image

Politie vraagt om deurbelcamera's aan te melden bij politiedatabase

vrijdag 9 juli 2021, 13:51 door Redactie, 36 reacties

Beelden van deurbelcamera's kunnen helpen bij de opsporing van verdachten, zo stelt de politie, die eigenaren oproept hun apparaat aan te melden in de politiedatabase Camera in Beeld. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie in het systeem kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is. Vervolgens kan er contact met de eigenaar van de camera worden opgenomen. De politie kijkt niet live mee met de beelden.

"Steeds meer particulieren beveiligen hun huis met camera's en hebben daarvoor bijvoorbeeld een deurbelcamera aangeschaft. En dat is nou nèt wat onze rechercheurs goed kan helpen, want met die camerabeelden kunnen we verdachten beter opsporen!", zo stelt de politie.

Vorig jaar werd het gebruik van DigiD verplicht om camera's aan te melden. Het koppelen van Camera in Beeld aan DigiD zou het actueel houden van de database eenvoudiger en efficiënter moeten maken, aldus de politie.

Reacties (36)
09-07-2021, 14:14 door Anoniem
Hoe is het nu mogelijk!? Kan iemand dit uitleggen.

In dit land zijn er gelukkig wetten betreffende privacy en voor zover ik weet schrijft het AP het volgende over camera's:

"De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen."

Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden. Het is alleen wel een stap te ver als nota bene de politie zelf deze uitvraag doet.
Ik heb zelf geen overburen, maar in het geval van overburen met een videodeurbel staat er toch te allen tijde een camera op mijn huis.
09-07-2021, 14:42 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe is het nu mogelijk!? Kan iemand dit uitleggen.

In dit land zijn er gelukkig wetten betreffende privacy en voor zover ik weet schrijft het AP het volgende over camera's:

"De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen."

Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden. Het is alleen wel een stap te ver als nota bene de politie zelf deze uitvraag doet.
Ik heb zelf geen overburen, maar in het geval van overburen met een videodeurbel staat er toch te allen tijde een camera op mijn huis.
Er staat "in principe", maar als dat niet mogelijk is, dan is het filmen van een stukje van de openbare weg gewoon toegestaan als er geen andere mogelijkheid aanwezig is. Ik vind het daarom nogal raar dat het AP daarover een veel te streng oordeel over geeft.
09-07-2021, 14:44 door Anoniem
Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden.
Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.
09-07-2021, 14:46 door Anoniem
Mijn deurbelcamera is niet zo van goede kwaliteit. Dus ik denk dat ze weinig aan die beelden zouden hebben. Overigens wordt er niet continue opgenomen, maar alleen als je de bel indrukt. Alleen personen die dichtbij staan zijn redelijk goed te herkennen.
09-07-2021, 14:50 door Anoniem
Ik heb een camera, maar alleen om mijn auto te beveiligen. Een aantal jaren geleden gingen er in mijn woonplaats tientallen auto's in vlammen op door brandstichting. Je hoeft daarvoor geen dure camera aan te schaffen, want een dashcam van 50 euro's (via de zuignap geplakt achter het raam) doet zijn werk al uitstekend. Beelden zijn in HiRes.
09-07-2021, 14:51 door Anoniem
@Anoniem 14:14:

Ook van de AP, Stappenplan camera bij huis:
"Het is ook niet noodzakelijk om continu te filmen bij een videodeurbel."
"Bewaar de beelden die uw camera opneemt zo kort mogelijk."
"Of sla helemaal geen beelden op. Heeft u een videodeurbel, dan kunt u prima alleen live kijken wie er voor de deur staat. En die beelden niet opslaan."

Als ik dit zo lees zijn alleen verkeerd ingestelde deurbellen van toegevoegde waarde voor de politie.
09-07-2021, 14:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden.
Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.

Er wordt een groot verschil gemaakt tussen gemonteerde camera's en camera's die je vasthoud.
Gemonteerde camera's mogen in principe de openbare weg niet filmen.
09-07-2021, 15:04 door Anoniem
AVG artikel 2 lid 2
---------------
2.Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;
d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
----------------

2c zegt dat een prive persoon voor huiselijk gebruik niets met de AVG te maken heeft. Dat wordt anders als de gegevens via een provider ter beschikking komen. Of dat bij deurbelcamera's het geval is, dat is afhankelijk van de door de leverancier gekozen oplossing. Juist in dat geval mag je nog steeds de eigen spullenboel filmen. Maar niet meer vanzelfsprekend ook het huis van de buren.

2d zegt dat opsporing van strafbare feiten ook niets met de AVG te maken heeft. Althans als die opsporing door bevoegde instanties plaats vindt. De politie is hier bij uitstek bevoegd. Dit betekent niet dat er geen regels zijn tav informatievergaring door de politie. Daar zijn simpelweg andere wetten voor. Hier geldt :
- is het belang van het opsporingsmiddel in verhouding tot het strafbare feit? (proportionaliteit)
- is er een minder inbreukmakende manier van opsporing? (subsidiariteit)

De politie kijkt niet structureel mee. Dus kan de politie niet worden verweten dat zij grootschalige surveillance doet met deurbelcamera's. Als er in een buurt een strafbaar feit is gepleegd, dan komt het geregeld voor dat de politie buurtbewoners vraagt naar wat men gezien heeft. De aanmedling van deurbelcamera's is tav opsporing niets anders dan meekijken wat de mechanische ogen hebben gezien. Dat doet de politie in principe alleen als dit helpend kan zijn voor opsporing. De persoon die de deurbelcamera heeft aangemeld zegt feitelijk alleen maar dat er een mechanisch oog beschikbaar is.

In mijn beleving past alles dus volledig binnen de wet.

Of dit hetzelfde is als ethisch wenselijk, dat is een andere vraag. Hier zijn meerdere gezichtspunten mogelijk.
- als in mijn buurt een ernstig misdrijf is gepleegd, dan ben ik graag bereid met opsporing te helpen (ik heb overigens geen deurbelcamera). Ik wil graag mijn buurt veilig hebben. Voor mijzelf en voor mijn buurtgenoten.
- als ik ergens loop, dan wil ik niet constant geobserveerd kunnen worden. Mijn weerstand zal hoger worden als dergelijke beelden gebruikt worden om mijn gedrag te sturen (dat is met deurbelcamera's vooralsnog niet het geval, maar in potentie ken het dat wel worden).
- er zullen best meer gezichtspunten mogelijk zijn

Er zijn altijd mensen die meer en minder radicaal over de verschillende gezichtpunten. Van fundamentalistisch tot volledig laconiek.

tot zover
09-07-2021, 15:06 door Anoniem
Door Anoniem:
Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden.
Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.

Nee hoor. De wet maakt een scherp onderscheid tussen vastgehouden camera's en gemonteerde camara's gericht op de publieke ruimte. In het eerste geval mag vrijwel alles, in het tweede aanzienlijk minder.
09-07-2021, 15:10 door Anoniem
Door Anoniem:
Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden.
Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.
Dat ligt aan de doelstelling van het filmen en wat er met de beelden gebeurt. Om journalistieke redenen mogen er sowieso een aantal zaken binnen de AVG. Foto's of films maken voor privé doeleinden mag ook. Maar een deurbel- of beveiligingscamera is iets anders. Dat is het doelbewust vastleggen en bewaren van beelden, waarop handelingen van personen worden vastgelegd. Zo zijn er landen binnen Europa, waar het gebruik van een dashcam alleen mag, wanneer de beelden cyclisch overschreven worden en alleen gebruikt worden als bewijsvoering bij een ongeval.
Een camera die de openbare weg of het huis van de overburen stelselmatig en 24/7 vastlegt, registreert het handelen van natuurlijke personen en kan daarmee inbreuk plegen op de privacy. Ik neem aan, dat u in het hypothetische geval dat u wekelijks naar een psycholoog gaat, ook niet wil dat dit door iemand wordt vastgelegd en b.v. op het internet terechtkomt.
09-07-2021, 15:13 door Anoniem
Door Anoniem: Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.
Het maakt verschil of het een vast opgestelde camera is of niet. Als je tuin incidenteel een keer per ongeluk ook in beeld is is dat een volkomen andere situatie dan wanneer de plek waar je ligt te zonnen volcontinu opgenomen wordt.
09-07-2021, 16:19 door Anoniem
(sarcasm mode on)
Ik was bijna geneigd om mijn camera's aan te melden na deze geweldige betrouwbare oproep. Uiteraard zit je wel natuurlijk met de GDPR en moet je gezichten pseudo-annonimiseert zijn een maximaal bewaartermijn hanteren, de verdachte recht geven op inzage, vergetelheid, recttificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de werking, bezwaar tegen verwerking en of profilering. En uiteraard moet de verdachte wel eerst middels een foto aantonen dat hij, zij, het is die op de beelden stond voor enig van deze recht wordt uitgevoerd.

Dat alles is natuurlijk geen enkele moeite, weinig administratief werk en onze burgerplicht. Maar tja toen viel het woord DigiD en kon ik niet anders dan helaas afhaken.
(sarcasm mode off)

Voor de gene die zich heel erg vervelen hieronder allerlei scenarios waar wel of niet sprake is van de Wbp, AVG, GDPR (of hoe je het gedrocht ook tegenwoordig wilt noemen)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037591/2016-02-02
09-07-2021, 16:46 door Anoniem
Ik doe geen digid. Dag hoor.
09-07-2021, 17:29 door [Account Verwijderd]
Ik heb in mijn werkzame leven tweemaal meegemaakt dat Politie zich bij de balie meldde met de vraag of onze buitencamera's (CCV-syteem) beelden hadden van de openbare weg gedurende een bepaald tijdsbestek, dit vanwege een aanrijding en doorrijdmisdrijf.

Als ik prive een deurbelcamera had zou ik geen moeite hebben met een vergelijkbaar verzoek. En naar ik begrijp is de deurbelcamera niet continue on-line in een politiemeldkamer o.i.d.

Dus wat mij betreft: Prima idee. Was het niet zo dat die deurbelcamera's meestenijds van het fabrikaat "China Smart Shit' zijjn vaak ook nog met hard coded wachtwoord en daar wringt wat mij betreft wèl de schoen.
09-07-2021, 17:47 door Anoniem
Volgens mij is dit een non-discussie. Gedane zaken, .... En deze? https://rwsverkeersinfo.nl/cameras Of deze? https://webcam.nl/live_streaming/
09-07-2021, 19:09 door karma4
Door Anoniem: "De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen."
Dat wordt vervolgens ingevuld door te zeggen dat de eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk van privacy bij de criminelen. De AP is enkel op meer macht uit, ze hebben geen boodschap aan echte privacy.
09-07-2021, 19:24 door Anoniem
Door Olaf Winterkamp: Ik heb in mijn werkzame leven tweemaal meegemaakt dat Politie zich bij de balie meldde met de vraag of onze buitencamera's (CCV-syteem) beelden hadden van de openbare weg gedurende een bepaald tijdsbestek, dit vanwege een aanrijding en doorrijdmisdrijf.

Als ik prive een deurbelcamera had zou ik geen moeite hebben met een vergelijkbaar verzoek. En naar ik begrijp is de deurbelcamera niet continue on-line in een politiemeldkamer o.i.d.

Dus wat mij betreft: Prima idee. Was het niet zo dat die deurbelcamera's meestenijds van het fabrikaat "China Smart Shit' zijjn vaak ook nog met hard coded wachtwoord en daar wringt wat mij betreft wèl de schoen.
Wat heel veel mensen vergeten en de politie ook natuurlijk ook niet dit in hun marketing direct gaat verkondigen is dat jouw gegevens ook gedeeld worden met de verdachte, veroordeelde voor verdediging en opname in juridisch dossier.

Dus als je denkt anoniem je steentje bij te kunnen dragen bij deze gewaarschuwd die koppeling met DigiD is er niet enkele voor het gemak van jouw maar ook voor de politie.

https://www.politie.nl/informatie/betekent-het-aanmelden-voor-camera-in-beeld-via-digid-dat-anderen-mijn-persoonsgegevens-kunnen-zien.html
09-07-2021, 19:35 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe is het nu mogelijk!? Kan iemand dit uitleggen.

In dit land zijn er gelukkig wetten betreffende privacy

Gelukkig kijkt men (en zeker de politie) niet alleen naar privacy maar bekijkt het totale plaatje van beperkingen en nut.
Dit soort beelden kan essentieel zijn om daders te vinden en veroordeeld te krijgen.

Neem de bekende ANPR camera's op het wegennet. Zo verafschuwd door de privacy fanaten hier.
Maar je hebt van de week gezien waar ze nuttig voor zijn: omdat men een kenteken had waren de daders van de
moordpoging op Peter R de Vries in korte tijd gevonden op een heel andere plek in het land.

Op zo'n moment ben ik heel blij dat er ANPR camera's hangen. En denk ik "laat die tegenstanders maar blaten".
10-07-2021, 07:44 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: "De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen."
Dat wordt vervolgens ingevuld door te zeggen dat de eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk van privacy bij de criminelen. De AP is enkel op meer macht uit, ze hebben geen boodschap aan echte privacy.
Ik heb even op de tekst die je citeert gezocht en vond hem uitsluitend op deze pagina van AP:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren
Kan je ook even de tekst citeren waarin AP "vervolgens" invult dat "eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk van [sic] privacy bij [sic] criminelen"? Ik zie het namelijk zelf niet staan.

Ik zie daar wel staan dat er goede redenen zijn om die camera's op te hangen, dat het niet verboden is, en zelfs dat er afgeweken kan worden van de regel dat je alleen je eigen bezittingen filmt als dat niet anders kan. Dat lijkt zelfs niet een klein beetje op wat jij beweert.

Kan je stoppen met AP (of wie dan ook) woorden in de mond te leggen die ze niet hebben gebruikt, óf die woorden citeren, met een link naar de bron, zodat we allemaal kunnen zien dat AP dat werkelijk beweert? En dan bedoel ik niet je gebruikelijke stroom aan links naar vaag gerelateerde of zelfs ongerelateerde onderwerpen, maar gewoon één concreet, letterlijk citaat, zoals je hierboven plaatste, waarin AP zelf werkelijk beweert dat eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk op de privacy van criminelen, met een link naar de bron. Volgens mij is dat er niet, omdat dat helemaal niet het standpunt van AP is.

Er is echt wel kritiek mogelijk op AP, maar met fabulaties schiet niemand wat op.
10-07-2021, 11:18 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe is het nu mogelijk!? Kan iemand dit uitleggen.

In dit land zijn er gelukkig wetten betreffende privacy en voor zover ik weet schrijft het AP het volgende over camera's:

"De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen."

Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden. Het is alleen wel een stap te ver als nota bene de politie zelf deze uitvraag doet.
Ik heb zelf geen overburen, maar in het geval van overburen met een videodeurbel staat er toch te allen tijde een camera op mijn huis.

Je hebt volledig gelijk, het is belachelijk.
10-07-2021, 12:35 door karma4
Door Anoniem:
Kan je stoppen met AP (of wie dan ook) woorden in de mond te leggen die ze niet hebben gebruikt, óf die woorden citeren, met een link naar de bron, zodat we allemaal kunnen zien dat AP dat werkelijk beweert? En dan bedoel ik niet je gebruikelijke stroom aan links naar vaag gerelateerde of zelfs ongerelateerde onderwerpen, maar gewoon één concreet, letterlijk citaat, zoals je hierboven plaatste, waarin AP zelf werkelijk beweert dat eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk op de privacy van criminelen, met een link naar de bron. Volgens mij is dat er niet, omdat dat helemaal niet het standpunt van AP is.

Er is echt wel kritiek mogelijk op AP, maar met fabulaties schiet niemand wat op.

Het is het standpunt en de mediaaandacht zoals het constant gebracht wort.
- kijk naar de reacties dat het kunnen zien van iemand als privacy inbreuk aangemerkt wordt.
- kijk naar de acties van de AP waarbij bij elke mogelijk inzet een onderzoek aangekondig wordt.
https://www.actualiteitenictrecht.com/post/met-camera-s-de-anderhalvemetersamenleving-in-de-gaten-te-houden-mag-dat-wel Iedereen wordt aangemerkt als potentieel verdacht bij inzet camera's. Daar acteert de AP niet tegen, ze gaan er in mee. Het probleem voor de AP: Wij zwijgt stemt toe.
- Dan hebben we nog het eeuwige dat het BSN lekken tot verwijtbare identiteitsfraude leidt. Dat staat wel degelijk her en der op de site van de AP. In plaats van de wet te volgens en het probleem van gedegen controle op de juiste persoon bij de verwerking op te pakken. Heel actueel met de corona en deltavariant een ongelooflijk verschil met elders.
In NL is goede controle wegens privacy vrijwel onmogelijk, elders ook in europa is paspoort bsn corona test gewoon normaal bij controles. Het resultaat zien we met alle foute aannames.
10-07-2021, 13:09 door Anoniem
Er is maar een redelijke situatie dat de politie aanmeldingen gaat accepteren : alleen als de politie ook eerst controle doet of fie camera's wel volgens de regels gebruikt worden. Wat de politie nu lijkt te doen is wel de voordelen van de camera's willen maar niet het nadeel van handhaven. Dat is zwaar onredelijk.
10-07-2021, 14:36 door Anoniem
Een beperkende dimensie voor de AP

De AP is toezichthouder. Daarvoor mag de AP een zienswijze op de wet hebben (interpreteren). Dat moet de AP juist ook. En daarin ook transparant zijn.

De AP is geen wetgever.
- De AP mag dus niets als de wet aangeeft dat iets wel mag.
- De AP mag dus ook niets als de wet aangeeft dat een bepaald gebruik van gegevens buiten de AVG valt.

De AP is ook geen rechter.
Als toezichthouder heeft de AP bevoegdheid om boetes op te leggen. Die zullen echter wel stand moeten kunnen houden bij de rechter.

Stop dus ook met de AP macht toedichten over iets wat de AP niet mag, maar wat jij graag zou zien.
Als je meer acte van AP wenst, ga dan een politieke lobby starten Zorg dan dat de politiek het (of een) juist besluit neemt.
10-07-2021, 16:05 door Anoniem
Door karma4: Het is het standpunt en de mediaaandacht zoals het constant gebracht wort.
Mij valt op dat je geen citaat geeft waarin AP zelf beweert wat jij schrijft dat AP beweert. Daarmee bevestig je je ongelijk.

- kijk naar de reacties dat het kunnen zien van iemand als privacy inbreuk aangemerkt wordt.
Bedoel je reacties op deze pagina? Worden die door AP geplaatst dan? Of is dit punt een rookgordijn om de aandacht af te leiden van je gebrek aan argumenten?

- kijk naar de acties van de AP waarbij bij elke mogelijk inzet een onderzoek aangekondig wordt.
https://www.actualiteitenictrecht.com/post/met-camera-s-de-anderhalvemetersamenleving-in-de-gaten-te-houden-mag-dat-wel Iedereen wordt aangemerkt als potentieel verdacht bij inzet camera's. Daar acteert de AP niet tegen, ze gaan er in mee. Het probleem voor de AP: Wij zwijgt stemt toe.
In die link staat juist dat AP ingreep waar het erop neerkwam dat iedereen als potentieel verdacht werd aangemerkt en niet ingreep waar cameratoezicht zorgvuldig en weloverwogen gebeurde en het niet langer dan noodzakelijk werd ingezet. Je schuift AP precies datgene in de schoenen waar ze nou juist tegen optraden, en AP toont dat ze zich helemaal niet zo op te stellen als jij ze in de schoenen schuift. Deze link onderbouwt niet wat je beweert, hij doet het tegendeel.

- Dan hebben we nog het eeuwige dat het BSN lekken tot verwijtbare identiteitsfraude leidt. Dat staat wel degelijk her en der op de site van de AP.
Het is alleen een ander onderwerp dan cameratoezicht. Een afleidingsmanouvre bij gebrek aan argumenten? Weer een rookgordijn?

Stop eens met dat rare gekronkel, karma4, je komt hier toch niet om jezelf totaal belachelijk te maken? Beperk je eens tot standpunten die je werkelijk kan onderbouwen, en laat eens zien dat je de moed hebt om aan je eigen standpunten te twijfelen als die onderbouwing niet te vinden is. Want als die er niet is dan is er reden voor die twijfel. En twijfel aan je eigen standpunten is geen teken van zwakte maar van wijsheid. Toon eens dat je tot dat soort wijsheid in staat bent.

Nogmaals, dat ik je aanval op AP aanval wil niet zeggen dat ik AP heilig verklaar. Ik zie je alleen keer op keer AP woorden en standpunten in de mond leggen die ik bij AP zelf niet tegenkom. Niet op hun website, niet in onderzoeksrapporten van ze die ik heb gelezen, ik herken het niet. Als je onderbouwing hebt, ga dan niet met afleidingen en rookgordijnen strooien, maar verwijs dan naar de onderbouwing die je hebt. En als je die niet hebt, geef dat dan gewoon eerlijk toe, in de eerste plaats aan jezelf.
10-07-2021, 19:29 door Anoniem
Ik vraag me af of mensen nu verbaasd zijn als men deze camera's gaat saboteren?
10-07-2021, 20:10 door Anoniem
"Steeds meer particulieren beveiligen hun huis met camera's en hebben daarvoor bijvoorbeeld een deurbelcamera aangeschaft. En dat is nou nèt wat onze rechercheurs goed kan helpen, want met die camerabeelden kunnen we verdachten beter opsporen!", zo stelt de politie;

dat is een variant van minder blauw op straat - terwijl juist meer blauw op straat al jarenlang niet gerealiseerd wordt - hetgeen als pure noodzaak werd geacht.
Dat dat niet werd gehaald had te maken met de wens van politici om de politie steeds maar te blijven reorganiseren aldus rapportages die vlak voor en na de start aan de minister van Justitie en de minister-president werden gepubliceerd.
Dat was na de 2e kamer verkiezingen van 2010.
Dat politie nog een stapje precies tegenovergesteld willen van blauw op straat dan waar ze NA die rapportages opdracht & geld voor kregen is op z'n minst opmerkelijk.
11-07-2021, 12:16 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Ik vraag me af of mensen nu verbaasd zijn als men deze camera's gaat saboteren?

Aha! Een oproep tot vernieling van persoonlijke eigendommen! Maar je beseft dat je in dat geval op beeld staat? En dat er waarschijnlijk veel meer camera's in de buurt zijn? Kortom: niet doen, het kan grote consequenties hebben en je krijgt er al snel spijt van.
11-07-2021, 14:51 door karma4 - Bijgewerkt: 11-07-2021, 14:55
Door Anoniem: Mij valt op dat je geen citaat geeft waarin AP zelf beweert wat jij schrijft dat AP beweert. Daarmee bevestig je je ongelijk.
- Integendeel mijn gelijk wordt bevestigd doordat het AP onderzoek wilde doen naar de camera's op die politieautos naar aanleiding van commotie. (media). Dat werd opgehouden doordat de burgermeester doorhad dat hij zijn recht stond.
- Met dat verhaal over gezichtsherkenning met jumbo met een gezocht persoon hebben we ander voorbeeld.
Het mag tegen hoge kosten met bewakingspersoneel (niet vergoed door de AP) maar technologie zou niet mogen. vreemd

Bedoel je reacties op deze pagina? Worden die door AP geplaatst dan? Of is dit punt een rookgordijn om de aandacht af te leiden van je gebrek aan argumenten?
Dit is maar een van de locaties. Roep privacyinbreuk en grondrechten in de media om te dreigen dat de AP gaat onderzoeken. Het is niet veel anders dan een granaat voor een deur leggen.
Heb je de AP ooit een duidelijk standpunt zien innemen dat ze daar niet op ingaan?

In die link staat juist dat AP ingreep waar het erop neerkwam dat iedereen als potentieel verdacht werd aangemerkt en niet ingreep waar cameratoezicht zorgvuldig en weloverwogen gebeurde en het niet langer dan noodzakelijk werd ingezet. Je schuift AP precies datgene in de schoenen waar ze nou juist tegen optraden, en AP toont dat ze zich helemaal niet zo op te stellen als jij ze in de schoenen schuift. Deze link onderbouwt niet wat je beweert, hij doet het tegendeel.

Nu komen we mogelijk ergens. Het jumbo/gezichtsherkenning geeft helaas het tegengestelde van jou bewering aan.
Verder zie ik dat de AP graag samenwerkt met privacy organisaties tegen de boze overheid maar niets aan de andere kant doet om aan werkbare situaties mee te werken in adminstraties (uwv) dan wel handhaven (politie - fraudehelpdesk).

Als ze niet reageren op standpunten in de media die naar de AP toegeschreven worden dan worden het uiteindelijk de standpunten van de AP. Foto's op kinderfeestjes vakantiekiekjes het is allemaal verboden net zoals vrije nieuwsgaring. Dat is het beeld via de media.

Het is alleen een ander onderwerp dan cameratoezicht. Een afleidingsmanouvre bij gebrek aan argumenten? Weer een rookgordijn?
De AP en een controle bij gemeentes met camera's bv voor vergelijken voor het ophalen van een paspoort?
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameratoezicht-op-openbare-plaatsen

Stop eens met dat rare gekronkel, karma4, je komt hier toch niet om jezelf totaal belachelijk te maken? Beperk je eens tot standpunten die je werkelijk kan onderbouwen, en laat eens zien dat je de moed hebt om aan je eigen standpunten te twijfelen als die onderbouwing niet te vinden is.
De lijn is helder de AP vecht tegen de overheid als het grote privacy probleem, zie link.
Toon nu is de moed om die kronkel om te draaien zodat de echte privacy beter gewaarborgd kan gaan worden.

Dat ontkennen van dat BSN is raar. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Dus niet aanspreken van de verwerker maar aanspreken van het slachtoffer. Dat is niet volgens de wet. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn
De standpunten worden getoond in de daden en acties dat is veel gevaarlijke dan dat het uitgesproken wordt (1984).

Dat roepen voor meer budget geholpen door advocaten die daarmee hun brood hopen te verdienen is een foute kronkel
(zie FD voor meer achtergrond). Ook hier met een duidelijk raamwerk en geven van richting zou dat niet nodig zijn.
11-07-2021, 15:48 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Mij valt op dat je geen citaat geeft waarin AP zelf beweert wat jij schrijft dat AP beweert. Daarmee bevestig je je ongelijk.
- Integendeel [KNIP!]
Volgende rookgordijn. En niets "integendeel". Dit was wat je over AP beweerde:
Door karma4: Dat wordt vervolgens ingevuld door te zeggen dat de eigen bezittingen niet beschermd mogen worden wegens de inbreuk van privacy bij de criminelen.
Waar zegt AP dat? Geef daar gewoon eens antwoord op in plaats van met allerlei noninformatie te gaan strooien waaruit helemaal niet blijkt dat AP dat zei.

Maar het zal wel hopeloos zijn. Je leest het tegenovergestelde in links waar je mee strooit van wat er werkelijk staat. Van je eerste link beweer je nu dat...
...AP onderzoek wilde doen naar de camera's op die politieautos naar aanleiding van commotie. (media). Dat werd opgehouden doordat de burgermeester doorhad dat hij zijn recht stond.
In werkelijkheid kan je op de door jou zelf gelinkte pagina lezen dat deze burgemeester niet eens de door de AVG verplichte DPIA had laten doen. Je staat pas in je recht als je je aan je wettelijke verplichtingen houdt, niet als je die overslaat. Toen die DPIA alsnog gedaan werd concludeerde de gemeente zelf dat het een disproportionele maatregel was en stopten ze ermee. Toen ze hun huiswerk eenmaal hadden gedaan gaven ze AP dus volmondig gelijk.

Als je zo totaal andere dingen fabuleert dan er werkelijk staan dan zal je overtuiging over wat AP beweert wel op dezelfde manier tot stand zijn gekomen. Het valt me wel op dat je heel hard aan het vermijden bent om gewoon die simpele link naar een echte onderbouwing te plaatsen en het in afleiding en rookgordijnen zoekt. Dat suggereert dat je best weet dat je geen onderbouwing hebt, en als dat zo is loop je hier leugens te verspreiden.
11-07-2021, 21:17 door Anoniem
Door Anoniem:
Weinig partijen maken zich hier hard voor. Van mij mogen ze dit soort deurbellen bij wet verbieden.
Wat u hier zegt is in strijd met de Jurisprudentie van het Europese Hof. Het filmen van de openbare weg is namelijk gewoon toegestaan. Was dat niet zo, dan mocht ook de journalistiek geen foto's en filmbeelden van straat nemen en dit gewoon uitzenden op de televisie.
Dat is alleen toegestaan met losse camera's, dus eentje die vastgehouden wordt, niet met vast opgestelde camera's. De jurisprudentie is daar heel duidelijk over.

Het probleem is dat de politie in Nederland boter op het hoofd heeft. In plaats van handhavend op te treden tegen de talloze illegale camera's maakt men er graag gebruik van en moedigt men het aan. Het spreekwoord is "de gelegenheid maakt de dief" en helaas blijkt de politie geen uitzondering. Omdat het soms mooi uitkomt laat de politie zich graag in met illegale activiteiten. Uiterst teleurstellend en helaas niet het eerste voorbeeld van integriteitsproblemen bij de Nederlandse uitvoerende macht.
11-07-2021, 21:50 door johanw
Door Anoniem:
Neem de bekende ANPR camera's op het wegennet. Zo verafschuwd door de privacy fanaten hier.
Maar je hebt van de week gezien waar ze nuttig voor zijn: omdat men een kenteken had waren de daders van de
moordpoging op Peter R de Vries in korte tijd gevonden op een heel andere plek in het land.

Op zo'n moment ben ik heel blij dat er ANPR camera's hangen. En denk ik "laat die tegenstanders maar blaten".
Als dat gebeurd was door jouw aangemelde deurbel camera en een week later staat een wraak commando voor jouw deur met een automatisch vuurwapen denk ik "eigen schuld, dat krijg je er nu van".
12-07-2021, 00:14 door Anoniem
@ johanw,

Goed opgemerkt. We leven al in een rechtstaat, die verschrikkelijk onder druk staat via zware criminaliteit met lijntjes naar diensten en verschillende buitenlanden. Je kunt maar beter niet op de verkeerde tijd op de verkeerde plek een cameraatje hebben hangen. Ales in Nederland narcostaat is niet meer zo eenduidig als 't voorgesteld wordt. Je kunt e.e.a. ook doortrekken naar de dreiging op Internet van (ransomware-)cybercriminelen, zelfstandig of in dienst van statelijke actoren. Toeval bestaat niet meer. Hoe het ooit nog een beetje anders kan worden. Moeilijk, moeilijk, Zelf een onbezoedeld blazoen houden is het belangrijkste. Mooie wereld die ons Crooks in Action achterlaat.

#sockpuppet
12-07-2021, 03:08 door Anoniem
Wat denk je dat er gebeurt als je de aankomende lockdown toch gasten over de vloer krijgt? Dan worden de beelden van jouw eigen deurbel-camera tegen je gebruikt. De politie is er niet om de burger te beschermen... de politie is er om burgers onder controle te houden...
12-07-2021, 09:01 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 12-07-2021, 09:01
Door johanw:
Door Anoniem:
Neem de bekende ANPR camera's op het wegennet. Zo verafschuwd door de privacy fanaten hier.
Maar je hebt van de week gezien waar ze nuttig voor zijn: omdat men een kenteken had waren de daders van de
moordpoging op Peter R de Vries in korte tijd gevonden op een heel andere plek in het land.

Op zo'n moment ben ik heel blij dat er ANPR camera's hangen. En denk ik "laat die tegenstanders maar blaten".
Als dat gebeurd was door jouw aangemelde deurbel camera en een week later staat een wraak commando voor jouw deur met een automatisch vuurwapen denk ik "eigen schuld, dat krijg je er nu van".

Wat is dat nou weer voor argument? Denk nou eens even door. Bijvoorbeeld: als er een week na jouw post een wraak commando voor jouw deur met een automatisch vuurwapen denk ik "eigen schuld, dat krijg je er nu van" (?)
12-07-2021, 11:23 door Anoniem
Zoek op #ring of #deurbel op Dumpert,
en aanschouw hoe vaak mensen op het internet ongevraagt voor lul gezet worden
(en waar men nog salarisen+winst uit haalt).
12-07-2021, 11:24 door Anoniem
@ Toje Fos,

Als je zoiets niet meer voor kunt stellen, leef je in een soort Nederland met een kader uit het verleden.
Juist het gebeuren rond Peter R. de V. toont dat aan. Wie weet wie jij zonder dat je het weet op enig moment in de weg loopt?
Je hoeft dat niet zelf opgezocht te hebben, toch? Banden te hebben met een veiligheidsdienst en narco-maffia bijvoorbeeld.

Als er in Mexico een militaire operatie door narco-boeven wordt gestart, kijkt men ook niet wie collateral damage zou kunnen zijn of worden. Sommige mensen zijn zelfs binnen gevangenissen niet meer veilig. Nogmaals Crooks in Action, wat voor wereld lieten deze mensen achter na het Vietnam van de zestiger jaren, o.a. menig perron 0, menige villa voor lieden die nooit een gram of snuf aangeraakt hebben, maar wel witwasten of de bitcoin molens lustig lieten draaien. Allemaal ellende waar we niet zo gauw meer vanaf komen met en zonder bewakingscamera's.

#sockpuppet
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.