image

Overheid liet onderzoeken waarom burgers geen gegevens willen delen

vrijdag 14 oktober 2022, 16:37 door Redactie, 32 reacties

De overheid heeft laten onderzoeken waarom burgers hun gegevens niet digitaal willen delen. Het gaat dan met name om 65-plussers, terwijl jongeren vaak positiever zijn over het datadelen. De grootste rol speelt echter de houding van mensen. "Privacybewustzijn leidt tot meer differentiatie. De ‘sceptici’ zijn vanzelfsprekend minst bereid gegevens digitaal te delen", zo blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd.

De overheid verzamelt en gebruikt voor haar taken de persoonlijke gegevens van burgers. Deze data is in allerlei basisregistraties terug te vinden. De overheid wil burgers naar eigen zeggen meer regie geven op deze gegevens. Het gaat dan om inzage in de gegevens zelf, het gebruik ervan, maar ook de mogelijkheid van correctie en het delen van gegevens met derden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoeksbureau MarketResponse onderzoek onder zo'n vijftienhonderd Nederlanders uitvoeren welke groepen hun gegevens niet digitaal willen delen en waarom. Dit werd gedaan aan de vraag hoe deelnemers persoonlijke gegevens voor een hypotheekaanvraag zouden aanleveren. Op het digitaal delen van deze gegevens staat 43 procent positief.

De mate van privacybewustzijn en vertrouwen in het digitaal delen van gegevens zijn de belangrijkste drijfveer dan wel barrière om gegevens digitaal te delen. "Er is een groep burgers die echt afwijzend staat tegenover het concept; ofwel meer fundamenteel en principieel, ofwel meer vanuit onzekerheid en gebrek aan vertrouwen", aldus de onderzoekers.

Het onderzoek komt tot vier verschillende houdingen ten aanzien van digitaal gegevens delen: namelijk "Kritischen", "Afhoudenden", "Vertrouwde positieven" en "Jonge Positieven". De Kritischen zijn vaak 65-plus en komen vaker uit de noordelijke regio's van Nederland. Jonge Positieven zijn vaak jonger en bevinden zich meer in de stedelijke regio's.

Voor de Kritischen is privacy een manifester thema, terwijl zorg, klimaat en corona juist wat minder speelt. Bij de Jonge Positieven zijn privacy en online criminaliteit juist minder manifeste thema’s. "Ik wil zelf de controle houden. Bij verstrekking door derden weet ik niet welke gegevens worden overgedragen", aldus één van de kritische deelnemers. Ook het niet vertrouwen van de overheid zorgt ervoor dat mensen hun gegevens niet willen delen.

De onderzoekers stellen als vervolg voor om met de afwijzende doelgroep in gesprek te gaan, om zo hun motieven beter te begrijpen of nog aanvullend verdiepend onderzoek te doen om de groep beter te profileren.

Image

Reacties (32)
14-10-2022, 17:08 door Anoniem
De overheid wil burgers naar eigen zeggen meer regie geven op deze gegevens. Het gaat dan om inzage in de gegevens zelf, het gebruik ervan, maar ook de mogelijkheid van correctie en het delen van gegevens met derden.
In die ene zin wordt het probleem samengevat: wel de regie, maar niet de mogelijkheid om gewoon niks beschikbaar te stellen. Kortom: niet de regie.
14-10-2022, 17:11 door Anoniem
Omdate de (r)overheid niet te vertrouwen is met ICT en dus ook niet met mijn gegevens. En ik vind het toch ook raar te zien dat hoger opgeleiden, die dus een beter overzicht kunnen hebben wat er met data kan gebeuren, het toch allemaal goed vinden.

Ik ben bang dat te veel mensen kijken naar de regeltjes van de overheid wat mag en niet mag, maar niet nadenken over hoe dat wordt gehandhaafd of nageleeft. Of te wel, op papier is het allemaal goed uitgeschreven. Maar in de praktijk werkt het niet. En dat willen ze blijkbaar niet zien.

Zoals geen logging bij de Belastingdienst. Dus daar waar al onze data staat, kunnen mederwerkers naar hartelust in de gegevens grasduinen. Hoevaak lees je niet dat een medische werkenemer is ontslagen of op non actief gezet omdat die in de medische gegevens zal te rommelen.

Dus op papier is alles heel goed beschreven, maar in werkelijkheid gebeurt er weinig. En 1 keer data lekken is voldoende....

TheYOSH
14-10-2022, 17:16 door Anoniem
Hopeloze indeling. Er zijn met deze cijfers heel veel doorsnedes te maken en tegelijkertijd zijn de begrippen: veel 65+, vaker noordelijk ed., niet gekwantificeerd en is daarvan de significantie niet vast te stellen.
Leuk om hoogste percentages vet gedrukt neer te zetten, maar meestal is het verschil met de tweede in rij te klein om te kunnen spreken van een helder onderscheid.
Kortom de enige conclusie die je kunt trekken is wat de onderzoekers zelf ook al aangeven namelijk "aanvullend verdiepend onderzoek (te) doen om de groep beter te profileren."
14-10-2022, 17:21 door Anoniem
De betere tijden hebben we achter ons gelaten
periode de jaren 70/8090 tot 2004.

Beter gaat het niet worden wel makkelijker
maar makkelijker voor wie?

Thema Totale controle,cloud,algoritmes,privacy weg
is dat de leuke toekomst?

EU-nl-2022
14-10-2022, 17:27 door Anoniem
Als die onderzoekers rechters waren dan had je ze zo met die laatste alinea hierboven kunnen wraken. Omdat ze er blijkbaar op willen sturen dat iedereen maar mee moet werken om om het even welk hebben en houwen in databases te stampen. Bij de conclusie waarom met name de jongeren daar zo massaal onbezorgd intrappen worden geen vervolgen aangedragen.

Bedenkelijke wetenschappers dus. Er zou zeker door derden eens naar de toonstelling van de vragen uit het onderzoek gekeken moeten worden. Want het kan goed zijn dat daar de gewenste uitkomsten al fijntjes ingebakken zaten.

Resteert de vraag hoe oud die onderzoekers zelf waren. En bij wie de factuur mochten indienen. De factor of en wanneer iemand een hypotheek had afgesloten vind ik ook een merkwaardige. Overigens. Al ligt het natuurlijk voor de hand dat met inflatie, recessie en renteverhogingen er nog wel eens ergens een hypotheekverstrekker om zou kunnen vallen die dan snel weer komt handjeophouden bij de staat omdat het hun schuld niet was. En die nemen de staat al zoveel werk uit handen met tienduizenden privacyschenders op hun loonlijst. Die bui zie ik wel hangen. Maar wat doet dat in een vertrouwensonderzoek over of je sofort alles melden oder abfuhren een lollig idee vindt? Er vstaat tegenwoordig nog meer rommel en onzin in databases dan in de Telegraaf en in de Daily Mail samen.
14-10-2022, 17:42 door majortom - Bijgewerkt: 14-10-2022, 17:42
"Je wilt niet altjd je gegevens delen omdat in de meeste gevallen teveel gegevens worden gevraagd dan nodig voor het doel en er vervolgens in het algemeen niet zorgvuldig mee wordt omgegaan", aldus een van de Kritischen
14-10-2022, 17:57 door Erik van Straten
Ik vraag mij af hoeveel sceptici geweigerd hebben om zich door MarketResponse te laten interviewen (ik had dat niet gedaan). En dus wat de resultaten van zo'n onderzoek waard zijn (los van gegoochel ook bekend als statistiek).

Gegevens over jezelf delen betekent risico's voor jou die je zelf nauwelijks of niet kunt inschatten, terwijl de voordelen voor jouzelf of "de gemeenschap" vaak minimaal zijn.
14-10-2022, 17:59 door Anoniem
Het delen van gegevens kan handig zijn tot jouw gegevens in verkeerde handen terecht komen en er misbruik van gemaakt wordt. Ook bij overheidsinstanties worden soms mensen in dienst genomen die later toch niet zo betrouwbaar bleken te zijn. Het systeem is zo sterk als de zwakste schakel en zwakke schakels lijken er steeds vaker in de ketting te zitten. En ook al wil Meta dat je zoveel mogelijk over jezelf deelt; doe dat niet! Hetzelfde geldt voor alle andere organisaties.
14-10-2022, 18:17 door Anoniem
Het lijkt wel alsof we nu nog meer digidrammerij kunnen gaan verwachten, nu een van de uitkomsten is dat je vooral uit moet leggen en dat de weigeraars straks wel uit zullen sterven. Overigens denk ik dat leeftijd ten onrechte wordt aangewezen als factor. Het is denk ik slechts een proxy voor bewustzijn dat de overheid geen allesbepalende rol moet spelen en dat overheid ook een bron van kwaad kan zijn/is.


Door Erik van Straten: Ik vraag mij af hoeveel sceptici geweigerd hebben om zich door MarketResponse te laten interviewen (ik had dat niet gedaan). En dus wat de resultaten van zo'n onderzoek waard zijn (los van gegoochel ook bekend als statistiek).

Gegevens over jezelf delen betekent risico's voor jou die je zelf nauwelijks of niet kunt inschatten, terwijl de voordelen voor jouzelf of "de gemeenschap" vaak minimaal zijn.
non-response bias is inderdaad ook wel een vraagteken in dit onderzoek. Er wordt met geen woord over gerept.
14-10-2022, 18:38 door Anoniem
Die summary laat goed zien wat het risico van data delen met in dit geval een onderzoeksbureau is.
Je weet nooit wat voor soort leuke groeperingen ze gaan doen mett je data...
Daardoor is het wel twijfelachtig of dit onderzoek wel representatief is: degenen die kritisch zijn en snappen waarom ze
dat zijn hebben natuurlijk niet meegedaan met dit onderzoek.
14-10-2022, 18:46 door Anoniem
dus als je niet omrollen-en-pootje geeft, dan ben je sceptici ?
beetje alsof je niet een experimenteel spuitje wil, je een wappie bent..
maar overheid doet nooit polariseren...
14-10-2022, 18:50 door Anoniem
Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoeksbureau MarketResponse onderzoek onder zo'n vijftienhonderd Nederlanders uitvoeren welke groepen hun gegevens niet digitaal willen delen en waarom. Dit werd gedaan aan de vraag hoe deelnemers persoonlijke gegevens voor een hypotheekaanvraag zouden aanleveren. Op het digitaal delen van deze gegevens staat 43 procent positief.

Ik vraag me af of een hypotheekaanvraag wel een goed voorbeeld is.

Je moet daarvoor altijd gegevens aanleveren:
Wie je bent
Of het pand voldoende waarde heeft
Of je ergens al schulden hebt (je kredietwaardigheid)
etc.

Oa. vanwege de bank-wet, belastingwet, de witwaswet, etc

Of je dat dan op papier of digitaal gaat aanleveren.Velen zullen dan denken: lood om oud ijzer.


Maar als ze als enquete de vraag gesteld hadden gekregen of ze hun persoonsdata willen delen met een organisatie die die data wil kunnen doorverkopen voor reclamedoeleinden (een ideetje van oa. de banken), of hun gezondheidsgegevens voor onderzoeksdoelen bij grote medische corporaties (een ideetje van de europese commissie).

Hoe reageren diezelfde mensen dan?
Zijn ze dan nog steeds zo enthousiast?

De gestelde vraag, en de manier waarop die aangekleed wordt, zal uitmaken hoe mensen antwoorden.
14-10-2022, 18:50 door Anoniem
Door Erik van Straten: Ik vraag mij af hoeveel sceptici geweigerd hebben om zich door MarketResponse te laten interviewen (ik had dat niet gedaan). En dus wat de resultaten van zo'n onderzoek waard zijn (los van gegoochel ook bekend als statistiek).

Gegevens over jezelf delen betekent risico's voor jou die je zelf nauwelijks of niet kunt inschatten, terwijl de voordelen voor jouzelf of "de gemeenschap" vaak minimaal zijn.
Exact de zelfde vraag. hoe kun je onderzoeken waarom mensen die pertinent geen informatie digitaal delen dit doen.
Deze doelgroep bereik je voor geen meter. Dus dan moet je de vraagstelling aanpassen naar Waarom bepaalde groep mensen weinig informatie digitaal willen delen. En daarmee veranderd ook de onderzoek groep

Heb de zelfde onzin zelf meegemaakt met CBS die hadden me uitgenodigd voor een buurt onderzoek. Na drie herhaal brieven en kans maken op een kadobon kreeg ik een andere in de bus met de vraag of ik wou invullen waarom ik niet mee wilde werken aan het onderzoek.

Uiteraard kunnen ze wachten op een antwoord tot ze een ons wegen.
Behalve dan op de brief waar ik enige medewerking schriftelijk weiger en ze mijn informatie niet meer voor enig onderzoek mogen gebruiken.
14-10-2022, 18:51 door Anoniem
Tja zo voel je je toch bekeken?,het is net dan als je ze deelt alsof altijd de deur van je woning op een kier staat.
Zo lever je toch privacy in?. Dus nooit en te nimmer wil ik gegevens delen.
Alleen familie en de nodige echte vrienden,mogen wat weten maar ik vertel dan zelf wel wat ik aan ze kwijt wil.
14-10-2022, 19:09 door Anoniem
1500 Nederlanders, wie daar dan ook mee bedoeld mogen zijn? Onder zo'n 18.000.000 inwoners? Heb ik iets verkeerd begrepen? Kan altijd natuurlijk.
14-10-2022, 20:24 door Anoniem
Door Anoniem: 1500 Nederlanders, wie daar dan ook mee bedoeld mogen zijn? Onder zo'n 18.000.000 inwoners? Heb ik iets verkeerd begrepen? Kan altijd natuurlijk.
bij het vak statistiek heb ik ooitvgeleerd dat je met de juiste steekproef betrouwbare uitspraken kan doen over hele grote groepen. Het zogenaamde 95 procent betrouwbaarheidsinterval.
14-10-2022, 20:26 door Anoniem
Door Anoniem: 1500 Nederlanders, wie daar dan ook mee bedoeld mogen zijn? Onder zo'n 18.000.000 inwoners? Heb ik iets verkeerd begrepen? Kan altijd natuurlijk.

Ja.
Dat noemen ze statistiek.
Zoek het eens op, zou ik zeggen.

Dan kunnen we daarna een inhoudelijk discussie gaan voeren over de manier waarop het onderzoek uitgevoerd is.
14-10-2022, 21:16 door Anoniem
Door Anoniem: Het delen van gegevens kan handig zijn tot jouw gegevens in verkeerde handen terecht komen en er misbruik van gemaakt wordt.
of omdat delen van gegevens misbruik tegen gegaan kan worden?
Bijvoorbeeld misdaadbestrijding loopt nu vaak vast op privacy.
14-10-2022, 23:55 door Anoniem
Het is een raar onderzoek. Want het ene delen is het andere delen niet, zoals een van de eerdere reageerders opmerkt.
Het maakt nogal verschil:
- aan wie: advertentieboeven zoals Meta en Gogel help ik zo weinig mogelijk
- of de cybersecurity op orde is: zowel grote als kleine organisaties maken er een puinhoop van
- is er noodzaak?
Europa denkt dat er met zeer veel persoonsgegevens nieuwe producten en diensten kunnen ontstaan, ik wed dat Nederland denkt daar op te kunnen vooruitlopen. Ik geloof helemaal niets van die nieuwe producten en diensten en denk dat de digitale verwarring alleen maar zal toenemen.
Dat onderzoek is niets waard. Weg er mee.
14-10-2022, 23:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het delen van gegevens kan handig zijn tot jouw gegevens in verkeerde handen terecht komen en er misbruik van gemaakt wordt.
of omdat delen van gegevens misbruik tegen gegaan kan worden?
Bijvoorbeeld misdaadbestrijding loopt nu vaak vast op privacy.

Dat is niet waar. Als er een wet wordt gemaakt waarin waarborgen worden geregeld mag het allemaal.
De AVG verbiedt dat niet maar verlangt waarborgen.
15-10-2022, 06:59 door Anoniem
Door Anoniem: 1500 Nederlanders, wie daar dan ook mee bedoeld mogen zijn? Onder zo'n 18.000.000 inwoners? Heb ik iets verkeerd begrepen? Kan altijd natuurlijk.
Inderdaad, je hebt iets verkeerd begrepen.

Stel je voor dat je een container vult met 18 miljoen gekleurde pingpongballen. 22% is rood, 30% is geel en 29% en 19% zijn twee tinten groen - de percentages heb ik uit de vier categorieën uit de illustratie bij het artikel. Stel je nou ook voor dat de ballen in die container grondig door elkaar gehusseld zijn, zodat je niet ergens een opeenhoping van vooral rode ballen hebt, bijvoorbeeld (en ook niet voor de andere kleuren). Dan gaat iemand die goed geblinddoekt is één voor één ballen uit die container pakken. Een ander turft de kleuren van de ballen die getrokken zijn.

Het is natuurlijk mogelijk dat de geblinddoekte persoon door stom toeval alleen maar rode ballen pakt. De kans op zoiets is echter klein, en naarmate meer ballen gepakt worden wordt die kans kleiner en gaat de verhouding van de gepakte ballen steeds beter kloppen met de verhouding van de ballen in de container.

De grap is dat hoe goed de verhouding van de ballen die gepakt klopt met de werkelijkheid vooral afhangt van het aantal ballen dat gepakt is. Het aantal ballen in de container er nauwelijks of niet meer toe, als het er maar veel zijn. Dat is makkelijk in te zien. Stel je voor dat de container twee keer zo hoog is en twee keer zoveel ballen bevat, ook weer grondig door elkaar gehusseld. De geblindoekte persoon pakt alleen maar ballen die op of vlak onder de oppervlakte zitten. Voor het resultaat maakt het geen donder uit of die container 2x, 10x of 100x zo hoog is, als de ballen maar grondig door elkaar gehusseld zijn zodat de ballen aan de oppervlakte kleuren in dezelfde verhouding hebben als de hele container.

Dan zijn 1500 ballen, en 1500 ondervraagde mensen, voldoende om een behoorlijk precies beeld te krijgen.

Wat wel heel belangrijk is is dat de ballen echt goed door elkaar gehusseld zijn, zodat de verhoudingen tussen de kleuren in de bovenlaag kloppen met de verhoudingen van de kleuren in het totaal. Als dat husselen niet goed is gedaan krijg je onbetrouwbare resultaten.

Dit heet een aselecte steekproef. Het woord aselect slaat op het feit dat een getrokken bal, of een ondervraagde persoon, puur door toeval geselecteerd is en niet op basis van een of ander kenmerk dat het resultaat kan beïnvloeden.

Als het CBS voor een onderzoek een steekproef doet onder de bevolking dan maken ze die aselect door willekeurige personen uit het bevolkingsregister te selecteren: zet alle (volwassen) Nederlanders op een rij en gebruik een goede randomizer om er een aantal te selecteren en die te benaderen.

Hoe bij dit onderzoek de deelnemers zijn geselecteerd zie ik zo snel niet in het rapport staan. Er staat het een en ander in over de methodes die zijn toegepast na die selectie, maar hoe de selectie is gedaan is me niet duidelijk. Dan is ook niet duidelijk of dit een werkelijk aselecte steekproef onder de Nederlandse bevolking is, en valt er ook weinig te zeggen over de nauwkeurigheid van de resultaten.

Maar dat ligt dus niet aan de grootte van de steekproef. Met 1500 deelnemers kan je echt wel iets zinnigs zeggen, als die 1500 maar werkelijk willekeurig geselecteerd zijn. Het is niet duidelijk of dat hier goed gedaan is.
15-10-2022, 08:32 door Anoniem
Ja.
Dat noemen ze statistiek.
Zoek het eens op, zou ik zeggen.
Heb ik gedaan zie onderstaande link met het resultaat.

https://financieel-management.nl/artikelen/manieren-om-te-misleiden-met-statistiek/
15-10-2022, 09:57 door Erik van Straten
Door Anoniem: Bijvoorbeeld misdaadbestrijding loopt nu vaak vast op privacy.
Betrouwbare bronnen? Ik hoop dat je je niet laat foppen door fantasten met een andere agenda die roepen "kan niet want privacy" (zoals het RIVM over Corona-sterftecijfers).

Opsporing van criminelen vereist uitzonderingen in elke privacywet. Blijvend onderwerp van discussie daarbij is wie precies "verdacht" is en waarvan (in Rusland staat tot 15 jaar voor het uitbrengen van "fake news" over de "speciale militaire operatie" dus zou de hele regering plus alle overgebleven media de bak in moeten).

Steeds meer persoonsgegevens, samen met informatie die iets over die mensen zegt, worden helemaal niet verzameld met opsporing van criminelen als primair doel, maar omdat (verwacht werd dat) dit, in de eerste plaats, een financieel voordeel oplevert voor de verzamelende partij.

Dit onderzoek laat zien dat veel mensen de risico's van een krankzinnig groot en groeiend aantal verzamelingen van gegevens van steeds meer personen, en ook vervolgens het koppelen van sets, niet (willen) inzien.

Niet ondenkbaar is dat veel van de deelnemers aan deze enquete hun brood verdienen met marketing en/of het verzamelen en/of analyseren van persoonsgegevens - wat ondertussen "big business" is - waarschijnlijk bigger dan wat het uiteindelijk oplevert (vooral als je die gegevens fatsoenlijk beveiligt kost dat veel geld, voldoende verleiding dus om dat niet te doen); mogelijk dus ook nog eens een onnodige groeiende bubble.

Het is niet hun risico, maar dat van jou.
15-10-2022, 10:14 door Anoniem
Voor degene die nieuwsgierig zijn naar de digitale ambities van een aantal verschillende politieke partijen, hier 4 links naar de verkiezingsprogramma's, toendertijd samengevat door security.nl in 4 categoriën op IT gebied:
https://www.security.nl/posting/679963/De+verkiezingsprogramma%27s+doorgelicht%3A+Deel+1+cybersecurity
https://www.security.nl/posting/688053/De+verkiezingsprogramma%27s+doorgelicht%3A+Deel+2+privacy
https://www.security.nl/posting/690212/De+verkiezingsprogramma%27s+doorgelicht%3A+Deel+3+Big+Tech
https://www.security.nl/posting/690213/De+verkiezingsprogramma%27s+doorgelicht%3A+Deel+4+digitalisering

En concludeer dat het D66 is die daarin het meest uitschiet in vooruitgang(¿) op digitaal gebied, vooral in deel: 4 Digitalisering.

90% van de politici zijn digibeten, als het er al niet 99% zijn.
Ter verdedinging wordt er dan aangevoerd dat ze bestuurders zijn en geen expert behoeven te zijn over kwesties waar zij zich over uitlaten.
Maar, als je -digitale- wensen hebt, zonder de kennis of het uitvoerbaar is of wat de risico's erachter zijn, vind ik de ambities die D66 heeft nogal wishfull thinking. Ze willen het 'veilig' maar hebben geen benul dat digitaal en veilig geen garanties geven voor de toekomst; wat vandaagveilig wordt gezien is morgen achterhaald.
En helaas komt al die 'vooruitgang' voort uit de wensen die de EU/ EC ook pusht.

De eerste zin uit het onderzoeksrapport:
"Voor al haar taken verzamelt en gebruikt de overheid persoonlijke gegevens van burgers."

Brrrrr, is dan mijn reactie, omdat :
- ANPR (kentekenregistratie) zou eerst alleen gebruikt worden door de politie voor snelheidsovertredingen en achteraf worden verwijderd. Dat werd echter niet gedaan, terwijl ze dat wettelijk verplicht waren. Op hun vingers getikt en nu verplaatsen ze die info naar de belastingdienst die het 7 jaar mogen (mpeten?) bewaren en nu het daar toch staat , gebruikt (function creep) de belastingdienst deze data of er niet wordt gefraudeerd door leaseautobezitters.
- Kinderopvang-toeslagenaffaire. foute algoritmes die discriminerende resultaten opleverde.
- Politie stuurt sms'jes naar GSM's die op een bepaald moment op een bepaalde antenne gelocked waren om getuigen te vinden.
-

Ik wil dit lijstje nog geeneens verder aanvullen, omdat ik er naar en gefrustreerd door wordt.
En dan is dit nog maar het begin, want ik zie met dat gedigipush geen einde komen en zie het alleen maar richting totale controle toegaan.
En ook als is dat in de eerste instantie niet het /doelwens waar data verzamelen mee begint, het is de onderliggende function creep die gekkere wensen mogelijk maakt.

Om dit nog enigzins tegen te houden -als dat al mogelijk is- stem dan niet op politieke partijen die zulke IT-ambities er op nahouden maar niet inzien waar dat toe kan leiden.
15-10-2022, 12:00 door Anoniem
Wat is dit voor geldverspilling, hebben ze al die vrijwel identiek uitziende mannen van p3 hiervoor ingehuurt?


"Stel je voor dat je binnenkort gaat verhuizen en dat je voor de hypotheekaanvraag je persoonlijke gegevens schriftelijk of per e-mail kunt aanleveren, en dat je dat ook kan doen ‘digitaal kunt delen’."

Dus per e-mail is niet digitaal? Is dit wel nederlands "en dat je dat ook kan doen ‘digitaal kunt delen’."?

Het moeten delen van veel gegevens is blijkbaar een gegeven, dus alleen de vraag of het mensen het met een app willen doen.

Als laatste snap ik de punten schaal niet, dat kan liggen omdat ik niet van de social studies ben :-&

Waar is 2 - 2.5 punten en 3-3.5 punten gebleven?

De attitudegebaseerde classificatie is op basis van het gemiddelde oordeel
voor twee interactiepatronen voor de vragen over gebruiksgemak en
vertrouwen op basis van de 5-puntsschaal.

Daarbij zijn de grenzen:
• 1 - 2 punten = negatief
• 2.5 – 3 punten = gematigd
• 3.5 - 5 punten = positief
15-10-2022, 12:13 door Anoniem
Goh, de groep "Jonge Positieve" heeft recent een hypotheek afgesloten, blijkbaar dus goed gekeurd en gen wonder dat ze positief zijn. Waar zijn de mensen wier hypotheekaanvraag is afgewezen op basis van te veel of onjuiste data?
15-10-2022, 17:12 door Anoniem
Door Anoniem:

"Stel je voor dat je binnenkort gaat verhuizen en dat je voor de hypotheekaanvraag je persoonlijke gegevens schriftelijk of per e-mail kunt aanleveren, en dat je dat ook kan doen ‘digitaal kunt delen’."
Dus per e-mail is niet digitaal? Is dit wel nederlands "en dat je dat ook kan doen ‘digitaal kunt delen’."?
Het moeten delen van veel gegevens is blijkbaar een gegeven, dus alleen de vraag of het mensen het met een app willen doen.
Bedankt voor de toelichting. Ik begreep de (enige!)(onderzoeks)vraag al niet!
Ik ben 40 jaar geleden opgeleid in de 'social studies' en ons werd toen geleerd dat een onderzoek baseren op één onderzoeksvraag géén fatsoenlijk onderzoek is.
MarketResponse is actief op het gebied van marketing en productpromotie en heeft het onderzoeksmotief van de overheid goed begrepen, namelijk het in kaart brengen van de barrières waartegen de overheid aanloopt om haar product "digitalisering" in 'de markt' te zetten.
Geheel in lijn met de gebruikelijke opdrachtgevers, het bedrijfsleven, ademt het onderzoeksrapport de sfeer van een 'glossy' reclamefolder waar voor degenen, die willen weten hoe het onderzoek in elkaar is gezet weinig te halen valt (hoe representatief is de steekproef, hoe groot is het percentage uitvallers/ non response), daarentegen veel nadruk gelegd wordt op de geavanceerde methodologische uitwerking van de (enige) onderzoeksvraag (cluster-analyse, decision tree analyse, attitude gebaseerde classificatie).
Hetgeen op mij de indruk maakt van een topzwaar geheel waarbij de onderzoeksboom omvalt wegens een gebrek aan een kwalitatief wortelstelsel.
Ik hoop dat ze bij de overheid voldoende 'professionals' in huis hebben om de gerapporteerde uitkomsten van het onderzoek, die veel 'do it yourself'- analyse, dus expertise, vereisen, op waarde te schatten.

Ik zie uit naar de opdracht tot een vervolgonderzoek aan MarketResponse om de weiger- en wantrouw-groep onder de burgers verder in kaart te brengen (profileren).
Het probleem is dan inderdaad hoe je deze weigeraars zo ver krijgt om aan een onderzoek naar hun weigerachtigheid deel te nemen.
Het doet mij denken aan het probleem van de zogenaamde "zorgmijders", hetgeen ook een probleem is voor de ("zorgende") overheid. Deze mensen doen alles om de aangeboden hulp van de overheid cq de verzorgingsstaat te ontlopen.
Elke "weldenkende" Nederlander - zelf géén zorgmijder zijnde - snapt niet waarom dergelijke mensen de hen aangeboden hulp (betaald door de belastingbetalers, óók nog) weigeren; die mensen moeten wel volkomen a-sociaal of van God los zijn, toch? Misschien hebben ze wel wat te verbergen!
Ik verwacht dat een soortgelijke 'labeling' van de data-deling-weigeraars vanuit de overheid zal gaan plaatsvinden.
De sceptici van het verschijnsel digitalisering worden al gerangschikt onder de groep "digibeten", maar de categorie "onburgers" is natuurlijk feitelijk geschikter, het zijn immers mensen, die de uitvoering van de taken van de overheid (wij hebben uw gegevens nodig) belemmeren; zoiets doen alleen mensen met staatsvijandige bedoelingen, toch?
15-10-2022, 17:35 door Anoniem
Is een beetje als vragen naar aanleiding van scenario “u wordt afgevoerd met ambulance, wilt u uw medische gegevens delen met de arts?”
En dan roepen ‘99% van de nederlanders wil het epd’.
15-10-2022, 18:35 door Anoniem
De vraag of ik mijn gegevens digitaal met een bepaalde partij wil delen, staat geheel los van de vraag of ik diezelfde gegevens wil hebben in een centraal platform, waaruit ik die gegevens bijvoorbeeld kan delen. Wie beheert dat platform. En wie heeft toegang tot dergelijke gegevens, zonder dat ik daar toestemming voor geef ?

Zo kan bijvoorbeeld de AIVD, in het kader van nationale veiligheid, toegang krijgen of een kopie van de database vorderen. En bij dat soort zaken wordt je toestemming -niet- gevraagd. Ik vind de discussie onzuiver.

Wil je al je gegevens op dat platform, vanaf waar je die gegevens kan delen met overige derde partijen.

En hoe veilig is het platform waarvanaf je je informatie kan delen, voor hackers en andere kwaadwillenden, indien die ongeautoriseerd toegang weten te krijgen.
15-10-2022, 18:36 door Anoniem
2024: Digitaal platform voor delen informatie burgers wordt gehacked. Alle informatie op het platform wordt gestolen door hackers, en aangeboden op het darknet.

Is dat de toekomst ?
16-10-2022, 20:13 door Anoniem
Het delen van jouw gegevens dient nooit jouw belang.
Hoe meer je deelt hoe kwetsbaarder je wordt.
De verkeerden gaan vaak met jouw gegevens aan de haal.
17-10-2022, 09:51 door Anoniem
Conclusie:

Hoe ouder men wordt, des te meer ervaring je opgeloopt. En hypotheken.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.