image

UMC zet software in bij beslissing of patiënt intensive care mag verlaten

donderdag 25 augustus 2022, 13:27 door Redactie, 18 reacties

Het Amsterdam UMC zet tegenwoordig software in die artsen ondersteunt bij het beslissen of een patiënt de intensive care (IC) mag verlaten. Hierbij worden "grote hoeveelheden" informatie uit het elektronisch patiëntendossier gebruikt, zo laat het Universitair Medisch Centrum vandaag weten.

De software vergelijkt in real-time informatie van patiënten op de intensive care met informatie van duizenden patiënten die in het verleden op een IC zijn behandeld. Op elk gewenst moment voorspelt de software hoe groot de kans is dat een patiënt na verplaatsing naar een verpleegafdeling binnen een week opnieuw naar de intensive care moet.

De "ontslagsoftware" laat niet alleen een voorspelling zien, maar ook hoe die voorspelling verandert met de tijd en een lijst van factoren waarop de voorspelling is gebaseerd. De intensivist neemt de definitieve beslissing en is dus eindverantwoordelijk.

Voor het ontwikkelen van de software gebruikten de ontwikkelaars gepseudonimiseerde patiëntgegevens van bijna 25.000 mensen die recentelijk op de IC zijn behandeld. Of deze personen toestemming voor het gebruik van hun gegevens hebben gegeven laat het Amsterdam UMC niet in de aankondiging weten. De ontwikkelaars zeggen klaar te zijn om de software in heel Nederland in te zetten.

Reacties (18)
25-08-2022, 13:44 door Anoniem
Computer say NO !!!!!!
25-08-2022, 13:58 door spatieman
ga er maar vanuit van niet, is toch immers "geanonimiseerd" worden....
25-08-2022, 14:08 door Anoniem
De software heet Pacmed Critical

Het systeem kijkt naar honderden parameters, zoals de ontwikkeling van de hartslag en het zuurstofgehalte. Een andere belangrijke factor zijn notities van verpleegkundigen in het elektronisch dossier, bijvoorbeeld over hoe bewust iemand is van de omgeving. De patiënt wordt vergeleken met zo’n 25.000 mensen die eerder op de IC lagen. De software geeft ook een korte uitleg over hoe het advies tot stand komt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/24/de-ontslagsoftware-zegt-de-patient-mag-van-de-ic-a4139798
25-08-2022, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem: Computer say NO !!!!!!

Dat is een groot verschil met "dit moet volgens het protocol" , toch ?
25-08-2022, 14:31 door Anoniem
het beslissen over zeker IC-zorg moet mensenwerk blijven en puur door mensen worden gedaan anders is de volgende maffe stap dat de computer met voortschrijdend inzicht bepaald over leven en dood en dat de artsen moeten verwijzen naar de software en softwaremakers. Dit is einde eed van hippocratisch beste mensen......
25-08-2022, 14:35 door Anoniem
eigenlijk meent het Amsterdam UMC management met "grote hoeveelheden" informatie dat ze het artsen te moeilijk hebben gemaakt, maar dat is weloverwogen besloten. Saneer deze management laag weg aub., helemaal als dit indirect via verzekeraars werd geïntroduceerd.
25-08-2022, 15:45 door Anoniem
Als krachten achter AI (app) gaan beslissen welke protocollen moeten worden gevolgd (externe sturing) ben je aan de digitale g*den of eerder gezegd digi-cyber-demonen overgeleverd.

Waarom zijn er net als in Science Fiction geen robot-wetten ingesteld? Kan een robot rondom een eed van Hippocrates of de Neurenberg wetten heen gaan adviseren.

Is dit weer niet een nieuwe stap in/naar het nieuwe digitale normaal, dat onze machthebbers voor ons voorzien en als script in petto hebben?
25-08-2022, 16:00 door Anoniem
De verwachting is dat analyses van deze data de ligduur op de IC mogelijkerwijs, dus in potentie, met 6% kunnen terugbrengen.
Het betreffende algoritme is ontleend aan data van 25.000+ IC-patiënten van de afgelopen tien jaar, dus ver vóór de Coronacrisis en het bezuinigen op de IC-capaciteit.
Hieruit blijkt de verwevenheid van de verdergaande digitalisering met de (veronderstelde) intentie van de zorgsector (ziekenhuizen) om de kosten te reduceren.
De wijze waarop de zorg georganiseerd en inhoudelijk vormgegeven wordt (de concrete behandelingen en medicaties) hangt echter direct samen met ons economisch systeem.

Zorg moet natuurlijk altijd betaald worden, in elk denkbaar maatschappelijk systeem, maar de wijze waarop het winststreven in onze samenleving geïmplementeerd en vormgegeven is doet alle niet-winstgevende sectoren van het maatschappelijk leven, sectoren die er per definitie altijd zullen zijn, de das om. Ook de zorgsector levert een achterhoedegevecht om overeind te blijven, dwz qua kosten getolereerd te worden door de rest van de samenleving i.c. de belasting- en ziektekostenpremiebetalers.
De neiging om dan datagenererende praktijken te installeren, zoals het invoeren van AI in (steeds uitgebreidere) electronische patiëntendossiers en daarmee het proces van digitalisering actief aan te jagen, leidt ertoe dat - in dit geval - een schadelijk, want te lang, verblijf op de IC geminimaliseerd kan worden, maar dat de prijs, die deze patiënt elders betaalt hoger wordt, namelijk een verhoogde kans op misbruik van zijn medische data, bijvoorbeeld bij een datalek, waardoor zijn existentie op een andere manier bedreigd kan worden dan door zijn medische toestand.
Dit risico geldt uiteraard voor alle IC-patiënten. En dergelijke onderzoeksanalyses mbv AI zijn natuurlijk bruikbaar voor alle mogelijke patiënten.

Wanneer de EU deze digitalisering verder uitbouwt, coördineert en vormgeeft (Europees EPD) zal de zorgsector niet echt protesteren, omdat ze
a/ al klemgezet is door het economische systeem, en
b/ gedragen wordt door een leger van hoogopgeleide wetenschappers, die niet beter weten dan dat kwantitatief onderzoek de beste ingang is voor kennis van de menselijke gezondheid en ziektes.
Het is dezelfde pharma-industrie, die zowel de middelen als de onderzoeksvragen levert, die de denkwijze van artsen/ specialisten diepgaand beïnvloedt.
Een denkwijze, die er uiteindelijk toe leidt, dat een technologisch hoogstaande medische wetenschap alleen gefinanceerd kan worden met een eveneens zeer geavanceerde IT en daarop te baseren data-industrie (ook dit heeft de EU goed begrepen).
Zeker zolang mensen, zijnde potentiële patiënten, steeds meer alle risico's op ziekte willen uitsluiten en rechten opeisen voor medische zorg, die uiteraard volgens de laatste stand van de wetenschap moet zijn, zal de hachelijke situatie van de zorgsector alleen maar groter worden (exploderende zorgkosten) en daarmee de noodzaak om haar toevlucht te nemen tot allerlei zorg-externe verdienmodellen.

Het heeft kortom geen zin om alleen maar te roepen dat dit niet mag, zo lang de achterliggende werkelijkheid hiervan niet wordt veranderd.
Het feit, dat ziekte en gezondheid in toenemende mate een aangelegenheid van de staat wordt/ is, dus van de politiek, en steeds minder van de individuele patiënt en de behandelend arts, moet ook gezien worden tegen de achtergrond van deze maatschappelijke ontwikkelingen van een ontremde en ontspoorde economie en een daarop gebaseerde ideologie (eigendomsrechten, e.d.).
De meeste mensen (Nederlanders) willen kortom teveel zonder de daarbij behorende prijs te willen betalen. Ziekenhuizen gaan daarin mee, het zijn tenslotte dienstverleners.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1327589584/nieuwe-technologie-helpt-ic-bezetting-omlaag-te-brengen
25-08-2022, 16:28 door Anoniem
Dus krachten achter de schermen werken hier gewoon naar toe uit winstoogmerk gestimuleerd door Big Pharma en andere interessen.
De menselijke maat is weg. Waar stopt dit? You own nothing, not even your own body and thoughts, and will be assimilated for your own good, or for that of the ulta rich, who also wanna buy up your CO2 footprint. Steun het maar en verklaar iedereen tegen maar tot wappies.
25-08-2022, 18:03 door Anoniem
Zorg moet natuurlijk altijd betaald worden
Inderdaad dan moeten we gaan beginnen met het stoppen van bureaucratie, en corruptie in de zorg.
Maar nee ze vinden het belangrijker om nog meer geld weg te gooien zoiets als een app maar de intensivist
blijft wel de hoofdverantwoordelijke.

https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Het-Kabinet-wil-zorgfraude-met-nieuwe-wet-aanpak&newsid=355436211

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/in-de-strijd-tegen-corruptie-kijkt-de-fiod-ook-naar-de-medische-wereld.htm

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/bureaucratie-in-de-zorg.html
25-08-2022, 21:33 door Anoniem
Uiteraard deelt Pacmed data met Google. Daarnaast heeft CZ meegewerkt. Als klant daar kan ik je vertellen dat zij niet veel ophebben met de privacy van hun klanten.

Kortom, gaat weer een groot succes worden.
26-08-2022, 03:07 door Anoniem
Als zo een AI fouten maakt, dan de tuchtrechter die dan ook bijvoorbeeld tien jaar uit zijn vak zetten? Of is dat een lastige vraag?
26-08-2022, 09:54 door Anoniem
Lijkt mij reden genoeg om je als patiënt niet in het Amsterdam UMC te laten behandelen. Bovendien is er al 3 jaar geleden geklaagd door het personeel over de enorme administratieve last en dan nu inzetten van voorgeprogrammeerde keuze regels. Na al die tijd is er dus weinig echte verbetering en dat geeft volgens mij te denken.
26-08-2022, 17:01 door Anoniem
Door Anoniem: het beslissen over zeker IC-zorg moet mensenwerk blijven en puur door mensen worden gedaan

Volgens het eerder genoemde NRC artikel gebruikt een team van intensivisten het AI programma als een 'second opinion', voor het geval ze bij het onderlinge overleg over de IC-patiënt onverhoopt iets over het hoofd zien. Ze vellen als medisch specialist ieder eerst hun eigen oordeel, waarna men gezamenlijk de uitslag van het AI programma toetst en evalueert. Er is dus geen sprake van dat de computer een autonoom besluit neemt, omdat de verantwoordelijke persoon die de beslissing neemt de behandelend IC-arts zelf is. Het besluit is en blijft dus mensenwerk.
26-08-2022, 17:24 door Anoniem
https://www.verdict.co.uk/is-the-healthcare-industry-spearheading-the-metaverse/

The medical metaverse is here. While Mark Zuckerberg is being slated for Meta’s surreal graphics and out of touch presentations, healthcare professionals have silently been using the technologies underpinning Web 3 to train surgeons and treat social anxiety. However, the industry believes it is just getting started.
27-08-2022, 10:29 door Anoniem
Door Anoniem: https://www.verdict.co.uk/is-the-healthcare-industry-spearheading-the-metaverse/

The medical metaverse is here. While Mark Zuckerberg is being slated for Meta’s surreal graphics and out of touch presentations, healthcare professionals have silently been using the technologies underpinning Web 3 to train surgeons and treat social anxiety. However, the industry believes it is just getting started.

Een paar jaar geleden stapten gemeenten in een virtuele wereld met avatars. De populariteit nam aanvankelijk enorm toe om vervolgens bij msm als fenomeen uit beeld te verdwijnen. Het lijkt erop alsof ict bedrijven proberen de impact van avatar omgevingen uit te breiden.
29-08-2022, 21:15 door Anoniem
Ik las vandaag in de DfT dat Amazon ook de zorg in wil stappen. Ongeloofelijke cowboy praktijken, waar social media platforms wel geweld, seksuele kwesties en andere delicate kwesties geneigd zijn te filteren vraag ik me af of ze zelf en de toezichthouders Nederlandse Zorg Autoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens en andere inmiddels walker zijn. Ik denk dat de zorg op afstand zoals tijdens corona minder handig is dan de patiënt in levende lijve zien, dat kan voor de patiënt ook veel fijner zijn omdat die zich dan meer gezien kan voelen.
30-08-2022, 15:01 door Anoniem
Door Anoniem: Ik las vandaag in de DfT dat Amazon ook de zorg in wil stappen. Ongeloofelijke cowboy praktijken, waar social media platforms wel geweld, seksuele kwesties en andere delicate kwesties geneigd zijn te filteren vraag ik me af of ze zelf en de toezichthouders Nederlandse Zorg Autoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens en andere inmiddels walker zijn. Ik denk dat de zorg op afstand zoals tijdens corona minder handig is dan de patiënt in levende lijve zien, dat kan voor de patiënt ook veel fijner zijn omdat die zich dan meer gezien kan voelen.
Ik denk dat de zorgsector slaapt als het gaat om de digitale veiligheid van de patiënt, weinig besef van privacysecurity-aspecten van IT heeft.
De IT-afdeling, waar dit besef nog het grootst is, wordt geconfronteerd met het feit, dat bij veel medische apparatuur qua IT-ontwerp het (privacy)security-aspect een ondergeschikte rol speelt ten faveure van de vakinhoudelijke mogelijkheden en de gebruikswaarde.
Op de werkvloer van de afdelingen, die het meest intensief met de fysieke patiënten in aanraking komen, is het besef van privacysecurity voor de patiënt laag.
Dit komt niet door onwilligheid of stommiteit / slordigheid of onverschilligheid, maar door het feit dat het verzorgen van mensen voor een groot deel om een niet-calculerende, niet-analyserende houding vraagt. De omgang met digitale apparatuur wordt daardoor voornamelijk bepaald door de gebruikswaarde van de apparatuur/ de programma's en het gebruiksgemak (hoe werkt het).

Om te beoordelen hoe het met een patiënt gaat gebruik je je gevoelskwaliteiten. De grondhouding van personeel in de zorg is daarop afgestemd en die grondhouding is: het willen helpen van mensen, m.n. bij die vakkrachten die het meest intensieve (analoge) contact met patiënten hebben.
Dit is een totaal andere houding dan van een programmeur die code schrijft of controleert; deze gebruikt uitsluitend zijn cognitieve vermogens (en deze weer heel erg toegespitst op een specialistisch gebied).

Het probleem van digitalisering - en niet alleen in de zorgsector - is, dat het om een voortdurende cognitieve alertheid vraagt wanneer je je met digitale producten en processen inlaat. Je kunt eigenlijk niet gedachteloos met digitale middelen omgaan of dit in omgevingen met een hoge werkdruk, zoals de Zorg, er snel even "bij" doen.
Het omgaan met techniek vergt altijd cognitieve alertheid (met gedachteloos autorijden of fietsen moet je ook oppassen), maar bij digitale techniek wordt deze alertheid steeds belangrijker vanwege de snel toenemende onveiligheid op het world wide web. Een gedachteloos uitgevoerde klik kan nare consequenties hebben.

De zorgsector is feitelijk de laatste omgeving (naast de onderwijssector) waarin je digitalisering zou moeten invoeren omdat dit botst met de gewenste grondhouding van zorgen.
Dat de digitalisering desondanks hier toch zo verbreid wordt, is voor een groot deel te danken aan de noodzaak tot kostenreducering in combinatie met het moeten (en willen!) leveren van technologisch zeer hoogstaande medische behandelingen, waarin het wetenschappelijke en dus cognitief-analyserende aandeel groot (en stijgend) is.
Je zou kunnen zeggen dat de verwetenschappelijking van de zorgsector, waarbinnen de digitalisering zowel "kip" als "ei" is, de oorzaak is, binnen de gegeven maatschappelijke economische context, van de toenemende botsingen tussen menswaardigheid (w.o. privacysecurity) en het meten-is-weten klimaat (w.o. optimalisering en efficiency van werkprocessen).

Anders geformuleerd: het is de doorgeslagen economie die hier zijn werk doet, tesamen met het doorgeslagen belang van de wetenschap, beide gedragen en geëist door de patiëntenbevolking, dus door ons allemaal, die vroeg of laat patiënt worden (die dus ook een zekere mate van doorgeslagenheid aangewreven kan worden).
Deze opeenstapeling van éénzijdigheden, dus van éénzijdige keuzes, leidt tot problemen.
In een omgeving zoals de Zorg, leidt dit linea recta tot overbelast en weglopend personeel, m.n. degenen die het dichtst bij de fysieke patiënt staan (hetzelfde verschijnsel is waar te nemen in de huisartsenzorg en ook in de onderwijssector).

Conclusie
Wat in de zorgsector slaapt, slaapt in de hele maatschappij, namelijk het besef dat de menswaardigheid in het geding komt door de korte termijn-winstmaximalisatie in combinatie met een vooruitgang, zoals die alléén door de wetenschap wordt gedefinieerd - en niet ethisch. Dit brengt de mensheid, want dit is een globale trend, steeds meer van de regen in de drup.
Digitalisering is een voorbeeld waar de botsing tussen de diverse verdienmodellen (= economie) en het welzijn van mensen (hun veiligheid bijvoorbeeld) het snelst duidelijk wordt.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.