image

Waarom mag je tijdens een rechtszitting geen geluidsopnames maken?

donderdag 12 augustus 2021, 14:21 door Arnoud Engelfriet, 17 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Tijdens een zitting bij het Gerechtshof in Leeuwarden is dinsdagochtend een 71-jarige man uit Assen aangehouden, las ik in de Leeuwarder Courant. Hij maakte daar heimelijk geluidsopnames van een zitting, en wel ten behoeve van het slachtoffer dat thuis was. Hoezo is dat strafbaar?

Antwoord: Inderdaad. Een medewerker van de parketpolitie zag tijdens de hogerberoepzitting van een diefstalzaak dat een man op de publieke tribune bezig was met opnames maken op zijn iPhone. Dat is verboden onder de huisregels van de rechtbanken. De reden daarvoor is niet dat rechters heel ouderwets zijn, maar omdat kort gezegd het de waarheidsvinding niet ten goede komt.

De Raad voor de Rechtspraak publiceert regelmatig motivaties waarom zij pers of opnames niet toestaat. Een korte selectie:

  • "De rechtbank heeft aanwijzingen dat de opnames verdachtes vrijheid om open en eerlijk te verklaren zeer waarschijnlijk belemmert."
  • "Vanwege veiligheidsrisico’s heeft de voorzitter in deze specifieke zaak het verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd en daarom mogen de officieren van justitie niet in beeld worden gebracht."
  • "Dat bezwaar honoreert de voorzitter gelet op de zorgen van de verdediging over stigmatisering of negatieve beeldvorming bij die media-aandacht."
  • "Het verzoekschrift dat tijdens de zitting besproken wordt, gaat over het houden van een getuigenverhoor in een in veel opzichten gevoelige kwestie waarmee grote financiële en andere belangen gemoeid zijn. Het is van belang om die bespreking in alle rust te kunnen laten plaatsvinden. "

Voor mij is de kern dat het de voortgang van de rechtszaak verstoort. Als mensen weten dat ze opgenomen worden, leidt dat ze af. Misschien willen ze dan niets meer zeggen, misschien worden ze boos omdat ze zich verspreken en dat nu opgenomen is. En misschien zijn ze bang dat de opname verkeerd in de media komt zodat ze (hoewel ze onschuldig zijn) als grote crimineel afgeschilderd gaan worden.

Bij een geheime opname zou dat niet moeten spelen, je weet per definitie niet dat dat gebeurt. Maar die risico’s van misbruik en dergelijke spelen dan net zo goed, daarom is het stiekem afluisteren en opnemen van gesprekken strafbaar gesteld (art. 139a en 139b Strafrecht).

Juridisch gezien kun je je afvragen of dit wel afluisteren is, je kunt moeilijk volhouden dat je een privégesprek aan het voeren bent in een openbare rechtszitting. Maar de wet gaat verder dan alleen met een richtmicrofoon twee babbelaars op een bankje op band krijgen. Het wetsartikel is al wat ouder, bij invoering (1967) zei de minister:

[Overigens] moet in het wetsontwerp het woord „afluisteren” niet worden opgevat in de beperkte zin van: „ongemerkt of heimelijk luisteren”, zoals dit in het gewone spraakgebruik wel geschiedt. Onder „afluisteren” wordt in het wetsontwerp, evenals trouwens in wetsontwerp no. 8911, verstaan elk luisteren naar een gesprek door een buitenstaander, het „beluisteren” dus.

Ik zie wel hoe je "beluistert" door op de publieke tribune te zitten en dan een opname te maken.

Natuurlijk voelt het behoorlijk paradoxaal: een rechtszitting is openbaar, je mag van alles verslag doen achteraf dus hoezo ben je dan aan het "afluisteren" als je dat verslag niet maakt door meeschrijven maar door opnemen. Maar de kern is dus dat het opnemen de rechtszaak verstoort en daarom niet mag.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (17)
12-08-2021, 14:33 door Anoniem
En misschien zijn ze bang dat de opname verkeerd in de media komt zodat ze (hoewel ze onschuldig zijn) als grote crimineel afgeschilderd gaan worden.

Dat zou voor mij, als ik verdachte zou zijn, ook wel een punt van aandacht zijn. De kans is aanwezig dat er selectief geknipt en geplakt wordt, waarna de geluidsfragmenten ineens op Dumpert terecht komen en jij voorgoed in een bepaald daglicht op internet staat, ook al word je vrijgesproken. Hoe vaak zien we niet video's in de media waarbij alleen die ene duw of wapenstokmep te zien is door die politieman, maar het 15 minuten durende gezuig, gescheld en getreiter voor het gemak maar is weggelaten?
12-08-2021, 15:02 door -Peter-
Als je in een rechtzaal zit en naderhand beschrijft wat je hebt gehoord, weet iedereen dat het jouw interpretatie is. Als iemand wat opneemt, dan wordt al snel aangenomen dat dit een exacte weergave is. Niet iedereen snapt dat je heel gemakkelijk in een opname kunt snijden en te doen voorkomen alsof een onschuldige schuld bekent.

Peter
12-08-2021, 15:12 door Anoniem
En hoe zit dat dan met een eidetisch geheugen, moet je dat ook wissen? ;) Je kunt later woordelijk uitwerken wat er is gezegd tenslotte.
12-08-2021, 17:18 door Anoniem
Door -Peter-: Als je in een rechtzaal zit en naderhand beschrijft wat je hebt gehoord, weet iedereen dat het jouw interpretatie is. Als iemand wat opneemt, dan wordt al snel aangenomen dat dit een exacte weergave is. Niet iedereen snapt dat je heel gemakkelijk in een opname kunt snijden en te doen voorkomen alsof een onschuldige schuld bekent.

Peter

Dat is wel een terecht punt als het gaat om bewijsmateriaal op moment dat het verzameld wordt - alleen komt er vzviw ter zitting eigenlijk gewoon helemaal niks nieuws langs.

Dus bewijsmaterialen, dossiers - uitleg van de verdachte (of gewoon tegenpartij , civiele context) - staat allemaal in de stukken.

Heel cru gezegd is de zitting vooral een toneel - en is het script aan alle professionele spelers (aanklager, rechter, verdediging) bekend.
Misschien dat het wat accenten legt, en punten illustreert - maar als er echt iets nieuws ingebracht wordt , wordt de zaak verdaagd zodat de rechtbank (en de andere procespartij) de nieuwe informatie kan bestuderen.

Het 'Perry Mason moment' -(onverwachte wending tijdens de zitting die de verwachte uitkomst totaal doet veranderen) is zelfs in de VS (waar een zaak aan de jury gepresenteerd moet worden tijdens de zitting) nogal zeldzaam .

Ok - we weten dat mensen toch wel horen wat ze willen horen - maar een zogenaamde 'keiharde bekentenis in de rechtszaal monteren' gevolgd door de uitkomst vrijspraak moet luisteraars toch ergens aan doen twijfelen.
12-08-2021, 17:32 door Anoniem
Door Anoniem: En hoe zit dat dan met een eidetisch geheugen, moet je dat ook wissen? ;) Je kunt later woordelijk uitwerken wat er is gezegd tenslotte.

Dat is niet eens nodig - Steno is uitgevonden om op spreeksnelheid te kunnen meeschrijven zodat je inderdaad letterlijke verslagen hebt .
Er zitten (of zaten ?) stenografen bij kamerzittingen en rechtszittingen om alles op te tekenen .

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stenografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groote

Ook een voorbeeld van een coderingssysteem met compressie .
(codering is niet synoniem met 'versleuteling' - telegrafie gebruikte codes om langere woorden en zinnen te verzenden als kortere woorden of pseudo-woorden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_code_(communications)
13-08-2021, 07:35 door Anoniem
Anything you say can and will be used against you!8
13-08-2021, 14:11 door Anoniem
"Vanwege veiligheidsrisico’s heeft de voorzitter in deze specifieke zaak het verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd en daarom mogen de officieren van justitie niet in beeld worden gebracht."

Dat vind ik een beetje vreemd. Er zijn slechts 800 officieren van justitie in Nederland, verspreid over 11 rechtbanken. Da's zo'n 72 officieren per rechtbank. Als iemand kwaad in de zin heeft zal het niet zo moeilijk zijn de juiste officier te vinden.
13-08-2021, 16:18 door Anoniem
Door Anoniem: "Vanwege veiligheidsrisico’s heeft de voorzitter in deze specifieke zaak het verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd en daarom mogen de officieren van justitie niet in beeld worden gebracht."

Dat vind ik een beetje vreemd. Er zijn slechts 800 officieren van justitie in Nederland, verspreid over 11 rechtbanken. Da's zo'n 72 officieren per rechtbank. Als iemand kwaad in de zin heeft zal het niet zo moeilijk zijn de juiste officier te vinden.

Er is ook 'het landelijk parket' - in heel grote zaken (zoals die processen obv van gekraakte cryptofoons) worden de officieren in de dossiers ook met een code nummer aangeduid.

Ik denk ook niet dat de officieren die dat soort zaken doen vast verdeeld zijn over bepaald rechtbanken.
Wat dat betreft zal het wat meer moeite kosten om een betreffende OvJ te vinden dan afstrepen 'wie van de ca 70 uit dit arrondissement' .
13-08-2021, 20:27 door Anoniem
Opnames, hmmm. Mag een open telefoonverbinding dan wel?

Dan had de 71 jarige alleen maar het slachtoffer hoeven te bellen en de verbinding open te houden.
14-08-2021, 08:38 door Anoniem
Het verbod is gewoonweg achterhaald en is in het belang van de rechters en OM. PUNT.
14-08-2021, 15:25 door Anoniem
Door Anoniem: Het verbod is gewoonweg achterhaald en is in het belang van de rechters en OM. PUNT.

"PUNT" maakt je argumentatie niet beter. Lees anders nog even het artikel en de commentaren, of onderbouw je argumentatie waarom dit in het belang van de rechters zou zijn.
15-08-2021, 06:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het verbod is gewoonweg achterhaald en is in het belang van de rechters en OM. PUNT.

"PUNT" maakt je argumentatie niet beter. Lees anders nog even het artikel en de commentaren, of onderbouw je argumentatie waarom dit in het belang van de rechters zou zijn.

"PUNT" maakt je argumentatie niet beter.
De bedoeling ervan is: stop nou eens die domme praat en de poging recht te praten wat krom en onverklaarbaar is. Daar zijn we in NL echt goed in. Daarom hebben we zoveel politieke partijen en zoveel kerkgenootschappen die de "echte" aanbidden.
Bij wijze van spreken, gooi de beterweter in de rijn en hij drijft stroomopwaarts.
16-08-2021, 13:48 door Anoniem
Het is een wat vreemde zaak dat openbare zittingen niet opgenomen zouden mogen worden maar wel opgetekend door een griffier, het ontneemt de aan de rechtspraak onderhevige personen de mogelijkheid om een onafhankelijk verslag te maken van hetgeen besproken is,. Dat kan nodig zijn om fouten in gerechtelijke verslagen te corrigeren. Ik heb het dan niet over beeld maar over geluidsopnames, hiervoor kan moeilijk het beveiligingsargument worden gehanteerd.
Niet alleen de rechter maar ook Kifid hanteert een dergelijke regel, Kifid geeft zelfs niet eens een voor de klagende inzichtelijk verslag van de zittingen zodat de uitspraken op volledig verkeerde interne verslaglegging kunnen worden gebaseerd. Zonder dat klagers dit kunnen rechtzetten.
17-08-2021, 09:25 door Anoniem
PUNT

Wat een argumentatie. Probeer eens een relevant argument aan te dragen. Kan verder net zo goed in belang van verdediging zijn, als in belang van OM en rechters. Zoals uitgelegd door mensen die wel inhoudelijk reageren, als ook door Arnoud Engelfriet, in het artikel waarop je reageert.
24-10-2021, 03:17 door Anoniem
Zelf recent meerdere malen mee gemaakt.... Rechter doet tijdens de zitting uitlatingen en toezeggingen. In de uitspraak en verslag is van dat alles niets terug te vinden. Het is een gotspe dat die personen anno 2021 dat mee weg komen.
09-06-2022, 14:47 door Anoniem
"... daarom is het stiekem afluisteren en opnemen van gesprekken strafbaar gesteld (art. 139a en 139b Strafrecht).

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139a
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139b

Artikel 139a
1.Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
1°.anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°.zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

Een rechtszitting is - in principe - openbaar, het gebeurt niet in een woning of besloten lokaal of erf. De 71-jarige man nam het besprek op namens een 'deelnemer aan dat gesprek'. De vraag is of het slachtoffer (van die diefstal) dan als deelnemer gezien kan worden. Normaliter zijn slachtoffers aanwezig, en mogen ook nog eens hun zegje doen. Op z'n minst was het slachtoffer belanghebbende. Dan vraag ik mij af of dit wel strafbaar is dan wel onrechtmatig.

De rechter of raadsheer (zoals in dit geval, namelijk het Hof) kan, als voorzitter, besluiten dat een zitting geheel of ten dele, niet openbaar is. Dat moet dan wel gemotiveerd worden, lijkt mij.

Mijns inziens zouden de genoemde 'huisregels' van rechtbanken omgekeerd moeten worden: in principe openbaar en dus mag iedereen daar opnamen van maken, mits er sprake is van gemotiveerde reden waarom het niet openbaar kan zijn.
28-06-2022, 12:10 door Anoniem
Er is sprake van geen gelijke behandeling. Zij mogen zich beschermen maar de burgers niet.
Het feit dat het niet opgenomen mag worden en de zitting gesloten is zegt al veel. Financieel belang staat voorop,
Vooral als het gaat om familiezaken. Iedereen beslist mee over je kind en jij en je kind worden erbuiten gehouden.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.