image

AP uit zware kritiek op wetsvoorstel dat NCTV burgers online laat volgen

vrijdag 5 november 2021, 10:44 door Redactie, 23 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zware kritiek op het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen. De privacytoezichthouder vindt dat het wetsvoorstel niet goed is, flink moet worden gewijzigd en anders niet moet worden ingediend.

Het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid niet duidelijk gemaakt waarom de NCTV, een gewone afdeling van een ministerie, bepaalde persoonsgegevens verzamelt, opslaat en deelt op een terrein waarop ook inlichtingendiensten actief zijn. Daarnaast zijn de bevoegdheden heel vaag begrensd en ontbreken goede waarborgen. "Dat maakt onafhankelijke toetsing door bijvoorbeeld rechters of toezichthouders moeilijk. Hierdoor kunnen burgers niet goed voor hun rechten opkomen", zo waarschuwt de privacytoezichthouder.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Naar aanleiding van de berichtgeving gelaste de Autoriteit Persoonsgegevens de NCTV om in kaart te brengen voor welke verwerkingen onvoldoende grondslag was. En die verwerkingen per direct te staken. Voor het volgen van personen en het verwerken van persoonsgegevens gelden voor de AIVD, MIVD en politie strikte voorwaarden. Zo wordt per keer, onafhankelijk, de noodzakelijkheid vastgesteld. Een dergelijke toets wil de NCTV zelf gaan doen. "Van onafhankelijke toetsing is dan dus geen sprake", aldus de toezichthouder.

"Als je bij de geheime diensten en politie ziet met hoeveel randvoorwaarden het verwerken van dergelijke gevoelige informatie omgeven is, dan valt toch niet te verdedigen dat dit bij de NCTV niet nodig is? Dat bij de NCTV een enkele, door de NCTV zelf uit te voeren toets voldoende zou zijn? Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Volgens Wolfsen zijn terrorismebestrijding en veiligheid zeer belangrijke onderwerpen. "Daarom moet je de werkzaamheden van diensten die daarover gaan goed vastleggen in de wet. Maar dit wetsvoorstel is op belangrijke onderdelen juist heel vaag. En lijkt daardoor meer op een vrijbrief voor de NCTV."

Surveillancemaatschappij

Een ander kritiekpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is dat de criteria, waarmee zowel de NCTV zelf als betrokkenen, toezichthouders en rechters kunnen toetsen of een bepaalde verwerking wel rechtmatig was, zo vaag zijn dat een onafhankelijke toets erg moeilijk te maken is. Tevens zou de NCTV zelf kunnen beslissen welke misstanden het meldt en is niet duidelijk wat er met die meldingen zou moeten gebeuren.

"Dit wetsvoorstel zet de deur open voor een surveillancemaatschappij. Waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. En zonder dat mensen zich goed kunnen verweren, bijvoorbeeld via de rechter", waarschuwt Wolfsen. "We hebben met de Toeslagenaffaire en het FSV-schandaal gezien wat er met de levens van mensen kan gebeuren als ze op ‘het verkeerde lijstje’ terechtkomen. Wij adviseren de minister van Justitie en Veiligheid daarom het wetsvoorstel grondig aan te passen of anders niet in te dienen."

Minister Grapperhaus liet onlangs weten dat het kabinet het wetsvoorstel snel wil behandelen. Volgens de minister is het in belang van de nationale veiligheid dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zodat de NCTV de nu gestaakte werkzaamheden zo spoedig mogelijk kan hervatten.

Reacties (23)
05-11-2021, 11:17 door Bitje-scheef - Bijgewerkt: 05-11-2021, 11:19
Uncle Fester moet even zorgen dat de huidige wetten en regelgeving worden gehandhaafd. Niet iedere keer iets toevoegen met open eindjes.
05-11-2021, 11:32 door Anoniem
Een demissionaire minister die al heeft aangetoond zich zelf niet aan regels te houden (corona-regels op zijn bruiloft) en ook zijn eigen department niet aan de regels te houden (NCTV), moet helemaal geen nieuw wetje er snel doorheen jassen, maar ten eerste aftreden en ten tweede een kleutercursus "rechtsstaat en mensenrechten" gaan volgen.

Een nieuw kabinet met hopelijk een hoger percentage mentaal-volwassenen moet vervolgens: eerst bewijzen dat zij dingetjes zoals wetten en integriteit serieus nemen, en daarna aan de AIVD vragen wat die wenselijk acht, en waarom. En daarover dan rapport uitbrengen aan de Tweede Kamer en het grote publiek.
05-11-2021, 12:13 door Anoniem
Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.
Doe zoals ik: geen social media meer gebruiken.
05-11-2021, 12:28 door Anoniem
J&V moet je niet serieus nemen.

Zo wordt per keer, onafhankelijk, de noodzakelijkheid vastgesteld.
Wat een onzin. Hun info komt gewoon vanuit het buitenland en is enorm verdraaid en verre van onafhankelijk.

Dat ze dit bij J&V amper begrijpen is erg dom.
05-11-2021, 13:31 door Bitje-scheef
Door Anoniem:
Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.
Doe zoals ik: geen social media meer gebruiken.

Wat denk je dat dit forum is ?
05-11-2021, 13:35 door Anoniem
Volgens de privacytoezichthouder ontbreekt het in het wetsvoorstel van Grapperhaus aan waarborgen bij het verwerken van gevoelige gegevens over burgers. Zo wordt in het voorstel niet duidelijk gemaakt wanneer mensen in aanmerking komen om door de NCTV te worden onderzocht. Volgens de privacytoezichthouder begeeft de NCTV, een „reguliere departementale dienst”, zich hiermee te veel op het terrein van de inlichtingendienst AIVD.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/05/privacytoezichthouder-waarschuwt-voor-nieuw-wetsvoorstel-nctv-opent-deur-naar-surveillancemaatschappij-a4064412


NRC onthulde in april dat de NCTV in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige informatie over burgers verzamelde.

https://www.security.nl/posting/698780/NCTV+gebruikte+sinds+2009+gefingeerde+accounts+voor+internetmonitoring
05-11-2021, 14:40 door Anoniem
Zet deze url er dan ook bij:

https://www.security.nl/posting/728207/Kabinet+wil+wetsvoorstel+dat+NCTV+burgers+online+laat+volgen+snel+behandelen

Persoonlijk komt het op mij buiten proportioneel over. Maar ik heb natuurlijk geen zicht op de werkelijke aanleiding en de beweegredenen. En godzijdank (ik geloof niet) zijn we hier in Nederland relatief veilig en hebben we niet elke dag aanslagen etc. Waarvoor mijn dank aan de betrokken diensten.

Maar vragen die bij mij dan op komen met alle respect voor de betrokken ambtenaren en instanties:

1) Welke resultaten zijn er tot nu toe dan behaald, want ik begreep dat dit al een tijdje bezig was.

2) In hoe verre rechtvaardigt deze actie in (1) dan de maatregelen die ze willen doorvoeren met deze wetgeving?

3) En hoe is dit dan meetbaar en zoals boven beschreven hoe bewaken we dan dat alles volgens de regels gaat volgens Trias Politica?

4) Welke consequenties heeft dit dan voor de burgers?

5) Is het gebruik van TOR en VPN dan nog steeds toegestaan?

6) Wanneer deze wet wordt aangenomen is het dan niet zo dat de kwaad willenden andere paden gaan zoeken en burgers onnodig gevolgd worden? M.a.w. hoe efficiënt is dit alles? Misdaad zal ook niet stoppen met de opheffing van cash toch. Of hebben we deze illusie wel? Want dan gaat er gewoon in natura gehandeld worden.

7) Als er een daadwerkelijke dreiging is, is het dan optie om dit tijdelijk in te stellen (wanneer de noodzaak is aangegeven)

8) Indien dit soort data al verzameld is. Dan is dit toch strafbaar? En dient het als zodanig ook behandeld te worden of werken nieuwe wetten ook met terugwerkende kracht tegenwoordig?

9) In hoeverre kan die verzamelde data dan gebruikt worden als bewijsmateriaal of gaan we er van uit dat een ip nummer voldoende is? i.c.m. surfgedrag en inloggen op social media accounts? M.a.w. wat heb je aan die data?

U moet goed begrijpen ik ben voor een veilig Nederland en Europa maar de rechtstaat is wel een dingetje evenals de bescherming van de privacy burgers.(wat men er ook van denkt)

10) In Nederland werden burgers toch in principe pas aan onderzoek onderworpen wanneer deze verdacht zijn? Of is de rechtstaat in eens verandert en hanteren we door deze wetswijziging ineens het Amerikaanse/Chinese systeem ...iedereen per definitie volgen?

11) In hoeverre is de overheid in staat om met de data van alle burgers fatsoenlijk om te gaan. We hebben al heel wat schandalen achter de rug en ICT is nog steeds een aandachtspunt. Er is niet eens een nulmeting. Digi id kent toch ook ook nog steeds aandachtspunten toch? Hoe kunnen we dit waarborgen?

12) In hoeverre blijft die data dan alleen beschikbaar aan een selecte groep/instantie en welke waarborgen zijn er dat die data dan niet verkocht gaat worden nu en in de toekomst?

13) En eentje van een hele andere orde Ik begrijp dat de data van politici hier dan ook onder vallen en de leden van een bepaald huis? Wat vinden zij hiervan?

14) ..vult u maar aan...

M.v.g.

Een gevaccineerde Nederlander met QR Code met respect naar alle ambtenaren die van goede wil zijn en Nederland behoed hebben voor rampen. Geen extremist noch links of rechts of van een andere extreme geloofsovertuiging, wel atheïst die gelooft in het goede. En die gelooft in persoonlijke vrijheid. Want ik krijg nu het gevoel (beeldspraak) of er dan steeds iemand me achter aanloopt en met een stopwatch volgt wat ik precies aan het doen ben want daar heb ik absoluut geen behoefte aan.
05-11-2021, 14:57 door [Account Verwijderd]
Prima zo!

Maar drieërlei: zéér zorgwekkend ten aanzien van het vertrouwen in de rechtstaat.
Ten eerste: Dat de kritiek vanbinnen uit komt. Beiden zijn overheidsinstellingen.
Ten tweede: Dat het zo ernstig is dat het noodzakelijk blijkt dat beoogd regeringsbeleid vanbinnen uit bij voorbaat wordt uitgehold/uitgedund: AP vs. NCTV
En ten derde: dat deze kritiek van bijna vernietigende aard is.
05-11-2021, 15:20 door Anoniem
Door Bitje-scheef:
Wat denk je dat dit forum is ?
Een forum misschien?
05-11-2021, 15:59 door Anoniem
Door Bitje-scheef:
Wat denk je dat dit forum is ?

Het meest privacy-vriendelijke forum ter wereld waar je anoniem kan reageren.
06-11-2021, 10:38 door karma4 - Bijgewerkt: 06-11-2021, 10:41
De AP met een GDPR bedoeld als tegenwicht tegen de grote commercie. Ze gaan voor:
- Toezicht houden op de politie
- Dwars zitten van overheidsbeleid, dwars zitten van bijvoorbeeld fraudepreventie
- Stemmingmakerij met privacy activisme tegen de geheime diensten en tegen het NCSC
Vergeet niet dat NCTV als een van de taken terrorismebestrijding heeft en het NCSC in dezelfde organisatie zit.

De AP is een gevaar geworden voor de privacy van het volk en gedraagt zich als het ministerie van waarheid met een BIg Brother maatschappij als doel.

De surveillance maatschappij volgens de newspeak van de AP: privacy is onderwerping aan de AP.
06-11-2021, 13:58 door Anoniem
De wereld van verraad. Gatver.

Heb in dergelijke omgeving gestaan. Sommigen hebben de beste bedoeling (chapeaux!), maar de andere helft lijken wel geboren NSB-ers. Yikes.

Nooit in begeven, want het is een smerige wereld.
06-11-2021, 15:14 door Anoniem
Door karma4: De AP met een GDPR bedoeld als tegenwicht tegen de grote commercie. Ze gaan voor:
- Toezicht houden op de politie
- Dwars zitten van overheidsbeleid, dwars zitten van bijvoorbeeld fraudepreventie
- Stemmingmakerij met privacy activisme tegen de geheime diensten en tegen het NCSC
Vergeet niet dat NCTV als een van de taken terrorismebestrijding heeft en het NCSC in dezelfde organisatie zit.

De AP is een gevaar geworden voor de privacy van het volk en gedraagt zich als het ministerie van waarheid met een BIg Brother maatschappij als doel.

De surveillance maatschappij volgens de newspeak van de AP: privacy is onderwerping aan de AP.

Je bedoelt bv door de slechte wet met veel onduidelijkheden die minister Grappenhaus (van het demissionaire kabinet) nog even snel door de kamers wil loodsen, voordat iemand zich realiseert dat ze weer een stukje controle opgegeven hebben aan het M v J en V? Net zoals de nodige eerdere wetten van dhr., Grappenhaus en zijn voorgangers op Justitie.

Op dit moment zit het grootste deel van "onze" controlestaat bij de politie, de veilighedisdiensten, de belastingdienst en de losgeslagen onderdelen van het leger.
Allemaal willen ze steeds meer burgers controleren en pesten. Ook al moeten ze daar hun eigen regels en wetten voor overtreden. Niet omdat het mag. maar omdat ze het kunnen. En de minister past daarna de wetten wel even aan, zodat het legaal was/is.

Dat het tandeloos gemaakte AP nog enige kritiek heeft én mag uiten is dan niet alleen verbazingwekkend, maar zelfs te bewonderen.

Ipv 1984, misschien eens Animal Farm lezen. Met de varkens in het kabinet en de top van de betreffende diensten.
06-11-2021, 17:07 door SexySigridKaag
Oké. Hier nog een linkje https://www.youtube.com/watch?v=mFuP9IGcoh0
Gideon van Meijeren geeft hier snoeiharde kritiek op het beleid van Grapperhaus. Maar het is wel de waarheid.
06-11-2021, 18:00 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd door moderator]
06-11-2021, 19:39 door SexySigridKaag
Door Toje Fos:
Door SexySigridKaag: Oké. Hier nog een linkje https://www.youtube.com/watch?v=mFuP9IGcoh0
Gideon van Meijeren geeft hier snoeiharde kritiek op het beleid van Grapperhaus. Maar het is wel de waarheid.

Madre de Diablo! Die FvD'ers zijn echt tenenkrommend.
Sorry. Ik had de verkeerde link. Deze bedoel ik https://www.youtube.com/watch?v=ceZDh-aYNKs
Zag je ook (of hoorde je ook) Grapperhaus met zijn pen spelen? Grapperhaus is echt zenuwachtig.

Maar wat vind je tenenkrommend aan de werkelijkheid? Wordt je niet graag geconfronteerd ermee?
06-11-2021, 21:47 door Anoniem
Wat is nu het verschil tussen China die openlijk zijn burgers volgt en EU (zeg Nederland) die onder het mom van terrorismebestrijding hun burgers volgt? Dus als de Chinezen zouden zeggen ‘we doen het namens terrorismebestrijding’ dan zouden wij (Nederland) dit ook goedkeuren? NL is een politiestaat aan het worden. Overal alles (achter)volgen..
06-11-2021, 22:16 door Anoniem
Door voortdurende demonisering van het niet direct in opvolging gaande kamp is een tweedeling in de maatschappij tot stand gekomen, die niet 1, 2, 3 te overbruggen zal zijn. Het officiële verhaal en het geloof eraan kalft aan de ene kant flink af en aan de andere kant graven zij, die inmiddels al niet anders meer kunnen, zich dieper in. Het zal tot het verdwijnen van een visie moeten leiden.
Men kan niet tegelijk een crisis en geen crisis hebben. Het houdt pas op als alle andersdenkenden het zwijgen is opgelegd of deze zich onder dwang hebben moeten bekeren van wat de andere kant als dwaalweg benoemt. In ieder geval gaat het alleen schade opleveren, gigantische schade die later slechts globaal kan worden geledigd. Dan zijn zij ineens de helden, zijn nationale staten een zaak uit het verleden alsmede het totaal van het eerdere 'normaal'.
Heeft u daar wel eens over nagedacht, allen die hier nu zo gedachteloos in meehobbelen?
#corona-proxy
06-11-2021, 23:52 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd door moderator]
07-11-2021, 14:43 door karma4
Door Anoniem:
Je bedoelt bv door de slechte wet met veel onduidelijkheden die minister Grappenhaus (van het demissionaire kabinet) nog even snel door de kamers wil loodsen, voordat iemand zich realiseert dat ze weer een stukje controle opgegeven hebben aan het M v J en V? Net zoals de nodige eerdere wetten van dhr., Grappenhaus en zijn voorgangers op Justitie.
Je laat je kennen als een aanhanger van de overheid heeft het fout.
De NCTV heeft een duidelijke taakstelling tientallen jaren terug gekregen. De activisten willen die tandeloos krijgen door elke actie via een Wob en openbaarheid in de media te slingeren. De russische staatspropaganda op een andere manier.

[/quote]Dat het tandeloos gemaakte AP nog enige kritiek heeft én mag uiten is dan niet alleen verbazingwekkend, maar zelfs te bewonderen. [/quote] Tandeloos? Integendeel ze zijn een veroorzaker van veel van de ellende en polarisatie waar we nu in zitten. Ik twijfel nog of er een 5e colonne in het spel is, het zou met niets verbazen. Wat in die hoek van privacy activisme gebeurt, daar lijken er wel banden voor te zijn. Het zou een scenario zijn dat deep throat ver te boven gaat.


Ipv 1984, misschien eens Animal Farm lezen. Met de varkens in het kabinet en de top van de betreffende diensten.
Ik ken ze, ooit was het vrijwel verplicht om ze te lezen. Ze zijn niet als handleiding voor wie dan ook bedoeld.
Verdiep je ook even in de achtergronden van E.A. Blair (de schrijver) Indische wortels sterk anti facistisch.
Denkend vanuit die achtergrond heeft hij de machtsspelletjes op het oog. Dat is ongeacht waar je de overeenkomst ziet.
07-11-2021, 15:15 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem: Dat het tandeloos gemaakte AP nog enige kritiek heeft én mag uiten is dan niet alleen verbazingwekkend, maar zelfs te bewonderen.

Het kan zijn dat er wat tandjes bij de AP zijn uitgetrokken, m.n. door het budget en dus de capactiteit laag te houden en door middel van jurisprudentie van polder-benoemde rechters die er niet voor het recht maar voor de regering zitten en dus de werkingskracht van de AVG zo veel mogelijk afbreken door middel van hun uitspraken.

Maar ik zie toch ook dat waar de AP wel ruimte heeft om op te treden, de AP dat ook niet doet. De AP anticipeert al op eventuele jurisprudentie dat enerzijds de AP "niks kan en niks mag", en dat anderzijds de overheid zich zelf van alles kan veroorloven qua gegevensverwerking zonder de door de AVG vereiste aantoonbare noodzaak/gerechtvaardigdheid etc.

De AP lijkt haar eigen rol min of meer te beperken tot wat roepen en waarschuwen, in plaats van de uitdaging aan te gaan en daadwerkelijk te handhaven - met tanden. Dan zou misschien(!!!) zichtbaar worden dat het probleem in essentie niet bij de AP ligt, maar bij de door de uitvoerende macht beheerste rechterlijke macht. Als Nederlandse rechters de AP dan terugfluiten, kan de AP naar de Europese rechter stappen. Als die de AP dan ook terugfluit, dan wordt goed zichtbaar dat de AVG tot op het hoogste Europese niveau een wassen neus is, en dat kan dan weer een basis vormen voor initiatieven voor nieuwe Europese regelgeving.

Een andere mogelijkheid is dat dan zichtbaar zou worden dat onze ruggengraatloze Nederlandse rechters toch wel meebuigen met een AP wanneer die ruggengraat toont - en dat de AP dus meer kan dan zij zelf nu denkt.

Zoals het nu in de praktijk gaat, houdt de AP met een slap handje de Nederlandse rechterlijke macht uit de wind, met als effect dat de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van adequate privacy-bescherming in Nederland nergens zichtbaar wordt en op die manier volkomen zoek raakt.

M.J.
07-11-2021, 15:16 door Anoniem
Door karma4: [...] De activisten willen die tandeloos krijgen door elke actie via een Wob en openbaarheid in de media te slingeren. De russische staatspropaganda op een andere manier.
[...]
Ik twijfel nog of er een 5e colonne in het spel is, het zou met niets verbazen. Wat in die hoek van privacy activisme gebeurt, daar lijken er wel banden voor te zijn. Het zou een scenario zijn dat deep throat ver te boven gaat.

Hmmm. Enige sporen van paranoia en complot denken maak ik op uit deze gedachtengangen.
Comcrete onderbouwing met feiten ontbreken. De volgende stap is Quanon.

Eens kijken:
Deep Thorat was de naam van een film uit de jaren 70, en was ook de alias van de persoon die de journalisten van de Washington Post bij hun onderzoek naar het Watergate schandaal hielp. Laat ik er maar van uit gaan dat je op dat laaste doelt.
Het Watergate-schandaal ging over President Nixon en zijn "White House Plumbers", die met dirty tricks hun oppositie in een vals daglicht wilden stellen. (op zijn zachts gezegd).
Als de privacy-activisten en 5e colonne met Deep Throat vergeleken worden, dan is Minister-President Rutte dus Nixon. :-)
Q.E.D.

(De volgende keer duidelijker zijn met wat je bedoelt. Het is nu voor intepretatie van de lezer vatbaar.)

:-) :-) :-)
07-11-2021, 16:43 door Anoniem
Het AP wordt toch door de overheid zelf bekostigd?

En als je budget hetzelfde blijft dan ga je niet op eieren dansen toch?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.