image

Belastingdienst stopt voorlopig met nieuw fraudesysteem na advies van AP

donderdag 1 september 2022, 12:13 door Redactie, 8 reacties

De Belastingdienst heeft besloten om de voorbereidingen van een nieuw fraudesysteem voorlopig op te schorten, nadat de Autoriteit Persoonsgegevens zich kritisch in een adviesrapport had uitgelaten. Dat heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten in een antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Eerder dit jaar besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de FSV een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen. Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. De privacytoezichthouder deed onderzoek naar de FSV en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vanwege de vele misstanden werd besloten de FSV stil te leggen. Vervolgens werd er een nieuw proces ontwikkeld met een ondersteunende applicatie, de Tijdelijke Signalenvoorziening (TSV). Op de voorgenomen gegevensverwerking liet de fiscus een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uitvoeren. Een GEB, ook bekend als een Data Protection Impact Assessment (DPIA), heeft als doel om privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen.

De beoordeling werd voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens, die de nodige kritiek had. Volgens de toezichthouder moet de Belastingdienst nog grote stappen zetten om te spreken van een verwerking die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er zijn op dit moment onvoldoende waarborgen om positief over de gegevensverwerking en TSV te adviseren, zo stelt de AP verder. De toezichthouder adviseert dan ook om niet met de TSV te beginnen totdat alle adviespunten zijn verwerkt.

"Het gaat om een stevig advies", reageert Van Rij op het adviesrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. De staatssecretaris voegt toe dat het advies op dit moment wordt bestuurd. Daarbij wordt ook gekeken hoe en wanneer er verder met het "signalenproces" kan worden gegaan. "Vooralsnog wordt gestopt met de voorbereidingen van de implementatie van het signalenproces met TSV en zal TSV niet worden opgestart", aldus Van Rij, die binnenkort met meer informatie over deze beslissing zal komen.

Image

Reacties (8)
01-09-2022, 12:16 door johanw
Die zien een nieuw toeslagen schandaal natuurlijk al aankomen.
01-09-2022, 12:21 door Anoniem
Kortom: de overheid is niet meer bij machtte.
Gooit de handdoek in de ring.
Zie ook de Bulgaren-Roemenen-Polen fraude.
Dat komt omdat alles digitaal moet gaan( Menselijke maat?) en er geen manschappen zijn om e.e.a te controleren.
En zo rommelen wij door.
01-09-2022, 12:26 door Anoniem
Even laten liggen. Andere naam erop. En daarna gewoon invoeren. Duurt wel weer 10 jaar voordat dat ergens ellende veroorzaakt. Tegen die tijd hebben de managers gecashed en is er niemand meer verantwoordelijk.
Want zo gaat dat in Nederland.
01-09-2022, 13:41 door Anoniem
Oef, dat is geen mild advies. Jammer dat het niet verder wordt besproken in het artikel.

Door deze beperkte scope is het voor de AP en voor de Belastingdienst zelfmet mogelijk alle risico’s voor de betrokkenen die het verwerken van fraudesignalen door de Belastingdienst met zich brengt te beoordelen

Ofwel: de risicobeoordeling is incompleet.

Voor alle verwerkingen die de Belastingdienst in het kader van de behandeling van fraudesignalen wil uitvoeren dient zij een voldoende duidelijke en nauwkeurige wettelijke grondslag te hebben Deze wettelijke grondslagen moeten gerealiseerd zijn voordat de voorgenomen verwerkingen aanvangen.

Ofwel: het voorstel is niet in lijn met wettelijke kaders.

De persoonsgegevens die worden verwerkt moeten op grond van het beginsel van dataminimalisatie worden beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt Hiervoor is nog onvoldoende aandacht.

Ofwel: er is niet duidelijk waarom ze alle benoemde persoonsgegevens nodig hebben.

De AP adviseert de minister ervoor te zorgen dat voorkomen wordt dat oude onjuiste of discriminatoire informatie uit de al bestaande systemen van de Belastingdienst wordt betrokken bij het in de toekomst beoordelen van de fraudesignalen

Ofwel: de andere systemen zijn ook een zootje.
01-09-2022, 13:45 door Anoniem
Belastingdienst stopt voorlopig met nieuw fraudesysteem na advies van AP
Het zou de regering sieren als de strafimmuniteit van de Belastingdienst wordt opgeheven.
Nu kunnen ze het misdrijf van knevelarij uitvoeren, zonder dat ze voor de rechtbank hoeven te verschijnen (Toeslagenaffaire).

In andere landen zijn zelfs voormalige presidenten te vervolgen, alleen in dit gekke-henkie land staan dit soort criminele organisaties boven de wet.
01-09-2022, 14:56 door karma4
Door Anoniem:
Belastingdienst stopt voorlopig met nieuw fraudesysteem na advies van AP
Het zou de regering sieren als de strafimmuniteit van de Belastingdienst wordt opgeheven.
Nu kunnen ze het misdrijf van knevelarij uitvoeren, zonder dat ze voor de rechtbank hoeven te verschijnen (Toeslagenaffaire).
...
Het FSV systeem is opgezet om fraude bij bedrijven (Grote ondernemingen is eigenaar) aan te pakken. Kleine ondernemingen is de grootste gebruiker. Alleen in dat land laat de bevolking zich door oplichters uit het groot kapitaal circuit oplichten onder het mom van recht op privacy. Wel raar die betrokkenheid van AP dat misdaad zo geholpen moet worden onder mom van privacy.

In een normaal beschaafd land zou corruptiebestrijding de norm zijn.
01-09-2022, 22:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Belastingdienst stopt voorlopig met nieuw fraudesysteem na advies van AP

Nu kunnen ze het misdrijf van knevelarij uitvoeren, zonder dat ze voor de rechtbank hoeven te verschijnen (Toeslagenaffaire).
.

Zoals DUO je nieuwe paspoort kan blokkeren. Waarom? Omdat het kan.
05-09-2022, 08:20 door Anoniem
Het wordt tijd fraudebestrijding in zijn geheel af te schaffen. Het lijkt erop dat de kosten van fraudebestrijding hoger gaan worden dan de fraude zelf.
En de AVG? Ook (bijna) alleen interessant voor criminelen en andere kwaadwillenden die wat te verbergen hebben; die varen er wel bij.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.