image

"Overheid moet actievere rol spelen bij aanpak van schadelijk online gedrag"

woensdag 7 juli 2021, 13:46 door Redactie, 8 reacties

De overheid moet een actievere rol spelen bij de aanpak van schadelijk en immoreel gedrag in Nederland, zo stelt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport genaamd "Online ontspoord". De invoering van online identificatie om dit gedrag tegen te gaan heeft echter voor- en nadelen, aldus de onderzoekers van het instituut.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar meer dan twintig fenomenen van ongewenst online gedrag, waaronder phishing, cryptofraude en "hacking", en de mechanismen die dit gedrag mogelijk maken of faciliteren. Het gaat dan onder andere om online anonimiteit. "Anonimiteit wordt door kwaadwillenden vaak gebruikt om ongestraft normen te kunnen overtreden", stellen de onderzoekers.

Die laten verder weten dat anonimiteit op internet voor handhavingsproblemen zorgt. "Al heeft de politie vaak wel mogelijkheden tot identificatie maar niet genoeg capaciteit." De onderzoekers waarschuwen dat het simpelweg bestrijden van een mechanisme kan leiden tot nieuwe, mogelijk grote negatieve consequenties. "Online anonimiteit, bijvoorbeeld, kan als mechanisme aan negatief gedrag bijdragen, maar het biedt tegelijkertijd ook bescherming tegen schade."

Zo wordt als voorbeeld genoemd dat online anonimiteit klokkenluiders in staat stelt om maatschappelijke misstanden aan te kaarten. "Met ingrijpen in deze mechanismen worden mogelijk ook de positieve effecten beperkt of teniet gedaan."

Online identificatie

De onderzoekers stellen dat er een overheid nodig is die beleid maakt voor de herinrichting van de internetomgeving, waarin de mechanismen die schadelijk en immoreel gedrag mede veroorzaken worden aangepakt en waarmee schade voorkomen kan worden. Zo zou de overheid de voor- en nadelen van online identificatie kunnen verkennen.

"Een online surfbewijs of toegangsbewijs zou preventief kunnen werken door online anonimiteit van daders weg te nemen. Online identificatie maakt hun opsporing, bestraffing of vergelding beter mogelijk en kan daarmee een afschrikkende werking hebben, maar vergroot tegelijkertijd ook risico’s voor groepen die juist bescherming nodig hebben, zoals slachtoffers, journalisten of klokkenluiders", merken ze op.

Afsluitend laten de onderzoekers in hun conclusie weten dat waar het internet eerst een vrijplaats was voor gebruikers, nu toch echt een actievere rol van de overheid nodig is. "De problemen zijn urgent en de schade reëel, de markt vraagt om regulering en de maatschappij verdient ondersteuning en bescherming. Er ligt een rol voor verschillende ministeries binnen de Rijksoverheid, handhaving en uitvoeringsorganisaties om maatregelen te nemen."

Reacties (8)
07-07-2021, 14:24 door Anoniem
Je kunt zo ook krijgen dat het nog meer ten koste gaat van onschuldige slachtoffers, dat cybercriminelen de "surfbewijzen of online indentiteit" van ter goeder trouw zijnden gaan misbruiken. Daarom zijn het ook hackers. Een druppeltje sinas geeft de pientere scholier een positief test-resultaat en levert zo een spijbeldag op. A dirty mind is a joy forever, also for hackers.

Ze zult de hele aard van het in zekere zin anarchistische opgebouwde Internet 0.1 moeten vervangen door een totaal gecontroleerde versie 2.0. Vraag is dan is dat goed voor groeperingen die achter de schermen ook nu al flink meeprofiteren voor hun stakeholders van grote en soms onbekende cybercriminaliteit en fraude. Als iedereen een white hat op moet zetten, wordt de hele boel in zekere zin grey of misschien wel zo zwart als de nacht. Kijk naar whitewas operaties van legale spelers. Wat pakt men aan en waar kijkt men een andere kant op.

Dat er grote ontregelingen van de bestaande structuren aankomen, staat voor mij als een paal boven water. Dat het leuker wordt, dat geloof ik ook niet, als het ellendiger wordt, wordt het dat wel en dat voor iedereen.

luntrus
07-07-2021, 14:32 door Anoniem
Het eerste probleem is natuurlijk dat 'men' online 'misdaden' kan plegen. DAT had nooit mogelijk moeten zijn.

Verder is de overheid doorgaans het grootste probleem en de organisatie waar je de meeste ellende mee en van hebt - noem 1 ding wat de afgelopen 20 jaar 'goed' is gegaan... Dus om er nou een overheidstaak van te maken? Dat is toch vragen om meer ellende.

Het gejank om anonimiteit te onderdrukken past natuurlijk wel prima in het noord Koreaanse model wat sinds de uitbraak van Corona wordt ingevoerd. En niemand kan natuurlijk een brief op de bus doen zonder dat die te traceren is... (dat zou grapperwaus natuurlijk wel graag willen, dat moge duidelijk zijn!).
07-07-2021, 15:04 door Anoniem
Door Anoniem: Het eerste probleem is natuurlijk dat 'men' online 'misdaden' kan plegen. DAT had nooit mogelijk moeten zijn.

Verder is de overheid doorgaans het grootste probleem en de organisatie waar je de meeste ellende mee en van hebt - noem 1 ding wat de afgelopen 20 jaar 'goed' is gegaan... Dus om er nou een overheidstaak van te maken? Dat is toch vragen om meer ellende.

Het gejank om anonimiteit te onderdrukken past natuurlijk wel prima in het noord Koreaanse model wat sinds de uitbraak van Corona wordt ingevoerd. En niemand kan natuurlijk een brief op de bus doen zonder dat die te traceren is... (dat zou grapperwaus natuurlijk wel graag willen, dat moge duidelijk zijn!).
Het online misdaad kunnen plegen is grotendeels te danken aan het feit, dat we nu online veel meer kunnen doen, dan waarvoor internet ooit bedoeld was. Oorspronkelijk was het bedoeld om informatie te delen. Maar we moesten zo nodig gaan bankieren en winkelen via dit medium. Dat maakt het interessant om te misbruiken. Voeg daar aan toe dat er veel te veel mensen zijn die altijd al in mooie smoesjes geloven en je weet hoe het fout gaat.

Want datingfraude en de van oorsprong Nigeriaanse oplichting (Ik heb €xxx die ik via u wil witwassen....) die ongeacht het medium kunnen bestaan, maar er alleen makkelijker door worden, zou toch kunnen bestaan. Alleen via snailmail en/of telefoontjes.
07-07-2021, 15:17 door Anoniem
Het internet compleet afschaffen is
dat niet een beter idee,ik ben helemaal
voor afschaffen van het internet.

The Matrix
07-07-2021, 18:12 door karma4
Door Anoniem: Het eerste probleem is natuurlijk dat 'men' online 'misdaden' kan plegen. DAT had nooit mogelijk moeten zijn.

Verder is de overheid doorgaans het grootste probleem en de organisatie waar je de meeste ellende mee en van hebt - noem 1 ding wat de afgelopen 20 jaar 'goed' is gegaan... Dus om er nou een overheidstaak van te maken? Dat is toch vragen om meer ellende.

Het gejank om anonimiteit te onderdrukken past natuurlijk wel prima in het noord Koreaanse model wat sinds de uitbraak van Corona wordt ingevoerd. En niemand kan natuurlijk een brief op de bus doen zonder dat die te traceren is... (dat zou grapperwaus natuurlijk wel graag willen, dat moge duidelijk zijn!).
Je trapt volledig in de machtsgreep via privacy activisme waarbij volledig toezicht ingevoerd wordt onder het mom van privacybescherming.
08-07-2021, 16:16 door Anoniem
Moet het weer met karma4 eens zijn.
We worden steeds slachtoffer in en van een zogenaamde "omkerings"maatschappij.

Het ene wordt gepropageerd, terwijl men uiteindelijk heel iets anders wil bereiken.

Men kan geen privacy beschermen door technologische oplossingen, om tot een betere security te komen, af te breken.
Zorg dat security through obscurity duidelijk wordt, zodat het niet meer door "schadelijken" online kan worden misbruikt.
Zorg dat managers niet maar steeds security en privacy daardoor als een last resort issue willen behandelen.
Hou ze verantwoordelijk of stuur ze anders "om de klok". Zachte heelmeesters en de bekende stinkende wonden.

Patches uitvoeren, die maar ten dele en dan nog onder bepaalde configuratie condities blijken te werken, beveiligen niet echt. Wat heb ik aan een goed beveiligde website, als de kwetsbare mixed http content mee helpt me te vernaggelen?

luntrus
08-07-2021, 16:55 door Anoniem
Online identificatie is weer een nieuwe volgende stap richting mass surveillance.
En wie bepaald wat ongewenst of gewenst online gedrag is.
28-12-2021, 16:00 door Anoniem
‘Mensen plegen online onbewust strafbare feiten’

„In 2018 verscheen er een Amerikaans boek, Evil Online, waar het ministerie van J&V zich rot van schrok”, zegt Van Huijstee. „Daar stonden heel veel vormen van dit soort gedrag in. Dat resoneerde nogal bij het ministerie, ze wilden weten in hoeverre dit in Nederland voorkomt. En natuurlijk ook wat hiertegen te doen valt.” Zo kreeg het Rathenau Instituut, via het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), de opdracht.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/op-internet-gaan-mensen-ongemerkt-grenzen-over-a4052409


Dat schokkende 'Amerikaanse' boek komt uit de pen van twee in Nederland werkzame techniek ethici, aan de TU Delft.

Evil Online The Many Faces of Evil Online
by Dean Cocking & Jeroen van den Hoven

https://www.wiley.com/en-us/Evil+Online-p-9781405154369
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.