image

Privacyklacht over filmen bijstandsgesprekken gemeente Dronten niet behandeld

maandag 2 mei 2022, 14:30 door Redactie, 17 reacties

Een privacyklacht over de gemeente Dronten die vakbond FNV bij de Autoriteit Persoonsgegevens indiende wordt niet door de toezichthouder behandeld. De AP heeft naar eigen zeggen onvoldoende personeel. De FNV overweegt om bezwaar te maken tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afgelopen september bleek dat de gemeente Dronten al ruim zeven jaar beeld- en geluidsopnamen maakte van gesprekken met bijstandsgerechtigden in spreekkamers op het gemeentehuis. Na berichtgeving besloot de gemeente het filmen stil te leggen en een onderzoek uit te voeren waarin het kijkt welke middelen het kan inzetten en wat per middel de voor- en nadelen zijn.

Volgens toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is het soms te rechtvaardigen dat gemeenten gesprekken met inwoners over uitkeringen filmen. "Het filmen en opnemen van zulke gesprekken vormt een inbreuk op de privacy van de betrokken personen en er kan dus niet lichtzinnig toe worden besloten", reageerde Ollongren op Kamervragen. "Toch zijn er bijzondere omstandigheden denkbaar die het filmen en opnemen van zulke gesprekken kunnen rechtvaardigen."

De minister stelde dat het niet de bedoeling van de gemeente Dronten is geweest om specifiek uitkeringsgerechtigden te filmen. Vanwege verschillende geweldsincidenten besloot de gemeente om, voor het beschermen van het personeel, in gespreksruimten filmopnames te maken. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt naar de aard van het gesprek of de doelgroep, zo liet Ollongren weten.

"Fijn dat ze gestopt zijn, maar dat dit soort praktijken straffeloos kan plaatsvinden is gewoon niet te bevatten. De overheid moet haar burgers beschermen", zegt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. "Niet alleen had de gemeente Dronten moeten worden bestraft, ook zou er vanuit de AP een breder signaal naar partijen in de sociale zekerheid moeten uitgaan dat dit niet kan."

De FNV laat weten dat het inmiddels de derde privacyklacht in korte tijd is die de AP niet in behandeling neemt. Eerder trok de vakbond al aan de bel over misstanden bij de gemeente Nissewaard. Die verplichtte bijstandsgerechtigden om met hun vingerafdruk in te klokken op een sociale werkplaats. En de gemeente Groningen antedateerde een verwerkersovereenkomst om persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden te verwerken.

Vorig jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens 19.000 privacyklachten tegenover bijna 26.000 in 2020. De klachten gaan over organisaties die de AVG niet naleven. De privacytoezichthouder moet deze klachten behandelen, maar is naar eigen zeggen onvoldoende in staat om organisaties waarover wordt geklaagd aan te spreken op hun gedrag.

Reacties (17)
02-05-2022, 15:19 door Anoniem
Nog nooit van de regel van hypothetische inkomsten gehoord? Nee? Dan ken je de Nederlandse bureaucratie nog niet.

Ontlastend bewijs simpelweg negeren, dat klinkt onbestaanbaar, maar de bijstandswet wordt door sommige gemeenten zo geïnterpreteerd dat bijstandsontvangers niet alleen verplicht zijn om alles te melden wat ze bovenop hun uitkering verdienen, maar ook alles moeten melden waarmee je geld zou kunnen verdienen.

https://www.platform-investico.nl/artikel/vogelvrij-in-de-verzorgingsstaat-geannoteerd-verhaal/

Is er na het jaar waarin het kabinet viel over de Toeslagenaffaire, en de nieuwe coalitie beloofde ‘om te zien naar elkaar’, ook werkelijk iets veranderd aan de rechtsbescherming voor mensen in de bijstand? Investico deed vervolgonderzoek.
02-05-2022, 15:23 door Anoniem
Uwv bijstand schaf dit oneerlijke systeem af.
02-05-2022, 17:14 door Anoniem
Ik ben wel benieuwd of de gemeente Dronten de uitkeringsgerechtigden in de spreekkamer vóór aanvang van het gesprek in kennis heeft gesteld van het feit, dat er beeld- en geluidsopnamen zouden worden gemaakt.
02-05-2022, 17:29 door Anoniem
Door Anoniem: Nog nooit van de regel van hypothetische inkomsten gehoord? Nee? Dan ken je de Nederlandse bureaucratie nog niet.

Ontlastend bewijs simpelweg negeren, dat klinkt onbestaanbaar, maar de bijstandswet wordt door sommige gemeenten zo geïnterpreteerd dat bijstandsontvangers niet alleen verplicht zijn om alles te melden wat ze bovenop hun uitkering verdienen, maar ook alles moeten melden waarmee je geld zou kunnen verdienen.

https://www.platform-investico.nl/artikel/vogelvrij-in-de-verzorgingsstaat-geannoteerd-verhaal/

Dat betekent niet meer vrijen met je partner. Je had immers 50 euro per keer kunnen verdienen in de rosse buurt.
02-05-2022, 17:45 door Anoniem
Door Anoniem: Nog nooit van de regel van hypothetische inkomsten gehoord? Nee? Dan ken je de Nederlandse bureaucratie nog niet.

Ontlastend bewijs simpelweg negeren, dat klinkt onbestaanbaar, maar de bijstandswet wordt door sommige gemeenten zo geïnterpreteerd dat bijstandsontvangers niet alleen verplicht zijn om alles te melden wat ze bovenop hun uitkering verdienen, maar ook alles moeten melden waarmee je geld zou kunnen verdienen.
Én natuurlijk de omgekeerde bewijslast:
"Een gemeente hoeft zelfs niet te bewijzen dat iemand werkelijk heeft gefraudeerd – een zogenoemd ‘bewijsvermoeden’ is genoeg. Zolang een burger dat vermoeden niet weerlegt, mag een gemeente het als fraude beschouwen en de bijstand terugvorderen. Als een burger niet in het verweer komt, is er niemand die controleert of de bewijzen wel deugen."

https://www.platform-investico.nl/artikel/vogelvrij-in-de-verzorgingsstaat-geannoteerd-verhaal/
02-05-2022, 21:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Nog nooit van de regel van hypothetische inkomsten gehoord? Nee? Dan ken je de Nederlandse bureaucratie nog niet.

Ontlastend bewijs simpelweg negeren, dat klinkt onbestaanbaar, maar de bijstandswet wordt door sommige gemeenten zo geïnterpreteerd dat bijstandsontvangers niet alleen verplicht zijn om alles te melden wat ze bovenop hun uitkering verdienen, maar ook alles moeten melden waarmee je geld zou kunnen verdienen.

https://www.platform-investico.nl/artikel/vogelvrij-in-de-verzorgingsstaat-geannoteerd-verhaal/

Dat betekent niet meer vrijen met je partner. Je had immers 50 euro per keer kunnen verdienen in de rosse buurt.
Misschien had ik een carriere switch kunnen doen. Je brengt me nog eens op goede ideeen, wakker het niet aan lol.

- ramlatel
02-05-2022, 21:55 door Anoniem
Vorig jaar werdt een it bedrijf nog failliet bekeurd voor het filmen van mensen die beschermd moesten worden en de gemeente mag dit gewoon?
03-05-2022, 08:43 door Anoniem
Door Anoniem: Vorig jaar werdt een it bedrijf nog failliet bekeurd voor het filmen van mensen die beschermd moesten worden en de gemeente mag dit gewoon?
Nee, mag dat niet gewoon. Maar mogelijk dat AP deze publieke zaak met moedwil
niet behandeld om een duidelijker signaal te geven richting politiek dat ze meer
mensen nodig hebben. Eerdere signalen hebben nergens toe geleid.
Dan pak je een klacht over een gemeente uit de stapel.
03-05-2022, 08:56 door waterlelie - Bijgewerkt: 03-05-2022, 09:04
Privacyklacht over filmen bijstandsgesprekken gemeente Dronten niet behandeld, De privacytoezichthouder moet deze klachten behandelen, maar is naar eigen zeggen onvoldoende in staat om organisaties waarover wordt geklaagd aan te spreken op hun gedrag.

Dit is in hoofdzaak waar dit artikel over gaat, en in reacties daarop lijkt het enthousiasme om vooral maar verontwaardigd te zijn de hoofdzaak te zijn, en men dit dus uit het oog dreigt te verliezen. De overheid creëert een controle organisatie die de naleving door o.a. overheidsinstanties van de privacy moet controleren, maar onthoud die organisatie de middelen om dit adequaat te kunnen doen.
Let wel, dit laatste is de rode draad in alle door de overheid ingestelde organisaties die één of ander moeten controleren, en dat is zorgelijk..
03-05-2022, 10:33 door Anoniem
Door waterlelie: De overheid creëert een controle organisatie die de naleving door o.a. overheidsinstanties van de privacy moet controleren, maar onthoud die organisatie de middelen om dit adequaat te kunnen doen.

De onderbouwing van waterlelie's bewering:

De AP krijgt [in 2022] hetzelfde budget als [2021], namelijk [slechts] 25 miljoen euro. De privacytoezichthouder stelt dat er structureel 100 miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren.
21-09-2021 https://www.security.nl/posting/721579/AP+krijgt+geen+hoger+budget+in+2022

De AP krijgt vanaf 2025 structureel jaar 8 miljoen euro extra, zo blijkt uit het [...] coalitieakkoord van [Rutte IV]. Voor een nieuwe algoritmetoezichthouder [...] zal vanaf 2026 jaarlijks 3,6 miljoen euro beschikbaar zijn.
15-12-2021 https://www.security.nl/posting/734317/AP+krijgt+structureel+acht+miljoen+euro+extra

De Autoriteit Persoonsgegevens komt dus jaarlijks ~75 miljoen euro tekort. Het kabinet Rutte IV gaat dat niet oplossen.

Door waterlelie: Let wel, dit laatste is de rode draad in alle door de overheid ingestelde organisaties die één of ander moeten controleren, en dat is zorgelijk..

Achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Door de controleurs te ondermijnen, trekt het kabinet de macht naar zichzelf toe.
03-05-2022, 12:54 door Anoniem
Door Redactie: En de gemeente Groningen antedateerde een verwerkersovereenkomst om persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden te verwerken.

De gemeente Groningen en het bureau Schakelkans hebben de privacywetgeving geschonden. Dat bleek uit de beantwoording van een Wob-verzoek, dat de FNV in november 2020 indiende bij die gemeente. De overeenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens werd pas 9 maanden na de start van de samenwerking getekend.

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/uitkeringsgerechtigden/2021/04/gemeente-groningen-en-schakelkans-houden-zich-niet

De FNV vindt dat er geld verdiend wordt over de rug van mensen in de bijstand. Men laat mensen werken 2 euro per uur.
03-05-2022, 13:26 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Redactie: En de gemeente Groningen antedateerde een verwerkersovereenkomst om persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden te verwerken.

De gemeente Groningen en het bureau Schakelkans hebben de privacywetgeving geschonden. Dat bleek uit de beantwoording van een Wob-verzoek, dat de FNV in november 2020 indiende bij die gemeente. De overeenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens werd pas 9 maanden na de start van de samenwerking getekend.

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/uitkeringsgerechtigden/2021/04/gemeente-groningen-en-schakelkans-houden-zich-niet

De FNV vindt dat er geld verdiend wordt over de rug van mensen in de bijstand. Men laat mensen werken 2 euro per uur.

Het antedateren van een overeenkomst is fraude en dus meer dan alleen een schending van privacy-wetgeving.
Maar de betreffende gemeenteambtenaren zullen er wel weer ongestraft mee wegkomen.
Onze huidige overheid lijkt het steeds gewoner te vinden om zelf te frauderen.
Ondertussen jaagt die overheid wel met steeds meer "anti-fraude-maatregelen" op burgers. toeslagenaffaire, FSV-lijst.
Dit land is van boven tot onder diep corrupt en van mij mag de beuk erin. Anders gaan ze steeds verder.
03-05-2022, 13:34 door Anoniem
Op naar de digitale tandenborstel tellers.
Aan welk systeem denkt u dan meteen?
N.B. Geïnd hört mit.
03-05-2022, 15:05 door Anoniem
Door Anoniem: Dit land is van boven tot onder diep corrupt en van mij mag de beuk erin.

Door de minima als "fraudeurs" te bestempelen, en hen door stigmatisering hun kansen te ontnemen, drijf je ze in de handen van echt gevaarlijke criminelen. Dan krijg je, als je niet oppast, een vicieuze cirkel van corruptie en ondermijning:

"Jullie denken dat omdat jullie een andere cultuur hebben dan in Zuid-Italië, jullie geen problemen hebben”, zegt Mazzola. ¨Maar de maffiose mentaliteit besmet onherroepelijk ook fatsoenlijke mensen."

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/17/italiaanse-maffia-experts-nederland-is-naief-a3984134

Het Nederlandse belastingparadijs begon bij de beschaafde witteboorden op de Zuidas in Amsterdam, vergeet dat niet. Via brievenbusfirma's wordt verhuld wie er echt achter investeringen zitten, met dank aan Balkenende en Rutte.
03-05-2022, 22:51 door Anoniem
Door Anoniem: Door de minima als "fraudeurs" te bestempelen, en hen door stigmatisering hun kansen te ontnemen (..) Het Nederlandse belastingparadijs begon bij de beschaafde witteboorden op de Zuidas in Amsterdam, vergeet dat niet. Via brievenbusfirma's wordt verhuld wie er echt achter investeringen zitten, met dank aan Balkenende en Rutte.
De stigmatisering van minima/uitkeringsgerechtigden enerzijds en het door wetgeving gefaciliteerde belastingparadijs anderzijds, zijn de twee polen van de as genaamd "klassenjustitie" in het "gave Nederland".
04-05-2022, 12:01 door Anoniem
De gemeente Groningen stopte in oktober 2021 definitief met het omstreden re-integratie traject van Schakelkans. De FNV gaat desondanks verder met haar bezwaar tegen de antwoorden op het Wob-verzoek over Schakelkans. Daarin werd alles over de geldstromen tussen bureau Schakelkans en de gemeente weggelakt.

https://dvhn.nl/groningen/Gemeente-Groningen-stopt-definitief-met-Schakelkans-maar-FNV-wil-nog-steeds-onderste-steen-boven-hebben-over-geldstromen-27122216.html
05-05-2022, 17:58 door Anoniem
Door Anoniem: Het Nederlandse belastingparadijs begon bij de beschaafde witteboorden op de Zuidas in Amsterdam, vergeet dat niet.

"Die [wetten] zijn nog maar kort geleden ingeroepen om een prettig vestigingsklimaat te scheppen voor het geld van die agressor, waarvan we ook toen al wisten dat het dievengeld was."

Citaat uit de afgelopen 4 mei-voordracht van historicus Hans Goedkoop, gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


Rutte wilde geen commentaar geven op de kritiek in de 4 mei-voordracht.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.