image

Raad van State adviseert tegen gezamenlijke transactiemonitoring banken

vrijdag 17 juni 2022, 16:26 door Redactie, 24 reacties

De Raad van State adviseert het kabinet om af te zien van gezamenlijke transactiemonitoring door banken, aangezien dit tot een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers leidt. De Nederlandse banken zijn teleurgesteld over het advies.

Het voorstel voor de Wet plan van aanpak witwassen bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit een plan van aanpak waarmee de regering naar eigen zeggen witwassen en financiering van terrorisme wil aanpakken. De Raad van State boog zich over het wetsvoorstel en waarschuwt dat twee van de voorgestelde maatregelen tot vergaande inbreuken op grondrechten van burgers en de persoonlijke levenssfeer kan leiden.

"Hoe belangrijk de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme ook is, bij deze maatregelen is de vraag of het doel de middelen die worden voorgesteld, wel heiligt. Deze middelen gaan in de huidige opzet van het wetsvoorstel te ver. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling bij gezamenlijke monitoring van banktransacties en bij cliëntenonderzoek", aldus de Raad van State .

Ongekende monitoring

Het adviesorgaan stelt dat de massale schaal waarop banktransacties gezamenlijk zullen worden gemonitord ongekend is en een vergaande inbreuk op de vertrouwelijkheid van zakelijke en particuliere cliëntgegevens betekent. Daarbij gaat het niet alleen om een vergaande inbreuk op het recht op privacy, de monitoring kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie.

Daarbij heeft het kabinet de noodzaak en proportionaliteit van de gezamenlijke transactiemonitoring niet aangetoond en is de rechtsbescherming in het geding. "Het wetsvoorstel voorziet niet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van burgers en bedrijven maar laat het regelen daarvan over aan de banken", aldus de Raad van State, die adviseert om de grondslag voor de gezamenlijke transactiemonitoring te schrappen en van gezamenlijke transactiemonitoring af te zien.

Ook de voorgestelde gegevensdeling bij de onderzoeksplicht in het kader van het cliëntonderzoek vormt volgens het adviesorgaan een inbreuk op de bescherming van vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens. Wederom stelt de Raad van State dat de noodzaak en proportionaliteit van deze onderzoeksplicht en gegevensdeling onvoldoende zijn gemotiveerd. Bij deze maatregel krijgt het kabinet het advies om alsnog in een dragende motivering te voorzien.

Teleurgesteld

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is teleurgesteld over het advies. "Het stelt ons teleur dat de Raad van State adviseert van gezamenlijke transactiemonitoring af te zien", zo laat de NVB in een reactie weten. De belangenbehartiger van Nederlandse banken stelt dat de privacy bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is gewaarborgd.

"Het is uiteindelijk aan de politiek om een goede balans te vinden tussen het effectief tegengaan van witwassen en het waarborgen van de privacy. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in hun uiteindelijke wetsvoorstel recht doen aan deze beide publieke belangen", aldus de NVB.

Reacties (24)
17-06-2022, 16:58 door Anoniem
.......De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro
Ook vreemd is hoe de betaallimiet van €3000 erin terecht is gekomen. Vorig jaar wilde team Rutte nog €5.000 als limiet, EU-breed.
Zie https://www.security.nl/posting/721304/Nederland+wil+limiet+van+5_000+euro+voor+contante+betalingen+binnen+de+EU
Dacht de huidige dwang-mevrouw van minFin er zeker zo tussendoor te kunnen frommelen.
17-06-2022, 17:28 door Anoniem
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in hun uiteindelijke wetsvoorstel recht doen aan deze beide publieke belangen", aldus de NVB.

Gezien het huidige voorstel, heb ik daar zo mijn twijfels over.
De waarborging van belangen van burgers (en hun privacy) is een ondergeschoven kindje bij Rutte (vul zelf maar in).
De uitwassen daarvan hebben we het laatste decennium mee kunnen maken, ook al kan de premier zich dat allemaal niet meer herinneren..

Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Rutte IV heeft in haar korte bestaan al met alle winden meegewaaid. Dus waarom deze keer niet ook.
17-06-2022, 18:45 door Anoniem
De Raad van State was tenminste nog wakker. Want zoiets mag je enkel overwegen na het nationaliseren van al die banken. Omdat die zelf dan ook pas goed controleerbaar worden op wat ze allemaal uitvreten.

Vrijwillige nationalisatie zou een optie moeten zijn.

Alsmede een ander vak kiezen.
17-06-2022, 22:08 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
"Het is uiteindelijk aan de politiek om een goede balans te vinden tussen het effectief tegengaan van witwassen en het waarborgen van de privacy. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in hun uiteindelijke wetsvoorstel recht doen aan deze beide publieke belangen", aldus de NVB.

Kennelijk vind de NVB als vertegenwoordiger van de banken dat onze grondrechten "uiteindelijk" niet doorslaggevend mogen zijn, omdat de politiek "uiteindelijk" boven onze grondrechten gaat. Als het aan de NVB ligt, blijft er van onze rechtsstaat niets over, want dat mag de politiek "uiteindelijk" allemaal bepalen - intensief belobbied door... de NVB.

De NVB suggereert met "een goede balans" dat onze grondrechten onder het mom van volstrekt subjectieve en vooringenomen ideeën over wat "proportioneel" zou zijn, in naam van de bestrijding van fraude en witwassen uitgehold mogen worden totdat ze alleen op papier nog bestaan, zoals dat de afgelopen jaren steeds vaker is gebeurd - overigens met instemming van de Afdeling bestuursrechtspraak van diezelfde Raad van State.

Ondertussen onderneemt de regering niets tegen echte, grote fraude en witwassen. Die gebeurt via witte-boorden-constructies en belastingparadijzen. Dan gaat het echt niet om 3000 of 5000 euro. Dan gaat het om tonnen en miljoenen. Gewone burgers moeten worden gecontroleerd, maar de grote dieven moeten juist worden gefaciliteerd.

Het moet wel héél erg zijn wat er in dit voorstel stond, dat nu zelfs de Raad van State bereid is geweest wakker te worden.

M.J.
18-06-2022, 03:57 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
"Het is uiteindelijk aan de politiek om een goede balans te vinden tussen het effectief tegengaan van witwassen en het waarborgen van de privacy. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in hun uiteindelijke wetsvoorstel recht doen aan deze beide publieke belangen", aldus de NVB.

Kennelijk vind de NVB als vertegenwoordiger van de banken dat onze grondrechten "uiteindelijk" niet doorslaggevend mogen zijn, omdat de politiek "uiteindelijk" boven onze grondrechten gaat. Als het aan de NVB ligt, blijft er van onze rechtsstaat niets over, want dat mag de politiek "uiteindelijk" allemaal bepalen - intensief belobbied door... de NVB.

De NVB suggereert met "een goede balans" dat onze grondrechten onder het mom van volstrekt subjectieve en vooringenomen ideeën over wat "proportioneel" zou zijn, in naam van de bestrijding van fraude en witwassen uitgehold mogen worden totdat ze alleen op papier nog bestaan, zoals dat de afgelopen jaren steeds vaker is gebeurd - overigens met instemming van de Afdeling bestuursrechtspraak van diezelfde Raad van State.

Ondertussen onderneemt de regering niets tegen echte, grote fraude en witwassen. Die gebeurt via witte-boorden-constructies en belastingparadijzen. Dan gaat het echt niet om 3000 of 5000 euro. Dan gaat het om tonnen en miljoenen. Gewone burgers moeten worden gecontroleerd, maar de grote dieven moeten juist worden gefaciliteerd.

Het moet wel héél erg zijn wat er in dit voorstel stond, dat nu zelfs de Raad van State bereid is geweest wakker te worden.

M.J.

De Raad van State is geen Consumentenbond of Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen, M.J. Of gewoon een ander clubje met een mening en wie weet er nu nog echt wat er echt is. Daar moet je ook niet aan mogen twijfelen want anders krijg je revoluties. Behalve die nieuwe prices, maar die moet nog leren en doet dus voorlopig voor spek en bonen mee.
18-06-2022, 07:48 door spatieman
dat ze de facebook pixel ook maar eens verwijderen.
18-06-2022, 08:33 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

(...) Het moet wel héél erg zijn wat er in dit voorstel stond, dat nu zelfs de Raad van State bereid is geweest wakker te worden.

M.J.

De Raad van State is geen Consumentenbond of Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen, M.J. Of gewoon een ander clubje met een mening en wie weet er nu nog echt wat er echt is. Daar moet je ook niet aan mogen twijfelen want anders krijg je revoluties. Behalve die nieuwe prices, maar die moet nog leren en doet dus voorlopig voor spek en bonen mee.

Bedoel je dat de Raad van State en zijn functioneren niet kritisch geanalyseerd en becommentarieerd mogen worden, maar alleen zwijgend en kritiekloos gehoorzaamd? Een beetje zoals Russen Poetin moeten gehoorzamen? Of zoals Nederlanders in corona-jaar 2021 geacht werden zonder protest de opdrachten, wensen en adviezen van de liegende en haatzaaiende "gezondheidsminister" De Jonge te gehoorzamen, op straffe van gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden?

Jij bent duidelijk geen voorstander van een democratische rechtsstaat, maar van een tirannie. Of zo'n tirannie zich nu vermomt achter deftige rechterlijke toga's, ministeriële maatpakken of hoge adviseurstitels, maakt weinig verschil. Tot de basisbeginselen van de rechtsstaat behoort het zogeheten "recht van verzet" van burgers als de autoriteiten zich niet meer conform die basisbeginselen gedragen. Lees bijvoorbeeld het boekje van hoogleraar Dorien Pessers: De rechtsstaat voor beginners (2011).

Ik ben graag bereid tot een kritische dialoog met leden van de Raad van State over bepaalde zaken waar ik iets van afweet. Maar ik denk niet dat die belangstelling wederzijds is. Daar heb ik tot nu toe in ieder geval geen enkel signaal van gezien. Na de Toeslagenaffaire deed de Raad van State eventjes alsof hij zich echt ging bezinnen. Maar vervolgens bleek al vrij snel dat die vermeende bezinning op cruciale punten niet meer dan kosmetisch was.

Ja, tirannie (in vermomde of openlijke vorm) leidt tot een risico op revolutie. In Nederland lijkt dat risico me op dit moment klein. Als jij toch bang bent voor revolutie, zou ik eens heel goed in de spiegel kijken. Juist diegenen die tirannie ondersteunen, vergroten het risico op revolutie.

M.J.
18-06-2022, 20:12 door Anoniem
Bedoel je dat de Raad van State en zijn functioneren niet kritisch geanalyseerd en becommentarieerd mogen worden, maar alleen zwijgend en kritiekloos gehoorzaamd? Een beetje zoals Russen Poetin moeten gehoorzamen?
De Raad van State wordt niet beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar bij de kliek van Poetin is dat toch anders. Dus die vergelijking gaat helemaal niet op hier.
18-06-2022, 22:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Bedoel je dat de Raad van State en zijn functioneren niet kritisch geanalyseerd en becommentarieerd mogen worden, maar alleen zwijgend en kritiekloos gehoorzaamd? Een beetje zoals Russen Poetin moeten gehoorzamen?
De Raad van State wordt niet beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar bij de kliek van Poetin is dat toch anders. Dus die vergelijking gaat helemaal niet op hier.
Omdat de Raad van State niet beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden mag de Raad van State ook niet worden bekritiseerd voor iets anders? Vreemd soort logica. Meer een soort afleidingsmanoevre.
19-06-2022, 09:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Bedoel je dat de Raad van State en zijn functioneren niet kritisch geanalyseerd en becommentarieerd mogen worden, maar alleen zwijgend en kritiekloos gehoorzaamd? Een beetje zoals Russen Poetin moeten gehoorzamen?
De Raad van State wordt niet beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar bij de kliek van Poetin is dat toch anders. Dus die vergelijking gaat helemaal niet op hier.
Dat is wel een gave hoor om precies een zinnetje uit het comment van MJ te halen en daar een punt van te maken maar verder niet in staat zijn om inhoudelijk op het comment in te gaan van MJ. Precies een beetje zoals de huidige politiek en de media eigenlijk te werk gaat. Nooit op de inhoud in kunnen gaan (want inhoud hebben ze niet) maar vooral prikken op de vorm.
MJ snijdt gewoon een belangrijk punt aan. Teveel mensen accepteren kritiekloos wat er over ze heen wordt uitgekotst door de politiek. Elke vorm van inhoudelijke kritiek, of gewoon kritische vragen, wordt als onzin of idioterie afgedaan zowel door de politiek als de media maar ook door de dommen die alles kritiekloos accepteren.
En juist die kritieklozen zijn het grote gevaar voor een samenleving want deze groep maakt het mogelijk dat o.a. grondrechten kunnen worden overtreden of zelfs kunnen worden afgeschaft. Als er in de politiek wordt gesteld dan een grondrecht, zoals bijvoorbeeld de lichamelijke integriteit, niet absoluut is blaat heel kritiekloos dom schapenvolk dat na als ze gedwee in de wachtrij gaan staan voor hun nutteloze prikje zonder zich af te vragen of het allemaal wel klopt.
Veel Nederlanders waren al onverschillig als het om grondrechten ging maar door corona, en de manipulatie van het kabinet en de media die daarmee gepaard ging, is die onverschilligheid alleen nog meer toegenomen.
Alleen een klein groepje mensen lijkt nog door te hebben welke smerige politieke spelletjes er gespeeld worden terwijl de rest door met name de "onafhankelijke" media in slaap wordt gehouden dat het er niets aan de hand is en men gewoon kan doorslapen. Dat handjevol schreeuwers moet je niet zo serieus nemen en vooral negeren.
Echter als het om een ander grondrecht, verbod op discriminatie, gaat negeren we de kleine minderheden aan schreeuwers ineens niet en moeten we deze vooral serieus nemen ondanks het feit dat er geen enkel aantoonbaar bewijs van hun ongenoegen kan worden geleverd of hun ongenoegen over een periode van enkele eeuwen terug gaat. Er worden dan zelfs wetten voor aangepast en de meerderheid worden zelfs gedragsregels opgelegd om deze schreeuwende minderheden gunstig te stemmen. het ligt er dus maar net aan in dit land tot wel minderheidsgroep je behoord als de politiek en de media naar je wil luisteren.
19-06-2022, 12:36 door Anoniem
@ anoniem van 9:58,

Vandaar dat men beweert: "Woke = broke". Het logisch redeneringsvermogen bij velen is al zodanig gereduceerd door een spartaans misleidend educatie-systeem en bewuste manipulatie, dat de meesten vanwege doorgezette "verdommelijking" en gebrek aan inzicht nooit meer in staat zijn goed na te kunnen denken over de eigen situatie, anders zouden ze er niet zo schaapachtig en meegaand en kritiekloos in staan.

Vandaar dat degenen, die aan de touwtjes trekken, dan ook menen, dat ze zich niets gelegen hoeven laten te liggen aan deze massa, die toch te dom is om de voor hen genomen besluitvorming te evalueren.
Dan wordt er dus verder voor u allen gedacht en besloten.

Trouwens is het in de bovenstaande posting behoor*t* en niet behoord, maar d/t/dt/tt is een exercitie waar je voor jaren nog hele volkstammen mee bezig kan houden op school, zeker als je soms niet over een spelcorrector beschikken kan.

Op termijn zal het niet veel meer hoeven uit te maken, want nu groeien er al massa's mensen op die pas bij komst op school voor het eerst met nederlandse taal als eerste taal worden geconfronteerd (qua juist gebruik), maar kritiek hierop, dat valt voor velen weer onder het verbod op dicriminatie. Wat zou Kalergi daar nu eigenlijk van gevonden hebben? Oh, eenzelfde voertaal voor heel Europa, wordt dat dan Engels of Spaans of Russisch wellicht? De tijd zal het leren, wat de farao beslist.
19-06-2022, 14:10 door Anoniem
Dan moet de zelfde overheid / EU het mogelijk maken dat ik bij elk gewenste bank binnen de EU, wellicht ook daarbuiten, een rekening kan openen zodat ik niet door de 3 grote spelers uit NL gemonitord word op de manier zoals zij dat wensen.

Of gewoon iedereen zijn/haar geld thuis in een kluis bewaren en niks met dit soort banken doen.
19-06-2022, 16:16 door karma4
Door Anoniem: De Raad van State was tenminste nog wakker. .... Vrijwillige nationalisatie zou een optie moeten zijn.

Alsmede een ander vak kiezen.
Je let op, opvallend afwezig zijn de AP en privacyorganisaties.
Het gaat om overstijgende monitoring van alle betaaltransacties dat is echt iedereen volgen en niet enkel op uitwassen alert zijn.
De upper class heeft andere wegen om zich hierover geen zorgen te maken.
20-06-2022, 00:21 door Anoniem
Gelukkig nog een klein beetje weerstand tegen deze dystopische ontwikkelingen. Nederland (en de rest van de wereld) lijkt het over het algemeen wel prima te vinden dat al hun vrijheden en privacy te pas en te onpas worden ingeperkt.
Ik had 10 jaar geleden nooit durven denken dat mensen vandaag de dag nog steeds massaal warm lopen voor de angst en 'heb toch niets te verbergen' non-argumenten.
20-06-2022, 08:59 door Anoniem
De raad van state adviseert tegen. Dus het zal er volgend jaar wel zijn. Want zo werkt dat in Nederland...
20-06-2022, 09:05 door Anoniem
Door Anoniem:
.......De eerste betrefteen verbo d op contante betalingen vanaf drieduizend euro
Ook vreemd is hoe de betaallimiet van €3000 erin terecht is gekomen. Vorig jaar wilde team Rutte nog €5.000 als limiet, EU-breed.
Zie https://www.security.nl/posting/721304/Nederland+wil+limiet+van+5_000+euro+voor+contante+betalingen+binnen+de+EU
Dacht de huidige dwang-mevrouw van minFin er zeker zo tussendoor te kunnen frommelen.
So it begins.

Een verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro wordt binnen een paar een verbod op contante betalingen vanaf 1000 euro.

De overheid wil waar mogelijk contant geld uitbannen en de banken helpen graag meer

De digitale euro moet en zal er komen !
20-06-2022, 10:25 door Anoniem
Door Anoniem: Gelukkig nog een klein beetje weerstand tegen deze dystopische ontwikkelingen. Nederland (en de rest van de wereld) lijkt het over het algemeen wel prima te vinden dat al hun vrijheden en privacy te pas en te onpas worden ingeperkt.
Ik had 10 jaar geleden nooit durven denken dat mensen vandaag de dag nog steeds massaal warm lopen voor de angst en 'heb toch niets te verbergen' non-argumenten.
Door Anoniem: Gelukkig nog een klein beetje weerstand tegen deze dystopische ontwikkelingen. Nederland (en de rest van de wereld) lijkt het over het algemeen wel prima te vinden dat al hun vrijheden en privacy te pas en te onpas worden ingeperkt.
Ik had 10 jaar geleden nooit durven denken dat mensen vandaag de dag nog steeds massaal warm lopen voor de angst en 'heb toch niets te verbergen' non-argumenten.
Helemal mee eens.
20-06-2022, 11:48 door Anoniem
Dacht de huidige dwang-mevrouw van minFin er zeker zo tussendoor te kunnen frommelen.

Daarom stond het bedrag al in het wetsvoorstel, wat gepubliceerd werd, voordat zij Minister van Financien werd. Misschien moet je zaken beter lezen, voor je conclusies trekt.
20-06-2022, 17:42 door Anoniem
Door Anoniem: De raad van state adviseert tegen. Dus het zal er volgend jaar wel zijn. Want zo werkt dat in Nederland...
Lijkt net Rusland als ze nee zeggen bedoelen ze ja, alleen met een verschil straks worden Europeanen de
meest gecontroleerde mensen op deze planeet en dat allemaal dankzij die slimmeriken die niets te verbergen
hebben. Maar het is ook een graad meter van de intelligentie in Europa.
20-06-2022, 20:31 door Anoniem
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is teleurgesteld over het advies. "Het stelt ons teleur dat de Raad van State adviseert van gezamenlijke transactiemonitoring af te zien", zo laat de NVB in een reactie weten. De belangenbehartiger van Nederlandse banken stelt dat de privacy bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is gewaarborgd.
Mijn bank zegt altijd dat ze niet anders kunnen dan me helemaal doodcontroleren, want de regels van de overheid... Blijkt dat die banken zelf hard lobbyen om die regels te krijgen die hun zogenaamd "verplichten" elke scheet die we laten te controleren.

De klant is koning... zeggen ze tegen mij...hahahahahahaha.
20-06-2022, 21:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De raad van state adviseert tegen. Dus het zal er volgend jaar wel zijn. Want zo werkt dat in Nederland...
Lijkt net Rusland als ze nee zeggen bedoelen ze ja, alleen met een verschil straks worden Europeanen de
meest gecontroleerde mensen op deze planeet en dat allemaal dankzij die slimmeriken die niets te verbergen
hebben. Maar het is ook een graad meter van de intelligentie in Europa.
Nee, een graadmeter van aanhangers van complottheorieën!
21-06-2022, 19:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Dacht de huidige dwang-mevrouw van minFin er zeker zo tussendoor te kunnen frommelen.

Daarom stond het bedrag al in het wetsvoorstel, wat gepubliceerd werd, voordat zij Minister van Financien werd. Misschien moet je zaken beter lezen, voor je conclusies trekt.
Ah, aha: kleine lettertjes in het wetsvoorstel.
'kGok dat jij auto's, bakstenen of lucht verkoopt.
22-06-2022, 15:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Dacht de huidige dwang-mevrouw van minFin er zeker zo tussendoor te kunnen frommelen.

Daarom stond het bedrag al in het wetsvoorstel, wat gepubliceerd werd, voordat zij Minister van Financien werd. Misschien moet je zaken beter lezen, voor je conclusies trekt.
Ah, aha: kleine lettertjes in het wetsvoorstel.
'kGok dat jij auto's, bakstenen of lucht verkoopt.
Ik denk eerder, dat hij niet vanuit onderbuikgevoel reageert, maar wel leest en begrijpt, wat er staat.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.