image

RIVM en GGD geven AVG als reden om data over oversterfte niet vrij te geven

donderdag 8 september 2022, 12:36 door Redactie, 49 reacties

Onderzoekers kunnen een motie van de Tweede Kamer naar de oversterfte in Nederland niet uitvoeren omdat het RIVM en de GGD'en gegevens hierover niet vrijgeven. De instanties claimen dat ze de cijfers vanwege de AVG niet mogen delen. Afgelopen december diende Kamerlid Pieter Omtzigt een motie in. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er wekelijks honderden mensen meer overlijden dan in de jaren voor corona.

Omtzigt riep de regering op om zo snel mogelijk academisch onderzoek naar de redenen en oorzaken van deze oversterfte uit te laten voeren. De motie werd door alle leden in de Tweede Kamer aangenomen. Het CBS en RIVM deden onderzoek naar de oversterfte in Nederland in de jaren 2020 en 2021. Er werd daarbij gekeken aan welke doodsoorzaken mensen zijn overleden en hoe de impact van corona een mogelijke rol heeft gespeeld.

Onderzoeksfinancier ZonMW besloot om onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte in te laten stellen, door wetenschappers die niet verbonden zijn aan het RIVM of CBS. Een groep van experts die zich hiermee bezig wil houden loopt echter tegen problemen aan. "Uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep kwam naar voren dat het datalandschap niet optimaal is. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan data, maar een gebrek aan toegang tot data. Er blijven hierover veel onduidelijkheden, vooral over de kwaliteit van gegevens en gebrek aan koppelmogelijkheden", laat ZonMW weten.

De onderzoeksfinancier heeft inmiddels ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarover de Volkskrant bericht en waarin ZonMW en experts hun zorgen uiten. De wetenschappers willen gegevens over wie er is gevaccineerd, wie positief op corona testte en wie er overleed. Het RIVM en de GGD'en zeggen dat ze deze cijfers vanwege de AVG niet mogen delen.

De experts pleiten voor een maatschappelijke discussie over de gewenste balans tussen het belang van onderzoek enerzijds, en de zeggenschap van individuen en organisaties over data die op hen betrekking hebben anderzijds. Op dit moment kunnen onafhankelijke wetenschappers de uitkomsten van het onderzoek van het CBS en RIVM niet controleren.

Volgens Robert Verheij, één van de initiatiefnemers van het onafhankelijke onderzoek, is het onverstandig dat onderzoek alleen kan worden uitgevoerd door partijen die ook betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid, zoals het geval is met RIVM en GGD. "Controleerbaarheid, repliceerbaarheid en onafhankelijkheid zijn hier in het geding. Dat fundamentele probleem speelt ook elders in de zorgsector", zo laat hij aan de Volkskrant weten.

Reacties (49)
08-09-2022, 13:00 door Anoniem
Wat een onzin. De AVG is niet van toepassing op overleden mensen.
08-09-2022, 13:04 door Anoniem
Sinds wanneer valt ene overleden persoon onder de AGV?
08-09-2022, 13:24 door Anoniem
Wat een smoes. Ze zijn gewoon 'de bonnetjes' krijt, maar willen dat niet toegeven...
08-09-2022, 13:26 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Ik begrijp dit niet. De AVG vermeldt het één en ander over het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijke (onderzoeks-)doeleinden.

Ik vraag me trouwens ook af hoe het CBS hierin staat. Immers, het CBS gaat er prat op dat zij op een veilige manier gegevens ter beschikking kunnen stellen aan onderzoekers. Kan het CBS dat nu opeens niet meer?

M.J.
08-09-2022, 13:39 door Anoniem
Dus we moeten wel vertrouwen hoe de lekkende GGD en het staatspropagandabureau RIVM met de persoonlijke data omgaan, maar oei, oei, dat is te gevoelig voor onafhankelijke onderzoekers. Omgekeerde wereld.
08-09-2022, 13:44 door Anoniem
GGD-medewerker veroordeeld voor datadiefstal uit coronasysteem
maandag 5 september 2022, 14:02 door Redactie, 23 reacties

Een 23-jarige Rotterdammer die als GGD-medewerker maandenlang onbevoegd medische gegevens van familieleden, vrienden en bekende Nederlanders in een coronasysteem opzocht en deelde is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand en een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag geoordeeld.
https://www.security.nl/posting/766954/
Hmmm..... Goed dat RIVM en GGD zo secuur met onze gegevens omgaan.
08-09-2022, 13:51 door Anoniem
Haha, jep, hier in Nederland hebben ze iets over computer beveiliging
"gehoord", maar ze hebben niet "gehoord" dat sterfte cijfers NIET
onder PII valt,....
08-09-2022, 14:02 door Anoniem
Ik snap het probleem niet. Die resultaten kunnen toch geanonimiseerd worden!
Nu worden de wappies weer gevoed dat ze iets bewust achterhouden.
08-09-2022, 14:23 door Anoniem
Dan anonimiseer je de gegevens toch even. Je hoeft toch geen NAW gegevens te delen.

Kun je gewoon even toepassen met T-SQL dan ben je zo klaar.

Enige dat van belang kan zijn is leeftijd, M/V wellicht regio van NLD
08-09-2022, 14:54 door Anoniem
Wetenschappers die niet verbonden zijn aan het RIVM of CBS willen de sterftecijfers koppelen aan vaccinatie gegevens.

“Maar mensen die zijn gevaccineerd hebben een informed consent (toestemmingsformulier, red) getekend”, legt een woordvoerder van het RIVM uit. “Daar staat in dat de data voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt kunnen worden door het RIVM. Er zit nog een juridische constructie aan vast waardoor ook het CBS dat kan. Maar wij mogen juridisch gezien de data niet overhandigen aan andere onderzoekers.”

https://www.trouw.nl/zorg/onderzoek-naar-oversterfte-sinds-corona-botst-op-privacyregels~bdb2d71f/
08-09-2022, 14:55 door Anoniem
Wat een onzin, AVG is niet op toepassing van overledenen.
08-09-2022, 16:01 door Anoniem
Het lijkt inderdaad een cover-up operatie

Tav van overledenen
Inderdaad is dan de AVG niet van toepassing.
Echter, de onderzoekers kunnen ook gegevens nodig hebben van levende personen.
Dan geldt AVG wél.

Tav onderzoek
Artikel 5: Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
Lid b: voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);
08-09-2022, 16:13 door Anoniem
Hoop mensen hierboven zeiden het al: AVG geld niet voor overledenen, hier artikel hierover met meer achergrond: https://www.security.nl/posting/588822/Minister%3A+privacywet+AVG+geldt+niet+voor+overleden+personen
08-09-2022, 16:15 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 08-09-2022, 16:16
Informed consent??

“Maar mensen die zijn gevaccineerd hebben een informed consent (toestemmingsformulier, red) getekend”, legt een woordvoerder van het RIVM uit. “Daar staat in dat de data voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt kunnen worden door het RIVM. Er zit nog een juridische constructie aan vast waardoor ook het CBS dat kan. Maar wij mogen juridisch gezien de data niet overhandigen aan andere onderzoekers.”

https://www.trouw.nl/zorg/onderzoek-naar-oversterfte-sinds-corona-botst-op-privacyregels~bdb2d71f/

Vreemd. Als de te vaccineren mensen destijds, tijdens de corona-crisis, door de GGD en/of RIVM niet zijn geïnformeerd dat hun gegevens conform de AVG ook zonder hun toestemming kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan hebben die mensen destijds dus geen "informed consent" (bewuste, geïnformeerde toestemming) gegeven.

Zij hebben dan ten eerste geen geïnformeerde toestemming gegeven voor de gegevensverwerking, maar daarnaast ook niet voor de vaccinatie voor zover die het afstaan van hun recht op privacy in relatie tot de betreffende, eventuele gegevensverwerking voor hen onvermijdelijk maakte. Zij zijn niet in de gelegenheid gesteld om als burger een integrale afweging te maken of zij onder die voorwaarden überhaupt wilden worden gevaccineerd.

Waar het op neerkomt is dat RIVM en CBS nu stellen dat, omdat de GGD en RIVM destijds zelf verzuimd hebben om beoogd-gevaccineerden goed te informeren, de gegevens die zij zelf destijds hebben verzameld, nu niet mogen worden gedeeld met onafhankelijke onderzoekers.

Dit is een interessante poging tot juridische innovatie, die in de kern op de volgende redenering neerkomt: "Als wij in ons werk een ernstige fout maken, kunnen wij die fout als reden aanvoeren waarom anderen niet mogen onderzoeken of wij ons werk naar behoren hebben gedaan." Als de RIVM, het CBS en de GGD hiermee wegkomen, is er op deze manier een nieuwe vorm van "moral hazard" geïntroduceerd als het gaat om privacy. De verleiding is dan gecreëerd om mensen slecht te informeren over consequenties voor hun privacy om dat dan achteraf als reden te kunnen aanvoeren waarom één en ander (inclusief de consequenties voor hun privacy) niet onafhankelijk mag worden onderzocht.

Bedrijven als Google, Microsoft of Meta/Facebook zouden dan bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: "Wij hebben onze klanten niet geïnformeerd wat er volgens de kleine lettertjes van onze algemene voorwaarden allemaal precies met hun gegevens mocht worden gedaan, en daarom mogen wij de gegevens waarmee wij bepaalde, niet nader te noemen dingen hebben gedaan, volgens de AVG niet bekend maken aan onafhankelijke onderzoekers. Jullie mogen dus op grond van de AVG helemaal niet weten met welke gegevens wij bepaalde, niet nader te noemen dingen hebben gedaan. Ha, ha!"

Kortom, RIVM en CBS (met achter hun brede ruggen verscholen de GGD) proberen hier een doofpot te creëren met betrekking tot minstens drie zaken:
1. Hun falen bij het informeren van mensen van wie GGD, RIVM en CBS de data wilden verwerken;
2. De manier waarop zij de data van al die mensen daadwerkelijk hebben verwerkt;
3. Hoe zij met gebruik van die data tot hun conclusies zijn gekomen over allerlei medische en epidemiologische kwesties.

Onafhankelijk onderzoek??

Onderzoeksfinancier ZonMW besloot om ook onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte in te laten stellen, door wetenschappers die niet verbonden zijn aan het RIVM of CBS. Een groep van experts die zich hiermee bezig wil houden loopt echter tegen problemen aan.

Het leek me de moeite waard om even te kijken wie nu die onafhankelijke onderzoekers van ZonMw zijn. Daarvoor wilde ik om te beginnen weten wat ZonMw nu eigenlijk is (een "onderzoeksfinancier", maar waar komt het geld vandaan?). De website van ZonMw gaf daarover verrassend weinig laagdrempelige duidelijkheid. Wel kon ik doorlinken naar het Beleidsplan 2020-2024 van ZonMw. De inleiding daarvan biedt ook geen duidelijkheid. Maar verderop, ergens in hoofdstuk 2, op pagina's 14 en 15, lees ik het volgende:

ZonMw | Beleidsplan 2020 - 2024 | Het verschil maken

(...) Hoofdstuk 2: Waar staat ZonMw

(...) ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en heeft twee primaire
opdrachtgevers: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Onze
kernwaarden zijn: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en verbindend.

Wettelijk kader

Zorg Onderzoek Nederland (ZON) is in 1998 opgericht in opdracht van het
ministerie van VWS en in 2001 gefuseerd met medische wetenschappen van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee
ontstond ZonMw. Wettelijke grondslag voor ZonMw zijn de Wet op de organisatie
ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en de NWO-wet. In de Wet op ZON is vastgelegd
dat de organisatie tot taak heeft het doen uitvoeren en het subsidiëren of het
verlenen van opdrachten met betrekking tot projecten, experimenten, onderzoek
en ontwikkeling op het terrein van gezondheid, preventie en zorg. De organisatie
bewaakt daarbij de kwaliteit en de samenhang en bevordert tevens het gebruik
van de resultaten. In de NWO-wet en het onderliggende NWO-reglement zijn
de taken van het NWO-domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen
beschreven.

ZonMw voert ook programma’s uit met (mede)financiering vanuit andere
ministeries, zoals Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (JenV), zorgverzekeraars
en (gezondheids)fondsen. Deze bredere medefinanciering van de ZonMw-
programma’s neemt de laatste jaren toe omdat de vraagstukken rond
gezondheid en zorg vragen om bredere invalshoeken en betrokkenheid van een
grotere diversiteit aan partijen. Daarnaast is ZonMw betrokken in Europese
partnerschappen en samenwerkingsinitiatieven. Hierbij verkrijgen we vaak
cofinanciering voor onderzoek en ontwikkeling vanuit het Europese onderzoeks-
en innovatieprogramma (Horizon2020, straks Horizon Europe).

Na de organisatorische herinrichting bij NWO in 2017 hebben ZonMw en
NWO de onderlinge verhoudingen en doelstellingen in een hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Deze stimuleert zowel inhoudelijke
als organisatorische samenwerking tussen ZonMw en NWO. De overeenkomst
beschrijft ook op welke wijze fundamenteel onderzoek verbonden is met
toegepast en toepassingsgericht onderzoek en met de invoering ervan in het
medisch domein.

Centraal bij alle activiteiten van ZonMw staat door de ontwikkeling en
toepassing van (nieuwe) kennis, bijdragen aan een goede gezondheid van de
burger en aan goede zorg. Hierbij is de brede benadering van gezondheid, zoals
beschreven op deze pagina, ons uitgangspunt. Hierbij kijken we niet alleen
naar de mogelijkheden van het individu versterken, maar ook naar een gezonde
omgeving.

Die laatste zin roept een vraag op. Een gezonde omgeving versterkt toch altijd de mogelijkheden van het individu om gezond te blijven? Kennelijk wordt er iets anders bedoeld, namelijk onderzoek naar een (politiek? economisch? maatschappelijk?) "gezonde" omgeving in de ogen van de politiek-bestuurlijke opdrachtgevers van ZonMw, ook als dat de mogelijkheden van het individu niet versterkt, maar juist vermindert. Nou, tijdens de corona-crisis hebben we gezien hoe de opdrachtgevers van ZonMw een "gezonde" omgeving probeerden te creëren met lockdowns, corona-toegangsbewijzen en andere polariserende, stress-verhogende en soms discriminerende maatregelen waarvan de medische noodzaak en effectiviteit niet waren aangetoond, en op dit moment nog steeds niet zijn geëvalueerd.

Voor mij als buitenstaander is het op deze manier weinig transparant hoe onbevangen en hoe onafhankelijk de door ZonMw gefinancierde onderzoeken nu eigenlijk zijn. Het is op zich natuurlijk goed en nodig dat RIVM en GGD niet alleen "als slagers het eigen vlees keuren". Maar is ZonMw eigenlijk wel echt een andere slager?

Mochten de onderzoekers van ZonMw uiteindelijk toegang krijgen tot de voor het beoogde onderzoek noodzakelijke gegevens, dan moeten het door hen uitgevoerde onderzoek en de conclusies daarvan kritisch worden bekeken door ECHTE buitenstaanders met de kwalificaties om het onderzoek te kunnen beoordelen. In mijn ogen zou het dan moeten gaan om wetenschappers die ook TIJDENS de corona-crisis hebben getoond dat zij onafhankelijk durfden te blijven denken en spreken. Anders blijft mijn vertrouwen in de uitkomsten van een in opdracht van ZonMw uitgevoerd onderzoek toch ook wat wankel.

M.J.
08-09-2022, 16:28 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Informed consent??

[..]

Voor mij als buitenstaander is het op deze manier weinig transparant hoe onbevangen en hoe onafhankelijk de door ZonMw gefinancierde onderzoeken nu eigenlijk zijn. Het is op zich natuurlijk goed en nodig dat RIVM en GGD niet alleen "als slagers het eigen vlees keuren". Maar is ZonMw eigenlijk wel echt een andere slager?

ZonMw is , gezien de linken , alleen de onderzoeksfinancier . Dat is iets anders dan RIVM of GGD , die ook de werkgever zijn van hun onderzoekers .

Je kunt nog steeds twijfels hebben - maar het is stap verder weg dan onderzoek doen naar effecten van maatregelen die je directe werkgever (en directe collega's) recent uitgevoerd/geadviseerd hebben , wat geldt voor RIVM en GGD onderzoekers.


Mochten de onderzoekers van ZonMw uiteindelijk toegang krijgen tot de voor het beoogde onderzoek noodzakelijke gegevens, dan moeten het door hen uitgevoerde onderzoek en de conclusies daarvan kritisch worden bekeken door ECHTE buitenstaanders met de kwalificaties om het onderzoek te kunnen beoordelen. In mijn ogen zou het dan moeten gaan om wetenschappers die ook TIJDENS de corona-crisis hebben getoond dat zij onafhankelijk durfden te blijven denken en spreken. Anders blijft mijn vertrouwen in de uitkomsten van een in opdracht van ZonMw uitgevoerd onderzoek toch ook wat wankel.

We hebben inderdaad gezien dat van de kritische en onafhankelijke geest die de wetenschap pretendeerd te hebben onder druk weinig overbleef .
08-09-2022, 16:29 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een onzin. De AVG is niet van toepassing op overleden mensen.
Door Anoniem: Sinds wanneer valt ene overleden persoon onder de AGV?
Door Anoniem: Wat een onzin, AVG is niet op toepassing van overledenen.
Lees nog eens goed wat er staat:
De wetenschappers willen gegevens over wie er is gevaccineerd, wie positief op corona testte en wie er overleed.
Daar staat dat ze gegevens willen over a) wie er is gevaccineerd, b) wie positief op corona testte en c) wie er overleed. Bij a) en b) heb je het voor een groot deel over mensen die nog leven. De overledenen, groep c), zal niet in de coronagerelateerde databases van GGD's en RIVM terug te vinden zijn. Daarvoor moet je bij de Basisregistratie Personen zijn, of bij de doodsoorzaakverklaringen die artsen invullen en die door CBS worden verzameld.

Mij lijkt duidelijk dat de onderzoekers gegevens uit verschillende bronnen met elkaar in verband willen brengen, en dat ze van GGD's/RIVM gegevens willen over mensen die meestal nog in leven zijn en waar de AVG wel degelijk op van toepassing is.
08-09-2022, 16:29 door Anoniem
Tja, stel je voor dat de data uitwijst dat de oversterfte een rechtstreeks gevolg is van de gen-therapie die onterecht als vaccin is aangeduid, tja dan moeten we dansleraren en FVD stemmers gelijk gaan geven en dat zal het extreemlinkse ambtenarenapparaat nooit doen.

Eén woord:
Bananenrepubliek.
08-09-2022, 16:37 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een onzin. De AVG is niet van toepassing op overleden mensen.

Helaas, dat klopt grotendeels maar niet helemaal.. .
Gegevens uit het medisch dossier vallen namelijk onder het medisch beroepsgeheim van de arts, en die geldt ook na het overlijden van de patiënt!
08-09-2022, 17:06 door Anoniem
Een overheid die geen open kaart speelt. Geleerd wellicht van en uit het imperium van over de zee? Als je niets te verbergen hebt en je je betrouwbaarheid kan herstellen door inzicht te verschaffen, moet je dit niet nalaten.

Bewindslieden blijven weg bij belangrijke debatten, antwoorden op vragen merendeels zwartgelakt.

Gaat niet goed in dit land met de open discussies en het democratisch gehalte.

Elite versus, .....dus toch! Alles gecontroleerd, gesurveilleerd en overal de main stream pers 'gleichgeschaltet' waar men zich binnen de invloedssfeer van Anglo-Amerika/EU bevindt. Ook hier in Centraal Europa.

#obserwator
08-09-2022, 17:45 door Anoniem
Ze praten het zelf altijd goed met : geanonimiseerde data.
Waarom in deze niet ?
08-09-2022, 18:15 door Anoniem
RIVM en GGD geven AVG als reden om data over oversterfte niet vrij te geven
Aleid Wolfsen van het AP vond dat het doorgeven van 8 miljoen mensen op 17 miljoen inwoners aan de kerken geen algemeen belang dient. Kennelijk dient het ook geen algemeen belang om deze cijfers van oversterfte bekend te maken.

Je gaat je zo langzamerhand afvragen : bestaat algemeen belang nog wel??
08-09-2022, 19:20 door Anoniem
het is dus duidelijk.
rivm en ggd hebben iets te verbergen.

#1 er zijn heel veel mensen overleden AAN de vaccinaties (dat wil de fabrikant en de overheid en rivm en ggd niet naar buiten hebben
#2 er zijn heel veel mensen overleden ondanks de vaccinaties (vaccins werkten toch niet?
#3 de vaccinaties hebben daadwerkelijk veranderingen aangebracht aan mensen

en het moet wel heel erg zijn want de situatie was eigenlijk een get out of jail free card..
je kunt eigenlijk overal op zeggen 'we moesten snel iets doen en met de informatie van toen...'...
dus dat ze zelfs dat niet durven maakt het alleen maar erger...
08-09-2022, 20:23 door Anoniem
Men doet net wat men wil, wat voorgeschreven is door de krachten achter de schermen. 'Infoknevelenarij' noem ik het.
08-09-2022, 23:13 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een onzin. De AVG is niet van toepassing op overleden mensen.
Helaas, dat klopt grotendeels maar niet helemaal.. .
Gegevens uit het medisch dossier vallen namelijk onder het medisch beroepsgeheim van de arts, en die geldt ook na het overlijden van de patiënt!
Klopt, maar het gaat erom dat ze de AVG als excuus gebruiken. Dat is dus niet terecht. Mijn opmerking klopt dus wel helemaal.
09-09-2022, 04:41 door Anoniem
RIVM, CBS en GGD zoeken een excuus om hun dataverwerking geheim te houden en zeggen heel creatief dat de AVG, die hen verplicht de rechtmatigheid van die verwerking aan te tonen (artikel 5 lid 2), juist verbiedt dat onafhankelijke onderzoekers inzicht krijgen in hun dataverwerking.

De volgende rotsmoes die ze gaan opvoeren, is dat ze, net als Facebook, niet meer kunnen achterhalen waar al die verzamelde data zich nu bevindt. https://www.security.nl/posting/767285/%22Facebook+weet+niet+waar+alle+persoonlijke+gegevens+zijn+opgeslagen%22

RIVM, CBS en GGD... Even betrouwbaar als de van oplichting en verduistering verdachte "mondkapjesondernemer" Sywert van Lienden. Het gaat goed met Nederland!

En op grond van het advies en de geheimgehouden data van zulke organisaties kan de minister straks, na de door de minister voorgestelde wijziging van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), met willekeur onze vrijheden afpakken en ons thuis opsluiten?

Nogmaals: het gaat extreem goed met Nederland!
09-09-2022, 09:18 door Anoniem
Door Anoniem: Men doet net wat men wil, wat voorgeschreven is door de krachten achter de schermen. 'Infoknevelenarij' noem ik het.
Ja de wet (deze keer de AVG) wordt er vaak als excuustruus bijgehaald maar eigenlijk geven ze geen zier om de wet.
09-09-2022, 09:21 door Anoniem
Door Anoniem:
Mij lijkt duidelijk dat de onderzoekers gegevens uit verschillende bronnen met elkaar in verband willen brengen, en dat ze van GGD's/RIVM gegevens willen over mensen die meestal nog in leven zijn en waar de AVG wel degelijk op van toepassing is.

Vraag is of de betrokken mensen in dat proces uniek identificeerbaar worden of kunnen worden gemaakt.
09-09-2022, 11:27 door Anoniem
Het is dus duidelijk: de conclusies die de RIVM, CBS en GGD uit de gegevens trekken zijn onbetroubaar, ze willen ze niet onafhankelijk latan controleren.
09-09-2022, 11:56 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een onzin. De AVG is niet van toepassing op overleden mensen.
Helaas, dat klopt grotendeels maar niet helemaal.. .
Gegevens uit het medisch dossier vallen namelijk onder het medisch beroepsgeheim van de arts, en die geldt ook na het overlijden van de patiënt!
Klopt, maar het gaat erom dat ze de AVG als excuus gebruiken. Dat is dus niet terecht. Mijn opmerking klopt dus wel helemaal.
[Anoniem nr. 3]
Als ik het goed begrijp - de relatie tussen EPD-medisch beroepsgeheim enerzijds en anderzijds de AVG is mij tamelijk onhelder - is de enige legitieme toegang voor externe onderzoekers tot data uit het EPD, de toegang dmv anonimisering van de gegevens, zodat de herleidbaarheid van de data naar de identificeerbare persoon onmogelijk is.
Dat zou dus nooit een probleem moeten zijn, voor geen enkele onderzoeker, hoe ver deze ook af staat van RIVM of CBS - een omstandigheid die de EU ook als vooronderstelling hanteert bij het oprichten van een Europees universum van (o.a.) data waarop het medisch beroepsgeheim rust.
Het medisch beroepsgeheim is dus patiënt- / persoonsgebonden. En heeft een zwaarder gewicht dan de AVG (het medisch beroepsgeheim is ook veel ouder dan de AVG, deze laatste is een juridisch product van de digitalisering).

Wat mij dan vervolgens verbaast is dat dit persoonsgebonden medisch beroepsgeheim in het kader van (Corona)virusbestrijding volledig in de vuilnisbak wordt gekieperd, namelijk totaal wordt opgeheven in de vorm van een persoonsgebonden, tot een concrete persoon herleidbare QR-code, die gebaseerd is op data uit het EPD (gevaccineerd, genezen). Het medisch beroepsgeheim is dus al afgeschaft in de gepraktiseerde virusbestrijding (en niet op beperkte schaal, maar grootschalig omdat half Nederland mijn QR-code kon opvragen bij de toegang tot etablissement of vliegtuig).
Je dan nog gaan beroepen op de veel lichtere en (bij dit issue) op het medisch beroepsgeheim gebaseerde AVG is zoiets als zeggen dat je de schat bewaakt, maar er niet bij zeggen dat de schat er al lang niet meer is, dus feitelijk niet meer bewaakt hoeft te worden (ik geloof dat @EEEMJ ook op een dergelijke duizelingwekkende exercitie duidt).

Om het anders uit te drukken: het medisch beroepsgeheim is feitelijk afgeschaft sinds de Coronapandemie; er kan door de regering een besluit worden genomen om je te verplichten om je persoonsgebonden medisch geheim (vaccindata) aan Jan en alleman kenbaar te maken.
Deze situatie bestond natuurlijk ook al bij gebruik van het gele boekje, dan is immers ook sprake van het kenbaar moeten maken van een aan je persoon gebonden medisch geheim, maar dit is zowel qua schaalgrootte als qua aard van "bevoegde" inzagevragers veel beperkter.
Om deze afschaffing te compenseren of beter gezegd, wat voor deze afschaffing in de plaats komt is de AVG.
Dit verklaart de gekunstelde reactie van RIVM c.s. om een kapotte praktijk nog enig aanzien van rechtmatigheid te geven door zich te beroepen op de AVG. Een AVG die in feite geen persoonsgebonden medische data beschermt en dus een lege huls is.
09-09-2022, 13:44 door Anoniem
Door Anoniem: Dan anonimiseer je de gegevens toch even. Je hoeft toch geen NAW gegevens te delen.

Kun je gewoon even toepassen met T-SQL dan ben je zo klaar.

Enige dat van belang kan zijn is leeftijd, M/V wellicht regio van NLD
Ik ondersteun de openheid, maar wellicht ga je te kort door de bocht. Vaccinatiedata, type vaccin, datum infectie, datum overlijden enz. zouden er toe kunnen leiden dat de informatie naar personen terug te herleiden is, weliswaar via omwegen. Ik zou voorstellen om nog verdere dataminimalisatie toe te passen.
09-09-2022, 14:42 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 09-09-2022, 15:15
AVG en medische persoonsgegevens

Door Anoniem op 9-9-2022 om 11:56 uur: (...) Wat mij dan vervolgens verbaast is dat dit persoonsgebonden medisch beroepsgeheim in het kader van (Corona)virusbestrijding volledig in de vuilnisbak wordt gekieperd, namelijk totaal wordt opgeheven in de vorm van een persoonsgebonden, tot een concrete persoon herleidbare QR-code, die gebaseerd is op data uit het EPD (gevaccineerd, genezen). Het medisch beroepsgeheim is dus al afgeschaft in de gepraktiseerde virusbestrijding (en niet op beperkte schaal, maar grootschalig omdat half Nederland mijn QR-code kon opvragen bij de toegang tot etablissement of vliegtuig).
Je dan nog gaan beroepen op de veel lichtere en (bij dit issue) op het medisch beroepsgeheim gebaseerde AVG is zoiets als zeggen dat je de schat bewaakt, maar er niet bij zeggen dat de schat er al lang niet meer is, dus feitelijk niet meer bewaakt hoeft te worden (ik geloof dat @EEEMJ ook op een dergelijke duizelingwekkende exercitie duidt).

Je wijst op dezelfde onlogica / tegenstrijdigheid, maar dan benaderd van een iets andere kant. Ik ging uit van de voorkant - een burger die moet beslissen of hij, door zich te laten vaccineren bij de GGD, instemt met of berust in de verwerking van zijn persoonsgegevens door:
a) de GGD (de medicus);
b) RIVM (een overheidsorgaan met taken op het gebied van zowel beleid als beleidsondersteunend onderzoek); en
c) onafhankelijke wetenschappers (want die hebben volgens de AVG onder bepaalde voorwaarden ook toegang tot de (eventueel geanonimiseerde, geaggregeerde) medische data.

Als de GGD bepaalt dat er bij de vaccinatie persoonsgegevens worden verwerkt, is de GGD conform art. 4 lid 7 AVG de verwerkingsverantwoordelijke, en is dus verplicht de "betrokkene" (de burger) goed te informeren over de gegevensverwerking, inclusief de verwerkingsgrondslag (art. 6 AVG), en is verplicht om goed te checken of de burger wel of niet vrijwillig akkoord gaat met deze gegevensverwerking.

Zo ja, dan is er een grondslag ex art. 6 lid 1 onder a AVG (vrijwillige instemming). Alleen kon er in dit geval van echte ("ondubbelzinnige") vrijwilligheid zoals vereist door de AVG geen sprake zijn, omdat de regering burgers onder zware druk zette zich te laten vaccineren.

Zo niet, dan weet ik niet welke grondslag de GGD dan zou hebben willen hanteren. Het kan in ieder geval niet b (noodzaak voor de uitvoering van een contract), d (vitaal belang van de betrokkene) of f (gerechtvaardigd belang van een private organisatie) zijn. Blijven over c (noodzakelijk voor het vervullen van een wettelijke verplichting) of e (noodzakelijk voor het uitvoeren van een wettelijke, publieke taak). In de praktijk zijn miljoenen burgers hierover niet geïnformeerd. Ze kwamen binnen, er werd gevraagd of ze een prik wilden en als ze ja zeiden, dan kregen ze die en werden hun medische persoonsgegevens m.b.t. die prik geregistreerd in een systeem waar God weet hoeveel mensen toegang toe hadden. Eenmaal in dat systeem (of die systemen?) werden de persoonsgegevens inderdaad ook nog gebruikt voor het maken van databestanden in de vorm van QR-codes die vervolgens weer aan nog veel meer mensen (bij de ingang van café's en dergelijke) moesten worden getoond - in verreweg de meeste gevallen zonder dat daarvoor enige medische noodzaak of zelfs maar epidemiologische wenselijkheid was aangetoond.

Dus dat de GGD en het RIVM zich nu, in hun poging die gegevens geheim te houden voor onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, op de AVG beroepen, is een gotspe. Ze hadden en hebben zelf schijt aan de AVG als die hun niet uitkomt.

Hippocratische eed en medische persoonsgegevens

Om het anders uit te drukken: het medisch beroepsgeheim is feitelijk afgeschaft sinds de Coronapandemie; er kan door de regering een besluit worden genomen om je te verplichten om je persoonsgebonden medisch geheim (vaccindata) aan Jan en alleman kenbaar te maken. (...)

Hoe het medisch beroepsgeheim wettelijk is geregeld, weet ik niet. Maar het is in ieder geval de basis van het vertrouwen tussen een (beoogde) patiënt en elke medicus (en tegenwoordig: paramedicus, medisch ondersteuner) met wie die burger/patiënt in contact treedt. Het medisch beroepsgeheim vloeit ook voort uit de Hippocratische eed die elke arts heeft afgelegd, namelijk de eed om een patiënt niet opzettelijk of tegen beter weten in te schaden en om niet tegen de wens van een patiënt in te gaan bij een behandeling. Een arts mag medische gegevens dus niet delen zonder dat een patiënt daar toestemming voor geeft.

De regering kan het medisch beroepsgeheim niet afschaffen voor zover dat voortvloeit uit de Hippocratische eed, omdat die eed een zaak is tussen arts en patiënt. De overheid kan haar macht wel misbruiken om in de arts-patiënt-relatie te interveniëren, maar dan is er inderdaad sprake van machtsmisbruik, zolang er geen aanwijzingen zijn dat de arts niet bona fide zou zijn.

Maar ik neem aan dat jij net als ik constateert dat lang niet alle artsen zich in de corona-crisis hielden aan hun Hippocratische eed. Ik heb zelfs een undercover video-opname gezien van een arts die een kind van ca. 12 jaar oud manipuleerde om zich zonder toestemming of medeweten van zijn ouders te laten inspuiten met mRNA.

Verreweg de meeste artsen gaven prioriteit aan het gehoorzamen aan regeringsinstructies om illegaal te handelen, en schoven omwille daarvan hun Hippocratische eed terzijde - soms zonder enig besef, soms met tegenzin. Daardoor kregen verreweg de meeste artsen boter op hun hoofd en wordt het voor hen nu lastig om achteraf te erkennen hoezeer ze de fout zijn ingegaan, en wat dat zegt over hun karakter, hun gebrek aan morele ruggengraat en hun gebrek aan professionaliteit.

Al die plechtige herdenkingsbijeenkomsten over de Tweede Wereldoorlog ("Dat nooit meer!") zijn volstrekt leeg en hypocriet als je ziet hoe ontzettend veel mensen (artsen, ambtenaren, burgers) zich tijdens de corona-crisis hebben gedragen. En reken maar dat "Vergangenheitsbewältigung" op dat punt nog vele jaren op zich zal laten wachten - in veel gevallen tot Sint Juttemis.

Wetenschappelijk onderzoek versus overheidsonderzoek

Van belang is ook het onderscheid tussen wetenschappelijk onderzoek en onderzoek ten behoeve van beleidsvorming. Op de website van een buitenlandse toezichthouder lees ik hierover de volgende uitleg:

Data protection regulations protect the rights of research subjects. The purpose of the legislation is to strike a balance between the protection of personal data and the need to process personal data for scientific research. Data protection regulations contain special processing rules and exceptions for scientific research. They are designed to support and promote research.

Not all research is scientific, and the processing bases and exceptions designed for scientific research are not applicable to non-scientific research. For example, the planning and survey duties of authorities, or marketing surveys and polls are not scientific research. Personal data may still be processed for purposes of non-scientific research, but the basis for processing cannot be one designed for scientific research, and derogations from the rights of data subjects are not possible to the same extent.

Wat het RIVM doet, moet gerekend worden tot de bovengenoemde "planning and survey duties of authorities", en is dus geen wetenschappelijk onderzoek in de zin van de AVG. Dat maakt het des te absurder dat het RIVM en het CBS nu zeggen dat onafhankelijke wetenschappers geen toegang zouden mogen krijgen tot data die door de overheidsmedewerkers van het RIVM met overmacht aan burgers is ontfutseld. Dat is omgekeerd aan de bedoeling en de systematiek van de AVG.

AVG is minder relevant dan het lijkt

Maar goed, inmiddels is het me duidelijk dat we in Nederland en de EU niet in een rechtsstaat leven. Wetten en verdragen (zoals de AVG en het EVRM) worden door overheden ingezet om retorische steun aan te ontlenen op momenten dat het ze goed uitkomt, en worden door diezelfde overheden even makkelijk (tijdelijk) bij het vuilnis gezet in gevallen waarin die wetten en verdragen de machthebbers even niet goed uitkomen. Rechters colluderen op dat punt vaak met overheden. Het is in de praktijk niet een kwestie van recht, maar van macht die vermomd wordt als recht. Deftige zwarte toga´s, ingewikkelde volzinnen, gerechtsgebouwen met zuilenrijen, dat soort werk. Dat zie je overal in de wereld: Amerika, Rusland, China, Europa - de vormentaal van toga's, plechtige volzinnen en zuilenrijen is binnen handbereik van elk regime.

Zoals Augustinus al zei: een overheid die zich niet probeert te houden aan het recht, is niet meer dan een roverbende.

Als er van overheidswege in essentie alleen nog macht wordt uitgeoefend, en geen recht meer wordt gedaan, dan zullen burgers zelf in dat vacuüm moeten gaan voorzien - als ze tenminste burgers willen blijven en geen gegijzelde (minimumloon)slaafjes willen worden die gehoorzaam ja knikken en als lemmingen meerennen in een tunnelvisie.

Mijn inschatting is nu dat het eerst helemaal mis moet gaan, helaas, voordat de pleuris uitbreekt en er dan, na talloze slachtoffers, misschien een nieuwe tijd aanbreekt waarin er een samenlevingsvorm zal zijn die mede gebaseerd is op werkelijk begrip van en respect voor recht. Dat zou heel goed pas na mijn tijd kunnen zijn. Niet dat misgaan, dat ga ik waarschijnlijk nog wel meemaken. Maar wel die nieuwe tijd.

M.J.
09-09-2022, 18:19 door Anoniem
scherp MJ
je kent me wel
09-09-2022, 23:22 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.
Een arts hoeft in het kader van een medische handeling (mbt tot mij) mij helemaal niet in te lichten over wat hij gaat doen met deze gegevens in het EPD want dat is door mijn keuze, wel of niet deelname aan LSP- netwerk, vastgelegd.
In de behandelrelatie staat het principe centraal dat ik (impliciet) toestemming geef om de voorgestelde behandeling te ondergaan en daarbij hoort dat ik correct wordt voorgelicht over de pro's en contra's van een behandeling.
Het EPD is de administratie van de behandelaar. Elke behandelaar waarmee ik een behandelrelatie aanga legt een EPD over mij aan.

Het probleem ontstaat wanneer data uit het EPD overgeheveld worden naar een omgeving, die extern is aan de behandelrelatie waardoor er ook geen verband meer is met de behandeling.
Dan worden deze persoonsgebonden medische gegevens opeens data, zoals andere data onder de AVG, die bepaalde categorieën van gewenste bescherming aanbrengt.
Het geheime karakter van de data, wat eerst ingekaderd wordt door de behandelrelatie waarin ze zijn gegenereerd, verwatert en ze worden onder bepaalde voorwaarden voor derden toegankelijk (anonimisering). So far, so good.

Het idee dat mensen volgens de AVG toestemming moeten geven om hun data geanonimiseerd te laten gebruiken door derden is m.i. een halfbakken bepaling (tevens zoethoudertje) omdat bepaalde instanties, zoals CBS, RIVM e.d. altijd een dergelijke toegang hebben en die toestemming niet expliciet hoeven te vragen (iets waar ik geen moeite mee heb omdat anonimisering de privacy van het concrete individu beschermt). (De EU zal dan ook binnen de kortste keren allerlei EU-organisaties in het leven roepen die het supranationale equivalent zijn van CBS, RIVM c.s., wier datavergaring niet gehinderd wordt door het vereiste van de expliciete toestemming hiervoor van de betroffen individuen.)

Waarmee de regering (= een derde partij) de mist is ingegaan is dat ze de anonimisering, d.i. de enige privacy bescherming van het individu, heeft opgeheven doordat ze, vooruitlopend op een wetenschappelijk onderzoek, een medisch persoonsgegeven tot fundament heeft gemaakt van een discriminerende praktijk.
En dáár voorziet noch het medisch beroepsgeheim, noch de AVG in.
Op basis van de wetenschappelijke kant van haar bestaansgrond moet het RIVM dit onderkennen (de GGD opereerde tot voor de pandemie veel dichter bij de behandelrelatie met de patiënt).

Bij wetenschappelijke vooruitgang hoort volledige transparantie. Zonder deze openheid bestaat geen vooruitgang in wetenschappelijke kennis, kennis van de werkzaamheid van vaccins en van de andere maatregelen, die genomen zijn ter bestrijding van het virus.
De enige manier waarop de regering het wetenschappelijke gehalte van haar beleid achteraf kan onderbouwen (op het moment zelf is ze daar namelijk impliciet op vooruitgelopen) is maximale openheid te geven over de modellen die ze heeft gehanteerd en de data die ze rondom deze modellen heeft verzameld en door het hele beleid grondig te evalueren.
Het fenomeen oversterfte valt binnen deze onderzoekssetting.
Wanneer de regering het vertrouwen van grote delen van de samenleving ooit wil terugkrijgen dan zal ze dit alleen kunnen bereiken door volledige openheid van zaken te geven inzake haar optreden tijdens de pandemie.
Deze openheid niét met alle inzet nastreven wettigt de veronderstelling dat ze aan andere beleidsgrondslagen dan wetenschappelijke de voorkeur geeft. En hoewel ik een van de eersten ben om de beperkingen van de wetenschap te onderkennen, is elke regering het aan haar burgers verplicht om deze te geven wat zij willen, en dat is wetenschap.

Onafhankelijk onderzoek??
De mate waarin onderzoekers onafhankelijk zijn of niet, vind ik van secundair belang. Primair is van belang de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek.
Bij maximale openheid van de gehanteerde methode, de gebruikte data en de eventueel bestaande conflicterende belangen van de onderzoekers is een voldoende mate van controleerbaarheid van e.e.a. gewaarborgd. Controleerbaarheid is de essentie.
Om dezelfde reden maak ik ook niet echt onderscheid tussen beleidsvoorbereidend onderzoek en ander onderzoek.
Sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt van oudsher ingezet als middel om tot beleid te komen (het is zelfs een belangrijke reden van haar ontstaan). Bij een hoge wetenschappelijke kwaliteit wordt in de onderzoeksrapportage altijd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds conclusies die uit de resultaten van het onderzoek volgen en anderzijds aanbevelingen die gedaan worden voor omzetting in en vorming van beleid.
Het gaat maw om een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de constructie van de feiten (het waarnemen van feiten in de maatschappelijke werkelijkheid is altijd construeren) en anderzijds de meningen daarover.
(..) Voor mij als buitenstaander is het op deze manier weinig transparant hoe onbevangen en hoe onafhankelijk de door ZonMw gefinancierde onderzoeken nu eigenlijk zijn.
Het plaatsen van onderzoekers in een structuur waarin ze functioneren geeft uiteraard een aardige indicatie van hun mogelijke (on)afhankelijkheid, maar blijft randkennis.
De echte mate van onafhankelijkheid moet altijd blijken uit de kwaliteit van wat geleverd wordt; is deze kwaliteit hoog dan zijn de gemaakte keuzes duidelijk zichtbaar (deze keuzes hebben betrekking op zaken, zoals het definiëren van de onderzoeksvragen, de uitwerking daarvan in de gehanteerde onderzoeksmethoden, de opbouw van de data, e.d.).
Waar jij overigens ook op uitkomt, wanneer je "ECHTE buitenstaanders met de kwalificaties om het onderzoek te kunnen beoordelen" wilt laten aanrukken om het werk van de nu aangevoerde ZonMw-onderzoekers te controleren.

Wat echter steeds meer opspeelt is het feit, dat de wetenschappers met de benodigde middelen en erkenning binnen hun vakgebied veelal dezelfden zijn als degenen die behoren tot de 'ingroup', samenvallend met het establisment binnen de wetenschap. De ongewenste, d.i. de status quo van gevestigde wetenschappers bedreigende meningen zijn vaak al in de 'outgroup' gekatapulteerd, dus gemarginaliseerd.
Dit scheidingsproces binnen de wetenschap is al decennia aan de gang en werpt steeds meer zijn onverkwikkelijke vruchten af; je zou kunnen zeggen, dat het proces van "inteelt" zijn volmaaktheid bijna heeft bereikt - wat te herkennen is aan het ook bijna volmaakte morele verval van gevestigde wetenschappers.

[Een sprekend voorbeeld hiervan is het gedrag van het wetenschappelijke establisment tav het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus (Wuhanvariant). De kennis die hierover tot stand wordt gebracht wordt voor 98% geleverd door wetenschappers die zich binnen "Drastic" en aanverwanten hebben georganiseerd, dus vanuit de periferie, terwijl de bijdrage van het establisment zich beperkt tot het op haar g*t zittend naar boven kijken wanneer de wolk is overgedreven, en af en toe een karikatuur van wetenschappelijke arbeid naar de volledig getemde MSM werpend (het laatste artikel in Science waar coryfee Koopmans zich mee bezig heeft gehouden).
Oftewel, deze wetenschappers nemen zichzelf niet eens meer serieus.
Dat hoeft blijkbaar ook niet omdat de helpende maatschappelijke structuren inmiddels onbeweeglijk rotsvast verankerd zijn.]
10-09-2022, 11:43 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem: scherp MJ
je kent me wel

Dankjewel! Fijn dat iemand het leest. Ik weet niet zeker wie je bent, er zijn enkele mogelijkheden. Ik wil nog wat toevoegen aan mijn analyse van gisteren (9-9-2022 om 14:42 uur).

Als wet en recht ons niet meer beschermen - hoe dan verder met politiek?

In mijn analyse gisteren heb ik aangegeven, met deze casus van het gedrag van RIVM, CBS en GGD als aanleiding, dat ik inmiddels niet meer geloof dat Nederland of de EU een rechtsstaat zijn waarin wij als burgers adequaat beschermd zouden worden door wet en recht. Ik schreef:

Als er van overheidswege in essentie alleen nog macht wordt uitgeoefend, en geen recht meer wordt gedaan, dan zullen burgers zelf in dat vacuüm moeten gaan voorzien - als ze tenminste burgers willen blijven en geen gegijzelde (minimumloon)slaafjes willen worden die gehoorzaam ja knikken en als lemmingen meerennen in een tunnelvisie.

De vraag rijst dan, of en zo ja hoe burgers in dat vacuüm kunnen en willen gaan voorzien. De eerste optie die dan, vanuit het traditionele ideaal van de "democratische rechtsstaat", bij veel mensen met een burgerlijke achtergrond waarschijnlijk opkomt in hun gedachten, is om via politieke actie op te komen voor herstel van de rechtsstaat. In de huidige situatie is dat echter een zeer problematische optie.

Het probleem:

Als ik naar het huidige politieke krachtenveld in Nederland kijk, dan zie ik op dit moment ruwweg vijf stromingen:

(1) Het gevestigde machtskartel, waartoe zowel de "mainstream-partijen" behoren (met name VVD, D66, CDA, PvdA, GL) als talloze bestuurlijke instanties, "adviesraden", lobby-organisaties (bijv. VNO-NCW), gecoöpteerde wetenschapsbestuurders en aan hen onderworpen wetenschappers, colluderende rechters, volgzame mainstream-media alsmede gecoöpteerde besturen die voorwenden dat ze opkomen voor de belangen van groepen burgers (hun schijnbare "achterban", die zij in feite niet vertegenwoordigen maar proberen te beïnvloeden en aan te sturen in opdracht van het kartel). Tijdens de corona-crisis heeft dit kartel getoond dat het in wezen onaanspreekbaar is zolang het nog dominant is. Dit kartel is deel van de kern van het probleem. Wie zich hierbij aansluit, moet eerst de spelregels binnen dit kartel internaliseren voordat hij of zij invloed kan gaan uitoefenen - en dus zelf ook deel van het probleem worden.

(2) "Special interests". Bijvoorbeeld een partij als BBB (Caroline van der Plas) die banden heeft met de agrobusiness en die sinds de stikstofcrisis opeens sterk aan populariteit gewonnen heeft. In feite maken dit soort stromingen ook deel uit van het kartel, of zijn nog bezig zich daarin in te vechten. Desnoods met gebruikmaking van de nood van burgers (in het geval van de BBB: boeren). Ook hiervan heeft een burger die de rechtsstaat wil herstellen, weinig te verwachten. Want zulke "special interest-groepen" zullen altijd bereid zijn een dealtje te maken met het kartel als dat hen voordeel biedt, en zullen de macht van het kartel niet werkelijk willen aantasten door serieus op te komen voor een herstel van de rechtsstaat. Boeren die met tractoren snelwegen blokkeren, brengen een herstel van de rechtsstaat vooralsnog niet dichterbij - hoewel ze de macht van het kartel wel tijdelijk een klein beetje kunnen destabiliseren.

(3) "Straatvechters." Bijvoorbeeld een partij als Forum voor Democratie (FvD). Sommige van die straatvechters zijn op cruciale punten oprecht en virtuoos, zoals bijvoorbeeld Gideon van Meijeren in zijn kritiek op het corona-beleid in 2021 en in het benoemen van het feit dat een grote meerderheid van het parlement politieke steun gaf aan overheidsbeleid waarmee de rechtsstaat op cruciale punten werd uitgeschakeld. Van Meijeren noemde dat zelfs "door (of in) het parlement gepleegde misdrijven". Op dat punt was ik het eens met zijn analyse, waarbij ik dacht aan de inzichten van Hannah Arendt over "de banaliteit van het kwaad". Probleem met deze straatvechters is dat ze op andere punten weinig empathie tonen en zaken bagatelliseren - bijvoorbeeld als het gaat over het milieu (klimaatverandering) of het lot van vluchtelingen. Sommige van deze straatvechters lijken er ook discriminatoire opvattingen op na te houden, bijvoorbeeld ten aanzien van religieuze of andere groepen (hoewel ik bijvoorbeeld Van Meijeren daar nog niet op heb kunnen betrappen). Het besef dat "het recht" alleen kan bestaan in een context van een zorgzame houding ten aanzien van elkaar en het milieu, lijkt bij zulke straatvechters onvoldoende aanwezig, waardoor het de vraag is of zij, als zij politiek zouden winnen, nog steeds respect voor de rechtsstaat zouden tonen. Is de rechtsstaat voor hen alleen een tijdelijk retorisch middel, of nemen zij de basisbeginselen daarvan echt serieus?

(4) Een vierde stroming noem ik "Naïeve of politiek-correcte rechtsstaat-gelovers". Ik denk dan aan politici als Pieter Omtzigt (voorheen CDA), Renske Leijten (SP). Ik geloof dat deze politici oprecht hun best doen om de rechtsstaat te verdedigen volgens de officiële spelregels. Ze hebben daarbij ook een punt - immers, als je zelf de spelregels van de democratische rechtsstaat niet volgt, zou het moeilijk worden die op een geloofwaardige wijze te verdedigen. Het probleem met deze politiek-correcte mensen is dat zij, in hun ijver om de spelregels netjes te volgen, zichzelf blind lijken te maken voor hoe hun inspanningen linksom en rechtsom onderuit worden gehaald door spelers van het gevestigde machtskartel die alleen doen alsof ze de officiële spelregels accepteren, terwijl ze zich in feite gedragen als straatvechters. Bovendien veroordelen deze politiek-correcte mensen de benadering van de meer openlijke "straatvechters" die niet behoren tot het gevestigde kartel, in plaats van die straatvechters als potentiële bondgenoten te verwelkomen. Dat is misschien in sommige gevallen tactisch handig, maar strategisch is het contraproductief. Het stelt het gevestigde machtskartel namelijk in staat om met gemak "verdeel en heers" toe te passen tussen enerzijds de niet-politiek-correcte "straatvechters" en anderzijds de "naïeve of politiek-correcte rechtsstaat-gelovers".

De SP denkt dat de innvoering van een "bindend referendum" ter aanvulling van de representatieve democratie een soort panacee zou zijn, terwijl dat allerminst het geval is - alleen al vanwege de macht van het gevestigde kartel over het overgrote deel van de media. Stel je bijvoorbeeld eens voor wat er gebeurd zou zijn als een door de regering, het RIVM en het OMT in halve paniek gebrachte bevolking in najaar 2021 in een referendum had mogen stemmen over corona-maatregelen. Dan had men massaal voor een vaccinatieplicht en verregaande discriminatie met een corona-toegangsbewijs gestemd. Denk aan hoe het overgrote deel van de Duitse bevolking eind jaren dertig en in 1940-42 massaal achter de "succesvolle" Hitler aanliep. Nee, een volksreferendum hoeft allerminst bij te dragen aan herstel van de rechtsstaat.

(5) "Ruimdenkende gelovers in rechtsstaat en mensenrechten" De vijfde stroming die ik zie, is afkomstig van mensen die zich vroeger herkenden in de programma's van traditioneel "linkse" partijen (PvdA, GL, PvdD, SP), maar die tijdens de corona-crisis zagen hoe die partijen de basisbeginselen van de rechtsstaat "vergaten" of verraadden omdat ze het narratief (de fictie) volgden dat er een gevaar voor de volksgezondheid was ontstaan dat het overboord gooiden van de basisbeginselen van de rechtsstaat zou rechtvaardigen. Deze mensen voelden zich "politiek ontheemd" en richtten een nieuwe organisatie op die ze "De Vierde Golf" noemden. Op zich sta ik sympathiek tegenover de beweegredenen voor het oprichten van een dergelijke organisatie. Ik deel de kern van hun probleemanalyse. Ik heb groot respect voor mensen zoals de arts Jona Walk, die de Hippocratische eed en de implicaties daarvan (zie mijn vorige bijdrage) scherp op haar netvlies heeft staan. Dat is nu een arts die wèl beschikt over morele ruggengraat!

Maar ik vermoed dat deze nieuwe beweging als geheel gevoelig is voor verschillende valkuilen, met name die van de hierboven onder punt (4) beschreven neiging om politiek-correct te willen zijn, omdat veel leden van deze beweging afkomstig zijn uit sociale kringen waar afkeurend wordt gekeken naar politieke "straatvechters" (zie hierboven onder punt (3)). De affiniteit van veel van deze mensen met "vooruitstrevende technologie" maakt hen ook kwetsbaar voor pogingen bij hen naïviteit (een blinde vlek) aan te kweken over de effecten van digitalisering en de manier waarop digitalisering door het gevestigde machtskartel wordt ingezet om effectief de rechtsstaat te ondermijnen. Ik kan me vergissen, maar ik zie op dit moment nog onvoldoende tekenen dat "De Vierde Golf" op tijd in staat zal (willen) zijn om politieke kracht en scherpte te ontwikkelen.

Hoe kan en wil ik me als individueel mens tot dit probleem verhouden?

Doordat het me de afgelopen tijd duidelijk is geworden dat er in Nederland en de EU op cruciale punten geen sprake is van een rechtsstaat, maar van machtsuitoefening die zich door middel van lange procedures vermomt als rechtspleging, heb ik als individuele mens een groot probleem zodra ik op enige wijze wil participeren in de publieke en politieke besluitvorming.

Eén aspect van dat probleem is dat ik geen politieke entiteit meer zie waaraan ik me in oprechtheid loyaal zou kunnen voelen. Een voorbeeld. Voorheen zag ik de EU als een legitieme politieke entiteit, omdat het bestaan van de EU een hoogst noodzakelijke basisvoorwaarde leek te zijn voor de mogelijkheid om onze rechtsstaat in stand te houden - zowel met het oog op het gebrek aan rechtsstatelijkheid in Nederland zelf, als met het oog de verdediging van EU-lidstaten tegen enorme, externe geopolitieke krachten die negatieve druk uitoefenen op de rechtsstaat.

Maar nu ik heb gezien dat de EU tot op het hoogste niveau zelf geen respect heeft voor de rechtsstaat, maar het hoogstaande idee van "the rule of law" vooral inzet als politiek drukmiddel (bijvoorbeeld in de richting van Polen, Hongarije, Rusland, de VS en het VK (in de onderhandelingen m.b.t. Noord-Ierland na de Brexit), valt voor mij een zeer belangrijke reden weg om de EU als politieke entiteit te steunen.

Voorheen zag ik de rechtsstatelijkheid van de EU bijvoorbeeld als een rechtvaardiging voor het beschermen van de buitengrenzen van de EU tegen een al te grote instroom van vluchtelingen en/of economische migranten. Alleen bij voldoende sociale en politieke stabiliteit binnen de EU kon onze rechtsstaat behouden blijven. En alleen als de EU zelf een rechtsstaat bleef, kon de EU de rechtsstatelijkheid buiten haar eigen grenzen bevorderen. Maar als de EU zelf geen serieuze rechtsstaat meer is, dan vervalt die reden om immigratie te beperken. Dan blijft er alleen nog rauw egoïsme over als reden. Het rauwe egoïsme dat in sommige van de standpunten van de hierboven onder (3) genoemde "straatvechters" tot uiting komt. Dat vind ik politiek gezien... hoe zal ik het zeggen... weinig inspirerend.

Het voelt paradoxaal als ik FvD-parlementslid Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer een vurig en zo te zien oprecht betoog zie houden over het belang van de rechtsstaat en hoe die door de beslissingen en de slapheid van het Nederlandse parlement wordt afgebroken, terwijl ik tegelijk bij de FvD weinig empathie zie voor mensen buiten Nederland of de EU die enorm gebaat zouden zijn bij een rechtsstaat, en weinig oog voor het belang van het op langere termijn leefbaar houden van onze planeet (zonder leefbare planeet blijft er van onze rechtsstaat ook bijzonder weinig over).

Het voelt ook paradoxaal als ik D66, GL of de PvdA hoor oreren over het belang van het matigen van klimaatverandering, terwijl ik weet dat zij dat belang politiek misbruiken voor het op technocratische wijze ondermijnen van onze rechtsstaat (onder andere via hun enthousiaste steun voor allerlei privacy-schendende digitale systemen) - terwijl zij voorwenden die rechtsstaat hoog in het vaandel te hebben.

Het voelt ook paradoxaal als ik de PvdD (Partij voor de Dieren) hoor opkomen voor de rechtsstaat èn voor een verantwoordelijke omgang met natuur en klimaat, terwijl ik weet dat diezelfde partij heeft gestemd vóór het op niet-medische gronden aanwijzen van een bepaalde virusfamilie als een ziekte van de "A-categorie" (vergelijkbaar met het dodelijke ebola), waardoor de PvdD meedeed aan het plaveien van de weg voor het structureel schenden van grondrechten van Nederlandse burgers in de vorm van de thans voorgestelde wijziging van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) met zijn "A1-lijst" die dan door de minister van volksgezondheid straks zonder voorafgaande parlementaire instemming kan worden uitgebreid.

Wat doe ik als individuele burger wanneer ik geen enkele politieke partij zie die iets waaraan ik grote waarde hecht (de rechtsstaat) consequent en goed-doordacht verdedigt?

Het enige waar ik dan aan kan denken is de Chinese traditie van "wijzen" of "filosofen" die, als het keizerlijke bewind slecht was, zich terugtrokken naar een eenzame plek, vanuit het taoïstische bewustzijn dat uiteindelijk yang altijd weer zal overgaan in zijn tegendeel (yin) en omgekeerd, en dat het geen zin heeft om tegen een stroom in te zwemmen die tienduizend keer zo sterk is als jij zelf. Soms ging het in China honderd of driehonderd jaar lang slecht - dat was niet zo bijzonder.

Aan de andere kant realiseer ik me dat als ik me zou terugtrekken, dat precies het soort gedrag is dat het huidige, gevestigde machtskartel graag ziet. Ik denk dan aan wat Mattias Desmet heeft gezegd over totalitarisme, namelijk dat het belangrijk is om, als je niet in de hypnose van de meerderheid zit, je te blijven uitspreken, omdat dit kan helpen om de ergste gruwelen te voorkomen. Ik ga hier nog wat meer over nadenken.

M.J.
10-09-2022, 11:53 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 10-09-2022, 11:57
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.

Het spijt me, maar die tweede zin is onzin. Een EPD moet in overeenstemming zijn met de AVG. Lees ook eens wat de Autoriteit Persoonsgegevens hierover zegt op haar website, bijvoorbeeld:

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht. Ook voor u als zorgverlener. De regels dwingen u om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van uw patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is.

Bron: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg

Misschien ga ik in een later stadium in op andere onderdelen van je betoog.

M.J.
10-09-2022, 15:43 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.
Het spijt me, maar die tweede zin is onzin.
Dat is een kwestie van interpretatie. Ik bedoel met de term "in eerste instantie" dat de overige wetten in de gezondheidszorg ook blijven gelden (wat de AP op haar site ook vermeldt) zoals daar zijn:
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
Zorgverzekeringswet (Zvw);
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
De AVG-regels bestaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim (deze link is overigens dood).
10-09-2022, 18:25 door Anoniem
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.
Het spijt me, maar die tweede zin is onzin.
Dat is een kwestie van interpretatie. Ik bedoel met de term "in eerste instantie" dat de overige wetten in de gezondheidszorg ook blijven gelden
Dan had je moeten zeggen wat je eigenlijk bedoelde. Je zei "een geheel ander regime", dat is niet hetzelfde als "ook een ander regime". Beetje glad, beetje politiek, beetje Rutte.
"Ik zeg niet dat ik het me niet herinner, dat is uw interpretatie, die laat ik voor uw rekening. Ik zeg alleen dat ik het me niet actief herinner." Aldus Rutte. lol rofl lmao enz. enz.
10-09-2022, 18:40 door Anoniem
Ander voorbeeldje deze week van een Nederlandse "autoriteit" die ook "selectief" omgaat met de AVG-wet: https://www.security.nl/posting/767591/
11-09-2022, 00:25 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.
Het spijt me, maar die tweede zin is onzin.
Dat is een kwestie van interpretatie. Ik bedoel met de term "in eerste instantie" dat de overige wetten in de gezondheidszorg ook blijven gelden
Dan had je moeten zeggen wat je eigenlijk bedoelde. Je zei "een geheel ander regime", dat is niet hetzelfde als "ook een ander regime". Beetje glad, beetje politiek, beetje Rutte.
"Ik zeg niet dat ik het me niet herinner, dat is uw interpretatie, die laat ik voor uw rekening. Ik zeg alleen dat ik het me niet actief herinner." Aldus Rutte. lol rofl lmao enz. enz.
Kwestie van gevoel. Een "geheel" ander regime drukt mijn gevoel uit dat bureaucratisering in wezen niks te zoeken heeft in de Zorg omdat het haaks staat op en ook tamelijk onverenigbaar is met het zorgen voor mensen.
De zorgsector is geen data-industrie, die bezig is met het verhandelen van persoonsgegevens.
Verder vind ik jouw reactie tendentieus en 'over the top'.
11-09-2022, 06:29 door Anoniem
Door Anoniem: Ander voorbeeldje deze week van een Nederlandse "autoriteit" die ook "selectief" omgaat met de AVG-wet: https://www.security.nl/posting/767591/
Ja precies. De NZa eiste lijsten van psychiaters over patiënten. Medisch beroepsgeheim geschaad.
Het zullen wel "experts" zijn dan geldt de wet opeens niet meer.
Elke week gebeurt dat soort dingen maar komen meestal niet in de publiciteit want worden worden "niet actief gecommuniceerd" = stilgehouden.
Er hadden gisteren al verkiezingen geweest moeten zijn.
Een stuk of twintig parlementaire enquetes dat helpt ook enorm.
Ze gaan gewoon door.
11-09-2022, 06:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: AVG en medische persoonsgegevens
De GGD verwerkt altijd persoonsgegevens, want vaccineren is een medische handeling die in een EPD opgenomen moet worden.
Een EPD valt echter in eerste instantie onder een geheel ander regime dan gegevens waar de AVG over resideert.
Het spijt me, maar die tweede zin is onzin.
Dat is een kwestie van interpretatie. Ik bedoel met de term "in eerste instantie" dat de overige wetten in de gezondheidszorg ook blijven gelden
Dan had je moeten zeggen wat je eigenlijk bedoelde. Je zei "een geheel ander regime", dat is niet hetzelfde als "ook een ander regime". Beetje glad, beetje politiek, beetje Rutte.
"Ik zeg niet dat ik het me niet herinner, dat is uw interpretatie, die laat ik voor uw rekening. Ik zeg alleen dat ik het me niet actief herinner." Aldus Rutte. lol rofl lmao enz. enz.
"Geheel" ander is de overtreffende trap van "ander".
Toegepast op de vergelijking die jij erbij sleept:
de overtreffende trap van "niet" herinneren, zou zijn: "helemaal" niet herinneren.
Dat is wel wat anders dan niet "actief" herinneren want dit suggereert dat er ook zoiets bestaat als "passief" herinneren - wat natuurlijk flauwekul is.
De gladheid die je mij in de schoenen wilt schuiven slaat dus helemaal nergens op.
Verder nog iets inhoudelijks te melden?
11-09-2022, 12:16 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dan had je moeten zeggen wat je eigenlijk bedoelde. Je zei "een geheel ander regime", dat is niet hetzelfde als "ook een ander regime". Beetje glad, beetje politiek, beetje Rutte.
"Ik zeg niet dat ik het me niet herinner, dat is uw interpretatie, die laat ik voor uw rekening. Ik zeg alleen dat ik het me niet actief herinner." Aldus Rutte. lol rofl lmao enz. enz.
Kwestie van gevoel. Een "geheel" ander regime drukt mijn gevoel uit dat bureaucratisering in wezen niks te zoeken heeft in de Zorg omdat het haaks staat op en ook tamelijk onverenigbaar is met het zorgen voor mensen.
De zorgsector is geen data-industrie, die bezig is met het verhandelen van persoonsgegevens.
Verder vind ik jouw reactie tendentieus en 'over the top'.

En naar aanleiding van dezelfde reactie:

"Geheel" ander is de overtreffende trap van "ander".
Toegepast op de vergelijking die jij erbij sleept:
de overtreffende trap van "niet" herinneren, zou zijn: "helemaal" niet herinneren.
Dat is wel wat anders dan niet "actief" herinneren want dit suggereert dat er ook zoiets bestaat als "passief" herinneren - wat natuurlijk flauwekul is.
De gladheid die je mij in de schoenen wilt schuiven slaat dus helemaal nergens op.
Verder nog iets inhoudelijks te melden?

Ik zie dat de reactie van @Anoniem bij jou niet in goede aarde valt.

Ik deel je gevoel dat bureaucratisering in wezen niets te zoeken heeft in de zorg. Maar bij mij wekte jouw tekst toch echt de indruk dat je iets feitelijks wilde zeggen over welke regels ("regime") er van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in een EPD. Nu duidelijk is dat de AVG wel degelijk van toepassing is op die gegevensverwerking, lijkt het me niet nodig achteraf te gaan discussiëren over hoe jouw tekst precies geïnterpreteerd kon of moest worden.

Wat betreft jouw oorspronkelijke tekst (09-09-2022 om 23:22 uur) kan ik het volgende zeggen:

-- Ik denk dat de veiligheid die "pseudonimisering" of "anonimisering" bieden, in het digitale tijdperk veel kleiner is dan overheden en data-bedrijven willen doen voorkomen. Bedrijven zoals Google en Microsoft, maar ook inlichtingendiensten, belastingdiensten etc., beschikken al over zulke grote verzamelingen met diverse data, en over zulke grote rekenkracht, dat het nu mogelijk is d.m.v. profilering allerlei data te de-pseudonimiseren en te de-anonimiseren. Soms niet met 100% zekerheid maar wel met 99% zekerheid. Dit komt doordat van elk van die data per definitie bekend is dat ze verwijzen naar een kenmerk van een bepaalde persoon. Zelfs als het alleen zoiets anoniems betreft dat er sprake is van 900 personen die op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats waren, of 1200 personen die na een vaccinatie met vaccin X in periode Y toch geïnfecteerd raakten in periode Z zoals gebleken uit een test in periode Z+. Door via grote data-verzamelingen in te zoomen op data die betrekking kunnen hebben op bepaalde personen ("persons of interest"), kan de handel en wandel van bepaalde personen met steeds grotere nauwkeurigheid en waarschijnlijkheid in kaart worden gebracht. Dat maakt iedereen kwetsbaar en chantabel.

Voor echte, serieuze bescherming zijn daarom data-minimalisatie en "zero-knowledge"-benaderingen nodig.

-- Je schrijft:

Waarmee de regering (= een derde partij) de mist is ingegaan is dat ze de anonimisering, d.i. de enige privacy bescherming van het individu, heeft opgeheven doordat ze, vooruitlopend op een wetenschappelijk onderzoek, een medisch persoonsgegeven tot fundament heeft gemaakt van een discriminerende praktijk.
En dáár voorziet noch het medisch beroepsgeheim, noch de AVG in.
Op basis van de wetenschappelijke kant van haar bestaansgrond moet het RIVM dit onderkennen (de GGD opereerde tot voor de pandemie veel dichter bij de behandelrelatie met de patiënt).

Sterker nog, zowel het medisch beroepsgeheim als de AVG verbieden dit misbruik van medische persoonsgegevens, tenzij er in een individueel geval een concrete noodzaak is aangetoond. Zo'n noodzaak wordt bijvoorbeeld aangetoond wanneer bij een individuele patiënt door een arts ebola wordt gediagnostiseerd. Dat is echter iets heel anders dan dat er bijvoorbeeld bij een persoon zonder symptomen met een PCR-test een kans wordt bepaald op het voorhanden zijn van antistoffen tegen een bepaalde variant van een in (indicatief!) 99,98% van de met een positieve uitslag geteste gevallen niet-dodelijk virus. Ja, wij lopen allen kans morgen te sterven, en wij vormen ook allen een risicofactor voor anderen. Ik herinner me nog een keer dat een gast van mij per ongeluk een bloempot van mijn balkon stootte. Als daar toen net iemand onder had gestaan, had dat tot een schedelbreuk, een hersenbloeding en de dood kunnen leiden. Maar de kans op zo'n ongeluk was geen goede reden om mijn gast preventief in een lockdown te plaatsen of haar preventief de toegang tot mijn balkon te ontzeggen.

Bij wetenschappelijke vooruitgang hoort volledige transparantie. Zonder deze openheid bestaat geen vooruitgang in wetenschappelijke kennis, kennis van de werkzaamheid van vaccins en van de andere maatregelen, die genomen zijn ter bestrijding van het virus.

Dit ben ik niet met je eens, het is in mijn ogen niet zo absoluut. Ik hik op het woordje "volledige" in combinatie met het woord "vooruitgang". Een mooi boek daarover is Forbidden Knowledge: from Prometheus to Pornography van Roger Shattuck. Op Amazon wordt dit boek als volgt aangeprezen:

In his “best achievement to date” (Harold Bloom), National Book Award- winner Roger Shattuck gives us a “deeply learned, highly intelligent, and beautifully written” (New York Times) study of human curiosity versus the taboo, from Adam and Eve to the Marquis de Sade to biotechnology research.

In dit verband denk ik dat het onjuist is om het wetenschappelijke bedrijf te beschouwen alsof het iets is dat volledig los staat van de maatschappij waarin het plaatsvindt. Maar als er ter rechtvaardiging van het uitschakelen van grondrechten van mensen wordt verwezen naar "(wetenschappelijk) onderzoek" dat gepleegd zou zijn door het RIVM en de GGD, dan ben ik het in dit specifieke geval wel met je eens dat dit onderzoek in volledige transparantie gecontroleerd en gerepliceerd moet kunnen worden door echt onafhankelijke wetenschappers. Daarbij ga ik ervan uit dat die onafhankelijke wetenschappers aanzienlijk zorgvuldiger met de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens zullen omgaan dan de GGD (en wellicht het RIVM) met de van burgers opgeëiste, geroofde persoonsgegevens hebben gedaan.

-- Jij schrijft:
De enige manier waarop de regering het wetenschappelijke gehalte van haar beleid achteraf kan onderbouwen (op het moment zelf is ze daar namelijk impliciet op vooruitgelopen) is maximale openheid te geven over de modellen die ze heeft gehanteerd en de data die ze rondom deze modellen heeft verzameld en door het hele beleid grondig te evalueren. Het fenomeen oversterfte valt binnen deze onderzoekssetting. Wanneer de regering het vertrouwen van grote delen van de samenleving ooit wil terugkrijgen dan zal ze dit alleen kunnen bereiken door volledige openheid van zaken te geven inzake haar optreden tijdens de pandemie.
Deze openheid niét met alle inzet nastreven wettigt de veronderstelling dat ze aan andere beleidsgrondslagen dan wetenschappelijke de voorkeur geeft.

Op dit punt ben ik het met je eens.

-- Dan vervolg je je:
En hoewel ik een van de eersten ben om de beperkingen van de wetenschap te onderkennen, is elke regering het aan haar burgers verplicht om deze te geven wat zij willen, en dat is wetenschap.

Ik vraag me af hoeveel burgers wetenschap "willen" of überhaupt beseffen wat wetenschap inhoudt. In de corona-crisis liep een zeer grote groep angstig gemaakte burgers massaal achter holle slogans aan waarin weliswaar het woordje "wetenschap" voorkwam als een soort geurvlag, maar die in wezen heel weinig met wetenschap te maken hadden.

M.J.
12-09-2022, 13:51 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:Ik denk dat de veiligheid die "pseudonimisering" of "anonimisering" bieden, in het digitale tijdperk veel kleiner is dan overheden en data-bedrijven willen doen voorkomen.
Dat klopt en dat is een belangrijk punt omdat daardoor het, wel of niet expliciet, toestemming geven voor het geanonimiseerd gebruik van persoonsgegevens in toenemende mate een wassen neus wordt - een leuk idee om mensen het gevoel te geven dat ze iets te zeggen hebben over het gebruik van hun persoonsgegevens.
Hoewel ik denk dat het ingeval van (sociaal)wetenschappelijk onderzoek momenteel nog niet zo'n vaart loopt wat betreft het inzetten als monitorings- en surveillancemiddel op microniveau, is dit natuurlijk een kwestie van tijd omdat steeds meer aspecten van de maatschappelijke problemen onderzocht worden en naar verwachting steeds meer wetenschappers beleidsgebonden onderzoeksopdrachten krijgen waarbij de onderzoeksvragen van buitenaf (overheid) aangereikt worden en niet vanuit een onafhankelijk wetenschappelijk denken geïnitieerd worden. Het verlies van echt kritisch denken binnen de wetenschap is daarmee navenant.
Voor echte, serieuze bescherming zijn daarom data-minimalisatie en "zero-knowledge"-benaderingen nodig.
Mee eens, en daarvoor schieten de mogelijkheden binnen de AVG m.i. tekort.
Ongeacht welke veelbelovende teksten in de AVG gebruikt worden zie ik dat het feitelijke perspectief van waaruit de AVG werkt - bijna een soort uitgangspunt - bestaat in het verzamelen van data, niét in het vermijden van het verzamelen van data.
Er is wel sprake van een voorwaarde van data-minimalisatie, maar dat is geen absoluut, maar een relatief vereiste omdat het gekoppeld wordt aan de doelstelling van de dataverzamelaar - en die heeft als doel: data verzamelen. Altijd prijs dus.
De AVG werkt op deze wijze als een legitimatie voor data verzamelen: mits aan voorwaarden x, y, z voldaan is is het verzamelen van data toegestaan, daarin zijn x, y, z vereisten die ondergeschikt zijn aan het doel van data verzamelen.
Deze uitleg/ toepassing van de AVG leidt tot een heleboel extra bureaucratie, maar biedt geen enkele bescherming van de individuele persoonsgegevens tegen het aanleggen van (uitdijende) dataverzamelingen. Integendeel, er worden sluizen wagenwijd opengezet voor dataverzamelaars, niet in de laatste plaats de overheid zelf.
Oftewel, de AVG is volledig gedomesticeerd, geneutraliseerd tbv de data-industrie.
Bij wetenschappelijke vooruitgang hoort volledige transparantie. Zonder deze openheid bestaat geen vooruitgang in wetenschappelijke kennis, kennis van de werkzaamheid van vaccins en van de andere maatregelen, die genomen zijn ter bestrijding van het virus.
Dit ben ik niet met je eens, het is in mijn ogen niet zo absoluut. Ik hik op het woordje "volledige" in combinatie met het woord "vooruitgang".
Dit is géén pleidooi voor maximale openheid in het leven en ook géén pleidooi om alles in het menselijke leven en gedrag wetenschappelijk te gaan onderzoeken (liever niet zelfs)!!
De eis van maximale openheid heeft uitsluitend betrekking op wetenschap zelf. Dus wanneer wetenschap bedreven wordt. Wetenschap gedijt alleen bij 100% openheid.
Alleen met volledige transparantie in de wetenschap kan wetenschappelijke vooruitgang binnen de wetenschap gerealiseerd worden.

Wat het verband is tussen enerzijds wetenschappelijke vooruitgang en anderzijds vooruitgang in de ontwikkeling van de menselijke soort, is een geheel andere kwestie.
Dit verband is niet eenduidig positief en heeft betrekking op het vormgeven van de vrijheid en de menswaardigheid van de mens in zijn sociale biotoop, de samenleving, en in zijn leven.
Deze vormgeving wordt nu vooral op een technische wijze ingevuld, wat specifieke problemen oplevert, die te maken hebben met de uitwerking van wetenschappelijke techniek op de mens en de samenleving.
Ik vraag me af hoeveel burgers wetenschap "willen" of überhaupt beseffen wat wetenschap inhoudt. In de corona-crisis liep een zeer grote groep angstig gemaakte burgers massaal achter holle slogans aan waarin weliswaar het woordje "wetenschap" voorkwam als een soort geurvlag, maar die in wezen heel weinig met wetenschap te maken hadden.
Dat is helaas waar.
En omdat de regering ermee schermde dat ze haar maatregelen en vaccinaties baseerde op wetenschappelijke inzichten en daarvoor ook een aantal experts in het OMT had gezet (en géén gewone mensen uit mijn straat, die zeker over een behoorlijke dosis gezond verstand beschikken), daarbij het aureool van de wetenschap in 2020 dagelijks opwreef omdat de wetenschap de opdracht had gekregen om een vaccin te ontwikkelen, daardoor werd in deze situatie het politieke belang van "de wetenschap" nog eens aangezet.

Anderzijds, geen enkele burger wil dat de regering "maar wat doet", ook niet de grootste analfabeet.
Wetenschap is voor het gros van de mensen het enige waarin zij vertrouwen hebben en het enige wat zij, vaak impliciet, verwachten van het boven hen gestelde bestuur.
Niemand zou van Rutte pikken wanneer hij een regeringsmaatregel zou verdedigen met het argument: "ik had er een goed gevoel bij" of "ik heb hier zin in". En zelfs wanneer De Jonge graag zijn gezag liet gelden middels kastijding van ongevaccineerden moest hij dat verdedigen met een stuk wetenschappelijke kennis; alleen het argument "ik straf graag" of - wat ik nog op school heb meegemaakt - "ik zet graag mensen in de hoek" had niet volstaan (uitgezonderd bij autoritaire persoonlijkheden - waarvan ik inmiddels geen schatting meer durf te geven hoe groot dat percentage in de bevolking is).

De vraag inhoeverre burgers/ niet-wetenschappers beseffen wat wetenschap is, is een moeilijke vraag omdat het werken aan de beeldvorming van wetenschap zo'n belangrijke plaats inneemt, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de overheid. Je krijgt steeds minder zicht op wat de kwaliteit van een product is als het bedolven wordt onder marketing-slogans.
Ik denk wel dat veel mensen zich niet realiseren, dat wetenschap op veel belangrijke vragen en problemen, géén antwoord heeft omdat wetenschap zich alleen bezig houdt met het "hoe" van processen en niet met het "waarom".
Zo kan zij heel goed uitleggen hoe wij onze planeet naar de sodemieter helpen, maar kan zij geen antwoord geven op de vraag waarom wij dat doen (wij zelf eigenlijk ook niet, het schijnt iets te maken te hebben met het niet kunnen láten).
De belangrijke vragen waarop de wetenschap géén antwoord heeft moeten in het politieke proces gesteld èn beantwoord worden.
De politieke besluitvormers i.c. de regering heeft de taak om de richting te bepalen waarin wij als samenleving, als collectief, bewegen (tijdens een pandemie bijvoorbeeld).
Wanneer de regering deze taak vervolgens projecteert op de wetenschap - wat in feite is gebeurd tijdens de pandemie - dan duikt zo'n regering weg voor haar verantwoordelijkheid en manoeuvreert de hele samenleving in een soort van-het-kastje-naar-de- muur-positie.

Over de wijze waarop de regering de wetenschap inzette, tja, hoe angstiger je mensen maakt, hoe minder kwaliteit je ze hoeft te bieden. Elke strohalm wordt dan aangegrepen.
Dat maakt het dan weer gemakkelijker voor een regering .......hoewel, werken met angst is een gevaarlijke techniek omdat angst iets destructiefs heeft.
Er is daar een verband met totalitarisme en het Stockholm-syndroom, wat ontstaat bij mensen die gegijzeld zijn en waardoor ze, door de angst ahw "losgerukt" van zichzelf, zich gaan identificeren met degene die hen gijzelt (ik begeef me nou als niet-psycholoog diep op het terrein van Mattias Desmet).
Angst heeft iets eindigs, verkort de horizon, heeft iets wat het bewustzijn vernauwt en "rauw egoïsme" naar boven haalt bij mensen.
Tegenover angst staat vertrouwen, geborgenheid, wat ruimte geeft en vastigheid in jezelf, wat open maakt naar andere mensen in de samenleving; wat de enige basis levert voor een scheppend opbouwen van de samenleving.
Mensen moeten een voldoende mate van geborgenheid in de samenleving ervaren en een basisvertrouwen in hun medemens én in hun regering hebben om zich constructief te kunnen opstellen naar de gemeenschap.
Teveel angst verhindert dit en maakt het voor mensen steeds moeilijker om dat te doen.
Dus wat doet een regering eigenlijk wanneer ze angst tot grondslag van haar regeren maakt?
Hoe duurzaam is dat? Hoe toekomstbestendig?
En bestaat er zoiets als verslaafd zijn aan angst? (ik bel Desmet even ;))
12-09-2022, 16:36 door Anoniem
Door Anoniem: het is dus duidelijk.
rivm en ggd hebben iets te verbergen.

#1 er zijn heel veel mensen overleden AAN de vaccinaties (dat wil de fabrikant en de overheid en rivm en ggd niet naar buiten hebben
#2 er zijn heel veel mensen overleden ondanks de vaccinaties (vaccins werkten toch niet?
#3 de vaccinaties hebben daadwerkelijk veranderingen aangebracht aan mensen

en het moet wel heel erg zijn want de situatie was eigenlijk een get out of jail free card..
je kunt eigenlijk overal op zeggen 'we moesten snel iets doen en met de informatie van toen...'...
dus dat ze zelfs dat niet durven maakt het alleen maar erger...
INDERDAAD.
13-09-2022, 10:28 door Anoniem
Door Anoniem: Ik snap het probleem niet. Die resultaten kunnen toch geanonimiseerd worden!
Nu worden de wappies weer gevoed dat ze iets bewust achterhouden.

Die personen in kwestie die jij betitteld als "Wappies" zijn gewoon mensen.
Echter hebben deze mensen meerdere redenen gevonden de huidige "Democratie" te bevragen.
Gezien het feit dat kritische vragen klaarblijkelijk niet of zeer slecht beantwoord worden geeft hen des te meer reden tot wantrouwen op de zittende macht.
Het is middels bekend dat er op vele manieren word gepoogd deze personen monddood te maken dit doormiddel van geweld en uitsluiting.

Ik denk dat het goed is te weten dat deze “Wappies” geen mensen zijn met kwaad in de zin.
Zij lijken echter te strijden voor een eerlijke en harmonieuze samenleving, voor u en uw kinderen.
Dat andere berichten de krantenkoppen vullen is puur om deze groep af te schilderen als radicaal en doorgedraaid.

Wellicht zou het een ieder sieren eens te onderzoeken wat deze personen beweegt zich zo hard in te zetten tegen de zittende macht.
13-09-2022, 15:20 door hanspaint
Oversterfte onderzoeken is domweg niet gewenst. Een goede reden om je niet te laten vaccineren.
13-09-2022, 17:34 door Anoniem
Door Anoniem:
RIVM en GGD geven AVG als reden om data over oversterfte niet vrij te geven
Aleid Wolfsen van het AP vond dat het doorgeven van 8 miljoen mensen op 17 miljoen inwoners aan de kerken geen algemeen belang dient. Kennelijk dient het ook geen algemeen belang om deze cijfers van oversterfte bekend te maken.

Je gaat je zo langzamerhand afvragen : bestaat algemeen belang nog wel??

Doorgifte van gegevens aan kerken is toch ook geen algemeen belang. Dat is slechts een klein groepje mensen met waanbeelden. Gegevens doorgeven aan een groep onderzoekers die de basis van allerlei inperkingen van de grondrechten vormen lijkt me wel algemeen belang.
18-11-2022, 17:58 door Anoniem
Toch persoonsgegevens beschikbaar voor vervolgonderzoek oversterfte coronapandemie

https://nos.nl/artikel/2452901-toch-persoonsgegevens-beschikbaar-voor-vervolgonderzoek-oversterfte-coronapandemie
25-02-2023, 18:49 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Ik denk dan aan wat Mattias Desmet heeft gezegd over totalitarisme ...

Op een tocht langs Amerikaanse talkshows om de Engelse vertaling van zijn boek te promoten deed hij ook de show van Alex Jones aan. Het optreden bij deze veroordeelde complotdenker en het doen van stellige uitspraken over operaties onder hypnose waren de aanleiding voor een hausse aan artikelen met kritiek op Desmet in de Vlaamse kranten.

https://kloptdatwel.nl/2022/09/27/mattias-desmet/

Dit overzichtsartikel van Kloptdatwel.NL laat zien dat het omstreden werk van Desmet vol met stuitende nonsens staat.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.