blijkt zo in elkaar te zitten dat het niet mogelijk is het opnieuw af te drukken, kennelijk is het eerste boetebesluit niet als zodanig opgeslagen en kan niet gegarandeerd worden dat inmiddels sjablonen niet zijn aangepast. De rechter constateert dat dan ook niet meer vastgesteld kan worden wat erin stond en dat het voor beroepsinstanties en het bestuursorgaan zelf zo niet mogelijk is om hun rechtsbeschermende taak te vervullen. Daarom geldt nu de brief aan het nieuwe adres als het primaire besluit en is beroep wel mogelijk.
Aha! Blijkbaar heb ik alles helemaal correct begrepen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.