image

Toezichthouder adviseert opnieuw tegen 'datasurveillancewet' WGS

vrijdag 17 november 2023, 09:26 door Redactie, 18 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en adviseert de Eerste Kamer wederom tegen te stemmen. De WGS, door tegenstanders ook wel 'datasurveillancewet' of 'Super SyRI' genoemd, biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde de Eerste Kamer eind 2021 om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Volgens de privacytoezichthouder zet de wet de deur wagenwijd open voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Eind 2021 kwam de Raad van State echter met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden, aldus de burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won.

Opnieuw getoetst

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het wetsvoorstel nu voor de vierde keer getoetst en is opnieuw kritisch. Het gaat om een uitwerking op het wetsvoorstel (BGS), waarin onder meer geregeld is dat er sprake moet zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen voor mogelijke criminaliteit. Verder wordt de mogelijkheid om zonder instemming van het parlement nieuwe samenwerkingsverbanden aan te wijzen geschrapt uit de WGS.

Volgens de AP is het voorstel met het BGS sterk verbeterd, maar mist een belangrijke waarborg nog, namelijk voorafgaande toetsing door de rechter. Ook stelt de AP dat de wezenlijke bepalingen om burgers te beschermen in de wet zelf zouden moeten staan of dat de wet de regering binnen bepaalde kaders verplicht om zulke bepalingen vast te stellen. "Het kan immers niet zo zijn dat die wezenlijke bepalingen er niet of niet voldoende komen. Betrokkenheid van de beide Kamers is op zichzelf al een belangrijke waarborg voor de bescherming van burgers", zo stelt de toezichthouder.

Verregaande inbreuk op grondrechten

"De aanpak van ondermijnende criminaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Maar je moet dat goed regelen, met voldoende waarborgen. Om mensen te beschermen en willekeur te voorkomen. Vooral omdat je wilt voorkomen dat onschuldige mensen op de verkeerde lijstjes terechtkomen. Hoe belangrijk dat is, hebben we in het recente verleden natuurlijk wel kunnen zien", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

"Deze wet maakt het mogelijk een verregaande inbreuk te maken op de grondrechten van mensen én hun familie en omgeving. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom moeten bepalingen die wezenlijk zijn voor de bescherming van mensen zoveel mogelijk in de wet zelf worden vastgelegd", gaat de AP-voorzitter verder. Zolang voorafgaande toetsing door de rechter en de genoemde bepalingen niet in het voorstel staan adviseert de toezichthouder de Eerste Kamer om tegen te stemmen en een aangepaste versie af te wachten.

Reacties (18)
17-11-2023, 09:38 door Anoniem
Dat adviseren heeft helemaal geen zin. Die wet wordt er door geramd. Ingewikkelder is het niet.
Maar niemand gaat op de barricades want 'we hebben toch niks te verbergen'.
Zodra je niet aan 'de norm' voldoet ben je daarmee dus schuldig. Ook al doe je niks illegaals. Ohja... je voldoet niet aan 'de norm'.

K*Tland.
17-11-2023, 10:20 door Anoniem
Misschien moeten we de mensen die dit soort plannen ontwikkelen eens onder de loep nemen evenals hun contacten/belangen, het zijn van die beestjes die in het donker kruipen en altijd wel iets op hun kerfstok hebben, we willen immers niet dat zo'n programma gerunt wordt door criminelen met één of andere belangenverstrengeling...
17-11-2023, 10:32 door Anoniem
Was de toeslagen-affaire geen precedent?
17-11-2023, 10:33 door karma4
De AP adviseert om wettelijke handhaving niet toe te staan.
Hoog tijd voor zelfreflectie bij de AP dat ze zich niet al Big Brother moeten positioneren
17-11-2023, 10:44 door Anoniem
Als ik zo even snel ctrl+f door de twee achtergrondartikelen die eerder zijn geplaatst in het kader van de verkiezingen, komt "Super SyRi" of "WGS" maar één keer voor bij de genoemde punten uit partijprogramma's. Zoek je op 'surveillance', dan zijn er vier partijen die het woord in de mond nemen, waarvan 3 in de digitale context. Mocht dit onderwerp je stem bepalen aanstaande woensdag.
17-11-2023, 10:58 door Anoniem
Door karma4: De AP adviseert om wettelijke handhaving niet toe te staan.
Hoog tijd voor zelfreflectie bij de AP dat ze zich niet al Big Brother moeten positioneren

Wanneer is handhaving niet wettelijk in jouw ogen?
Waar is de proportionaliteit?


De Big Brother is de overheid zelf, die alles wil kunen controleren. Het AP heeft daar kritiek op.
Het AP is dan eerder Winston Smith.

Nergens in 1984 is beschreven hoe Big Brother de controle voorstellen van de overheid/politiek blokkeert of daar kritiek op had.
Kun jij uit het boek het exacte hoofstuk of de passage citeren waar dit in staat?
17-11-2023, 11:09 door Anoniem
...om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.
Toeslagenaffaire 2.0 komt eraan. Let maar op mijn woorden!
17-11-2023, 11:12 door majortom - Bijgewerkt: 17-11-2023, 11:34
Door karma4: De AP adviseert om wettelijke handhaving niet toe te staan.
Hoog tijd voor zelfreflectie bij de AP dat ze zich niet al Big Brother moeten positioneren
Pardon? Volgens mij staat er heel duidelijk in de tekst:
Daarom moeten bepalingen die wezenlijk zijn voor de bescherming van mensen zoveel mogelijk in de wet zelf worden vastgelegd", gaat de AP-voorzitter verder. Zolang voorafgaande toetsing door de rechter en de genoemde bepalingen niet in het voorstel staan adviseert de toezichthouder de Eerste Kamer om tegen te stemmen en een aangepaste versie af te wachten.
Dus stelt juist dat de waarborgen in de wet opgenomen moeten worden.
17-11-2023, 11:29 door Anoniem
Door Anoniem: Misschien moeten we de mensen die dit soort plannen ontwikkelen eens onder de loep nemen evenals hun contacten/belangen, het zijn van die beestjes die in het donker kruipen en altijd wel iets op hun kerfstok hebben, we willen immers niet dat zo'n programma gerunt wordt door criminelen met één of andere belangenverstrengeling...
Hé, er is een keuze op 22 november as.. Maar ieder schaapje gaat toch weer op de partijen stemmen die al jaren de boel belazerd en belogen hebben want de gemiddelde Nederlander heeft het IQ van een naaktslak en een geheugen dat nog minder dan dat functioneert.
Die Dilan zegt dat ze ons dient, dat mens weet niet eens wat dat is maar hele schapen stammen trappen erin en de VVD stijjgt in de peilingen. Dit volk wil graag belogen en genaaid worden want ze blijven erom vragen. Keer op keer kiezen ze voor de mensen die dit land en economie volledig naar de kloten hebben geholpen en, als we ze de kans geven het nog verder de afgrond in gaan storten. Dat stopt pas als wij met zijn allen allen op 22 november as. zeggen dat het stopt. Kies dus verstandig en kies of FVD, BVNL of eventueel nog de SP (zijn ook communisten net als Timmermans maar die hebben tenminste nog een beetje oog voor de aangerichte ellende in dit land). De BBB of PVV moet je ook niet hebben want die stemmen mee met dit soort burgerpest wetgeving.
17-11-2023, 11:53 door Anoniem
Waarom niet gewoon een vergunningenstelsel?

Persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude mag dan in beginsel niet, tenzij je hiervoor een vergunning hebt. Aan die vergunning kan je voorwaarden hangen m.b.t proportionaliteit en ethiek en je houdt zicht op partijen die dit doen. Daarmee is ook controle en handhaving eenvoudig mogelijk.

Uiteindelijk heeft de gemiddelde burger ook belang bij het bestrijden van fraude. Als we dit ongecontroleerd toestaan, dan gaat het vroeg of laat uit de hand lopen. In mijn ogen is daarmee een vergunningenstelsel de oplossing waarmee fraudeaanpak gefaciliteerd wordt zonder dat dit uit de klauwen gaat lopen.
17-11-2023, 12:22 door Anoniem
Door karma4: De AP adviseert om wettelijke handhaving niet toe te staan.
Hoog tijd voor zelfreflectie bij de AP dat ze zich niet al Big Brother moeten positioneren
De AP doet hier precies waar ze voor opgericht zijn, dat jij dat niet ziet is diep treurig.
17-11-2023, 12:44 door Anoniem
Zoiets zou bij de eerste kamer gelijk vast moeten lopen. Omdat de eerste kamer daar oorspronkelijk voor bedacht is: wetsvoorstellen toetsen aan grondrechten. Als nou iets bestaand en oud recht zou mogen heten dan is het de grondwet zelf wel.

Je zou dus theoretisch kunnen verwachten dat de geachte senatoren die daar zitten, ongeacht hun politieke kleur, dat kernprincipe begrijpen.

Het grootste manco is trouwens niet het gedatabase, maar dat er gewoon geen mensen zijn die op verantwoorde wijze met vertrouwelijke gegevens om kunnen gaan. En de wijsheid hebben dat wat de database, of de AI meent te weten (of bij de belastingdienst nog met Excel), niet altijd een juiste weergave van de waarheid kan zijn. Als de computer het zegt staat dan bij zulke lui ineens boven alle grondrechten??? Wat de AP adviseert is wat elke senator in de eerste kamer al uit zichzelf behoort te weten. Anders moet je je helemaal niet beschikbaar stellen voor die plek.
17-11-2023, 12:47 door Anoniem
Zolang we hier in nederland geen constutioneel hof hebben dat wetten kan toetsen en tegenhouden *voor* invoering kunnen ze adviseren wat ze willen het is niet bindend.

Je weet wel wat bijna alle invloedrijke landen in de EU wel hebben. Sterker nog artikel 120 verbiedt expliciet rechters in nederland om een wet te toetsen aan de grondwet. In wat voor half gare rechtstaat leven we als je wetten opgesteld door mensen met geen kennis over wetten niet kan laten toetsen door de gene die geleerd hebben voor het vak.

Stel je voor dat je dat in bedrijfsleven zou toepassen je. Je voert een systeem in huurt vervolgens een consultant ter controle in maar hij mag niet controleren of je uitvoering klopt aan de ISO.
17-11-2023, 12:48 door karma4 - Bijgewerkt: 17-11-2023, 12:50
Door Anoniem: Wanneer is handhaving niet wettelijk in jouw ogen?
Waar is de proportionaliteit?
Nergens in de wet staat dat handhaving niet door een 3e partij mag. De AP positioneert zich als de instantie die elke andere instantie de wet probeert voor te schrijven.


De Big Brother is de overheid zelf, die alles wil kunnen controleren. Het AP heeft daar kritiek op.
Het AP is dan eerder Winston Smith
.
Nee, het is newspeak dat degene die aan andere exact met alle controle de eigen wensen voorschrijft dat als recht van vrijheid van de ander ziet. Je kent de omdraaing van de waarden?

[/quote] Nergens in 1984 is beschreven hoe Big Brother de controle voorstellen van de overheid/politiek blokkeert of daar kritiek op had. Kun jij uit het boek het exacte hoofstuk of de passage citeren waar dit in staat?[/quote]De clou in deze is dat in 1984 Big Brother de overheid is.
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_geography_of_Nineteen_Eighty-Four#Oceania

Door majortom: Dus stelt juist dat de waarborgen in de wet opgenomen moeten worden.
De AP die de eerste kamer voorschijft wat te doen? Lijkt me wettelijk niet correct.
Je komt snel aan een newspeak invulling
17-11-2023, 12:58 door majortom
Door karma4:
Door majortom: Dus stelt juist dat de waarborgen in de wet opgenomen moeten worden.
De AP die de eerste kamer voorschijft wat te doen? Lijkt me wettelijk niet correct.
Je komt snel aan een newspeak invulling
Volgens mij staat er "adviseert", dat lijkt me wat anders dan voorschrijven.
17-11-2023, 16:06 door Anoniem
Door Anoniem: Dat adviseren heeft helemaal geen zin. Die wet wordt er door geramd. Ingewikkelder is het niet.
Ingewikkelder is het wel. Kennelijk is het wetsvoorstel al drie keer aangepast na zo'n advies en volgens AP sterk verbeterd. Het is triest dat AP zo vaak moet adviseren, maar laat dat sterk verbeterd ook even tot je doordringen.

K*Tland.
Als je alleen wat negatief is tot je door laat dringen wel, ja. Zonder die oogkleppen is het zeker niet perfect maar wel wat minder deprimerend.

Wat mij betreft mag je gewoon "KUTland" schrijven trouwens. Als je het woord toch gebruikt kan je net zo goed de zelfcensuursterretjes weglaten. Als je vindt dat netter taalgebruik gepast is, gebruik dan nettere taal.
17-11-2023, 20:57 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Wanneer is handhaving niet wettelijk in jouw ogen?
Waar is de proportionaliteit?
Nergens in de wet staat dat handhaving niet door een 3e partij mag.

Dit is geen antwoord op mijn vraag.


Door karma4: De AP positioneert zich als de instantie die elke andere instantie de wet probeert voor te schrijven.
Dus adviseren is voorschrijven in jouw ogen. Pak er eens een woordenboek bij:

adviseren - Werkwoord - (ditr) raad geven aan

Dus NIET de wet voorschrijven.
Dat probeert de minister te doen.


Door karma4:
De Big Brother is de overheid zelf, die alles wil kunnen controleren. Het AP heeft daar kritiek op.
Het AP is dan eerder Winston Smith
Nee, het is newspeak dat degene die aan andere exact met alle controle de eigen wensen voorschrijft dat als recht van vrijheid van de ander ziet. Je kent de omdraaing van de waarden?

Ja, dat is iets waar jij vaak gebruik van maakt.
Het AP toetst. En adviseert daarna. Het zijn geen eigen wensen. Dat maak je er elke keer van.
Dat de minister of zijn ambtenaren niet kundig genoeg zijn om in 1 keer een wet op te stellen die zich aan bestaande wetgeving houdt, is beschamend. He voorstel is nu al 4 keer rond gegaan.
Dus blijkbaar probeert de minister bestaande wetten te overtreden met zijn voorstel. Daar zou je je meer zorgen oevr moeten maken. Over Big Brother gesproken.


Door karma4:
Nergens in 1984 is beschreven hoe Big Brother de controle voorstellen van de overheid/politiek blokkeert of daar kritiek op had. Kun jij uit het boek het exacte hoofstuk of de passage citeren waar dit in staat?
De clou in deze is dat in 1984 Big Brother de overheid is.
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_geography_of_Nineteen_Eighty-Four#Oceania

Juist. Goed geraden. BB was de overheid in dat boek. En hoe blokkerde BB in dat boek zijn eigen voorstellen?
Er waren namellijk geen organen in hetzelfde land die haar eigen overheid terug floten.
De enige criticasters waren de onderdrukte, anders denkende, inwoners van het land.

En dan terug naar de werkelijkheid:
Wie stuurt in Nederland de overheid aan? (Hint: dat is niet het AP. Zoveel amcht heeft het AP niet)
Juist: De minister. Een politicus die een ondeugdelijke wet probeert door te drukken. En elke keer op de vingers getikt moet worden (oa. door de Eerste Kamer).


Door karma4:
Door majortom: Dus stelt juist dat de waarborgen in de wet opgenomen moeten worden.
De AP die de eerste kamer voorschijft wat te doen? Lijkt me wettelijk niet correct.
Je komt snel aan een newspeak invulling

Zucht. Het AP schrijft niets voor, maar adviseert.
Dat lijkt voor jouw een moeilijk concept te zijn.

Als jij je eigen baas (of een klant) een advies geeft, dan schrijf je hem/haar de wet voor?
Dat is namelijk niet normaal in Nederland. Je baas (of die klant) kan dat advies namelijk net zo makkelijk negeren.
18-11-2023, 01:16 door Anoniem
Door Anoniem:
...om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.
Toeslagenaffaire 2.0 komt eraan. Let maar op mijn woorden!
Zolang ook elders de PIP risico matrices en dergelijke van mevrouwen Ollongren en Yessilguz als systenatisch middel aan banken, notarissen ed blijft worden verbonden waarbij de systematieken-management in Nederland vergaand het aloude belang van ken je klant cq ken je pappenheimers in geval van de overheid icm degelijkheid en objectief handelen verdringt is zo’n affaire 2.0 met schaduw-monitoring haast een fajt-acomplis die slechts een paar nudges naar achteren en paar nudges naar voren nodig heeft om zich te manifesteren.
Want wanneer impliciet schaduw systemen met veel grijs gebied volgens een kabinet voor banken, notarissen ed al noodzakelijk zijn om te runnen, wat rest de bewindslieden dan nog in hun gereedschapskist van oplossingen en verder denken dan dat je neus lang is, om WEL met verstandigere aanpak te komen met eventuele wezenlijk andere denkkaders dan dat denken dat juist tot optuigen van tal van grijs-gebied-systemen bij de overheid zelf leidt?
En een minister die bezweert of eigenhandig beslist dat zijn / haar aanpak echt nodig is en diens veratwoordelijkheid slechts nog uitlegt als een inspanningsverplichting met veel overleg en raadplegen zonder de beginselen van hun eed echt gestand te doen of die zeer persoonlijk te intrepeteren, ja daar moeten we dus mee breken. Dat is zo kabinet Rutte en prè Corona, dat kan echt niet meer!
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.