image

Eerste Kamer behandelt sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS

dinsdag 11 juni 2024, 12:14 door Redactie, 12 reacties

De Eerste Kamer behandelt vandaag het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), door tegenstanders ook wel 'datasurveillancewet' of 'Super SyRI' genoemd. De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde de Eerste Kamer zowel eind 2021 als eind 2023 om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Volgens de privacytoezichthouder zet de wet de deur wagenwijd open voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Eind 2021 kwam de Raad van State echter met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden, aldus de burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won.

"Burgers en ondernemers zijn weerloos tegen een nieuwe Big Brother-wet die vandaag in de Eerste Kamer wordt behandeld. De nieuwe wet geeft overheden, instanties en private organisaties, zoals banken en makelaars, het recht om gegevens met elkaar te delen. Zélfs als het slechts om vermoedens gaat. Dat kan gaan om woon- en financiële gegevens maar zelfs ook seksuele geaardheid. Niet alleen van betrokkenen zelf maar ook van mensen in hun omgeving", zo laat stichting Privacy First vandaag weten.

De stichting stuurde samen met Platform Burgerrechten, FNV, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Stichting KDVP, De Landelijke Cliëntenraad, Maxim Februari en Tommy Wieringa een brief naar de Eerste Kamer om tegen te stemmen (pdf). "Het aannemen van de WGS komt neer op het stug negeren van alle conclusies die uit recente schandalen worden getrokken en vormt een recept voor meer misstanden en daaruitvolgend wantrouwen vanuit de samenleving richting de overheid en publieke organisaties. Een stem voor de WGS is een stem tegen de burger", zo waarschuwen de briefschrijvers de senaat.

Het wetsvoorstel voor de WGS werd eind 2020 in de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden destijds voor. D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en stemden tegen. "De VVD, PVV en het CDA zijn voor de nieuwe Wet gegevensverwerking. Of die op 11 juni wordt aangenomen hangt af van de BBB, die zestien zetels heeft, en waarvan de senatoren niet reageren op vragen over hun standpunt", aldus Follow the Money.

Reacties (12)
11-06-2024, 12:42 door Anoniem
Deze datasurveillancewet maakt berichtenapps onbruikbaar.
Misschien wordt zelfs onze telefoon door deze wet onbruikbaar.
Geen mens wil afgeluisterd worden.
11-06-2024, 13:05 door Anoniem
Probleem is dat het grootste probleem niet eens zozeer de letter van wet zelf is, maar de context. Het is nog maar gisteren dat er [URL=https://nos.nl/artikel/2523922-groeiende-zorgen-over-haagse-bereidheid-rechtsstaat-te-versterken]weer een commissie advies is verschenen over de treurige omgang met de rechtsstaat[/URL]. Niet dat daar iets anders mee gedaan wordt dan dat het op de stapel gelijkluidende rapporten komt, een stapel die onderhand even veel weegt als een gemiddeld ministeriegebouw.
11-06-2024, 13:27 door Anoniem
Door Anoniem: Deze datasurveillancewet maakt berichtenapps onbruikbaar.
Misschien wordt zelfs onze telefoon door deze wet onbruikbaar.
Geen mens wil afgeluisterd worden.
Mooi, misschien letten de mensen dan ook weer eens op de omgeving.
11-06-2024, 13:49 door Anoniem
"Raad van State adviseert opzij schuiven Grondwet

Een van de grootste problemen van de WGS is dat de minister zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen. Waar de Raad van State vorig jaar nog duidelijk aangaf dat de WGS om die reden op ramkoers lag met de Grondwet, stelt ze in haar nieuwste advies voor om hier toch een mogelijkheid voor te maken. In een ‘geval van spoed’, zo stelt de RvS, moet het voor de minister mogelijk zijn om nieuwe samenwerkingsverbanden aan de wet toe te voegen, om deze pas later inhoudelijk door de Kamer te laten behandelen.
Het Platform wijst de Eerste Kamer in haar brief erop dat voor het begrip ‘spoed’ geen plaats is in het normale wetgevingsproces; voor gevallen van nood bestaan aparte procedures. De Raad van State schept daarmee een ingang voor het invoeren van regelgeving die niet aan de Grondwet voldoet: “Het is ongekend dat de Raad van State, die zou moeten waken over de grondrechten in het wetgevingsproces, de uitvoerende macht de Grondwet opzij laat schuiven met een excuusbriefje waarop ‘geval van spoed’ valt te lezen.”

Bron: https://ibestuur.nl/artikel/raad-van-state-ten-onrechte-positief-over-super-syri/
11-06-2024, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem: Probleem is dat het grootste probleem niet eens zozeer de letter van wet zelf is, maar de context. Het is nog maar gisteren dat er [URL=https://nos.nl/artikel/2523922-groeiende-zorgen-over-haagse-bereidheid-rechtsstaat-te-versterken]weer een commissie advies is verschenen over de treurige omgang met de rechtsstaat[/URL]. Niet dat daar iets anders mee gedaan wordt dan dat het op de stapel gelijkluidende rapporten komt, een stapel die onderhand even veel weegt als een gemiddeld ministeriegebouw.

Daarom hebben ze ook papiervernietigers en een grote data oplsag capaciteit in de VS.
/s
11-06-2024, 14:30 door Anoniem
Door Anoniem: Deze datasurveillancewet maakt berichtenapps onbruikbaar.
Misschien wordt zelfs onze telefoon door deze wet onbruikbaar.
Geen mens wil afgeluisterd worden.

Er staat letterlijk in het artikel in de eerste alinea:

"De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude."

Dus leg uit: hoe is dit afluisteren van berichtenapps?


Let wel: ik ben tegen dit voorstel.
De overheid heeft niets geleerd van de Toeslagenaffaire (de schade-vergoeding daarvan is al ruim 10 miljard euro gemeenschapsgeld), en gaat stug op de reeds ingeslagen weg door.
Onmenselijk. Hard. Kil. Zonder oog voor de belangen en rechten van de burgers die zij hoort te dienen.

Overal ziet de politiek / de overheid fraude. Iedereen is een potentieel crimineel, fraudeur, KPer, etc.

Iedereen, behalve als het grootverdieners zijn die van de mazen in de wetten gebruik maken door miljoenen belastingvrij naar het buitenland te sluizen. Dat mag allemaal oogluikend wel van de regering. Al jaren. En daar hoor je (bijna) niemand over.
Dus het gaat de overheid helemaal niet om de aanpak van "fraude", anders had ze die grote belastingontduikers allang aangepakt. Jaren geleden al.

Maar ja, ons kent ons (zullen we maar zeggen)
11-06-2024, 15:04 door Anoniem
Voor deze 'wet' wil men de grondwet opzij zetten, al mag dat alleen in geval van nood.
Als dit hun idee van een noodsituatie is, wat kan er dan nog meer gedaan worden?
En vooral een "noodsituatie" over zo'n lange periode.
Dit is slechts een vorm van misbruik van deze noodwetten, dus misschien is het tijd om ze af te schaffen aangezien dit niet wenselijk is, het wordt immers gebruikt om de grondwet te ondermijnen, dat schept een zeer gevaarlijk precedent.
Dit laat alleen maar zien dat degenen die deze wet hebben geschapen geen respect hebben voor de grondwet en zich er heimelijk en stilletjes omheen werken.
De grondwet is een wet waar we door de geschiedenis heen zo hard voor hebben gevochten, velen zijn ervoor gestorven, laat dat niet tevergeefs zijn.
Een vertaald citaat van Bemjamin Franklin;
"Degenen die essentiële vrijheid zouden opgeven om een beetje tijdelijk veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid"
11-06-2024, 15:33 door Anoniem
Door Anoniem: Voor deze 'wet' wil men de grondwet opzij zetten, al mag dat alleen in geval van nood.
Als dit hun idee van een noodsituatie is, wat kan er dan nog meer gedaan worden?
En vooral een "noodsituatie" over zo'n lange periode.
Dit is slechts een vorm van misbruik van deze noodwetten, dus misschien is het tijd om ze af te schaffen aangezien dit niet wenselijk is, het wordt immers gebruikt om de grondwet te ondermijnen, dat schept een zeer gevaarlijk precedent.
Dit laat alleen maar zien dat degenen die deze wet hebben geschapen geen respect hebben voor de grondwet en zich er heimelijk en stilletjes omheen werken.
De grondwet is een wet waar we door de geschiedenis heen zo hard voor hebben gevochten, velen zijn ervoor gestorven, laat dat niet tevergeefs zijn.
Een vertaald citaat van Bemjamin Franklin;
"Degenen die essentiële vrijheid zouden opgeven om een beetje tijdelijk veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid"
Excuseer, Ik bedoelde Benjamin Franklin, niet Bemjamin.
De arme man zou zich omdraaien in zijn graf...
11-06-2024, 15:48 door Anoniem
Deze vorm van automatisering gaat ten koste van vele banen, uiteindelijk moet de politiek die kosten weer opvangen, het is een vicieuze cirkel ten koste van privacy en grondrechten, het is zo nutteloos...
Houd nou eens op met dat idiote SiRy-plan en neem gewoon wat meer mensen aan, we hebben namelijk lange, lange rijen mensen die heel graag aan het werk willen maar geen behoorlijke baan kunnen vinden, of hun baan hebben verloren aan dit soort idioterie.
Het is leuk om een modern-fancy systeem te hebben die alles automatisch doet, maar het is uiteindelijk alleen maar een vorm van luiheid.
Uw volk wil dit niet, en SyRi heeft zijn nut ook helemaal niet bewezen, integendeel, er zijn genoeg armugenten waarom een dergelijk systeem tot een ramp zoals een toeslagenaffaire zou kunnen uitlopen.
11-06-2024, 22:46 door Anoniem
Door Anoniem: Deze vorm van automatisering gaat ten koste van vele banen, uiteindelijk moet de politiek die kosten weer opvangen, het is een vicieuze cirkel ten koste van privacy en grondrechten, het is zo nutteloos...
Houd nou eens op met dat idiote SiRy-plan en neem gewoon wat meer mensen aan, we hebben namelijk lange, lange rijen mensen die heel graag aan het werk willen maar geen behoorlijke baan kunnen vinden, of hun baan hebben verloren aan dit soort idioterie.
Het is leuk om een modern-fancy systeem te hebben die alles automatisch doet, maar het is uiteindelijk alleen maar een vorm van luiheid.
Uw volk wil dit niet, en SyRi heeft zijn nut ook helemaal niet bewezen, integendeel, er zijn genoeg armugenten waarom een dergelijk systeem tot een ramp zoals een toeslagenaffaire zou kunnen uitlopen.
Daar gaat de wet niet over.

Het gaatbover een reeks van verschillende BKR bedrijven die ieder hun eigen zwartelijst registraties gaan doen... Al of niet gebaseerd op vage en foute aannames, maar wel met rechtsmiddelen om zaken af te dwingen.

Dus gewoon een toeslagen afaire XXXXL in de dop.

Voor zover ik weet mag alleen in het geval van een nationale noodtoestand de normale wet tijdelijk buiten bedrijf zijn.
En dat alleen met instemming van de kamer.
12-06-2024, 08:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Deze vorm van automatisering gaat ten koste van vele banen, uiteindelijk moet de politiek die kosten weer opvangen, het is een vicieuze cirkel ten koste van privacy en grondrechten, het is zo nutteloos...
Houd nou eens op met dat idiote SiRy-plan en neem gewoon wat meer mensen aan, we hebben namelijk lange, lange rijen mensen die heel graag aan het werk willen maar geen behoorlijke baan kunnen vinden, of hun baan hebben verloren aan dit soort idioterie.
Het is leuk om een modern-fancy systeem te hebben die alles automatisch doet, maar het is uiteindelijk alleen maar een vorm van luiheid.
Uw volk wil dit niet, en SyRi heeft zijn nut ook helemaal niet bewezen, integendeel, er zijn genoeg armugenten waarom een dergelijk systeem tot een ramp zoals een toeslagenaffaire zou kunnen uitlopen.
Daar gaat de wet niet over.

Het gaatbover een reeks van verschillende BKR bedrijven die ieder hun eigen zwartelijst registraties gaan doen... Al of niet gebaseerd op vage en foute aannames, maar wel met rechtsmiddelen om zaken af te dwingen.

Dus gewoon een toeslagen afaire XXXXL in de dop.

Voor zover ik weet mag alleen in het geval van een nationale noodtoestand de normale wet tijdelijk buiten bedrijf zijn.
En dat alleen met instemming van de kamer.

Als het aan de ministers ligt, zitten we in een permanente noodtoestand.


Eerst lang niets doen of ineffectieve maatregelen treffen, tot er een "crisis" uitgeroepen kan worden.
En dan noodmaatregelen gebruiken om allerlei lastige (grond)wetten te omzeilen.


Toeval of standaard beleid?
13-06-2024, 09:15 door Anoniem
SyRI-coalitie: datakoppelwet blauwdruk voor meer toeslagenaffaires
maandag 11 januari 2021, 16:20 door Redactie

https://www.security.nl/posting/685506/SyRI-coalitie%3A+datakoppelwet+blauwdruk+meer+toeslagenaffaires
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.