Privacy - Wat niemand over je mag weten

Reaal eist biometrische identificatie

21-10-2022, 17:45 door majortom, 65 reacties
Ik heb onlangs het verzoek gekregen om, in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, me opnieuw te identificeren bij de verzekeraar (er loopt daar een overlijdensrisicoverzekering).

Tot zover niets aan de hand (hoewel ik me wel afvraag hoe ik met een overlijdensrisicoverzekering die al meer dan 20 jaar loopt kan witwassen). Echter kreeg ik vervolgens in de uitnodiging een link naar een website om dit uit te voeren.

Op deze web site staat het volgende: Je identificeert je online binnen een paar minuten, makkelijk en veilig. Het enige dat je nodig hebt, is je identiteitsbewijs en een smartphone of laptop met camera.

Hier gingen wat alarmbellen af.

Wat blijkt: men wil een live gezichtsscan maken en dat vergelijken met een kopie ID-bewijs (waarbij er geen elementen mogen zijn zwartgelakt, sterker het mag niet eens een scan zijn maar moet een foto zijn).

Oef. Biometrische identificatie dus.

Verder onderzoek naar de bewuste website leert dat o.a. de volgende services worden gebruikt:
- googletagmanager.com
- gstatic.com

Dit wekt vertrouwen :-( Gelukkig geblokkeerd in mijn netwerk, website werkt daardoor niet meer naar behoren.

In de privacyverklaring (https://www1.reaal.nl/privacy-statement/, die overigens goed verstopt zit in de FAQ, o.a. het volgende:

- Welke persoonsgegevens verzamelen we?
o.a. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website, apps en social media. Als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we het IP-adres, de internet serviceprovider, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, uw klikgedrag en de webpagina's die u bezoekt. We registreren ook de dag en het tijdstip van uw bezoek en, indien van toepassing, de website die u heeft doorverwezen naar onze website.
o.a. Gevoelige persoonsgegevens: Denk hierbij aan financiële gegevens, BSN, paspoort, rijbewijs, locatie, inloggegevens van uw account, etc.
- Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
o.a. Om onze producten en diensten op u af te stemmen en u relevante informatie te sturen, Om onderzoek te doen en te innoveren
- Aan wie verstrekken we uw gegevens?
o.a. Andere bedrijven met wie we samenwerken, Overheids­instellingen, Dienstverleners, Universiteiten, hogescholen en onderzoekbureaus.
- Internationale uitwisseling persoonsgegevens
o.a. Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER.
- Bewaartermijn
o.a. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden be­waard, is onder andere afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving.
[...]
Soms kiezen we er ook zelf voor om persoonsgegevens lang te bewaren, tot wel jaren nadat u geen klant meer bent of bent overleden.
- Profilering voor commerciële doeleinden
o.a. Met trackingcookies houden we bij welke pagina's u op de website bezoekt, houden we uw klikgedrag bij en de zoektermen die u invoert. Deze gegevens leggen we vast in een gebruikersprofiel. Iedere keer dat u onze website bezoekt, updaten we uw profiel.

Dit betreft wel een heel algemeen privacystatement, waarschijnlijk voor een veelheid aan gegevensverzamelingen ingezet, waar ik het absoluut niet mee eens kan zijn. De bovenstaande punten zijn een selectie van de belangrijkste punten waar ik me niet aan wil conformeren.

Aangezien ik grote bezwaren heb tegen ten eerste biometrische identificatie/authenticatie (dat gebruik ik dus ook nergens), vervolgens zie dat de website gebruik maakt van Google diensten, en vervolgens een privacystatement lees waarvan de honden geen brood lusten, heb ik hier grote moeite mee en wens dit niet op deze manier te doen.

Dus: eerst gebeld naar het callcenter. Antwoord: er is geen alternatief, het moet echt op deze manier. Uiteindelijk doorverwezen naar hoofdkantoor.
Hoofdkantoor: het kan echt niet anders. Het is deze methode en geen andere (heb specifiek gevraagd of ik niet ergens langs kon komen met mijn ID bewijs, zodat ik dat live kon tonen).
Vervolgens volgt doodleuk de opmerking dat als ik het niet doe er geen garantie meer is op eventueel uitkeren van het verzekerde bedrag in geval van overlijden.

In mijn beleving is het zo dat er nooit uitsluitend om een biometrische identificatie mag worden gevraagd en er altijd een alternatief moet worden aangeboden. Verder is het natuurlijk vreemd dat wel een privacyverklaring aanwezig is maar dat je die verplicht moet accepteren om je rechten (waarvoor al 20 jaar+ voor betaald is) niet kwijt te raken. Maak dan maar gewoon geen privacyverklaring meer, want de waarde is daarmee tot 0 gereduceerd.

Mijn vraag. Mag dit zomaar?
Reacties (65)
21-10-2022, 17:51 door Anoniem
Nieuwe wetten, nieuwe eisen. Dus niets vreemd aan

Men is momenteel heel streng aan het handhaven hierop.

Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?
21-10-2022, 18:16 door Anoniem
Misschien kan je een laptop van iemand anders gebruiken. Deze camera's zijn overigens niet zo goed meestal. 720p en dergelijke. De echt goede camera's gaan in de high-end smartphones.

Als je voor het verlopen van je verzekering dood gaat, moeten ze uitkeren. Dat zullen ze vervelend vinden bij Reaal maar dit is erg onwaarschijnlijk. Als je zelfmoord pleegt (en dat lukt) hoeven ze niet uit te keren. Dus Reaal heeft geen reden om aardig en redelijk tegen je te zijn. Zo als je zegt, het grootste gedeelte van het geld is al binnen.

Zelf heb ik geen overlijdensverzekering. Ik zorg voor wat spaargeld op mijn rekening voor als ik overlijd. Ik heb dan wel weer een rechtsbijstandsverzekering >:-D Dat is ook wel nodig tegenwoordig met alle bezuinigingen op de rechtspraak. Daar heb ik nu geen zorgen over en daar heb je wat aan tijdens je leven.
21-10-2022, 18:58 door Anoniem
Ik vermoed dat dit niet zomaar mag. Het gaat hier om biometrische gegevens die dienen voor identificatie, en die vallen uitdrukkelijk onder de bijzondere categorieën persoonsgegevens waar artikel 9 van de AVG over gaat. Lees dat eens door:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e2043-1-1

De verwerking is dus in principe verboden, maar er is een lijst uitzonderingen op dat verbod. Daarvan kan in mijn ogen alleen je uitdrukkelijke toestemming van toepassing zijn. En toestemming moet vrijelijk gegeven zijn volgens de AVG. Daar mag dus nooit druk achter staan als "dit moet gebeuren en dit is de enige manier". Met dergelijke druk is het geen vrijelijk gegeven toestemming. Zie hiervoor de AVG, artikel 7 lid 4. Dat de persoonsgegevens zelf niet nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst is een factor waar "ten sterkste" rekening mee wordt gehouden bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven. Volgens mij staat daar dat ze je pas zo voor het blok mogen zetten als de levensverzekering zelf biometrie nodig heeft, en dat is natuurlijk niet zo.

Ik denk dus dat je gelijk hebt dat dit niet klopt. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn echter twee heel verschillende dingen. Dit is een klacht bij AP waard, lijkt me, maar die heeft achterstanden van hier tot gunder en als je ondertussen je levensverzekering kwijt raakt door dit akkefietje ben je natuurlijk ook niet blij.

Helemaal rechts onderaan de privacyverklaring waar je zelf naar linkt zie ik een link staan met als link-tekst "Alleen voor vragen over identificatie". Als je daarop klikt (met voldoende JavaScript toegestaan) verschijnt daar een telefoonnummer, niet hetzelfde als dat voor andere vragen. Heb je dat nummer gebeld? Zo nee, probeer dat dan nog even, nadat je je huiswerk hebt gedaan en de strekking van artikel 9 begrijpt en ook die van artikel 7, en dat als argument weet te gebruiken. En neem als achtergrond ook artikel 6 mee, de verwerkingsgronden voor gewone persoonsgegevens. Dan snap je waar dit een uitzondering op is.

Verder moet Reaal een functionaris gegevensbescherming hebben. Wie weet loont het om contact met hem/haar op te nemen.

Als dit alles niet tot een oplossing leidt dan zou ik denk ik in jouw geval wél de gevraagde identificatie doen, een klacht over de gang van zaken (en dat je je gedwongen voelde het te doen) indienen bij AP, en Reaal schriftelijk laten weten dat je dit onder protest hebt gedaan en een klacht erover hebt ingediend.

Of jij het ook zo aanpakt is aan jou, natuurlijk. Ik raad je wel aan om, voordat je nog een keer contact met Reaal opneemt, al besloten te hebben hoe je verder gaat als je er niet uit komt met ze. Dan kan je ze namelijk laten weten dat hun opstelling een klacht bij AP oplevert (als je dat gaat doen) en wellicht schrikken ze daar van en worden ze opeens soepeler. Het helpt in dat soort gesprekken om al te weten wat je gaat doen in verschillende scenario's, het is niet handig om tijdens het gesprek tijd nodig te hebben om daar knopen over door te hakken, dan heb je kans dat ze je moeiteloos omver lullen (als je zo iemand tegenover je hebt).

Ik zie op https://www.reaal.nl/klantenservice/identificeren-bij-reaal/ trouwens dat de identificatie wordt uitgevoerd door een bedrijf dat Onfido heet. Wikipedia heeft een pagina over ze die een idee geeft van wat Onfido voor bedrijf is: https://en.wikipedia.org/wiki/Onfido (zoals zo vaak is het informatiever dan de blablabla op hun eigen website).
21-10-2022, 20:38 door Anoniem
Ja, tenzij je in staat bent een jarenlange rechtszaak met een onzeker einde te voeren.
21-10-2022, 21:18 door [Account Verwijderd]
Het lijkt mij zinnig om je bezwaren per brief met ontvangsbevestiging (aangetekend) te zenden naar de directie, waarin je bezwaar maakt tegen zenden via het per definitie altijd met zero day aanvallen geplaagde Internet en alle aanhangende programmatuur waarbij Reaal ook nog gebruik maakt van scripts die jouw private gegevens zenden naar googletagmanager- en gstatic.com (wijs dat je die blokkeert, net als ik.) de brief afsluitend met de gerechtvaardigde vraag jou de mogelijkheid te bieden jezelf zonder gebruik van digitale middelen aanvullend te identificeren. Geef hen de gebruikelijke termijn van 6 weken om daar inhoudelijk op te reageren.

Indien er geen of een afwijzende al of niet inhoudelijke reactie komt - lijkt mij sterk overigens - zou ik hen in gebreke stellen met betrekking tot de polisvoorwaarden (voorgenomen contractbreuk) aangezien zij dreigen dat er "geen garantie meer is op eventueel uitkeren van het verzekerde bedrag in geval van overlijden en dat je gezien deze onoirbare uitspraak een melding doet bij het Klachten instituut financiële dienstverlening https://www.kifid.nl en gezien de twijfelachtige zekerheidsstelling van je privégegevens in de door Reaal autoritair gestelde gang van zaken bij de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
21-10-2022, 22:24 door Anoniem
Door Anoniem: Nieuwe wetten, nieuwe eisen. Dus niets vreemd aan

Men is momenteel heel streng aan het handhaven hierop.

Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?
Nee dit is absoluut vreemd voor een CRS/FACTA, WWFT audit.

Als je de laatste versie bekijkt (vandaag 21-10-2022 geupdate) dan zie je ook volgende vermeldt:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/10/21/memorie-van-toelichting-wetsvoorstel-plan-van-aanpak-witwassen/bijlage-2-memorie-van-toelichting-wv-plan-van-aanpak-witwassen.pdf

Pagina 14 punt 2.3.3.

De instelling die het verzoek
krijgt dergelijke transactie uit te voeren moet in staat zijn deze transactie te beoordelen, hetgeen
verwerking inhoudt. Daarnaast zijn instellingen altijd verplicht om een cliënt te identificeren en
doen dit middels een afschrift van een identiteitsbewijs. Het vastleggen van dit afschrift komt
reeds neer op het verwerken van persoonsgegevens waaruit iemands ras of etnische afkomst kan
worden afgeleid. Dit is ook het geval bij het vastleggen van camerabeelden bij pintransactie bij
geldautomaten. Hierbij kan sprake zijn van verwerking van biometrische persoonsgegevens, zoals
gezichtsafbeeldingen.

De biometrie slaat dus op pintransacties *niet* op controle door instellingen daar volstaat controle van ID.
Waar ze al een kopie van hebben bij de originele afsluiting daar gaat de controle om.


Ik heb zelfde onzin met mijn bank recentelijk meegemaakt (minus biometrie) die hadden ook belachelijke eisen wouden een onbewerkt id kopie via post met al mijn persoonlijke gegevens erbij.Toen ik ze op de wetgeving wees inzage eiste in de opgeslagen al ontvangen afgeschermde identificatie data en met zowel belastingdienst gebelt had en de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Veranderde de communicatie positie.

Specifiek heb ik ze op Artikel 32 GDPR gewezen en Grond 75 EU-AVG
https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-32-beveiliging-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
https://www.privacy-regulation.eu/nl/r75.htm

Vervolgens een keuze voorgesteld of beperkingen op versturing middels online afgeschermde omgeving met watermerk of controle op hoofdkantoor met vergoeding van bestede tijd en reiskosten of getekende aansprakelijkheid voor enige verlies van documentatie met boete clausule.

Zou naar legal gaan twee weken later kwam het antwoord eruit.
Ineens was BSN nummer niet meer nodig bij de controle, De ID bewijs mocht voorzien zijn van een watermerk met afscherming van BSN middels kopie ID applicatie uitdraai en het kon via een zakelijke beveiligde omgeving aangeleverd worden met een One Time Secret (OTS) en One Time Password (OTP)


Dus nee als een bank geen biometrie voor WWFT vereist dan zeker een verzekeraar ook niet.
Laat ze het maar bewijzen dat het noodzakelijk voor hun is vanuit de wet met exacte wetgeving toelichting. Want zolang ze het niet toelichten is het niet toegestaan om eenzijdig contract op te zeggen je weigert namelijk geen medewerking je wilt verifieren wat de wetgeving is voor je data aanlevert waar je vanuit de wetgeving verplicht bent om secuur mee om te gaan.

In other words call their bluff
23-10-2022, 13:57 door majortom - Bijgewerkt: 23-10-2022, 13:59
Door Anoniem 21-10-2022, 17:51: Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?
Ik wil gewoon niet dat (biometrische) data van mij op plaatsen terecht komt waar ik het niet wil hebben en misbruikt kan worden (vandaar dat ik ook nooit zelf een foto van mezelf op internet zet); ik wens niet in databases als die van ClearView te komen (https://www.security.nl/posting/771963/Clearview+AI+krijgt+voor+derde+keer+AVG-boete+van+20+miljoen+euro). Als de privacyverklaring duidelijk had gemaakt hoe er met deze data om zou worden gegaan, dan had ik het wellicht overwogen. Met deze privacyverklaring zeker niet.

Dank ook aan de overige reageerders. Ik ga nu eerst een formele klacht indienen bij Reaal (kan geen gegevens van de FG op de site vinden, maar wel een klachtenmogelijkheid) met onderbouwing richting de WWFT en GDPR/AVG. Mocht dat geen resultaat opleveren dan zal ik vervolgens een formele klacht bij de AP indienen (al heeft dat niet veel effect vrees ik gezien de systematische onderbezetting) en bij het Kifid.
23-10-2022, 14:07 door Anoniem
Door Anoniem: Nieuwe wetten, nieuwe eisen. Dus niets vreemd aan

Men is momenteel heel streng aan het handhaven hierop.

Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?

Die wetten zijn er helemaal niet. Financiële instellingen bedenken dit zelf uit angst voor DNB/AFM.
23-10-2022, 17:07 door Anoniem
Door Anoniem: Nieuwe wetten, nieuwe eisen. Dus niets vreemd aan

Men is momenteel heel streng aan het handhaven hierop.

Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?

Door majortom: Ik heb onlangs het verzoek gekregen om, in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, me opnieuw te identificeren bij de verzekeraar (er loopt daar een overlijdensrisicoverzekering).

Tot zover niets aan de hand (hoewel ik me wel afvraag hoe ik met een overlijdensrisicoverzekering die al meer dan 20 jaar loopt kan witwassen). Echter kreeg ik vervolgens in de uitnodiging een link naar een website om dit uit te voeren.

Op deze web site staat het volgende: Je identificeert je online binnen een paar minuten, makkelijk en veilig. Het enige dat je nodig hebt, is je identiteitsbewijs en een smartphone of laptop met camera.

Hier gingen wat alarmbellen af.

Wat blijkt: men wil een live gezichtsscan maken en dat vergelijken met een kopie ID-bewijs (waarbij er geen elementen mogen zijn zwartgelakt, sterker het mag niet eens een scan zijn maar moet een foto zijn).

Oef. Biometrische identificatie dus.

Verder onderzoek naar de bewuste website leert dat o.a. de volgende services worden gebruikt:
- googletagmanager.com
- gstatic.com

Dit wekt vertrouwen :-( Gelukkig geblokkeerd in mijn netwerk, website werkt daardoor niet meer naar behoren.

In de privacyverklaring (https://www1.reaal.nl/privacy-statement/, die overigens goed verstopt zit in de FAQ, o.a. het volgende:

- Welke persoonsgegevens verzamelen we?
o.a. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website, apps en social media. Als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we het IP-adres, de internet serviceprovider, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, uw klikgedrag en de webpagina's die u bezoekt. We registreren ook de dag en het tijdstip van uw bezoek en, indien van toepassing, de website die u heeft doorverwezen naar onze website.
o.a. Gevoelige persoonsgegevens: Denk hierbij aan financiële gegevens, BSN, paspoort, rijbewijs, locatie, inloggegevens van uw account, etc.
- Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
o.a. Om onze producten en diensten op u af te stemmen en u relevante informatie te sturen, Om onderzoek te doen en te innoveren
- Aan wie verstrekken we uw gegevens?
o.a. Andere bedrijven met wie we samenwerken, Overheids­instellingen, Dienstverleners, Universiteiten, hogescholen en onderzoekbureaus.
- Internationale uitwisseling persoonsgegevens
o.a. Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER.
- Bewaartermijn
o.a. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden be­waard, is onder andere afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving.
[...]
Soms kiezen we er ook zelf voor om persoonsgegevens lang te bewaren, tot wel jaren nadat u geen klant meer bent of bent overleden.
- Profilering voor commerciële doeleinden
o.a. Met trackingcookies houden we bij welke pagina's u op de website bezoekt, houden we uw klikgedrag bij en de zoektermen die u invoert. Deze gegevens leggen we vast in een gebruikersprofiel. Iedere keer dat u onze website bezoekt, updaten we uw profiel.

Dit betreft wel een heel algemeen privacystatement, waarschijnlijk voor een veelheid aan gegevensverzamelingen ingezet, waar ik het absoluut niet mee eens kan zijn. De bovenstaande punten zijn een selectie van de belangrijkste punten waar ik me niet aan wil conformeren.

Aangezien ik grote bezwaren heb tegen ten eerste biometrische identificatie/authenticatie (dat gebruik ik dus ook nergens), vervolgens zie dat de website gebruik maakt van Google diensten, en vervolgens een privacystatement lees waarvan de honden geen brood lusten, heb ik hier grote moeite mee en wens dit niet op deze manier te doen.

Dus: eerst gebeld naar het callcenter. Antwoord: er is geen alternatief, het moet echt op deze manier. Uiteindelijk doorverwezen naar hoofdkantoor.
Hoofdkantoor: het kan echt niet anders. Het is deze methode en geen andere (heb specifiek gevraagd of ik niet ergens langs kon komen met mijn ID bewijs, zodat ik dat live kon tonen).
Vervolgens volgt doodleuk de opmerking dat als ik het niet doe er geen garantie meer is op eventueel uitkeren van het verzekerde bedrag in geval van overlijden.

In mijn beleving is het zo dat er nooit uitsluitend om een biometrische identificatie mag worden gevraagd en er altijd een alternatief moet worden aangeboden. Verder is het natuurlijk vreemd dat wel een privacyverklaring aanwezig is maar dat je die verplicht moet accepteren om je rechten (waarvoor al 20 jaar+ voor betaald is) niet kwijt te raken. Maak dan maar gewoon geen privacyverklaring meer, want de waarde is daarmee tot 0 gereduceerd.

Mijn vraag. Mag dit zomaar?

De jaren 50/60/70/80/90
prima leven zonder stress en teveel zorgen over je privacy
en hoe je moet leven en je gedragen.

Onze voorouders oma en opa hadden het prima,als je de vergelijking maakt
met heden nu na de oorlog

vanaf 2009 kredietcrisis tot heden is alles
aan het veranderen naar een samenleving waar niemand gelukkig van wordt,
behalve diegene met macht en geld,maar ook de rijken moeten eraan geloven.
wat heb je aan geld als je straks geen leven meer hebt,24/7 controle of je emotie en je gevoel.
dus jezelf kunnen zijn het menselijk spontane gedrag.

EU-nl-2022
23-10-2022, 17:25 door Anoniem
KNAB bank doet hetzelfde voor gewone bankzaken... natuurlijk pas nadat je er enkele tonnen opgezet hebt en iedereen dat bankrekening nummer kent.
de hufters.. allemaal onder het mom van u bent een terrorist en bewijs maar het tegengestelde door al jouw gegevens aan ons te geven, u weet wel, ons van de woekerpolissen, de toren-hypotheken en woekerrentes...
Trust us. we are the bank..
24-10-2022, 04:51 door Anoniem
In een contract kunnen nooit zomaar eenzijdig de bakens worden verzet.

Als je ineens van alles extra moet van zo een firma die je ook nog even ineens tegen het licht wil houden wegens mogelijk witwassen, dan zou ik me ook in mijn zak gescheten voelen. En achterbaks behandeld.

Even bij wat buitenlandse overlijdensverzekeraars offerte vragen. Desnoods buiten de EU, in de UK wellicht geen slecht idee, of Zwitserland.

Dan je polis verhuizen. En Reaal logischerwijs alle bijkomende kosten in de mik duwen. Of gewoon uit laten betalen. Desnoods in cash. Het gaat tenslotte niet om een goederen transactie (wel bonnetje vragen!).

Als jij van jouw kant de ooit afgesloten overeenomst eenzijdig zou veranderen dan zouden zij ook hetzelfde doen. Dus daar hoef je je niet voor te excuseren. Het is gewoon iets zakelijks wat niemand je kwalijk mag nemen.
24-10-2022, 07:47 door Anoniem
Door Anoniem:

Die wetten zijn er helemaal niet. Financiële instellingen bedenken dit zelf uit angst voor DNB/AFM.
Wet op witwassen?

Door Anoniem:

De jaren 50/60/70/80/90
prima leven zonder stress en teveel zorgen over je privacy
en hoe je moet leven en je gedragen.
Geen stress? grote vraag was altijd, heb je voldoende geld om eten te kopen.
Privacy leuk dat die aanhaalt, Rechten had je ook niet zoveel.
Ziekt? Jammer geen geld dan om eten te open.


Onze voorouders oma en opa hadden het prima,als je de vergelijking maakt
met heden nu na de oorlog
Medische zorg was inderdaad heel goed toen, levensverwachting was een stuk hoger... O wacht lager....
Warmwater..... Hmmmm. En wij zeuren nu al dat we de gasprijzen te hoog vinden.

vanaf 2009 kredietcrisis tot heden is alles
aan het veranderen naar een samenleving waar niemand gelukkig van wordt,
behalve diegene met macht en geld,maar ook de rijken moeten eraan geloven.
wat heb je aan geld als je straks geen leven meer hebt,24/7 controle of je emotie en je gevoel.
dus jezelf kunnen zijn het menselijk spontane gedrag.

EU-nl-2022
Onzin
24-10-2022, 12:11 door Anoniem
Door Anoniem: KNAB bank doet hetzelfde voor gewone bankzaken... natuurlijk pas nadat je er enkele tonnen opgezet hebt en iedereen dat bankrekening nummer kent.
de hufters.. allemaal onder het mom van u bent een terrorist en bewijs maar het tegengestelde door al jouw gegevens aan ons te geven, u weet wel, ons van de woekerpolissen, de toren-hypotheken en woekerrentes...
Trust us. we are the bank..

WWFT. Het is de wet in plaats van allerlei samenzweringen.
24-10-2022, 13:39 door Anoniem
Door Anoniem: In een contract kunnen nooit zomaar eenzijdig de bakens worden verzet.

Als je ineens van alles extra moet van zo een firma die je ook nog even ineens tegen het licht wil houden wegens mogelijk witwassen, dan zou ik me ook in mijn zak gescheten voelen. En achterbaks behandeld.

Even bij wat buitenlandse overlijdensverzekeraars offerte vragen. Desnoods buiten de EU, in de UK wellicht geen slecht idee, of Zwitserland.

Dan je polis verhuizen. En Reaal logischerwijs alle bijkomende kosten in de mik duwen. Of gewoon uit laten betalen. Desnoods in cash. Het gaat tenslotte niet om een goederen transactie (wel bonnetje vragen!).

Als jij van jouw kant de ooit afgesloten overeenomst eenzijdig zou veranderen dan zouden zij ook hetzelfde doen. Dus daar hoef je je niet voor te excuseren. Het is gewoon iets zakelijks wat niemand je kwalijk mag nemen.

Volgens mij is Reaal hier gewoon toe verplicht vanuit de wet. Dus niet achterbaks of wantrouwends. Aan de overeenkomst niets veranderd, bovendien is de wet altijd leidend ongeacht wat in een overeenkomst staat.
24-10-2022, 13:52 door Anoniem
Door Anoniem:

De jaren 50/60/70/80/90
prima leven zonder stress

Jij moet nog huiswerk maken - voordat de bom valt .
Punk - de "no future" muziekstroming .

"Silent spring" - de wereld gaat dood aan de DDT.
"grenzen aan de groei "

"the day after"

Cuba crisis .
Werkloosheid van de jaren tachtig .
"johnson molenaar" van de "dappere" na-oorlogse verzetsstrijders met een ruggegraat zo sterk als hun vlecht .


en teveel zorgen over je privacy
en hoe je moet leven en je gedragen.

Onze voorouders oma en opa hadden het prima,als je de vergelijking maakt
met heden nu na de oorlog

Het ligt er met aan met welke roze bril je kijkt. De "betrokken" kids in de jaren tachtig (toen bukten ze graag voor de communistische Russen want ze waren een beetje socialistisch, en enorm bang voor een totale derde wereldoorlog .
Nu zitten ze waarschijnlijk hun jeugdtrauma te verwerken en willen ze graag anderen de oorlog met Rusland in sturen.)

Maar goed - het waren wel degelijk jaren waarin grote delen van de maatschappij stress ervoeren omtrent "de toestand in de wereld" en in Nederland.

Ik weet niet of jij een jongere bent die zonder veel benul van historie terugkijkt naar een vermeend paradijs, of het meegemaakt hebt in een prettige bubbel en toen nooit om je heen gekeken.


vanaf 2009 kredietcrisis tot heden is alles
aan het veranderen naar een samenleving waar niemand gelukkig van wordt,
behalve diegene met macht en geld,maar ook de rijken moeten eraan geloven.

De grotere shit is begonnen met de EU en Euro.
Meer dan wat gedeelde handelsbelangen hebben de landen in Europa niet met elkaar .


wat heb je aan geld als je straks geen leven meer hebt,24/7 controle of je emotie en je gevoel.
dus jezelf kunnen zijn het menselijk spontane gedrag.

Je zou toch op school een aantal schrijvers hebben moeten lezen die hun inspiratie haalden uit het sociale klimaat van de jaren vijftig.
"jezelf kunnen zijn met menselijk spontaan gedrag" was bepaald geen kenmerk van die tijd.
24-10-2022, 15:29 door Anoniem

Volgens mij is Reaal hier gewoon toe verplicht vanuit de wet. Dus niet achterbaks of wantrouwends. Aan de overeenkomst niets veranderd, bovendien is de wet altijd leidend ongeacht wat in een overeenkomst staat.
Biometrie is voor deze controle *niet* wettelijk verplicht. Dat Reaal kiest zo de wet te interpreteren is hun fout niet van de klant. Hiermee zijn ze dan ook in overtreding van de GDPR gezien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van biometrie.

Als biometrie wel wettelijk verplicht was dan zou iedere Nederlander (met een rekening) nu een gezichtscan moeten uitvoeren of in problemen komen met dienstverlening. Dat is niet het geval en kan ook niet eens onder de huidige wetgeving.

Neemt niet weg dat ze natuurlijk heel sterk hier voor lobyyen.
Zoals Deze leuke reactie van de Nederlands Verening van Banken uit 2020
https://www.nvb.nl/media/3405/consultatiereactie-nvb-verzamelwet-gegevensbescherming.pdf

En dat is in zekere mate dus overgenomen in de hernieuwde uitleg maar het stukje biometrie is dus *niet* in de mate overgenomen dat de banken hoopten deze maand.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/10/21/memorie-van-toelichting-wetsvoorstel-plan-van-aanpak-witwassen/bijlage-2-memorie-van-toelichting-wv-plan-van-aanpak-witwassen.pdf

Heel kort ze hebben geen poot momenteel om op te staan als je je niet laat afschrikken.

--

Maar nogmaals hou het Kifid erbuiten als je kans wil maken.

Kifid stelt namelijk dat als de consument een bindend oordeel, advies wil maar de diensverlener niet dan wordt het niet-bindend beschouwd. Andersom heb je dat recht dus niet.

Sterker nog er is een clausule actief waarbij Financiele instanties een bindende uitspraak dat niet in belang is voor hun mag weigeren. Andersom moet een consument ten alle tijden akkoord gaan met een bindende uitspraak als het boven de 1 ton schade toezegging komt.

16 2b Moeten u en de financiële dienstverlener zich houden aan de uitspraak?
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Reglement-Geschillencommissie-Kifid-%E2%80%93-vanaf-1-april-2022_T.pdf

In de volgende situaties geldt een uitzondering. Tenzij partijen hier iets anders over afspreken, is onze
uitspraak niet-bindend voor zover:
- de financiële dienstverlener lid is van het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van
Banken en Kifid een bedrag toewijst van meer dan 250.000 euro (exclusief vertragingsrente en kosten);
- de financiële dienstverlener géén lid is van het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging
van Banken en Kifid een bedrag toewijst van meer dan 100.000 euro (exclusief vertragingsrente en kosten)


Niet dat het ze natuurlijk populair maakt als ze een uitspraak negeren maar ze kunnen het wel. Je wordt dan ook doodleuk verwezen naar de rechter om je gelijk te moeten halen want het Kifid gaat je niet helpen zelf.
Om maar even de corruptie toe te lichten van wc-eend controleert wc-eend.


Dus bespaar jezelf de moeite als je er niet uit komt met je dienstverlener ga naar of rechter of europees niveau qua klachten afwikkeling.
24-10-2022, 16:10 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: In een contract kunnen nooit zomaar eenzijdig de bakens worden verzet.

Als je ineens van alles extra moet van zo een firma die je ook nog even ineens tegen het licht wil houden wegens mogelijk witwassen, dan zou ik me ook in mijn zak gescheten voelen. En achterbaks behandeld.

Even bij wat buitenlandse overlijdensverzekeraars offerte vragen. Desnoods buiten de EU, in de UK wellicht geen slecht idee, of Zwitserland.

Dan je polis verhuizen. En Reaal logischerwijs alle bijkomende kosten in de mik duwen. Of gewoon uit laten betalen. Desnoods in cash. Het gaat tenslotte niet om een goederen transactie (wel bonnetje vragen!).

Als jij van jouw kant de ooit afgesloten overeenomst eenzijdig zou veranderen dan zouden zij ook hetzelfde doen. Dus daar hoef je je niet voor te excuseren. Het is gewoon iets zakelijks wat niemand je kwalijk mag nemen.

Volgens mij is Reaal hier gewoon toe verplicht vanuit de wet. Dus niet achterbaks of wantrouwends. Aan de overeenkomst niets veranderd, bovendien is de wet altijd leidend ongeacht wat in een overeenkomst staat.

Het motief van Reaal, ook als het een wettelijke plicht is, daar heb je als andere kant van de overeenkomst helemaal geen fluit mee te maken. Als de condities wijzigen dan accepteer je die of niet.

Andersom heeft zo een Reaal ook geen fluit te maken met jouw motief om de overeenkomst te beëindigen. "Wegens mij moverende redenen" is voldoende. Wil je het heel chique doen dan zeg je "Wegens te doen gebruikelijk" en daar kun je het dan bij laten. Dat zeiden de accountmaganers van de ABNAMRO lang geleden al tegen me is ik vroeg waarom bij elke overboeking (van doorgaans ettelijke miljoenen) dat geld steeds twee "valutadagen" verdween. Dat was ook "te doen gebruikelijk".

Omdat in dit geval de wijziging van de overeenkomst op intiatief van Reaal komt, of dat nu ingegeven is door de wet of een schoonmoeder, zijn alle kosten voor omschakelen, courant saldo overboeken of contant opnemen ook voor Reaal. Volkomen logies. Eventuele latere klanttevredenheids enquetes van Reaal hoef je ook niet in te vullen.

Het is Reaal die zijn woord breekt. Dus die moet zich daar dan maar ergens tegen verzekeren of zo. Niet jouw probleem.
26-10-2022, 16:54 door Anoniem
Wend je met je zeer gerechtvaardigde vragen en zorgen direct tot de Autoriteitspersoonsgegevens, PrivacyFirst en Bits for Freedom. Zij kunnen je verder helpen. De AP is erg strikt in handhaven over biometrische persoonsgegevens.
08-12-2022, 14:39 door Anoniem
Bedankt voor deze super info! Hier ook vol verbazing de dreigende communicatie vanuit Reaal gelezen. Bij telefonisch contact blijven ze beweren dat biometrische authenticatie middels Ondifo de enige wijze van identificatie is.

Zojuist aangetekende bezwaarbrief verstuurd, met daarin alle door jullie genoemde AVG artikelen erin vermeld. Aan het einde gevraagd om mogelijkheid toesturen paspoort ter identificatie.

Zal de reactie hier mededelen, wellicht hebben andere Reaal klanten hier wat aan.
08-12-2022, 15:44 door majortom
Door Anoniem: Bedankt voor deze super info! Hier ook vol verbazing de dreigende communicatie vanuit Reaal gelezen. Bij telefonisch contact blijven ze beweren dat biometrische authenticatie middels Ondifo de enige wijze van identificatie is.

Zojuist aangetekende bezwaarbrief verstuurd, met daarin alle door jullie genoemde AVG artikelen erin vermeld. Aan het einde gevraagd om mogelijkheid toesturen paspoort ter identificatie.

Zal de reactie hier mededelen, wellicht hebben andere Reaal klanten hier wat aan.
Ik heb daar ondertussen (na indienen van klacht) antwoord over gekregen. Ze willen nu iemand van de AMP group langssturen voor een visuele identificatie. Wel ondertussen weer een nieuwe "dreigbrief" gekregen: na contact met de helpdesk zou dat ook weer verholpen moeten zijn. We wachten af. Het schijnt nog wel ergens tot in het volgende jaar te kunnen duren: er hebben zeker toch wel een substantieel aantal mensen tegen de procedure bezwaar gemaakt.
08-12-2022, 23:34 door Anoniem
Door majortom:
Door Anoniem: Bedankt voor deze super info! Hier ook vol verbazing de dreigende communicatie vanuit Reaal gelezen. Bij telefonisch contact blijven ze beweren dat biometrische authenticatie middels Ondifo de enige wijze van identificatie is.

Zojuist aangetekende bezwaarbrief verstuurd, met daarin alle door jullie genoemde AVG artikelen erin vermeld. Aan het einde gevraagd om mogelijkheid toesturen paspoort ter identificatie.

Zal de reactie hier mededelen, wellicht hebben andere Reaal klanten hier wat aan.
Ik heb daar ondertussen (na indienen van klacht) antwoord over gekregen. Ze willen nu iemand van de AMP group langssturen voor een visuele identificatie. Wel ondertussen weer een nieuwe "dreigbrief" gekregen: na contact met de helpdesk zou dat ook weer verholpen moeten zijn. We wachten af. Het schijnt nog wel ergens tot in het volgende jaar te kunnen duren: er hebben zeker toch wel een substantieel aantal mensen tegen de procedure bezwaar gemaakt.

Dat is een bijzondere wending! Dank voor het delen. Heb de info op de website van AMP Group zojuist bekeken. Lijkt of dan alleen chip van paspoort wordt gescreend, plus gezichtscheck (zonder online vastlegging)?

Hier nog link naar uitgebreid onderzoek door overheid, over biometrie voor identiteits verificatie (uit 2020) https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Biometrie-voor-identiteitsverificatie.pdf
09-12-2022, 20:28 door Anoniem
Volgens mij past er maar 1 reactie: Opzeggen.
Duvel maar op met je onzin.
10-12-2022, 12:49 door Anoniem
Mijn familie had een overlijdensverzekering bij de voormalige HAV bank (die bestaat niet meer), maar die hebben nog nooit om een biometrische identificatie gevraagd. Na het overlijden van mijn vader werd het bedrag gewoon uitgekeerd.

Mijn vraag is waar dat nu voor nodig is deze nodeloze digitiale flauwekul te introduceren??
10-12-2022, 15:20 door Anoniem
Door Anoniem:
Door majortom:
Door Anoniem: Bedankt voor deze super info! Hier ook vol verbazing de dreigende communicatie vanuit Reaal gelezen. Bij telefonisch contact blijven ze beweren dat biometrische authenticatie middels Ondifo de enige wijze van identificatie is.

Zojuist aangetekende bezwaarbrief verstuurd, met daarin alle door jullie genoemde AVG artikelen erin vermeld. Aan het einde gevraagd om mogelijkheid toesturen paspoort ter identificatie.

Zal de reactie hier mededelen, wellicht hebben andere Reaal klanten hier wat aan.
Ik heb daar ondertussen (na indienen van klacht) antwoord over gekregen. Ze willen nu iemand van de AMP group langssturen voor een visuele identificatie. Wel ondertussen weer een nieuwe "dreigbrief" gekregen: na contact met de helpdesk zou dat ook weer verholpen moeten zijn. We wachten af. Het schijnt nog wel ergens tot in het volgende jaar te kunnen duren: er hebben zeker toch wel een substantieel aantal mensen tegen de procedure bezwaar gemaakt.

Dat is een bijzondere wending! Dank voor het delen. Heb de info op de website van AMP Group zojuist bekeken. Lijkt of dan alleen chip van paspoort wordt gescreend, plus gezichtscheck (zonder online vastlegging)?

Hier nog link naar uitgebreid onderzoek door overheid, over biometrie voor identiteits verificatie (uit 2020) https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Biometrie-voor-identiteitsverificatie.pdf
21-10-2022, 22:24 hier.

De AMP groep is de enige partij die ik vertrouw met deze screening zelf op locatie. Ik doe al jaren zaken met ze en tot op heden heb ik nog nooit problemen ervaren. De vastlegging van ID kaart of paspoort is wel online echter de scansoftware schermt automatisch BSN nummer af en watermerk toepassing. De biometrie controle of wel gezichtscan is simpel controle door de medewerker of je overeenkomt op de afbeelding van het ID of paspoort. Daar is geen vastlegging van digitaal behalve dat de medewerker geen afwijking heeft geconsteerd vastgelegd met handtekening van hem haar.

Ze nemen deze controle wel uiterst serieus dus als je niet lijkt op de foto door dat deze paar jaar oud is dan moeten ze de controle als ongeldig veklaren.

Je ontvangt verder voor aanvang afspraak een naam en foto van de AMP medewerker die de controle komt verrichten en een time window voor de afspraak. De kosten zijn normaliter voor rekening van de partij die de controle vereist al heb ik paar keer gehad dat ik zelf een deel moest betalen omdat de andere kant normaal niet met AMP werkt.

De reden trouwens waarom Athora Netherlands (Reaal) AMP kiest is omdat deze controle voor zakelijke gebruikers dood normale procedure is en AMP groep zowat een monopolie heeft door contract toezeggingen met de overheid.
In feite enige wat ze dus hebben gedaan is je tijdelijk van particulier naar zakelijk gebruiker gezet qua audit.
11-12-2022, 07:41 door karma4 - Bijgewerkt: 11-12-2022, 07:54
Aangezien ik grote bezwaren heb tegen ten eerste biometrische identificatie/authenticatie (dat gebruik ik dus ook nergens), vervolgens zie dat de website gebruik maakt van Google diensten, en vervolgens een privacystatement lees waarvan de honden geen brood lusten, heb ik hier grote moeite mee en wens dit niet op deze manier te doen.

De gangbare gebruikelijke biometrische identificatie is fysiek naar een een van kantoren te gaan en aldaar de controle fysiek door een persoon te laten doen. Heb je enig idee hoe je die persoon moet inschalen voor betrouwbaarheid?
De kosten voor die klassieke werkwijze ga je toch hopelijk zelf ophoesten.

Mooie toeliching deze:
De reden trouwens waarom Athora Netherlands (Reaal) AMP kiest is omdat deze controle voor zakelijke gebruikers dood normale procedure is en AMP groep zowat een monopolie heeft door contract toezeggingen met de overheid.

Deze is wel zorgelijk;
Door Anoniem: Wend je met je zeer gerechtvaardigde vragen en zorgen direct tot de Autoriteitspersoonsgegevens, PrivacyFirst en Bits for Freedom. Zij kunnen je verder helpen. De AP is erg strikt in handhaven over biometrische persoonsgegevens.
Heeft niet in de gaten dat Wolfsen op het pad van een Big Brother insteek zit.
Privacy misbruiken om de privacy ten gronde te richten.
11-12-2022, 10:12 door Anoniem
Door karma4: (..) De gangbare gebruikelijke biometrische identificatie is fysiek naar een een van kantoren te gaan en aldaar de controle fysiek door een persoon te laten doen. Heb je enig idee hoe je die persoon moet inschalen voor betrouwbaarheid?
De kosten voor die klassieke werkwijze ga je toch hopelijk zelf ophoesten.
Van deze redenering moet ìk hoesten.
Ons hele leven, dwz de ambtelijke verwerking ervan, wordt verplaatst naar de online wereld.
Laat ik er even van uitgaan dat dat alléén gebeurt om kostentechnische redenen (goedkoper), maar inmiddels is ook duidelijk dat online (biometrische) identificatie ook veiligheidsissues met zich meebrengt die ook weer de nodige investeringen vereisen aan de kant van de aanbieder (overheid, banken, verzekeraars, etc) en de nodige risico's (meestal niet verzekerbaar) aan de kant van de burger.
Het hele argument van jou dat erop gebaseerd is dat deze vorm van online identificatie goedkoper is dan een fysieke vorm, is kortzichtig. Je lijkt op een boekhouder die maar een deel van de boekhouding meetelt.

Ik ben recent naar een fysieke bank geweest om een spaarrekening te openen. Daarbij werd ahv mijn persoon met mijn overhandigde ID-kaart gecontroleerd of ik de persoon was die beweerde te zijn die ze beweerde te zijn. De kwestie of ik van mijn kant kon inschalen hoe betrouwbaar de bankmedewerker tegenover mij was, was bijna 100%, want hoe groot is de kans dat een fysiek aanwezige bankmedewerker niet de persoon is die zich daarvoor uitgeeft?
Ik had kortom geen enkel probleem met hem en hij niet met mij.

Aan het eind van de procedure vertelde hij me dat de bank (ING) deze vestiging - centraal gelegen in het centrum van de stad - van plan was om te verplaatsen naar een buitenwijk 5 kilometer verderop. Ik neem aan dat de huur daar lager is. De huidige vestiging bestaat overigens ongeveer twee jaar, na een verhuizing van een andere fysieke vestiging.
Hoe snel gaat deze fysieke afbraak (zijn ook kosten)!
11-12-2022, 15:05 door Erik van Straten
Door karma4: De gangbare gebruikelijke biometrische identificatie is fysiek naar een een van kantoren te gaan en aldaar de controle fysiek door een persoon te laten doen. Heb je enig idee hoe je die persoon moet inschalen voor betrouwbaarheid?
Om te beginnen: het komt in de praktijk véél minder vaak voor dat een fysiek gebouw, dat eruit ziet als zijnde van een organisatie (zoals een bank of een verzekeraar), nep blijkt te zijn - dan dat een website, die eruit ziet als zijnde van zo'n organisatie, nep is.

Bovendien neemt het aantal aanvallen op "client devices" toe (waaronder op Android, zie bijv. het plaatje onder "Everyone needs Wi-Fi" in https://www.threatfabric.com/blogs/zombinder-ermac-and-desktop-stealers.html). Wat jouw eigen ogen zien kan, bij een client compromise, geheel vals zijn en invoer door jou kan naar een heel andere partij gaan dan jij denkt.

Als je vervolgens authenticeert, zie je in een fysiek gebouw bij wie je dat doet (bij kritieke organisaties is de kans groot dat beveiligingscamera's beide personen filmen) en krijg je jouw identiteitsbewijs terug, terwijl je online geen flauw idee hebt wie (van een onbekend aantal personen met potentieel onbekende werkgevers) jouw "bewijs van identiteit" kunnen inzien en mogelijk voor een ander doel gebruiken, en/of hergebruiken.

Het uitgangspunt dat live medewerkers in gebouwen van organisaties redelijk goed gescreend zijn en in de gaten worden gehouden, zal in de meeste gevallen terecht zijn. Bij legitieme online organisaties weet je dat niet, want die huren allerlei third parties in voor o.a. hosting (bij fake websites en/of een gecompromitteerd client device kun je er sowieso vanuit gaan dat je belazerd gaat worden).

Inderdaad kun je nooit voor 100% uitsluiten dat een levende bankmedewerker achter een balie stom of corrupt is en bijvoorbeeld een lening of spaarrekening in jouw naam voor iemand anders opent (en geld meegeeft aan die ander of zwart geld laat storten), maar online is de pakkans, voor bedriegers en mensen die zich laten misleiden, veel kleiner. M.b.t. de potentie voor misleiding: het is veel eenvoudiger om je online voor te doen als iemand anders, dan live.

Ook zou een levende medewerker een scan van jouw identiteitsbewijs kunnen maken, maar als jij en ik het ergens over eens (lijken te?) zijn, is dat het kunnen overleggen van een kopie van een identiteitsbewijs geen bewijs van identiteit is. Terwijl online overheden en andere organisaties voor elke scheet om zo'n kopie vragen, en mensen het dus ook niet gek vinden als een online neporganisatie daarom vraagt (zelfs niet als er geen gegevens afgedekt mogen zijn).

11-12-2022, 10:12 door Anoniem: Het hele argument van jou dat erop gebaseerd is dat deze vorm van online identificatie goedkoper is dan een fysieke vorm, is kortzichtig. Je lijkt op een boekhouder die maar een deel van de boekhouding meetelt.
Het is vooral eenzijdig. Het is het verplaatsen van risico's door dienstverleners naar individuen (met soms enorme impact) en naar de maatschappij (witwassen).

Verder ben ik het helemaal eens met wat deze Anoniem hierboven schreef.
11-12-2022, 15:51 door Anoniem
Door karma4:
Aangezien ik grote bezwaren heb tegen ten eerste biometrische identificatie/authenticatie (dat gebruik ik dus ook nergens), vervolgens zie dat de website gebruik maakt van Google diensten, en vervolgens een privacystatement lees waarvan de honden geen brood lusten, heb ik hier grote moeite mee en wens dit niet op deze manier te doen.

De gangbare gebruikelijke biometrische identificatie is fysiek naar een een van kantoren te gaan en aldaar de controle fysiek door een persoon te laten doen. Heb je enig idee hoe je die persoon moet inschalen voor betrouwbaarheid?
De kosten voor die klassieke werkwijze ga je toch hopelijk zelf ophoesten.

Reaal biedt dat in eerste instantie niet eens aan als optie voor en particulier. Die moet het maar doen met online.
Voor zakelijke klanten wilen ze die kosten blijkbaar wel maken. Dan is het opeens geen probleem on fysiek gecontroleerd te worden.


Vwb online biometrische identificatie: Als daar iets fout mee gaat en die gegevens die je aangeleverd hebt misbruikt worden, wie vergoedt dan die schade? Naar Reaal kun je dan wel fluiten denk ik. En de overheid geeft dan ook niet thuis. (niet hun probleem)
Reaal wilde niet eens dat de online aangeleverde spullen gemarkeerd of getagd werden. Dat is misbruik in de hand werken.
Hoe weet je dan of het Reaal was die blunderde?

Zolang er geen goede duidelijke waarborgen in wetgeving vastgelegd worden, incl hoe burgers beschermd kunnen worden tegen misbruik of andere schade doot online dienstverlening, zou een fysiek alternatief altijd (zonder extra kosten) door een bedrijf of de overheid beschikbaar gesteld moeten worden.

Hoeveel politici moeten eerst zelf zo'n schade ondervinden voordat ze wakker worden?


Op dit moment heb je maar een methode of je onvrede duidelijk te laten voelen bij zo'n bedrijf: Er vertrekken.
En hun de kosten daarvoor laten vergoeen.
Als genoeg klanten dat doen, stoppen ze vanzelf met deze onzin of bieden ze opeens wel alternatieven.
13-12-2022, 23:41 door Anoniem
Al een overwogen om eerst Reaal te authenticeren?
Is de persoon die jou de brief stjuurt tekenbevoegd?
Daartoe moet je natuurlijk ook een beeld opnemen van de CEO en die vergelijken met een foto van een betrouwbare plaats om die tekenbevoegdheid te controleren.
Gelijke monniken - gelijke kappen.

Was het een betrouwbare, verifieerbare link? AMEX kwam laatst met een http (geen s) en een speciale link voor deze DNB-compagne; gelijk de fraudedesk gebeld.
14-12-2022, 12:16 door karma4 - Bijgewerkt: 14-12-2022, 12:17
Door Anoniem: Van deze redenering moet ìk hoesten.
Ons hele leven, dwz de ambtelijke verwerking ervan, wordt verplaatst naar de online wereld.
Laat ik er even van uitgaan dat dat alléén gebeurt om kostentechnische redenen (goedkoper), maar inmiddels is ook duidelijk dat online (biometrische) identificatie ook veiligheidsissues met zich meebrengt die ook weer de nodige investeringen vereisen aan de kant van de aanbieder (overheid, banken, verzekeraars, etc) en de nodige risico's (meestal niet verzekerbaar) aan de kant van de burger.
Verslik je niet, Dat verplaatsen naar cyberwereld is niet meer tegen te houden. Het gaat net zoals de trekschuit vs stoomtrien. Wat op een moment de beste ervaring voor de prijs geeft is "the fittest".

Dat met die risico's komt ongeveer neer op trekschuit stoomtrein historie. Veel "het zou kunnen zijn dat" ofwel FUD.
De luddieten begrepen niets van de industrialisatie

Ik neem aan dat de huur daar lager is. De huidige vestiging bestaat overigens ongeveer twee jaar, na een verhuizing van een andere fysieke vestiging.
Prima verwijzing naar de boekhoudermentaliteit. Ooit waren banken en verzekeraars grote organisaties waar veel mensen werkten voor vrij banale administraties. Dat is nu veranderd naar het meeste werk aan KYC en wat gerommel in ICT.
14-12-2022, 13:10 door karma4 - Bijgewerkt: 14-12-2022, 13:11
Door Erik van Straten:
Om te beginnen: het komt in de praktijk véél minder vaak voor dat een fysiek gebouw, dat eruit ziet als zijnde van een organisatie (zoals een bank of een verzekeraar), nep blijkt te zijn - dan dat een website, die eruit ziet als zijnde van zo'n organisatie, nep is.
Ik ga de gangbare redenering volgen:
Het is niet uitgesloten dat het nep is, daarmee moet er wel een groot risico van fake bank locaties zijn.

Je ziet nu meteen een verschil, dat is in de cyberwereld vind men het een recht op vrijheid om zo'n nep locatie te hanteren. De privacy activisten beginnen meteen te roepen dat de privacy rechten van fraudeur in gevaar is.

Bovendien neemt het aantal aanvallen op "client devices" toe ... bij een client compromise, geheel vals zijn en invoer door jou kan naar een heel andere partij gaan dan jij denkt.
Met whatsapp fraude en wat meer zie je de misleiding uit onwetendheid.
Zelfde pleit: foute figuren aanpakken wegens strafbaar feit en inbreuk op privacy

Als je vervolgens authenticeert, zie je in een fysiek gebouw bij wie je dat doet (bij kritieke organisaties is de kans groot dat beveiligingscamera's beide personen filmen) en krijg je jouw identiteitsbewijs terug, terwijl je online geen flauw idee hebt wie (van een onbekend aantal personen met potentieel onbekende werkgevers) jouw "bewijs van identiteit" kunnen inzien en mogelijk voor een ander doel gebruiken, en/of hergebruiken.
Ik plaats dat bij de gangbare FUD. Genoeg mogelijkheden om vanuit toezicht dit te controleren, niet veel anders dan vroeger war een pennenstreek grote gevolgen kon hebben.

Het uitgangspunt dat live medewerkers in gebouwen van organisaties redelijk goed gescreend zijn en in de gaten worden gehouden, zal in de meeste gevallen terecht zijn. Bij legitieme online organisaties weet je dat niet, want die huren allerlei third parties in voor o.a. hosting (bij fake websites en/of een gecompromitteerd client device kun je er sowieso vanuit gaan dat je belazerd gaat worden).
De bewaking cartering schoonmaak worden en werden massaal uitbesteed. Niets bijzonders of afwijkends. Ook vroeger huurde men vaak een ander bedrijf in. Bijvoorbeeld transport en archivering.

maar online is de pakkans, voor bedriegers en mensen die zich laten misleiden, veel kleiner. M.b.t. de potentie voor misleiding: het is veel eenvoudiger om je online voor te doen als iemand anders, dan live.
Goed punt, geeft aan dat het hard nodig de pakkans online flink te vergroten.

maar als jij en ik het ergens over eens (lijken te?) zijn, is dat het kunnen overleggen van een kopie van een identiteitsbewijs geen bewijs van identiteit is.
Klopt dat betekent dat de authenticatie nooit met een kopie dan noemen van een nummer zou ogen werken.
Het noemen van een mailadres / logonid geeft je ook niet zo maar overal toegang toe.

In plaat van het als onbegrijpelijk neer te zetten zou een globale beschrijving van de werking openbaar moeten zijn. Het meeste valt aan eisen wel te deduceren maar geeft onvoldoende beeld hoe sterk zoiets nu is. Een ruw Mp4-tje bewegen beeld mogelijk andere kleuring (infra-rood) zijn wat opties.
Dan is er een kort fllmpje van aan de balie dat er bewijs getoond is. Een stukje vergelijk of de foto / persoon klopt.
19-12-2022, 23:36 door Anoniem
Door Anoniem: Nieuwe wetten, nieuwe eisen. Dus niets vreemd aan

Men is momenteel heel streng aan het handhaven hierop.

Over jouw beleving, je hebt hier van vast enige onderbouwing voor ipv alleen een mening?

Biometrie en fotos van je gezicht voor een verzekeraar is niet wettelijk verplicht

Geen enkele verzekeraar of bank heeft mijn ID , ze hebben het alleen even mogen inzien terwijl ik het vast houd

Mensen die hun kopie opsturen naar allerlei partijen vragen gewoon om problemen. Je BSN gekopieerd eenmaal en je hebt pech. De AP onderzoekt zelfs of de Belastingdienst de wet overtreed wegens het gebruik van de BSN als BTW nummer voor omzetbelasting van ZZPers , zoals ik

En Biometrie? Ik zoek wel een andere verzekeraar. Keuze genoeg


UnderTheDevil . . __/\_/\_/`'S%
21-12-2022, 21:56 door Anoniem
Raisin (banktussenpersoon) vraagt om een app of een webcam. Waarschijnlijk ook voor biometrische identificatie.
Ze hadden beter iemand langs kunnen sturen voor identificatie.

Dat zeggen ze pas nadat je alle gegevens hebt ingevuld. O.a. hoeveel vermogen je hebt en welk beroep. Ze willen ook afschrift van een officiele dienst zoals de Belastingdienst of energieleverancier.
31-12-2022, 14:52 door Anoniem
Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.
31-12-2022, 17:13 door Anoniem
Door Anoniem: Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.

Probeer eens te vragen welk mail adres zij van jou hebben/gebruiken .
Behoorlijke kans ook dat je dat in één of ander portal kunt zien of wijzigen .

En natuurlijk - kijk ook in de spam folder van dat mailadres .
31-12-2022, 18:46 door Anoniem
Door Anoniem: Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.
Blijven klagen, dan krijg je uiteindelijk een paar VVV-bonnen. Dit in de hoop dat je stopt met 'zeuren', het probleem blijft bestaan.
02-01-2023, 21:19 door Anoniem
Toch interessant dat Reaal eerst blijkt te hebben gelogen dat authenticatie alleen mogelijk was via de website met meekijken van Google. En dan AMP er op zetten als de klant te lastig blijft. We mogen hier uit leren dat moeilijk doen loont.

Wat ik vaker doe is gewoon terug liegen en de computer de schuld geven. Zo van: "ja sorry, de website doet het steeds niet op mijn apparaat" (even in het midden latend wiens schuld dat is). Dan kost het ze te veel werk om dat incident te analyseren en op te lossen. Met een beetje geluk tref je een menselijke medewerk(st)er die nog klantgericht is ook, en een passende oplossing verzint.

Want er is altijd een alternatief, immers was voor het jaar 1995 ook alles al mogelijk. Bijvoorbeeld authenticatie door mensen. Of een (kopie) paspoort opsturen per post met briefgeheim. Tuurlijk kan er dan iets fout gaan, maar de impact is dan stukken minder dan wanneer je gegevens meteen internationaal lekken.

En zeikerds over wat de kosten daarvan wel zijn, hebben niet begrepen dat er nog een hele andere ontwikkeling aan zit te komen: de helft van de toekomstige klanten is met een paar jaar functioneel analfabeet, waardoor ze niet meer om kunnen gaan met smartphones of niet begrijpen wat de meerwaarde is van een verzekering.
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352914/onderwijsinspectie-leesvaardigheid-lezen-basisonderwijs
03-01-2023, 08:53 door Anoniem
Door Anoniem: Toch interessant dat Reaal eerst blijkt te hebben gelogen dat authenticatie alleen mogelijk was via de website met meekijken van Google. En dan AMP er op zetten als de klant te lastig blijft. We mogen hier uit leren dat moeilijk doen loont.

Wat ik vaker doe is gewoon terug liegen en de computer de schuld geven. Zo van: "ja sorry, de website doet het steeds niet op mijn apparaat" (even in het midden latend wiens schuld dat is). Dan kost het ze te veel werk om dat incident te analyseren en op te lossen. Met een beetje geluk tref je een menselijke medewerk(st)er die nog klantgericht is ook, en een passende oplossing verzint.

Want er is altijd een alternatief, immers was voor het jaar 1995 ook alles al mogelijk. Bijvoorbeeld authenticatie door mensen. Of een (kopie) paspoort opsturen per post met briefgeheim. Tuurlijk kan er dan iets fout gaan, maar de impact is dan stukken minder dan wanneer je gegevens meteen internationaal lekken.

En zeikerds over wat de kosten daarvan wel zijn, hebben niet begrepen dat er nog een hele andere ontwikkeling aan zit te komen: de helft van de toekomstige klanten is met een paar jaar functioneel analfabeet, waardoor ze niet meer om kunnen gaan met smartphones of niet begrijpen wat de meerwaarde is van een verzekering.
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352914/onderwijsinspectie-leesvaardigheid-lezen-basisonderwijs

De kosten van digitale zg. "dienstverlening" (woehaha) zijn waarschijnlijk vaak hoger dan die van efficiënte, analoge dienstverlening (zoals voor het jaar 1995). Het gaat hier niet om dienstverlening of kostenbesparing, maar om precieze aansturing van zg. "klanten" (woehaha), om het smoren van protest en om gelegaliseerde dataroof (want die is zg. "nodig" omdat het via digitale systemenb gaat).

Dat de helft van de toekomstige klanten met een paar jaar functioneel analfabeet wordt, zullen Reaal en Nederlandse bedrijven en overheden niet als een probleem ervaren, integendeel. Dat biedt ze alleen maar een handig excuus om ALLE mensen als geïnfantiliseerde laboratoriumratten te gaan behandelen die met Jip en Janneke-propagandataal van hot naar her mogen worden "genudged" en wat later gewoon gecommandeerd.

Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.

Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.
Blijven klagen, dan krijg je uiteindelijk een paar VVV-bonnen. Dit in de hoop dat je stopt met 'zeuren', het probleem blijft bestaan.

Nogmaals: Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.
03-01-2023, 10:16 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Toch interessant dat Reaal eerst blijkt te hebben gelogen dat authenticatie alleen mogelijk was via de website met meekijken van Google. En dan AMP er op zetten als de klant te lastig blijft. We mogen hier uit leren dat moeilijk doen loont.

Wat ik vaker doe is gewoon terug liegen en de computer de schuld geven. Zo van: "ja sorry, de website doet het steeds niet op mijn apparaat" (even in het midden latend wiens schuld dat is). Dan kost het ze te veel werk om dat incident te analyseren en op te lossen. Met een beetje geluk tref je een menselijke medewerk(st)er die nog klantgericht is ook, en een passende oplossing verzint.

Want er is altijd een alternatief, immers was voor het jaar 1995 ook alles al mogelijk. Bijvoorbeeld authenticatie door mensen. Of een (kopie) paspoort opsturen per post met briefgeheim. Tuurlijk kan er dan iets fout gaan, maar de impact is dan stukken minder dan wanneer je gegevens meteen internationaal lekken.

En zeikerds over wat de kosten daarvan wel zijn, hebben niet begrepen dat er nog een hele andere ontwikkeling aan zit te komen: de helft van de toekomstige klanten is met een paar jaar functioneel analfabeet, waardoor ze niet meer om kunnen gaan met smartphones of niet begrijpen wat de meerwaarde is van een verzekering.
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352914/onderwijsinspectie-leesvaardigheid-lezen-basisonderwijs

De kosten van digitale zg. "dienstverlening" (woehaha) zijn waarschijnlijk vaak hoger dan die van efficiënte, analoge dienstverlening (zoals voor het jaar 1995). Het gaat hier niet om dienstverlening of kostenbesparing, maar om precieze aansturing van zg. "klanten" (woehaha), om het smoren van protest en om gelegaliseerde dataroof (want die is zg. "nodig" omdat het via digitale systemenb gaat).

Dat de helft van de toekomstige klanten met een paar jaar functioneel analfabeet wordt, zullen Reaal en Nederlandse bedrijven en overheden niet als een probleem ervaren, integendeel. Dat biedt ze alleen maar een handig excuus om ALLE mensen als geïnfantiliseerde laboratoriumratten te gaan behandelen die met Jip en Janneke-propagandataal van hot naar her mogen worden "genudged" en wat later gewoon gecommandeerd.

Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.

Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.
Blijven klagen, dan krijg je uiteindelijk een paar VVV-bonnen. Dit in de hoop dat je stopt met 'zeuren', het probleem blijft bestaan.

Nogmaals: Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.

Partijen zoals???????
Of wordt er binnenkort een nieuwe partij opgericht?
03-01-2023, 13:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: KNAB bank doet hetzelfde voor gewone bankzaken... natuurlijk pas nadat je er enkele tonnen opgezet hebt en iedereen dat bankrekening nummer kent.
de hufters.. allemaal onder het mom van u bent een terrorist en bewijs maar het tegengestelde door al jouw gegevens aan ons te geven, u weet wel, ons van de woekerpolissen, de toren-hypotheken en woekerrentes...
Trust us. we are the bank..

WWFT. Het is de wet in plaats van allerlei samenzweringen.

Dat het de wet is ben ik met je eens, maar aan de wet te voldoen kan op meerdere manieren:

- Knab heeft, om haar app te promoten, geprobeerd iedereen te dwingen die app te installeren omdat die nodig zou zijn voor het identificatieproces.
Kort daarna is de app verplicht geworden om in te kunnen loggen op jouw bankomgeving van Knab.

- Mijn dochter, recent 18 geworden, moest geidentificeerd worden door haar bank. Hiertoe heeft de bank een bedrijf ingehuurd dat bij ons langskwam om e.e.a. te regelen.

Het kan dus wel, alleen niet iedere bank doet dat op een nette manier.
04-01-2023, 09:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Toch interessant dat Reaal eerst blijkt te hebben gelogen dat authenticatie alleen mogelijk was via de website met meekijken van Google. En dan AMP er op zetten als de klant te lastig blijft. We mogen hier uit leren dat moeilijk doen loont.

Wat ik vaker doe is gewoon terug liegen en de computer de schuld geven. Zo van: "ja sorry, de website doet het steeds niet op mijn apparaat" (even in het midden latend wiens schuld dat is). Dan kost het ze te veel werk om dat incident te analyseren en op te lossen. Met een beetje geluk tref je een menselijke medewerk(st)er die nog klantgericht is ook, en een passende oplossing verzint.

Want er is altijd een alternatief, immers was voor het jaar 1995 ook alles al mogelijk. Bijvoorbeeld authenticatie door mensen. Of een (kopie) paspoort opsturen per post met briefgeheim. Tuurlijk kan er dan iets fout gaan, maar de impact is dan stukken minder dan wanneer je gegevens meteen internationaal lekken.

En zeikerds over wat de kosten daarvan wel zijn, hebben niet begrepen dat er nog een hele andere ontwikkeling aan zit te komen: de helft van de toekomstige klanten is met een paar jaar functioneel analfabeet, waardoor ze niet meer om kunnen gaan met smartphones of niet begrijpen wat de meerwaarde is van een verzekering.
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352914/onderwijsinspectie-leesvaardigheid-lezen-basisonderwijs

De kosten van digitale zg. "dienstverlening" (woehaha) zijn waarschijnlijk vaak hoger dan die van efficiënte, analoge dienstverlening (zoals voor het jaar 1995). Het gaat hier niet om dienstverlening of kostenbesparing, maar om precieze aansturing van zg. "klanten" (woehaha), om het smoren van protest en om gelegaliseerde dataroof (want die is zg. "nodig" omdat het via digitale systemenb gaat).

Dat de helft van de toekomstige klanten met een paar jaar functioneel analfabeet wordt, zullen Reaal en Nederlandse bedrijven en overheden niet als een probleem ervaren, integendeel. Dat biedt ze alleen maar een handig excuus om ALLE mensen als geïnfantiliseerde laboratoriumratten te gaan behandelen die met Jip en Janneke-propagandataal van hot naar her mogen worden "genudged" en wat later gewoon gecommandeerd.

Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.

Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik ben al weken met Reaal aan het bellen, in november de 1e brief ontvangen, er stond na herhaaldelijke email verzoeken wij u nog 1x om de mail met link voor identificatie uit te voeren blablabla. Maar geen enkele mail ontvangen, bellen met Reaal, binnen 3 weken zou ik die mail ontvangen. Inmiddels al 3x gebeld, de mail komt maar niet ernaar dreigen in de brief, dat als we dit niet doen, we daar problemen mee kunnen krijgen. Dit is toch te gek voor woorden.
Blijven klagen, dan krijg je uiteindelijk een paar VVV-bonnen. Dit in de hoop dat je stopt met 'zeuren', het probleem blijft bestaan.

Nogmaals: Hoog tijd voor fight-back tegen die hele technodictatuur waarvan Reaal maar één klein onderdeeltje is. Wakker worden, protesteren, samen met elkaar hindermacht en alternatieven ontwikkelen en gaan stemmen op partijen die de mens weer echt centraal stellen.

Partijen zoals???????
Of wordt er binnenkort een nieuwe partij opgericht?

Er zijn geen ideale partijen.Wanneer partijen macht krijgen worden ze na een tijdje corrupt. Zo zijn helaas de meeste mensen.
Op dit moment in NL komt er maar één niet zo fijne partij op tegen het corrupte kartel als geheel: FvD. Die ontkennen milieuproblemen maar dat is op dit moment van minder belang dan terugwinnen vrijheid en democratie.
Daarnaast kun je overwegen: BBB, SP, groep-Haga (of hoe die ook heten).
Of desnoods PvdDieren alhoewel die geen deuk in een pakje boter slaan en soms met kartel meestemmen omdat zich laten inpakken door misbruik van gezondheids- en milieudenken voor behoud kartelmacht en ze zijn bang om "er" niet bij te horen.
Groep-Omtzigt zou ook kunnen als die mee zouden doen. Die helpt echt mee feiten boven water krijgen maar stemt vervolgens vaak mee met het kartel.
PVV is voor mij off-limits vanwege leeg geblaat "tegen" en discriminatie bepaalde groepen en maar één poppetje (Wilders). Maar durft wel een paarl zaken bij de naam te noemen, dat is al een voordeel.
06-01-2023, 12:11 door Anoniem
Ik vond dit een interessante casus en heb navraag gedaan bij Athora, de eigenaar van Reaal. Het resultaat is dat Reaal klanten nu op de verificatiepagina een alternatieve identificatiemethode aangeboden krijgen. Zie https://www.reaal.nl/klantenservice/persoonsverificatie/. Ik heb gevraagd deze alternatieve verificatie ook elders op de Reaal site te communiceren.
06-01-2023, 12:12 door Peter Kulche _ Consumentenbond
Ik vond dit een interessante casus en heb navraag gedaan bij Athora, de eigenaar van Reaal. Het resultaat is dat Reaal klanten nu op de verificatiepagina een alternatieve identificatiemethode aangeboden krijgen. Zie https://www.reaal.nl/klantenservice/persoonsverificatie/. Ik heb gevraagd deze alternatieve verificatie ook elders op de Reaal site te communiceren.
06-01-2023, 13:13 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 06-01-2023, 13:14
Door PeterKulche: Ik vond dit een interessante casus en heb navraag gedaan bij Athora, de eigenaar van Reaal. Het resultaat is dat Reaal klanten nu op de verificatiepagina een alternatieve identificatiemethode aangeboden krijgen. Zie https://www.reaal.nl/klantenservice/persoonsverificatie/.
Misschien kijk ik met mijn neus, maar op die pagina zie ik geen andere authenticatiemethodes dan opsturen van paspoortscans en het maken van selfies.

Dat is géén betrouwbare authenticatie - en dit wordt, bij de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van AI/ML alleen maar zwakker. Met bijvoorbeeld als risico dat iemand anders zich kan voordoen als jou en later jouw verzekeringsgeld kan claimen. Bewijs jij dan maar dat het jouw verzekering is en niet van die ander.

De minst onbetrouwbare methode is nog steeds in levenden lijve bij een daartoe geautoriseerde medewerker die getraind is om vervalste identiteitsbewijzen te herkennen. Waarbij ook nog eens het risico op lekken van digitale "authenticerende" gegevens het kleinst is.

Gegevens waar een kwaadwillende niets mee zou moeten kunnen, maar waarvan juist dit soort online flutauthenticatie het tegendeel bewijst.

Dit deugt van geen kanten, waarom snappen zo weinig mensen dat? Om vergelijkbare redenen ga je online stemmen ook nooit veilig krijgen: je weet niet zeker genoeg wie iemand is (of deze niet meer dan 1x stemt) en als je dat wel denkt te weten, weet je dus ook waarop die persoon gestemd heeft.

We moeten simpelweg gaan toegeven dat sommige dingen online (op afstand) niet veilig genoeg zijn, zeker niet met de middelen die we nu hebben.
06-01-2023, 13:32 door Peter Kulche _ Consumentenbond
Dag Erik,
Er staat nu op de verificatiepagina ' Wil je dit niet? Neem dan contact met ons op.' En in de FAQ staat ' Kun je het antwoord op je vraag over identificatie niet vinden? Of wil je liever geen biometrische identificatie? Bel ons dan tussen 09.00 en 17.00 uur via ons speciale telefoonnummer: (..) '. De info kan misschien nog beter gepresenteerd. Dat heb ik al gevraagd.
06-01-2023, 13:32 door Anoniem
Je weet niet eens wie als levende stemt of over het graf bijvoorbeeld. Stalin zei al, maakt niet uit wie stemt, maar wie telt bepaalt. Onthou die naar goed als burger.

Digi-stemnen kan dus gemakkelijk frauduleus verlopen, zeker als iemand al voor het sluiten van de stembus met de overwinning wordt gefeliciteerd door een bevriend staatshoofd.

Vroeger had je nog weleens een vraag bij identiteit vastellen, waar zelfs iedere cybercriminelen, die zich bezig houdt met fraude met persoonsgegevens, niet direct aan dacht: 'Wat is de voornaam van uw moeder en grootmoeder van moeders kant?'.

We zullen nu wel toe gaan werken naar een persoonlijke dna tag of een onderhuidse chip. Pas als alle wereld bewoners zo te identificeren zijn, kan cybercriminaliteit van een bepaalde soort niet meer anoniem plaatsvinden (denk aan afperssoftware verspreiders).

Ook iedereen laten in laten checken helpt niet,
omdat sommigen diensten die aan rechtshandhaving doen daarvan vrijgesteld moeten kunnen worden, alsmede de ultieme machthebbers zelve.

Kan zijn dat Reaal al een voorschot je neemt op de digitale en CBDC plannetjes van de EU en Nederland als bestaande EU-district.
Wie zal het zeggen?

#obserwator
06-01-2023, 14:30 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Erik van Straten:
Door PeterKulche: Ik vond dit een interessante casus en heb navraag gedaan bij Athora, de eigenaar van Reaal. Het resultaat is dat Reaal klanten nu op de verificatiepagina een alternatieve identificatiemethode aangeboden krijgen. Zie https://www.reaal.nl/klantenservice/persoonsverificatie/.
Misschien kijk ik met mijn neus, maar op die pagina zie ik geen andere authenticatiemethodes dan opsturen van paspoortscans en het maken van selfies.

Dat is géén betrouwbare authenticatie - en dit wordt, bij de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van AI/ML alleen maar zwakker. Met bijvoorbeeld als risico dat iemand anders zich kan voordoen als jou en later jouw verzekeringsgeld kan claimen. Bewijs jij dan maar dat het jouw verzekering is en niet van die ander.

De minst onbetrouwbare methode is nog steeds in levenden lijve bij een daartoe geautoriseerde medewerker die getraind is om vervalste identiteitsbewijzen te herkennen. Waarbij ook nog eens het risico op lekken van digitale "authenticerende" gegevens het kleinst is.

Gegevens waar een kwaadwillende niets mee zou moeten kunnen, maar waarvan juist dit soort online flutauthenticatie het tegendeel bewijst.

Dit deugt van geen kanten, waarom snappen zo weinig mensen dat? Om vergelijkbare redenen ga je online stemmen ook nooit veilig krijgen: je weet niet zeker genoeg wie iemand is (of deze niet meer dan 1x stemt) en als je dat wel denkt te weten, weet je dus ook waarop die persoon gestemd heeft.

We moeten simpelweg gaan toegeven dat sommige dingen online (op afstand) niet veilig genoeg zijn, zeker niet met de middelen die we nu hebben.

Eens met Erik van Straten. De redenen dat dit niet wordt toegegeven bestaan uit financiële en politieke belangen en een klakkeloos geloof in technische / technocratische pseudo-"oplossingen" waarbij men de daardoor veroorzaakte (nieuwe) problemen en risico's negeert of externaliseert.

Door Peter Kulche _ Consumentenbond: Dag Erik,
Er staat nu op de verificatiepagina ' Wil je dit niet? Neem dan contact met ons op.' En in de FAQ staat ' Kun je het antwoord op je vraag over identificatie niet vinden? Of wil je liever geen biometrische identificatie? Bel ons dan tussen 09.00 en 17.00 uur via ons speciale telefoonnummer: (..) '. De info kan misschien nog beter gepresenteerd. Dat heb ik al gevraagd.

Dit is typisch de reactie van een vertegenwoordiger van een institutie die zogenaamd opkomt voor gewone mensen ("consumenten"), maar reeds grotendeels is ingekapseld door het technocratische bewind. De Consumentenbond zou van Athora/Reaal moeten eisen (ja, u leest het goed: eisen, niet "polderen" als nederlagenstrategie) dat de verschillende identificatiemethoden op een GELIJKWAARDIGE manier worden gepresenteerd, dus even laagdrempelig, EN met een waarschuwing voor de extra risico's die op korte maar vooral ook op lange termijn voor gewone mensen optreden bij biometrische identificatie.

Als we op een pakje sigaretten de risico's moeten aangeven, dan moeten we dat bij digitale "pakketjes" al helemaal doen, gezien de enorme maatschappelijke en persoonlijke impact daarvan.

M.J.
06-01-2023, 14:49 door Erik van Straten
Door Peter Kulche _ Consumentenbond: Dag Erik,
Er staat nu op de verificatiepagina ' Wil je dit niet? Neem dan contact met ons op.' En in de FAQ staat ' Kun je het antwoord op je vraag over identificatie niet vinden? Of wil je liever geen biometrische identificatie? Bel ons dan tussen 09.00 en 17.00 uur via ons speciale telefoonnummer: (..) '. De info kan misschien nog beter gepresenteerd. Dat heb ik al gevraagd.
Dank!

Ik moest "Hoe kan ik Reaal bereiken als ik nog vragen heb over de identificatie?" uitklappen om dit te zien (ik had wel onderaan onder "Ik wil me (nog) niet identificeren, wat gebeurt er nu?" gekeken).

Ik begrijp niet waarom dit soort partijen geen gebruikmaken van dezelfde dienst die gemeentehuizen bieden, nl. het "legaliseren van een handtekening" (het gaat in dit geval niet om een handmatige handtekening, maar om identiteitsverificatie door een bevoegde ambtenaar).

Als die stadhuismedewerker een digitaal ondertekend bewijs van authenticatie - voor een eenduidig doel en op een specifiek (time-stamped, digitaal ondertekend) tijdstip - afgeeft (evt. e-mailt naar de burger of direct verzendt naar de vragende organisatie) zou dit een boel potentiële ellende kunnen voorkomen.

Oftewel, iets als:
Heden, 6 januari 2023 om 14:30 verscheen voor mij, op het gemeentehuis van <de gemeente>,

Dhr. Erik van Straten

Geboren dd-mm-jjjj te <geboorteplaats>

Ten bate van Reaal Verzekeringen N.V. heb ik de identiteit van dhr. Erik van Straten met succes geverifieerd aan de hand van zijn paspoort met nummer 1234567890 geldig t/m 01-01-2060.

Dit bewijs van authenticatie is geldig tot uiterlijk 20 januari 2023 (14 dagen na afgifte).

Was (digitaal) getekend,
A.M.B. Tenaar

<digitale handtekening>
<digitaal ondertekende timestamp door trusted third party>
06-01-2023, 15:06 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Erik van Straten:
Door Peter Kulche _ Consumentenbond: Dag Erik,
Er staat nu op de verificatiepagina ' Wil je dit niet? Neem dan contact met ons op.' En in de FAQ staat ' Kun je het antwoord op je vraag over identificatie niet vinden? Of wil je liever geen biometrische identificatie? Bel ons dan tussen 09.00 en 17.00 uur via ons speciale telefoonnummer: (..) '. De info kan misschien nog beter gepresenteerd. Dat heb ik al gevraagd.
Dank!

Ik moest "Hoe kan ik Reaal bereiken als ik nog vragen heb over de identificatie?" uitklappen om dit te zien (ik had wel onderaan onder "Ik wil me (nog) niet identificeren, wat gebeurt er nu?" gekeken).

Ik begrijp niet waarom dit soort partijen geen gebruikmaken van dezelfde dienst die gemeentehuizen bieden, nl. het "legaliseren van een handtekening" (het gaat in dit geval niet om een handmatige handtekening, maar om identiteitsverificatie door een bevoegde ambtenaar).

Als die stadhuismedewerker een digitaal ondertekend bewijs van authenticatie - voor een eenduidig doel en op een specifiek (time-stamped, digitaal ondertekend) tijdstip - afgeeft (evt. e-mailt naar de burger of direct verzendt naar de vragende organisatie) zou dit een boel potentiële ellende kunnen voorkomen.

Oftewel, iets als:
Heden, 6 januari 2023 om 14:30 verscheen voor mij, op het gemeentehuis van <de gemeente>,

Dhr. Erik van Straten

Geboren dd-mm-jjjj te <geboorteplaats>

Ten bate van Reaal Verzekeringen N.V. heb ik de identiteit van dhr. Erik van Straten met succes geverifieerd aan de hand van zijn paspoort met nummer 1234567890 geldig t/m 01-01-2060.

Dit bewijs van authenticatie is geldig tot uiterlijk 20 januari 2023 (14 dagen na afgifte).

Was (digitaal) getekend,
A.M.B. Tenaar

<digitale handtekening>
<digitaal ondertekende timestamp door trusted third party>

Ik denk niet dat een gemeente bereid zou zijn om zonder vergoeding (bv. "leges") dergelijke hand- en spandiensten te verrichten voor een groot aantal commerciële organisaties zoals Reaal. De kosten hiervan zouden worden doorberekend aan de consument, ofwel rechtstreeks door zo'n gemeente zelf, ofwel via Reaal.

De vraag zou moeten worden gesteld waarom er heden ten dage allerlei "verificatiemethoden" als noodzakelijk worden beschouwd terwijl dat twintig of veertig jaar geleden niet het geval was. Heeft dat misschien te maken met wijzigingen die de afgelopen decennia zijn aangebracht in de manier waarop onze samenleving is ingericht, inclusief een gebrek aan regulering ten aanzien van commerciële "dienstverleners" zoals Reaal? Reaal zou gewoon verplicht moeten worden om te voorzien in privacyvriendelijke identificatie.

Reaal: "Ja maar, ja maar, dan moeten wij overal kantoren openen, en dat is niet efficiënt!"

Antwoord: "Dat is wel efficiënt voor burgers die hun privacy willen behouden. Als Reaal extra controle nodig acht, dan moet Reaal daarvoor privacy-vriendelijke voorzieningen bieden. Wees eens creatief - ga bijvoorbeeld samenwerken met andere verzekeraars en banken. Als samenwerking mogelijk is voor een Geldmaat (flappentap), dan is samenwerking ook mogelijk voor privacy-vriendelijke authentificatie met respect voor data-minimalisatie. Als het daarentegen de overheid is die extra verificatie verplicht stelt, dan zou de overheid het daarmee veroorzaakte privacy-probleem niet over de schutting moeten gooien naar verzekeraars en/of burgers, maar zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor een oplossing."

M.J.
06-01-2023, 15:25 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
De vraag zou moeten worden gesteld waarom er heden ten dage allerlei "verificatiemethoden" als noodzakelijk worden beschouwd terwijl dat twintig of veertig jaar geleden niet het geval was. Heeft dat misschien te maken met wijzigingen die de afgelopen decennia zijn aangebracht in de manier waarop onze samenleving is ingericht, inclusief een gebrek aan regulering ten aanzien van commerciële "dienstverleners" zoals Reaal?

Of komt het door het alsmaar toenemend aantal burgers wat er geen been in ziet om zelfs met iets als een begrafenis
verzekering al te gaan frauderen?
Ok dit geval is niet specifiek gericht op begrafenis verzekeringen maar op financiele dienstverlening in het algemeen.
Maar ook daar voor geldt dat allerlei "moeilijke toestanden" niet voor de lol of als onderdeel van een gigantisch complot
om de burger te pesten worden ingevoerd, maar uitsluitend en alleen als reactie op de door diezelfde burger gepleegde
fraude en andere wandaden.
06-01-2023, 16:44 door majortom - Bijgewerkt: 06-01-2023, 16:46
Door Peter Kulche _ Consumentenbond: Ik vond dit een interessante casus en heb navraag gedaan bij Athora, de eigenaar van Reaal. Het resultaat is dat Reaal klanten nu op de verificatiepagina een alternatieve identificatiemethode aangeboden krijgen. Zie https://www.reaal.nl/klantenservice/persoonsverificatie/. Ik heb gevraagd deze alternatieve verificatie ook elders op de Reaal site te communiceren.
Mijn identificatie is ondertussen achter de rug: de medewerker van de AMP groep is aan de deur geweest (het zit nog niet goed bij Reaal, want ondertussen krijg ik nog steeds mails om een afspraak voor identificatie te maken e.d.: die negeer ik vooralsnog maar even).

Door Anoniem 15:25:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
De vraag zou moeten worden gesteld waarom er heden ten dage allerlei "verificatiemethoden" als noodzakelijk worden beschouwd terwijl dat twintig of veertig jaar geleden niet het geval was. Heeft dat misschien te maken met wijzigingen die de afgelopen decennia zijn aangebracht in de manier waarop onze samenleving is ingericht, inclusief een gebrek aan regulering ten aanzien van commerciële "dienstverleners" zoals Reaal?

Of komt het door het alsmaar toenemend aantal burgers wat er geen been in ziet om zelfs met iets als een begrafenis
verzekering al te gaan frauderen?
Ok dit geval is niet specifiek gericht op begrafenis verzekeringen maar op financiele dienstverlening in het algemeen.
Maar ook daar voor geldt dat allerlei "moeilijke toestanden" niet voor de lol of als onderdeel van een gigantisch complot
om de burger te pesten worden ingevoerd, maar uitsluitend en alleen als reactie op de door diezelfde burger gepleegde
fraude en andere wandaden.
Ten eerste vraag ik me ten zeerste af hoe je met een overlijdensrisicoverzekering kunt witwassen, maar wanneer iemand een idee heeft ben ik zeer benieuwd.

Ten tweede gaat het me niet over identificatie an sich (hoewel ik het vreemd vind om dat 20 jaar na dato nog te moeten doen), maar dat er (oorspronkelijk) enkel een digitale manier wordt geboden. Op het moment dat zo'n maatschappij een verzekering kan afsluiten is eea te regelen via bijvoorbeeld een tussenpersoon; op het momenf dat de maatschappij er niet direct geld aan verdient moet de "klant" zich maar schikken in de methodes van de verzekeraar.

Tenslotte is er nog zoiets als proportionaliteit. Waarom moet iedereen zich identificeren (meermaals als je bij meerdere maatschappijen zit) omdat een klein deel van de burgers criminele bedoelingen heeft. Zou er geen andere manier zijn? Steeds weer wordt ingezet op (digitale) techniek terwijl eea ook heel goed anders kan (bijvoorbeeld analoog via kantoren/tussenpersonen e.d.). De privacy van de burger wordt keer op keer gecompromitteeerd vanwege de drang (uit kostenbespating(!)) die wordt uitgeoefend om alles maar digitaal en online te moeten doen.

Ik zie overigens de volgende discussie (maar nu met ABN AMRO) al weer aankomen. Het lijkt er namelijk op dat ze binnen niet al te lange tijd de app verplicht willen stellen om online te kunnen bankieren. Voorlopig wacht ik rustig af, maar voel de volgende klachtenbrief alweer aankomen.
06-01-2023, 17:27 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door majortom 16:44:
Door Anoniem 15:25:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
De vraag zou moeten worden gesteld waarom er heden ten dage allerlei "verificatiemethoden" als noodzakelijk worden beschouwd terwijl dat twintig of veertig jaar geleden niet het geval was. Heeft dat misschien te maken met wijzigingen die de afgelopen decennia zijn aangebracht in de manier waarop onze samenleving is ingericht, inclusief een gebrek aan regulering ten aanzien van commerciële "dienstverleners" zoals Reaal?

Of komt het door het alsmaar toenemend aantal burgers wat er geen been in ziet om zelfs met iets als een begrafenis
verzekering al te gaan frauderen?
Ok dit geval is niet specifiek gericht op begrafenis verzekeringen maar op financiele dienstverlening in het algemeen.
Maar ook daar voor geldt dat allerlei "moeilijke toestanden" niet voor de lol of als onderdeel van een gigantisch complot
om de burger te pesten worden ingevoerd, maar uitsluitend en alleen als reactie op de door diezelfde burger gepleegde
fraude en andere wandaden.
Ten eerste vraag ik me ten zeerste af hoe je met een overlijdensrisicoverzekering kunt witwassen, maar wanneer iemand een idee heeft ben ik zeer benieuwd.

Dat vraag ik me ook af. Voor mij persoonlijk is het minder relevant, want ik verwacht niet om ooit iets te verdienen aan een overlijdensrisicoverzekering, en ook niet om iemand anders daar iets aan te laten verdienen. Ik hou mijn leven en sterven graag simpel. Ik wil mijn dierbaren niet belasten met gedoe met een verzekeraar als Reaal wanneer ik overlijd. Als het met Nederland of Europa zo slecht zou gaan dat in geval van een overlijden ik of mijn dierbaren straks alleen dankzij een uitkering van een overlijdensrisicoverzekering het hoofd boven water zouden kunnen houden, dan is het sterk de vraag of zo'n uitkering in een dergelijke situatie voldoende soelaas zou bieden... Bovendien wil ik helemaal niet toe naar een situatie waarin de solidariteit met elkaar zo ver is afgebrokkeld, dat iemand zonder geld bijvoorbeeld bij ziekte geen adequate zorg meer krijgt - zoals op dit moment in het VK bijvoorbeeld al steeds vaker voorkomt (om van de USA nog maar te zwijgen).

Ten tweede gaat het me niet over identificatie an sich (hoewel ik het vreemd vind om dat 20 jaar na dato nog te moeten doen), maar dat er (oorspronkelijk) enkel een digitale manier wordt geboden. Op het moment dat zo'n maatschappij een verzekering kan afsluiten is eea te regelen via bijvoorbeeld een tussenpersoon; op het momenf dat de maatschappij er niet direct geld aan verdient moet de "klant" zich maar schikken in de methodes van de verzekeraar.

Die twee ("identificatie an sich" en "alleen een digitale manier") zijn nauw met elkaar verbonden. Dit is de harteloze controle-maatschappij waar we ingerommeld en -gepusht worden. We zijn op dit moment op weg naar een systeem waarbij we ons in enige vorm zelfs moeten identificeren als we een broodje shoarma kopen. Als je een andere kant op wilt, zul je fundamentelere vragen moeten stellen dan alleen de eerstelijns-vraag "waarom telkens alleen digitaal?".

Tenslotte is er nog zoiets als proportionaliteit. Waarom moet iedereen zich identificeren (meermaals als je bij meerdere maatschappijen zit) omdat een klein deel van de burgers criminele bedoelingen heeft. Zou er geen andere manier zijn? Steeds weer wordt ingezet op (digitale) techniek terwijl eea ook heel goed anders kan (bijvoorbeeld analoog via kantoren/tussenpersonen e.d.). De privacy van de burger wordt keer op keer gecompromitteeerd vanwege de drang (uit kostenbespating(!)) die wordt uitgeoefend om alles maar digitaal en online te moeten doen.

Een belangrijke reden is dat we worden gepusht om elkaar te wantrouwen en onszelf calculerend, harteloos en egoïstisch te gedragen (sleutelwoord: neoliberalisme) - zodat we verdeeld raken en makkelijke prooien worden voor diegenen die de controlesystemen beheersen en/of in eigendom hebben, en die er zelf al een dergelijke, inhumane attitude op na houden (uiteraard gemaskeerd met de nodige windowdressing inclusief zelfbedrog - Trump, Musk, Poetin, Von der Leyen en Andrew Tate vinden zichzelf supercool - en het ontbreekt ze niet aan bewonderaars).

Ik zie overigens de volgende discussie (maar nu met ABN AMRO) al weer aankomen. Het lijkt er namelijk op dat ze binnen niet al te lange tijd de app verplicht willen stellen om online te kunnen bankieren. Voorlopig wacht ik rustig af, maar voel de volgende klachtenbrief alweer aankomen.

Dan ben ik je voor geweest. Ik heb over dat plan al een klacht ingediend, die zoals ik verwachtte afgewimpeld werd met een nietszeggend bericht van de klachtenafdeling. Maar ik heb de waarschuwing daar alvast neergelegd - als ze het gaan doen, ga ik ook wat doen. Overigens betwijfel ik of ze daarvan onder de indruk zullen zijn. Men dekt elkaar in de geledingen van het Nederlandse bewind (inclusief de in naam "onafhankelijke" rechterlijke macht). De leiding van Nederlandse grootbanken is over het algemeen tamelijk gewetenloos - voor hen is hun geweten zoiets als fraai behang dat ze op de spiegel plakken waar ze eigenlijk in zouden moeten kijken. Ze denken dat ze een geweten hebben, maar eigenlijk zien ze alleen het behang dat ze op hun spiegel hebben geplakt. Het is tijd voor een nieuwe bank die reële privacy als USP (Unique Selling Point) inzet, beetje vergelijkbaar met Protonmail, maar dan niet voor mailen maar voor geldzaken. Een bank die bouwt op lokale vertrouwensnetwerken.

Maar het gevestigde bewind zal er uiteraard alles aan doen om zo'n initiatief te smoren - bijvoorbeeld door onhaalbare eisen te stellen alvorens er een bankvergunning wordt verleend.

M.J.
06-01-2023, 17:52 door Erik van Straten
Door Anoniem (#obserwator): We zullen nu wel toe gaan werken naar een persoonlijke dna tag of een onderhuidse chip. Pas als alle wereld bewoners zo te identificeren zijn, kan cybercriminaliteit van een bepaalde soort niet meer anoniem plaatsvinden (denk aan afperssoftware verspreiders).
Die aanname is onjuist.

Vereist is namelijk ook dat de authenticerende partij betrouwbaar is. Als deze dat niet is, kan deze zich als een AitM (Attacker in the Middle) richting een derde partij voordoen als jou, en jou zo een poot uitdraaien.

Daarom wordt het EC-plan voor een identiteitsbewijs in je smartphone voor "online authenticatie" (ook indien met IRMA) een ramp, vooral voor minder digitaal vaardigen. Als de één of andere vage (of gehackte) webshop jou vraagt met jouw digitale ID te authenticeren, is het erg lastig te voorkomen dat een aanvaller (met toegang tot die website) jouw authenticatiegegevens uitwisselt met een andere site (onzichtbaar voor jou) waar die aanvaller bijv. producten met Klarna o.i.d. (pay later) koopt, maar natuurlijk niet bij jou laat afleveren.

Waarschijnlijk laat zo'n wallet-ID-app wel zien met welk doel en bij wie precies en op welk exact moment je authenticeert, maar met enige social engineering en "lijkt op" informatie zullen mensen op het verkeerde been worden gezet.

Voor de check hoe oud je bent (online slijter, casino, xxx) is zo'n smartphone-identiteitsbewijs natuurlijk ook larie: je vraagt gewoon of je de smartphone van een oudere broer of ouder vriendje mag lenen (desnoods met een smoes).

De eerste en allerbelangrijkste vraag die je bij authenticatie moet stellen is: "kan het gaan om een identiteitsfraudeur die zich voordoet als"? Oftewel, gegeven een authenticatiescenario, hoe moeilijk is het voor een fraudeur om hier misbruik van te maken?

Probeer niet (zeker niet meteen) de vraag te stellen "welk voordeel zou een identiteitsfraudeur daarmee kunnen hebben"? De meeste mensen (ook ik) zijn totaal niet zo creatief dat zij in een oogwenk alle profitabele scenario's kunnen bedenken (alhoewel ik een stuk verder kom dan "ik heb niks te verbergen"), maar vroeger of later lukt een kwaadwillende (soms bij toeval of na een samenloop van omstandigheden) dat wel. En helaas bestaan er gekken die alleen maar zoveel mogelijk schade willen aanrichten (denk maar aan Putin et al).

Authenticatie in levenden lijve is al knap lastig betrouwbaar te krijgen, betrouwbare online authenticatie is m.i. onmogelijk - in elk geval met de kennis, de middelen en de internet-infrastructuur die we nu hebben.

Dit nog even los van wie iemand echt is: gegeven https://nos.nl/artikel/2458635-chinese-copycats-klonen-van-huisdieren-neemt-hoge-vlucht-in-china kun je erop wachten tot er mensen met identiek DNA rondlopen (voor zover dat nu al niet zo is, big business natuurlijk). Hebben we straks toch zo'n onderhuidse chip-met-BSN nodig (die hopelijk niet gekloond kan worden)...
06-01-2023, 18:41 door Anoniem
Door majortom:
Tenslotte is er nog zoiets als proportionaliteit. Waarom moet iedereen zich identificeren (meermaals als je bij meerdere maatschappijen zit) omdat een klein deel van de burgers criminele bedoelingen heeft. Zou er geen andere manier zijn?
Misschien, maar daar ga jij (en ik) niet over!
Het is ZOOO gemakkelijk om bij alles te zeggen "kan dat niet op een andere manier"... op een gegeven moment is
er een besluit genomen wat de manier is, niet door Reaal maar door de regering, en goedgekeurd door het parlement.
Om daar dan bij Reaal over te gaan klagen heeft weinig zin.

Steeds weer wordt ingezet op (digitale) techniek terwijl eea ook heel goed anders kan (bijvoorbeeld analoog via kantoren/tussenpersonen e.d.).
Wellicht in een lage-lonen land ja. Maar wij leven in een land waar kantoren of tussenpersonen heel duur zijn en dus
wordt geprobeerd die niet in te zetten en zelfs uit te faseren. Dat heeft NIKS te maken met "privacy van de burger wordt keer op keer gecompromitteeerd", dat melk je er alleen maar zelf uit.
Toen ik jong was kwamen de bakker, de melkman en de schillenboer aan de deur.
Nu niet meer. Werd te duur. Maar dat is geen "complot om de privacy te compromitteren" (of andere complotten zoals de mensen hier overal achter menen te zien).
06-01-2023, 21:28 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Erik van Straten: (...) Authenticatie in levenden lijve is al knap lastig betrouwbaar te krijgen, betrouwbare online authenticatie is m.i. onmogelijk - in elk geval met de kennis, de middelen en de internet-infrastructuur die we nu hebben.

Dit nog even los van wie iemand echt is: gegeven https://nos.nl/artikel/2458635-chinese-copycats-klonen-van-huisdieren-neemt-hoge-vlucht-in-china kun je erop wachten tot er mensen met identiek DNA rondlopen (voor zover dat nu al niet zo is, big business natuurlijk). Hebben we straks toch zo'n onderhuidse chip-met-BSN nodig (die hopelijk niet gekloond kan worden)...

Of misschien gaat de overheid kloners wettelijk verplichten om tijdens het kloonproces serienummers en echtheidskenmerken in het gekloonde DNA zelf aan te brengen. Waarmee vervolgens weer gefraudeerd kan worden...

De gekte zit in de obsessieve wens om dingen en levende wezens volledig te beheersen. Een goede tuinier probeert niet z'n tuin volledig te beheersen, maar probeert de vitale kracht van en in planten ook ruimte te geven om tot z'n recht te komen, en om de tuinier te overtuigen. Wanneer gaan wetenschappers, technici, bestuurders en het grote publiek beseffen dat ze bij het beïnvloeden van hun omgeving in essentie niet meer kunnen zijn dan goede tuiniers? En ook niet zouden moeten willen?

M.J.
06-01-2023, 22:09 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 06-01-2023, 22:10
In Wyoming gaat op 1 juli 2023 een wet in die het werkgevers toestaat om personeel te vragen vrijwillig een "microchip" te laten implanteren. Er staan regels in die dwang zouden moeten voorkomen, maar de vraag is of je daar, als werknemer, veel aan hebt: https://www.wyoleg.gov/Legislation/2023/SF0072.

Bron: https://infosec.exchange/@strugglebus/109643672321793396

Aanvulling, @Redactie: dank voor het clickable maken van infosec.exchange (Mastodon) links!
06-01-2023, 23:45 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door majortom:
Tenslotte is er nog zoiets als proportionaliteit. Waarom moet iedereen zich identificeren (meermaals als je bij meerdere maatschappijen zit) omdat een klein deel van de burgers criminele bedoelingen heeft. Zou er geen andere manier zijn?
Misschien, maar daar ga jij (en ik) niet over!
Het is ZOOO gemakkelijk om bij alles te zeggen "kan dat niet op een andere manier"... op een gegeven moment is
er een besluit genomen wat de manier is, niet door Reaal maar door de regering, en goedgekeurd door het parlement.
Om daar dan bij Reaal over te gaan klagen heeft weinig zin.

De wet (AVG) verplicht zowel Reaal als de regering om te kijken of het kan op een andere, meer privacy-vriendelijke manier. Dat heet het "subsidiariteitsbeginsel". Maar de regering en bedrijven houden zich niet aan die wet, de AP gedoogt dat (in strijd met haar handhavingsplicht, die ook in de AVG staat) en de rechters (van laag tot hoog) legaliseren dat door de wet te negeren. Ze voelen zich kennelijk verplicht de wetsschenders te faciliteren.

Jouw uitspraak getuigt van minachting voor zowel rechtsstaat als democratie. Van jou moeten mensen gewoon eens in de vier jaar een stembiljet aanvinken en verder hun bek houden. Want klagen "is niet zinvol". Tja, wat zouden Mandela, Havel, de suffragettes etc. daarvan gezegd hebben? Zij klaagden en voerden actie en daarom leven we nu in (de restanten van) vrijheid.

Steeds weer wordt ingezet op (digitale) techniek terwijl eea ook heel goed anders kan (bijvoorbeeld analoog via kantoren/tussenpersonen e.d.).
Wellicht in een lage-lonen land ja. Maar wij leven in een land waar kantoren of tussenpersonen heel duur zijn en dus
wordt geprobeerd die niet in te zetten en zelfs uit te faseren. Dat heeft NIKS te maken met "privacy van de burger wordt keer op keer gecompromitteeerd", dat melk je er alleen maar zelf uit.

Het digi-drammen heeft ALLES te maken met de jacht op persoonsgegevens van mensen. Het is een keuze om het zo te organiseren als nu gebeurt, en om de "kosten" van dingen zo toe te schrijven als nu gebeurt. De kosten van digitalisering zijn gigantisch en digitalisering gaat eveneens gepaard met allerlei dure kantoren en tussenpersonen. Maar dat wordt verdoezeld, dat zie je niet duidelijk terug in de begrotingen en jaarrekeningen. Geen insider heeft er belang bij om dat inzichtelijk en transparant te maken. Die weten aan welke kant hun boterham belegd is.

Toen ik jong was kwamen de bakker, de melkman en de schillenboer aan de deur.
Nu niet meer. Werd te duur.

Dat zou nog steeds helemaal niet te duur zijn als de geldstromen anders verdeeld zouden worden. Er is allerlei techniek bijgekomen, maar toch worden zogenaamd allerlei goede dingen "onbetaalbaar". Dat is het gevolg van keuzes om het geld naar sommige dingen toe te laten stromen (bijv. onnodig vliegverkeer, overconsumptie, robotisering en allerlei winstmakerij van rijke investeerders) en het geld weg te halen van allerlei andere zaken (bijvoorbeeld algemene zorg, d.w.z. handen aan het bed, die nu opeens "te duur" zou zijn geworden, terwijl allerlei medisch-technologische hoogstandjes zogenaamd niet "te duur" zijn). Het is een niet-democratisch genomen keuze om dingen die voor gewone mensen van belang zijn, "te duur" te gaan vinden en het geld (d.w.z. de tijd en energie van mensen) een andere kant op te sluizen.

Hoeveel mensen zitten er tegenwoordig in een kantoor "helpdesks" te bemensen die vooral dienen om mensen af te houden en het bos in te sturen, bijvoorbeeld in geval van digitaal veroorzaakte problemen? Terwijl die helpdesk-medewerkers ook zorg zouden kunnen verlenen of onderwijs zouden kunnen geven, als ze behoorlijk werden opgeleid en gevormd. Of anders inderdaad lekker brood zouden kunnen bakken. Daar zouden ze meer mee bijdragen dan met het oplezen van standaardsmoesjes waarom de zoveelste vorm van digitale dienstverlening het weer eens "incidenteel" (/not) laat afweten.

Maar dat is geen "complot om de privacy te compromitteren" (of andere complotten zoals de mensen hier overal achter menen te zien).

Het is geen complot in klassieke zin, met één iemand of klein groepje die één enkel "project" bedenkt dat uitgevoerd moet worden. Maar het is wel een complot in een meer complexe zin, dat stukje bij beetje is uitgedacht en proefondervindelijk uitgewerkt als een "programma" en een "ideologie" door een netwerk van geprivilegeerde mensen, waaronder bijvoorbeeld de leden van de "Chicago school" die aan de wieg hebben gestaan van het neoliberalisme, d.w.z. het zover mogelijk doordrijven van "extractie" (het leegroven van mens en natuur). Lees bijvoorbeeld "The Shock Doctrine" van Naomi Klein - of wil jij dat niet lezen?

Zoals miljardair Buffet zich liet ontvallen: "Er is een klassestrijd gaande. En mijn klasse is aan het winnen." Digitalisering wordt door die klasse ingezet als wapen om zich nog meer dominantie te verwerven. En dat wordt verkocht met propaganda over de vermeende "onvermijdelijkheid" ervan en naïef of pseudo-idealisme over "digitale inclusiviteit".

Een grote meerderheid die wil overleven en/of mee wil graaien uit de ruif doet daaraan mee en kiest ervoor in deze onderdrukkende, inhumane ideologie te geloven en die in praktijk te brengen. Het appeleert ook aan mensen met een autoritaire, anti-democratische mindset. Daarvan zijn er genoeg in onze maatschappij. Dat is na WO2 alleen tijdelijk ondergronds gegaan en komt sinds ongeveer 1980 alweer steeds meer naar boven, de laatste jaren versneld. Dat gebeurt aan de politieke rechterflank en aan de linkerflank, maar vooral ook - en dat is het meest verontrustend - in het politieke centrum, bijv. bij D66, VVD, CDA, PvdA, GL.

Kortzichtig, slecht begrepen eigenbelang viert hoogtij. De prijs gaat vooral betaald worden door volgende generaties.

Jij lijkt je prima te kunnen vinden in de roof die momenteel wordt gepleegd - op het milieu, op de privacy en vrijheid van mensen, op het zelfrespect van mensen.

M.J.
07-01-2023, 09:03 door Anoniem
In Duitsland kan je je identiteit laten controleren op het postkantoor van Deutsche Post. Dat werkt via een 'coupon' die je kunt tonen in een filiaal van Deutsche Post waar je de dienst "Postident durchführen" beschikbaar is.

Deutsche Post doet ook online verificatie met een smartphone of webcam.

In Nederland moet er een alternatief worden gegeven voor film identificatie. Die zijn er genoeg, zoals ter plekke laten controleren door een mobiele dienst of op kantoor controleren.
07-01-2023, 10:33 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Jouw uitspraak getuigt van minachting voor zowel rechtsstaat als democratie. Van jou moeten mensen gewoon eens in de vier jaar een stembiljet aanvinken en verder hun bek houden.
Nogmaals, het zit niet zoals jij denkt dat het zit. Je zit door te draaien in een waanidee, en je gaat overal beren zien.
Doen wel meer mensen hoor, dat kan gebeuren, maar anderen gaan jouw waan niet als de waarheid zien hoevaak je
het ook herhaalt. Ja sommige anderen hier op het forum wel, het staat er hier om bekend een complotdenkershol te zijn.

En wat die democratie betreft: je mag er zelf wat anders van gedacht hebben, maar dat is toch echt hoe democratie werkt.
Bij democratie zoals dat in westerse landen gebruikelijk is (er zijn een paar uitzonderingen) ben jij als burger NIET in de
positie om te bepalen wat er in detail besloten wordt. Jij mag MENSEN kiezen (in de meeste gevallen alleen als leden
van een PARTIJ) die jou vertegenwoordigen in een regering en/of parlement, en DIE MENSEN die nemen de beslissingen.
Wat zij beslissen dat is democratisch besloten. OOK als jij het er niet mee eens bent, OOK als jij vindt dat er andere
mogelijkheden geweest waren. Zelfs als de meerderheid van het volk dat vindt.
Dit is overwegend ook wel een goed idee. Want als je op ieder detailbesluit gaat doen wat de meerderheid van de mensen
wil dan krijg je "we willen allemaal 200 vakantiedagen en het dubbele loon" er natuurlijk makkelijk doorheen. Een
volksvertegenwoordiger zou de voor- en nadelen van beslissingen moeten afwegen niet alleen in het eigen belang van
de betrokkenen maar ook in het algemene belang. Als het algemene belang is dat fraude moet worden teruggedrongen
en de implementatie daarvan is dat iedereen zich moet identificeren bij het aangaan van contracten op financieel gebied,
en dat is de beslissing die genomen is, dan kan het best zijn dat JIJ, of zelfs de meerderheid van de bevolking, het niet
fijn vindt dat je je moet identificeren omdat fraude bestreden moet worden, en dat "er andere mogelijkheden waren", maar
toch is dat dan de democratisch genomen beslissing en die zul je moeten accepteren.

Er is een kleine groep die de hakken in het zand zet en zich hier luidruchtig laat horen bij alle "technologie", maar het
overgrote deel van de bevolking is er hardstikke blij mee. Ook een onderdeel van democratie is dat de meerderheid meer
invloed heeft op wat er gebeurt dan de minderheid. Dat is soms slikken, maar slikken is beter voor je eigen gemoedsrust
dan er steeds maar over tekeer gaan.
07-01-2023, 11:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door majortom: Steeds weer wordt ingezet op (digitale) techniek terwijl eea ook heel goed anders kan (bijvoorbeeld analoog via kantoren/tussenpersonen e.d.).
Wellicht in een lage-lonen land ja. Maar wij leven in een land waar kantoren of tussenpersonen heel duur zijn en dus wordt geprobeerd die niet in te zetten en zelfs uit te faseren. Dat heeft NIKS te maken met "privacy van de burger wordt keer op keer gecompromitteeerd", dat melk je er alleen maar zelf uit.
Toen ik jong was kwamen de bakker, de melkman en de schillenboer aan de deur.
Nu niet meer. Werd te duur. Maar dat is geen "complot om de privacy te compromitteren" (of andere complotten zoals de mensen hier overal achter menen te zien).
Wat jij zegt komt erop neer dat digitalisering een gevolg is van economische processen, in eerste instantie lijkt het goedkoop omdat je (administratieve) processen kunt automatiseren en dus kunt bezuinigen op de factor "arbeid" (mensen ontslaan), iets waar de factor "kapitaal" altijd op uit is: zo onafhankelijk mogelijk worden van de factor "arbeid", of anders gezegd, de factor "arbeid" zoveel mogelijk onder controle houden (in de VS gaan ze zelfs zo ver om vakbonden feitelijk onmogelijk te maken).
Je hebt met jouw visie dus gelijk..... binnen het huidige economische systeem (kapitalisme). Digitalisering is een vorm van automatisering waar werkgevers (als groep) altijd op uit zijn.
De visie op de factor "arbeid", op werkende mensen dus, is daarbij puur instrumenteel: hoe kunnen we zoveel mogelijk winst maken met zo weinig mogelijk kosten (arbeiders).
Het hoeft daarom niet te verbazen dat privacy (een kwaliteit van o.a. arbeiders) geen enkele rol van betekenis speelt, privacy is niet van belang in de economie, net zo min als andere menswaardige aangelegenheden; alles wordt in het economische proces tot "waar" gemaakt, dat is eigen aan economie. (Het enige wat je daarom kunt doen is zoveel mogelijk terreinen van het menselijke leven uit de economie te halen. Dit kan alleen door een aantal fundamentele wetten in onze samenleving opnieuw ter discussie te stellen.)
Voor de staat is privacy iets wat tegengesteld is aan haar behoefte van een zo transparant mogelijke burger. Hoe transparanter, hoe gemakkelijker te hanteren in bestuurlijke processen (w.o. fraudebestrijding van mensen die zich onttrekken aan burgerplichten, zoals bijvoorbeeld belasting betalen).

Het digitaliseren van processen leidt tot het verminderen van privacy voor iedereen die eraan deelneemt en die niet over de nodige 'know how' beschikt om zich met de juiste hard- en software de talrijke "meekijkers" van het lijf te houden - dat is dus alleen weggelegd voor een zeer kleine minderheid van doorgewinterde ICT-ers, die e.e.a. deels zelf hebben gebouwd (en die overigens ook steeds meer de pas wordt afgesneden door de staat/ EU).
Voor de rest geldt: je gaat voor de leeuwen. Je kunt geloof hechten aan de talrijke beloftes van regering/EU en consorten dat ze hun "uiterste best" doen om de privacy van hun burgers te beschermen, maar dat is 'window dressing' om de gewone burger (en zichzelf?) in een min of meer comateuse toestand te brengen.
Wanneer deze uit zijn coma ontwaakt en ontdekt dat al zijn armen en benen zijn geamputeerd is het nog tijd genoeg om hem/haar op de hoogte te brengen van de "onverwachte complicaties" die tijdens de operatie ("U wordt er alleen maar beter van") zijn opgetreden.
Het verlies van privacy is kortom een plezierig bijproduct van digitale automatisering voor de staat. Iets waar ze sowieso nooit vies van kan zijn. Dat is ook de reden waarom ze dit niet tegenhoudt, waarom zou ze?
En nee, dit is geen complot van gisteren of vandaag, dit "complot" wordt al eeuwen lang uitgevoerd en steeds meer verfijnd door staat en bedrijfsleven in eendrachtige samenwerking. Alles "ten gerieve van het volk" uiteraard.
Aan jou, te bepalen inhoeverre je het daarmee eens bent.
07-01-2023, 11:17 door Anoniem
Door Anoniem: In Duitsland kan je je identiteit laten controleren op het postkantoor van Deutsche Post. Dat werkt via een 'coupon' die je kunt tonen in een filiaal van Deutsche Post waar je de dienst "Postident durchführen" beschikbaar is.

In Nederland moet er een alternatief worden gegeven voor film identificatie. Die zijn er genoeg, zoals ter plekke laten controleren door een mobiele dienst of op kantoor controleren.

Ga eens buiten kijken. In Nederland zijn de postkantoren al jaren geleden allemaal GESLOTEN.
Net als de meeste bankkantoren. Deze methode werkt hier dus niet meer, en als dit wel zou worden ingevoerd zou het
weer klachten regenen dat "het kantoor zover weg is" of dat "het personeel in de supermarkt niet gekwalificeerd is voor
dit werk".
07-01-2023, 12:33 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 07-01-2023, 12:36
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Jouw uitspraak getuigt van minachting voor zowel rechtsstaat als democratie. Van jou moeten mensen gewoon eens in de vier jaar een stembiljet aanvinken en verder hun bek houden.
Nogmaals, het zit niet zoals jij denkt dat het zit. Je zit door te draaien in een waanidee, en je gaat overal beren zien.
Doen wel meer mensen hoor, dat kan gebeuren, maar anderen gaan jouw waan niet als de waarheid zien hoevaak je
het ook herhaalt. Ja sommige anderen hier op het forum wel, het staat er hier om bekend een complotdenkershol te zijn.

Je hebt geen argumenten, dus je verklaart wat ik naar voren breng maar tot "waanidee". Oké...

En wat die democratie betreft: je mag er zelf wat anders van gedacht hebben, maar dat is toch echt hoe democratie werkt.

Het is duidelijk dat jij je nooit serieus hebt beziggehouden met wat mensen in de loop der tijd hebben gezegd en in praktijk hebben gebracht m.b.t. democratie.

Bij democratie zoals dat in westerse landen gebruikelijk is (er zijn een paar uitzonderingen) ben jij als burger NIET in de positie om te bepalen wat er in detail besloten wordt. Jij mag MENSEN kiezen (in de meeste gevallen alleen als leden
van een PARTIJ) die jou vertegenwoordigen in een regering en/of parlement, en DIE MENSEN die nemen de beslissingen.
Wat zij beslissen dat is democratisch besloten. OOK als jij het er niet mee eens bent, OOK als jij vindt dat er andere
mogelijkheden geweest waren. Zelfs als de meerderheid van het volk dat vindt.

Je verwijst hier naar het concept van "representatieve democratie". Al tientallen jaren is er in Nederland en elders van vele kanten kritiek op het feit dat onze formele "representatieve democratie" in de praktijk steeds minder democratisch wordt. Dit is mede het gevolg van een enge, formalistische, procedurele opvatting van wat "democratie" zou zijn. Mensen met een autoritaire en utilistische mindset zien "democratie" als niet meer dan een formaliteit om het uitoefenen van macht een legaal tintje te geven.

Ik noem één recent voorbeeld van iemand die daarover iets in de media heeft gezegd, nl. David van Reybrouck:

In 2011-2012 bezielde Van Reybrouck de G1000, een taalgrensdoorbrekende burgertop die 1000 Belgen liet overleggen voor een betere democratie. Aansluitend hierop publiceerde hij in 2013 het pleidooi Tegen verkiezingen, waarin hij pleit voor een deliberatieve democratie gebaseerd op loting. Van Reybrouck pleitte ook voor invoering van het preferendum in het klimaatbeleid, om daarmee lastige patstellingen zoals bij de protestbeweging van de gele hesjes te overstijgen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Van_Reybrouck

Ik ben het zeker niet op alle punten met Van Reybrouck eens, maar hij onderkent in ieder geval het probleem en denkt er tenminste wel over na, in plaats van zoals jij gemakzuchtig wat loze tekst de wereld in te slingeren.

Jij vervolgt:

Door Anoniem: Dit is overwegend ook wel een goed idee. Want als je op ieder detailbesluit gaat doen wat de meerderheid van de mensen wil dan krijg je "we willen allemaal 200 vakantiedagen en het dubbele loon" er natuurlijk makkelijk doorheen.(...)

Hier komt jouw negatieve aanname over het verstand van gewone mensen tot uiting, en tegelijk jouw supernaïeve aanname dat parlementariërs en bewindslieden opeens wèl met vooruitziende blik over de lange termijn zouden nadenken en die het zwaarst zouden laten wegen. In Nederland zien we al tientallen jaren dat wetgevers zich op de korte termijn richten, ten koste van de lange termijn. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, zorg, onderwijs, sociale cohesie en inclusie. En als het dan ontzettend misgaat, dan zijn onze zg. "democratische volksvertegenwoordigers" plotseling in meerderheid voor autoritaire maatregelen die allerlei mensen kapot maken (zie aanloop Toeslagenaffaire, Stikstofcrisis, energieprijzen, negeren van grondrechten en burgerrechten etc.).

Er is een kleine groep die de hakken in het zand zet en zich hier luidruchtig laat horen bij alle "technologie", maar het overgrote deel van de bevolking is er hardstikke blij mee. (...)

Als ik naar het nieuws kijk en naar recente opiniepeilingen, dan is het overgrote deel van de bevolking helemaal niet blij met alle "technologie" en de manier waarop sommige technologie op dit moment iedereen door de strot wordt geduwd, in het nauwe eigenbelang van een klein groepje tech-bazen en hun politieke zetbazen. Door middel van propaganda en een bijna-monopolie in de mainstream-media (MSM) wordt aan heel veel mensen wel wijsgemaakt dat ze hier blij mee moeten zijn, maar steeds meer mensen beginnen daar doorheen te prikken. De consequenties van dit inhumane wanbeleid worden steeds zichtbaarder. Als dit zo doorgaat, raken we bijna allemaal onze vrijheid en menselijke waardigheid kwijt.

Voor de rest valt me vooral op dat jij op het grootste deel van mijn vorige bijdrage NIET inhoudelijk reageert. Oké... Misschien ben jij zo´n minister, ("communicatie-")ambtenaar of manager die gewend is onwelgevallige kritiek te negeren. Daar kun je mee doorgaan tot de wal het schip op enig moment keert. Tot mensen echt boos worden en verder gaan dan alleen een geel vestje aan te trekken.

Wel jammer dat jij en mensen zoals jij het zover laten komen. Heel veel andere mensen zullen daar grote schade door ondervinden.

M.J.
07-01-2023, 12:49 door Erik van Straten
Door Anoniem: Er is een kleine groep die de hakken in het zand zet en zich hier luidruchtig laat horen bij alle "technologie", maar het
overgrote deel van de bevolking is er hardstikke blij mee. Ook een onderdeel van democratie is dat de meerderheid meer
invloed heeft op wat er gebeurt dan de minderheid. Dat is soms slikken, maar slikken is beter voor je eigen gemoedsrust
dan er steeds maar over tekeer gaan.
Ik hoop dat je mij niet tot die groep rekent, want ik ben helemaal niet tegen alle "technologie".

Wel ben ik tegen technologie die beloftes niet waarmaakt en/of risico's naar klanten verplaatst, vooral als daar geen (of met extreme tegenzin) redelijke alternatieven voor worden geboden - voor mensen die geen gebruik kunnen maken van die nieuwe technologiën en/of die dat een te groot risico vinden.

Waarbij zij zich, in een deel van de gevallen, toch maar laten overhalen want "vooruitgang". Om, als ze vervolgens in digitale fraude trappen, voor idiote "hoe dom kan je zijn" sukkels worden uitgemaakt - ook op deze site.
07-01-2023, 13:09 door Anoniem
Door Anoniem(..) Als het algemene belang is dat fraude moet worden teruggedrongen en de implementatie daarvan is dat iedereen zich moet identificeren bij het aangaan van contracten op financieel gebied, en dat is de beslissing die genomen is, dan kan het best zijn dat JIJ, of zelfs de meerderheid van de bevolking, het niet fijn vindt dat je je moet identificeren omdat fraude bestreden moet worden, en dat "er andere mogelijkheden waren", maar toch is dat dan de democratisch genomen beslissing en die zul je moeten accepteren.
TS beschrijft het tweeledige probleem dat hij zich twintig jaar na afsluiten van het contract moet heridentificeren en dat dan ook nog op een manier die wettelijk niet is afgedekt (biometrisch).

Het idee van permanente noodzaak tot heridentificatie (bent U wel echt degene die hier op de geboorteakte staat?) - want waar stopt dit ooit? - is een gevolg van het feit dat dit technisch mogelijk is (en alles wat technisch mogelijk is dat implementeren wij gewoon meteen, techniek wordt nooit een strobreed in de weg gelegd).
Dit zal ertoe leiden dat de heridentificatie wordt omgebouwd naar een real time volgen van elk individu.
Gaat U daartégen stemmen?

Er is een kleine groep die de hakken in het zand zet en zich hier luidruchtig laat horen bij alle "technologie", maar het overgrote deel van de bevolking is er hardstikke blij mee. Ook een onderdeel van democratie is dat de meerderheid meer invloed heeft op wat er gebeurt dan de minderheid. Dat is soms slikken, maar slikken is beter voor je eigen gemoedsrust dan er steeds maar over tekeer gaan.
Het overgrote deel van de bevolking, ook wel de massa genoemd, blinkt niet uit in fantasie en creativiteit, heeft het druk met van alles en nog wat en houdt zich al helemaal niet bezig met het nadenken over de consequenties van eigen gedrag/handelen - ook wel zelfreflectie genoemd. Het overgrote deel heeft kortom genoeg aan eigen sores en wil niet teveel lastig gevallen worden met die van anderen.
Het overgrote deel heeft het "algemeen belang" uitbesteed aan de democratisch daarvoor aangestelde personen in de veronderstelling dat die dat wel goed zullen behartigen; bij dit laatste kunnen de nodige vragen gesteld worden.
Het overgrote deel heeft kortom een informatietekort én een gedragsprobleem.

Om te voorkomen dat de overgrote meerderheid de hele samenleving in de afgrond stort (onder het genot van Netflix en popcorn/drankje) zijn er heel veel schreeuwers nodig die roepen waar we op af stormen.
Dat hoort ook bij een democratie want waarvoor is ze anders uitgevonden?
Democratie is immers een proces van collectieve wilsvorming.
En sommigen willen zich niet in de afgrond storten en schreeuwen, jawel, Moord en Brand.
Tot ook jij je gemoedsrust kwijt bent en net zo ongelukkig bent met de huidige ontwikkelingen als zij (al) zijn.
07-01-2023, 14:12 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem: In Duitsland kan je je identiteit laten controleren op het postkantoor van Deutsche Post. Dat werkt via een 'coupon' die je kunt tonen in een filiaal van Deutsche Post waar je de dienst "Postident durchführen" beschikbaar is.

In Nederland moet er een alternatief worden gegeven voor film identificatie. Die zijn er genoeg, zoals ter plekke laten controleren door een mobiele dienst of op kantoor controleren.

Ga eens buiten kijken. In Nederland zijn de postkantoren al jaren geleden allemaal GESLOTEN.
Net als de meeste bankkantoren. Deze methode werkt hier dus niet meer, en als dit wel zou worden ingevoerd zou het
weer klachten regenen dat "het kantoor zover weg is" of dat "het personeel in de supermarkt niet gekwalificeerd is voor
dit werk".

Lekker nihillistisch. "We hebben het hier binnen al jaren geleden kapot gemaakt, dus het werkt hier niet." Je bent zelf degene die niet buiten wilt kijken.

Dit is het zg. "argument" van een bully op een schoolplein die met geweld een voldongen feit creëert: "Ga eens in de spiegel kijken. Ik heb je gezicht allang aan gort GESLAGEN. Je bent dus een lelijkerd geworden. Daarom ga ik jou nog meer op je gezicht slaan, want ik hou niet van lelijkerds. En als ik je niet meer op je gezicht zou slaan, dan zou het van jouw kant ook wel weer klachten regenen dat ik je in je maag trap of dat wij jou links laten liggen."

Op deze manier laat je heel treffend de mentaliteit en de logica zien van de bullies in de maatschappij die ons met hun digitale vuisten dwingen om privacy-schendingen te ondergaan. In dit concrete geval de bullies bij Reaal.

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.