image

AP pleit voor afschermen persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister

maandag 24 januari 2022, 16:17 door Redactie, 13 reacties

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om doxing tegen te gaan, maar de overheid kan zelf ook meer doen om de publicatie van persoonsgegevens te voorkomen door woonadressen in het Kadaster en Handelsregister af te schermen, zo vindt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met het wetsvoorstel "strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden" komt er een maximale gevangenisstraf van één jaar op het verschaffen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander met het doel om die ander vrees aan te jagen, ernstige overlast aan te doen of ernstig te hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep.

Het publiceren van dergelijke persoonsgegevens, ook wel doxing genoemd, is ook een overtreding van de privacywet AVG en ook onder de AVG al strafbaar. De Autoriteit Persoonsgegevens kan de verwerking van de gegevens verbieden of die laten verwijderen en een boete opleggen aan de dader. Met de nieuwe wet is het daarnaast als slachtoffer mogelijk om meteen naar de politie te stappen en loopt de dader zelfs kans op een gevangenisstraf.

Overheid als databron

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen kan informatie voor doxing overal vandaan komen. "Maar de overheid moet ook de hand in eigen boezem steken en aandacht hebben voor de bronnen van gegevens die voor doxing worden gebruikt. De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit haar eigen registers worden gebruikt voor doxing", zo merkt hij op.

De privacytoezichthouder stelt dat de huidige wet- en regelgeving ertoe leiden dat in het Handelsregister en het Kadaster te veel gegevens toegankelijk zijn die bruikbaar zijn voor doxing. "Die kunnen nu ook worden opgevraagd zonder dat de aanvrager hoeft aan te tonen dat hij een specifiek belang heeft bij het verkrijgen van die gegevens", aldus de AP, die vindt dat persoonsgegevens in het Kadaster en Handelsregister beter moeten worden afgeschermd.

Zo kunnen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel woonadressen van thuiswerkende zzp’ers worden opgezocht. De AP adviseerde het ministerie van Economische Zaken vorig jaar om de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers voortaan af te schermen. Maar het ministerie nam dit advies niet over.

In het Kadaster zijn per adres gegevens over de eigenaren van een pand op te vragen, waaronder naam, geboortedatum, of iemand getrouwd is en de prijs die iemand voor het pand betaald heeft. Deze informatie is voor iedereen tegen betaling toegankelijk. Volgens de AP is ervoor deze "royale inzagemogelijkheden" geen noodzaak.

Reacties (13)
24-01-2022, 16:30 door karma4
ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn
24-01-2022, 16:47 door Anoniem
Een huisjes melker wordt niet snel rijk over de rug van een ander. Het is simpel weg vraag en aanbod.
Om de staatsschulden van zuid-europa betaalbaar te houden, moet de rente kunstmatig laag gehouden worden. Daarmee neemt dus de vraag naar huizen toen; geld lenen kost niks meer. En het is puur het gevolg van de euro en de boterzachte afspraken om die stabiel te houden.

Verder is het natuurlijk van de zotte dat een ondernemer of een eigenaar van kadastergoed gewoon openbaar terug te vinden moet zijn. Met sites als drimble is het kwaad echter al geschiedt.
24-01-2022, 17:17 door Anoniem
Door karma4: ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn

Vanuit de staat hebben aangewezen autoriteiten opsporingsbevoegdheid. Dus die konden en kunnen altijd al meer opvragen, ook in openbare registers.

Het argument van witwassen slaat dus op niks. Want als er een serieuze verdenking bestaat dan kunnen opsporingsbevoegden dat gewoon napluizen. Die staan een stukje boven, maar ook weer niet buiten de wet.

Het laten van opsporingsmogelijkheden aan jan en alleman, met die eeuwige argumenten van zwart geld, criminaliteit, terrortoerisme en vieze mannen in het algemeen "want iedereen weet toch al alles en ik heb toch niks te verbergen" is ehmm. Ja, hoe zeg je dat netjes. Een gevaarlijke collectieve consensus in een toch al middeleeuwser wordende maatschappij. Vroeger werden zulke mensen als kanonnenvlees de greppels in gestuurd. Maar dat is afgeschaft. Dus een zorgwekkend groeiend probleem voor de beschaving in zijn geheel.
24-01-2022, 17:21 door Anoniem
Door karma4: ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn

Dit gaat over afscherming om doxing tegen te gaan, je weet blijkbaar niet wat doxing is en haalt er meteen andere zaken bij niet niet relevant zijn, zoals gebruikelijk overigens.

Maar jij leest dat het AP iets wil doen en dan krijg jij een rode lap voor je ogen.

Haal eens adem, lees het artikel en probeer het goe en waarom eens te snappen.
24-01-2022, 17:59 door Anoniem
Door karma4: ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn
Gaat dit niet over de cokesnuivende agenten waarvan de namen op faceboek zijn gepubliceerd?
24-01-2022, 20:53 door Anoniem
Laten we eens beginnen met alleen opslaan wat nodig is.
Kan er ook niets lekken.
24-01-2022, 21:24 door Anoniem
De misdaadbestrijding is geen reden voor algemene toegankelijkheid. Er is geen enkele reden waarom privé gegevens voor iedereen toegankelijk zouden zijn en dat degenen die inzage nemen zich niet bekend zouden hoeven maken. Dat is allemaal uit het antieke pre-digitale tijdperk en werkt niet meer.
Waar we naar toe moeten: toegang op need-to-know basis, zowel voor de overheid als voor de private sector (bijvoorbeeld notarissen die een transactie voorbereiden).

De tijd van naïviteit is voorbij.
25-01-2022, 07:33 door Anoniem
Door Anoniem: Laten we eens beginnen met alleen opslaan wat nodig is.
Kan er ook niets lekken.

ik vind je post dan ook erg ironisch :)
25-01-2022, 08:05 door Anoniem
Door Anoniem: Een huisjes melker wordt niet snel rijk over de rug van een ander. Het is simpel weg vraag en aanbod.
Om de staatsschulden van zuid-europa betaalbaar te houden, moet de rente kunstmatig laag gehouden worden. Daarmee neemt dus de vraag naar huizen toen; geld lenen kost niks meer. En het is puur het gevolg van de euro en de boterzachte afspraken om die stabiel te houden.

Verder is het natuurlijk van de zotte dat een ondernemer of een eigenaar van kadastergoed gewoon openbaar terug te vinden moet zijn. Met sites als drimble is het kwaad echter al geschiedt.
Huisjesmelkers bestonden voor de euro ook al. Dat er zo gespeeld kan worden met een basisbehoefte ten behoeve van het rijker worden van een select groepje mensen, zegt eigenlijk heel veel over de staat van ons land. Helemaal gezien het tekort al decennia aan het toenemen is.
25-01-2022, 09:26 door Erik van Straten
Was ik iets te vroeg toen ik eind 2020 schreef [1]: privacy = 1/(misbruik risico)?

Reageerders schreven toen "nee" en bijv. in [2] onder meer:
Het woord privacy als juridische term stamt uit een artikel in The Harvard Law Review van 15 december 1890:
https://www.jstor.org/stable/1321160
Daar wordt het heel kernachtig gedefinieerd: "the right to be let alone", het recht om met rust gelaten te worden. Ik vind dat, ook in de huidige tijd, een geweldige definitie.

Probleem: de groeiende hoeveelheid digitale persoonsgegevens, meer of minder toegankelijk voor iedereen, maakt het "opsporen" van personen voor iedereen steeds eenvoudiger. Klopt mijn stelling nu "meer"?

[1] https://www.security.nl/posting/676448/privacy+%3D+1_%28misbruik+risico%29
[2] https://www.security.nl/posting/676587
25-01-2022, 09:32 door Anoniem
Door Anoniem:
Door karma4: ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn
Gaat dit niet over de cokesnuivende agenten waarvan de namen op faceboek zijn gepubliceerd?

Nee, over de woonadressen van o.a. politici, waardoor vervolgens het hele gezin thuis door een gek met een brandende fakkel belaagd wordt. (als voorbeeld).
Maar ook over mensen die zomaar op Facebook ergens van beschuldigd worden, met naam, toenaam, en adres.

In dit land hebben we geen publieke tribunalen waar iemand van van alles beschuldigd kan worden zonder bewijslast. Waarna gelijkgestemden van de beschuldiger wel even bij die persoon en zijn gezin langs zullen gaan (bv om zo iemand monddood te maken, of erger).
We leven (nog) niet in het Frankrijk van Robespierre.
Maar voor hoe lang nog. (En de revolutie eet altijd haar kinderen op, maar dat vergeten die grapjassen, want geen historisch besef)

Als er agenten de fout in gaan, dan kunnen ze vervolgd worden. Daar zijn weten er regels voor. naming en shaming van niet alleen die agenten maar ook hun gezinnen, gaat te ver.
Als hetzelfde met de doxers zou gebeuren, is het lang opeens te klein.
25-01-2022, 11:40 door Joep Lunaar
Door Anoniem:
Door karma4: ABC fraude witwassen met vastgoed is een recht met privacy voor een bepaalde groep.
De andere groep zijn de huisjesmelkers die snel rijk worden over de rug van anderen.
Als je dat soort figuren beschermt is het vanzelfsprekend dat gegevens te makkelijk te achterhalen zouden zijn

Vanuit de staat hebben aangewezen autoriteiten opsporingsbevoegdheid. Dus die konden en kunnen altijd al meer opvragen, ook in openbare registers.

Het argument van witwassen slaat dus op niks. Want als er een serieuze verdenking bestaat dan kunnen opsporingsbevoegden dat gewoon napluizen. Die staan een stukje boven, maar ook weer niet buiten de wet.

Het laten van opsporingsmogelijkheden aan jan en alleman, met die eeuwige argumenten van zwart geld, criminaliteit, terrortoerisme en vieze mannen in het algemeen "want iedereen weet toch al alles en ik heb toch niks te verbergen" is ehmm. Ja, hoe zeg je dat netjes. Een gevaarlijke collectieve consensus in een toch al middeleeuwser wordende maatschappij. Vroeger werden zulke mensen als kanonnenvlees de greppels in gestuurd. Maar dat is afgeschaft. Dus een zorgwekkend groeiend probleem voor de beschaving in zijn geheel.

Bravo !
29-01-2022, 13:09 door karma4
Door Anoniem:
Het argument van witwassen slaat dus op niks. Want als er een serieuze verdenking bestaat dan kunnen opsporingsbevoegden dat gewoon napluizen. Die staan een stukje boven, maar ook weer niet buiten de wet.
...
Dus een zorgwekkend groeiend probleem voor de beschaving in zijn geheel.
De notaris is geen ambtenaar net als de makelaar. Onderzoekjournalisten naar misbruik vastgoed advocaten etc.
Je hebt duidelijk niet door waar het verbergen van de verantwoordelijkheid toe leidt.

Door Joep Lunaar: Bravo !
Voor he recht om op te lichten anderen uit te buiten,.misbruik van fout geld? In welke wereld leef je
Ik hoef geen mafiosi aan de macht daarvoor is vrijheid en privacy een te groot goed..
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.