image

Gemeenten krijgen later dit jaar regels voor online monitoring van burgers

zaterdag 30 april 2022, 08:21 door Redactie, 25 reacties

Gemeenten krijgen later dit jaar regels voor het online monitoren van burgers op bijvoorbeeld sociale media, zo laten ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Weerwind voor Rechtsbescherming weten. Vorig jaar publiceerden de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen.

Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten. Het monitoren door gemeenten zorgde voor de nodige kritiek.

Volgens de bewindslieden is het de overheid niet verboden om persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen te verwerken als dit noodzakelijk is voor haar taken. "De inbreuk die hiermee wordt gemaakt op de privacy van personen varieert per geval. De vuistregel is dat hoe ingrijpender de inbreuk op de privacy is, hoe steviger de wettelijke basis voor die inbreuk moet zijn en hoe groter het publieke belang moet zijn dat daarmee wordt gediend", zo stellen ze.

Stelselmatig onderzoek en nepaccounts

Gemeenten mogen dan ook bijvoorbeeld informatie van social media gebruiken wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publieke taken. Daarbij mag echter geen zware inbreuk op de privacy worden gemaakt. "Van een dergelijke inbreuk is bijvoorbeeld al snel sprake bij zogeheten stelselmatig onderzoek", stellen Bruins Slot en Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze voegen toe dat ambtenaren geen stelselmatig onderzoek mogen uitvoeren zo lang er geen specifieke wettelijke grondslag voor bestaat. Gemeenteambtenaren mogen ook niet gebruikmaken van een privéaccount of een nepaccount op sociale media om toegang te krijgen tot informatie die niet voor iedereen toegankelijk is, zo ook een besloten groep.

Regels

Vorig jaar kondigde toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan dat regels voor het AVG-proof monitoren van burgers op internet eind 2021 gereed zouden zijn. Begin dit jaar bleek dat die regels er nog steeds niet waren, tot onvrede van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG hekelde het feit dat gemeenten nog altijd geen wettelijke basis voor online monitoring hebben.

Bruins Slot en Weerwind melden dat hun ministeries op dit moment werken aan een verheldering van het juridisch kader voor online monitoring door gemeenten in het kader van de openbare orde en veiligheid. Op basis van dit juridische kader zal in de tweede helft van dit jaar een handreiking voor gemeenten worden geformuleerd voor het inzetten van online monitoring. De handreiking bevat praktische kaders en moet gemeenten voornamelijk handvatten voor het monitoren bieden.

Reacties (25)
30-04-2022, 09:45 door Anoniem
Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...
30-04-2022, 11:12 door Anoniem
Door Redactie: Vorig jaar publiceerden de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool onderzoek

Dat leidde tot een geruchtmakend artikel van Hessel von Piekartz, in de Volkskrant van 18 mei 2021

https://www.security.nl/posting/703882/%22Gemeenten+gebruiken+nepaccounts+om+burgers+op+social+media+te+volgen%22


De Volkskrant liet na om de titel van de studie te vermelden, hoewel de NRC er wel naar verwees:

Black box online monitoring bij gemeenten onderzocht
Een wankel fundament onder een stevige praktijk

W. Bantema, S. Westers, et al. ISBN 9789012407052
Cybersafety Research Group, 2021 [PDF, 157 pagina's]

https://www.politieenwetenschap.nl/publicaties/

Eenderde van de gemeenten had bij de sociale monitoring geen functionaris gegevensbescherming betrokken.


Door Redactie: Het monitoren door gemeenten zorgde voor de nodige kritiek.

https://www.security.nl/search?keywords=Gemeenten+nepaccounts+monitoren
30-04-2022, 12:10 door Anoniem
Vooal de mensen met de bijstandregels die aan de participatiewet 2015
moeten voldoen staan onder deze online monitoring toezicht.

Degene die profiteerde van de vroegere oude bijstandsregels van voor 2015
ontspringen deze online monitoring controle,want ze kregen netjes hun
geld tot hun aow zonder iets te hoeven doen,deze mensen heb ik persoonlijk gekend
en mankeerde ze dan lichamelijk of psychisch wat,nee niet echt meer,in het verleden wellicht
wat drank en drugs gebruikt,maar intussen waren ze gewoon fit en wisten ze wat ze deden,
deze mensen komen dan op lijsten te staan waardoor ze nooit meer gecontroleerd worden
om bijvoorbeeld,vrijwilligerswerk,uitzendwerk,soliciteren noem maar op,dat hoeven ze niet.

Zo oneerlijk is het bijstands-systeem van het uwv

NLNU2022
30-04-2022, 12:15 door Anoniem
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...

Het probleem is dat een data punt of brokje informatie niet uniek een bepaalde situatie beschrijft.

Wanneer men connecting-the-dots gaat toepassen binnen een enorme informatie ruimte, dan trek je snel de verkeerde conclusies.

Daarbij komt ook nog dat de beklaagde partij zich niet kan verdedigen.
30-04-2022, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...

Inderdaad, als je niet wilt dat ze iets over je weten, vermeld het dan niet op het internet.
Dus wat mij betreft, ze gaan hun gang maar met burgers monitoren.
Je weet nooit wie er waar wat mee leest.
Dus houd daar zelf rekening mee.
30-04-2022, 12:52 door Reinder
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...

Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. Als in de wet staat dat online volgen van burgers niet mag maar gemeenten doen dat toch, dan overtreden die gemeentes de wet. Of het nu wel of niet openbaar is of niet is niet de kwestie; de kwestie is dat overheden de wet niet mogen overtreden.
"niet zeiken, zet het er dan niet op" om wetsovertredingen door overheden goed te praten is de plank volledig mis slaan; alsof het de schuld is van de burger dat de gemeente zich niet aan de wet houdt..
30-04-2022, 16:44 door karma4
Door Reinder:
Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. .....
Probleem: frauderen en oplichten mag ook niet van de wet. Om een of andere reden denken politici dat niemand dat zal gaan doen. Als het dan toch gebeurt loopt de hele boel in de soep. Vervolgens wordt er naar anderen gewezen als schuldige
30-04-2022, 16:56 door Reinder
Door karma4:
Door Reinder:
Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. .....
Probleem: frauderen en oplichten mag ook niet van de wet. Om een of andere reden denken politici dat niemand dat zal gaan doen. Als het dan toch gebeurt loopt de hele boel in de soep. Vervolgens wordt er naar anderen gewezen als schuldige

Wat wil je daarmee nu zeggen dan? Dat omdat sommige burgers frauderen het fundamentele uitgangsprincipe van de rechtsstaat maar opzij moet worden gezet? Als het nodig is om, in het kader van fraudebestrijding, burgers online te monitoren door middel van neppaccounts, dan moet dat in de wet mogelijk gemaakt worden. De volksvertegenwoordiging kan er dan over stemmen, de gemeenten krijgen regels om het vorm te geven, en de volksvertegenwoordiging kan de macht dan controleren. Dat is hoe het hoort te werken in een democratische rechtsstaat. Dus nogmaals: wat bedoel je nu precies? Dat als het in het kader van fraudebestrijding is de overheid zich niet aan de wet hoeft te houden? Dat het doel alle middelen heiligt? Mogen gemeenten straks ook mensen zonder proces executeren als ze hun hondenpoep niet achter zich opruimen, of is dat een wet die ze dan weer niet mogen schenden? Wat wil je precies, een rechtsstaat, of een staat waarin overheden op basis van volstrekte willekeur zelf mogen kiezen aan welke wetten ze zich wel en aan welke ze zich niet houden?
In de wet staat heel duidelijk dat alleen en uitsluitend bepaalde opsporingsdiensten mogen doen wat die gemeentes deden. Wat ze deden mag dus niet van de wet. Het is echt zo simpel: In de wet staat dat het gemeentes verboden is, dus mogen ze het niet, punt. Als ze het toch doen, zijn die gemeentes dus schuldig aan het overtreden van de wet en dat moet stoppen. Dat frauderende burgers ook (tevens, eveneens) schuldig zijn aan iets dat niet mag doet daar niets aan af. Pleiten voor iets anders is simpelweg pleiten voor afschaffen van de rechtsstaat. Frauderende burgers moeten worden opgespoord, maar wel op een manier die wettelijk is toegestaan. We gaan tenslotte ook geen bekentenissen loskrijgen door middel van folteren of zo.. of pleit je daar ook voor, dat is me niet helemaal duidelijk in je "het doel heiligt de middelen" argument.
30-04-2022, 17:24 door Anoniem
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...
Maar wat nu als deze diensten hun vergaarden schaduw-profielen (daar zit ook jij tussen met minimaal volledige naam en telefoonnummer) delen met gemeentes?
Deze informatie komt tenslotte ook uit openbare bronnen en heb jezelf "vrijwillig" gedeeld met hun.
Dat 99 procent hier geen weet van heeft is een andere discussie.
30-04-2022, 18:54 door Anoniem
Door karma4:
Door Reinder:
Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. .....
Probleem: frauderen en oplichten mag ook niet van de wet. Om een of andere reden denken politici dat niemand dat zal gaan doen. Als het dan toch gebeurt loopt de hele boel in de soep. Vervolgens wordt er naar anderen gewezen als schuldige
En je mocht tijdens de Hongerwinter 1944 van diezelfde overheid geen hout sprokelen om je wonderkacheltje te stoken. Want wat denken jullie wel? Het recht moet zegenvieren hoor, en regels zijn regels, ook als 3.5 miljoen mensen aan de hongerdood lagen!
30-04-2022, 19:28 door Anoniem
Door Anoniem: Niet z**ken:
Ik snap die zelfcensuursterretjes niet. Als je vindt dat het woord zeiken te vunzig is om te gebruiken, gebruik het dan niet. Je kan ook zeuren gebruiken, bijvoorbeeld. En als je het wel gebruikt, en voor iedereen duidelijk is dat je het gebruikt (want dat is het), wat voor functie hebben die sterretjes dan nog? Wat je nu doet, doen alsof je iets niet schrijft wat je toch wel schrijft, komt op mij hypocriet over.

wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...
Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat het niet in orde is om alle gegevens die maar beschikbaar zijn ook te gebruiken.

Privacy, in de betekenis van recht op een persoonlijke levenssfeer, een betekenis die nogal wat mensen vergeten lijken te zijn, is altijd mede afhankelijk geweest van de discretie van anderen. Ik heb bijvoorbeeld gehorig gewoond, en mijn buren toen echt wel af en toe horen neuken. Daar ging ik niet als een vieze man (typetje van Kees van Kooten) volop aandacht voor hebben en ik ging het ook niet rondbazuinen in de buurt of waar dan ook (en hier doe ik het anoniem zodat niemand na kan gaan over wie ik het heb). Ik besteedde er geen aandacht aan en deed gewoon alsof het niet gebeurd was. Zo ga je met dingen om waar je niets mee te maken hebt (tenzij de overlast te groot wordt, maar dan nog probeer je het discreet af te handelen).

Dat soort discretie is normaal. En daarmee is een privacyverwachting dat het meeste van wat je niet hypergeheim houdt niet tot schade leidt ook normaal. De manier waarop bedrijven, en helaas te vaak ook overheden, gegevens van het internet opzuigen en vinden dat ze er alles maar mee kunnen doen is abnormaal. Het sluit niet aan bij de menselijke maat. Het risico dat je loopt met iets online plaatsen is absurd hoog.

Wie enigzins overziet hoe computers, computernetwerken en het internet werken kan daar rekening mee houden en abnormaal voorzichtig zijn. Maar je moet ze de kost maar geven die dat niet overzien. Er zijn heel wat mensen voor wie wat een computer (of smartphone) doet is wat ze op het schermpje zien gebeuren, zonder te bevatten dat een fors deel van de verwerking op heel andere computers gebeurt, zonder te bevatten dat er veel meer kan gebeuren dan je op het beeldscherm ziet, soms zelfs zonder te bevatten dat bij een desktop-pc het beeldscherm de computer niet is. Wie niet snapt dat er ook van alles gebeurt dat je niet ziet, wie niet snapt waar dat gebeurt (niet op het beeldscherm), die staat machteloos tegenover al die partijen die al je data gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Juist omdat niet iedereen dat snapt is het niet in orde dat die andere partijen maar doen wat ze goeddunkt. Voor dat soort dingen zijn er wetten waar ze zich aan moeten houden, wetten die daar grenzen aan stellen. Overheidsinstellingen en bedrijven die die wetten negeren en data gebruiken die ze niet mogen gebruiken zitten fout. Ook als iemand zo stom is geweest om dingen online te plaatsen die maar beter niet online gezet hadden kunnen worden.

Dat is de andere kant van de zaak. De twee kanten sluiten elkaar niet uit. Het is zonder meer verstandig om voorzichtig te zijn met wat je online plaatst. Dat doet helemaal niets af aan het feit dat het niet deugt om alles wat online staat maar als beschikbaar en vogelvrij te beschouwen.
30-04-2022, 20:00 door Anoniem
Alsof de belastingdienst helemaal geen monitoring deed die over de scheef ging. Nu geen framing van doelwitten maar doel-redenering. Als het verdachte of vermeende ernstig is dan is het ok. Mentaliteit van operatie van de ambtenaren doet er kennelijk niet toe.
30-04-2022, 20:02 door Anoniem
Laten we heel zuinig zijn op deze mensen die zo goed op ons passen, gemeenteleden, regeringsleden enzv. die zich zo goed aan de wet houden dat ze niet eens een bewijs van goed gedrag hoeven te tonen om in regering of gemeente plaats te nemen. Laten wij hen ook goed in de gaten houden zodat hen niks overkomen kan. We kunnen ze beslist niet missen.
01-05-2022, 05:04 door Anoniem
Door Anoniem: Vooal de mensen met de bijstandregels die aan de participatiewet 2015
moeten voldoen staan onder deze online monitoring toezicht.

Degene die profiteerde van de vroegere oude bijstandsregels van voor 2015
ontspringen deze online monitoring controle,want ze kregen netjes hun
geld tot hun aow zonder iets te hoeven doen,deze mensen heb ik persoonlijk gekend
en mankeerde ze dan lichamelijk of psychisch wat,nee niet echt meer,in het verleden wellicht
wat drank en drugs gebruikt,maar intussen waren ze gewoon fit en wisten ze wat ze deden,
deze mensen komen dan op lijsten te staan waardoor ze nooit meer gecontroleerd worden
om bijvoorbeeld,vrijwilligerswerk,uitzendwerk,soliciteren noem maar op,dat hoeven ze niet.

Zo oneerlijk is het bijstands-systeem van het uwv

NLNU2022
Wat ben jij hardleers zeg! Vorig jaar (in november) beweerde je dit ook al (toen: NLNU2021) en ben je erop gewezen dst dit onzin is.
De Participatiewet wordt net zo hard toegepast op mensen waarvoor eerst de WWB (Wet Werk en Bijstand) gold en zelfs op mensen die de Algemene Bijstandswet nog hadden meegemaakt. Deze mensen worden net zo hard aangepakt als de rest.
Dat is regel; er kan incidenteel een uitzondering gemaakt worden voor mensen die volslagen aso zijn, meestal met bijbehorend psychiatrisch label en/of drugsgeschiedenis, die zo gewelddadig zijn dat de Sociale Dienst ze liever niet meer ziet.
Zelfs mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn (wat de meeste mensen worden na een langdurig verblijf in de Bijstand) worden voortdurend door de mangel gehaald.
Ben je toevallig jaloers op één van die uitzonderingsgevallen, lijkt er wel op.
01-05-2022, 05:35 door Anoniem
Door Reinder: Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt.
Het probleem met de wetten die de bijstand regelen, waar dit soort monitoring de praktijk is (vroeger ABW en WWB, nu PW), is dat er heel weinig wetsinhoud is, waaraan getoetst kan worden.
Mensen in de bijstand verkeren daardoor in een wetsvrije ruimte met vrijwel geen rechtsbescherming, de moderne "vogelvrijen". De gemeentes kunnen dit rechtsvacuüm naar eigen inzicht en willekeur opvullen.
Recht op privacy? Zero. Recht op lichamelijke integriteit? Mij is een geval bekend waar de uitkering werd gekort omdat iemand een bepaalde behandeling voor zijn kanker niet wilde (deze korting werd later door bestuursrechters gesteund).
Dat gemeenteambtenaren zich tevens opstellen als medisch specialisten op alle disciplines is ook praktijk.
Je maakt dingen mee in de spreekkamer, waarvan de "gewone" Nederlander geen flauw benul heeft (overigens ook geen interesse voor heeft).
De "gewone" Nederlander wordt nu wakker omdat hij nu ook aan de beurt is.
01-05-2022, 08:14 door karma4
Door Anoniem:
Door karma4:
Door Reinder:
Ik denk dat het punt vooral is dat een van de uitgangspunten van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. .....
Probleem: frauderen en oplichten mag ook niet van de wet. Om een of andere reden denken politici dat niemand dat zal gaan doen. Als het dan toch gebeurt loopt de hele boel in de soep. Vervolgens wordt er naar anderen gewezen als schuldige

En je mocht tijdens de Hongerwinter 1944 van diezelfde overheid geen hout sprokelen om je wonderkacheltje te stoken. Want wat denken jullie wel? Het recht moet zegenvieren hoor, en regels zijn regels, ook als 3.5 miljoen mensen aan de hongerdood lagen!

Wat haal je er nu voor volledige waanzin bij. In oorlogstijd is het onduidelijk welke overheid nu aan de macht is.
De duitsers hadden er echt geen probleem mee om van alles wat los en vast zat te gebruiken.
De regering in ballingschap maakte daar echte geen woorden aan vuil. Andere zaken belangrijker.
Verdiep je eens wat beter: https://historiek.net/hongerwinter-1944-1945-hongersnood/69273/

Wat er met het tientje van leiftink gebeurde is interessanter. Een poging om de foute profiteurs dwars te zitten.
Er ware wat andere wegen naast de briefjes. https://anderetijden.nl/aflevering/610/Tientje-van-Lieftinck
01-05-2022, 08:31 door Anoniem
Die regels waren er al, het was de gemeenten niet toegestaan om dit te doen.
01-05-2022, 09:23 door Anoniem
Maar straks wordt wellicht u wijk afgesloten van het gas, wet in voorbereiding voor rond 2024.
Ja ook als er veel spijtoptanten zijn. Straks mag je ook niet meer de gordijnen dichttrekken wellicht.
De uitbreiding van macht over de burger bij overheden gaat wel in een heel rap tempo de laatste tijd.
01-05-2022, 16:32 door Anoniem
Door Anoniem: Maar straks wordt wellicht u wijk afgesloten van het gas, wet in voorbereiding voor rond 2024.
Ja ook als er veel spijtoptanten zijn. Straks mag je ook niet meer de gordijnen dichttrekken wellicht.
De uitbreiding van macht over de burger bij overheden gaat wel in een heel rap tempo de laatste tijd.
Inderdaad puur dictatoriaal gedrag van gemeentes. En dreigen is ook de nieuwe bestuursvorm: "over twee jaar gaat het gebeuren".
En dit doen gemeentes, lees: de uitvoerende instanties van de staat, de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Je wordt besodemieterd waar je bij staat.
"In het Klimaatakkoord was eerder beloofd dat niemand er financieel op achteruit mag gaan als van aardgas moet worden overgestapt op een andere warmtebron. De zogenaamde ‘woonlastenneutraliteit’ was een belangrijke voorwaarde om het draagvlak voor de energietransitie onder de bevolking te vergroten. De regering stapt daar nu dus vanaf, mede onder druk van gemeenten." (Blckbxtv)

Btw, hoe groot is de milieubelasting/ CO2- uitstoot van een escalerende oorlog?
Ik zou zeggen: niet van het gas af, maar van de oorlog af.

https://www.blckbx.tv/binnenland/kabinet-gaat-gemeenten-toestaan-hele-wijken-in-een-keer-van-het-gas-te-halen
01-05-2022, 18:52 door Anoniem
Energie transitie en Nederland en zeker EU is er niet op voorbereid.
Van het vliegen af, vervangende hoge snelheidslijnen niet gerealiseerd. Capaciteit elektriciteitsnet & -transport niet voldoende voorbereid. Gevolg eisen en later chaos. Plastic wegen i.p.v.het fijnste recycle spul, namelijk asfalt. Ondoordachte voorstellen van jonge vernieuwende wetenschappers. Groene rotzooi-makers. Leer de jeugd en ouderen hun zooi opruimen achter hun gat.
#sockpuppet
02-05-2022, 07:03 door spatieman
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...

Nou, instellen vrienden only.
dan zien ze geen ruk, buiten de public areas dan.
02-05-2022, 09:19 door Anoniem
Door spatieman:
Door Anoniem: Niet z**ken: wat je op (a)sociale media zet, is gewoon openbaar. Zet het er dan niet op...

Nou, instellen vrienden only.
dan zien ze geen ruk, buiten de public areas dan.
Volgens mij is het onmogelijk om anoniem op internet te zijn dus gewoon verstand gebruiken als je niet wil dat jouw
gegevens in handen komen van wie dan ook.

https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/william-binney-over-privacy-afluisteren-en-metadata
04-05-2022, 14:24 door Anoniem
Het dark web behoort tot de openbare bronnen die ambtenaren mogen gebruiken om de gegevens van bijstandsontvangers te controleren, maar onder een schuilnaam in contact treden met de burgers is niet toegestaan. Het zijn enkele saillante details uit de Handreiking Internetonderzoek die ambtenaren houvast geeft bij het online verzamelen van informatie in het kader van de Participatiewet.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/privemodus-aan-tijdens-onderzoek-bijstand

Handreiking Internetonderzoek | Participatiewet
VNG Naleving, juli 2021 [PDF]

https://vng.nl/kennisbank-naleving/internetonderzoek-participatiewet-handreiking
30-05-2022, 08:02 door Anoniem
De vrijwillige ‘sleutelpersonen’ in de Rotterdamse wijken die de oren en ogen van het bestuur vormen, dreigden te worden ingelijfd als informanten door ‘pionierende’ ambtenaren. Wat niet alleen contraproductief was maar ook riskant. De grens tussen verklikker en influencer is immers dun. Onrustbarend is dat een wet voor lokaal inlichtingenwerk ontbreekt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/30/rotterdam-moet-eigen-inlichtingenwerk-per-direct-staken-a4130112
10-06-2022, 19:45 door Anoniem
GroenLinks wil opheldering over gebrekkige AVG-naleving gemeenten
donderdag 9 juni 2022, 13:58 door Redactie

https://www.security.nl/posting/756445/GroenLinks+wil+opheldering+over+gebrekkige+AVG-naleving+gemeenten
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.