image

Minister: hybride werken ‘here to stay’, zitgedrag en schermtijd aandachtspunt

zaterdag 30 maart 2024, 10:21 door Redactie, 11 reacties

Hybride werken is ‘here to stay’, maar het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers en hybride werkers blijft een aandachtspunt, evenals de tijd die zij achter een beeldscherm doorbrengen, zo stelt demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bewindsvrouw stuurde een 'stand-van-zakenbrief' naar de Tweede Kamer, waarin zijn de ontwikkelingen rond hybride werken bespreekt (pdf).

Volgens Van Gennip is hybride werken ‘here to stay’ en heeft het de manier waarop mensen werken ingrijpend veranderd. De minister stelt op basis van verschillende onderzoeken dat er qua gezondheid voor thuiswerkers in de periode na de coronapandemie geen grotere of andere arbeidsrisico’s bestaan dan daarvoor. "Wel blijft het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers en hybride werkers een aandachtspunt, evenals de tijd die zij achter een beeldscherm doorbrengen", merkt de minister op.

Verder komt volgens Van Gennip naar voren dat het belangrijk blijft voor bedrijven om te investeren in sociale contacten tussen collega’s en met de leidinggevende om gevoelens van isolatie tegen te gaan. "Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van negatieve effecten die hybride werken voor de sociale cohesie heeft", zo merkt ze op. Daarbij stelt de minister dat het goed is om oog te houden voor jongeren en nieuwe medewerkers die extra behoefte hebben aan sociaal contact en het opdoen van werkvaardigheden.

Van Gennip stelt ook dat werkgevers niet altijd weten hoe ze het thuiswerkbeleid goed vorm kunnen geven. Het thuiswerkbeleid van de werkgevers is ook niet altijd bekend bij de werknemers. Tevens blijkts dat werkgevers het belangrijk vinden dat werknemers regelmatig op de werklocatie zijn voor de binding met de organisatie en voor de sociale cohesie.

Monitoren personeel

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelde in een adviesdocument over thuiswerken dat het belangrijk is om duidelijke kaders te schetsen voor het digitaal monitoren van medewerkers (pdf). "In principe is het niet toegestaan om werknemers digitaal te monitoren via apparaten die zij gebruiken of dragen. Zeker als het gaat om gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens", reageerde Van Gennip op het advies in 2022.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de 'productiviteitsagenda', zoals het aantal werkuren dat een werknemer op een dag realiseert. "Als het om niet gevoelige persoonsgegevens gaat, kan het nog steeds onwenselijk zijn dat de gegevens worden verzameld en verwerkt", zo liet de minister verder weten (pdf). Ze merkte op dat er onderzoek zou worden gedaan naar de benodigde kaders.

Reacties (11)
31-03-2024, 10:44 door quikfit
Waren ze ook maar zo bezorgd over degenen met 'werk'...i.p.v. degenen met een 'baan'
Zo zwaar al dat zitten.
31-03-2024, 14:42 door Anoniem
Door quikfit: Waren ze ook maar zo bezorgd over degenen met 'werk'...i.p.v. degenen met een 'baan'
Zo zwaar al dat zitten.

8 uur lang op een dag naar een scherm staren.
Nee, dat is pas goed voor je lichaam. Beginnend met je ogen, en dan je nek en rug.
En dat 30-40 jaar lang.

Bij het zware lichamelijke werk zijn er tegenwoordig tenminste hulpmiddelen, om dat werk minder zwaar te maken.

Beide groepen hebben verschillende vormen van werk waarbij het lichaam over langere tijd belast wordt en slijt.
Beide groepen zouden daarom eerder met werken moeten kunnen stoppen, als die personen dat willen of het lichaam het eist.

Maar dan roepen de politici (die hebben pas een "zware" baan: de hele dag praten) dat daar geen geld voor is. (want vergrijzing)
Wat is hun oplossing: iedereen tot hun dood laten werken. Want daar gaan we met zijn allen naar toe.

Politici hebben de vergrijzingsgolf 40 jaar lang aan zien komen en wren er toch door verrast.
Ze hebben er niet op geanticipeerd of tijdig maatregelen genomen om dat probleem te verzachten.
"De markt" zou het allemaal voor ze oplossen. Zorg, pensioen, tekorten aan arbeidskrachten.
Maar een oplossing heb ik nooit langs zien komen. Alleen maar kostenstijgingen, tekorten, bevroren persioenen, en nu onzekere toekomstige pensioenen.

Als regeren vooruitzien is, wat hebben ze de afgelopen 40 jaar dan gedaan?
Regeren in ieder geval niet. Gezien de resultaten.
Misschien moeten ze daar eens een enquete over houden.
31-03-2024, 16:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door quikfit: Waren ze ook maar zo bezorgd over degenen met 'werk'...i.p.v. degenen met een 'baan'
Zo zwaar al dat zitten.

8 uur lang op een dag naar een scherm staren.
Nee, dat is pas goed voor je lichaam. Beginnend met je ogen, en dan je nek en rug.
En dat 30-40 jaar lang.

Bij het zware lichamelijke werk zijn er tegenwoordig tenminste hulpmiddelen, om dat werk minder zwaar te maken.

Beide groepen hebben verschillende vormen van werk waarbij het lichaam over langere tijd belast wordt en slijt.
Beide groepen zouden daarom eerder met werken moeten kunnen stoppen, als die personen dat willen of het lichaam het eist.

Maar dan roepen de politici (die hebben pas een "zware" baan: de hele dag praten) dat daar geen geld voor is. (want vergrijzing)
Wat is hun oplossing: iedereen tot hun dood laten werken. Want daar gaan we met zijn allen naar toe.

Politici hebben de vergrijzingsgolf 40 jaar lang aan zien komen en wren er toch door verrast.
Ze hebben er niet op geanticipeerd of tijdig maatregelen genomen om dat probleem te verzachten.
"De markt" zou het allemaal voor ze oplossen. Zorg, pensioen, tekorten aan arbeidskrachten.
Maar een oplossing heb ik nooit langs zien komen. Alleen maar kostenstijgingen, tekorten, bevroren persioenen, en nu onzekere toekomstige pensioenen.

Als regeren vooruitzien is, wat hebben ze de afgelopen 40 jaar dan gedaan?
Regeren in ieder geval niet. Gezien de resultaten.
Misschien moeten ze daar eens een enquete over houden.

Het cynische politieke antwoord van de zorg is: "we hebben toch een pil van Drion? Als u het er niet mee eens bent, kunt u een pilletje XTC kopen. Heeft u ook weer een leuke festival ervaring. Die nemen ze u nooit meer af."

Op een heleboel aspecten heeft Nederland nu eenmaal in het buitenland een dubieuze faam en naam. Dit gaat opbreken in het internationale krachtenveld zodra EU zijn zin heeft en een geopolitieke macht is.

Een politieke enquete zou over iets anders moeten gaan. De leerdoelen en inhoud van het vak Staatsinrichting zoals dat gegeven zou behoren te worden, bijvoorbeeld. En dan niet bang zijn over wat de voorbereidende onderzoekscommissie allemaal aan licht brengt. Maar de ambtenarij zover krijgen, dat is het pijnlijke dossier aan het worden.
31-03-2024, 21:04 door Anoniem
Als je al je werk op afstand kunt doen, kan je baan makkelijk worden outsourced naar het buitenland.
31-03-2024, 21:39 door Anoniem
Door Anoniem: Als je al je werk op afstand kunt doen, kan je baan makkelijk worden outsourced naar het buitenland.

Ja, dan laten we iemand uit India het werk doen. Gaat hem echt worden. NOT.

Nog een aantal jaartjes, en dan kan het meeste werk door AI gedaan worden.
Dan kunnen we allemaal vroegtijdig met "pensioen" / vroegtijdig ontslag.

Het allergrootste probleem van AI is echter, dat als niemand meer mag werken, er ook niemand meer is om de producten te kopen (want geen inkomen meer). M.a.g. geen omzet. En dus geen winst of divident meer.

/s
01-04-2024, 02:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als je al je werk op afstand kunt doen, kan je baan makkelijk worden outsourced naar het buitenland.

Ja, dan laten we iemand uit India het werk doen. Gaat hem echt worden. NOT.

Nog een aantal jaartjes, en dan kan het meeste werk door AI gedaan worden.
Dan kunnen we allemaal vroegtijdig met "pensioen" / vroegtijdig ontslag.

Het allergrootste probleem van AI is echter, dat als niemand meer mag werken, er ook niemand meer is om de producten te kopen (want geen inkomen meer). M.a.g. geen omzet. En dus geen winst of divident meer.

/s
AI kan code kloppen en juridische documenten uitbraken. Wen maar aan de kenniseconomie, iedereen is overbodig.
Maar dan zijn er ook nog politieke stromingen die beweren dat de aarde kapot gaat, door de mens, en mensen tot actie weet te bewegen met gerichte zelfdestructie iets groters dan henzelf, de planeet gaan redden van de ondergang. Allemaal religieus geloof van een paar -hoe zou Lenin ze hebben genoemd- useful idots? De realiteit is dat merkwaardige gedachtenwerelden ook in breinen van elites vreten, en nog van overheidswege gesubsidieerd worden ook, gewoon voor de grap. Wiens grap.
01-04-2024, 02:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als je al je werk op afstand kunt doen, kan je baan makkelijk worden outsourced naar het buitenland.

Ja, dan laten we iemand uit India het werk doen. Gaat hem echt worden. NOT.

Nog een aantal jaartjes, en dan kan het meeste werk door AI gedaan worden.
Dan kunnen we allemaal vroegtijdig met "pensioen" / vroegtijdig ontslag.

Het allergrootste probleem van AI is echter, dat als niemand meer mag werken, er ook niemand meer is om de producten te kopen (want geen inkomen meer). M.a.g. geen omzet. En dus geen winst of divident meer.

/s
Er zijn jongeren die de planeet willen redden met zelfdestructie. Merkwaardige overtuigingen en bijzonder gedrag, al zijn sporen te traceren bij uitspattingen bij zowel elitair denken, als laag bij de grondse emotionele erupties via computergebruik. We zouden ons beter kunnen concentreren en actief gaan bestrijden welke factoren hebben bijgedragen aan deze overtuigingen die dit gedrag mogelijk hebben gemaakt. Geen prettige exercitie, naar je eigen navel staren.
01-04-2024, 16:25 door Anoniem
Komen ze nu mee.

Hybrid computing is al -ik heb het even nagezocht- uit 1961.

Het jaar dat Feijenoord voor het eerst landskampioen werd, en de bouw van de Berlijns muur werd gestart. Info die een kamerlid vast retorisch kan gebruiken, mochten er vragen van komen over het digitaal monitoren van mensen thuis zoals de Sociaal Economische Raad voorstelt.
02-04-2024, 09:36 door Anoniem
Nederlandse overheid die ook al engelse taal mixt met de Nederlandse.... bedroevend...

"here to stay" .... praat en schrijf gewoon Nederlands... zeker als Minister... nee je bent niet hip
02-04-2024, 09:41 door Anoniem
Voor type-schapen met een zittend beroep is hybride werken een optie.... daarnaast moet een werkgever altijd een veilige werkplek kunnen facilitairen, stapt men met het grootste gemak overheen.

Hybride werken is optioneel en geen verplichting.

En mensen die echt wat met de handen kunnen (waar een mega gebrek aan is) die hebben niks aan "hybride werken" ... echt een luxe fenomeen voor kantoor-laven.
02-04-2024, 14:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als je al je werk op afstand kunt doen, kan je baan makkelijk worden outsourced naar het buitenland.

Ja, dan laten we iemand uit India het werk doen. Gaat hem echt worden. NOT.

Nog een aantal jaartjes, en dan kan het meeste werk door AI gedaan worden.
Dan kunnen we allemaal vroegtijdig met "pensioen" / vroegtijdig ontslag.

Het allergrootste probleem van AI is echter, dat als niemand meer mag werken, er ook niemand meer is om de producten te kopen (want geen inkomen meer). M.a.g. geen omzet. En dus geen winst of divident meer.

/s

Dit verschijnsel hebben we een aantal jaren in Amerika gezien, toen het "off-shoren" (banen naar India) begon: de eerste paar bedrijven hadden een (financieel) voordeel (micro-economisch), maar toen steeds meer bedrijven in het buitenland gingen produceren werd het wel een probleem: met veel werkloosheid in eigen land waren er te weinig consumenten die de in het buitenland geproduceerde producten en diensten konden kopen: op macro-economisch gebied is dit een crime. Zeker als bedrijven dan hun inkomsten in een belasting paradijs gaan stallen om ook in eigen land minder (of geen) belasting te betalen.

Dit is waarom landen een krachtige regering nodig hebben die het algemene belang (macro-economisch en lange termijn) voor laten gaan op de (korte termijn) behoeften van grote multinationals. Mijn stelling:beurs genoteerd bedrijf? dan is er alleen korte termijn visie!
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.