image

Europese wet inzake afstaan vingerafdruk voor ID is ongeldig verklaard maar blijft van kracht?

woensdag 27 maart 2024, 09:54 door Arnoud Engelfriet, 18 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: het Europees Hof van Justitie heeft de Europese wetgeving, waarin staat dat burgers hun vingerafdrukken moeten afstaan voor een identiteitsbewijs, ongeldig verklaard, las ik op Security.NL. Kun je dit in gewone taal voor me duiden, waarom kan zo'n duidelijke schending van de privacy ongeldig verklaard worden maar tóch overeind blijven?

Antwoord: In 2019 is een Europese Verordening (2019/1157) aangenomen. Deze betrof “de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten”, en bevatte een bepaling over vingerafdrukken (artikel 3 lid 5):

De identiteitskaart bevat een opslagmedium dat aan de hoogste veiligheidseisen voldoet en dat een gezichtsopname en twee vingerafdrukbeelden van de houder van de kaart bevat, in een digitaal formaat.

Iedereen die zo’n kaart kreeg, was verplicht diens vingerafdrukken af te geven (behalve kinderen onder 6 en mensen bij wie dat fysiek onmogelijk was).

In 2021 moest iemand in Duitsland (Wiesbaden) een nieuwe ID-kaart, maar hij wilde echter niet dat de nieuwe kaart zijn vingerafdrukken zou bevatten. De gemeente zag dat anders: in de wet staat dat dat moet, en hij viel niet onder de uitzonderingen.

Daarop stapte de man naar de rechter. Hij had daarbij zowel inhoudelijke als formele argumenten. De inhoudelijke spreken voor zich, maar de formele hebben wat meer uitleg nodig. Er zijn in de EU verschillende routes om tot een bindende wet te komen. Welke route te nemen, hangt af van het onderwerp en het doel van de regeling. Een regel over consumentenrecht gaat via een heel andere route dan een maatregel ter beveiliging van de gemeenschappelijke grenzen, bijvoorbeeld.

Regels over “reisdocumenten” kunnen worden ingevoerd via artikel 21, lid 2 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU), dat voorschrijft dat de “gewone wetgevingsprocedure” wordt gebruikt. Maar in artikel 77(3) VWEU staan regels over “paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en daarmee gelijkgestelde documenten”, maar die mogen alleen ingevoerd worden via “een bijzondere wetgevingsprocedure”.

Bent u daar nog? In gewone taal: niet Parlement en Raad hadden moeten stemmen (en met 50%+1 stem meerderheid aannemen) over deze wet, maar alleen de Raad (en met unanimiteit) na ‘raadplegen’ van het Parlement. Oftewel, verkeerde regel toegepast bij invoering, en ja dat maakt een wet ongeldig.

Het Hof toetst ook inhoudelijk de bezwaren op grond van AVG en bescherming van persoonlijke levenssfeer, maar concludeert dat deze regeling door de beugel kan. Ook de burger heeft er belang bij dat identiteitskaarten moeilijker na te maken zijn, en twee vingerafdrukken er op zetten helpt daarbij. En omdat de wet de hoogste beveiliging eist én hergebruik verbiedt, is het restrisico op misbruik aanvaardbaar.

In deze situatie vindt het Hof het een té zware maatregel om per direct de wet buiten werking te stellen. Dit zou de beveiliging van identiteitskaarten immers weer omlaag halen, en verplichten dat gemeenten zulke kaarten zonder biometrie gaan afgeven, terwijl daar geen inhoudelijke reden (zoals privacyschending) voor is.

En als je dan meeneemt dat er in 2026 sowieso een nieuwe Verordening hierover komt die ook vingerafdrukken eist, dan zou dat allemaal wel heel veel gedoe zijn. Daarom mag deze wet toch van kracht blijven.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (18)
27-03-2024, 10:07 door Anoniem
Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
27-03-2024, 10:17 door Anoniem
En als je dan meeneemt dat er in 2026 sowieso een nieuwe Verordening hierover komt die ook vingerafdrukken eist, dan zou dat allemaal wel heel veel gedoe zijn. Daarom mag deze wet toch van kracht blijven.

Met het huidige lage vertrouwen in openbare instanties en politiek, is het echter wel vragen om problemen.
Een wet is verkeerd aangenomen. Dat kan. Dom. Maar het kan.
En nu "breien" we (de rechtbank) het wel even recht tot de nieuwe wet van kracht gaat.


Als een burger een wet overtreed (oeps, foutje, bedankt), wordt die wet ook niet tijdelijk genegeerd tot de burger zijn fout herstelt heeft.
Kijk naar het hele toeslagen "fraude" debacle, waar we nu nog steeds de naweeen van meemaken.

En zo praten overheid en politke wel vaker recht, wat krom is.

Maar wel verbaasd zijn als het vertrouwen van burgers in instituties steeds verder afneemt.

Ik snap de redenatie van de rechters wel.
Maar of het slim is.
27-03-2024, 12:01 door Anoniem
Zo kennen we de overheid weer. Alles uit de kast tegen de burger.
27-03-2024, 12:31 door Anoniem
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.

Maar als je onderdeel van de samenleving bent, en kontakten hebt met mensen die je niet kennen, is een identiteitsbewijs toch zeker wenselijk
27-03-2024, 13:07 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.

Maar als je onderdeel van de samenleving bent, en kontakten hebt met mensen die je niet kennen, is een identiteitsbewijs toch zeker wenselijk
Als mensen privacy willen hebben is dat hun goed recht, een grondrecht zelfs, en dat is voor een reden.
"Als mensen niet willen meedoen met alles dat men van hun eist, ga dan maar op een eiland wonen" is natuurlijk niet hoe je zoiets aanpakt, dan is meer iets voor China, als je daar niet wilt meedoen aan bepaalde dingen wordet je daar in het gevang gegooit, u heeft het in dit geval over een excommunicatie uit het land.
Dit zijn mensen die daadwerkelijk om privacy van zichzelf en anderen denken (anders zouden ze dat hier niet posten) in tegenstelling tot anderen die niets liever zouden willen dan overal klakkeloos in mee te gaan.
27-03-2024, 13:12 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.

Maar als je onderdeel van de samenleving bent, en kontakten hebt met mensen die je niet kennen, is een identiteitsbewijs toch zeker wenselijk
"Ik heb tich niks te verbergen?"
Precies, en juist daarom hoeft men niet te controleren op mensen die niks hebben misdaan.
Daarnaast is er nu al een wet die mensen een boete geeft als ze geen ID bij zich hebben, dat is een risico dat ik zelf ook neem aangezien ik nooit een ID bij me draag, bij een echt ernstig geval kunnen ze je altijd meenemen naar het bureau voor controle, maar wanneer het gaat om onschuldige mensen vind ik niet dat mensen dat ding bij zich moeten dragen alsof ze zo'n tag in hun oren hebben als vee, of een tatoeage zoals een bepaald volk in campen in het Duitsland van 1943.
Laat mensen liever in hun waarde als ze niks hebben misdaan, en als ze dat wel doen worden ze gewoon aangehouden.
27-03-2024, 15:20 door Anoniem
Ik zal morgen tegen de agent zeggen "in 2026 ga ik wel weer in het parkeervak parkeren"...
Immers, de auto wegzetten voor de ingang van het ziekenhuis als ik toch weer die kant op moet....
27-03-2024, 15:57 door Anoniem
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ja, jij weet wel wie jij bent. Maar de overheid niet. Die controleert dat, en als dat is gelukt krijg jij je ID-bewijs in handen.
Merk op dat de Rijksoverheid eigenaar blijft van het ID-bewijs. Zie het als een getekend TLS-certificaat met de overheid als CA, die ook door buitenlandse overheden erkend wordt. Niets bijzonders toch?
Het enige is natuurlijk dat die vingerafdrukken wellicht ook hun weg vinden naar een politiedatabase, met risico op false positives.

Door Anoniem:
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.
Had je al bedacht dat het onmogelijk is om op een onbewoond eiland te wonen?
(Spoiler: zodra je er woont, is het geen onbewoond eiland meer..)
27-03-2024, 17:26 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.

Hebben we ergens op deze aardkloot eigenlijk wel voldoende eilandjes voor iedereen die dat dan zou willen? (met eigen voedsel, begroeing en water)
En wat kosten die dan?
27-03-2024, 22:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.
Ga op een onbewoond eiland wonen en vermijdt alle kontakt met anderen, dan heb je inderdaad geen identiteitsbewijs nodig.

Maar als je onderdeel van de samenleving bent, en kontakten hebt met mensen die je niet kennen, is een identiteitsbewijs toch zeker wenselijk
Dus als ik bij een treinstation op een bankje zit en wil spreken met diegene die naast mij zit, die toevallig niet aan zijn mobiele telefoon gelijmd zit dan moet ik mij dan eerst identificeren!? Identiteitsbewijzen zijn er gekomen nadat de burgerlijke stand er kwam en het is dus iets wat de overheid heeft ingevoerd.

Daarvoor konden mensen toch ook met elkaar spreken, trouwen, zaken doen etc. Nee, de burger moest worden gecatalogiseerd en in de Tweede Wereldoorlog was de vijand maar blij dat zij precies konden zien wie er Joods was om die dan af te voeren naar concentratie- en vernietigingskampen.

Het argument dat het voor onze eigen bestwil is een gevonden argument en hier gebruikt om ons te overbluffen. Onze vrijheid krijgt constant hele kleine sneden en honderden of duizenden daarvan doet die vrijheid toch sterven.

Dat een rechtbank of een hof een uitspraak doet dan kan alsnog een nieuwe wet of een bindend referendum een andere interpretatie doen ontstaan. Helaas is ons het referendum afgenomen door de overheid en wij lieten dat gebeuren.

De overheid doet ons geloven dat wij feitelijk geen macht meer hebben en wij laten massaal onze kop hangen en zo wint dus een organisatie die al lang niet meer in het belang van de burgers handelt maar alternatieve drijfveren heeft.

Er was dus een eenzame burger in Duitsland die wel wat bereikte omdat er onderweg fouten gemaakt worden maar zoals altijd is de overheid een trein die door dendert geworden en duld geen tegen(recht)spraak ook niet als jij vermalen wordt. Zie het toeslagen schandaal waar nog steeds de Raad van State haar hoofd in het zand stopt en zegt dat zij niets verkeerd hebben gedaan.
28-03-2024, 09:59 door Anoniem
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.

De overheid doet helemaal niets. Ultiomo zijn het je landgenoten die dat verplicht stellen c.q. vragen / eisen. Dat gebeurt op democratische wijze, via verkiezingen. Ik begrijp dat je daar niet aan mee wilt doen?
28-03-2024, 13:35 door Anoniem
Op zich wel weer grappig, je moet altijd blijven proberen het leuke van het leven te zien. Maar toen er ineens, al weer jaren terug, zo een glazen kastje stond om vingerafdrukken af te nemen, toen zei ik tegen die redelijk aardige dame aan de andere kant van het loket: "Jah, nou kan ik gelijk stoppen met inbreken, waar moet ik dan van leven?". Zij vond hem ook wel grappig maar mocht dat natuurlijk niet te veel laten merken.

Ik heb toen overigens ruimhartig mijn medewerking verleend, ze mocht zelfs kiezen met welke vinger ik mocht beginnen. Want als er nou iemand een vorvechter is om internationaal toerisme te bestrijden, dan ben ik het wel. Daarnaast bedoelde zij het ook duidelijk niet persoonlijk. Achter het kogelvrije glas.

Ik vond het wel wat intiem allemaal. Die vingerafdrukken moeten afgeven. Intimiderend ook. Alsof het een hele eer was dat ik mijn identiteit mocht kome vernieuwen maar wel even goed moest voelen dat ik bij de voordeur al als niet te vertrouwen werd beschouwd. Door de Staat der Nederlanden dan. Achter kogelvrij glas. Kon zij niks aan doen, ik moest me nog inhouden om te vragen of ze van de rest ook nog afdrukken wou nemen. Maar dan had ik mezelf misschien aan mijn pik gehad en had ik verder identiteitsloos door het leven moeten gaan. Dus dat heb ik toen maar even voor me gehouden. Er zijn te veel gekkies tegenwoordig die flippen als je geen geldig kaartje of boekje hebt. Over wat vroeger hoofdzakelijk een reisdocument was. Tegenwoordig wil zelf de oppas van je kat een kopietje hebben, ook van de achterkant. Of anders geen oppas. Dus die vingerafdrukken konden er ook nog wel bij als we allemaal gek aan het worden zijn.
28-03-2024, 13:52 door Anoniem
Tjs hoe kan iets van kracht blijven als het hof een wet heeft afgewezen?, onbegrijpelijk.
28-03-2024, 18:29 door Anoniem
De redenering deugt gewoon niet. Simpel. Een wet is enkel een wet als deze op de juiste wijze tot stand gekomen is. Een stuk tekst dat geen wet is toch verbindend verklaren is een gotspe. Het Hof moet zich schamen. Helaas zien we dit soort praktijken wel vaker met overheidsrechters; recht spreken wanneer dat de belangen of geloofwaardigheid van de overheid schaadt doet men dikwijls liever niet (Box3, Schiphol, avondklok, et cetera). Dit is dan ook meteen één can de belangrijkste redenen dat grote internationale partijen hun geschillen met de overheid liever via arbitrage uitvechten. Bij de overheidsrechter staan ze al bij voorbaat met 1-0 achter. De gewone man heeft die keuze echter niet, en wordt zoetgehouden met het sprookje van rechterlijke onpartijdigheid.
28-03-2024, 19:03 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.

De overheid doet helemaal niets. Ultiomo zijn het je landgenoten die dat verplicht stellen c.q. vragen / eisen. Dat gebeurt op democratische wijze, via verkiezingen. Ik begrijp dat je daar niet aan mee wilt doen?

Democratie en een vrije samenleving zijn twee verschillende dingen. Kunnen hand in hand gaan maar tegenwoordig is dat meer en meer onwaarschijnlijk.
31-03-2024, 00:13 door Anoniem
Het enige is natuurlijk dat die vingerafdrukken wellicht ook hun weg vinden naar een politiedatabase, met risico op false positives.
Oh, jij gelooft nog dat dat niet gewoon het doel is??
01-04-2024, 01:31 door Anoniem
Door Anoniem:
Het enige is natuurlijk dat die vingerafdrukken wellicht ook hun weg vinden naar een politiedatabase, met risico op false positives.
Oh, jij gelooft nog dat dat niet gewoon het doel is??
Alle vingerafdrukken van de huidige ID kaarten zijjn al bekend bij de AIVD, bij de politie weet ik niet...
Helaas zijn die sleepwetten ook een vorm van wantrouwen naar het volk toe, hoewel ik eerlijk moet zeggen dat het volk over het algemeen niet te vertrouwen is, toch heeft dat een nefatief effect op het moraal.
03-04-2024, 09:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zelf heb ik geen belang bij het hebben van een identiteitsbewijs. Ik weet toch wie ik ben!

Dat de overheid deze verplicht stelt mij bloot aan vervalsingen van mijn identiteit en niet andersom.

De overheid doet helemaal niets. Ultiomo zijn het je landgenoten die dat verplicht stellen c.q. vragen / eisen. Dat gebeurt op democratische wijze, via verkiezingen. Ik begrijp dat je daar niet aan mee wilt doen?

Jij bent grappig ... Vertel eens, wanneer was de laatste keer dat je bij de verkiezingen een lijstje kreeg met al de wetten die de verschillende kandidaten gingen invoeren of zelfs al maar klare taal (en niet verkiezingspraat) over hun standpunten. Laat staan wat er nog van overeind blijft als die kandidaat dan een regering moet vormen met meerdere andere partijen die een heel andere lijst van standpunten hebben.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.