image

AP kritisch over kabinetsvoorstel voor hergebruik van persoonsgegevens

vrijdag 12 augustus 2022, 08:33 door Redactie, 17 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over een voorstel van het kabinet en adviseert een grondige wijziging. Dit keer gaat het om de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waarin het kabinet overheidsinstellingen aanmoedigt overheidsdata, inclusief persoonsgegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Zo moet overheidsdata beschikbaar komen voor bijvoorbeeld onderzoek, maar ook voor commercieel gebruik. Die data moeten volgens het voorstel ook doorzoekbaar zijn met software en te combineren zijn met andere data. De privacytoezichthouder waarschuwt voor het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat.

Overheidsinstellingen worden verzocht informatie openbaar te maken, tenzij zij zelf inschatten dat dat niet kan. "Het zou niet aan overheidsinstellingen overgelaten moeten worden om af te wegen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever - en dus niet een overheidsorganisatie zelf - bepaalt dat dat niet zo is", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

In een advies over het voorstel adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens om in de wet op te nemen dat hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers in principe verboden is. En vervolgens in regels vast te leggen wanneer welke persoonsgegevens wél voor hergebruik beschikbaar mogen worden gesteld, en dus een uitzondering zijn op dat verbod.

Het is niet de eerste keer dat de AP het kabinet terug naar de tekentafel stuurt. Vorig jaar adviseerde de privacytoezichthouder 95 keer over wetgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. In 18 gevallen was de toezichthouder zeer kritisch. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen. "In bijna 20 procent van de gevallen werden persoonsgegevens dus onvoldoende beschermd. Of was erg onduidelijk hoe het zat met de bescherming. Ook kwam het voor dat het kabinet onvoldoende onderbouwde waarom het verwerken van persoonsgegevens nodig zou zijn", aldus de AP eerder dit jaar.

Reacties (17)
12-08-2022, 08:49 door Anoniem
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata in principe wordt verboden. Er ligt een voorstel om de wet die het hergebruik van overheidsinformatie regelt aan te passen, maar dat maakt het nog steeds mogelijk dat persoonlijke gegevens worden gedeeld zonder dat je het weet of dat je er toestemming voor hebt gegeven. De AP wil dat dat wordt bijgesteld, omdat het risico op misbruik te groot is.

https://nos.nl/artikel/2440102-privacywaakhond-overheid-mag-persoonsgegevens-niet-zomaar-meer-delen
12-08-2022, 09:02 door Anoniem
Ik dacht altijd dat de overheid VOOR de burgers was. Het was altijd wel bekend dat de VVD niet voor de normale man was, maar de burger als verdienmodel zien is echt te gek.

Het lijkt wel heel veel op: https://www.youtube.com/watch?v=jdoU8A7OKfg

TheYOSH
12-08-2022, 09:20 door Anoniem
Volgens het wetsvoorstel moeten overheidsinstellingen persoonsgegevens beschikbaar kunnen stellen voor onder meer onderzoek of commercieel gebruik. Het kabinet vraagt van de instellingen zelf in te schatten wanneer dat niet kan. AP-vicevoorzitter Monique Verdier zegt weliswaar „het belang van open overheidsdata in te zien, bijvoorbeeld voor onderzoek”, maar laat ook weten dat burgers „de baas” moeten zijn over hun eigen gegevens.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/12/toezichthouder-overheid-moet-gegevens-personen-niet-hergebruiken-a4138736
12-08-2022, 09:47 door Erik van Straten
Uit de "Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 juli 2022 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken" van de ministerraad [1] (bron = [2]):
5. EU-implementatie

a. Wetsvoorstel van de wet implementatie Open data richtlijn (Staatssecretaris van BZK)

Het wetsvoorstel betreft de implementatie van de nieuwste Open data richtlijn, als wijziging van de bestaande Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). De implementatie is beleidsarm. In het voorstel worden meer soorten organisaties toegevoegd waarop de Who van toepassing is en voor sommige soorten gegevens gaan meer eisen gelden.

Uitgangspunt van de Who en de Open data richtlijn is dat de overheid op een breed scala aan (beleids)terreinen over data beschikt en dat deze gegevens veel (additionele) economische waarde en technisch potentieel vertegenwoordigen. Aangezien overheidsinformatie met publieke middelen is gegenereerd, is de gedachte dat deze meerwaarde ook weer aan de maatschappij ten goede moet komen.

De Who ziet op het voor iedereen beschikbaar stellen van gegevens die al openbaar zijn, in herbruikbaar en machineleesbaar formaat, op toegankelijke wijze en zoveel mogelijk vrij van kosten en beperkende rechten. Het gaat daarbij om niet-gevoelige gegevens.

Belangrijkste wijzigingen in deze implementatie zijn dat er specifieke hoogwaardige gegevenssets zullen worden aangewezen die aan strengere beschikbaarheidseisen moeten voldoen, dat dynamische gegevens 'live' moeten worden aangeboden, dat bepaalde onderwijzen onderzoeksinstellingen onderzoeksgegevens beschikbaar moeten maken en dat overheidsondernemingen gedeeltelijk onder de Who komen te vallen. Verder worden de tariefregels aangescherpt, de exclusiviteits-regelingen verder aan banden gelegd en wordt nader bepaald in welke formaten gegevens moeten worden aangeleverd.

Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

Allemaal mogelijk gemaakt doordat, volgens de wet, jouw gegevens niet van jou zijn. Noord-Koreaanse aanpak: jouw risico's spelen geen rol, je bent een misbare mier in een onmisbaar mierennest.

Nb.
- "Who" staat hier niet voor World Health Organization.
- "niet-gevoelige gegevens" is niet gespecificeerd.
- "tariefregels" = commercieel. Wat Facebook kan, kunnen wij ook. Omdat iedereen op Facebook zit, is dat verkopen van PII geen issue.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/vergaderstukken/2022/07/15/geannoteerde-besluitenlijst-ministerraad-15-juli-2022/besluitenlijst-ministerraad-20220715.pdf

[2] https://tweakers.net/nieuws/199810/ap-laat-nl-overheidsinstanties-niet-beslissen-over-hergebruik-persoonsgegevens.html
12-08-2022, 09:56 door [Account Verwijderd]
" De privacytoezichthouder waarschuwt voor het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat."

Zij (Autoriteit Persoonsgegevens) waarschuwt ook voor het risico dat gegevens die in eerste instantie niet tot een persoon herleidbaar zijn, door almaar krachtiger wordende computers (machine learning) wel herleidbaar kunnen worden.

Nadrukkelijk stelt zij ook dat bevoegde ambtenaren niet voor de afweging van hergebruik van gevraagde gegevens verantwoordelijk moeten zijn, neen sterker nog: dat de betrokken gegevens alleen door een opt-in van degene om wiens gegevens wordt verzocht mogen worden vrijgegeven.

zie:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_wet_hergebruik_overheidsinformatie.pdf
(pdf downloadlink)
12-08-2022, 11:16 door Reinder
Door Anoniem: Ik dacht altijd dat de overheid VOOR de burgers was.
TheYOSH

Nee die gedachtengang is helaas nu al een jaar of tien, twintig achterhaald. Vroeger was het land van de burgers en mocht de overheid namens hen dingen regelen die je niet zelf kan, zoals Deltaplannen, justitie en defensie. Nu mag je blij zijn dat je in het land van de staat mag wonen van ze en je moet verder je bakkes dichthouden en vooral op de "voorlichtingsfilmpjes" letten om te zien welk gedrag nu van je gevraagd wordt, zoals hoeveel fruit je moet eten, hoeveel tegels je in je achtertuin mag, welke buitenlandse nieuwssites je niet mag bezoeken en wanneer je mag barbecueen.
12-08-2022, 11:51 door Anoniem
Zorgautoriteit verzamelt ongevraagd gegevens over 800.000 ggz-patiënten
donderdag 21 juli 2022, 14:41 door Redactie

https://www.security.nl/posting/761861/NZa+verzamelt+ongevraagd+gegevens+over+ggz-pati%C3%ABnten
12-08-2022, 12:09 door karma4
Door Anoniem:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata in principe wordt verboden...... De AP wil dat dat wordt bijgesteld, omdat het risico op misbruik te groot is.
Dat is veer buitend de bevoegdheid van de AP om in wetgeving te gaan voorzien. De Big Brother mentaliteit bij privacyactivsten is helaas opmerkelijk.

De AP heef recentelijk van de rechter / Hoge Raad een gevoelige tik op de vingers gehad wegens het niet volgen van centrale uitleg met wehttps://www.security.nl/glitch/javascriptttelije bepalingen. Hoog tijd dat er ervaren juisten het voortouw nemen bij de AP.
12-08-2022, 12:40 door [Account Verwijderd]
Door karma4:
Door Anoniem:De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata in principe wordt verboden...... De AP wil dat dat wordt bijgesteld, omdat het risico op misbruik te groot is.
Dat is veer buitend de bevoegdheid van de AP om in wetgeving te gaan voorzien. De Big Brother mentaliteit bij privacyactivsten is helaas opmerkelijk.

De AP heef recentelijk van de rechter / Hoge Raad een gevoelige tik op de vingers gehad wegens het niet volgen van centrale uitleg met wehttps://www.security.nl/glitch/javascriptttelije bepalingen. Hoog tijd dat er ervaren juisten het voortouw nemen bij de AP.

Ten eerste: Quote tags hersteld.

Je tilt het wel flink over de top of niet? Het AP heeft een voorstel tot correctie ingediend. Zij gaat daarmee helemaal niet op de stoel van de wetgever zitten zoals jij poneert.
12-08-2022, 12:47 door karma4
Door Quink: Ten eerste: Quote tags hersteld.

Je tilt het wel flink over de top of niet? Het AP heeft een voorstel tot correctie ingediend. Zij gaat daarmee helemaal niet op de stoel van de wetgever zitten zoals jij poneert.
En waarom zouden ze niet op de stoel van de wetgeven en rechter gaan zitten door een eigenzinnige uitleg welke niet aansluit op de GDPR EU en elders. Het is wonderlijke gekonkel wat getoond wordt bij de AP dat veel weg heeft van bijvoorbeeld het gedoe rond Trump en B.Johnson. Voorstel correctie staat er niet. de mening van de AP is dat iedereen schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dat staat letterlijk in hun nieuwsbericht. Persoonsgegevens zijn altjd verboden om te gebruiken tenzij en dan allen Als Wolfsen zijn stempel er op mag zetten. Een aanpak zoals Honecker dat deed.
12-08-2022, 13:13 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 12-08-2022, 13:15
Door karma4:
Door Quink: Ten eerste: Quote tags hersteld.

Je tilt het wel flink over de top of niet? Het AP heeft een voorstel tot correctie ingediend. Zij gaat daarmee helemaal niet op de stoel van de wetgever zitten zoals jij poneert.
En waarom zouden ze niet op de stoel van de wetgeven en rechter gaan zitten door een eigenzinnige uitleg welke niet aansluit op de GDPR EU en elders. Het is wonderlijke gekonkel wat getoond wordt bij de AP dat veel weg heeft van bijvoorbeeld het gedoe rond Trump en B.Johnson. Voorstel correctie staat er niet. de mening van de AP is dat iedereen schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dat staat letterlijk in hun nieuwsbericht. Persoonsgegevens zijn altjd verboden om te gebruiken tenzij en dan allen Als Wolfsen zijn stempel er op mag zetten. Een aanpak zoals Honecker dat deed.

Bold tekst in je quote is van mij om te accentueren waar ik op reageer.

De aanhef van de brief van het AP gericht aan de minister luidt:
'Advies over het concept voor het wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn'.

Als een advies geen voorstel is. mag je mij verklaren wat een advies dan wel is. zeker géén Honecker modus operandi zoals je met niet te ontkennen sensatielust poneert.

Het toont redelijkerwijze ook aan dat je de onderhavige pdf van de AP, waarvan ik de downloadlink plaatste in mijn post van 09:56 uur, niet of onvoldoende hebt gelezen anders kwam je niet tot je ongegronde conclusie: 'Voorstel correctie staat er niet.'
12-08-2022, 15:47 door Anoniem
Door karma4: En waarom zouden ze niet op de stoel van de wetgeven en rechter gaan zitten door een eigenzinnige uitleg welke niet aansluit op de GDPR EU en elders. Het is wonderlijke gekonkel wat getoond wordt bij de AP dat veel weg heeft van bijvoorbeeld het gedoe rond Trump en B.Johnson. Voorstel correctie staat er niet. de mening van de AP is dat iedereen schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dat staat letterlijk in hun nieuwsbericht. Persoonsgegevens zijn altjd verboden om te gebruiken tenzij en dan allen Als Wolfsen zijn stempel er op mag zetten. Een aanpak zoals Honecker dat deed.
AP heeft een advies geschreven. Dat behoort tot de taken van AP. AVG, artikel 57, punt 1c:
zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan het nationale parlement, de regering, en andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het gebied van verwerking

En er staat niet letterlijk in hun nieuwsbericht dat AP vindt dat iedereen schuldig is tot het tegendeel bewezen is. Misschien moet je even de zinsnede of de alinea citeren waar jij dat in meent te lezen, zodat we snappen waar je aan refereert.
12-08-2022, 17:40 door karma4 - Bijgewerkt: 12-08-2022, 17:42
Door Anoniem: En er staat niet letterlijk in hun nieuwsbericht dat AP vindt dat iedereen schuldig is tot het tegendeel bewezen is. Misschien moet je even de zinsnede of de alinea citeren waar jij dat in meent te lezen, zodat we snappen waar je aan refereert.
Staat er wel degelijk: https://nos.nl/artikel/2440102-privacywaakhond-overheid-mag-persoonsgegevens-niet-zomaar-meer-delen het schuldig tenzij ongeacht de wettelijke verplichting en gegrond belang artikel 6 Gdpr
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata in principe wordt verboden.

Het wordt nog kwalijker "De Autoriteit Persoonsgegevens erkent het belang van open overheidsgegevens en vindt dat geen bezwaar zolang het bijvoorbeeld om het aantal aangeplante bomen in een wijk gaat" Dus de AP toont de visie dat ze in de toekomst in ieders tuin en slaapkamer wil kunnen meekijken.

Tip zoek eens op: "In een reactie -die ook in handen is van NRC- wijst de bestuursvoorzitter op het feit dat de toezichthouder een onafhankelijke positie inneemt. Hij ontkent dat zijn interpretatie van gerechtvaardigd belang in tegenspraak zijn met de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg."
13-08-2022, 08:49 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: En er staat niet letterlijk in hun nieuwsbericht dat AP vindt dat iedereen schuldig is tot het tegendeel bewezen is. Misschien moet je even de zinsnede of de alinea citeren waar jij dat in meent te lezen, zodat we snappen waar je aan refereert.
Staat er wel degelijk: https://nos.nl/artikel/2440102-privacywaakhond-overheid-mag-persoonsgegevens-niet-zomaar-meer-delen het schuldig tenzij ongeacht de wettelijke verplichting en gegrond belang artikel 6 Gdpr
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat hergebruik van persoonsgegevens uit overheidsdata in principe wordt verboden.
Willen dat iets in principe wordt verboden is iets anders dan iedereen schuldig vinden tot het tegendeel bewezen is. Dat is misschien wel de interpretatie die jij eraan geeft, maar jouw interpretatie van iets is iets anders dan wat er letterlijk staat. Maar misschien moet je om te beginnen eens opzoeken wat het woord letterlijk eigenlijk betekent.
13-08-2022, 15:04 door karma4
Door Anoniem:
Willen dat iets in principe wordt verboden is iets anders dan iedereen schuldig vinden tot het tegendeel bewezen is. ... Maar misschien moet je om te beginnen eens opzoeken wat het woord letterlijk eigenlijk betekent.
Inderdaad, zoek het maar eens op. De AP stelt letterlijk hun wens/eis dat het verboden is tenzij maar jij ziet dat niet, vreemd.
Wat media ophef en de AP schijft het aan de wetgever hoe het volgens hun moet zijn. Wetgevend handhavend en rechtsprekend lijkt bij de AP door elkaar te lopen.
15-08-2022, 09:23 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem:
Willen dat iets in principe wordt verboden is iets anders dan iedereen schuldig vinden tot het tegendeel bewezen is. ... Maar misschien moet je om te beginnen eens opzoeken wat het woord letterlijk eigenlijk betekent.
Inderdaad, zoek het maar eens op. De AP stelt letterlijk hun wens/eis dat het verboden is tenzij maar jij ziet dat niet, vreemd.
Ik herhaal wat je van me citeerde: Willen dat iets in principe wordt verboden is iets anders dan iedereen schuldig vinden tot het tegendeel bewezen is.

Dat moord in principe verboden is (en dat is het) betekent echt niet dat iedereen schuldig is aan moord tot het tegendeel is bewezen. Dat diefstal in principe verboden is betekent echt niet dat iedereen schuldig is aan diefstal tot het tegendeel is bewezen. De norm is dat schuld bewezen moet worden, niet dat onschuld bewezen moet worden.

Als AP vindt dat iets verboden moet worden slaat er kennelijk bij jou iets op tilt waardoor je erin leest dat AP vindt dat onschuld bewezen moet worden. Dat heb ik AP nog nergens zien beweren. Als AP dat ergens letterlijk beweert dan ben ik heel benieuwd naar een letterlijk citaat waarin werkelijk staat dat AP dat vindt, met een hyperlink naar de bron erbij, en niet alleen jouw invulling dat het die betekenis heeft. Letterlijk betekent dat AP zelf beweert dat ze dat willen, niet de interpretatie die jij geeft aan een uitspraak die iets anders zegt.
15-08-2022, 10:34 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 15-08-2022, 10:53
Door karma4:
Door Anoniem:
Willen dat iets in principe wordt verboden is iets anders dan iedereen schuldig vinden tot het tegendeel bewezen is. ... Maar misschien moet je om te beginnen eens opzoeken wat het woord letterlijk eigenlijk betekent.
Inderdaad, zoek het maar eens op. De AP stelt letterlijk hun wens/eis dat het verboden is tenzij maar jij ziet dat niet, vreemd.
Wat media ophef en de AP schijft het aan de wetgever hoe het volgens hun moet zijn. Wetgevend handhavend en rechtsprekend lijkt bij de AP door elkaar te lopen.

Ik reageer op het vetgedrukte.

En wat is daarin je probleem? De AP schrijft aan de minister een voorstel (advies) inhoudend: wijzigingen in een ministerieel document op zijn beurt inhoudend: een herziening van een bestaande wet.

Ik heb je er al een keer op gewezen (12-08-'22 om 13:13 uur) dat je dat bevestigd kunt zien in de brief van het AP aan de minister waarvan ik nogmaals voor je ter informatie de download link plaats:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_wet_hergebruik_overheidsinformatie.pdf

Wat jij doet is glashard je ongelijk volhouden terwijl het bewijs dat je ongelijk hebt schriftelijk is besloten in de brief van de AP aan de minister die, nogmaals!, als aanhef heeft: Advies over het concept ... etc.

Ten overvloede: Jouw gedachtelijn volgend: Als de fractievoorzitter van een politieke partij opmerkingen kenbaar maakt ten opzichte van een wetsvoorstel functioneert hij/zij wetgevend, handhavend en rechtsprekend...

Conclusie: Jij hebt nooit gehoord van de Trias Politica, de basis van ons staatsbestel, of je negeert het volkomen om in je 100% irreële standpunt: een advies is een arbitraire eis, te blijven volharden. Ter overdenking: Zelfs in het Romeinse republikeinse en later imperiale staatsbestel zou je als senator een flater hebben geslagen in de Curia met zo'n uitspraak.

(edit: enkele schrijffouten gecorrigeerd)
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.