image

Tweede Kamer stemt voor het in stand houden van end-to-end encryptie

donderdag 7 juli 2022, 14:27 door Redactie, 14 reacties

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag voor een motie gestemd die het kabinet oproept om end-to-end encryptie in stand te houden. Minister Adriaansens van Economische Zaken had eerder de motie ontraden. Aanleiding voor de motie zijn plannen van de Europese Commissie om bedrijven die online diensten in de EU aanbieden, waaronder chatdiensten en hostingbedrijven, te verplichten om kindermisbruikmateriaal op hun platforms te detecteren, te rapporteren en te verwijderen.

Volgens Ross Anderson, hoogleraar Security Engineering aan de Universiteit van Cambridge en Europese burgerrechtenbeweging EDRi gaat het hier om een aanval op end-to-end encryptie en wordt privacy in de naam van kinderbescherming opgeofferd. Volgens Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University, en versleutelde e-maildienst Tutanota gaat het om massasurveillance kan dit tot het ergste surveillanceapparaat buiten China leiden.

Tijdens een debat over digitale zaken besloot de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie over end-to-end encryptie in te dienen, die werd gesteund door DENK, D66, de SP en de PVV. "Constaterende dat de Europese Commissie met haar voorstel COM/2022/209 inhoudelijke controle van berichten wil verplichten en daarmee end-to-end encryptie en het postgeheim onmogelijk lijkt te maken; constaterende dat het briefgeheim gewaarborgd is in artikel 13 van de Nederlandse Grondwet; verzoekt de regering end-to-endencryptie in stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen", aldus de tekst van de motie.

Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot de motie te ontraden. "Wij staan voor sterke versleuteling. Dat staat ook in het kabinetsstandpunt uit 2016. Het belang van briefgeheim en het vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie zijn daarin belicht, alsook de noodzaak van oplossingen voor de opsporing. Bij die opsporing loopt een inventarisatie naar de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Daar wil ik niet op vooruitlopen", zo liet de bewindsvrouw tijdens het debat weten.

Afgelopen maandag werd er over de motie gestemd, die met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen werd aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen. De overige partijen in de Tweede Kamer waren voor. In 2016 kwam het kabinet met een standpunt over encryptie. Toen werd afgesproken dat er geen beperkende wettelijke maatregelen worden genomen wat betreft de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.

Image

Reacties (14)
07-07-2022, 14:35 door Anoniem
Het is inderdaad een aanval op encryptie, want om kinderbescherming draait het werkelijk niet. Die gasten die worden opgepakt krijgen enorm lage straffen; meestal via een psycholoog oid, maar nooit een gevangenisstraf.
07-07-2022, 14:49 door Anoniem
Houdt het nou nooit eens op om met dat oneigenlijk zwaaien met dat argument "maar tegen de kindermisbruik....."
07-07-2022, 15:19 door Anoniem
Bizar dat alle christelijke partijen tegen stemmen. Hebben ze niets geleerd van het misbruik in het verleden door de kerk? Of willen ze juist misbruik voorkomen door alle digitale communicatie te inspecteren? Zoals dat ook zo goed is gegaan in het verleden bij het misbruik door de kerk (doofpotten)?

Wat mis ik hier?
07-07-2022, 15:47 door Anoniem
Door Anoniem: Bizar dat alle christelijke partijen tegen stemmen. Hebben ze niets geleerd van het misbruik in het verleden door de kerk? Of willen ze juist misbruik voorkomen door alle digitale communicatie te inspecteren? Zoals dat ook zo goed is gegaan in het verleden bij het misbruik door de kerk (doofpotten)?

Wat mis ik hier?
Wij hebben als kerkgemeenschap nooit encryptie gebruikt. De mails zijn alle door justitie in te zien als daar om gevraagd wordt, en de schuldigen van misbruik zijn uit hun ambt gestoten. Zij mogen in geen geval meer terugkeren.. Dus dat heeft u kennelijk gemist hier.
07-07-2022, 16:15 door johanw
Wat ze willen is versleutelde communicatie die tegen de belangen van de huidige machthebbers ingaat onderscheppen: niet-mainstream opvattingen over corona of de oorlog in de Oekraiene, de boerenprotesten, "nepnieuws" dat de machthebbers in een ongunstig daglicht zet, etc.
07-07-2022, 16:22 door Anoniem
"Bij die opsporing loopt een inventarisatie naar de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs." volgens digibeet Adriaansens. Je bent of gigantisch dom of ronduit kwaadaardig als je tegen alle wetenschappelijk argumenten in blijft volhouden dat met end-to-end encryptie versleuteld berichtenverkeer best op een "veilige" manier toegankelijk kan worden gemaakt voor opsporingsdiensten.
07-07-2022, 16:27 door Anoniem
Ja, grappig, totdat de SBU zegt tegen de EU "wij willen al het verkeer van Den Haag kunnen aftappen"...
En dan komt er een inlegvelletje van Ursula die Nederland voor de virtuele bus gooit.
07-07-2022, 16:52 door Anoniem
Door Anoniem: Wij hebben als kerkgemeenschap nooit encryptie gebruikt. De mails zijn alle door justitie in te zien als daar om gevraagd wordt, en de schuldigen van misbruik zijn uit hun ambt gestoten. Zij mogen in geen geval meer terugkeren.. Dus dat heeft u kennelijk gemist hier.

Dat kan ook helemaal niet, want PGP is er pas sinds 1991 en het meeste misbruik in de kerk gebeurde al daarvoor. Dus end-to-end encryptie kan je hiervan niet de schuld geven. Dat is chronologisch onmogelijk. Voor PGP had je alleen DES (1977) voor banken en zo. En PGP is ook nooit echt populair geworden voor waar het voor bedoeld was (e-mail).
07-07-2022, 17:08 door Anoniem
De europese unie in brussel gaat daarover
en weinig invloed hierop vanuit nederland (geen administrator)

Toezichthouder en beleidsverandering

Onder toezicht van de eu:

Alles is en word cloud,cloud centrale database,shared,"europese encryptie"
in tijden dat ze juist willen dat encryptie ontmoedigt wordt vanwege de
veiligheid.

Het is een schijnveiligheid.

The Matrix
07-07-2022, 20:47 door Anoniem
De Tweede Kamer fractie van de PvdD is benaderd door ons, en hebben op een zo begrijpelijk mogelijke wijze uitgelegd wat de gevolgen zijn als End to End Encryption ophoudt te bestaan. In feite lijdt dan de gehele asymmetrische cryptografie schade, inclusief het rapporteren van kwetsbaarheden naar bedrijven en instellingen via Responsible Disclosure.

Het gevolg is dat bedrijven schade oplopen omdat deze kwetsbaarheden niet meer op een verantwoorde manier kunnen worden gerapporteerd. Hierdoor kunnen hackers en Statelijke Actoren makkelijker binnendringen in onze systemen. En dat terwijl de overheden het vaak hebben over "digitale veiligheid", die ze vervolgens via een andere weg om zeep helpen.
08-07-2022, 00:22 door Anoniem
Juiste conclusies hierboven (van 20:47).
Voor wat betreft smb1: https://threatpost.com/eternalblue-exploit-spreading-gh0st-rat-nitol/126052/
en dus exploits die je op een andere manier als ransomware weer op je digitale dak krijgt:
https://threatpost.com/eternalblue-exploit-spreading-gh0st-rat-nitol/126052/

Je zou bijna denken dat men alle veiligheid zo langzamerhand om zeep wil helpen.
Ten behoeve van wat eigenlijk?

luntrus
08-07-2022, 08:16 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wij hebben als kerkgemeenschap nooit encryptie gebruikt. De mails zijn alle door justitie in te zien als daar om gevraagd wordt, en de schuldigen van misbruik zijn uit hun ambt gestoten. Zij mogen in geen geval meer terugkeren.. Dus dat heeft u kennelijk gemist hier.

Dat kan ook helemaal niet, want PGP is er pas sinds 1991 en het meeste misbruik in de kerk gebeurde al daarvoor. Dus end-to-end encryptie kan je hiervan niet de schuld geven. Dat is chronologisch onmogelijk. Voor PGP had je alleen DES (1977) voor banken en zo. En PGP is ook nooit echt populair geworden voor waar het voor bedoeld was (e-mail).
Ook voor 1991 bestond encryptie, en ook toen hebben we niets daarvan gebruik gemaakt. Iedereen van justitie kan nog steeds onze boeken daarover raadplegen, brieven openen die met de hand zijn geschreven, en ga zo maar door. Maar justitie heeft nooit een onderzoek gedaan. Maar intussen werd wél het schuldig uitgesproken door de pers (Trial by Media), zonder dat er sprake was van een eerlijk proces. Iedereen is geacht onschuldig te zijn totdat het tegendeel wordt bewezen in een rechtszaak. Voor ons werd uitzondering gemaakt op die regel en moesten toezien dat een of andere Commissie de rol van Justitie overnam waardoor een eerlijk proces niet mogelijk was. Ook dat vergeet men er maar even erbij te zeggen.
08-07-2022, 12:00 door Anoniem
Door Anoniem: Ook voor 1991 bestond encryptie, en ook toen hebben we niets daarvan gebruik gemaakt. Iedereen van justitie kan nog steeds onze boeken daarover raadplegen, brieven openen die met de hand zijn geschreven, en ga zo maar door. Maar justitie heeft nooit een onderzoek gedaan. Maar intussen werd wél het schuldig uitgesproken door de pers (Trial by Media), zonder dat er sprake was van een eerlijk proces. Iedereen is geacht onschuldig te zijn totdat het tegendeel wordt bewezen in een rechtszaak. Voor ons werd uitzondering gemaakt op die regel en moesten toezien dat een of andere Commissie de rol van Justitie overnam waardoor een eerlijk proces niet mogelijk was. Ook dat vergeet men er maar even erbij te zeggen.

Maar nu wordt end-to-end encryptie ook een slachtoffer van het misbruik van de kerk. Terwijl end-to-end encryptie juist zo waardevol kan zijn in de vertrouwensfunctie die een kerk ook heeft.

Zowel de verzender als de ontvanger heeft toegang tot de inhoud van een bericht verstuurd met bijvoorbeeld PGP. Anders zou de ontvanger deze niet kunnen lezen. De ontvanger kan dus met het (digitaal ondertekende) bericht naar de vertrouwenspersoon, of naar de politie.

Het is dus ook nog eens zinloos om end-to-end encryptie te verbieden zoals CU, SGP en CDA doen in de tweede kamer. Want het slachtoffer kan al met het geëncrypte bericht naar de politie. De metadata van het bericht en de digitale handtekening maken het bewijs sterker.
11-07-2022, 16:07 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Bizar dat alle christelijke partijen tegen stemmen. Hebben ze niets geleerd van het misbruik in het verleden door de kerk? Of willen ze juist misbruik voorkomen door alle digitale communicatie te inspecteren? Zoals dat ook zo goed is gegaan in het verleden bij het misbruik door de kerk (doofpotten)?

Wat mis ik hier?
Wij hebben als kerkgemeenschap nooit encryptie gebruikt. De mails zijn alle door justitie in te zien als daar om gevraagd wordt, en de schuldigen van misbruik zijn uit hun ambt gestoten. Zij mogen in geen geval meer terugkeren.. Dus dat heeft u kennelijk gemist hier.

Lekker nuttig als het resultaat van die openheid nog steeds langdurig misbruik is zonder dat iemand er iets aan gedaan heeft. Dat is wellicht nog wel erger dan dat het verborgen was.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.