image

Is client-side scanning geen verplichting om mee te werken aan je eigen veroordeling?

woensdag 12 juli 2023, 11:07 door Arnoud Engelfriet, 50 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: De politieke druk om chatdiensten te verplichten client-side scanning in te voeren wordt steeds sterker. Je eigen telefoon gaat dan jouw berichten beoordelen of deze vermeend strafbare content bevatten en informeert in dat geval handhavingsdiensten. Hoezo is dit geen overtreding van het nemo tenetur-beginsel dat je niet mag worden verplicht om mee te werken aan je eigen veroordeling?

Antwoord: De discussie over client-side scanning wordt steeds heviger. Recent liet onze minister van Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld weten dat zij een motie hiertegen niet zal uitvoeren. De politieke interesse in dit alternatief voor serverside achterdeurtjes is er dus zeker.

Deze vraag raakt aan een fundamenteel, punt: waarom zou je zulke software moeten installeren of tolereren? Je bent immers niet verplicht mee te werken aan je eigen veroordeling, aldus dat "nemo tenetur" beginsel. Gedwongen oom agent bellen als jij strafbare zaken op je telefoon hebt, dat lijkt daar wel mee in strijd.

Zoals ieder rechtsbeginsel is ook deze aan de nodige nuances onderhevig. De Europese mensenrechtenjurisprudentie is zodanig dat je alleen van een overtreding mag spreken als het gaat om dingen die afhankelijk van jouw wil zijn. Een vingerafdruk bij iemand nemen is dus geen overtreding van dat verbod, want die vinger die is er los van de wil van de verdachte. Een wachtwoord moeten vertellen is iets dat je weet, dus dat valt dan wel onder die wil van de verdachte. Daarom mag de politie je wel onder dwang je vingerafdruk afnemen, maar kun je niet worden verplicht je wachtwoord te onthullen.

De vraag komt dus neer op of zo'n CSS tool te zien is als iets dat los van jouw wil opereert. Bij een achterdeur in een e2e encryptie oplossing is iedereen het daar wel over eens volgens mij: als de politie bij de dienstverlener mee kan lezen, dan word ik niet gedwongen mee te werken aan mijn veroordeling - ze verzamelen gewoon bewijs waar ze bij kunnen. Je zou bij zo'n CSS tool hetzelfde betoog kunnen houden: de client rapporteert wat 'ie ziet en de politie acteert daarop.

Dit sluit aan bij een recente trend over hoe decryptiebevelen te construeren. De Franse rechter heeft daar een brede interpretatie op: dat nemo tenetur gaat alleen over dingen die echt uit jouw hoofd komen en verder niet bestaan, dus zeg maar een bekentenis. De content op je telefoon ook. Dat is een feitelijk gegeven. Daarom kun je dus (in die visie) wél gedwongen worden de code te geven zodat men bij die content kan en daarmee het bewijs tegen jou kan bekijken.

Vanuit die redenering is een CSS tool dus ook géén overtreding van nemo tenetur: die content bestaat wederom los van jou op je telefoon, dus dat we mee mogen kijken is geen dwang naar jou dat jij iets moet vertellen dat alleen jij weet. Misschien is dit te vergelijken met een operatie waarbij de politie een camera boven je pc ophangt en zo het wachtwoord afkijkt plus wat er zoal op je scherm gebeurt. Dat mag (met machtiging r-c bij ernstige misdrijven) en levert dan geen schending van nemo tenetur op.

Waarmee ik niet wil zeggen dat het dus allemaal in orde is en dat CSS tools legaal zijn. Ik denk alleen niet dat je er komt met "het is verboden bewijs tegen jezelf te moeten geven".

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (50)
12-07-2023, 11:22 door Anoniem
"je alleen van een overtreding mag spreken als het gaat om dingen die afhankelijk van jouw wil zijn. Een vingerafdruk bij iemand nemen is dus geen overtreding van dat verbod, want die vinger die is er los van de wil van de verdachte. "

Dat kan zijn. Echter de wil om mijn vinger te bewegen zodat er een vingerafdruk van gemaakt kan worden lijkt mij wel degelijk afhankelijk van mijn wil. En dus is het nemo tenetur-beginsel van toepassing. Terverduidelijking: Als er geweld moet worden gebruikt om een vingerafdruk te nemen dan wil ik niet. Dus ook dat maakt duidelijk dat het afhankelijk is van mijn wil.l
Hetzelfde geldt voor het toegang moeten verlenen tot mijn telefoon. Daarbij kan ik kiezen om dat niet te willen. Dus is het afhankelijk van mijn wil, dus is het nemo tenetur-beginsel van toepassing lijkt mij.
12-07-2023, 11:26 door Anoniem
Wetten en de interpretatie zijn altijd leuk.

Er kan een wet (op Aarde) gemaakt worden die de natuur verplicht om alle vallende objecten, omhoog te laten vallen, op straffen van een boete of eenzame oplsuiting.
De natuur zal zich daar weinig van aantrekken, en objecten nopg steeds naar beneden laten vallen.
Ongeacht wat de wetgever of rechter "wil" dat er gebeurt.

Die term "wil" is een leuke.

De politie mag onder dwang je vingerafdruk afnemen.
Maar als jij echt niet "wil", dan gebeuet het niet.
Of de politie moet je vingers mogen breken om die vinegrfadrukken af te nemen.

Idem voor het afgeven van een code voor je telefoon.
"Wil"je niet, dan gebeurt het niet.
Dan kan die franse rechter hoog of laag springen, hij krijgt hem niet.


En ja, daar kunnen ze je voor straffen. een boete of opsluiten tot je meewerkt of zo.
Maar dat wordt dan een strijd tussen twee "willen". Die van de rechter en die van jezelf.
Wie is er het koppigst of heeft de langste adem. (wel zo slim zijn om dan de aandacht van de pers op te zoeken!)


Voor dat CSS ook. De overheid kan het wel willen, maar als ITer blokkeer ik alle/mijn communicatie waar ik invloed op heb en die me niet bevalt.
"Phone Home" gaat dus sowieso niet gebeuren.
Niet omdat ik iets illegaals doe. Maar als principe kwestie.

Het is de wetgever die mij (en alle andere europeanen) bestempelt als (potentieel) crimineel zonder enige bewijslast.
En dáár weiger ik aan mee te werken.
12-07-2023, 11:27 door Anoniem
Ik snap de analyses die uitgaan van perfect werkende CSS tooling niet zo. Het Europese voorstel noemt een error rate van 0.01% laag. Whatsapp alleen al verwerkt zo'n 100 miljard berichten per dag. Met die lage error rate zou dat vertalen naar 10 miljoen false positives aan meldingen per dag. Nu is whatsapp maar een enkele dienst en de EU is niet de gehele wereld, maar ik denk dat je in het optimistische scenario al rekening moet houden met een orde van grootte aan miljoenen false positives per dag die worden doorgezet. Ook als je van mening bent dat het geen surveillance is als het op het apparaat van de eindgebruiker plaatsvind is dit alleen al aan verzamelde false positives massa surveillance te noemen.
12-07-2023, 11:35 door johanw
In de praktijk gaat dat nemo tenetur beginsel natuurlijk gewoon zo ver ingeperkt worden als technisch mogelijk is. Als die hersenscanner er komt waardoor men gedachten kan lezen wordt die ook gewoon als bewijs ingezet, je herseninhoud is er immers gewoon.

Het wordt veel relevanter software te gebruiken die gewoon weigert om css uit te voeren - Signal zie ik dat niet mplementeren, en WhatsApp gaf ook al publiekelijk aan dat niet te doen. En als het toch gebeurt is een fork van Signal zo gemaakt, en aangepaste versies van WhatsApp bestaan nu ook al dus ook daar zal het wel uit te slopen zijn.
12-07-2023, 11:53 door Anoniem
Door johanw: Als die hersenscanner er komt waardoor men gedachten kan lezen wordt die ook gewoon als bewijs ingezet, je herseninhoud is er immers gewoon.
Hersenscanner bestaat inmiddels ook...
https://www.emotiv.com/epoc-x/
(en kijk even naar de prijzen)
Het interpretteren van signalen zal vast wel enorm goed met AI kunnen.
12-07-2023, 12:02 door Anoniem
nemo tenetur is helaas afgeschaft.
12-07-2023, 13:23 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw: Als die hersenscanner er komt waardoor men gedachten kan lezen wordt die ook gewoon als bewijs ingezet, je herseninhoud is er immers gewoon.
Hersenscanner bestaat inmiddels ook...
https://www.emotiv.com/epoc-x/
(en kijk even naar de prijzen)
Het interpretteren van signalen zal vast wel enorm goed met AI kunnen.

Die AI droomt er wel een interpretatie bij.
In het straatje van zijn opdrachtgevers natuurlijk.
En die hebben helemaaaaal geen vooroordelen. Het komt niet eens bij ze op dat ze ze zouden kunnen hebben.
12-07-2023, 13:25 door Reinder
Door Anoniem: Ik snap de analyses die uitgaan van perfect werkende CSS tooling niet zo. Het Europese voorstel noemt een error rate van 0.01% laag. Whatsapp alleen al verwerkt zo'n 100 miljard berichten per dag. Met die lage error rate zou dat vertalen naar 10 miljoen false positives aan meldingen per dag. Nu is whatsapp maar een enkele dienst en de EU is niet de gehele wereld, maar ik denk dat je in het optimistische scenario al rekening moet houden met een orde van grootte aan miljoenen false positives per dag die worden doorgezet. Ook als je van mening bent dat het geen surveillance is als het op het apparaat van de eindgebruiker plaatsvind is dit alleen al aan verzamelde false positives massa surveillance te noemen.

100 miljard berichten is alleen geen 100 miljard verstuurde attachments. Het zijn files op de telefoon die de gebruiker via zo'n chat-app wil delen die gescanned moeten worden. Ik weet niet hoeveel dit zijn, maar geen 100 miljard.
Natuurlijk blijft, met een error-rate van 0.01% (hoe is die trouwens vastgesteld?) het aantal false positives vele malen groter dan het aantal echte hits. Al was het maar omdat daags na het ingaan van zo'n verplichting de mensen die echt op die manier dergelijke bestanden willen verspreiden overstappen op een product dat die maatregel niet implementeert.
12-07-2023, 13:33 door Reinder
Door Anoniem:<snip> Echter de wil om mijn vinger te bewegen zodat er een vingerafdruk van gemaakt kan worden lijkt mij wel degelijk afhankelijk van mijn wil. En dus is het nemo tenetur-beginsel van toepassing. ..

Dat is niet precies hoe het gezien wordt. Het is, in de redenatie, niet van toepassing omdat die vinger, en daarmee de afdruk, bestaat, als een fysiek object in de wereld. Jouw vinger is niet iets dat alleen en uitsluitend bestaat in jouw beleving of gedachten. Daarom mag de afdruk gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden, om dezelfde reden als waarom een hamer die in jouw schuurtje ligt onderzocht mag worden op sporen van een misdrijf.

Dat jij niet wil meewerken aan het afnemen van je vingerafdruk is een andere kwestie; de afdruk bestaat, dus mag die onderzocht worden. Als jij niet wil meewerken wordt dwang gebruikt om de vingerafdruk af te nemen, om dezelfde reden als waarom je schuurtje zal worden opengebroken om de hamer te onderzoeken als jij niet wil meewerken aan het openen van de deur van je schuurtje.

Waar jij niet aan hoeft mee te werken is aan het verstrekken van informatie die in jouw hoofd zit. Dus als jij niet de combinatie van je kluis wil geven, dan zal die worden opengebroken als dat noodzakelijk geacht wordt omdat de kluis zelf bestaat los van wat er in jouw hoofd omgaat. Je kan echter niet gedwongen worden die combinatie af te staan.
12-07-2023, 14:26 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw: Als die hersenscanner er komt waardoor men gedachten kan lezen wordt die ook gewoon als bewijs ingezet, je herseninhoud is er immers gewoon.
Hersenscanner bestaat inmiddels ook...
https://www.emotiv.com/epoc-x/
(en kijk even naar de prijzen)
Het interpretteren van signalen zal vast wel enorm goed met AI kunnen.

Maar als je dan een mantra van "123456789 k*twouten" in je hoofd hebt en niet aan de echte code denkt dan kunnen ze lang wachten.
12-07-2023, 14:29 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem: Ik snap de analyses die uitgaan van perfect werkende CSS tooling niet zo. Het Europese voorstel noemt een error rate van 0.01% laag. Whatsapp alleen al verwerkt zo'n 100 miljard berichten per dag. Met die lage error rate zou dat vertalen naar 10 miljoen false positives aan meldingen per dag. Nu is whatsapp maar een enkele dienst en de EU is niet de gehele wereld, maar ik denk dat je in het optimistische scenario al rekening moet houden met een orde van grootte aan miljoenen false positives per dag die worden doorgezet. Ook als je van mening bent dat het geen surveillance is als het op het apparaat van de eindgebruiker plaatsvind is dit alleen al aan verzamelde false positives massa surveillance te noemen.

100 miljard berichten is alleen geen 100 miljard verstuurde attachments. Het zijn files op de telefoon die de gebruiker via zo'n chat-app wil delen die gescanned moeten worden. Ik weet niet hoeveel dit zijn, maar geen 100 miljard.
Natuurlijk blijft, met een error-rate van 0.01% (hoe is die trouwens vastgesteld?) het aantal false positives vele malen groter dan het aantal echte hits. Al was het maar omdat daags na het ingaan van zo'n verplichting de mensen die echt op die manier dergelijke bestanden willen verspreiden overstappen op een product dat die maatregel niet implementeert.

Het is wachten op een ai generator die false positve beelden genereerd. Die continu rondsturen over whatsapp en als er genoeg mensen meedoen krijg je een mooie hooiberg.
12-07-2023, 14:53 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:<snip> Echter de wil om mijn vinger te bewegen zodat er een vingerafdruk van gemaakt kan worden lijkt mij wel degelijk afhankelijk van mijn wil. En dus is het nemo tenetur-beginsel van toepassing. ..

Dat is niet precies hoe het gezien wordt. Het is, in de redenatie, niet van toepassing omdat die vinger, en daarmee de afdruk, bestaat, als een fysiek object in de wereld. Jouw vinger is niet iets dat alleen en uitsluitend bestaat in jouw beleving of gedachten. Daarom mag de afdruk gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden, om dezelfde reden als waarom een hamer die in jouw schuurtje ligt onderzocht mag worden op sporen van een misdrijf.

Dat jij niet wil meewerken aan het afnemen van je vingerafdruk is een andere kwestie; de afdruk bestaat, dus mag die onderzocht worden. Als jij niet wil meewerken wordt dwang gebruikt om de vingerafdruk af te nemen, om dezelfde reden als waarom je schuurtje zal worden opengebroken om de hamer te onderzoeken als jij niet wil meewerken aan het openen van de deur van je schuurtje.

M.a.w.:
Dus als je niet wilt meewerken, dan breken ze je hand open / breken ze je vingers om je zo te dwingen die vingerafdruk af te geven?

Het gebruiken van de vingerafdruk is iets anders dan geweld gebruiken om die afdruk te krijgen.
Waar ligt de grens?
Wanneer geven ze het op?


Door Reinder: Waar jij niet aan hoeft mee te werken is aan het verstrekken van informatie die in jouw hoofd zit. Dus als jij niet de combinatie van je kluis wil geven, dan zal die worden opengebroken als dat noodzakelijk geacht wordt omdat de kluis zelf bestaat los van wat er in jouw hoofd omgaat. Je kan echter niet gedwongen worden die combinatie af te staan.

Volgens die Franse rechter dus niet:

" Dit sluit aan bij een recente trend over hoe decryptiebevelen te construeren. De Franse rechter heeft daar een brede interpretatie op: dat nemo tenetur gaat alleen over dingen die echt uit jouw hoofd komen en verder niet bestaan, dus zeg maar een bekentenis. De content op je telefoon ook. Dat is een feitelijk gegeven. Daarom kun je dus (in die visie) wél gedwongen worden de code te geven zodat men bij die content kan en daarmee het bewijs tegen jou kan bekijken. "

Zou dus ook moeten gelden voor de code van een kluis, lijkt mij. (Niet dat ik het met die rechter eens ben)

Als mij om een code gevraagd wordt, dan krijgen ze codes.
Alleen niet de juiste.
Met al die druk die dan op je uitgeoefend wordt, is het toch logisch dat je je die ene code dan niet meer kan herinneren.
Het is er dan 1 tussen velen die je tegenwoordig moet onthouden. En die druk helpt dan ook niet mee.
Maar na een paar mislukte pogingen, kan het zo maar zijn, dat dat ding "permanent" op slot schiet of alles wist. Als laatste beveiliging tegen indringers. Die druk die ze uitoefenen ook. (en natuurlijk geen cloud backup)
12-07-2023, 15:24 door Anoniem
Door Anoniem: Voor dat CSS ook. De overheid kan het wel willen, maar als ITer blokkeer ik alle/mijn communicatie waar ik invloed op heb en die me niet bevalt.
"Phone Home" gaat dus sowieso niet gebeuren.
Niet omdat ik iets illegaals doe. Maar als principe kwestie.

Ik ben wel benieuwd hoe je dat precies gaat doen dan want misschien heb je er helemaal geen invloed op.
Ik verwacht dat deze functionaliteit in bepaalde apps of zelfs het OS van de telefoon ingebouwd wordt, dan heb je wellicht de keuze om een OS te installeren (als je telefoon dat ondersteund) waar het echt niet in zit (hoe weet je dat zeker?). Wellicht dat je een firewall op je telefoon kunt installeren die ook echt alles blokkeert wat je niet wilt (hoe weet je dat zeker?) of je hebt de keuze om geen smartphone meer te gebruiken?

Ik ben ook absoluut geen voorstander van CSS en ben dus ook zeer benieuwd wat voor mogelijkheden ik straks echt heb.
12-07-2023, 17:04 door Reinder
M.a.w.:
Dus als je niet wilt meewerken, dan breken ze je hand open / breken ze je vingers om je zo te dwingen die vingerafdruk af te geven?

Het gebruiken van de vingerafdruk is iets anders dan geweld gebruiken om die afdruk te krijgen.
Waar ligt de grens?
Wanneer geven ze het op?

Hoe dat in de dagelijkse praktijk precies gaat weet ik niet, wellicht dat Arnoud daar een antwoord op heeft. Art 29 Sv verplicht je als verdachte om mee te werken aan het afnemen van vingerafdrukken. Als je dat weigert dan is dat ten eerste op zichzelf al strafbaar, en ik kan me voorstellen dat je eerst in een politiecel gezet wordt voor een paar dagen totdat je meewerkt maar uiteindelijk zal men inderdaad gewoon geweld gaan gebruiken.Door Reinder: Waar jij niet aan hoeft mee te werken is aan het verstrekken van informatie die in jouw hoofd zit. Dus als jij niet de combinatie van je kluis wil geven, dan zal die worden opengebroken als dat noodzakelijk geacht wordt omdat de kluis zelf bestaat los van wat er in jouw hoofd omgaat. Je kan echter niet gedwongen worden die combinatie af te staan.

Volgens die Franse rechter dus niet:

" Dit sluit aan bij een recente trend over hoe decryptiebevelen te construeren. De Franse rechter heeft daar een brede interpretatie op: dat nemo tenetur gaat alleen over dingen die echt uit jouw hoofd komen en verder niet bestaan, dus zeg maar een bekentenis. De content op je telefoon ook. Dat is een feitelijk gegeven. Daarom kun je dus (in die visie) wél gedwongen worden de code te geven zodat men bij die content kan en daarmee het bewijs tegen jou kan bekijken. "

Zou dus ook moeten gelden voor de code van een kluis, lijkt mij. (Niet dat ik het met die rechter eens ben)

Als mij om een code gevraagd wordt, dan krijgen ze codes.
Alleen niet de juiste.
Met al die druk die dan op je uitgeoefend wordt, is het toch logisch dat je je die ene code dan niet meer kan herinneren.
Het is er dan 1 tussen velen die je tegenwoordig moet onthouden. En die druk helpt dan ook niet mee.
Maar na een paar mislukte pogingen, kan het zo maar zijn, dat dat ding "permanent" op slot schiet of alles wist. Als laatste beveiliging tegen indringers. Die druk die ze uitoefenen ook. (en natuurlijk geen cloud backup)

Ik bedoelde hier niet een digitale kluis of iets dat zichzelf kan vernietigen bij het invoeren van een verkeerde code, maar een ouderwetse fysieke kluis. Wat er gebeurt als je dat zelf zou voorzien van een of ander mechanisme dat de inhoud onleesbaar maakt bij het invoeren van een verkeerde code weet ik niet. Een interessante vraag op zich, ik vermoed dat het antwoord afhangt van waarvan je precies verdacht wordt. Het verbergen van een moordwapen is an-sich niet verboden (als in: je krijgt niet een hogere straf als je het pistool in het kanaal gooit in plaats van het bij je te houden), maar bij economische misdrijven zoals fraude met belastingen, handel met voorkennis, faillisementsfraude e.d. is het vernietigen van bewijsmateriaal weer wel strafbaar voor zover ik weet.

De redenatie van die Franse rechter zal, net zoals dat in andere landen het geval is, min of meer zo gaan: Als je informatie in een fysieke kluis legt, dan bestaat dat als fysiek object. Als je geen sleutel afgeeft, dan breken we de kluis open.
Als je informatie in een digitale kluis (of gelockte telefoon o.i.d) hebt, dan bestaat die informatie op dezelfde wijze eveneens, onafhankelijk van wat jij in je hoofd hebt zitten. Het enige verschil is dat het niet of niet altijd mogelijk is om die digitale kluis open te breken. De inhoud bestaat echter, dus je moet meewerken aan ontsleutelen naar analogie van de fysieke kluis.

Ik zeg nadrukkelijk niet dat ik het eens ben met die redenatie overigens, ik zeg slechts dat sommige rechters en de wetgevers in sommige landen (bijv het VK) deze redenatie hebben gevolgd om het meewerken aan ontsleutel-bevelen af te dwingen, en dit buiten het nemo tenetur beginsel te laten vallen.

Merk ook op dat nemo tenetur een rechtsbeginsel is, het is niet absoluut. Het is een uitgangspunt en een soort vangnet voor als er verder niets specifieks is vastgelegd in andere wetgeving. Zo kan het weigeren een verklaring af te leggen voldoende reden zijn om iemand langer in voorarrest te houden, ook al heb je het recht om te zwijgen.
12-07-2023, 18:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voor dat CSS ook. De overheid kan het wel willen, maar als ITer blokkeer ik alle/mijn communicatie waar ik invloed op heb en die me niet bevalt.
"Phone Home" gaat dus sowieso niet gebeuren.
Niet omdat ik iets illegaals doe. Maar als principe kwestie.

Ik ben wel benieuwd hoe je dat precies gaat doen dan want misschien heb je er helemaal geen invloed op.
Ik verwacht dat deze functionaliteit in bepaalde apps of zelfs het OS van de telefoon ingebouwd wordt, dan heb je wellicht de keuze om een OS te installeren (als je telefoon dat ondersteund) waar het echt niet in zit (hoe weet je dat zeker?). Wellicht dat je een firewall op je telefoon kunt installeren die ook echt alles blokkeert wat je niet wilt (hoe weet je dat zeker?) of je hebt de keuze om geen smartphone meer te gebruiken?

Ik ben ook absoluut geen voorstander van CSS en ben dus ook zeer benieuwd wat voor mogelijkheden ik straks echt heb.

Communicatie alleen vanaf een linux apparaat. (Laptop / smartphone). Een simkaartje kun je ook aan een laptop koppelen. (en anders e-sim)
Een Android, Windows of Apple smartphone alleen gebruiken voor authenticatie etc.


Er komen vanzelf forks of alternatieven voor communicatie-tools die zonder deze CSS controles werken.
Verder is dit is een Europese eis. Niet een wereldwijde eis. Software kan ook via bv een VPN uit een niet-europees land gehaald worden. Voor linux naar een niet-europese server kijken voor je updates.


Op het eigen apparaat of netwerk pi-hole oid draaien, zodat je controle hebt over welke verkeer je binnen en buiten laat.
De servers waar de CSS shit mee praat, gaat op de blocklist.


Als je oud genoeg bent, dan ben je niet vergroeit met een smartphone.
En kunt dus ook zonder nog functioneren.

En zo kunnen er wel meer out-of-the-box oplossing bedacht worden.

Maar ik heb wel medelijden met die 95+% die dit probleem niet zelf kan "oplossen".
12-07-2023, 20:13 door Anoniem
Door Reinder:
100 miljard berichten is alleen geen 100 miljard verstuurde attachments. Het zijn files op de telefoon die de gebruiker via zo'n chat-app wil delen die gescanned moeten worden. Ik weet niet hoeveel dit zijn, maar geen 100 miljard.
Natuurlijk blijft, met een error-rate van 0.01% (hoe is die trouwens vastgesteld?) het aantal false positives vele malen groter dan het aantal echte hits. Al was het maar omdat daags na het ingaan van zo'n verplichting de mensen die echt op die manier dergelijke bestanden willen verspreiden overstappen op een product dat die maatregel niet implementeert.

Hier wordt 0.01% als een betrouwbare/lage foutmarge genoemd:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022SC0209
En deze context gaat overscanning van afbeeldingen, maar ook grooming in tekstvorm.

Het is belangrijk om dergelijke voorstellen te vertalen naar de realiteit. Detectie van nieuw materiaal is niet foutloos. Dan wordt het belangrijk om te praten over wat acceptabele foutmarges zijn, of die ook praktisch haalbaar zijn en hoe dat naar verwachting vertaald naar absolute aantallen.
12-07-2023, 22:17 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Reinder:
100 miljard berichten is alleen geen 100 miljard verstuurde attachments. Het zijn files op de telefoon die de gebruiker via zo'n chat-app wil delen die gescanned moeten worden. Ik weet niet hoeveel dit zijn, maar geen 100 miljard.
Natuurlijk blijft, met een error-rate van 0.01% (hoe is die trouwens vastgesteld?) het aantal false positives vele malen groter dan het aantal echte hits. Al was het maar omdat daags na het ingaan van zo'n verplichting de mensen die echt op die manier dergelijke bestanden willen verspreiden overstappen op een product dat die maatregel niet implementeert.

Hier wordt 0.01% als een betrouwbare/lage foutmarge genoemd:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022SC0209
En deze context gaat overscanning van afbeeldingen, maar ook grooming in tekstvorm.

Het is belangrijk om dergelijke voorstellen te vertalen naar de realiteit. Detectie van nieuw materiaal is niet foutloos. Dan wordt het belangrijk om te praten over wat acceptabele foutmarges zijn, of die ook praktisch haalbaar zijn en hoe dat naar verwachting vertaald naar absolute aantallen.

- wat acceptabele foutmarges zijn : 0,00000000000000000000000001%
- of die ook praktisch haalbaar zijn : Nee of waarschijnlijk niet
- en hoe dat naar verwachting vertaald naar absolute aantallen : 1 fout per jaar? (en dan graag van een BNer, een politicus of zo. Dan voelen de bedenkers van dit onzalige plan het sneller)
12-07-2023, 22:24 door Anoniem
Het komt er dus op neer dat alles wat fysiek of elektronisch bestaat feitelijk vogelvrij is voor welke vorm van dwang, backdoor, datagraaien, spionage (camera's, keylogger, microfoons, enzovoorts), afluisteren, aftappen, enzovoorts, dan ook, zolang het maar volgens de letter van de wet mag.

Enkel datgene wat enkel in je eigen hoofd bestaat is daarvan vrijgesteld kennelijk, maar zodra je een deel daarvan intypt, opschrijft, uitspreekt, ziet (straks ook ruikt, proeft, uitscheid?), of wat dan ook, dan wordt het min of meer afdwingbaar staatseigendom als ze dat willen (wetten kunnen heel snel aangepast worden, en/of steeds omvangrijker).

Nog extremer, een "waarheidsserum" in je voedsel. Mag dat (straks)? Je wil zelf dat voedsel opeten, dat voedsel bestaat buiten jezelf, en is slechts een ander opsporingsmiddel, net zoals ze jou niet hoeven te vertellen dat ze een spionage camera hebben opgehangen om je te bespioneren. Immers, je mag ook gedwongen worden de code van je mobiel af te geven die buiten de inhoud van jouw hoofd om bestaat. Gewoon recht lullen wat krom is, een woordkunstenaar, een wetje aanpassen, en het is "gerechtvaardigd".

Verschoningsrecht kunnen we dan ook afschaffen, want de kans dat zoiets niet enkel in je eigen hoofd bestaat is miniem, aangezien je op een of andere manier input gehad zult moeten hebben om tot die gedachte te komen.

Kortom, stel dat men alles registreert wat er te registreren valt, dan sta je als verdacht persoon machteloos. Het enkele waartoe je dan niet verplicht kan worden om aan je eigen veroordeling mee te werken, is dan datgene wat inderdaad enkel en alleen in je hoofd zit, en er op geen enkele wijze ooit is uitgekomen noch geregistreerd, ook niet via metadata.

Tja, die immer groeiende datagraaien honger begrijp ik dan beter. Dat onze voorouders een heel andere idee hadden bij hoe een beschaafde democratie dient te werken, wat te ver gaat, eveneens.

Vrijheid van meningsuiting? Privacy? Mensenrechten? De morele rechtvaardiging van wetten, opsporings- en onderzoeksbevoegdheden en rechtsspraak? De zin van de wet, in plaats van de letter van de wet?

Dat bestaat dan enkel nog op papier, niet langer in de realiteit. Dat deel, al of niet uit context, wat er van u geregistreerd is en tegen u wordt ingezet is dan bepalend. Of gaat u zelf alles over uzelf registreren opdat u dan een mogelijk weerwoord tegen die verdachtmakingen heeft? En zo ja, met welke devices die buiten uw hoofd om bestaan en in beslag genomen kunnen worden, en per ongeluk zoek kunnen raken, of abusievelijk niet in het dossier zijn opgenomen? Vindt u dat disproportioneel? Een rechtsstaat onwaardig? Eerder dictatoriaal dan democratisch? Mag natuurlijk, maar zorg er dan wel voor dat die mening niet (enigszins) geregistreerd wordt, want anders kan het zijn dat een gezaghebbend persoon met een oogkleppen missie dingen gaat uitspreken als: we weten wie ze zijn, en waar ze wonen. Dat was uit een tijd dat een vermeende overgrote meerderheid desnoods voor draconische maatregelen was, en inmiddels het daarover niet meer over willen hebben.
13-07-2023, 09:01 door Anoniem
Door Anoniem:Communicatie alleen vanaf een linux apparaat. (Laptop / smartphone). Een simkaartje kun je ook aan een laptop koppelen. (en anders e-sim)
Een Android, Windows of Apple smartphone alleen gebruiken voor authenticatie etc.


Er komen vanzelf forks of alternatieven voor communicatie-tools die zonder deze CSS controles werken.
Verder is dit is een Europese eis. Niet een wereldwijde eis. Software kan ook via bv een VPN uit een niet-europees land gehaald worden. Voor linux naar een niet-europese server kijken voor je updates.


Op het eigen apparaat of netwerk pi-hole oid draaien, zodat je controle hebt over welke verkeer je binnen en buiten laat.
De servers waar de CSS shit mee praat, gaat op de blocklist.


Als je oud genoeg bent, dan ben je niet vergroeit met een smartphone.
En kunt dus ook zonder nog functioneren.

En zo kunnen er wel meer out-of-the-box oplossing bedacht worden.

Maar ik heb wel medelijden met die 95+% die dit probleem niet zelf kan "oplossen".

Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Ik snap dat de hoop hier in de linux hoek gelegd wordt maar de vraag is dus ook hoe weet je het zeker. De hoop ligt al jaren op open source maar ik heb een vrij groot netwerk maar ken niemand die source code daadwerkelijk checkt. Alleen het label 'Open Source' is voor de meeste voldoende. Dit is je vertrouwen leggen in de mogelijkheid dat iemand code heeft gecontroleerd, maar zeker weten doe je het vaak niet.

Daarnaast door allerlei hoepels heen springen zoals, VPN gebruiken, meerdere telefoons gebruiken, simkaartjes verbinden met laptops etc....sorry maar dat zie ik echt vrijwel niemand doen. Op de diehard technisch specialist/activist/journalist na.

Ook een pi-hole doet alleen iets met DNS requests volgens mij, en ik denk niet dat CSS straks via css.overheid.nl gaat werken.

Ik verwacht overigens dat de 95% zoals je die schetst aan de lage kant is, ook vraag ik mij af of we nog zonder smartphone kunnen. Mijn vader is bijvoorbeeld in de zeventig en ik denk niet dat hij nog zonder zou kunnen/willen.
13-07-2023, 10:06 door Anoniem
De overheid moet met z'n poten uit de burger z'n privacy blijven zolang ze zelf corruptie en wanprestaties in de eigen gelederen niet onder controle heeft. Kijk naar de belastingdienst of alle datalekken bij de politie en GGDs. En los van dat het een principe kwestie is waarbij het grondrecht principe van onschuldig tot tegendeel bewezen is, is het met een open internet en open source sowieso een implementatie utopia.

PS: Als de overheid dit zou besluiten, is dat een reden voor mij om middels burgerlijke ongehoorzaamheid het binnenhof te slopen en/of te emigreren; ik ga mijn kinderen niet in een dergelijk anti-democratisch tokkie land laten opgroeien. Geen grap.
13-07-2023, 11:43 door Anoniem
Door Anoniem: De overheid moet met z'n poten uit de burger z'n privacy blijven zolang ze zelf corruptie en wanprestaties in de eigen gelederen niet onder controle heeft. Kijk naar de belastingdienst of alle datalekken bij de politie en GGDs. En los van dat het een principe kwestie is waarbij het grondrecht principe van onschuldig tot tegendeel bewezen is, is het met een open internet en open source sowieso een implementatie utopia.

PS: Als de overheid dit zou besluiten, is dat een reden voor mij om middels burgerlijke ongehoorzaamheid het binnenhof te slopen en/of te emigreren; ik ga mijn kinderen niet in een dergelijk anti-democratisch tokkie land laten opgroeien. Geen grap.

Je mag straks weer stemmen, waarna alle beloftes gelijk weer de deur uitgaan omdat er samengewerkt moet worden met andere partijen. Dan blijft zo langzamerhand inderdaad je laatste optie over, ik zou dan wel kiezen voor emigreren i.p.v. het binnenhof slopen.
13-07-2023, 12:25 door Anoniem
"Vanuit die redenering is een CSS tool dus ook géén overtreding van nemo tenetur: die content bestaat wederom los van jou op je telefoon,"

Maar die content bestaad echter niet los van mij op de telefoon.
Op de telefoon staat andere content namelijk de encrypte versie van mijn geheim daar kan iedereen bij.

Maar de plaintekst versie van mijn geheim staat niet op de telefoon, die onstaat pas als het gecombineerd wordt met iets wat alleen ik "weet" (de key)
13-07-2023, 12:40 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:Communicatie alleen vanaf een linux apparaat. (Laptop / smartphone). Een simkaartje kun je ook aan een laptop koppelen. (en anders e-sim)
Een Android, Windows of Apple smartphone alleen gebruiken voor authenticatie etc.


Er komen vanzelf forks of alternatieven voor communicatie-tools die zonder deze CSS controles werken.
Verder is dit is een Europese eis. Niet een wereldwijde eis. Software kan ook via bv een VPN uit een niet-europees land gehaald worden. Voor linux naar een niet-europese server kijken voor je updates.


Op het eigen apparaat of netwerk pi-hole oid draaien, zodat je controle hebt over welke verkeer je binnen en buiten laat.
De servers waar de CSS shit mee praat, gaat op de blocklist.


Als je oud genoeg bent, dan ben je niet vergroeit met een smartphone.
En kunt dus ook zonder nog functioneren.

En zo kunnen er wel meer out-of-the-box oplossing bedacht worden.

Maar ik heb wel medelijden met die 95+% die dit probleem niet zelf kan "oplossen".

Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Ik snap dat de hoop hier in de linux hoek gelegd wordt maar de vraag is dus ook hoe weet je het zeker. De hoop ligt al jaren op open source maar ik heb een vrij groot netwerk maar ken niemand die source code daadwerkelijk checkt. Alleen het label 'Open Source' is voor de meeste voldoende. Dit is je vertrouwen leggen in de mogelijkheid dat iemand code heeft gecontroleerd, maar zeker weten doe je het vaak niet.

Daarnaast door allerlei hoepels heen springen zoals, VPN gebruiken, meerdere telefoons gebruiken, simkaartjes verbinden met laptops etc....sorry maar dat zie ik echt vrijwel niemand doen. Op de diehard technisch specialist/activist/journalist na.

Ook een pi-hole doet alleen iets met DNS requests volgens mij, en ik denk niet dat CSS straks via css.overheid.nl gaat werken.

Ik verwacht overigens dat de 95% zoals je die schetst aan de lage kant is, ook vraag ik mij af of we nog zonder smartphone kunnen. Mijn vader is bijvoorbeeld in de zeventig en ik denk niet dat hij nog zonder zou kunnen/willen.

Laten we de vraag eens om draaien.

Hoe wil de EC dit technisch gaan regelen?
Daar heb ik ze niet over gehoord. Niet meer dan: "de leveranciers moeten CSS in hun applciaties inbouwen, en uitvoeren voordat een bericht verstuurd wordt."

Moet alle communicatie-software wereldwijd aangepast en gebruikt worden?
Of gaan leveranciers een speciale versie maken voor Europa?
Maw een fork. En dat betekent dat er versies zijn zonder die aanpassing. (Of andersom, dat een fork zonder aanpassing gemaakt kan worden)

Hoe gaat die software communiceren met de vertegenwoordiger van de EC in dezen.
Is dat een lijstje met servers waar data naar toegestuurd moet worden?
Idem voor de server(s) waar de hashes op staan die gecontroleerd moeten worden?
Lijkt mij allemaal blokeerbaar.

Hoe worden niet-Europeanen uitgefiterd als de software met CSS wereldwijd uitgerold en gebruikt zou wordt?
Of mogen andere mogendheden ook meekijken. Waaronder de favorieten: China, de VS, Rusland, en Noord-Korea.


Technisch is bijna niets onmogelijk.
Maar welke hoepels moeten de leveranciers doorlopen om het te realiseren?
En als die hoepels er zijn, dan kun je ze ook saboteren.
13-07-2023, 15:58 door karma4
Even wat andere situaties
- Als gangbare boekhouding niet meer bekeken zou mogen worden omdat je anders aan je eigen veroordeling mee zou werken, dan wordt je hard uitgelachen
- als je autonummerplaten als geheim verklaard om daarmee niet aangesproken te kunnen worden om hufterig verkeersgedrag dan wordt je als verkeershufter neergezet.
- Vindt je dat de oude tap van koperdraad spraaktelefoon een mensenrechtenschending was dan is dat een cabaret grap.

Wat is het probleem dat zulke zaken in de cyberwereld ineens als wel een probleem gezien wordt. Er zit iets goed mis met privacy versus verantwoord sociaal gedrag, beter gezegd het normaal vinden van wangedrag en erger.
13-07-2023, 16:56 door Reinder
Door karma4: Even wat andere situaties
- Als gangbare boekhouding niet meer bekeken zou mogen worden omdat je anders aan je eigen veroordeling mee zou werken, dan wordt je hard uitgelachen
- als je autonummerplaten als geheim verklaard om daarmee niet aangesproken te kunnen worden om hufterig verkeersgedrag dan wordt je als verkeershufter neergezet.
- Vindt je dat de oude tap van koperdraad spraaktelefoon een mensenrechtenschending was dan is dat een cabaret grap.

Wat is het probleem dat zulke zaken in de cyberwereld ineens als wel een probleem gezien wordt. Er zit iets goed mis met privacy versus verantwoord sociaal gedrag, beter gezegd het normaal vinden van wangedrag en erger.


Ik geloof niet dat deze voorbeelden vergelijkbaar zijn. Er is niemand die zegt dat devices van mensen die onderwerp zijn van gericht onderzoek niet zouden mogen worden doorzocht. Het doen van gericht onderzoek door politie nadat iemand als verdachte is aangemerkt wordt eveneens door niemand als een probleem gezien.


Het wordt wel een een probleem als iedereen altijd continue onderzocht wordt. Als de presumptie van onschuld wordt omgedraaid, omdat je niet meer onderzocht wordt nadat er reden toe is, maar altijd continue, ook als er geen aanleiding is.

We zouden het ook niet accepteren als alle gesprekken over de ouderwertse koperdraad van iedereen allemaal afgeluisterd zouden worden, ook bij mensen die volkomen onschuldig zijn en tegen wie er geen enkele verdenking van wat dan ook bestaat.

We accepteren het ook niet als ambtenaren op elk moment van de dag bij bedrijven over de vloer zouden komen om elke transactie in de boekhouding te controleren. We gaan uit van een kloppende boekhouding, en als er goede aanleiding is wordt er gericht onderzoek gedaan en gaan we verder controleren. Dit nog afgezien van het feit dat de boekhouding van een bedrijf natuurlijk sowieso al iets anders is als de persoonlijke prive-communicatie van normale burgers.

We accepteren het ook niet als met grote regelmaat er ambtenaren over de vloer zouden komen aan wie je verplicht bent al je gemaakte foto's ter inzage te geven. Dus niet pas nadat er aanwijzingen zijn om je te beschuldigen van een misdrijf, maar bij iedereen, altijd. De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand? De zwemlessen van je kind? Dat rare plekje in je lies waarvan je foto's wil hebben om te vergelijken zodat je kan zien of het groter wordt? De sexting met je nieuwe liefde? De communicatie met je vrouw 's avonds als je op zakenreis bent en alleen op je hotelkamer zit? Allemaal, geheel en volledig, ter inzage geven aan ambtenaren, want stel je voor dat er misschien iets tussen zit wat niet door de beugel kan.

Dit is het probleem met CSS. Het probleem gaat niet om de impact die het heeft op criminelen, maar op de impact die het heeft op onschuldigen. Dit is waarom we hele fundamentele wetten hebben zoals het recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Die zijn er om onschuldigen te beschermen tegen de macht van de staat.
13-07-2023, 17:30 door Anoniem
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.
13-07-2023, 17:56 door Anoniem
Deze vergelijking klopt niet "Misschien is dit te vergelijken met een operatie waarbij de politie een camera boven je pc ophangt en zo het wachtwoord afkijkt plus wat er zoal op je scherm gebeurt."

ik denk dat dit beter past

"Misschien is dit te vergelijken met een operatie waarbij de politie je dwingt een camera boven je pc op te hangen zo dat ze het wachtwoord kunnen zien plus wat er zoal op je scherm gebeurt."


Wat ook bespottelijk is aan dingen die op je telefoon draaien die geen toegevoegde waarde voor je hebben (als css) is de extra kosten die dit met zich meebrengen. Gaat de overheid je dan iets van 1 euro per maand betalen voor css?
13-07-2023, 20:13 door Anoniem
Door karma4: Even wat andere situaties
- Als gangbare boekhouding niet meer bekeken zou mogen worden omdat je anders aan je eigen veroordeling mee zou werken, dan wordt je hard uitgelachen
- als je autonummerplaten als geheim verklaard om daarmee niet aangesproken te kunnen worden om hufterig verkeersgedrag dan wordt je als verkeershufter neergezet.
- Vindt je dat de oude tap van koperdraad spraaktelefoon een mensenrechtenschending was dan is dat een cabaret grap.

Wat is het probleem dat zulke zaken in de cyberwereld ineens als wel een probleem gezien wordt. Er zit iets goed mis met privacy versus verantwoord sociaal gedrag, beter gezegd het normaal vinden van wangedrag en erger.
De bedrijven die de controle moeten doen zijn vaak schuldig aan meer mensenschendingen dan de eind gebruiker ooit in zijn leven voor elkaar zou krijgen op de paar echte rotte appels na. Ik zie hier niet zo gauw individueel ondersteuning bieden aan het neerslaan van demonstraties en toepassen van censuur maar guess wie dat wel doen?
https://theintercept.com/2023/01/26/apple-china-censorship-hong-kong-gitlab/
https://slate.com/technology/2017/08/apple-and-amazon-are-helping-china-censor-the-internet.html


En heb geen illusies die bigtech die heeft al lang toegang tot je data hebben ze geen css voor nodig en de overheid ook wat ze proberen nu is het wettelijk mogelijk te maken zodat het niet meer elke keer hush hush hoeft en de bigtech krijgt er dan straks geldt voor om die methodes van toegang compatible te houden over de rug van de gebruikers.

Misschien kun je uit geschiedenis les nog wel de Enigmas herrinneren? Dat apparaat dat de GC&CS gekraakt had voor voornamelijk duikboot communicatie van de Nazis. Wel dat kraken hebben ze expres stilgehouden en wat deden ze erna? Gealieerde landen bespionerendie zelf ook commerciele enigmas in gebruik hadden. Misschien valt het kwartje als we nu zeggen dat de meeste encryptie modellen zijn bedacht, of gesponsored door overheden. Denk je dat ze niet meteen gedacht hebben bij het ontwerpen van als we dit vrijgeven aan het publiek kunnen we het zelf nog inzien?
https://www.eff.org/deeplinks/2013/09/leaks-show-nsa-working-undermine-encrypted-communications-heres-how-you-can-fight

En wat ze nu nog niet in kunnen zien zij ze aan het verzamelen onder het concept van store now decrypt later (SNDL)
Naast dat er nog veel meer smerige spelletjes worden gespeeld door het opkopen van gestolen data
https://tweakers.net/nieuws/163238/overheid-vs-kocht-locatiedata-smartphones-voor-immigratiehandhaving.html

Het geheim houden van soms zeer ernstige exploits
https://www.wired.com/2014/11/michael-daniel-no-zero-day-stockpile/
https://cybernews.com/editorial/governments-pay-millions-for-0days-more-harm-than-good/

het manipuleren van hardware leveringen naar bepaalde partijen
https://cybernews.com/editorial/governments-pay-millions-for-0days-more-harm-than-good/

Het maken van globaal bedreigende malware (stuxnet)
https://arstechnica.com/tech-policy/2012/06/confirmed-us-israel-created-stuxnet-lost-control-of-it/

Dus als we het over verantwoord gedrag hebben dan mogen ze beginnen bij hun zelf maar dat ga je nooit zien gebeuren daar kun je een weddenschap op afsluiten.


En op je voorbeelden wel de boekhouding wordt vaak geheim gehouden van de grote bedrijven er worden onderhandse deals gesloten met de overheid dat is algemeen bekend belasting voordelen van bigtech en multinationals waar we geen inzage in krijgen. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/135761/belastingdeals-met-multinationals-jaren-geheim-gehouden

Die nummerplaten wel raadt eens wat diplomaten mogen? Die mogen kenteken verbergen.
https://www.ad.nl/auto/belgische-politicus-rijdt-rond-met-james-bond-kentekenplaat-br~a3d2059a/

En die tapping wel het is publiek geheim dat we jaren lang het land waren dat de meeste telefoontaps ter wereld deden. Sterker nog we trainden andere instanties hoe ze het meest effectief dit konden inzetten.
https://www.dutchnews.nl/2018/01/dutch-secret-services-to-publish-phone-tap-totals-in-their-annual-reports/


Ik lach er iedergeval niet om ik schaam me kapot dat er hier nog mensen zijn die durven te stellen dat we in een democratisch land leven terwijl de mistanden die nu plaatsvinden meer lijken op de wetdream van een corrupt dictatorship.
13-07-2023, 21:41 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Of een digitale versie van het National Geographic tijdschrift.
13-07-2023, 21:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Denk ook aan foto's van gezochte personen ergens op de achtergrond
13-07-2023, 21:53 door Anoniem
Door Reinder: We accepteren het ook niet als met grote regelmaat er ambtenaren over de vloer zouden komen aan wie je verplicht bent al je gemaakte foto's ter inzage te geven. Dus niet pas nadat er aanwijzingen zijn om je te beschuldigen van een misdrijf, maar bij iedereen, altijd. De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand? De zwemlessen van je kind? Dat rare plekje in je lies waarvan je foto's wil hebben om te vergelijken zodat je kan zien of het groter wordt? De sexting met je nieuwe liefde? De communicatie met je vrouw 's avonds als je op zakenreis bent en alleen op je hotelkamer zit? Allemaal, geheel en volledig, ter inzage geven aan ambtenaren, want stel je voor dat er misschien iets tussen zit wat niet door de beugel kan.

Waarbij we dan aan de subjectieve moraal van de ambtenaar overlaten of iets wel/niet door de beugel kan.
Want verschillende landen gaan verschillend om met (voor)oordelen over naakt, sex, etc.


Kijk maar naar de absurde uitspraak van een stel Italiaanse rechters:

De 17-jarige scholiere liep een trap op naar een klaslokaal, toen zij voelde dat haar broek naar beneden ging en een hand haar billen aanraakte onder haar ondergoed. "Lieverd, je weet dat ik een grapje maak", zei de 66-jarige conciërge toen het meisje zich omdraaide. De aanraking duurde volgens de scholiere 5 tot 10 seconden.

"De rechters oordeelden dat het geen misdaad was omdat het minder dan 10 seconden duurde."

https://nos.nl/artikel/2482642-italianen-betasten-zichzelf-op-sociale-media-na-vrijspraak-aanrandingszaak


Wat bij mij dan weer de vraag oproept, hoe die rechters het zouden vinden als iemand en-plein-public hun broek naar beneden zou trekken en zijn/haar hand 10 seconden tussen de benen van die rechters duwt en in hun ballen knijpt.
En het afdoet dat het maar een geintje was.

Dat zou dan ook geen misdaad zijn (in hun ogen). Dus de "daders" kunnen daar dan niet voor vervolgd worden. Toch?
Gelijke monikken, gelijke kappen.

Maar of die rechters dat fijn zouden vinden?
Wie weet.
14-07-2023, 08:43 door majortom - Bijgewerkt: 14-07-2023, 08:44
Door karma4: Even wat andere situaties
- Als gangbare boekhouding niet meer bekeken zou mogen worden omdat je anders aan je eigen veroordeling mee zou werken, dan wordt je hard uitgelachen
- als je autonummerplaten als geheim verklaard om daarmee niet aangesproken te kunnen worden om hufterig verkeersgedrag dan wordt je als verkeershufter neergezet.
- Vindt je dat de oude tap van koperdraad spraaktelefoon een mensenrechtenschending was dan is dat een cabaret grap.

Wat is het probleem dat zulke zaken in de cyberwereld ineens als wel een probleem gezien wordt. Er zit iets goed mis met privacy versus verantwoord sociaal gedrag, beter gezegd het normaal vinden van wangedrag en erger.
Het grote verschil tussen de voorbeelden die je noemt en CSS is dat in jouw voorbeelden (boekhouding, telefoontap) pas gedaan worden als er gerede verdenking is. CSS is er constant, bij 99,99999% van de burgers ten onrechte en daarmee disproportioneel.
14-07-2023, 11:28 door Anoniem
Je kunt dus het best je bericht versleuteld via de post versturen, dan biedt het briefgeheim nog een extra laag aan juridische beveiliging ;)
14-07-2023, 11:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Of een digitale versie van het National Geographic tijdschrift.

Die mooie vakantiefoto's van de Venus van Milo en taferelen van Indiase tempels kunnen ook niet meer door de beugel.
14-07-2023, 12:46 door Anoniem
Door Anoniem: Je kunt dus het best je bericht versleuteld via de post versturen, dan biedt het briefgeheim nog een extra laag aan juridische beveiliging ;)
Zeker op een Caesar cipher disk?

Grappig bedoeld misschien maar het is natuurlijk wel ernstige zaak we hebben het over ernstige veiligheid risico's naast de privacy schendingen. Het is onmogelijk voor een leek om te achterhalen of iets werkelijk niet wordt ingezien extern of verstuurd en we weten uit alle vorige gevallen dat nog de overheid nog bigtech te vertrouwen is op hun woord dat ze zich aan de wetten houden en aan hun beloftes.

Ik zelf heb al jaren een gemodificeerde One Time Secret OTS oplossing geimplementeerd voor data versturing met hogere privacy gevoeligheid naar contacten maar ik zie de gemiddelde burger nou niet bepaald zelf zo oplossing gebruiken laat staan beschikking hebben over een server ervoor. En als het om privacy gevoelige informatie gaat kun je niet vertrouwen op externe supply chains.
14-07-2023, 14:47 door Anoniem
En dan willen ze afbeeldingen scannen die tegen het narratief van de overheid gaan zodat ze kunnen zien wie er """extreem-rechts""" is. Ik wil hier niet meer wonen.
14-07-2023, 15:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Of een digitale versie van het National Geographic tijdschrift.

Die mooie vakantiefoto's van de Venus van Milo en taferelen van Indiase tempels kunnen ook niet meer door de beugel.

Of artikelen in NG met zo iets simpels als (naakt)foto's van de inheemse bevolking (dus ook kinderen!) in het Amazone-gebied of Papoua Nieuw Guinea.

Wat is "kunst" of "vakantiefoto's" en wat wordt straks gezien als "Porno" of "KP".
Welke moraalridder gaat die keuzes straks maken.
14-07-2023, 16:34 door Reinder
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Of een digitale versie van het National Geographic tijdschrift.

Die mooie vakantiefoto's van de Venus van Milo en taferelen van Indiase tempels kunnen ook niet meer door de beugel.


Bijvoorbeeld ja.
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat met het ingaan van zo'n CSS-plicht het verboden wordt om dit soort foto's te versturen. Ook foto's van je kindje in het badje of een anatomisch correct schilderij zullen toegestaan blijven. Het probleem is dat bij het implementeren van zo'n CSS-plicht er feitelijk maar twee keuzes zijn.

De app die CSS doet matcht de foto die je wil versturen met een gedownloade of online databases met hashes, en bij een positieve match krijgt de gebruiker ofwel een waarschuwing, iets als "deze foto bevat kinderpornografische afbeeldingen en mag daarom niet verzonden worden", ofwel de foto wordt naar de autoriteiten gestuurd voor onderzoek.

In het eerste geval, wat een veel minder privacy-schendende mogelijkheid zou zijn, maak je in feite van de chat-app met CS-scanning een tool die gebruikt kan worden om te controleren of de autoriteiten je belastend materiaal al kennen of niet. Deze keuze zou meer kwaad doen dan goed; je gaat niemand arresteren, maar wel helpen met het minder vindbaar maken van materiaal dat op andere manieren verspreid wordt of dat opgeslagen is in online storage (Want, laten we realistisch zijn, mensen die KP delen zullen andere manieren gaan gebruiken).

Er is dus, als je het doel wil bereiken van het frustreren van handel in dat materiaal en het oppakken van daders, maar een mogelijkheid: bij een match moet de afbeelding naar de autoriteiten die de afbeelding dan moeten gaan bekijken om een oordeel te vormen (een geautomatiseerde analyse heeft al gefaald, anders zou de match negatief zijn) Gegeven de verwachte, of in elk geval acceptabel geachte, foutmarge van 0.1% betekent dit dat dagelijks vele tienduizenden afbeeldingen die volkomen onschuldig zijn zullen worden bekeken door ambtenaren (en worden gebruikt voor verrijking van de database), die met belastinggeld betaald worden om te kijken naar foto's die iedereen graag prive wil houden van burgers die volkomen onschuldig zijn, en waarvoor we nu juist E2EE zijn gaan gebruiken; de foto's van je kindje in het badje of op het strand en de sexting pics naar je nieuwe liefde.

Dit alles in de totaal en volkomen naieve hoop dat verspreiders van KP heel braaf gewoon door zullen gaan met het gebruiken van apps die CSS doen om hun materiaal te verspreiden, en niet zullen overstappen naar apps en online systemen die niet aan CSS doen. Het is het idee dat het de EU met wat wetgeving die alleen van toepassing is op een klein handjevol grote marktpartijen wel zal lukken wat zelfs de meest totalitaire staten als China, met alles-omsluitende firewalls, totale controle over bedrijven, encryptie-verboden, en telefooncontroles op straat door politie nog niet gelukt is, namelijk de stroom van informatie tussen mensen die heel graag die informatie willen hebben tegengaan.

Ik begrijp wel de wens om iets te doen tegen de verpreiding van kinderporno, maar dit plan is volkomen onzalig. Het benadeeld dagelijks tienduizenden volkomen onschuldige mensen, het geeft een enorm chilling effect op alle gebruikers van die apps die gewoon onschuldig zijn (want ga jij nog lekker sexten met je spannende nieuwe liefde als je weet dat elke foto die je maakt mogelijk als fapvoer op de pc van een ambtenaar in een morsig kantoor terecht komt?), en iedereen kan zien dat als je je beperkt tot de aanbieders van "grote" diensten zoals whatsapp de verspreiders van KP direct iets anders zullen gaan gebruiken. Het komt zo hopeloos naief over dat ik ernstig twijfel aan de mentale capaciteiten van politici die denken dat dit een goed en effectief plan is.
14-07-2023, 19:55 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Reinder: De foto's van je kindje in het badje? Met je gezinnetje op het strand?

Denk ook aan foto's van beroemde archeologische vondsten, standbeelden, schilderijen en anatomische tekeningen.

Of een digitale versie van het National Geographic tijdschrift.

Die mooie vakantiefoto's van de Venus van Milo en taferelen van Indiase tempels kunnen ook niet meer door de beugel.


Bijvoorbeeld ja.
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat met het ingaan van zo'n CSS-plicht het verboden wordt om dit soort foto's te versturen. Ook foto's van je kindje in het badje of een anatomisch correct schilderij zullen toegestaan blijven. Het probleem is dat bij het implementeren van zo'n CSS-plicht er feitelijk maar twee keuzes zijn.

De app die CSS doet matcht de foto die je wil versturen met een gedownloade of online databases met hashes, en bij een positieve match krijgt de gebruiker ofwel een waarschuwing, iets als "deze foto bevat kinderpornografische afbeeldingen en mag daarom niet verzonden worden", ofwel de foto wordt naar de autoriteiten gestuurd voor onderzoek.

In het eerste geval, wat een veel minder privacy-schendende mogelijkheid zou zijn, maak je in feite van de chat-app met CS-scanning een tool die gebruikt kan worden om te controleren of de autoriteiten je belastend materiaal al kennen of niet. Deze keuze zou meer kwaad doen dan goed; je gaat niemand arresteren, maar wel helpen met het minder vindbaar maken van materiaal dat op andere manieren verspreid wordt of dat opgeslagen is in online storage (Want, laten we realistisch zijn, mensen die KP delen zullen andere manieren gaan gebruiken).

Er is dus, als je het doel wil bereiken van het frustreren van handel in dat materiaal en het oppakken van daders, maar een mogelijkheid: bij een match moet de afbeelding naar de autoriteiten die de afbeelding dan moeten gaan bekijken om een oordeel te vormen (een geautomatiseerde analyse heeft al gefaald, anders zou de match negatief zijn) Gegeven de verwachte, of in elk geval acceptabel geachte, foutmarge van 0.1% betekent dit dat dagelijks vele tienduizenden afbeeldingen die volkomen onschuldig zijn zullen worden bekeken door ambtenaren (en worden gebruikt voor verrijking van de database), die met belastinggeld betaald worden om te kijken naar foto's die iedereen graag prive wil houden van burgers die volkomen onschuldig zijn, en waarvoor we nu juist E2EE zijn gaan gebruiken; de foto's van je kindje in het badje of op het strand en de sexting pics naar je nieuwe liefde.

Dit alles in de totaal en volkomen naieve hoop dat verspreiders van KP heel braaf gewoon door zullen gaan met het gebruiken van apps die CSS doen om hun materiaal te verspreiden, en niet zullen overstappen naar apps en online systemen die niet aan CSS doen. Het is het idee dat het de EU met wat wetgeving die alleen van toepassing is op een klein handjevol grote marktpartijen wel zal lukken wat zelfs de meest totalitaire staten als China, met alles-omsluitende firewalls, totale controle over bedrijven, encryptie-verboden, en telefooncontroles op straat door politie nog niet gelukt is, namelijk de stroom van informatie tussen mensen die heel graag die informatie willen hebben tegengaan.

Ik begrijp wel de wens om iets te doen tegen de verpreiding van kinderporno, maar dit plan is volkomen onzalig. Het benadeeld dagelijks tienduizenden volkomen onschuldige mensen, het geeft een enorm chilling effect op alle gebruikers van die apps die gewoon onschuldig zijn (want ga jij nog lekker sexten met je spannende nieuwe liefde als je weet dat elke foto die je maakt mogelijk als fapvoer op de pc van een ambtenaar in een morsig kantoor terecht komt?), en iedereen kan zien dat als je je beperkt tot de aanbieders van "grote" diensten zoals whatsapp de verspreiders van KP direct iets anders zullen gaan gebruiken. Het komt zo hopeloos naief over dat ik ernstig twijfel aan de mentale capaciteiten van politici die denken dat dit een goed en effectief plan is.

Het is dan ook niet de vraag of dit plannetje de fout in zal gaan, maar wanneer dat zal gebeuren?

Hoe groot moet de (PR) schade zijn voordat de voorstanders er mee (moeten) stoppen?


Zie ook de Toeslagenaffaire in Nederland en Australie wat de gevolgen kunnen ziin van een false postive.
Of nog erger, dat schunnige foto's die geen KP zijn, op het internet terecht komen door onzorgvuldige medewerkers.
Als dat gebeurd, dan hopelijk van de politieke voorstanders van dit onzalige plan.
Dan voelen ze de schade die ze aanrichten.
14-07-2023, 23:16 door Anoniem
Door Anoniem:

Het is de wetgever die mij (en alle andere europeanen) bestempelt als (potentieel) crimineel zonder enige bewijslast.
En dáár weiger ik aan mee te werken.

sorry dat ik daar niet van onder de indruk ben, dit riepen mensen ook bij invoering wet mulder, je bent schuldig totdat je kunt bewijzen onschuldig te zijn...

het levert zo nu 8 miljoen boetes a 85 euro gemiddeld op...
en niemand miept meer... zo zal dat ook hiermee gebeuren
14-07-2023, 23:59 door Anoniem
Het stopt pas als ze er zelf flink last van krijgen.
15-07-2023, 02:04 door Anoniem
Dat mag (met machtiging r-c bij ernstige misdrijven) en levert dan geen schending van nemo tenetur op.

Als dat dus bij iedereen geinstalleerd wordt, dan levert dat een enorm tekort aan rechter-commisarissen op. Die allemaal buitenspel gaan staan als ze al beginnen want er moet eerst een verdenking zijn.

Dus als je ze al kunt vinden dan kun je ze meteen weer ontslaan.

Wat wel weer grappig is, is dat de minister die dat CSS wou/wil doordrukken, tegen de brede zin van het parlement in, zich gelijk al ongeschikt heeft verklaard om ooit minster president te worden. Dat past niet bij die positie.
15-07-2023, 09:52 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:

Het is de wetgever die mij (en alle andere europeanen) bestempelt als (potentieel) crimineel zonder enige bewijslast.
En dáár weiger ik aan mee te werken.

sorry dat ik daar niet van onder de indruk ben, dit riepen mensen ook bij invoering wet mulder, je bent schuldig totdat je kunt bewijzen onschuldig te zijn...

het levert zo nu 8 miljoen boetes a 85 euro gemiddeld op...
en niemand miept meer... zo zal dat ook hiermee gebeuren

ik ben van je vergelijking niet onder de indruk.

Want een boete krijgen voor een rij-overtreding is op welke manier vergelijkbaar met het 24/7 scannen van jouw apparaat en doorsturen van twijfelachtig (gevoelig?) beeldmateriaal naar een ambtenaar/functionaris?

Wordt jouw auto dan 24//7 van binnen en buiten door de politie gecontroleerd, en daarbij materiaal in beslag genomen of gefotografeerd als ze het niet vetrouwen?
Zullen we dan om het vergelijkbaarder te maken camera's in je auto, slaapkamer en toilet hangen die 24/7 gecontroleerd kunnen worden door een onzichtbare ambtenaar of politie-agent. Daar heb je dan ook geen problemen mee?
Want je hebt nooit iets te verbergen of prive te houden?
15-07-2023, 12:14 door Anoniem
Door Anoniem:ouw apparaat en doorsturen van twijfelachtig (gevoelig?) beeldmateriaal naar een ambtenaar/functionaris?

Wordt jouw auto dan 24//7 van binnen en buiten door de politie gecontroleerd, en daarbij materiaal in beslag genomen of gefotografeerd als ze het niet vetrouwen?

Als jij met je auto rond rijdt wordt er (op bepaalde plekken) 24/7 gecontroleerd of jij niet door rood rijdt, niet te snel rijdt, of je kenteken niet op een lijst staat, en nu ook of dat je niet zit te bellen.

Weet je, dit wordt gedaan OMDAT er mensen door rood rijden, te snel rijden, rondrijden in gestolen auto's, en zitten te bellen onder het rijden.
Je kunt wel eeuwig blijven zeuren over "het recht om overtredingen te begaan zonder gepakt te worden" maar dat gewoon ingebeeld, dat recht is er niet. Ook niet in de vorm van "privacy".

En die wet Mulder waaraan gerefereerd wordt, ook die is ingevoerd om "ons gedrag" aan te pakken. Bekeuringen werden gewoon botweg niet betaald. Dus is er een regime ingevoerd om dat harder aan te pakken. Als iedereen gewoon (daarvoor) netjes betaald had als er een bekeuring op de mat viel dan was dit niet zo gegaan. Dus je kunt het je medemens verwijten dat ze de boel verkloot hebben.

En nu gaat het met chatdiensten weer net zo. Als iedereen het gebruikte waarvoor het bedoeld is en geen misbruik maakte, dan waren er ook niet van die maatregelen.
15-07-2023, 18:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:ouw apparaat en doorsturen van twijfelachtig (gevoelig?) beeldmateriaal naar een ambtenaar/functionaris?

Wordt jouw auto dan 24//7 van binnen en buiten door de politie gecontroleerd, en daarbij materiaal in beslag genomen of gefotografeerd als ze het niet vetrouwen?

Als jij met je auto rond rijdt wordt er (op bepaalde plekken) 24/7 gecontroleerd of jij niet door rood rijdt, niet te snel rijdt, of je kenteken niet op een lijst staat, en nu ook of dat je niet zit te bellen.

Weet je, dit wordt gedaan OMDAT er mensen door rood rijden, te snel rijden, rondrijden in gestolen auto's, en zitten te bellen onder het rijden.
Je kunt wel eeuwig blijven zeuren over "het recht om overtredingen te begaan zonder gepakt te worden" maar dat gewoon ingebeeld, dat recht is er niet. Ook niet in de vorm van "privacy".

En die wet Mulder waaraan gerefereerd wordt, ook die is ingevoerd om "ons gedrag" aan te pakken. Bekeuringen werden gewoon botweg niet betaald. Dus is er een regime ingevoerd om dat harder aan te pakken. Als iedereen gewoon (daarvoor) netjes betaald had als er een bekeuring op de mat viel dan was dit niet zo gegaan. Dus je kunt het je medemens verwijten dat ze de boel verkloot hebben.

En nu gaat het met chatdiensten weer net zo. Als iedereen het gebruikte waarvoor het bedoeld is en geen misbruik maakte, dan waren er ook niet van die maatregelen.

Alleen is de proportionaliteit compleet verdwenen. En de invasie in iedereen's privacy enorm.
(iets wat bij het fotograferen van auto's en kentekens niet het geval is).
Iedereen heeft wel iets persoonlijk te houden. Vadertje Staat hoeft niet alles te zien wat we doen.

Sleepnetten zijn blijkbaar het enige antwoord voor de kabinetten Rutte op alle problemen die ze aan willen pakken.
Kijk ook maar naar het illegaal dataverzamelen-schandaal van de UWV, de toeslagenaffaire, de sleepnetten voor de veiligheidsdiensten, etc.
15-07-2023, 19:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:ouw apparaat en doorsturen van twijfelachtig (gevoelig?) beeldmateriaal naar een ambtenaar/functionaris?

Wordt jouw auto dan 24//7 van binnen en buiten door de politie gecontroleerd, en daarbij materiaal in beslag genomen of gefotografeerd als ze het niet vetrouwen?

Als jij met je auto rond rijdt wordt er (op bepaalde plekken) 24/7 gecontroleerd of jij niet door rood rijdt, niet te snel rijdt, of je kenteken niet op een lijst staat, en nu ook of dat je niet zit te bellen.

Weet je, dit wordt gedaan OMDAT er mensen door rood rijden, te snel rijden, rondrijden in gestolen auto's, en zitten te bellen onder het rijden.
Je kunt wel eeuwig blijven zeuren over "het recht om overtredingen te begaan zonder gepakt te worden" maar dat gewoon ingebeeld, dat recht is er niet. Ook niet in de vorm van "privacy".

En die wet Mulder waaraan gerefereerd wordt, ook die is ingevoerd om "ons gedrag" aan te pakken. Bekeuringen werden gewoon botweg niet betaald. Dus is er een regime ingevoerd om dat harder aan te pakken. Als iedereen gewoon (daarvoor) netjes betaald had als er een bekeuring op de mat viel dan was dit niet zo gegaan. Dus je kunt het je medemens verwijten dat ze de boel verkloot hebben.

En nu gaat het met chatdiensten weer net zo. Als iedereen het gebruikte waarvoor het bedoeld is en geen misbruik maakte, dan waren er ook niet van die maatregelen.
Door Anoniem:
Door Anoniem:ouw apparaat en doorsturen van twijfelachtig (gevoelig?) beeldmateriaal naar een ambtenaar/functionaris?

Wordt jouw auto dan 24//7 van binnen en buiten door de politie gecontroleerd, en daarbij materiaal in beslag genomen of gefotografeerd als ze het niet vetrouwen?

Als jij met je auto rond rijdt wordt er (op bepaalde plekken) 24/7 gecontroleerd of jij niet door rood rijdt, niet te snel rijdt, of je kenteken niet op een lijst staat, en nu ook of dat je niet zit te bellen.

Weet je, dit wordt gedaan OMDAT er mensen door rood rijden, te snel rijden, rondrijden in gestolen auto's, en zitten te bellen onder het rijden.
Je kunt wel eeuwig blijven zeuren over "het recht om overtredingen te begaan zonder gepakt te worden" maar dat gewoon ingebeeld, dat recht is er niet. Ook niet in de vorm van "privacy".

En die wet Mulder waaraan gerefereerd wordt, ook die is ingevoerd om "ons gedrag" aan te pakken. Bekeuringen werden gewoon botweg niet betaald. Dus is er een regime ingevoerd om dat harder aan te pakken. Als iedereen gewoon (daarvoor) netjes betaald had als er een bekeuring op de mat viel dan was dit niet zo gegaan. Dus je kunt het je medemens verwijten dat ze de boel verkloot hebben.

En nu gaat het met chatdiensten weer net zo. Als iedereen het gebruikte waarvoor het bedoeld is en geen misbruik maakte, dan waren er ook niet van die maatregelen.

#twitterfiles al gelezen? De vele andere (media)schandalen? Iets van censuur waargenomen? Massamanipulatie? Meten met twee maten? Een wet die aangepast werd nadat de verantwoordelijke minister die zelf overtreden had? De toenemende armoede? Ouderen letterlijk in de kou, tot aan ziekenhuisopname toe? De miljoenen aan subsidie die de overheid de voedselbank geeft (oh wacht, doen ze niet, moet van derden komen). Kan nog wel een poosje doorgaan.

Als iedereen gewoon doet wat er "gevraagd" wordt dan wordt het beter in plaats van slechter?
In een steeds sneller tempo worden er allerlei wetten en heffingen doorgedrukt die juist het tegenovergestelde bereiken van het leven beter, mooier, veiliger, te maken. Misdaadstatistieken van het afgelopen decennia gezien? En dat is slechts het geregistreerde gedeelte.
15-07-2023, 20:32 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:

Het is de wetgever die mij (en alle andere europeanen) bestempelt als (potentieel) crimineel zonder enige bewijslast.
En dáár weiger ik aan mee te werken.

sorry dat ik daar niet van onder de indruk ben, dit riepen mensen ook bij invoering wet mulder, je bent schuldig totdat je kunt bewijzen onschuldig te zijn...

het levert zo nu 8 miljoen boetes a 85 euro gemiddeld op...
en niemand miept meer... zo zal dat ook hiermee gebeuren

Ja want dat is een argument, hoeveel geld het oplevert, tjonge, tjonge
15-07-2023, 22:57 door Anoniem
Door Anoniem: De overheid moet met z'n poten uit de burger z'n privacy blijven zolang ze zelf corruptie en wanprestaties in de eigen gelederen niet onder controle heeft.
Nee, de overheid moet altijd met haar poten uit jouw privésfeer blijven, dus óók wanneer ze zelf brandschoon zou zijn.
16-07-2023, 07:05 door Anoniem
Het is opvallend dat de heilige boontjes bij de VVD voorstander van dit plan zijn, maar zelf van alles te verbergen hebben.
- Rutte met zijn verwijderde SMSjes en dementie
- Zeilstra en zijn gedrag. (zie als voorbeeld zijn illegale acteren met de onderwijsinspectie)
etc

Ik benieuwd wat de nieuwe lijsttrekker allemaal te verbergen heeft.
16-07-2023, 13:15 door Anoniem
Het is wachten tot de EC een moraal politie opricht (in navolging van oa Iran).
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.