image

Overheid werkt aan richtlijn voor het AVG-proof monitoren van burgers

zaterdag 3 juli 2021, 09:38 door Redactie, 25 reacties

De overheid werkt aan een richtlijn voor het AVG-proof monitoren van burgers op internet, zo heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten. De minister reageerde op vragen van de SP over gemeenten die burgers op social media in de gaten houden.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool blijkt dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen. Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten.

Volgens Ollongren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en moet het daarnaast kenbaar zijn voor burgers welke bevoegdheden gemeenten hebben en hoe zij daar gebruik van maken. "In het geval van social media monitoring kan dat betekenen dat gemeenten algemene informatie geven over hun social media beleid", aldus de minister.

Ollongren stelt dat het verzamelen van persoonsgegevens door overheidsorganisaties in veel gevallen van groot belang is voor de taakuitvoering van de overheid. "Online monitoring kan daarbij een rol vervullen. Het kan bijdragen aan slimmer of effectiever beleid en aan betere dienstverlening. Uiteraard moet dat binnen de kaders van de wet."

De minister liet eerder al weten dat ze in gesprek zal gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en aandacht zal vragen voor bewustwording om binnen de kaders van de wet te opereren. Om de bewustwording binnen het rijk te vergroten wil het kabinet de expertise binnen overheidsorganisaties versterken. "We ontwikkelen daarom een Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring waarin we aangeven hoe de departementen en uitvoeringsinstanties binnen de kaders van de AVG kunnen monitoren", merkt de minister op.

SP-Kamerlid Leijten vroeg aan Ollongren of ze ook vindt dat de landelijke overheid qua monitoring en profilering van de eigen inwoners het slechte voorbeeld geeft en heeft gegeven aan gemeenten. De minister antwoordt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven bij de naleving van wettelijke normen. "Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de overheid voorop moet lopen bij de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Dat geldt voor de rijksoverheid en decentrale overheden."

Reacties (25)
03-07-2021, 11:23 door Anoniem
Tot dan overtreed de overheid de wet totdatdie gewijzigd is door diezelfde overheid. Twee bakstenen en de burger ertussen. BAM!
03-07-2021, 11:33 door Anoniem
Het feit dat de overheid daar mogelijkheden toe ziet, bevestigt dat de AVG een wassen neus is...
Ondertussen wel drammen dat alles digitaal moet. Dat dan wel weer. Want dan kun je je burgers mooi naar Noord Koreaans voorbeeld in de gaten houden!
03-07-2021, 12:15 door Anoniem
"Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de overheid voorop moet lopen bij de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Dat geldt voor de rijksoverheid en decentrale overheden."

Fantastisch, Een nobel streven! En zeker wanneer dit uit de mond komt van minister Ollongren, een vrouw die ik zeer hoog heb zitten en die de afgelopen 4 jaar keer op keer heeft getoond dat haar handelen boven enige twijfel verheven is.

Net als Grapperhaus trouwens, wat een bikkel is dat ook! Neem nou alleen de wijze waarop hij heel sneaky en achterbaks dat controversiële en ingrijpende NCTV wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt om burgers online te bespioneren, er doorheen probeert te drukken. Grote klasse!

Nee, wij zijn in Nederland gezegend met door en door integere, transparante en betrouwbare volksvertegenwoordigers die de burgers eerlijk en met open vizier tegemoet treden.

Ik vertrouw er dan ook volledig op dat Ollongrens Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring de gemeenten in staat zal stellen AVG-proof bij te dragen aan slimmer of effectiever beleid en aan betere dienstverlening.

Wat een gaaf land zijn wij toch!
03-07-2021, 12:37 door Anoniem
Monitoren van burgers kunnen ze wel maar aan data verzamelen van bedrijven en identiteitsfraude daar die ze
zowat niets aan, dat interesseert hun niet.
03-07-2021, 12:49 door Anoniem
Volgens de Raad van State mogen gemeenten reeds nu alles doen wat ze "nodig" vinden, als het maar "past bij" een "taak van algemeen belang" en tot doel heeft daar invulling aan te geven. Zie: https://www.security.nl/posting/710164/ en met name ook de reacties onder dat artikel.

De interpretatie van de AVG door de Raad van State betekent dat het volgen en bedriegen van burgers met nepaccounts gewoon zijn toegestaan als "de bedoeling" daarvan is om, pak hem beet "de veiligheid", "de openbare orde", "de aantrekkelijkheid van het woonklimaat", "preventie bijstandfraude" of wat dan ook te bevorderen. Dat kan allemaal opgevat worden als "taken van algemeen belang".

Met de manier waarop de AVG op dit moment door de hoogste bestuursrechter wordt geïnterpreteerd, is er echt geen ministeriële "richtlijn voor AVG-proof monitoren" nodig. Alles mag.

Het probleem waar Ollongren iets aan wil doen, is niet dat de AVG beperkingen oplegt (want dat doet die volgens de interpretatie van de Raad van State niet), maar dat er negatieve publiciteit over is en dat burgers opnieuw hebben gemerkt dat onze overheid niet integer meer is, maar op een corrupte manier met burgers omgaat. Dat moet nu opnieuw onder het vloerkleed worden geschoven.

Wat Ollongren daarom eigenlijk bedoelt, maar niet zegt, is dat men op het ministerie een "fudge" gaat proberen te vinden om te verdoezelen dat totale willekeur in feite het overheidsbeleid is als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en de aantasting van de privacy van Nederlanders.

Dan laat ze dus een ingewikkeld geformuleerde "richtlijn" opstellen in de hoop dat het weer even zal duren voordat burgers erachter komen dat die richtlijn eigenlijk ook weer betekent dat gemeenten alles mogen.
03-07-2021, 12:51 door Anoniem
Waar waren we ooit mee begonnen,

Je eerste dialup-modem,
Je eerste internet

We waren zo blij en nieuwsgierig,
en waar zijn we nu,en waar is dat vrije blije internet gebleven?

The Matrix
03-07-2021, 13:51 door Anoniem
Doe zoals ik: hef al je social media accounts op. Dan kan je ook niet meer gevolgd worden.
03-07-2021, 17:09 door Anoniem
Kijk het is altijd hetzelfde. De zwakkeren worden het snelst aangepakt. 3x raden wat een burger is.

Maar ik zou als gemeente nogmaals 3x nadenken voordat je je van zulke praktijken bedient.

Heerlijk als je collega je dochter zit te volgen omdat er ergens een vinkie stond. En naderhand opgepakt wordt omdat die pedo is.

Moet je toch niet aan denken.
03-07-2021, 17:15 door Anoniem
Door Anoniem: Doe zoals ik: hef al je social media accounts op. Dan kan je ook niet meer gevolgd worden.

Ik zou willen dat het waar is wat je zegt, en ik heb zelf ook geen sociale media-accounts. Maar ik houd er rekening mee dat ik ook hier op Security.nl kan worden gevolgd. Bijvoorbeeld door middel van geautomatiseerde analyse van mijn taalgebruik. Dat is nog veel makkelijker dan gezichtsherkenning.
03-07-2021, 17:17 door Anoniem
Door Anoniem: Waar waren we ooit mee begonnen,

Je eerste dialup-modem,
Je eerste internet

We waren zo blij en nieuwsgierig,
en waar zijn we nu,en waar is dat vrije blije internet gebleven?

The Matrix

Yup zodra iets populair wordt, wordt het aan alle kanten ge/mis-bruikt.

ff mn gopher laden.. o nee netscape op mn ibm pc van 20.000 gulden.

:) ik hoop maar dat ik een vrije verbinding krijg met mn 300 baud modem icm mijn pcm account...

Ik hoor dat toontje weer...

Ach anders kan ik wel in bellen op een BBS.

Was echt leuk vroeger op mijn latere Tandy TRS en ZX Spectrum en commodore..

Vroeger was alles veiliger ...want we konden niet overal bij.

Maar ja toen kwamen er snelle jongens met blije mondhoekjes en blije wapperende handjes die pony Rita's aan ezels verkochten... en voordat we het wisten waren we in een glazen kooi gestapt. En vele miljoenen armer. En zijnonze kinderen niet verslaafd aan games en social media

Snelheid daar gaat het om dan wordt alles beter. NOT

Maar toch had ik dit niet allemaal willen missen :)
03-07-2021, 17:19 door Anoniem
Gaan ze straks die Rotterdammers volgen met machine learning of de maandverbandjes zijn aangekomen.

Je zou er een digitale loopneus van krijgen.
03-07-2021, 18:47 door karma4
Door Anoniem: Tot dan overtreed de overheid de wet totdatdie gewijzigd is door diezelfde overheid. Twee bakstenen en de burger ertussen. BAM!
Het is een overtreding van de wet om aanpak van fraude en misdaad te verbieden. Dat privacyactivisten zich op dat pad begegeven en gehoor krijgen maakt het enkel kwalijker. Een agent de toestemming voor en bekeuring moet vragen aan de overtreden wegens de AVG is een lachertje. Dat een drugshandelaar / misdadiger niet aangepakt mag worden wegens privacy zou wel eens het achterliggende foute doel kunnen zijn van privacyactivisten..
03-07-2021, 18:49 door karma4
Door Anoniem: Waar waren we ooit mee begonnen,
Je eerste dialup-modem, Je eerste internet
We waren zo blij en nieuwsgierig, en waar zijn we nu,en waar is dat vrije blije internet gebleven?
The Matrix
Het waren de tijden dat de betreffende gebrikers nog niet er bezig waren me een ander op te lichten. Met porno geld te verdienen dan wel met misdaad bezig te zijn.Tijden veranderen en niet altijd ten goede.
03-07-2021, 20:13 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Waar waren we ooit mee begonnen,
Je eerste dialup-modem, Je eerste internet
We waren zo blij en nieuwsgierig, en waar zijn we nu,en waar is dat vrije blije internet gebleven?
The Matrix
Het waren de tijden dat de betreffende gebrikers nog niet er bezig waren me een ander op te lichten. Met porno geld te verdienen dan wel met misdaad bezig te zijn.Tijden veranderen en niet altijd ten goede.


Criminelen en hun misdaden zijn van alle tijden,ze maken
misbruik van hun eigen vrijheden en die van burgers en geven privacy
daardoor een slechte naam,zodat encryptie en privacy voor iedereen onder druk komt te staan
maar privacy blijft een recht voor iedereen.
Maar door het huidige internet te misbruiken en de wereldwijde digitale
infra-structuur heeft het ons recht op privacy en vrijheden in snel tempo
doen veranderen.

The Matrix
04-07-2021, 12:09 door Anoniem
Door Anoniem: Het probleem waar Ollongren iets aan wil doen, is niet dat de AVG beperkingen oplegt (want dat doet die volgens de interpretatie van de Raad van State niet), maar dat er negatieve publiciteit over is en dat burgers opnieuw hebben gemerkt dat onze overheid niet integer meer is, maar op een corrupte manier met burgers omgaat. Dat moet nu opnieuw onder het vloerkleed worden geschoven.

Wat Ollongren daarom eigenlijk bedoelt, maar niet zegt, is dat men op het ministerie een "fudge" gaat proberen te vinden om te verdoezelen dat totale willekeur in feite het overheidsbeleid is als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en de aantasting van de privacy van Nederlanders.

Dan laat ze dus een ingewikkeld geformuleerde "richtlijn" opstellen in de hoop dat het weer even zal duren voordat burgers erachter komen dat die richtlijn eigenlijk ook weer betekent dat gemeenten alles mogen.

"Gaat u maar rustig slapen alles is in orde want we hebben nu een Richtlijn."
Ja de banken hadden in de tijd voor 2008 ook allemaal richtlijnen maar toch kwam de bankencrisis en het gigantische internationale witwassen. De Belastingdienst had ook allemaal richtlijnen maar toch kwam de Toeslagenaffaire.

Er vallen wel goede richtlijnen te bedenken. Bijvoorbeeld de richtlijn: "Wij gaan onschuldige burgers helemaal niet monitoren zolang er geen specifieke concrete aanwijzingen zijn dat ze dingen doen die risico op criminaliteit opleveren."

Maar ja dan zegt de Nederlandse overheid: "U leeft en dat is al een specifieke en concrete aanwijzing dat u iets doet wat risico op criminaliteit oplevert. Dus gaan wij u monitoren."

Dan stap je naar de rechter en die zegt dan: ja hoor dat mag de Nederlandse overheid doen want de Nederlandse overheid is vrij om de voorwaarde van "specifiek en concreet" zo op te vatten. Kortom: 1984 is allang toegestaan als het aan onze "onafhankelijke" rechters ligt.
04-07-2021, 17:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het probleem waar Ollongren iets aan wil doen, is niet dat de AVG beperkingen oplegt (want dat doet die volgens de interpretatie van de Raad van State niet), maar dat er negatieve publiciteit over is en dat burgers opnieuw hebben gemerkt dat onze overheid niet integer meer is, maar op een corrupte manier met burgers omgaat. Dat moet nu opnieuw onder het vloerkleed worden geschoven.

Wat Ollongren daarom eigenlijk bedoelt, maar niet zegt, is dat men op het ministerie een "fudge" gaat proberen te vinden om te verdoezelen dat totale willekeur in feite het overheidsbeleid is als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en de aantasting van de privacy van Nederlanders.

Dan laat ze dus een ingewikkeld geformuleerde "richtlijn" opstellen in de hoop dat het weer even zal duren voordat burgers erachter komen dat die richtlijn eigenlijk ook weer betekent dat gemeenten alles mogen.

"Gaat u maar rustig slapen alles is in orde want we hebben nu een Richtlijn."
Ja de banken hadden in de tijd voor 2008 ook allemaal richtlijnen maar toch kwam de bankencrisis en het gigantische internationale witwassen. De Belastingdienst had ook allemaal richtlijnen maar toch kwam de Toeslagenaffaire.

Er vallen wel goede richtlijnen te bedenken. Bijvoorbeeld de richtlijn: "Wij gaan onschuldige burgers helemaal niet monitoren zolang er geen specifieke concrete aanwijzingen zijn dat ze dingen doen die risico op criminaliteit opleveren."

Maar ja dan zegt de Nederlandse overheid: "U leeft en dat is al een specifieke en concrete aanwijzing dat u iets doet wat risico op criminaliteit oplevert. Dus gaan wij u monitoren."

Dan stap je naar de rechter en die zegt dan: ja hoor dat mag de Nederlandse overheid doen want de Nederlandse overheid is vrij om de voorwaarde van "specifiek en concreet" zo op te vatten. Kortom: 1984 is allang toegestaan als het aan onze "onafhankelijke" rechters ligt.

Maar waarom mocht het SyRI-systeem van de rechter dan niet, vorig jaar?
04-07-2021, 21:01 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het probleem waar Ollongren iets aan wil doen, is niet dat de AVG beperkingen oplegt (want dat doet die volgens de interpretatie van de Raad van State niet), maar dat er negatieve publiciteit over is en dat burgers opnieuw hebben gemerkt dat onze overheid niet integer meer is, maar op een corrupte manier met burgers omgaat. Dat moet nu opnieuw onder het vloerkleed worden geschoven. (......)

(.....) Dan stap je naar de rechter en die zegt dan: ja hoor dat mag de Nederlandse overheid doen want de Nederlandse overheid is vrij om de voorwaarde van "specifiek en concreet" zo op te vatten. Kortom: 1984 is allang toegestaan als het aan onze "onafhankelijke" rechters ligt.

Maar waarom mocht het SyRI-systeem van de rechter dan niet, vorig jaar?

Dat het SyRI-systeem van de rechter niet mocht, kwam door politieke factoren, hoewel de rechter dat verpakte in een verwijzing naar de AVG en het discriminatie-verbod. Eén van die politieke factoren was dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zich al tegen het SyRI-systeem had gekeerd en niet meer meedeed.

Met de AVG kon de rechter alle kanten op. Maar vanwege die politieke factoren koos de rechter ervoor om de verwerking van persoonsgegevens dit keer "buitenproportioneel" te vinden. Dat is een boterzachte, subjectieve afweging. Nederlandse rechters gebruiken de AVG om te vermommen dat ze zich door politiek laten leiden, en niet door de wet. Ze zijn niet onafhankelijk, maar ze doen alsof ze dat wel zijn.
04-07-2021, 22:47 door Anoniem
De AVG van gisteren is niet die van vandaag dus.
Waren we niet beter af met een nederheid i.p.v. een overheid. Een die er is voor de burger.
05-07-2021, 08:25 door Anoniem
Dan laat ze dus een ingewikkeld geformuleerde "richtlijn" opstellen in de hoop dat het weer even zal duren voordat burgers erachter komen dat die richtlijn eigenlijk ook weer betekent dat gemeenten alles mogen.

Ollongren moet nu even laten zien dat ze "iets" doet. Of die richtlijn er ooit komt en wat de inhoud dan is dat is niet belangrijk. want van later zorg. Als ie er komt dan zal het multifunctioneel papier zijn wat na gebruik voor de Twede Kamer en beettje lieve publiciteit door het toilet wordt gespoeld /in het ronde archief. Ondertussen gaan ze gewoon door met iedereen monitoren tot diep in je devices. Dat is Nederland.

Soms zou je willen dat hier gewoon van die mannen in uniformen met donkere zonnebrillen en bodyguards met AK-47s de dienst uitmaken dat zou tenminste duidelijk zijn. Zoals het nu gaat worden we met boter ingesmeerd op een bepaalde plek voordat Rutte Kaag Hoekstra Grapperhaus Ollongren ons...
05-07-2021, 12:53 door Leen_T
Door Anoniem: "Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de overheid voorop moet lopen bij de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Dat geldt voor de rijksoverheid en decentrale overheden."

Fantastisch, Een nobel streven! En zeker wanneer dit uit de mond komt van minister Ollongren, een vrouw die ik zeer hoog heb zitten en die de afgelopen 4 jaar keer op keer heeft getoond dat haar handelen boven enige twijfel verheven is.

Net als Grapperhaus trouwens, wat een bikkel is dat ook! Neem nou alleen de wijze waarop hij heel sneaky en achterbaks dat controversiële en ingrijpende NCTV wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt om burgers online te bespioneren, er doorheen probeert te drukken. Grote klasse!

Nee, wij zijn in Nederland gezegend met door en door integere, transparante en betrouwbare volksvertegenwoordigers die de burgers eerlijk en met open vizier tegemoet treden.

Ik vertrouw er dan ook volledig op dat Ollongrens Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring de gemeenten in staat zal stellen AVG-proof bij te dragen aan slimmer of effectiever beleid en aan betere dienstverlening.

Wat een gaaf land zijn wij toch!

U bent zich ervan bewust dat een "bikkel" een (mannelijk) persoon is met een enkele teelbal?
05-07-2021, 13:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Dan laat ze dus een ingewikkeld geformuleerde "richtlijn" opstellen in de hoop dat het weer even zal duren voordat burgers erachter komen dat die richtlijn eigenlijk ook weer betekent dat gemeenten alles mogen.

Ollongren moet nu even laten zien dat ze "iets" doet. Of die richtlijn er ooit komt en wat de inhoud dan is dat is niet belangrijk. want van later zorg. Als ie er komt dan zal het multifunctioneel papier zijn wat na gebruik voor de Twede Kamer en beettje lieve publiciteit door het toilet wordt gespoeld /in het ronde archief. Ondertussen gaan ze gewoon door met iedereen monitoren tot diep in je devices. Dat is Nederland.

Soms zou je willen dat hier gewoon van die mannen in uniformen met donkere zonnebrillen en bodyguards met AK-47s de dienst uitmaken dat zou tenminste duidelijk zijn. Zoals het nu gaat worden we met boter ingesmeerd op een bepaalde plek voordat Rutte Kaag Hoekstra Grapperhaus Ollongren ons...

Last Tango in Den Haag.

Alleen zal het wel niet de laatste zijn, het zijn een soort zombies die telkens weer opstaan en dan verder gaan met hun ding doen. Het zullen wel "demissionaire" zombies zijn.
05-07-2021, 18:03 door karma4
Door Anoniem: .... Soms zou je willen dat hier gewoon van die mannen in uniformen met donkere zonnebrillen en bodyguards met AK-47s de dienst uitmaken dat zou tenminste duidelijk zijn. Zoals het nu gaat worden we met boter ingesmeerd op een bepaalde plek voordat Rutte Kaag Hoekstra Grapperhaus Ollongren ons...
Die hebben de macht al al laten ze dat minder duidelijk zien. Met de chaos kun je flink profiteren en zelf buiten beeld blijven.
05-07-2021, 20:38 door Anoniem
Was al langer bekend he. Sinds de sleepwet al. Waren we die soms vergeten, nee toch?

Welcome in 1984, the Matrix.
06-07-2021, 06:59 door Anoniem
Door Anoniem: Was al langer bekend he. Sinds de sleepwet al. Waren we die soms vergeten, nee toch?

Welcome in 1984, the Matrix.

Je hebt gelijk. Maar het is goed om het te blijven benoemen. Dat is de enige manier om het bewustzijn levend te houden dat wat Nederlandse (en buitenlandse) regeringen op grote schaal aan het doen zijn, niet normaal is, en niet goed voor een menselijke samenleving.

Sinds de toeslagenaffaire babbelen ze (de regering, de Tweede Kamer, de Raad van State en zelfs de AP) over "de menselijke maat" en een "mensgerichte benadering" die ze nu weer belangrijk willen gaan vinden - zeggen ze. En ze schrijven het ook op in teksten. Maar ze handelen er niet naar. Ze blijven omgaan met mensen alsof we objecten of producten zijn die massaal gecontroleerd en via digitale lopende banden gestuurd en "verwerkt" moeten worden.

Dus moeten we dat blijven benoemen. Ten eerste om onszelf wakker te houden (of te maken). Ten tweede om het potentieel te houden voor verzet tegen de afbraak van onze rechten en van onze (voorheen soms toch wat meer functionerende) democratie.

M.J.
07-12-2021, 08:48 door Anoniem
[Verwijderd door moderator]
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.